Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de antepriza (locatiunea de lucrari)


Contractul de antepriza (locatiunea de lucrari)


Contractul de antepriza (locatiunea de lucrari)

Contractul de antepriza este contractul prin care una dintre parti numita antreprenor se obliga sa execute , pe riscul sau , o lucrare , ptr cealalta parte numita client , in schimbul unui pret.

Caractere juridice.

Antepriza este un contract sinalagmatic , anteprinzatorul si clientul obligandu-se reciproc , primul sa execute lucrarea , al doilea sa plateasca pretul.Este un contract cu titlu oneros deoarece ambele parti urmaresc interese patrimoniale.Anteprinzatorul executa lucrarea in schimbul pretului platit de client.Este un contract comutativ - partile cunosc atat existenta cat si intiderea obligatiilor.Este un contract consensual - acordul de vointa este necesar si suficient ptr incheierea contractului.Este un contract cu executare succesiva si are caracter intuitu personae iar uneori este translativ de proprietate.Daca materialele sunt procurate de anteprenor,el ramane proprietarul lor cat si a lucrarii pana la predarea acesteia suportand riscul pieirii lor.Cand lucrarea se executa cu materialele clientului , acesta ramane proprietar si suporta riscul pieirii lor.Conditii de validitate.

Clientul sa aiba capacitate deplina de exercitiu atunci cand contractul reprezinta un act de dispozitie.Poate avea capacitate restransa de exercitiu atunci cand lucrarea presupune doar incheierea de acte administrative.

Anteprenorul trebuie sa aiba in toate cazurile capacitate deplina de exercitiu , fiind vorba de transmiterea lucrarii in proprietatea clientului.

Obiectul anteprizei este format din doua elemente , lucrarea si pretul.

Lucrarea.Anteprenorul poate executa lucrari si servicii din cele mai diverse domenii de activitate , cum ar fi: construirea si repararea de cladiri , confectionarea si repararea de bunuri , meditatii si consultatii profesionale, intocmirea de expertize etc.

Pretul.Clientul are obligatia de a plati pretul.Pretul poate fi de 2 feluri: forfetar (global) si de deviz.Pretul forfetar (global) consta intr-o contraprestatie a clientului echivalenta lucrarii executate de antreprenor.Pretul forfetar este stabilit in momentul incheierii contractului si nu poate fi modificat.Pretul de deviz consta in fixarea valorii fiecarei parti a lucrarii , iar pretul total depinde de numarul licrarilor executate si este cunoscut dupa executarea integrala a lucrarii.

Efectele contractului de antepriza.

Obligatia de a executa lucrarea prevazuta in contract - in caz de neindeplinirea la termen a acestei obligatii , antreprenorul va raspunde ptr intarziere , in conditiile dreptului comun.

Obligatia de a preda lucrarea executata - in cazul cand , antreprenorul refuza nejustificat sa predea lucrarea terminata , clientul poate cere prin justitie executarea silita a acestei obligatii.Daca , insa , antreprenorul este in imposibiliatea de a preda lucrarea , se pune problema riscului bunului si riscului contractual.

Obligatia de garantie ptr viciile ascunse - raspunderea antreprenorului ptr viciile ascunse sunt aceleasi aceleasi ca si la raspunderea vanzatorului.El raspunde atat ptr materialele procurate cat si ptr lucrarea executata.Antreprenorul va raspunde doar ptr viciile ascunse nu si pentru cele aparente , insa prin dispozitiile legale sau clauze contractuale exprese , antreprenorul va fi tinut pentru orice fel de vicii.

Obligatia de plata a pretului.Indiferent ca pretul este forfetar sau de deviz , clientul este obligat la plata acestuia.

Obligatia clientului de a receptiona si de a lua in primire lucrarea executata de antreprenor - aceste operatiuni se pot face la terminarea lucrarilor dar receptia se poate face si pe diferite parti ale lucrarii.

Riscul bunului.

Riscul pieirii fortuite a bunului este suportat de catre proprietar - res perit domino.In cazul in care antreprenorul executa lucrarea cu materialele sale , el ramane proprietarul lor pana la predarea lucrarii.In aceste conditii , daca bunurile pier , indiferent din ce motive , inainte de predarea lucrarii (art. 1479 C civ) dauna ramane in sarcina antreprenorului.Daca materialele sunt procurate de catre client, el va suporta riscurile pieirii lor,in calitate de proprietar.

Riscul contractului.

Riscul contractului este suportat intordeauna de debitorul obligatiei imposibil de executat.In cazul anteprizei , antreprenorul este cel care suporta riscul contractual deoarece s-a obligat sa execute lucrarea pe riscul sau.Daca predarea lucrarii devine imposibila din cauza unei forte majore sau caz fortuit , antreprenorul nu are dreptul la plata pretului , deoarece nu a predat clientului rezultatul muncii sale.

Incetarea contractului.

Antrepriza va inceta prin executarea lui de catre parti , la cererea uneia dintre parti pentru neexecutarea obligatiilor de catre cealalta parte , in caz de imposibilitate dortuita de executare etc.Fiind un contract intuitu personae , antepriza va inceta in consitiile prevazute de art.1485 C.Civ , si anume la moartea antreprenorului , situatie in care clientul va plati pretul lucrarii deja executate si a materialelor procurate , mostenitorilor antreprenorului.Nimic nu impiedica insa pe mostenitori , daca partile s-au intele sa execute ptr client , lucrarea in intregime.

Contractul de subantepriza de constructii , antreprenorul poate incredinta parti din lucrare unor subatreprenori incheind contracte de suantepriza.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate