Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Bunuri, proprietate, dreptul de proprietate


Bunuri, proprietate, dreptul de proprietate
BUNURI,PROPRIETATE,DREPTUL DE PROPRIETATE

Bun un lucru care are o valoare economica

Patrimoniu bunuri care pot crea averea unei persoane (definitia economica)

ansamblul drepturilor si obligatiilor care revin unei persoane dupa urma bunurilor pe care le detine (definitia juridica)
- din punct de vedere juridic patrimoniul are 2 aspecte:

1. Activ patrimonial – este format din drepturile persoanei in urma detinerii unor bunuri exprimate baneste (+)

2. Pasiv patrimonial – exprimarea in bani a indatoririlor care decurg in urma detinerii acestor bunuri (-)

suma algebrica 1 + 2 poate fi + sau -

- Aceasta intelegere judiciara introduce si notiunea de timp.Suma algebrica se face in fiecare an sau trimestru (se poate castiga sau pierde expresie contabila a patrimoniului)

- Din punct de vedere juridic, patrimoniul este variabil + sau -

- patrimoniul in sens juridic este diferit de bunuri (reale).Patrimoniul este o notiune abstracta care nu se confunda cu bunurile

Criteriul stabilitatii si asezarii bunurilor (dupa lege)

Categorii bunuri:

1. Bunuri imobile acele bunuri cu asezare fixa si stabila. Nu pot fi mutate fara a-si pierde identitatea sau destinatia initiala.

2. Bunuri mobile pot fi mutate fara sa-si piarda identitatea sau destinatia initiala

1. Bunuri imobile (dupa lege):

A. Prin natura lor – sunt acelea care corespund intru totul definitiei 1.

- Din Codul civil :

1. Fondul de pamant (terenul).Toata probema bunurilor porneste de la pamant

2. Cladirile

3. Morile

4. Recoltele si fructele neculese

5. Arborii netaiati

6. Statuile fixe

B. Prin destinatie – sunt bunuri mobile pe care legea le fixeaza pe un bun imobil (ca facand parte dintr-un bun imobil); sunt indispensabile folosirii bunului imobil

1. Obiectele puse de propietar pe un lot de pamant pentru utilizarea lui : garduri,instalatii de irigatii,lucrari de imbunatatire a terenului, alei, platforme (parcari), drumuri

2. Procesul tehnologic implantat in pamantul respectiv

3. Instrumentele de munca sau de cultura: pluguri,semanatori, tractoare, camioane,automobile,vapoare,avioane,vagoane,locomotive (autoturismul este legat de domiciliul proprietarului)

4. Semintele (care urmeaza sa fie plantate in pamantul respectiv)

5. Animalele folosite pentru munca campului

6. Mobilele (efectele mobiliare) – legate de un inventar de un bun imobil

7. Tevile si conductele care servesc pentru aducerea apei sunt imobile si fac parte din propietatea pe care o servesc

2. Bunuri mobile nu se distrug prin mutare

A. Prin natura lor – corespund intru totul definitiei

- “atat cele ce se misca de la sine cat si cele ce sunt miscate de altii”

1. Animale (oile,porcii,caprele,gainile)

2. Mobile,haine,bijuterii,carti

B. Prin determinarea (puterea legii) – acele bunuri care fara a avea o valoare intrinseca primesc prin puterea legii o anumita valoare

1. Banii

2. Actiunile (valoarea unei parti din societatea respectiva)

3. Politele

- Bunurile sunt de mai multe feluri bunurile imobiliare dintre care cel mai important este pamantul.

PROPRIETATEA este capacitatea unei persoane de a exercita direct si nemijlocit drepturile sale asupra unui bun. Este un drept subiectiv (al unui subiect persoana). Genereaza relatia patrimoniala (venituri/cheltuieli)

DREPTURI REALE acele drepturi subiective si patrimoniale in temeiul carora o persoana (titular al dreptului) isi exercita atributiunile

DREPTUL DE PROPRIETATE principalul drept real

- Constituia art 41 “Dreptul de propietate este garantat;limitele si continutul acestui drept sunt stabilite prin lege”

Propietatea este publica sau privata :

-propietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ teritoriale

-propietatea privata apartine persoanelor fizice si juridice

-propietatea privata este ocrotita de lege indiferent de propietar, titular

-cetatenii straini sau apatrizii nu pot fi propietari ai terenurilor

Expropierea nu se poate face decat pentru cauze de utilitate publica conform legii sau ca pedeapsa pentru pagubele pricinuite cuiva (conform legii).

- “Nimeni nu poate fi expropriat decat pentru o cauza de utilitate publica, stabilita potrivit legii, cu dreapta si prealabila despagubire”

- art 41 Dreptul de propietate obliga la respectarea sarcinilor (protectia mediului,asigurarea bunei vecinatati,sarcinile ce revin propietarului potrivit legii sau obiceiurilor)

- Dreptul de propietate este un drept subiectiv,este o entitate,o totalitate

- pentru utilizarea lui se poat imparti in 3 atribute ale dreptului de propietate:

(atribute-parti ale unui drept care se utilizeaza in momentul in care proprietarul urmareste justificarea acestui drept)

A. Dreptul de posesie consta in prerogativa propietarului de a stapani bunul respectiv in interes propiu

- Prerogativa drept pe care legea il ofera in primul rand cuiva

– utilizare direct de catre propietar (conform definitiei dreptului de propietate)

- dreptul de propietate capacitatea propietarului de a utiliza direct si nemijlocit un bun si fructele provenite din acel bun

B. Dreptul de folosinta propietarul are puterea de a utiliza un bun in propriul lui interes (“dobandind in propietate fructele si veniturile pe care le obtine de pe urma bunului”)

- “fructe” rezultate (latina)

C. Dreptul de dispozitie prerogativa propietarului sa instraineze bunul sau constituie asupra bunului alte drepturi in favoarea cui doreste.La limita inseamna si distrugerea bunuluii

Dezmembrarile dreptului de propietate consta in conferirea catre alte persoana, de catre propietar a dreptului de posesie si folosinta asupra unui bun fara ca propietarul sa piarda dreptul de dispozitie asupra lui

- in anumite situatii propietarul poate sa extraga o parte din dreptul sau de propietate si s-o transfere altuia pe un timp limitat

- apare in momentul in care propietarul vrea sa fructifice si mai mult bunul sau ,conferind altcuiva o parte din bun

- aceste dezmembrari sunt tot drepturi reale ,dar de mai mica importanta decat dreptul de propietate

- principalul drept real este dreptul de propietate

- cel mai important bun este terenul

- dezmembrarile dreptului de propietate :

Dreptul de uzufruct

Dreptul de uz

Dreptul de habitatie

Dreptul de superficie

Dreptul de servitute1. Dreptul de uzufruct confera unei persoane dreptul de posesie si folosinta a unui bun cu obligatia de a pastra substanta bunului si de a-l inapoia nemodificat la sfarsitul contractului

Ex: arenda

- cel care primeste bunul plateste propietarului o taxa

- titularul unui drept (a unei dezmembrari din dreptul de propietate ex: arendas) nu este egal cu titularul dreptului de propietate (propietarul)

2. Dreptul de uz confera titularului dreptului de uz dreptul de a se folosi de un bun si de a-i folosi roadele (de a-i culege fructele) numai pentru nevoile sale si ale familiei sale

Ex: taranul iobag, inchirierea obisnuita

3. Dreptul de habitatie este dreptul de uz care confera titularului si sotului acestuia utilizarea pe timpul vietii a unei locuinte (nu se transfera copiilor)

Ex: dreptul de uz asupra unei locuinte a fostilor presedinti; casele patriarhale ale ortodoxilor sunt conferite preotilor

4. Dreptul de superficie confera titularului acestui drept (superficiar) toate drepturile asupra constructiilor si plantatiilor aflate pe un teren care apartine altei persoane

- suprapunere de 2 drepturi drept de proprietate asupra terenului ramane proprietarului

drept de proprietate a constructiilor,a plantatiilor apartin altei persoane

concesiunea asupra terenului

- titlul acestui drept este proprietatea asupra constructiilor; cand se stinge acest drept expira contractul

- contractul trebuie sa precizeze cum se face cand se termina contractul

- dreptul de superficie utilizat cu precadere de administratia publica

5. Dreptul de servitute este un drept imobiliar care dezmembreaza o propietate si confera titularului niste drepturi limitate asupra unei proprietati fie perpetum (fara sfarsit) ,fie limitat in timp

- o servitute este o sarcina asupra unui imobil pentru uzul si utilitatea unui alt imobil avand alt stapan

- sarcina de origine feudala (dreptul seniorului asupra unei alte persoane=supus)


Ex: servitute de trecere : iesirea se face prin terenul A

trecerea se stabileste pe drumul cel mai scurt,se plateste acest drept


- servitutea de sorginte medievala

dreptul seniorului asupra supusilor (dreptul “primei nopti”)

- Revolutia franceza raportul de servitute intre bunuri,nu intre oameni

Dreptul de servitute orice propietar poate institui in folosul proprietatii sale orice servitute asupra altei proprietati care ii este permisa de lege

- trecerea se stabileste pe drumul cel mai scurt

- acest drept se plateste

- proprietarul fondului aservit A nu poate modifica traiectoria trecerii si pozitia ; el nu are voie voie sa impiedice aceasta trecere

Dreptul de dispozitie dreptul prerogativ al proprietarului de a dispune asupra terenului (de a-l instraina),de a constitui drepturi reale in favoarea cuiva, de a-l consuma sau a-l distruge fara a da socoteala nimanui.
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate