Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
TEORIA GENERALA . PERSOANELE. DREPT CIVIL


TEORIA GENERALA . PERSOANELE. DREPT CIVIL


TEORIA GENERALA . PERSOANELE

Obiectul raportului juridic civil consta in :

- Totalitatea drepturilor subiectului activ

Obiectul derivat al raportului juridic civil consta in :

- totalitatea bunurilor la care se refera conduita partilor

Dreptul subiectiv civil real este :

- un drept patrimonial , absolul, opozabil ergo omnes

Dreptul subiectiv de creanta este :

- un drept patrimonial , relativ , opozabil inter partes

Obligatia " A DA " consta in :

- indatorirea de a transmite un drept real

Indatorirea detinatorului unui teren agricol de a-l cultiva este o obligatie :- propter rem ( obligatie reala )

Dupa cum pot fi sau nu inlocuite in executarea unei obligatii civile , bunurile se clasifica in :

- fungibile si nefungibile

In functie de natura lor lucrurile se impart in :

- bunuri mobile si bunuri imobile

Bunurile pot fi imobile :

- prin obiectul la care se aplica

Bunurile pot fi mobile :

- prin anticipatie

Fondurile de pamant si padurile sunt bunuri imobile :

- prin natura lor

Fructele si recoltele neculese sunt :

- bunuri mobile prin anticipatie

Statuile fixate in zid sunt bunuri :

- imobile prin destinatie

Sunt fructe industriale in sensul Codului civil :

- recolta de sfecla obtinuta in urma cultivarii unui teren

Se dobandesc prin culegere : 

- fructele industriale

Se dobandesc "zi de zi " prin simpla curgere a timpului:

- fructele civile

Autoturismele sunt bunuri :

- indivizibile

De regula , vanzarea - cumpararea este un contract :

- consensual

Contractul de vanzare cumparare:

- este solemn cand are ca obiect un teren

Donatia este :

- un contract unilateral

Sunt acte juridice civile cu titlu gratuit:

- actele dezinteresate

Actele juridice reale sunt:

- acte juridice care se incheie prin predarea bunului

Contractul de donatie este :

- solemn

Actul juridic civil cu titlu oneros poate fi:

- act comutativ

Daca la incheierea actului juridic civil, fiecare parte are in vedere posibilitatea unui castig si riscul unei pierderi ce depind de un eveniment viitor si incert cu privire la momentul realizarii sau nerealizarii lui, partile au perfectat :

- un act juridic cu titlu oneros , aleatoriu

Testamentul este :

- un act juridic strict personal

Actul juridic civil comutativ :

- este cu obiect determinat din momentul incheierii lui

Dupa importanta asupra patrimoniului , actele juridice civile sunt :

- acte de conservare, de administrare , de dispozitie

Dupa efectele pe care le produc , actele juridice civile sunt:

- acte constitutive, translative , declarative

Contractul de renta viagera este :

- act juridic aleatoriu

In functie de forma in care pot fi incheiate , actele juridce sunt :

- acte unilaterale, bilaterle ,multilaterale

Care afirmatie este adevarata?

- actul comutativ este acela in care partile cunosc intinderea drepturilor si obligatiilor

Care dintre urmatoarele afirmatii este adevarata?

- actul juridic de administrare este acela prin care se urmareste realizarea unei normale puneri in valoare a unui bun

Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata?

- de regula, actul juridic unilateral poate fi revocat de autorul sau

Reprezinta o conditie de fond pentru incheierea valabila a actului juridic:

- cauza

Este, o conditie esentiala pentru incheierea valabila a oricarui act juridic civil:

- consimtamantul

Obiectul actului juridic civil consta in :

- actiunile si inactiunile partilor

In comparatie cu discernamantul , capaciatea de a contracta este :

- stare de drept

In dreptul civil roman , tacerea :

- nu constitue consitamant in afara de unele exceptii

Capacitatea de a incheia acte juridice :

- este o stare de drept

Constitue eroare obstacol:

- eroarea asupra naturii juridice a actului

Atunci cand falsa reprezentare priveste identitatea obiectului este vorba de >

- error in corpore

Ce viciu de consimtamant este inducerea in eroare a unei persoane prin mijloace dolosive?

- dol

Constitue violenta - viciu de consimtamant:

- amenintarea nelegitima

Disproportia vadita intre contraprestatii constitue:

- leziune

Violenta ca viciu de consimtamant , constitue :

- amenintare cu un rau de natura ssa provoace o temere

Este o eroare provocata :

dolul

Falsa reprezentare a unor elemente mai putin importante la incheierea actului juridic constitue:

- eroare indiferenta

Eroarea, ca viciu de consimtamant este :

- falsa reprezentare a realitatii

Dolul ca viciu de consimtamant :

- este o eroare provocata

Constitue eroare obstacol :

- eroarea asupra naturii juridice a actului

Violenta ca viciu de consimtamant , constitue:

- amenintare cu un rau de natura sa provoace o temere

Inlatura principiul "quod nullum este nullum producit effectum":

- principiul error comunis facit jus

Constitue eroare viciu de consimtamant:

- eroarea asupra identitatii persoanei ( error in personam)

Se considera viciu de consimtamant :

- falsa reprezentare a identitatii cocontractantului.

Majorii pot invoca leziunea:

- pentru majorarea contraprestatiei in conventiile de salvare maritima

Intentia de produce efecte juridice lipseste :

- cand consimtamantul a fost dat jocandi causa

Obiectul actului juridic civil este imposibil :

cand executarea prestatiei este imposibila pentru orice debitor

Constitue scop imediat al cauzei actului juridic civil:

prefigurarea sansei unui castig sau a riscului unei pierderi in actele aleatorii

Nu constitue o conditie a causei actului juridic :

sa fie posibila

Motivul principal ce a determina incheierea actului juridic constitue:

scopul imediat

In actele dezinteresate scopul imediat il constitue:

intentia liberala ( animus donandi)

Cine pot invoca leyiunea, ca viciu de consimtamant_

minorii intre 14-18 ani, precum si in cazurile expres prevazute de lege , majorii

Ce persoane trebuie incluse in categoria avanzilor-cauza?

succesorii universali si cu titlu universal ai partilor

Scopul imediat al actului juridic consta in :

prefigurarea remiterii bunului si intentia de a procura un folos gratuit in actele juridice cu titlu gratuit

Forma actului juridic civil este guvernata de principiul:

consensualismului

Actul juridic civil nu este valabil cand nu s-a respectat forma ceruta:

ad solemnitatem

Nerespectarea , la incheierea actului juridic civil , a formei ad probationem atrage:

imposibilitatea de probare a actului juridic

Care dintre urmatoarele enunturi nu este adevarat?

in cazul actului juridic solemn nerespectarea formei prescrise de lege atrage sanctiunea nulitatii relative

Forma ad validitatem la incheierea actului juridic civil :

este imcompatibila cu manifestarea tacita a consimtamantului

Forma este ceruta ad validitatem in cazul :

contractului de donatie

Confirmarea nulitatii relative este :

un act juridic unilateral prin care persoana indreptatita sa invoce nulitatea relativa renunta la acet drept

Intentia de a produce efecte juridice lipseste in cazul :

consimtamantului exprimat jocandi causa

Termenul suspensiv , ca modalitate a actului juridic civil , amana:

inceperea exercitarii drepturilor si executarii obligatiilor

Conditia, ca modalitate a actului juridic civil :

afecteaza existenta actului juridic

Nu este valabila conditia :

pur potestativa din partea debitorului

In cazul termenului suspensiv stipulat in favoarea debitorului :

prescriptia extinctiva incepe sa curga de la data implinirii termenului

Conditia ca modalitate a actului juridic , a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia dintre parti :

pur potestativa

Constitue conditie mixta , conditia a carei realizare depinde :

de vointa uneia dintre parti si de vointa unei persoane determinate

In cazul in care s-a indeplinit conditia rezolutorie :

actul juridic se desfiinteaza retroactiv

In ipoteza dreptului afectat de o conditie suspensiva, pendente conditione:

creditorul nu poate cere debitorului executarea obligatiei

Pana la indeplinirea conditiei suspensive( pendente conditione) , Actul juridic civil produce urmatoarele efecte:

plata facuta de debitor este o plata datorata

In comparatie cu discermanantul , capacitatea de a incheia acte juridice este:

o stare de drept

Consimtamantul nu produce efecte juridice cand este dat:

sub conditie pur potestative din partea debitorului

Este o cerinta a valabilitatii consimtamantului :

sa fie exprimat cu intentia de a produce efecte juridice

Conditia a carei realizare depinde exclusiv de vointa uneia dintre parti este :

pur postestativa

Constitue un principiu al efectelor actului juridic civil :

pacta sunt servanda

Conform principiului res inter alios acta . , un act juridic produce efecte :

numai intre parti nu si fata de terti

Revocabilitatea actului juridic inseamna :

actul juridic bilateral poate fi revocat prin consimtamantul partilor

Este lipsit de capacitatea de a incheia actu juridice:

minorul sub 14 ani

Conditia ca obiectul actului juridic sa fie determinat se refera la :

res genera (bunuri generice)

Se considera viciu de consimtamant:

falsa reprezentare a identitatii cocontractantului

Eroarea:

se sanctioneaza cu nulitatea absoluta cand falsa reprezentare priveste natura juridica a actului ce se incheie

Dolul ca viciu de consimtamant:

Poate proveni de la un tert sau de la un reprezentant al cocontractantului

Constitue eroare obstacol :

eroarea asupra identitatii

Spre deosebire de reziliere , rezolutiunea :

intervine in cazul contractelor sinlagmatice cu executare uno ictu

Dolul , ca viciu de consimtamant :

este aplicabil i actelor juridice unilaterale

Confirmarea actului nul inseamna:

renuntarea la dreptul de a invoca nulitatea relativa

Vointa juridica in procesul de incheiere a actului juridic civil este guvernata de pricipiul :

vonitei interne

Desi nu au participat la incheierea actului juridic , efectele acestuia se produc si fata de:

avanzii- cauza

Constitue exceptie reala de la pricipiul relativitatii efectelor actului juridic :

stipulatia pentru altul

La actele juridice cu titlu gratuit, cauza obligatiei celui care dispune consta in :

manifestarea intentiei liberale

Nulitatea absoluta:

poate fi invocata de instanta din oficiu

Se sanctioneaza cu nulitatea absoluta nerespectarea:

formei ceruta ad validatem

Constitue conditie de validitate a consimtamantului la incheierea actului juridic civil :

sa provina de la o persoana avand discernamant

Spre deosebire de nulitate , caducitatea :

presupune un act juridic valabil incheiat

Spre deosebire de rezolutiune , nulitatea :

se aplica oricarui act juridic

Stipulatia ptr altul constitue:

exceptie reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic

Presupune incheierea a doua acte juridice unul public dadar mincinos si un act secret dar adevarat :

simulatia

Persoanele care dobandesc o fractiune dintr-un patrimoniu sunt :

succesorii cu titlu universal

Ce fel de conditie este capacitatea de a incheia un act juridic civil ?

de fond

Nulitatea absoluta intervine in cazul :

incalcarii principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice

Lipseste actul juridic civil de efectele urmarite de parti la incheierea lui :

- nulitatea

In categoria pricipiilor efectelor nulitatii actului juridic includem, printre altele principiul :

restitutio in integrum

Care din urmatoarele situatii reprezinta un ciciu de consimtamant ?

- amenintarea nelegitima

In care dintre situatii falsa reprezentare a realitatii la incheierea actului juridic atrage nulitatea relativa a acestuia?

daca priveste calitatile substantiale ale obiectului actului juridic

Este vorba de un viciu de consimtamant in cazul in care , la incheierea actului juridic :

- partea a avut o falsa reprezentare a identitatii cocontractantului

In functie de intinderea efectelor , nulitatea se clasifica :

nulitate partiala si totala

In care dintre situatii violenta la incheierea actului juridc constitue viciu de consimtamant?

daca amenintarea este injusta

Sanctiunea nulitatii absolute intervine in cazul :

erorii obstacol

Care dintre urmatoarele acte juridice pot di anulate pentru leziune?

actele de administrare incheiate de minorul intre 14-18 ani , personal, fara incuviintarea ocrotitorului legal

Dobanditorul unui drept subiectiv are calitatea de avand cauza in raport de :

actele juridice incheiate anterior de cel de la care a dobandit dreptul respectiv, insa numai daca au legatura cu dreptul transmis si au fost respectate formalitatile de opozabilitate intre parti

Nulitatea relativa a unui act juridic:

este prescriptibila in termen de 3 ani

Nulitatea absoluta a unui act juridic :

este imprescriptibila

Sanctiunea nulitatii relative intervine in cazul :

lipsei discernamantului

Dupa modul de consacrare legislativa , nulitatea se clasifica in :

nulitate expresa si nulitate virtuala

Care dintre viciile de consimtamant nu are in structura sa un element obiectiv?

eroarea

Domeniul de aplicare a leziunii in actele juridice civile:

priveste actele juridice lezionare incheiate de minorii intre 14-18 ani

Care sunt caracteristicile specifica caducitatii ?

presupune un act juridic valabil incheiat

Care dintre cauze atrag nulitatea absoluta a actului juridic:

lipsa totala a consimtamantului unei parti la incheierea actului juridic

Reprezinta o exceptie de la pricipiul retroactivitatii efectelor nulitatii:

mentinerea efectelor produse in trecut in cazul contractelor sinalagmatice cu executare succesiva

Nulitatea absoluta sanctioneaza nerespectarea, la incheierea actului juridic civil:

a unei norme ce ocroteste un interes general

Intre nulitatea absoluta si nulitatea relativa:

nu exista nici o diferenta in ceea ce priveste efectele lor

Ce trasaturi are nulitatea absoluta spre deosebire de nulitatea relativa?

poate fi invocata de instanta din oficiu

Nulitatea opereaza numai pentru viitor (ex nune) in cazul :

contractelor sinalagmatice cu executare succesiva

Pentru a fi valabila cauza unui act juridic trebuie, printre altele :

sa fie licita si morala

Amenintarea cu un rau de natura a provoca o temere , ca viciu de consimtamant la incheierea unui act juridic:

este sanctionata cu nulitatea relativa a actului incheiat

In materia violentei :

amenintarea trebuie sa fie de natura fizica , patrimoniala sau morala

Ce fel de conditie , ca modalitate a actului juridic civil , este aceea a carei realizare depinde de vointa uneia dintre parti si de vointa unei persoane nedeterminate?

potestativa simpla

Rezilierea ca sanctiune de drept civil priveste :

contracte sinalagmatice cu executare succesiva

Este sanctionata cu nulitatea absoluta:

eroarea asupra identitatii obiectului (error in corpore)

Clasificarea sanctiunii nulitatii in absoluta si relativa se face dupa :

natura interesului ocrotit

Confirmarea :

este un act juridic prin care se renunta la dreptul de a invoca nulitatea relativa

Sanctiunea nulitatii absolute intervine in cazul :

lipsei totale a consimtamantului

Produce efecte numai pentru viitor urmatoarea sanctiune de drept civil ;

rezilierea

Constitue scop imediat al cauzei actului juridic civil :

prefigurarea predarii lucrului in acte juridice reale

Este sanctionata cu nulitatea relativa:

eroarea asupra identitatii persoanei (error in personam)

Sanctiunea nulitatii relative intervine in cazul :

erorii viciu de consimtamant

Este un principiual efectelor nulitatii :

retroactivitatii

Desfiintarea retroactiva a unui contact sinalagmatic cu executare dintr-o data pentru neexecutarea culpabila a obligatiilor de catre una din parti are loc prin :

rezolutiune

Principiul desfiintarii actului juridic ubsecvent ca urmare a desfiintarii actului juridic initial :

este un principiu ce guverneaza efectele nulitatii

Este sanctionata cu nulitatea relativa :

lipsa discernamantului

Capacitatea de a incheia acte juridice civile este :

o stare de drept

Cauza actului civil este falsa :

daca exista eroare asupra motivului determinat al actului juridic

Clasificarea nulitatilor actului juridic civil in absolute si relative se face dupa :

natura interesului octrotit de norma juridica

Sanctiunea nulitatii absolute intervine in cazul :

error in negotio

Sanctiunea de drept civil care produce efecte numai pentru viitor este :

rezilierea

Daca locatarul refuza sa-si execute obligatia de plata a chiriei, contractul de locatiune:

este supus rezilierii

Ce reprezinta foloasele trase dintr-un bun cu consumarea substantei?

producte

Constitue viciu de consimtamant :

violenta morala

Ce reprezinta evenimentul viitor si sigur ca se va produce , care amana executarea contractului :

termen suspensiv

Sunt conditii esentiale pentru valabilitatea orifcarui act juridic :

contiile de fond

Faptul ca subiectele de drept civil sunt libere sa incheie sau nu acte juridice, sa stabileasca contoinutul lor si sa le revoce, formeaza continutuyl principilului :

libertatii actelor juridice

Ce se intelege prin expresia legislativa " actul juridic civil este nul de plin drept":

actul este nul absolut

Principiul fortei obligatorii a actului juridic este :

un principu ce guverneaza efectele actului juridic civil intre parti

Inlatura principiul "quod nullum est nullum producit effectum":

principiul valabilitatii aparrentei in drept

Rezolutiunea :

are ca efect principal desfiintarea retroactiva a contractului

Prescriptia extinctiva stinge:

dreptul la actiunea in sens material

Actiunile reale sunt :

atat prescriptibile cat si impresricptibile

Nu este susceptibil de suspendare si intrerupere:

termenul extinctiv

Actiunile personale :

de regula sunt prescriptibile si prin exceptie imprescriptibile

Drepturile personale nepatrimoniale:

de regula sunt imprescriptibile si prin exceptie prescriptibile

Debitorul care a executat obligatia dupa ce dreptul la actiune al creditorului s-a prescris:

nu are dreptul sa ceara restituirea prestatiei

Prescriptia extinctiva a actiunii in declararea nulitatii pentru orice eroare asupra calitatilor substantiale ale lucrului vandul incepe sa curga :

de la data la care cumparatorul a cunoscut viciul de consimtamant , insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii contractului de vanzare - cumparare

Prescriptia extinctiva a actiunii in raspundere civila pentru viiile ascunse ale lucrului transmis incepe sa curga :

cel mai tarziu de la data expirarii termenului de garantie legal

Precriptia extinctiva a actiunii in raspundere civila pentru pagubele pricinuite prin fapte ilicite incepe sa curga :

de la data la care victima a cunoscut sau trebuia sa cunoasca atat paguba cat si pe cel care raspunde de ea

Cursul prescritiei extinctive se intrerupe in cazul :

recunoasterii datoriei de catre debitor inainte de implinirea termenului de prescriptie extinctiva

Forta majora constitue o cauza :

de suspendare a prescritiei extinctive

In cazul in care un debitor este obligat la prestatii succesive:

dreptul cu privire la fiecare dintre aceste prescriptii se stinge printr-o prestatie deosebita

Normele care reglementeaza prescriptia extinctiva :

au un caracter imperativ

Cauzele de suspendare sau de intrerupere a prescriptiei extinctive:

sunt stabilite prin lege si nu se poate deroga de la ele

Cursul prescriptiei extinctive se suspenda:

cat timp creditorul sau debitorul face parte din fortele armate ale Romaniei aflate pe picior de razboi

Cursul prescriptiei extinctive se intrerupe :

prin introducerea unei cereri de chemare in judecata , cu conditia sa fie admisa prin hotarare definitiva

Introducerea unei cereri de chemare in judecata in termenul de prescriptie extinctiva , chiar la o instanta necompetenta:

suspenda cursul prescriptiei extinctive

Prescriptia dreptului material la actiune privind viciile ascunse ale unui lucru transmis incepe sa curga :

de la data descoperirii viciilor , insa cel mai tarziu la implinirea unui an de la predare

Prescriptia extinctiva a actiunii in nulitate relativa pentru eroare asupra calitatilor substantiale ale unui lucru vandut incepe sa curga :

de la data la care cumparatorul a acunoscut viciul de consimtamant , insa cel mai tarziu la implinirea a 18 luni de la data incheierii contractului de vanzare- cumparare

Are ca efect considerarea prescriptiei ca fiind neimplinita , desi termenul a expirat :

repunerea in termen

In sistemul Decretului 167/1958 , repunerea in termenul de prescriptie extinctiva :

nu poate fi dispusa daca exista culpa titularului dreptului in depasirea termenului de prescriptie extinctiva

Suspendarea prescriptiei extinctive are ca efect :

reluarea cursului prescriptiei socotindu-se si timpul curs anterior

Termenul de prescriptie extinctiva :

este de 6 luni in cazul actiunii in raspun dere patru viciile ascunse fara viclenie

Cererea de repunere in termen poate fi facut in termen de

o luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului legal de prescriptie

Curgerea prescriptiei extinctive se suspenda :

pe timpul in care creditorul este impiedicat sa faca acte de intrerupere de un caz de forta majora

Izvorul termenului legal de prescriptie extinctiva poate fi :

legea

Intreruperea prescriptiei extinctive are care efect:

inceperea unui nou teermen de prescriptie de la incetarea cauzei de intrerupere

Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva:

poate fi dispusa in termen de o luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului de prescritie

Constitue o cauza de intrerupere a prescriptiei extinctive :

introducerea unei cerereri de chemare in judecata , chiar la o instanta necompetenta

Recunoasterea datoriei pretinse de catre debitor , dupa ce termenul de prescriptie extinctiva s-a implinit:

nu are nici o consecinta juridica in privinta cursului prescriptiei extinctive

Prescriptia extinctiva a dreptului la actiune in anularea actului juridic pentru violenta incepe sa curga de la : 

de la data incetarii violentei

Este imprescriptibila extinctiv :

actiunea in partaj

Prescriptia extinctiva se intrerupe :

prin introducerea unei cereri de chemare in judecata , chiar daca cererea este introdusa la o instanta necompetenta

In cazul in care s-a executat obligatia dupa expirarea termenului de prescriptie :

debiroul nu are dreptul sa ceara restituirea prestatiei

In actele juridice cu titlu oneros , scopul imediat il constitue :

prefigurarea contraprestatiei celeilalte parti

Un teren aflat in proprietatea unei persoane fizice se clasifica astfel :

imobil prin natura sa , corporal, cert, aflat in circuitul civil, frugifer, divizibil

Au drept de gaj general asupra patrimoniului debiroului :

creditorii chirografari

Nu constitue viciu de consimtamant :

amenintarea legitima

Constitue principii ce guverneaza efectele actului juridic :

principiul relativitatii efectelor actului juridic si principiul irevocabilitatii actului juridic

Sunt conditii de fond pentru incheierea actului juridic civil :

obiectul si cauza

Eroarea ca viciu de consimtamant la incheierea actului juridic este :

falsa prezentare a realitatii

Forma ad probationem :

este ceruta de lege pentru actele juridice a caror valoare depaseste 250 lei

Nulitatea relativa a unui act juridic :

este prescriptibila in termen de 3 ani

In actele juridice reale , scopul imediat in constitue:

prefigurarea predarii lucrului

Nulitatea relativa a actului juridic intervine in caz de :

lipsa a discernamantului

Scopul imediat al actului juridic consta in :

prefigurarea remiterii bunului in contractul de comodat

Constitue o obligatie de rezultat :

indatorirea carausului de a transporta si preda marfa destinatarului

Nerespectarea formei pentru opozabilitatea fata de terti se sanctioneaza cu :

inopozabilitatea fata de terti a actului juridic

Desi nu au participat la incheierea actului juridic , efectele acestuia se produc si fata de :

avanzii- causa ai partilor

Actul public prin care se ascunde adevarata natura a actului secret este :

un act deghizat

Se produc periodic si fara consumarea substantei bunului :

fructele naturale si industriale

Dolul ca viciu de consimtamant la incheierea unui act juridic :

poate proveni de la un tert sau un reprezentant al cocontractantului

Constitue eroare obstacol , falsa reprezentare :

a identitatii obiectului

In raport de obiectul lor , obligatiile se clasifica in :

obligatii de a da, a face si a nu face

Obligatia de a da se considera indeplinita in momentul :

incheierii inte parti a contractului

Bunurile frugifere sunt :

bunuri care se produc periodic, fara consumarea substantei lor fructe

Obiectul actului juridic trebuie :

sa fie posibil

Pentru a fi valabila , cauza actului juridic trebuie :

sa fie licita si morala

Violenta ca viciu de consimtamant la incheierea actului juridic :

priveste atat persoana cat si bunurile celui amenintat

Sanctiunea nulitatii absolute intervine in cazul :

falsei reprezentati a naturii juridice a actului

Forma ad validitatem la incheierea actului juridic civil :

este incompatibila cu manifestarea tacita a consimtamantului

Nulitatea absoluta a unui act juridic :

poate fi invocata de orice persoana interesata

In functie de numarul partilor care participa la incheierea lor , actele juridice sunt :

acte unilaterale, bilaterale si multilaterale

Contractul de donatie este:

act juridic bilateral, cu titlu gratuit, liberalitate solemn , inter vivos

Intentia de a produce efecte juridice se refera la :

consimtamantul la incheierea actului juridic

La incheierea actului juridic civil , consimtamantul :

poate fi manifestat expres sau tacit

Sanctiunea nulitatii relative intervine in cazul :

dolului principal

Este intotdeauna un act juridic solemn:

contractul de donatie al unui bun imobil

Nulitatea actului juridic are ca efect :

desfiintarea actului juridic subsecvent ca urmare a anularii actului primar

Violenta ca viciu de consimtamant la incheierea actului juridic , constitue :

priveste atat persoana cat si bunurile celui amenintat

Renuntarea la dreptul de a invoca nulitatea relativa a unui contract este :

un act confirmativ

In cazul actelor solemne manifestarea de vointa :

trebuie sa respecte formalitatile prestabilite de lege

Donatia cu sarcini este :

un contract sinalagmatic

Constitue o cauza de nulitate absoluta a actului juridic :

lipsa consimtamantului

Principiul irevocabilitatii actului juridic are in vedere faptul ca :

actul juridic bilateral nu poate fi revocat prin vointa unei singure parti

Contractul prin care o parte se obliga fata de cealalta , sa execute o prestatie in favoarea unui tert beneficiar:

exceptie reala de la principiul relativitatii efectelor actului juridic

Dreptul la creanta confera titularului :

posibilitatea de a pretinde debitorului "de a nu face ceva "

Nulitatea relativa ca sanctiune ;

sa acopera tacit prin neinvocarea ei in termenul de prescriptie

Rezilierea consta in :

desfiintarea pentru viitor a unui contract sinalagmatic cu executarea succesiva

Constitue viciu de consimtamant la incheierea actului juridic civil :

falsa reprezentare a realitatii

Este un act juridic de dispozitie :

renuntarea la un drept

Prerogativa urmaririi consta in :

posibilitatea titularului unui drept real de a pretinde bunul de la orice persoana la care acesta s-ar afla

Conditia rezolutorie , ca modalitate a actului juridic civil afecteaza :

existenta actului juridic civil

Este cauza de nulitate relativa :

incheierrea actului juridic civil cu nerespectarea unor incapacitati speciale de folosinta , prevazute in scopul ocrotirii unor interese particulare

Intre nulitatea absoluta si nulitatea relativa :

nu exista nicio diferenta in ceea ce priveste efectele lor

Violenta , ca viciu de consimtamant , reprezinta

o amenintare cu un rau de natura sa provoace o temerre cocontractantului

Leziunea ca viciu de consimtamant , poate fi invocata in cazul :

actelor de administrare

Reprezinta conditii de fond pentru incheierea valabila a actului juridic :

capacitatea si consimtamantul

Constitue cauza de nulitate relativa a actului juridic :

lipsa discernamantului

Motivul principal ce a determinat incheierea actului juridic civil constitue :

scopul imediat (causa proxima)

Actul juridic civil este nul absolut cand nu s-a prespectat forma ceruta :

ad solemnitatem

Principiul fortei obligatorii a actului juridic (pacta sunt servanda):

guverneaza efectele actului juridic civil

Sanctiunea nulitatii absolute a actului juridic intervine :

cand cauza actului juridic este ilicta sau imorala

Termenul de prescriptie extinctiva este :

de 1 an ptr actiunea posesorie

Se dobandesc prin culegere:

fructele naturale si industriale

Actiunea in revendicare imobilara in caz de avulsiune este :

prescriptibila in termen de 1 an

Are ca efect suspendare prescritiei extinctive:

reclamatia admnistrativa

Este cauza de intreruperea a prescriptiei extinctive :

recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in favoarea caruia curge prescriptia extinctiva

Repunerea in termenul de prescriptie :

trebuie solictata in termen de o luna de la incetarea cauzei care justifica depasirea termenului

Recunoasterea dreptului a carui actiune se prescrie facuta de cel in favoarea caruia curge prescriptia:

intrerupe prescriptia extinctiva

Capacitatea de folosinta a persoanei fizice :

consta in aptitudinea persoanei de a fi titulara de drepturi si obligatii civileMinorul cu capacitate de exercitiu restransa :

poate incheia singur acte de conservare si acte de administrare

Intreruperea prescriptiei extinctive are ca efect :

inceperea unei noi prescriptii dupa incetarea cauzelor prevazute de lege

Suspendarea prescriptiei extinctive :

are ca efect reluare cursului prescriptiei , socotindu-se si timpul scurs anterior cauzei de suspendare

Drepturile personal nepatrimoniale sunt:

imprescriptibile si prin exceptie prescriptibile

Repunerea in termenul de prescriptie are ca efect :

considerarea prescriptiei ca fiind neindeplimita desi termenul a expirat

Este lipsit de capacitatea de a incheia acte juridice civile :

minorul sub 14 ani

Minorul intre 16 si 18 ani:

poate dispune prin testament de jumatate din bunurile sale

Drepturile personal nepatrimoniale , in general , sunt:

imprescriptibile

Repunerea in termenul de prescriptie extinctiva :

se poate solicita in termen de 1 luna de la incetarea cauzelor care justifica depasirea termenului

Drepturile de creanta sunt :

de regula , prescritibile in termen de 3 ani

Ce este capacitatea de folosinta a persoanei fizice:

aptitudinea generala si abstracta de a avea drepturi si obligatii

Cand inceteaza capacitatea de folosinta a persoanei fizice?

la data mortii constata fizic

Cand incepe capacitatea de folosinta a personei fizice ?

la nasterea persoanei

Cine are capacitatea de folosinta :

toate persoanele

Care este continutul capacitatii de folosinta anticipata :

cuprinde o latura activa ( drepturi )

Minorul lipsit de capacitate de exercitiu poate incheia in mod valabil :

acte de conservare si acte juridice marunte

De cand se dobandeste capacitatea de folosinta anticipata a persoanei:

de la data conceptiunii copilului, daca se naste viu

Ce este capacitatea de exercitiu a persoanei fizice :

aptitudinea persoanei de a exercita drepturi si asuma obligatii civile prin incheierea de acte juridice civile

Care este sanctiunea aplicabila pentru nerespectarea dispozitiilor privind capacitatea de exercitiu a persoanei fizice :

nulitatea relativa si de fond

Numele de familie se schimba :

pe cale administrativa , ptr motive temeinice

Beneficiaza de domiciliu legal :

Sub aspectul naturii juridice , atributele de identificare a persoanei fizice sunt :

drepturi personal nepatrimoniale

Sintagma " persoana juridica nu poate avea decat acele drepturi ce corespund scopului ei ", formeaza continutul :

specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice

Capacitatea de folosinta a persoanei juridice inceteaza prin :

absortie, fuziune, divizare totala

Este nul absolut actul juridic incheiat :

de o persoana juridica cu incalcarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta

Cand inceteaza capacitatea de exercitiu deplina a persoanei fizice:

prin punerea sub interdictie judecatoresca

Cine este lipsit de capacitatea de exercitiu

persoana pusa sub interdictie

Numele de familie se modifica :

prin adoptie

Sunt atribute de identificare a persoanei fizice :

numele, domiciliul, starea civila si CNP

Persoana juridica dobandeste capacitate de folosinta anticipata :

de la data actului de infiintare

Specialitatea capacitatii de folosinta se refera la :

incheierea actelor juridice de catre persoana juridica in acord cu obiectul dei de activitate

La incheierea casatoriei sotii :

pot sa-si pastreze numele dinaintea casatoriei

Reprezinta acte de stare civila :

actul de nastere, casatorie, deces

Numele de familie al copilului gasit se stabileste :

de primar , prin dispozitie

Este nul relativ actul juridic incheiat :

de un organ de conducere necompetent al persoanei juridice

Constitue atribte de identificare a persoanei juridice :

denumirea, sediul , nationalitatea

In conformitate cu Decretul nr. 31/1954 , capacitatea civila este recunoscuta:

tuturor persoanelor fizice si juridice

Cine are capacitate de exercitiu restransa:

minorul intre 14 - 18 ani

La ce varsta se dobandeste capacitatea de exerciu restransa:

la implinirea varstei de 14 ani

De regula cine incheie actele juridice ale minorului cu capacitate de exerciu restransa:

minorul , cu incuviintarea prealabila a ocrotitorului legal

Principiul specialitatii limiteaza :

capacitatea de folosinta a persoanei juridice

Beneficiaza de capacitate de exercitiu :

persoanele cu maturitatea psihica necesara pentru asi da seama de consecintile actelor incheiate

O persoana fizica sau juridica :

poate fi lipsita sau ingradita in capacitatea civila de folosinta , in conditiile si in cazurile prevazute de lege

Aptitudinea persoanei de a-si exercita drepturile si de a -si asuma obligatiile prin incheierea de acte juridice civile constitue:

capcacitate de exercitiu

O persoana fizica :

- poate avea o capacitate de folosinta ingradita in conditiile legii

Ce efecte produce hotararea definitiva de moarte:

deschiderea succesiunii

Pentru copilul conceput , capacitatea de folosinta anticipata se institue daca:

copilu se naste viu

Cel ce lipseste de la domiciliu poate fi declarat disparut prin hotarare judecatoreasca daca:

a trecut un an de la data ultimelor stiri din care rezulta ca era in viata

Cel disparut poate fi declarat mort fara a se mai declara in prealabil disparitia sa , daca :

a trecut un an de la data imprejurarii in care a avut loc disparitia

In cazul declararii judecatoresti a mortii , data decesului este:

ultima zi a termenului dupa care se poate cere declararea judecatoresca a mortii

In ipoteza declararii judecatoresti a mortii neprecedata de declararea disparitiei , data decesului este :

ultima zi a termenului de 1 an de la data imprejurarii in care a avut loc disparitia

Daca data mortii din hotararea declarativa de moarte este inexacta , se poate cere :

rectificarea

Dupa anularea hotararii declarative de moarte, cel declarat mort nu poate cere inapoierea bunurilor sale de la :

dobanditorul de buna credinta printr-un act cu titlu oneros

Nu constitue un caracter juridic al capacitatii de exercitiu :

universalitatea

Au capcacitate de exercitiu restransa

minorii intre 14 si 18 ani

Capacitatea de exercitiu restransa se dobandeste :

la implinirea varstei de 14 ani

Sunt lipsite de capacitate de exercitiu :

- persoanele puse sub interdictie

Are capacitate de exercitiu deplina :

Minorul cu capcacitate de exercitiu restransa poate incheia acte juridice de dispozitie:

- ____________________

Pot incheia contracte de donatii :

minorii de 14-16 ani, cu dubla incuviintare

Minorilor de 14-18 ani le este interzis :

sa garantez obligatia altei persoane

Capacitatea de exercitiu deplina a persoanei fizice inceteaza ireversibil :

prin moartea constata fizic

Majorul pus sub interdictie judecatoreasca :

nu are capacitate de exercitiu

Actele juridice incheiate de o persoana fara capacitate de exercitiu sau cu capacitate de exercitiu restransa fara incuviintare legala:

sunt anulabile

Actele de administrare , de regula :

se incheie de catre minorul intre 14 si 18 ani cu incuviintarea ocrotitorului legal

Sub aspectul naturii lor juridice , atributele de identificare sunt :

drepturi personal nepatrimoniale

Daca parintii nu se invoiesc asupra numelui pe care urmeaza sa-l poate copilul, numele acestuia va fi stabilit de :

autoritatea tutelara

In cazul in care copilul din afara casatoriei isi stabileste filiatia si fata de celalat parinte:

instanta de judecata , la cerere sau din oficiu , ii va incuviinta sa poarte numele de familie al parintelui fata de care filiatia a fost stabilita mai in urma

Numele de familie si prenumele copilului copilului nascut din parinti necunoscuti se stabilesc de :

primarul localitatii unde a fost gasit copilul , prin dispozitie

La incheierea casatoriei sotii nu pot:

sa-si aleaga un nume de familie pe care nici unul dintre acestia nu l-a avut anterior casatoriei

Daca viitori soti nu declara pana la incheierea casatoriei numele de familie pe care s-au invoit sa-l poarte , se considera ca :

fiecare isi pastreaza numele de familie avut anterior casatoriei

Schimbarile intervenite in starea civila a unei persoane determina:

modificarea numelui de familie

Schimbarea numelui de familie al unuia dintre soti :

presupune si consimtamantul celuilalt sot, daca acestia au un nume de familie comun

Nu beneficiaza de protectie legala :

porecla

O persoana fizica poate avea in acelasi timp :

- un domiciliu si o resedinta

Domiciliul legal al minorului incredintat de instanta judecatoresca unei institutii de ocrotire este :

la domiciliul parintilor sai

Prin ce se caracterizeaza resedinta unei persoane :

unicitate

Constitue atribute de identificare a persoanei fiice :

numele si domiciliul

DREPTURI REALE. OBLIGATII CIVILE

Prin proprietate in sens juridic intelegem :

dreptul real de proprietate ca drept patrimonial , real si absolut

Constitue atribute ale dreptului de proprietate :

dreptul de uz si dreptul de uzufruct

Spre deosebire de proprietate posesia este : 

o stare de fapt

" Jus fruendi":

este o prerogativa adreptului de proprietate

Dreptul de proprietate este un drept :

perpetuu

Caracterul exclusiv al dreptului de proprietate inseamna:

posibilitatea proprietarului de a exercita singur toate atributele dreptului de proprietate

Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt :

drepturi reale principale

Titular al dreptului de proprietate publica este :

statul, judetul, orasul, comuna

Constitue o derogare de la principiul liberei circulatii a bunurilor :

bunurile din domeniul public al statului

Dreptul de proprietate publica are ca obiect :

bunurile din domeniul public al statului si unitatilor administrativ - teritoriale

Care dintre urmatoarele afirmatii nu este adevarata:

dreptul de proprietate publica este grevabil si dezmembrabil

Servitutiile asupra bunurilor din proprietatea publica sunt valabile daca:

sunt compatibile cu uzul si interesul public

Dreptul de proprietate publica :

se stinge prin pierea bunului pe cale naturala sau prin interventia omului

Se onstitue cu titlu gratuit :

deptul de folosinta asupra bunurilor proprietate publica

Caracterul exclusiv al dreptului de proprietate explica :

prerogativa titularului de a exercita singur posesia , folosinta si dispozitia , cu exluderea altor persoane

Titularii dreptului de concesiune sunt :

persoane fizice si juridice de drept privat

Sunt beneficiari ai dreptului de folosinta asupra bunurilor proprietate publica:

persoanele juridice fara scop lucrativ

Nu pot fi supuse exproprierii :

bunuri imobile proprietate privata apartinand statului

Bunurile proprietate privata :

apartin oricarui subiect de drept

Constitue caracter juridic al dreptului de proprietate privata:

sesizabilitatea

Proprietatea privata a statului si unitatilor administrativ-teritoriale are ca obiect :

bunuri apartinand domeniului privat al statului

Prin expresia " proprietate pura si simpla" se intelege:

proprietatea nu este afectata de modalitatile juridice ale dreptului de proprietate

Sunt modalitati juridice ale dreptului de proprietate :

proprietatea anulabila, proprietatea rezolubila si proprietatea comuna

In situatia in care defunct lasa mai multor mostenitori un bun determinat , acestia sunt:

coproprietari

In cazul in care defunctul lasa mostenitorilor sai o masa de bunuri , acestia sunt:

coindivizari

Regula uninimitatii opereaza in cazul :

proprietatii comune obisnuite sau temporare

Nu sunt supuse regulii inanimitatii :

actele de conservare

Zidul comun poate fi obiect al :

coproprietatii fortate sau perpetue asupra despartiturilor comune

Nici bunul nu este fractionat din punct de vedere material , nici dreptul din punct de vedere ideal , in cazul :

proprietatii comune in devalmasie

In cazul in care doi concubini achizitioneaza impreuna un autoturism , acestia sunt :

coproprietari

Copropritarul poate incheiat in mod valabil :

acte juridice de dispozitie avand ca obiect cota sa parte din drept

Nu sunt valabile actele incheiate de un coproprietar fara acordul de vointa al tuturor coproprietarilor :

de dispozitie privind intregul bun comun

In cazul proprietatii comune pe cote-parti ;

posesia exercitata de unul dintre titulari este in principiu echivoca

In exercitarea dreptului de proprietate devalmasa, un sot nu poate fara consimtamantul celuilalt sot:

sa instraineze un bun comun

Coproprietatea :

se poate naste, printre altele , ca efect al uzucapiunii

Actiunea in revendicare :

este o actiune reala si petitorie

Constitue modalitatijuridice ale dreptului de proprietate :

proprietatea anulabila si proprietatea comuna

Proprietatea comuna pe cote-parti se caracterizeaza prin aceea ca :

bunul este nedivizat din punct de vedere material, iar dreptul de proprietate este fractionat pe cote parti ideala si abstracte

Proprietatea este rezolutibila :

cand transferul dreptului de proprietate s-a facut printr-un act juridic afectat de o conditie rezolutorie

Atunci cand se indeplineste conditia rezolutorie ce afecteaza un act juridic translativ de proprietate :

unic proprietar al bunului ramane transmitatorul

Proprietatea anulabila exista:

cand dreptulde proprietate s-a dobandit printr-un act juridic translativ de proprietate lovit de nulitate relativa

In cazul proprietatii comune pe cote parti :

fiecare proprietar poate incheia acte juridice de dispozitie avand ca obiect cota sa parte din drept

Convetiile de ramanere in indiviziune:

sunt valabil incheiate pe o perioada de 5 ani, cu posibilitatea reinnoirii

Nu poate inceta prin partaj :

coproprietatea fortata si perpetua

Prezumtia mandatului tacit reciproc se aplica in cazul :

proprietatii comune in devalmasie

Dreptul de proprietate apartine concomitent la doua sau mai multe persoane care exercita deopotriva prerogativele acestuia:

in cazul proprietatii comune

Cine poate efectua acte materiale asupra unui bun proprietate comuna pe cote-parti obisnuita sau temporara:

fiecare copartas , dar fara a stanjeni folosinta bunului de catre ceilalti coproprietari

In care din urmatoarele situatii proprietatea este rezolubila:

cand transmiterea dreptului de proprietate asupra bunului este afectata de o conditie rezolutorie

Constitue dezmembraminte ale dreptului de proprietate :

servitutea

Titularul unui drept de uzufruct:

are dreptul sa foloseasca lucrul

Quasiuzufrutul confera titularului :

dreptul de proprietate asupra bunului

In cazul in care dreptul de uzufruct este stabilit prin testament , pentru predarea in folosinta a lucrului, uzufructarul poate introduce :

o actiune confesorie

Uzufructarul :

are dreptul la fructe naturale, industriale si civile

Uzufructarul :

este obligat chiar daca exista o conventie contrara , sa intocmeasca un inventar al bunurilor mobile

Nudul proprietar :

are dreptul sa fie instiintat de catre uzufructar cu privire la uzurparile pricinuite de parti

Dreptul de uzufruct se stinge:

prin confuziune

Dreptul de uzufruct acordat unei persoane juridice nu poate depasi :

30 ani

Uzuarul :

are dreptul sa culeaga fructele necesare lui si familiei sale

Titularul unui drept de abitatie :

poate locui intr-insa impreuna cu familia sa

Presupune existenta a doua fonduri care au proprietari diferiti

dreptul de servitute

Dreptul de servitute :

este in acelasi timp un drept si o sarcina

Servitutiile urbane:

sunt constituite in folosul cladirilor

Sunt servitutii reciproce:

servitutea de trecere

Servitutea inceteaza :

prin imposibilitatea de exercitare

Constitue dezmembraminte ale dreptului de proprietate :

servitutea si superficia

Uzufructul constituit in favoarea unei persoane fizice:

dureaza cel mult pana la decesul uzufructarului

NU este reglementat de Cosul civil in mod expres:

dreptul de superficie

Dreptul de uzufrut asupra unui bun imobil-teren este un bun :

imobil prin determinarea legii

Posesia este ;

stare de fapt

Posesia poate fi exercitata:

corpore alieno

Posesia se pierde :

prin pierderea unuia dintre elementele posesiei

Nu reprezinta o calitate a posesiei:

posesia neintrerupta

Discontinuitatea ca viciu al posesiei ;

presupune exercitarea posesiei in mod neregulat , adica cu intermitente anormale

Violenta , ca viciu al posesiei ;

exista si atunci cand provine din partea posesorului pentru a se apara impotriva atacului declansat de un tert

Violenta , ca viciu aql posesiei :

are un carater temporar

Posesia este clandestina:

cand posesorul o exercita pe ascuns de adversarul sau incat acesta nu o cunoaste

Clandestinitatea , ca viciu al posesiei:

este un viciu relativ

Intervertirea precaritatii in posesie are loc:

cand transmiterea posesiunii din partea detinatorului la altul se face printr-un act cu titlu universal , daca succesorul este de buna credinta

Posesorul :

daca este de rea- credinta , va restitui atat fructele culese cat si pe cele pe care nu le-a perceput din neglijenta

Actiunea posesorie :

- este o actiune reala

Actiunea posesorie speciala (in reintegrare) poate fi introdusa

daca nu a trecut mai mult de 1 an de la tulburarea sau deposedarea prin violenta

Actiunea posesorie generala ( in complangere) :

poate fi introdusa numai daca reclamantul a posedat bunul cel putin 1 an anterior tulburarii sau deposedarii

In cazul detentiei precare :

detentorul poseda pentru altul

Posesia este echivoca :

cand exista indoiala asupra titlului sub care persoana savarseste actele de folosinta

Posesia este clandestina;

cand posesorul o exercita pe ascuns de adversarul sau, astfel incat acesta nu este in masura sa o cunoasca

Titlul in materia actiunii in revendicare imobiliara :

trabuie sa fie un act juridic translativ de proprietate care provine de la un neproprietar

Titularul actiunii in revendicare este :

proprietar neposesor

Care sunt efectele adminsterii actiunii in revedincare ;

posesorul este obligat sa rstitue bunul adevaratului proprietar liber de orice sarcini

In cazul admiterii actiunii in revendicare , ce tip de cheltuieli poate pretinde posesorul de la adevaratul proprietar al bunului :

cheltuieli necesare , precum si cheltuieli utile, in masura sporului de valoare adus bunului

Uzucapiunea de 30 ani presupune:

exercitarea unei posesiii utile si neintrerupte in termenul prevazut de lege

Este un viciu al posesiei :

discontinuitatea

Ce fel de actiune este actiunea in revendicare:

actiune petitorie

In ce conditii poate opera jonctiunea posesiilor :

daca cel ce invoca jonctiunea este un succesor in drepturi al posesorului precedent

Constitue un viciu temporar si absolut al posesiei imobilelor :

discontinuitatea

Constitue o cauza de interupere naturala a uzucapiunii :

lipsirea posesorului, mai mult de un an , de folosinta lucrului, ca catre prorpietar sau de tert

In ce conditii poate opera uzucapiunea de 10-20 ani :

posesia sa fie de buna credinta si exercitata neintrerupt pe timpul prevazutde lege

In materia accesiunii imobiliare artificiale :

se poate recunoaste constrcutorului un drept de retentie asupra constructiei pana la plata integrala a despagubirilor ce i se impun

Indiviziunea ca modalitatea a proprietatii comune , poate avea ca obiect :

universalitatea juridica

Sunt dezmembraminte ale dreptului de proprietate privata:

uzul, uzufructul si servitutea

Contitue avulsiune:

adaugirile de teren a unei bucati de pamant smulsa de la un alt teren , prin actiunea apelor

Insulele si prundisurile care se formeaza in albia raurilor navigabile si plutitoare :

apartin statului

Atunci cand un rau navigabil face un brat inconjurand pamantul unui proprietar riveran: - proprietarul insulei devine statul

Reprezinta o modaliatte de accensiune imobilaira naturala:

aluviunea

Constitue o modalitate de accensiune mobiliara :

specificatiunea

In cazul in care proprietarul unui teren a facut constructiile , plantatiile sau lucrarile , cu materiale straine:

in toate cazurile , proprietarul terenului dobandeste proprietatea lucrarilor

Daca o persoana ridica o constructie pe un teren cunoscand ca acesta apartine unei alte persoane , atunci :

daca proiprietarul terenului invoca accesnsiunea, el trebuie sa plateasca constructorului valoarea materialelor si pretul muncii.

Daca o persoana ridica o constructie pe un teren , crezend ca acesta ii apartine:

proprietarul terenului devine proprietarul constrcutiei, putand opta fie sa plateasca pretul muncii si al materialelor , fie o suma egala cu sporul fondului

Constitue o modalitate de accensiune imobiliara artificiala :

dobandirea proprietatii asupra unei constructii ridicate de proprietarul terenului cu materialele altuia

Daca doua lucruri mobile a doi proprietari diferiti s-au unit formand un tot, dar se pot desparti atunci:

oricare dintre cei doi poate cere despartirea si restituirea bunului

Constitue sfecificatiune:

prelucrarea si transformarea unei materii apartinand altei persoane

In cazul in care o persoana ridica o constructie pe un teren, cunoscand ca acesta apartine altei persoane , proprietarul terenului , invocand accesiunea , devine proprietarul terenului daca:

plateste constrcutorului pretul muncii si al materialelor fara a lua in considerare sporul de valoareal fondului

Pentru a opera uzucapiunea de 30 de ani trebuie indeplinita conditia :

posesia sa fie utila

Uzucapiunea este :

un mod de dobandire a dreptului de proprietate si a altor drepturi reale

Termenul de prescriptie de 30 de ani inceput la data de 5 aug. 1975 se considera implinit la data de :

5 aug 2005

Uzucapiunea de la 10 la 20 de ani se poate invoca :

in privinta imbilelor considerate individual

Uzucapiunea :

se poate invoca pentru a dobandi proprietatea bunurilor imobile

Uzucapiunea de la 10 la 20 de ani poate opera daca:

exista o posesie utila

Poate constitui just titlu in materia uzucapiunii de 10 la 20 ani :

tranzactia

Poate constitui just titlu in materia uzucapiunii de 10 la 20 de ani :

hotararea declarativa de drepturi

Justul titlu poate fi opus proprietarului , in materia uzucapiunii de 10 la 20 de ani:

daca are data certa

In materia uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani :

buna credinta trebuie sa exista numai la momentul dobandirii imobilului

Daca adevaratul proprietar a locuit doi ani in raza teritoriala a aceluiasi judet in cara se afla imobilul si ulterior in alt judet, persoana care indeplineste conditiile de invocare a uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani poate uzucapa dupa trecerea a :

18 ani

Intreruperea naturala a prescriptiei achizitive poate avea loc :

cand lucrul este declarat imprescritibil in urma unei transformari legale a naturii sau destinatiei sale

Daca posesorul actual al unui imobil este de rea credinta , iar autorul sau este un posesor de buna credinta si cu just titlu :

posesorul va putea dobandi proprietatea numai prin efectul uzucapiunii de 30 de ani , putand sa adauge si timpul cat a posedat autorul sau

Daca posesorul unui imobileste de rea credinta si are just titlu , iar autorul este de rea credinta atunci :

posesorul actual se poate prevala de posesia autorului, in cadsrul uzucapiunii de 30 de ani

In cazul edificarii unei constructii pe terenul altei persoane , proprietarul terenului devine proprietar al constructie in momentul :

incorporarii materiale a constructiei in teren

Uzucapiunea de la 10 la 20 de ani se poate invoca:

numai cu privire la imobilele considerate individual

In materia accesiunii imobiliare artificiale :

se poate recunoaste constructorului un drept de retentie asupra constructiei pana la plata integrala a despagubirilor ce i se cuvin

Justul titlu poate fi opus proprietarului in materia uzucapiunii de la 10 la 20 de ani :

numai daca are data certa

Uzucapiunea de 10-20 ani presupune :

existenta unei posesii utile , neintrerupte m de buna credinta si a unui just titlu

In cazul admiterii actiunii in revendicare , posesorul (paratul) de rea credinta :

rstitue atat fructele culese cat si pe cele necule3se din neglijenta sa

Actiunea in revendicare:

se introduce de catre proprietarul neposesor impotriva posesorului neproprietar

Daca actiunea in revendicare a unui imobil ambele parti prezinta cate un testament redactat de aceeasi persoana , va avea castig de cauza :

partea ca are testament cu data mai noua

Actiunea de revendicare imobiliara :

este regula imprescriptibila si prin exceptie prescriptibila

In cazul admiterii actiunii in revedicare :

fructele culese de posesor se restitue de la data introducerii actiunii

In cazul admiterii actiunii in revendicare :

cheltuielile necesare se restiuie in totalitate

Admiterea actiunii in revendicare :

obliga pe posesoruld e rea-credinta sa restitue atat fructele culese cat si pe cele neculese din neglijenta sa

Actiunea in revendicare imobiliara este :

prescritibila in termen de un an in caz de avulsiune

Actiunea de revendicare a unui bun mobil :

este imprescritibila cand se introduce impotriva hotului, gasitorului sau dobanditorului de rea credinta

"Prescriptia instantanee" (art. 1909 alin 1 C civ,) poate fi aplicata in privinta :

unui bun mobil aflat in proprietatea privata a statului

Posesorul de buna-credinta al unui bun mobil poate invoca art. 1909 alin 1 intr-o actiune de revendicare , daca a dobandit bunul :

de la u detentor precar in favoare caruia adevaratul proprietar s-a desesizat in mod voluntar

Prezumtia de proprietate consacrata de art. 1909 alin 1 Cciv ca mijloc de aparare intr-o actiune in revendicare :

opereaza in favoarea posesorului de buna-credinta

Ptr a fi aplicabil art. 1909 alin1 , (si in consecinta a se respinge actiunea de revendicare ) buna credinta a posesorului :

trebuie sa existe la momentul intrarii inn posesia efectiva a bunului

Daca o persoana dobandeste un bun mobil de la un hot sau gasitor stiind acest lucru , are calitatea de :

posesor de rea-credinta

In e conditii este admisibila o actiune in revendicare in temeiul Art. 1909 alin 2 C.civ:

daca posesorul actual al bunului furat sau pierdut sa fie de rea credinta

Daca tertul de buna credinta a cumparat bunul pierdut sau sustras de la o vindere publica :

proprietarul revendicat este obligat sa-i restitue pretul platit ptr bun

Daca posesorul actual de buna-credinta al lucrului furat sau pierdut l-a cumparat la o vindere publica :

adevaratul proprietar poate revendica bunul in termen de 3 ani, calculati din momentul intrarii tertului in posesia bunului , restituind acestuia pretul platit

In cazul conflictului intre titluri , daca titlurile emana de la autori diferiti , va avea castig de cauza :

titlul cu data cea mai veche

Prin exceptie , actiunea in revendicare imobiliara este prescriptibila :

in caz de avulsiune

Daca posesorul de buna credinta al lucrului furat sau pierdut l-a cumparat de la targ, balci sau de la o vindere publica :

adevaratul proprietar poate revendica bunul , restituind osesorului pretul platit

Constitue dezmembraminte ale dreptului de proprietate :

uzul, uzufructul si abitatia

Posesia este clandestina :

cand posesorul o exercita pe ascuns de adversarul sau incat acesta nu o cunoaste

In cazul admiterii actiunii in revendicare , posesorul (paratul) de rea credinta ;

restitue atat fructele culese cat si pe cele neculese din neglijenta sa

Uzucapiunea de 30 de ani presupune:

exercitarea posesii utile si neintrerupte pe termenul prevazut de lege
Uzucapiunea de 10-20 ani poate opera daca :

posesia este utila

In cazul admiterii actiunii in revendicare :

cheltuielile utile se restitue in totalitate

Uzucapiunea de 10-20 ani:

opereaza daca posesia utila se intemeiaza pe un just titlu

Uzucapiunea de 30 de ani isi produce efectele daca:

posesorul poseda pentru sine cu intentia de a se comporta ca proprietar

Opereaza uzucapiunea de 30 de ani , daca posesia utila a imobilului :

se exercita neintrerupt pe termenul prevazut de lege

Partile comune din cladirile cu mai multe apartamente fac obiectul :

proprietatii comune pe cote parti fortate sau perpetue

Sunt atribute ale dreptului de proprietate :

posesia , folosinta si superficia

Titularul unui drept de uzufrut :

poate ceda unui tert beneficiul dreptului de uzufruct

Posesia este echivoca daca:

exista indoiala asupra titlului sub care posesorul o exercita

Daca primeste cu buna credinta un titlu translativ de proprietate, de la alta persona decat adevaratul proiprietar , detentorul unui imobil poate invoca :

intervertirea precaritatii in posesie

Consatitue cazuri de accesiune imobiliara naturala :

aluviunea si avulsiunea

Poate invoca accesiunea imobiliara artificiala a lucrarilor efectuateb pe un teren :

proprietarul terenului

In cazul proprietatii comune , regula unanimitatii se aplica :

actelor de dispozitie efectuate de un coproprietar cu privire la intregul bun

Pentru a obtine predarea in folosinta a bunului , uzufructarul are la dispozitie

actiunea confesorie

Actiunea prin care posesorul unui imobil solicita instantei apararea posesiei impotriva oricarei tulburari sau deposedari prin violenta , constitue:

actiune de reintegrare

Confera titularului posesia si folosinta asupra unui bun apartinand altei persoane numai pentru nevoile sale si ale familiei sale :

dreptul de uz

Coproprietatea si devalmasia sunt forme ale :

proprietatii comune

In cazul ad miterii actiunii   in revendicare , paratul este obligat :

sa restitue bunul liber de sarcini

Actiunea in revendicare a bunului mobil de la posesorul de rea credinta este ;

imprescriptibila extinctiv

Contractul comutativ este acela in care :

partile cunosc de la inceput intinderea si extinderea drepturilor si obligatiilor

Contractul real se formeaza in mod valabil :

daca manifestarea de vointa este insotita de remiterea materiala a bunului

In raport de forma de incheire, contractale sunt :

consensuale, solemne, reale

In raport de scopul urmarit de parti la incheiere , contractele sunt :

cu titlu oneros, cu titlu gratuit, aleatorii, dezinteresate , comutative, liberalitati

Contractul consensual este acela:

care se incheie prin simplul acor de vointa al partilor

De regula vanzarea-cumpararea este un contract :

consensual

Contractul de vanzare-cumparare:

este solemn cand are ca obiect un teren

Donatia este :

un contract unilateral

Contractul de ipoteca este :

solemn

Dupa efectele pe care le produc , contractele sunt :

constitutive, translative declarative

Ofertantul poate revoca in mod liber oferta , fara a suporta vreo consecinta :

cat timp oferta nu a ajuns la destinatar

Locul incheierii contractului prin telefon este :

locul unde se afla ofertantul

Spre deosebire de rezolutiune , rezilierea :

- are ca efect doar incetarea efectelor viitoare ale contractului

Constitue conditie pentru instanta sa pronunte rezolutiunea :

neexecutarea obligatiei sa fie imputabila debitorului

In cazul stipulatiei pentru altul :

drepturile se nasc dirct si nemijlocit din patrimoniul tertului beneficiar

Acceptarea de catre tertul beneficiar a dreptului prevazut in folosul sau are ca efect :

consolidarea dreptului nascut anterior din contractul intervenit intre stipulant si promitent

Pentru a se putea invoca exceptia de neexecutare a contractului , trebuie indeplinita conditia:

obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract

In cazul stipulatiei pentru altul , daca promitentul nu-si executa obligatiile , tertul beneficiar:

poate pretinde daune-interese pentru acoperirea prejudiciului suferit ca urmare a neexecutatii

Pentu a se invoca rezolutiunea contractului sinalagmatic , trebuie indeplinita conditia :

debitorul obligatiei neexecutate sa fie pus in intarziere

In care dintre urmatoarele situatii intervine rezolutiunea contractului fara a fi necesara punerea in intarziere a partii care nu si-a executat obligatia:

in cazul pactului comisoriu de gradul IV

In cazul pactului comisoriu de gradul II :

rezolutiunea opereaza pe baza declaratiei unilaterale re rezolutiune

Simulatia este exclusa daca contrainscrisul a fost incheiat :

ulterior contractului aparent

Potrivit legislatiei in vigoare, simulatia este sanctionata cu :

inopozabilitatea fata de terti a contrainscrisului

Constitue o exceptie reala de la principiul relativitatii efectelor contractului :

stipulatia ptr altul

Actul public , dar aparent , prin care se ascunde adevarata natura a contractului secret presupune :

simulatie prin deghizare

Dobanditorul unui drept subiectiv are calitatea de avand-cauza in raport cu :

actul juridic incheiat de autorul sau cu o terta persoana si avand legatura cu dreptul dobandit

In cazul stipulatiei pentru altul , tertul beneficiar dobandeste dreptul din momentul :

incheierii contractului intre stipulant si promitent

In cazul stipulatiei pentru altul , daca promitentul nu -si executa obligatiile fata de stipulant , atunci :

stipulantul il pate obliga pe promitent sa-si execute obligatia fata de tertul beneficiar

Potrivit legislatiei in vigoare , simulatia este sanctionata cu :

inopozabilitatea fata de terti a situatiei juridice create prin contrainscris

Beneficiaza de inopozabilitea contrainscrisului :

tertii de buna credinta care s-au intemeiat pe contractul aparent

Creditorii care au drept de gaj general asupra patrimoniului debitorului sunt :

creditori chirografari

Daca , in cazul stipulatiei pentru altul , tertul beneficiar renunta la drept :

se va procesa conform prevederilor contractuale

In materia simulatiei sunt terti:

succesorii cu titlu particular ai partilor

Reprezinta o conditie de validitate a stipulatiei pentru altul :

beneficiarul sa fie determinat sau determinabil

Dreptul nascut din stipulatia ptr altul :

se naste direct si nemijlocit in patrimoniul tertului beneficiar

Daca promitentul nu-si executa obligatia , tertul beneficiar:

poate pretinde despagubiri pentru prejudiciul suferit ca urmare a neexecutarii

Persoanele care dobandesc un bun individual determinat sunt :

succesori cu titlu particular

In cazul stipulatiei pentru altul , daca promitentul nu executa obligatiile asumate fata de stipulant in favoarea tertului beneficiar, aceta din urma :

poate introduce o actiune directa impotriva promitentului pentru a-l obliga sa-si execute obligatiile

Are ca efect suspendarea principiului fortei obligatorii a contractului :

execeptia de neexecutare

Instanta de judecata constata rezolutiunea contractului in cazul :

rezolutiunii conventionale

Rezilierea , ca sanctiune de drept civil , priveste :

contractele sinalagmatice cu executare succesiva

In cazul rezolutiunii judiciare :

instanta are posibilitatea sa acorde un termen de gratie

Pentru a invoca exceptia de neexecutare a contractului sinalagmatic este necesar ca:

neexecutarea obligatiei sa fie partiala , dar suficient de importanta

In contractele translative de proprietate privind un bun cert, riscul contractului este suportat de :

partea care avea calitatea de proprietar in momentul pieirii fortuite a bunului

Partea care invoca exceptia de neexecutare a contractului (exceptio non adimpleti contractus ) urmareste :

suspendarea executarii propriilor prestatii pana cand cealalta parte isi va indeplini propriile obligatii

Exceptia de neexecutare a contractului poate fi invocata daca :

una dintre parti , desi nu si-a executat obligatia pretinde celeilalte sa si-o execute pe a sa

Este necesar ca debitoul obligatiei neexecutate sa fie pus in intarziere in cazul :

rezolutiei judiciare

Rezolutiunea opereaza de drept si fara punere in intarziere in cazul pactului comisoriu de :

gradul IV

In contractele translative de proprietate , riscul contractual seste suportat de catre:

dobanditorul bunului ce are calitatea de proprietar

Riscul contractulal va fi suportat de catre debitoul obligatiei imposibil de executat ( vanzator) daca:

bunul piere inainte de a fi operat transferul proprietatii

Constitue pact comisoriu de gradul II clauza contractuala conform careia , in caz de neexecutare culpabila a obligatiei de catre una din parti :

cealalta parte este indreptatita sa considere contractul desfiintat

Este indreptatit sa aprecieze daca este cazul sa se alice rezilierea:

creditoul care si-a executat sau care este gata sa-si execute obligatia

Prin exceptio non adimpleti contractus, partea care o invoca obtine:

o suspendare a executarii propriilor obligatii , fara interventia instantei

In contractele translative de proprietate privind un bun cert , riscul contractual este suportat de :

partea ce avea calitatea de proprietar in momentul pieirii fortuite a bunului

Exceptia de neexecutare a contractului poate fi invocata daca :

neexecutarea contractului nu este imputabila partii cere pretinde executarea de catre cealalta parte

Daca obiectul contractului , constand intr-un lucru cert piere fortuit, insa partial :

cumparatorul poate sa-l primeasca in starea in care se gaseste , cu o reducere aferenta de pret

Daca un bun cert a pierit fortuit inainte de a fi predat cumparatorului devenit proprietar , riscul contractului va fi cuportat de :

cumparator, daca vanzatorul dovedeste ca bunul ar fi pierit si la cumparator daca ar fi fost predat in termen

In cazul pactului comisoriu de gradul IV :

contractul se considera desfiintat de plin drept si fara punere in intarziere a debitorului

Exceptia de neexecutare a contractului poate fi invocata numai daca :

raportul contractual presupune o executare simultana a obligatiilor

In contractele translative de proprietate , consensuale si neafectate de vreun termen , avand ca obiect un lucru cert, riscul pieirii lucrului , inainte de a fi predat , revine, :

cumparatorului , potrivit regulii res perit domino

Ca urmare a admiterii actiunii in declararea simulatiei :

contrainscrisul isi produce efectele daca este valabil incheiat

Daca neexecutarea contractului s-a datorat unui caz fortuit , partea indreptatita poate invoca :

riscul contractual

Nu este necesara punerea in intarziere a debitorului obligatiei neexecutate , in cazul :

exceptiei de neexecutare a contractului

Executarea de catre o persoana a unei obligatii la care nu era tinuta si pe care a facut-o fara intentia de a plati datoria altuia , constitue:

plata lucrului nedatorat

Constitue un efect specific al contractului sinalagmatic cu executare succesiva:

rezilierea contractului

Constitue un efect specific al contractului sinalagmatic ;

rezolutiunea ( rezilierea)

Care sunt conditiile generale ale platii nedatorate :

plata sa fie facuta din eroare

In cazul gestiunii intereselor altei persoane :

geratul trebuie sa actioneze cu intentia de a gera interesele altei persoane

Accipiensul de buna credinta , in ipoteza platii nedatorate , este obligat :

daca a instrainat lucrul , sa restitue pretul primit si nu valoarea lucrului

Poate introduce o " actio de in rem verso ":

persoana care nu are alt mijloc juridic pentru recuperarea pierderii suferite prin micsorarea patrimoniului sau

In cazul gestiunii intereselor altei persoane:

gerantul trebuie sa actioneze cu intentia de a gera interesele altei persoane

Ca efect al platii nedatorate, accipiensul de rea credinta este obligat sa restitue solversului :

lucrul primit si fructele percepute

Cheltuielile facute de o persoana cu privire la un bun pe care il crede al sau se restitue de adevaratul proprietar in temeiul :

imbogatirii fara justa cauza

Ce obligatii are accipiensul de buna credinta in cazul platii nedatorate:

daca lucrul a pierit fortuit , sa restitue valoarea bunului din momentul crererii de restituire

Gerantul :

are obligatia de a continua gestiunea inceputa pana ce geratul sau mostenitorii acestuia o vor prelua

Daca interventia sa nu a fost necesara , gerantul :

va raspunde indiferent de gradul vinei

Geratul este obligat sa-i indemnizeze pe gerant , pentru :

cheltuieli necesare si utile

Care sunt conditiile platii lucrului nedatorat:

prestatia sa fie executata cu titlu de plata

In cazul gestiunii de a de a face , gerantul :

trebuie sa depuna diligenta unui bun proprietar in efectuarea actelor de gestiune

Accipiensul de rea credinta care a primit o plata nedatorata:

va restitui atat bunul primit cat si fructele culese

In ipoteza gerarii intereselor altei persoane, gerantul :

raspunde numai pentru prejudiciile cauzate geratului cu intentie, daca interventia sa a fost necesara

Nu poate solicta restituirea prestatiei in temeiul platii lucrului nedatorat:

cel care plateste in temeiul unei obligatii civile imperfecte

In cazul gestiunii de afaceri , geratul :

trebuie sa fie complet strain de operatiunea pe care gerantul o savarseste in interesul sau

Exceptia de neexecutare a contractului este :

un specific al contractelor sinalagmatice

Cand actul public ascunde natura contrainscrisului , simulatia imbraca forma :

actului deghizat total

Pactul comisoriu prevazut intr-un contract :

poate fi invocat de catre creditorul care si-a executat sau este gata sa-si execute obligatia

Parintii raspund pentru fapta ilicita si prejudiciabila :

a copiilor minori care locuiersc impreuna cu dansii

Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general :

revine persoanei care are paza juridica a bunului

Constitue efecte specific contractului sinalagmatic :

rezolutiunea

Exceptia de neexecutare a contractului poate fi invocata numai daca:

obligatia partii careia i se opune exceptia este exigibila la data invocarii exceptiei

Este o crerinta ptr cainstanta sa pronunte rezolutiunea :

neexecutarea obligatiei sa fie imputabila debitorului

Actul public dar aparent, prin care se ascunde adevarata natura juridica a actului secret , presupune :

simulatie prin deghizare

Repararea integrala a prejudiciului inseamna:

repararea pagubelor efective si a beneficiului nerealizat

Constitue o cauza care inlatura vinovatia in cazul savarsirii faptei ilicite:

forta majora

La stabilirea cuantumului despagubirilor prejudiciului cauzat prin fapta ilicita sa iau in considerare:

atat prejudiciul efectiv, cat si beneficiul nerealizat de victima

In cazul in care victima unei fapte ilicite este beneficiare unei asigurari de persoane:

poate cumula suma primita de la asigurator cu despagubirea datorata de autorul prejudiciului

In cazul raspunderii delictuale se acopera:

prejudiciul actual si prejudiciul viitor

Lipsa discernamantului :

exclude vinovatia numai in cazul raspunderii pentru fapata proprie

In comparatie cu capacitatea de exercitiu , discernamantul este :

stare de fapt

Cauzele care inlatura caracterul ilicit al faptei sunt:

legitima aparare si starea de necesitate

Este lipsit de certitudine si nu poateb justifica acordarea de despagubiri:

prejudiciul eventual

Nu confera dreptul la despagubiri incalcarea:

unui simplu interes ce nu a avut caracter de stabilitate

Pentru a fi angajata respunderea civila delictuala:

nu intereseaza grudul si forma vinovatiei autorului

Reprezinta o imprejurare externa , absolut imprevizibila si absolut insurmontabila:

forta majora

Prejudicul imprevizibil :

nu poate fi prevazut in momentul savarsirii faptei

In care dintre situatii se poate angaja raspunderea pe temeiul art. 1002 Cciv ( pentru ruina edificiului):

ruina edificiului este urmarea vechimii acestuia

Ce aspecte sunt avute in vedere la repararea integrala a prejudiciului cauzat prin fapta ilicita:

prejudiciul se repara in intregime indiferent de forma de vinovatie

In materia raspunderii civile delictuale :

nu este necesara punerea in intarziere pentru repararea prejudiciului

Daca o terta persoana incalca un drept ce apartine unei parti dintr-un contract , raspunderea ei va fi :

delictuala

Raspunderea comitetului pentru fapta prepusului :

poate fi angajata numai daca fapta prepusului este savarsita in functia ce i s-a incredintat

Raspunderea parintilor pentru fapta ilicita a copilului intervine:

chiar daca minorul se afla temporar in vizita la rude

In ipoteza in care fapta ilicita si prejudiciabila a fost savarsita de prepusii unor comitii diferite:

victima este indreptatita sa pretinda de la fiecare comitent partea de despagubire aferenta vinovatiei prepriului prepus

In materia rasapunderii comitentului pentru fapta prepusului:

comitentul este indreptatit sa recupereze integral de la prepusul sau despaguburile platite victimei

Raspunderea parintilor pentru fapta ilicita si prejudiciabila a copilului lor:

revine, in cazul copilului adoptat , adoptatorilor si nuparintilor firesti

Raspunderea institutorului , pe temeiul art. 1000 alin 4 Cod Civ poate fi angajata in cazul faptei prejudiciabile savarsita de :

elevul minor

In ipoteza in care mai multi prepusi ai unor comitenti diferiti au savarsit impreuna o fapta ilicita cauzatoare de prejuridii :

fiecare comitent raspunde solidar cu prepusul propriu pentru partea sa prejudiciabila

Se va angaja raspunderea parintilor pentru fapta ilicita si prejudiciabila a copilului lor:

daca acesta este minor

In ipoteza in care fapta ilicita si prejudiciabila a fost savarsita de prepusii unor comitenti diferiti:

fiecare comitent raspunde solidar cu prorpiul prepus in limitele prejudiciului cauzat de acesta

Raspundera comitentului pentru fapta prejudiciabila a prepusului :

poate fi angajata daca fapta a fost savarsita in cadrul functiilor incredintate de comitent

Constitue izvor al raportului de prepusenie:

contractul de munca

Cine raspunde pentru fapata ilicita a elevilor , in temeiul art. 1000 alin 4 C.civ:

profesorul , privit ca persoana fizica

Raspunderea institutorilor pentru fapta ilicita si prejudiciabila a elevului se angajeaza :

pentru prejudiciile pe care elevul le cauzeza alteo persoane in timp ce se afla sub supraveghere profesorului

In materia raspunderii comitentului pentru fapata prepusului :

raportul de prepusenie trebuie sa existe la data savarsirii faptei ilicite

In materia raspunderii comitentului pentru fapata prepusului :

comitentul poate recupera integral de la prepusul sau despagubirile platite victimei

Parintii raspund pentru fapta ilicita si prejudiciabila :

a copiilor minori care locuiesc cu dansii

Raspunderea parintilor pentru fapta ilicita si prejudiciabila a copilului lor:

revine, in cazul copilului adoptat , adoptatorilor si nu parintilor firesti

Nu se pot exonera de raspundere dovedind ca nu au putut impiedica faptul prejudiciabil :

comitentii, pentru prejudiciul cauzat de prepusi

Raspunderea parintilor pentru fapta ilicita si prejudiciabila a copilului lor, este angajata:

daca minorul locuieste la parintii sai

Raspunderea pentru prejudiciul cauzat de animale in temeiul art. 1001 cciv , persoana care la momentul prejudiciului avea:

paza juridica a animalului

Constitue o cauza de exonerare de raspundere in materia raspunderii pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general :

fapta exclusiva a victimei

Raspunderea pe temeiul art. 1001 cciv, poate fi angajata pentru prejudiciile cauzate de :

animalele salbatice aflate in gradini zoologice

Raspunde pentru prejudiciul cauzat de ruina edificiului :

proprietarul cladirii

Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general :

revine persoanei care are paza juridica a lucrului

Proprietarul este responsabil de prejudiciul cauzat prin ruina edificiului , in ipoteza:

- dezagregarii dintr-un viciu al constructiei

Raspunderea pentru ruina edificiului :

se angajeaza ca urmare a lipsei de intretinere sau a unui viciu de constructie

Raspunderea juridica pentru prejudiciul cauzat de lucruri reglementata de art. 1001 cciv, alin 1 se refera la :

lucrurile mobile care au un dinamism propriu

raspunderea pentru prejuridiile cauzate de lucruri in general , regl. de art 1000 alin 1 cciv se aplica:

bunurilor pentru care nu este instituita o forma distincta de raspundere civila delictuala

In materia raspunderii civile pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general , constitue cauza de exonerare de raspundere:

fapta exclusiva a victimei

Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de animale poate fi angajata daca :

prejudiciul este cauzat de animale salbatice iesite din incinta rezervatiei

In materia raspunderii pentru ruina edificiului :

proprietarul nu va raspunde daca face dovada ca a luat toate masurile pentru asigurarea intretinerii edificiului

Nu constitue o cauza exoneratoare de raspundere pentru prejudiciile cauzate de lucruri :

cazul fortuit

Raspunderea pentru prejudiciile cauzate de lucruri in general :

revine in toate cazurile persoanei care are paza juridica a bunului

Pactele comisorii inserate in contract au rolul de a inlatura sau a reduce rolul instantei judecatoresti in pronuntarea :

rezolutiunii judiciare a contractului

Raspunderea institutorului pentru fapta elevului , pe temeiul art. 1000 alin 4 Cciv :

se fundamenteaza pe neindeplinirea sau indeplinirea necorespunzatoare de catre institutor a indatoririi de supraveghere a elevului

Daca fapta ilicita si prejudiciabila a fost savarsita de prepusii unor comitenti diferiti:

victima nu este indreptatita sa pretinda de la fiecare comitent decat partea de despagubuire aferenta vinovatiei propriului prepus

Plata poate fi efectuata :

de orice persoana interesata

Plata este valabila atunci cand este facuta :

persoanei autorizate de justitie sau de lege a primi pnetru creditor

Obligatia se stinge:

cand debitorul executa intocmai obligatia asumata

Cand obiectul platii este un bun individual-determinat, iar partile nu au stabilit locul un trebuie efectuata , plata se va face :

in locul in care se gasea obiectul la momentul incheierii contractului

Plata este cherabila cand se face :

la domiciliul debitorului

Cheltuielile pentru efectuarea platii sunt:

in sarcina creditorului, cand s-a stipulat astfel in contract

Constitue o exceptie de la principiul indivizibilitatii platii :

decesul debitorului care lasa mai multi mostenitori chiar daca obligatia este indivizibila

Daunele cominatorii se aplica:

in cazul executarii in natura , pe cale silita , a obiligatiilor de a face si a nu face

In sensul Cod Civil , plata semnifica:

executarea voluntara a obligatiei catre debitor

Debitorul :

nu il poate sili pe creditor sa primeasca o parte din datorie

Obligatia este lichida daca :

este determinata

Imputatia platii poate fi facuta :

fie de catre debitor , fie de creditor

Cand creanta este producatoare de dobanzi , plata se imputa mai intai:

asupra dobanzilor, afara de cazul in care creditorul ar fi deacord ca ea sa se impute mai intai asupra capitalui

Constitue o prezumtie absoluta de liberare prin plata , remiterea de catre creditor debitorului a titlului constatator al creantei reprezentand:

un inscris sub semnatura privata

Oferta reala de plata urmata de consemnatiune:

libereaza pe creditor de plata datoriei

Executarea in natura a obligatieipoate fi cumulata intotdeauna cu :

daunele-interese compensatorii

Reprezinta echivalentul prejudiciului suferit de creditor ca urmare a executarii cu intarziere a obligatiei :

daunele-interese moratorii

Subrogatia in drepturile creditorului prin plata creantei, constitue:

un mod de transmitere a obligatiei

Conventia prin care partile unui raport juridic obligational sting o obligatie existenta inlocuind-o cu o noua obligatie , reprezinta :

novatie

Conventia prin care un debitor aduce creditorului sau angajamentul altui debitor alaturi de el este :

delegatie imperfecta

Operatiunea juridica prin care dabanditorul unui imobil ipotecat plateste creanta creditorului ipotecar pentru a impiedica vanzarea bunului , reprezinta:

subrogatie legala

Persoana care se obliga alaturi de debitor sau in locul acestuia se numeste :

delegat

Compensatia unor datorii reciproce opereaza:

cand creanta este certa, lichida , exigibila

Termenul de garantie :

nu impiedica compansatia

Compensatia legala opereaza daca :

Operatiunea prin care debitorul executa catre creditorul sau, o alta prestatie decat cea la care s-a obligat constitue:

dare in plata

Constitue moduri de stingere a obligatiilor ce duc la realizarea crantei creditorului :

dare in plata si compensatia

Constitue prezumtie absoluta de eliberare a debitorului , daca creditorul remite acestuia titlul original constatator al creantei reprezentand:

un inscris sub semnatura privata

Renuntarea cu titlu gratuit a creditorului de a-si valorifica creanta pe care o are impotriva debitorului : 

constitue o remitere de datorie

Delegatarul consimte la liberarea delegatului :

in cazul delegatiei imperfecte

Conventia prin care un tert se angajeaza fata de creditor sa plateasca datoria in locul debitorului , constitue:

novatie prin expromisiune

Nu face opozabila cesiunea de creanta si fata de terti:

acceptarea ei de catre debitor prin inscris sub semnatura privata

Dreptul la retentie confera titularului :

prerogativa urmaririi bunului in mana altei persoane

Prin actiunea pauliana (revocatorie) creditorul poate solicita instantei desfiintarea:

actului prin care debitorul si-a cauzat sau si-a marit starea de insolvabilitate

Clauza penala este :

o conventie accesorie prin care partile determina anticipat echivalentul prejudiciului suferit de creditor

Contractul prin care o parte se obliga cu cealalta parte sa dea, sa faca sau sa nu faca ceva in folosul unei terte persoane , reprezinta:

stipulatia ptr altul

Conventia prin care partile unui raport juridic obligational sting o obligatie existenta inlocuind-o cu o noua obligatie , reprezinta :

novatie

In ipoteza contractului de gaj cu deposedare , daca debitorul nu-si achita datoria , creditorul are urmatoarele posibilitati:

sa retina lucrul gajat in locul creantei neexecutate

Debitorul ca urmare a executarii cu intarziere a obligatiilor asumate, datoreaza creditorului :

daune-interese moratorii

Gajul cu deposedare este :

cu contract solemn

CONTRACTE CIVILE. SUCCESIUNI

In cazul vanzarii unui lucru viitor:

cumparatorul no poate fi obligat sa plateasca pretul in caz de nerealizare a lucrului , cu exceptia situatiei cand si-a asumat riscul nerealizarii

Care este termenul de prescriptie al actiunii in raspundere pentru viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vanzare cumparare:

3 ani pentru viciile ascunse cu viclenie si 6 luni pentru viciile ascunse fara viclenie

In cazul in care locatorul nu efectueaza reparatiile necesare in cursul locatiunii, locatarul poate solicita:

autorizarea de a le efectua pe cheltuiala locatorului

Pentru ce garanteaza locatorul pe locatar:

tulburarea provenind din viciile lucrului

Cand intervine incetarea contractului de locatiune prin denuntarea unilaterala:

daca partile nu au stabilit durata locatiunii

Care ste durata termenului de preaziv in cazul denuntarii unilaterale a contractului de locatiune:

durata stabilita prin conventia partilor sau in functie de natura lucrului

Nu pot forma obiect al contractului de vanzare - cumparare bunurile din domeniul :

public al unei comune

In lipsa de stipulatie contrara , cheltuielile vanzarii sunt suportate de :

vanzator

Locatiunea este un contract :

sinalagmatic

In caz de incetare a mandatului , ce obligatii are mandatarul :

redhibitorie

Contractul de locatiune inceteaza in caul pieirii totale a lucrului :

indiferent daca pieirea este fortuita sau culpabila

Cesiunea contractului de locatiune este :

o vanzare a dreptului de folosinta al locatarului catre un tert

Mandatul in interes comun :

se refera la situatia in care mandatarul este cointeresat in incheierea actului care formeaza obiectul mandatului

Mandatarul :

datoreaza dobanzi , in cazul in care a intrebuitat in folosul sau sumenele de bani cuvenite mandantului, din ziua intrebuintarii , fara a fi nevoie de vreo punere in intarziere

Potrivit Cod civ. , proprietatea este de drept sremutata de la vanzator la cumparator :

indata ce partile s-au invoit asupra lucrului si asupra pretului, chiar daca lucrul nu a fost predat , iar pretul nu a fost numarat

Este nula donatia avand ca obiect:

succesiune nedeschisa inca

Sunt incapabili de a cumpara ;

mandatarii conventional sau legatarii imputerniciti sa vanda lucrul respectiv

In caz de vanzare a lucrului altuia , cumparatorul fiind in eroare asupra calitatilor de proprietar ale vanzatorului , nulitatea relativa a contractului :

poate fi invocata de cumparator

Exceptia de garantie pentru evictiune nu poate fi opusa :

succesorilor cu titlu particular ai vanzatorilor

Vanzatorul garanteaza ptr evictiunea rezultand din fapta unui tert daca :

cauza evictiunii nu a fost cunoscuta de cumparator

Intr-un contract de vanzare cumparare, pretul poate fi stabilit:

numai in baniContractul de mandat poate avea ca obiect ;

incheierea de acte juridice

Caracterul gratuit :

este de natura contractului de mandat

In contractul de vanzare cumparare pretul este determinabil atunci cand stabilirea lui este lasata :

la aprecierea unui tert

Obligatia de garantie a vanzatorului contra evictiunii rezultand din fapata unui tert opereaza:

daca motivul evictiunii este anterior vanzarii

Clauza prin care un bun este deplarat inalienabil prin voita omului :

este valabila daca se justifica printr-un interes serior si legitim

Raspunderea vanzatorului pentru viciul ascuns al lucrului poate fi angajata:

chiar daca bunul este impropriu intrebuintarii sau i s-a micsorat valoare de intrebuintare

In contractul de vanzare cumparare , pretul :

nu poate fi disproportionat in raport cu valoare lucrului vandut

In cursul locatiunii , locatorul este obligat :

sa efectueze reparatiile degradarilor provenind din uzul normal al lucrului

La incetarea locatiunii , locatarul trebuie sa restitue lucrul :

in starea in care a fost predat conform inventarului

Prin actiunea redhibitorie , cumparatorul poate solicita :

rezolutiunea vanzarii pentru viciile ascunse ale lucrului

Contractul de locatiune este un act juridic de dispozitie daca:

are ca obiect un imobil , fiind incheiat pe o perioada mai mare de 5 ani

Predarea unui bun mobil dat in locatiune se face:

in locul unde se gasea in momentul contractarii si cu cheltuiala locatorului

Mandatarul poate incheia acte juridice de dispozitie :

in temeiul unui mandat special

Capacitatea mandantului :

se apreciaza in functie de natura actului juridic ce urmeaza sa fie incheiat prin mandatar

Numirea unui nou mandatar pentru aceeasi operatiune juridica echivaleaza cu :

o revocare tacita a mandatului

Contractul de locatiune :

este esentialmente cu titlu oneros

Intr-un contract de locatiune partile trebuie sa aiba capacitatea ceruta de lege ptr:

acte de administrare

Mandatarul raspunde pentru neindeplinirea mandatului ;

atat in caz de dol cat si de culpa simpla

Sumele de bani cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar sunt producatoare de dobanzi:

din ziua intrebuintarii, fara sa fie nevoie de punerea in intarziere

Daca lucrul vandut este afectat de un viciu ascuns ce il face impropriu utilizarii , cumparatorul are la dispozitie:

o actiune in garantie impotriva vanzatorului pentru viciile lucrului vandut

Care dintre urmatoarele tipuri de vanzare este permisa de lege:

vanzarea afectata de o conditie rezolutorie

In caz de evictiune partiala , cumparatorul poate solicita:

reducerea pretului

Mandatul este in general cand imputernicirea :

se da pentru toate treburile mandantului

In contractul de vanzare cumparare cheltuielile de predare sunt in sarcina:

vanzatorului

In situatia in care lucrul vandut nu poate fi localizat in momentul incheierii contractului, obligatia de predare se executa:

la domicilul vanzatorului

Mandatarul raspunde pentru neindeplinirea mandatului :

atat in caz de intentie cat si in caz de neglijenta

Lacatarul este obligat sa suporte tulburarea generala reparatiile facute de locatari:

daca au caracter urgent

Tacita relocatiune:

ia nastere cu chiria prevazuta in contractul initial

Transferul dreptului de proprietate de la vanzator la cumparator opereaza de regula :

la data realizarii acordului de vointa

Este nula donatia avand ca obiect :

o succesiune nedechisa inca

Depozitarul :

raspunde in caz de forta majora numai daca a fost pus in intarziere pentru restituirea bunului depozitat

Locatorul raspunde pentru viciile ascunse ale lucrului:

care micsoreaza flosinta lucrului astfel incat locatarul nu l-ar fi inchiriat

Evictiunea reprezinta:

pierderea proprietatii lucrului de catre cumparator

IN contractul de mandat , mandantul trebuie sa aiba capacitatea de exercitiu deplina:

daca mandatarul inchei un act de dispozitie

In contractul de imprumut de consumatie , imprumutatul :

devine proprietar al bunului primit

Pentru a incheierea unui contract de comodat :

atat comodantul cat si comodatarul trebuie sa aiba capciatatea pentru a incheia acte de administrare

In contractul de depozit , deponentul :

poate solicita oricand rstituirea bunului , chiar daca s-a stipulat in contract un termen de restituire

Revocabilitatea donatiei intre soti :

este esenta contractului de donatie

In ipoteza refuzului vanzatorului de a vinde bunul cem a facut obiectul unui antecontract de vanzare-cumparare, cumparatorul poate :

sa ceara instantei de judecate sa pronunte o hotarare care sa tina loc de contract de vanzare-cumparare

Constitue forme de realizarea donatiilor indirecte:

renuntarea la un drept facuta cu intentia de a gratifica

In ipoteza in care mandatarul isi substitue o terta persoana:

mandantul are o actiune directa impotriva substitutului

Constitue o cauza de revocare a donatiei pentru ingratitudine:

delictul, cruzimea si injuria grava la adresa donatorului

Daca la incetarea locatiunii , locatarul nu preda bunul inchiriat , locatorul poate cere restituirea:

fie printr-o actiune personala fie printr-o actiune reala

Obiectul prestatiei cumparatorului in contractul de vanzare-cumparare il poate constitui:

o suma de bani

Donatia este revocabila de drept in caz de :

survenienta de copil

Exceptia de garantie ptr evicitune rezultata din fapte personale ale vanzatorului poate fi opusa de cumparator :

succesorilor universali ori cu titlu particular

Retractul litigios poate fi exercitat :

cand cesiunea dreptului litigios s-a facut cu titlu oneros, in cursul unui proces

Obligatia de garantie a vanzatorului pentru viciile lucrului vandut exista daca sunt indeplinite conditiile :

viciul sa fie ascuns

Cand nu s-a arata altfel prin contractul de vanzare-cumparare , plata pretului se fae :

la locul in care se face predarea lucrului vandut

Culpa depozitarului se apreciaza in functie de grija depusa pentru conservarea propriilor bunuri :

cand depozitul este cu titlu gratuit

In materia vanzarii - cumpararii , cheltuielile de prdare sunt in sarcina, :

vanzatorului

Actiunea vanzatorului pentru complinirea pretului si a cumparatorului pentru scaderea pretului se prescriu in termen de :

1 an din ziua incheierii contractului

Dovada donatiei unei case:

poate fi facuta numai cu act autentic

Actiunea in revocarea donatiei ptr ingratitudine:

poate fi intentata de mostenitorii donatorului, daca in termen de 1 an de la savarsirea faptei , donatorul a decedat

Comodatarul :

poate solicita comodantului restituirea cheltuielilor de conservare a bunului, daca au un caracter extraordinar, necesar si urgent

Cheltuielile de predare , in lipsa de stipulatie contrara sunt suportate de :

cumparator

In cazul depozitului neremunerat , depozitarul tebuie sa se ingrijeasca de paza lucrului depozitat :

ca un om predent si diligent ( bonus pater familias)

Depozitarul :

nu poate folosi bunul depozitat decat cu consimtamantul deponentului

Comodantul :

raspunde pentru viciile lucrului, daca avea cunostinta de ele si nu le-a comunicat comodatarului

In cazul in care mandatarul a fost autorizat sa se substitue cu aratarea persoanei , va raspunde daca a trecut puterile :

asupra unei alte persoane decat cea indicata de mandatar

Ce conditii trebuie sa indeplineasca donatia incheiata intre absenti pentru a fi valida:

atat oferta cat si acceptarea ofertei de donatia trebuie sa imbrace forma autentica

nulitatea absoluta a donatiei pentru vicii de forma:

poate fi confirmata, ratificata sau acoperita prin executare de catre mostenitorii donatorului, dupa moartea acestuia

Daca operatia in vederea careia a fost conferit mandatul nu a putut fi efectuata , mandantul:

este obligat sa restitue mandatarului cheltuielile facute cu executarea mandatului

Obiectul prestatiei cumparatorului in contractul de vazare-cumparare consta in :

plata unei sume de bani

Prin "pret sincer" in contractul de vanzare cumparare se intelege:

pretul real, stabilit in scopul de a fi cerut si platit

Sumele de bani cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar in folosul sau, produc dobanzi :

de la data intrebuintarii de catre mandatar a sumelor respective

In materia contractului de mandat :

mandatul general nu este suficient pentru a incheierea actelor juridice de dispozitie

Cine sunt incapabili de a dispune prin donatie :

minorii sim persoanele puse sub interdictie judecatoaresca

In contractul de vanzare cumparare , plata se face portabila daca se efectueaza:

la domiciliul creditorului

Evictiunea reprezinta:

pierderea proprietatii bunului sau tulburarea cumparatorului in exercitarea prerogativelor de proprietar

Cand donatia este valabila :

prevede plata de catre donatar a datoriilor determinate pe care donatorul le va contracta in viitor

Contractul de imprumut de folosinta (comodatul):

este un contract real, unilateral si esentialmente gratuit

Traditiunea lucrului (predarea) are ca efect transferul dreptului de proprietate in cazul :

darurilor manuale

Contractul de donatie poate fi incheiat valabil , de catre:

persoana care a implinit varsta de 18 ani

In cazul donatiilor indirecte :

se cere existenta intentiei de a gratifica (animus donandi)

Nastrerea unui copil al dispunatorului ulterior incheierii contractului de donatie :

are ca efect revocarea donatiei

Mandatarul trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina:

indiferent de natura actului juridic pe care urmeaza sa-l incheie

Daca lucrul,vandut este afectat de un viciu ascuns , cumparatorul poate solicita reducerea pretului prin :

actiunea estimatorie

In cazul mortii deponetului, depozitarul va restitui bunul :

mostenitorilor deponentului

Renuntarea la un drept facuta cu intentia de gratifica , reprezinta:

donatie indirecta

In contractul de imprumut de folosinta , comodatarul ;

este obligat sa sacrifice, la nevoie, propriile bunuri in vederea conservarii lucrului imprumatat

Obligatia locatarului de a intrebuinta lucrul ca un bun proprietar presupune:

efectuarea reparatiilor locative

Mandantul este in interes comuncand mandatarul :

este interesat alaturi de mandant , sa incheie actul juridic , obiect al mandatului

Procura data in scris ;

precizeaza actele juridice obiect al mandatului

In contractul de vanzare - cumparare , pretul :

se stabileste sub forma unui sume de bani

Contractul de donatie intre soti :

poate avea ca obiect numai bunuri propriii ale sotului donator

In lipsa de stipulatie contrara in contractul de vanzare cumparare , plata pretului se face:

la locul in care se face poredarea bunului vandut

In contractul de depozit , depozitarul este obligat :

sa restitue bunul, in starea in care se afla , deponetului sau mostenitorilor acestuia

In contractul de donatie este permisa dispizitia prin care :

proprietarul doneaza uzufructul unui persoane si nuda proprietate altei persoane

in virtutea obligatiei de garantie , locatorul raspunde pentru :

viciul ascuns al lucrului inchiriat , aparut ulterior incheierii contractului

Locatarul este obligat sa supote tulburarea generata de reparatiile facute de locator , daca acestea :

au caracter urgent

De catre cine este suportat riscul pieirii fortuite a bunului:

imprumutat , in contractul de imprumut de consumatie

Prin incheierea contractului de depozit , depozitarul devine:

detentor precar al lucrului dat in depozit

Transmiterea dreptului de proprietate in cazul vanzarii cumpararii are loc in momentul incheierii contractului , daca:

actul juridic are ca obiect bunuri individual-determinate

In cazul refuzului vanzatorului de a vinde bunul ce a facut obiectul unui antecontract de vanzare-cumparare , cumparatorul are urmatoarea posibilitate:

sa ceara instantei sa pronunte o hotarare judecatoresca care sa tina loc de contract de vanzare cumparare

Vanzarea este nula absolut daca are ca obiect :

un lucru inexistent in momentul incheierii contractului

Pretul este determinabil atunci cand stabilirea lui este lasata :

la aprecierea unui tert

Obiligatia de predare a lucrului vandut se executa de regula :

in locul unde se afla lucrul vandut

Obligatia de garantie a vanzatorului pentru viciul lucrului vandut exista daca sunt indeplinite conditii:

viciul sa fie ascuns

Prin pret sincer se intelege :

pretul real , stabilit in scopul de a fi cerut si platit

Proprietatea si riscurile se transmit asupra cumparatorului in momentul incheierii contractului :

in cazul vanzarii la gramada

In sistem de drept roman este valabila :

vanzarea drepturilor litigioase

Procura sau imputernicirea data in scris de catre madant mandatarului :

trebuie sa fie autentica cand actul juridic la care participa mandatarul urmeza sa fie incheiat in forma solemna

In cazul mandatului special trebuie sa fie expresa:

atat oferta de mandat cat si acceptarea ei

La incheierea contractului de mandat :

mandantul trebuie sa aiba in mod obligatoriu capcacitate deplina de exercitiu

Mandatul este general:

cand mandatarul este imputernicit sa se ocupe de toate treburile mandantului

Mandatul este in interes comun:

cand, alaturi de mandant , mandatarul este cointeresat la incheierea actului ce formeaza obiectul mandatului

Sumele de bani cuvenite mandantului si intrebuintate de mandatar sunt producatoare de dobanzi:

din ziua intrebuintarii, fara sa fie nevoie de punere in intarziere

Daca imputernicirea a fost data printr-un singur mandat mai multormandatari:

acestia raspund solidar , numia daca s-a stipulat expres

Mandantul:

este obligat sa restitue mandatarului toate cheltuielite facute cu executarea mandatului

In baza contractului de mandat :

mandantul raspunde numai pentru actele incheiate de mandatar in limitele imputermnicirii primite

Revocarea mandatului :

se poate face chiar daca in contract s-a prevazut o clauza de irevocabilitate

In caz de moarte a mandatarului:

mostenitorii lui trebuie sa-l instiinteze pe mandant si sa continue indeplinirea mandatului

Intr-un contract de locatiune de regula partile trebuie sa aiba capacitatea ceruta de lege pentru a incheia:

acte de conservare

Daca durata locatiunii unui imoibl depaseste termenul de 5 ani , partile trebuie sa aiba capacitatea ceruta de lege pentru :

a face acte de dispozitie

Nu poate forma obiect al contractului de locatiune:

nuda proprietate

Obiect al contractului de locatiune poate fi :

un bun fungibil

Din momentul predarii lucrului , locatorul nu trebuie sa efectueze:

reparatii locative

Daca viciile ascunse ale lucrului se datoreaza cazului fortuit sau fortei majore intervenite in timpul locatiunii , locatarul nu poate solicta:

daune - interese

Locatarul:

trebuie sa intrebuinteze lucrul inchiriat ca un bun proprietar, raspunzand pentru culpa levis in abstracto

Constitue o vanzare "dreptului de folosinta" :

cesiunea contractului de locatiune

Contractul de locatiune inceteaza:

prin expirarea termenului pentru care fusese incheiat , fara a fi nevoie de o instiintare prealabila

Tacita relocatiune opereaza :

in cazul unui contract de locatiune incheiat pe un termen determinat

Tacita relocatiune:

va avea loc in conditiile primului contract

Cumparatorul unui lucru inchiriat este obligat sa respecte locatiune:

daca a fost incheiata printr-un inscris autentic

Contractul de locatiune este desfacut de drept:

in caz de pieire totala a lucrului

Incalcarea pactului de preferinta convenit anterior incheierii contractului de vanzare cumparare confera beneficiarului pactului dreptul la o actiune:

in daune

Pretul serios in contractul de vanzare cumparare este :

pretul nederizoriu

Denuntarea unilaterala a contractului de locatiune este conditionata de ;

acordarea termenului de preaviz

Locatarul este obligat sa suporte tulburarea generata de reparatiile facute de locator , daca acestea :

au caracter urgent

Contractul de locatiune este :

un act juridic comutativ

Daca locatarul refuza restituirea lucrului , la incetarea contractului de locatiune, locatarul are la dispozitie :

fie o actiune personala, fie o actiune in revendicare

In care dintre situatii mandatul este general:

cand imputernicirea mandatarului se refera la acte de conservare si administrare

In cazul unui contract de mandat cu titlu gratuit , avand ca obiect incheierea unui act de administrare, este obligatorie:

capacitatea de exercitiu deplina a mandatarului

Mandatul in interes comun:

se refera la situatia in care mandatarul este cointeresat in incheierea actului ce formeaza obiectul mandatului

Mandatarul poate incheia acte juridice de dispozitie:

in temeiul unui mandat special

In contractul de mandat , mandatarul trebuie sa aiba capacitate de exercitiu deplina:

daca mandatarul incheie un act de dispozitie

In contractul de depozit, deponentul :

poate solicita oricand restituirea bunului , chiar daca s-a stipulat in contract un termen de restituire

Nedemnitatea succesorala:

se aplica numai in domeniul mostenirii legale

Este sancrionata cu nulitatea absoluta:

convantia asupra unei mosteniri viitoare

Nedemnitatea succesorala:

sanctioneaza savarsirea cu discernamant a faptelor expres si limitativ prevazute de lege

Reprezentarea succesorala nu este admisa in privinta:

ascendentilor privilegiati ai defunctului

Care este data data deschiderii succesiunii:

data decesului lui de cuius

Care sunt efectele nedemnitatii :

mostenitorul nedemn va fi decazut din dreptul de a culege mostenirea

Ascendentii privilegiati :

sunt mostenitori rezervatari

Impartirea pe linii se aplica , daca este cazul :

colateralilor privilegiati

In concurs numai cu ascendentii privilegiati ai defunctului, cota legala a sotului supravietuitor este de :

Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor este recunoscut:

in concurs cu orice clasa de mostenitori

Rezerva succesorala a sotului supravietuitor :

este reprezentata de o fractiune raportata la cota ce i se cuvine ca mostenitor legal

Cine poate invoca nedemnitatea succesorala:

orice persoana interesata ce profita de inlaturarea de la mostenire a nedemnului

Ca urmare a retractarii renuntarii la mostenire:

succesibilul devine mostenitor acceptant pur si simplu

Nedemnitatea succesorala ;

este o sanctiune aplicabila numai in domeniul mostenirii legale

Colaterali privilegiati:

nu sunt mostenitori rezervatari si nici sezinari

Sotul supravietuitor :

are un drept temporar de abitatie asupra casei de locuit

In cazul nedemnitatii unui mostenitor :

drepturile si obligatiile nedemnului fata de mostenire stinse prin confuziune vor renaste retroactiv

Constitue exceptie de la principiul proximitatii gradului de rudenie intre mostenitorii din aceeasi clasa:

reprezentarea succesorala

Conform teoriei mostenitorului aparent , actul incheiat de un tert cu mostenitorul nedemn se mentine daca:

a existat o eroare comuna si invincibila asupra calitatii de mostenitor a nedemnului

Sotul supravietuitor are un drept de abitatie asupra casei de locuit daca:

nu devine prin mostenire proprietarul exclusiv al locuintei

Este sanctionata cu nulitatea absoluta :

substitutia fideicomisara

Sunt obligati la rapotul donatiilor:

sotul supravietuitor in concurs cu descendetii

Imparteala de ascendent:

se face numai cu respectarea formelor cerute pentru donatii si testamente

Ascendentii privilegiati:

nu sunt obligati la raportul donatiilor

Ascendentii ordinari:

sunt mostenitori rezervatari

Reprezentarea succesorala nu este admisa:

in privinta sotului supravietuitor

Rezerva succesorala a descendetilor este :

2/3 din mostenire , daca exista doi descendenti

In cazul nedemnitatii unui mostenitor :

drepturile si obligatii nedemnului fata de mostenire strinse prin confuziune , vor renaste cu efect retroactiv

Sunt exceptate de la raportul donatiei :

cheltuielile de nunta

Rezerva sucesorala cuvenita sotuluim supravietuitor este de :

din mostenire daca vine in concurs numai cu ascendentii privilegiati sau numai cu coleateralii privilegiati

Poate fi reprezentata la culegerea unei mostniri:

persoana decedata la data deschiderii succesiunii

Beneficiaza de priviligiul dublei  legaturi :

fratii buni ( primari)

Descendentii :

sunt obligati la raportul donatiilor

Nedemnitatea succesorala , ca sanctiune civila, intervine in caz de :

atentat la viata celui care lasa mostenirea

Constitue aceptare voluntara tacita a mostenirii:

renuntarea la mostenirea in favorem

Liberalitatii care depasesc cotitatea disponibila se reduc astfel:

legatele se reduc inaintea donatiilor

Constitue liberalitati care nu sunt supuse raportului :

legatele

Ca efect al nedemnitatii , desfiintarea titlului de mostenitor al nedemnului se produce:

din momentul deschiderii mostenirii

Beneficiaza de imparteala de ascendent:

descendentii dispunatorului

Este permisa de lege:

substitutia vulgara

In concurs cu 3 descendenti ai defunctului, cota succesorala a sotului supravietuitor este :

Nedemnitatea succesorala , ca sanctiune civila :

opereaza de drept , numai in cazurile limitativ prevazute de lege

Reprezentarea succesorala este admisa:

in privinta descendentilor din frati si sororile defunctului

Liberalitatii care depasesc cotitatea disponibila se reduc astfel:

legatele se reduc inaintea donatiilor

Cota sotului supravietuitor din mostenire este :

de din mostenire cand vine in concurs numai cu ascendentii privilegiati sau numai cu colateralii privilegiati

Reprezentarea succesorala are ca efect :

impartirea mostenirii pe tulpini

In cazul nedemnitatii succesorale :

copii nedemnului pot veni la mostenirea defunctului in nume propriu

Sotul supravietuitor :

vine in concurs cu fiecare clasa de mostenitori

Caducitatea legatului intervine in cazul :

predecesului legatarului

Constitue un legat cu titlu universal :

legatul minorului de 16-18 ani cu privire la intreaga avere

Rezerva succesorala cuvenita descendentilor este de :

2/3 din mostenire pentru 2 copii

Potrivit legii , sotul supravietuitor :

are drept de mostenire in concurs cu orice clasa de mostenitori

In cazul venirii la mostenire , prin reprezentare succesorala a rudelor de acelasi grad:

imparteala mostenirii se face pe tulpini

Se sanctioneaza cu nulitatea absoluta dispozitia testamentara prin care testatorul :

obliga pe gratificat sa transmita, la moartea sa , ceea ce a mai ramas din bunurile primite , unei persoane determinate

Revocabilitatea judecatoreasca a legatului intervine in cazul :

neexecutarii sarcinilor de catre legatarul gratificat

Nedemnitatea succesorala:

sanctioneaza savarsirea cu discernamant a faptelor expres si limitativ prevazute de lege

Reprezentarea succesorala nu este admisa:

in privinta sotului supravietuitor

In concurs cu 3 descendeti ai defunctului, cota succesorala a sotului supravietuitor este de :

din mostenire

Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor este recunoscut ;

in concurs cu orice alta clasa de mostenitori legali

Colateralii privilegiati:

nu sunt mostenitori sezinari

Nedemnitatea succesorala :

este o sanctiune civila ce opereaza de drept in cazurile limitativ prevazute de lege in materia mostenirii legale

Pot veni la mostenirea lui de cujus

copii mostenitorului nedemn in nume propriu

Sotul supravietuitor :

vine la mostenire in concurs cu orice clasa de mostenitori

Care dintre urmatoarele imprejurari constitue acte de acceptare tacita a mostenirii:

plata taxelor succesiunii

Descendentii din fratii si surorile defunctului:

pot veni la mostenire prin reprezentare

Colateralii privilegiati:

vin la mostenire atat in nume propriu , cat si prin reprezentare

Beneficiaza de imparteala de ascendent:

descendentii depunatorului

Sunt mostenitori sezinari:

descendentii defunctului

Sotul supravietuitor al defunctului :

vine in concurs cu fiecare clasa de mostenitori legali

Succesorii apartinand clasei I de mostenitori legali:

vin la mostenire in nume propriu sau prin reprezentare legala

Poate fi reprezentata la culegerea unei mosteniri:

persoana decedata la data deschiderii succesiunii

Daca rudele de acelasi grad vin la mostenire prin rreprezentare , impartirea se face:

pe tulpini

Care dintre urmatoarele situatii atrage nedemnitatea succesorala:

nedenuntarea omorului a carui victima a cazut cel care lasa mostenirea

Nu constitue act de acceptare tacita a mostenirii renuntarea la aceasta:

pur abdicativ

Nedemnitatea , ca sanctiune civila , se careacterizeaza prin :

aplicarea numai in cazurile prevazute expres de lege

Pot veni la mostenire prin reprezentare:

descendentii apartinand primei clase de mostenitori legali indiferent de gradul de rudenie

Liberalitatile excesive se reduc in urmatoarea ordina:

intai se reduc legatele si apoi donatiile

Nu sunt mostenitori rezervatari si nici sezinari:

colateralii privilegiati

Copii mostenitorului nedemn:

pot veni la mostenirea lui de cujus in nume propriu

Pentru a culege o mostenire prin reprezentare , reprezentantul :

trebuie sa aiba vocatie succesorala general la mostenirea lasata de defunct

Reprezentarea succesorala :

opereaza de drept si imperativ

Sotul supravietuitor are un drept special de mostenire asupra mobilierului si obiectelor apartinand gospodariei casnice, in conditiile:

sotul supravietuitor sa vina la mostenire in concurs cu descendentii defunctului

Fac parte din categoria mobilelor si obiectelor apartinand gospodariei casnice:

- bunurile care servesc la mobilarea locuintei

Dreptul de abitatie al sotului supravietuitor este :

un drept tempoarar , care dureaza cel putin un an de la deschiderea succesiunii

Nedemnitatea succesorala:

opereaza de drept , instanta doar constatand nedemnitatea

Daca sotul supravietuitor isi exercita dreptul de abitatie asupra casei in care a locuit:

comostenitorii pot cere restrangerea dreptului de abitatie, in cazul in care locuinta ii nu este necesara in intregime

Care dintre urmatoarele imprejurari constitue acte de acceptare valontara tacita a mostenirii:

intenteaza o actiune in revendicare a unui imoibl ce a apartinut defunctului

Rezerva succesorala:

este o parte a mostenirii pe care legea i defera mostenitorilor rezervatari

Au calitatea de mostenitori rezervatari :

sotul supravietuitor

Liberalitatile care depasesc cotitatea disponibila se reduc astfel:

legatele se reduc inaintea donatiilor

Cum se imparte mostenirea daca sunt chemati doar ascendentii privilageati:

in mod egal in functie de numarul acestora

Care dintre urmatoarele liberalitati nu sunt supuse raportului:

legatele

Actiunea privind raportul donatiilor este :

prescriptibila in 3 ani

Impartirea pe linii a mostenirii se aplica:

fratilor si surorilor consanquini si couterini

Retractarea renuntarii la mostenire poate avea loc in termen de :

6 luni dela deschiderea succesiunii

Cum se imparte mostenirea intre ascendetii ordinari:

cel mai apropiat in grad de rudenie inlatura de la mostenire pe ceilalti ascendenti ordinari

Cum se impate mostenirea intre colateralii privilegiati:

pe linii, in cazul in care fratii si surorile defunctului nu sunt din aceeasi parintiPolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate