Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Obligatiile chiriasului


Obligatiile chiriasului


Obligatiile chiriasului

a) obligatia de a folosi locuinta conform destinatiei

Chiriasul are obligatia de a intretine locuinta ca un bun proprietar si potrivit destinatiei stabilite in contract. Chiriasul poate schimba destinatia locuintei doar cu acordul prealabil al proprietarului.

Neexecutarea acestei obligatii este sanctionata cu rezilierea contractului, desfiintarea lucrarilor neautorizate,plata daunelor interese.

b) obligatia de a intretine locuinta in bune conditii

In excutarea acestei obligatii chiriasul trebuie:

- sa efectueze sau sa inlocuiasca elementele de constructii si instalatii deteriorate din folosinta comuna, ca urmare a folosirii necorespunzatoare, indifferent daca sunt in interior sau exterior

- sa asigure curatenia si igienizarea interiorului locuintei si la partile de folosinta comuna

- sa predea locuinta in stare normala de folosinta la data incetarii contractului

- daca locuinta a fost preluata cu titlu valabil de stat, obligatia de despagubire revine fostului proprietar caci cheltuielile facute de chirias ii profita

- daca locuinta a fost preluata fara titlu valabil, obligatia de despagubire revine statului sau unitatilor detinatoarec) obligatia de plata a chiriei

Chiria trebuie platita la locul si timpul stabilite in contract,in lipsa unei stipulatii exprese chiria se va plati la domiciliul chiriasului

d) obligatia de plata a unei cote parti din cheltuielile comune

Numai daca in contract exista o clauza expresa chiriasul are obligatia unei cote parti pentru intretinerea cotelor parti din cheltuielile commune, cota proportionala cu suprafata locuintei ocupate.

Sunt nule clauzele prin care prin care chiriasul se obliga sa recunoasca sau sa platesca in avans proprietarului orice suma cu titlu de reparatie ce cade in sarcina proprietarului.

- se prevede responsabilitatea colectiva a chiriasilor in caz de dgradare a elementelor de constructii si a instalatiilor a obiectelor si dotarilor aferente spatiilor comune

- chiriasul se obliga sa faca asigurare de daune

- proprietarul este exonerate de obligatiile ce-I revin conform legii

- proprietarul este autorizat sa obtina venituri din nerespectarea clauzelor contractului de inchiriere.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate