Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Dobandirea posesiunii mostenirii de catre mostenitorii legali nesezinari


Dobandirea posesiunii mostenirii de catre mostenitorii legali nesezinari
Dobandirea posesiunii mostenirii de catre mostenitorii legali nesezinari

Asa cum rezulta din prevederile art. 652 alin. (2) C. civ., sunt mostenitori legali nesezinari, rudele colaterale ale defunctului, adica colateralii privilegiati, colateralii ordinari, sotul supravietuitor si statul, iar acestia pot intra in posesiunea succesiunii numai „cu permisiunea justitiei”. In prezent trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari se realizeaza de catre notarii publici, potrivit procedurii reglementate de Legea nr. 36/1995, care mai este numita si procedura gratioasa sau necontencioasa, prin eliberarea certificatului de mostenitor sau de vacanta succesorala. Aceasta procedura se poate realiza numai cand intre comostenitori nu exista neintelegeri, iar atunci cand acestia isi contesta drepturile, trimiterea in posesie o realizeaza instanta de judecata. In cazul in care anterior, notarul public competent a fost sesizat in vederea eliberarii certificatului de mostenitor, iar neintelegerile dintre parti s-au ivit in fata sa, el va suspenda procedura succesorala notariala si va indruma partile sa se adreseze instantei de judecata. Apoi va elibera certificatul de mostenitor pe baza hotararii judecatoresti, ramasa definitiva si irevocabila (art. 68, art. 78 si art. 83 din Legea nr. 36/1995)
Evident, cu prilejul acestor proceduri se verifica vocatia succesorala concreta a celor care pretind a fi mostenitori ai defunctului si intinderea drepturilor lor succesorale.

In vederea dovedirii calitatii de mostenitor pot cere eliberarea certificatului de mostenitor si mostenitorii sezinari. Dar, s-a precizat in practica judiciara, procedura succesorala notariala nu este obligatorie intrucat trimiterea in posesie a mostenitorilor nesezinari poate fi ceruta direct instantei de judecata. Trimiterea in posesie a mostenitorilor legali nesezinari se realizeaza prin procedurile precizate mai sus chiar si in ipoteza in care exista un singur mostenitor.

Prin trimiterea in posesie se realizeaza efectele pe care le produce sezina in cazul mostenitorilor legali sezinari, efectele ei producandu-se retroactiv pana la data deschiderii succesiunii. Pana la trimiterea in posesie, mostenitorii legali nesezinari nu pot exercita actiunile cu caracter patrimonial ale defunctului si nu pot fi nici urmariti in calitate de mostenitori, precum nu pot nici administra bunurile succesorale. In schimb, dobandirea drepturilor care opereaza ope legis nu este conditionata de trimiterea in posesiunea mostenirii, nici chiar in cazul succesiunii testamentare. S-a precizat astfel ca mostenitorii nesezinari pot instraina bunurile din succesiune intrucat exercita un drept propriu si de asemenea pot cere notarului public luarea masurilor de conservare a patrimoniului succesoral si pot exercita actiunea in petitie de ereditate. Aceasta din urma actiune poate fi exercitata intrucat ea apartine mostenitorilor si nu defunctului, iar pe de alta parte, scopul ei este tocmai acela de a i se recunoaste reclamantului calitatea de mostenitor

Intrucat trimiterea in posesie are efecte retroactive, de la data deschiderii succesiunii, mostenitorii legali insezinati astfel, au dreptul sa culeaga fructele naturale si civile de la aceasta data.
A se vedea: Trib. Suprem, col. civ., decizia nr. 672/1965, in Repertoriu I, p. 451; Jud. Caracal, sentinta civila nr. 1374/1978, cu Nota de I. P. Cernat, in R.R.D. nr. 7/1980, p. 43-45.

Idem.

A se vedea Fr. Deak, op. cit., p. 529.

A se vedea: M. B. Cantacuzino, op. cit., p. 249-250; M. Eliescu, op. cit., p. 77; D. Chirica, op. cit., p. 261-262.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate