Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Executarea pedepselor


Executarea pedepselor
Executarea pedepselor

Executarea pedepsei detentiunii pe viata

Detentiunea pe viata se executa in penitenciarele anume desstinate pentru aceasta sau in sectii speciale ale celorlalte penitenciare(art.54 C.pen(ART. 54 Regimul detentiunii pe viata Detentiunea pe viata se executa in penitenciare anume destinate pentru aceasta sau in sectii speciale ale celorlalte penitenciare.Regimul executarii pedepsei detentiunii pe viata este reglementat in legea privind executarea pedepselor)).Cel condamnat la pedeapsa detentiuni pe viata poate fi liberat conditionat dupa executarea efectiva a 20 de ani de detentiune daca dovezi temeinice de indreptare,tinandu-se seama de antecedentele sale penale.
Condamnatul trecut de varsta de 60 de ani pentru barbati si 55 pentru femei,poate fi liberat conditionat dupa executarea efectiva a 15 ani de detentiune,daca sunt indeplinite si celalalte conditii prevazute i alin 1(art 55 C>pen).

Pedeapsa se considera executata daca in termen de 10 de la liberare cel condamnat nu a savarsit din nou o infractiune.Daca in acest interval de timp cel liberat a comis din nou o infractiune ,instanta , tinand seama de gravitatea acesteia poate dispune fie mentinerea liberararii conditionate fie revocarea.Daca o revoca ,pedeapsa pentru infractiunea comisa ulterior si restul de pedeapsa ceea a mai ramas de executat din pedapsa anteriora se contopesc,putandu-se aplica un spor pana la 5 ani.

Revocarea este obligatorie in cazul cand fapta savarsita este o infractiune contra sigurantei statului,o infactiune contra pacii si omenirii,o infractiune de omor,o infractiune savarsita cu intentia care a avut ca urmare moartea unei persoane sau o infractiune prin care sau produs consecinte deosebit de grave.

Asadar , daca cel condamant si liberat conditionat,baratat care implinit 60 de ani si femeie care a implinit 55 de ani daca se revoca liberarea conditionata facultativ sau obligatoriu,nu va reinternat in executarea pedepsei detentiuni pe viata.Fiindca unor asemenea persoane nu li se poate aplica o asemenea pedeapsa.

Daca insa este liberat conditionat nu a implinit varsta aratata mai sus,liberarea se va revoca siva fi internat pentru a executa pedeapsa detentiuni pe viata.ACEstea deoarece cel condamant la pedeapsa detentiuni pe viata si care a executat efectiv 20 de ani s-ar putea sa mai aiba multi ani pana la implinirea varstei de 60 de ani respectiv 55 de ani.

Regimul executarii pedepsei inchisorii la locul de detentie

Codul penal reglementeaza regimul general al executarii pedepsei ichisorii iar in amanunt legea 23/1969 astefel art.56 prevede in regimul executari inchisorii are la baza obligatia condamnatilor de a presta la munca utila.Asadar munca face parte din continutul juridic al pedepsei din substanta ei ca factor de reeducare.Sunt scutiti de munca numai cei inapti numaiin baza avizului medicului.Barbatii care au implinit varsta de 60 de ani si femeile 55 de ani nu au obligatia sa munceasca,decat daca ar cere aceasta fiindca este vorba de o varsta la care se poit ,in general pensiona(art 56 alin 3 C.pen) .

Fiecare condamant va fi obligat la o munca potrivit posibilitatilor sale, pe care o va desfasura zilnic organizat ca o activitate necesara atat societatii cat si lui, ca dupa liberare sa se poata incadra rapid in viata sociala in acest caz nu este vborba de o incalcare a dispozitilor Constitutionale prinvin interzicera munci fortate (art.39), deoarece aceasta prevedede i mod expres ca nu contituie munca fortata daca persoana este condamnata,iar munca este presata in conditii normale , in perioada de detentie sau de liberare conditionata (art.39 alin 2 lit b).Reeducerea prin munca trebuie imbinata cu activitatea de calificarea sau recalificare intr-o meserie si cu activitati educative (art 5 lg 23/1969). Reeducarea implica si respectarea de catre condamnatii a ordinii interioare a locurilor de detinere,precum si disciplinei munci care fac parte din subsatanta pedeposei astefel aceasta si ar pierde caracterul coercitiv si corectiv.Nerespecatarea lor atrage aplicarea unor masuri disiplinare(art 23,si art 24 din lg.nr.23/1969).Aceste conditii trebuie intrunite cumulativ.

Toate mijloacele care privesc regimul executarii pedepsei inchisorii (obligatia de a muncii,actiunea reeducativa,sanctiuni , recompense si stimulari),trebuie astfel imbinate incat sa-i reduce pe condamanti (art 56,alin 2 C.pen)

Executarea pedepsei in nici un caz nu trebuie sa cauzeze suferinte si nici sa injoseasca pe condamnat(alin2 art.52 C.pen).De exemplu ,loviri,rele tratamente,munci inutile sau care depasesc puterile condamnatului.Asemenea activitati constituite de fapt,infractiuni(supunerea la rel tratamente ,art 267 C.pen sau tortura ,art 267 C.pen)

Executarea pedepsei accesorii

Pedeapsa accesorie se executa din momentul in care hotararea de condamnare la pedeapsa detentiuni pe viata sau a inchisori a ramas definitiva si pana la terminarea executari acesteria pana la gratierea totala sau restului de pedeapsa ori pana la implinirea termenului de prescriptie a excutari pedepsei (art 71 C.pen).Executarea acesteia este deci o consetinta a "condamnarii" la pedeapsa inchisorii si nu a "executarii" ei.

Asadar,daca condamnatul se afla in stare de libertate la data cand hotararea a ramas defintiva momentul inceperi executariiinchisorii.Ca atare durata acesteia nu va fi mai mare decat ceea a inchisori deoarece cuprinde in plus timpul dintre ramanere definitiva a hotarari de condamnare si cel al inceperi efective a excutarii inchisori.La fel se imtampla si in cazul intreruperi inchisorii.

Executarea pedepsei accesorii inceteaza odata ciu executarea pedepsei inchisori cu gratiere totala sau restului de pedeapsa cu implinirea termenului de prescriptie a pedepsei.

Potrivit dispozitiilor alin 2 art 71 C.pen trebuie sa fie executata pedeapsa accesorie,fiindca atunci legiutorul a inteles ca unele din acesteia sa nu fie executate(lit b,e.art 64 si art 86 alin 2 C.pen ,dreptul de a fi ales), a aratat-o in mod expres (cand se excuta pedeapsa la locul de munca).Astfel ar insemna ca are dreptul de a alege si de a fi ales,de a ocupa o functie implicand excritiul autoritati de stat ori dreptul de a ocupa o functie sau de a execricta o profesie de natura celei de care sa folosit condamnatul, pentru savarsirea infactiunii.Cu toate acestea , conform art 86,alin.2 C.pen ,cel condamnat la executarea pedesei la locul de munca i se interzice doar dreptul de a fi ales, nu si dreptul de a alege.IN ceea ce ne priveste credem ca ar trebui sa i se interzica dreptul de a alege fiindca modul de executare a pedepsei nu inseamna ca se scimba natura acesteia ,ia ramane tot inchisoare.

Ar putea exercitate cu toate ca legea nu dispune drepturile parintesti si dretul de a fi tutoare sau curator,ca atunci cand sa dispus executarea pedepsei la locul de munca (art 64 alin.final C.pen)

Dispozitiile aliniatului 1 si 2 se aplica si cand pedeapsa sew executa la locul de munca cu exceptile prevazue in art 86 C.pen,interzicerea drepturilor prevazute in art.64 lit d si e, care sunt lasate la apreciera instantei.

4 Executarea pedepsei complementare (art.35-38 Legea .23/1969)

4.1 Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi

Executarea acestei pedepse incepe dupa ceea a ichisorii , dupa gratierea totala sau restului pedepsei,ori dupa prescrierea executari ei (art 66 C.pen),pana la stingerea executarii pedepsei pricipale cel condamant a excutat o pedeapsa aceesorie are privesc toate dreprurile ce constituie pedeapsa complementara .

In conditile art 55 alin 1si 2 C.pen ,neeaplicarea pedepsei detentiuni pe viata sau a inlocuiri ei inchisoarea va fi de 25 de ani,termen fix,si pedeapsa interziceri unor drepturi timp de 10 ani[5].

Executarea pedepsei interzicerii unor drepturi este determinata , in buna parte , de contiunutul ei, adica de specificul continutului, mai exact de specificul drepturilor care se interzic.

In art. 64 C. pen este reglementat continutul pedepsei, adica sunt aratate drepturile pe care legea le interzice.

Acestea sunt :dreptul de a alege si de a fi ales in organele puterii de stat , in organele locale ale administratiei de stat, In functii elective de stat ; dreptul de a ocupa o functie care implica execrcitiul autoritatii de stat ; drteptul de a ocupa sau de a exercita o profesie de natura celeia de care sa folosit in savarsirea infractiunii ;drepturile parintesti ;dreptul de a fi tutore sau curator, care se pierde in cazul in care tutorele sau curatorul a svarsit o infractiune impotriva minorului. Toate acestea alcatuiesc continutul pedepsei interziceri unor drepturi.

Timpul executarii in raport cu executarea pedepsei. Pedeapsa interzicerii unor drepturi fiind o pedeapsa complimentara, o pedeapsa atasata pedepsei principale a inchisorii, executarea ei se face dupa executarea pedepsei principale.

Pedeapsa complimentara , pedeapsa privativa de drepturi, nu se poate executa deodata cu pedeapsa principala , fiindca ,in acest moment, s-a pus in executare odata cu pedeapsa principala ,pedeapsa aceesorie, interzicerea execricitarii tuturor drepturilor din art.64 C.pen ; asa fiind , n-ar avea rost sa se aplice in acel moment si pedeapsa complimentara a interzicerii acelorasi drepturi.

Odata cu terminarea executarii pedespsei principale , inchisoare, se termina si pedeapsa accesorie, interzicerea drepturilor prevazute de art.64 C.pen ; ca urmare, numsi dupa aceasta data se poate pune in executare pedeapsa complimentara. Rezulta ca pedeapsa complimentara se executa numsi dupa executarea pedepsei principlae si a celei accesori, pe care o completeaza, pe care o continua , oarecum.De astfel, numai dupa executarea pedepsei principale, condamnatul devenit liber si-ar putea executa drepturile cuprinse in contiuntul pedepsi complimentare a interziceri unor drepturi si deci numai in aceasta perioada interzicerea drepturilor mentionate poate fi eficente.In aceasta privinta executarea pedepsei interdictiei unor drepturi se deosebeste de executarea de executrarea celorlalte pedepse complimentare.

Durata executarii.

Un aspect important este cel care priveste durata executarii, interdictiei unor dsrepturi. Durata executari pedepsei interdictiei unor drepturi se determina prin determinarea momentlui inceperi executarii, si a momentului cand ia sfarsit executarea acesteia.

.In aceasta privintatrebuie sa se facao delimitare,anume intre momentul punerii in executare a pedepsei si momentulinceperiiexecutariiefective a pedepsei interziceriiunor drepturi.potrivit art. 426 c.pen.,pe de o parte momentul puneriiin executare a pedepseiinterziceriiunor drepturieste momentul ramineri drfinitive a hotaririide condamnare si cind are loc trimitereade catre instanta de executarea uneicopiide oe dispozitivul hotaririi organului local al administratiei publice.Potrivit art. 66 C. Proc. Pen,pe de alta parte,momentul inceputului efectiv al executarii pedepsei interzicerii,fiindca executarea pedepsei interzicerii unor drepturi incepe dupa executarea pedepsei inchisorii(art. 66 C. Pen.)

Executarea pedepsei inchisorii poate lua sfirsit,mai intii,in momentul terminarii executarii efective a pedepseiinchisorii,in al doilea rind,in momentul gratierii totalesau al gratieri restului de pedeapsa sau al treilea rind,in momentul axpirarii termenuluide prescriptie a xecutarii   pedepsei.

Prin gratierea totala,pedeapsa inchisoriise stinge in momentul aparitiei actului degratiere dupacum .in caz de gratiere succesive sestinge prin gratierea restului de pedeapsa.

Un alt moment sau modalitatede stingere a pedepsei principale,spuneam mai inainte,este prescriptia xecutarii pedepsei(art. 66. C.pen.) Prin inplinirea termenului de prescriptiea executari ipedepsei (art. 126 c.pen)20 de ani in cazul pedepsei inchisorii mai mare de 15 ani,5ani in cazulinchisorii pana la15ani si3 ani in caz de amenda, pe deapsa principala se stinge,dupa care urmeaza momentul inceperii executarii pedepsei conplimentare a interdictiei unor drepturi.Momentul terminari executari pedepsei complimentare a interdictiei unor dreturi este asemenea important , de determinat .

Din acest punct de vedre lucrurile sunt mai simple, fiindca pedeapsa interdictiei avand o durata in timp ea se va termina la expirarea termenului stabilit in hotararea definitiva de condamnare, timpul calculandu-se conform art.154 C pen ,(ziuia de 24 de ore ,saptamana de 7 zile iar luan si anul socotindu-se implinite cu o zi inainte de ziua corespunzatoare datei de la care a inceput sa curga).

4.2 Executarea pedepsei amenzii (art.33-34 Legea nr.23/1969)

Amenda ca si celelate pedepse devine eficinta in masurain care ea este pusa in executare si in masura in care este executata in mod efectiv de carte condamnat.

In codul penal (art 63), in legea nr.23/1969 , pentru executarea pedepselor art (33-34), si in codul de procedura penala (art 425), se cuprind dispozitii care asigura executarea amenzii.

In aceste dispozitii se prevad mai multe cai de executare a amnezi si anume;

-Calea executari voluntare ;

-Calea executariui silite si

-Calea inlocuiri amenzii cu pedeapsa inchisorii[8].

Executarea pedepsei amenzii are loc fie prin plata ei integrala fie in rate.In acest ultim caz ,daca nu se respecta termenele,se va retine lunar din venitul sau pensia condamnatului 1/3 care se varsa statului.

Sumele destinate altor datori ale condamnatului se calculeaza in cotele prevazute de lege cu prevenire la celalalte 2/3 din venitul sau.[9]

Executarea sanctiunilor penale de catre minori

Cei condamnati in timpul minoritatii, cand ajung la varsta de 18 ani, precum si condamnatii trecuti de varsta de 60 de ani pentru barbati si de 55 de ani pentru femei, pot fi liberati conditionat, dupa executarea unei treimi din durata pedepsei in cazul inchisorii care nu depaseste 10 ani sau a unei jumatati in cazul inchisorii mai mari de 10 ani, daca indeplinesc celelalte conditii prevazute in art.59 alin. 1

6 Executarea pedepsei la locul de munca
Aceasta modalitate de individualizare a executarii pedepsei se aplica in cazul pedepselor cu inchisoarea, daca sunt indeplinite urmatoarele conditii:
I. Conditii referitoare la infractiune:
1) Pedeapsa aplicata sa fie inchisoarea de cel mult 5 ani. Daca e vorba de o pedeapsa aplicata pentru concurs de infractiuni aceasta sa nu depaseasca 3 ani.
2) Sa
nu fie vorba de infractiuni intentionate al caror maxim special depaseste 15 ani sau de infractiunile de viol, vatamare corporala grava,tortura sau lovituri sau vatamari cauzatoare de moarte, adica cele exceptate de la beneficiul acordarii suspendarii sub supraveghere.
Si in cazul acestei modalitati exista o prevedere speciala. Astfel,
se poate dispune acest tip de executare a pedepsei si in cazul furtului de la art 209 (3), cod penal, daca pedeapsa aplicata in concret nu depaseste 2 ani.
II. Conditii referitoare la infractor:
1) Infractorul sa
nu fi fost condamnat anterior la pedeapsa inchisorii mai mare de un an, afara de cazul in care condamnarea se inscrie printre cele prevazute in art. 38 , cod penal.
2) Instanta sa aprecieze ca reeducarea se poate realiza si fara privare de libertate.
3) Condamnatul sa aiba acceptul unei unitati economice privind executarea pedepsei in cadrul acesteia.
Regimul executarii pedepsei la locul de munca
Revocarea executarii pedepsei la locul de munca poate fi dispusa obligatoriu sau facultativ.
Este obligatorie in doua situatii:
- Atunci cand, in timpul executarii pedepsei la locul de munca,condamnatul savarseste o noua infractiune intentionata.
- Atunci caand, in timpul executarii pedepsei, condamnatul isi pierde in intregime capacitatea de munca
in urma acestei revocari se dispune suspendarea conditionata executarii pedepsei.
Este facultativa in doua situatii:
- Atunci cand condamnatul savarseste, in timpul executarii pedepsei, o infractiune din culpa.
- Atunci cand conduita condamnatului este necorespunzatoare in timpul executarii pedepsei,adica se sustrage de la prestarea muncii, isi executa in mod necorespunzator obligatiile la locul de munca sau nu respecta masurile de supraveghere sau obligatiile impuse pe durata executarii pedepsei.
Spre deosebire de suspendare, in cazul revocarii executarii pedepsei la locul de munca nu se aplica cumulul aritmetic, ci se aplica,dupa caz, tratamentul prevazut de lege pentru recidiva sau pluralitate intermediara (cumulul juridic). Indiferent de tipul revocarii, obligatorie sau facultativa, pedeapsa se executa prin privare de libertate.
Anularea executarii pedepsei la locul de munca
se dispune atunci cand, in timpul executarii, se constata ca cel condamnat mai savarsise o infractiune anterior dispunerii executarii la locul de munca. Anularea se dispune daca nu sunt intrunite conditiile prevazute de art. 867, cod penal pentru dispunerea executarii la locul de munca. In caz de anulare, pedeapsa rezultanta se va calcula potrivit regulilor de la concurs, recidiva sau pluralitate intermediara.
Incetarea executarii pedepsei la locul de munca
Se dispune daca sunt indeplinite condiitile:
1) Condamnatul a executat cel putin 2/3 din durata pedepsei.
2) Inculpatul sa fi fost disciplinat, staruitor in munca si sa fi dat dovezi temeinice de indreptare.[11]
In urma indeplinirii acestor conditii instanta dispune incetarea executarii pedepsei la locul de munca. Pedeapsa
se va considera in intregime executata dacaain intervalul de timp dintre incetarea executarii si implinirea duratei pedepsei condamnatul nu savarseste o noua infractiune. Daca, totusi, inculpatul savarseste o alta infractiune, se va revoca incetarea si, dupa caz, se va revoca obligatoriu sau facultativ si executarea pedepsei la locul de munca (vor fi incidente regulile de la cumulul juridic).
Executarea pedepsei la locul de munca
nu are ca efect reabilitarea de drept.Inlocuirea raspunderii penale
Este reglementata in art. 90, cod penal si urmatoarele si are ca efect aplicarea unei sanctiuni administrative. Aceasta institutie
nu a fost niciodata aplicata, deoare-ce ea vine in concurenta cu art. 181, cod penal, conditiile de aplicare fiind asema-natoare. In aceasta situatie, instantele de judecata prefera sa aplice prevederile art. 181, cod penal.7 . Executarea pedepsei intr-o inchisoare militara

Potrivit art. 62, cod penal se dispune daca sunt indeplinite conditiile:
1) Pedeapsa aplicata
nu depaseste 2 ani inchisoare.
2) Condamnatul este militar in termen. In principiu, calitatea de militar trebuie sa existe atat la data comiterii infractiunii, cat si la data inceperii executarii pedepsei. Totusi,
se poate dispune acest tip de executare si atunci cand persoana in cauza a devenit militar in termen dupa savarsirea infractiunii.
3) Acest mod de executare sa fie prevazut expres de lege
sau sa fie apreciat ca necesar de catre instanta in raport de persoana si conduita faptuitorului.
1 Regimul de executare
Pe perioada executarii, stagiul militar al condamnatului este suspendat.
Dupa incheierea executarii pedepsei acesta isi va relua stagiul militar.
In situatia
in care condamnatul devine inapt pentru efectuarea stagiului militar in timpul executarii pedepsei cu inchisoarea militara, el va fi liberat conditionat. Daca si-a provocat in mod intentionat afectiunea, executarea pedepsei se va face intr-un penitenciar de drept comun.


2 Reducerea duratei pedepsei
Aceasta
se poate dispune daca sunt indeplinite condiiile:
1) Militarul a executat cel putin jumatate din durata pedepsei.
2) Militarul a dat dovezi temeinice de indreptare.
Reducerea
se face cu o treime din partea ramasa neexecutata. Aceasta reducere poate depasi o treime, putand ajunge chiar si pana la inlaturarea restului ramas ne-executat atunci cand militarul s-a remarcat in mod deosebit in cadrul unor actiuni executate.
Efectele executarii pedepsei intr-o inchisoare militara:
La expirarea duratei pedepsei condamnatul este reabilitat de drept, daca in acest interval
nu a savarsit o alta infractiune. Acest efect se produce atat in situatia in care intreaga pedeapsa a fost executata in inchisoarea militara cat si in situatia in care condamnatul a fost eliberat conditionat sau a beneficiat de reducerea pedepsei.
In cazul liberarii conditionate, reabilitarea de drept
nu intervine la momentul punerii in libertate, ci la data cand se implineste durata pedepsei, asa cum a fost ea stabilita de catre instanta sau asa cum a fost redusa.
Daca in timpul executarii pedepsei savarseste o noua infractiune, instanta va proceda la contopirea pedepsei pentru noua infractiune
cu restul ramas neexecutat din prima pedeapsa potrivit regulilor de la recidiva sau pluralitate intermediara (cumul juridic). Pedeapsa rezultanta se va executa intr-un loc de detinere de drept comun.8 . Executarea pedepsei intr-un penitenciar
Regimul de executare al pedepselor in regim de detentie este reglementat de Legea nr. 23/1969 privind executarea pedepselor, completata cu prevederile Codului penal si al Codului de procedura penala.

8.1 Liberarea conditionata
Este o modalitate de individualizare administrativa a executarii pedepsei inchisorii, constand in executarea pedepsei in regim de libertate din momentul
in care sunt indeplinite conditiile legale.
Liberarea conditionata are un caracter facultativ, ea fiind dispusa de catre instanta competenta a locului unde
se afla penitenciarul in care se executa pedeapsa.
8.2 Procedura acordarii liberarii conditionate
Cererea poate fi introdusa de catre condamnat si adresata instantei, care, tinand cont si de referatul Comisiei de propuneri din cadrul penitenciarului, decide fie acordarea liberarii conditionate, fie respingerea cererii. De asemenea, este posibil ca instanta sa fie sesizata de catre Comisia de propunere din penitenciar, atunci cand aceasta considera ca sunt indeplinite conditiile acordarii liberarii conditionate. In nici unul din cazuri, instana
nu e obligata sa dispuna liberarea conditionata.
8.3 Conditiile liberarii conditionate:
1) Condamnatul sa fie staruitor in munca.
2) Condamnatul sa fie disciplinat. Aceasta se apreciaza in functie de respectarea regulilor de ordine interioara a penitenciarului.
3) Condamnatul sa dea dovezi temeinice de indreptare.
4) Sa fie executata o fractiune din pedeapsa aplicata.
Aceasta fractiune difera pe de o parte, in functie de durata pedepsei ce se executa, iar pe de alta parte, in functie de forma de vinovatie cu care s-a savarsit infractiunea ce a atras condamnarea.M.Basarab Drept penal partea generala ediția a III-a vol I editura Lumina Lex 2001 pg 289-290

M.Basarab Drept penal partea generala ediția a III-a vol I editura Lumina Lex 2001 pg 291-292

M.Basarab Drept penal partea generala ediția a III-a vol I editura Lumina Lex 2001 pg 337-338

Legea Nr. 275 din 4 iulie 2006 privind executarea pedepselor si a masurilor dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal PUBLICATA IN: MONITORUL OFICIAL NR. 627 din 20 iulie 2006

M.Basarab Drept penal partea generala ediția a III-a vol I editura Lumina Lex 2001 pg 339

I . Oancea Drept Execuțional penal- Ed. Al Education 1998 p.271

I . Oancea Drept Execuțional penal- Ed. Al Education 1998 p.271

I . Oancea Drept Execuțional penal- Ed. Al Education 1998 p.259

I . Oancea Drept Execuțional penal- Ed. Al Education 1998 p.271

Codul penal roman art.59,alin 1

M.Basarab Drept penal partea generala ediția a III-a vol I editura Lumina Lex 2001pg 266
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate