Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Meseria se fura, ingineria se invata.Telecomunicatii, comunicatiile la distanta, Retele de, telefonie, VOIP, TV, satelit
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile, a declaratiilor si deconturilor, Monografie contabila specifica entitatii, intocmirea balantei de verificare


Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile, a declaratiilor si deconturilor, Monografie contabila specifica entitatii, intocmirea balantei de verificare
Cap.1.Prezentarea entitatii.

1.1.Infiintare, denumire, capital.


Societatea FASTPROMO SRL a luat fiinta in anul 2003. Numarul inregistrarii la Registrul Comertului este J08/1737/2003 . Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA , avand CODUL UNIC de inregistrare R 13703851.

In prezent isi desfasoara activitatea de prestari servicii in Brasov si in alte 3 puncte de lucru , indeplinind cu succes obiectivele stabilite de patronat.


Actul constitutiv al societatii FASTPROMO SRL cuprinde urmatoarele elemente principale:


a)   FORMA JURIDICA :Subscrisa FASTPROMO , persoana juridica de nationaliatate romana isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile in vigoare si cu statultul societatii.

Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.


b)    DENUMIREA SOCIETATII

Numele dat este : « FASTPROMO » SRL.


c)     SEDIUL SOCIAL


Sediul social se stabileste in Brasov, Str.N.D, Cocea, Nr. 2A.

Societatea are in prezent urmatoarele puncte de lucru :

Societatea « mama » in Brasov, Str.N.D.Cocea 2A.

Punct de lucru in Loc. Oradea,

Punct de lucru in Loc.Craiova,

Punct de lucru in Loc.Pitesti,


d)   DURATA SOCIETATII :

Durata de functionare a societatii este nelimitata in timp, cu incepere de la data inmatricularii acesteia la Registrul Comertului.


e)   CAPITALUL SOCIAL :

Capitalul subscris si varsat este de 200 RON .

Capitalul social se imparte in 20 de parti sociale egale, in valoare nominala de 10 RON fiecare, detinute in totalitate de asociatul unic.


f)     ADMINISTRAREA SI PREZENTAREA :

Societatea este administrata si reprezentata , pe durata nelimitata , de o persoana fizica , cetatean roman.


g)   FORTA DE MUNCA:


Societatea va putea angaja personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale.Are in prezent 93 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si 10 colaboratori cu timp partial.Necesarul de personal , angajat pe baza de contract de munca, in conditiile codului muncii este stabilit de catre conducerea firmei.


h)    DIZOLVAREA SI LICHIDAREA

Societatea se dizolva prin vointa asociatului unic, imposibilitatea realizarii obiectului de activitate, faliment sau micsorarea capitalului sub limita legala.1.2. Domeniu de activitate.

Activitatea principala a socitatii va fi :

7440 - Publicitate.Aceasta clasa include : activitatea agentilor de publicitate care se ocupa cu vanzarea sau inchirierea mijloacelor pentru reclama si de planificarea, crearea si amplasarea reclamelor, precum si alte servicii in domeniul reclamei (distribuirea sau livrarea materialelor publicitare sau a mostrelor, furnizarea de spatii pentru publicitate prin media).

SC FASTPROMO SRL are amenajate in toate punctele de lucru , spatii cu destinatie de studio , care emit 24 de ore din 24 stiri, reportaje, emisiuni, reclame , videoclipuri, filme de prezentare.

Activitatea principala o constituie productia de clipuri pblicitare pentru diverse companii, lansate sau la lansarea lor pe piata precum si furnizarea de spatii pentru publicitate prin media.

Principalii clienti ai firmei sunt : RCS&RDS, PRO TV, TV SPORT .


1.3.Structura organizatorica.

ORGANIGRAMA ORGANIZATORICA SI FUNCTIONALA A UNITATII :


1.4.Modul de organizare si conducere a contabilitatii.Circuitul documentelor.


Contabilitatea , in cadrul SC FASTPROMO SRL, se tine in compartiment distinct , cu personal angajat cu pregatire de specilalitate .


Organizarea si tinerea contabilitatii revine contabilului sef, iar coordonarea activitatii in cadrul societatii este asigurata de catre administrator in stransa colaborare cu directorul executiv.


Activitatea contabila este coordonata de catre contabilul sef, la fiecare punct de lucru existand cate o persoana calificata ca si contabil pentru tinerea evidentei contabile a punctului de lucru.

Astfel , la fiecare punct de lucru se tine evidenta urmatoarelor documente : documente de intrare - iesire (facturi de la furnizor , receptii, avize , facturi emise) ; a registrelor de casa ; a jurnalelor punctelor de lucru de vanzare si de cumparare ; a deconturilor aferente punctelor de lucru ; a declaratiilor si impozitelor si taxelor locale precum si evidenta materialelor si a mijloacelor fixe.La incheierea lunii , pana in data de 5 a lunii urmatoare , contabilii punctelor de lucru vor inregistra in programul contabil toate documentele lunii, si le vor trimite la sediul central pentru verificare si arhivare.Astfel se vor trimite catre sediul central urmatoarele : registrele de casa , facturi furnizori insotite unde este cazul de NIR, facturi clienti ex.rosu, declaratiile privind impozitul pe salarii si cele privind asigurarile sociale de sanatate, procese verbale de compensare.


La sediul central , pe langa evidenta registrului de casa si a jurnalelor de banca, se inregistreaza toate cheltuielile generale ale societatii, a salariilor, a mijloacelor fixe, a declaratiilor la bugetul statului, se tine evidenta imprimatelor cu regim special , se elaboreaza pe baza tuturor inregistrarilor punctelor de lucru si a celor cu caracter general si dupa o atenta verificare decontul de TVA, se intocmeste balanta de verificare lunara, se calculeaza impozitul pe profit si se elaboreaza situatiile financiare anuale.


Toate actele care sunt cuprinse in registrele de casa vor avea semnatura compartimentului financiar contabil si semnatura de aprobare a administratorului , iar cele de la punctele de lucru vor avea ca document justificativ atasat un referat de necesitate.


Toate punctele de lucru au obligatia ca la sfarsitul unei zile sau a unei saptamani sa depuna la banca sumele incasate intr-un cont colector, sume care vor fi transferate in contul curent al societatii, pentru aceasta modalitate de lucru aplicandu-se o anume metoda contabila de inregistrare.Aceeasi metode de inregistrare in contabilitate se va aplica si pentru incasarea clientilor punctelor de lucru care se incaseaza de obicei in contul curent al societatii.


ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL :Cap.2.Intocmirea documentelor contabile a registrelor contabile, a declaratiilor si deconturilor.


2.1.Registre contabile.


Datele consemnate in documentele justificative sunt inregistrate in ordine cronologica si grupate in registrele contabile. Acestea se prezinta sub forma unor registre legate, fise si situatii ale caror continut si forma corespund scopului pentru care se tin.

Principalele registre ce se folosesc, obligatoriu, in contabilitate sunt: Registrul-jurnal, Cartea-mare si Registrul-inventar.

a)     Registrul-jurnal este documentul contabil obligatoriu in care se inregistreaza, prin articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale, prin respectarea succesiunii documentelor, dupa data de intocmire sau intrare a acestora in unitate. In cadrul firmei FASTPROMO SRL acest jurnal este emis de programul de contabilitate « SOCRATE » , pe baza inregistrarilor efectuate zilnic. Se listeaza la sfarsitul lunii , iar totalurile (rulajul) se inscriu manual in registrul jurnal (formularul tipizat) snuruit si inregistrat la Administratia finantelor publice Brasov la data infiintarii firmei.

b)     Registrul "Cartea-mare" este un document contabil obligatoriu in care se inscriu lunar, direct sau prin regrupare pe conturi corespondente, inregistrarile efectuate in registrul-jurnal, stabilindu-se situatia fiecarui cont, respectiv soldul initial, rulajele debitoare, rulajele creditoare si soldurile finale. Formularele folosite drept registru "Cartea-mare" pot imbraca diverse forme, cum ar fi: fise de cont pentru operatiuni diverse, fise de cont sah sau pe conturi corespondente, forma "Cartea-mare" centralizatoare.

Forma folosita drept registru « Cartea-mare «   de firma SC FASTPROMO SRL , este cea de fise de cont pentru operatiuni diverse. Aceasta fisa (cartea mare) este emisa din programul de contabilitate si se listeaza si arhiveza odata pe an - la sfarsitul anului.

c)     Registrul-inventar este documentul contabil in care se inregistreaza toate elementele de activ si de pasiv, grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil, inventariate potrivit normelor legale. Elementele patrimoniale inscrise in Registrul-inventar au la baza listele de inventariere sau alte documente care justifica continutul fiecarui post din bilantul contabil. Registrul-inventar cuprinde doua parti: listele de inventariere si recapitulatia inventarului. In cadrul recapitulatiei, datele preluate din listele de inventariere sunt grupate pe structurile patrimoniale de activ si pasiv.

Acest registru in cadrul firmei SC FASTPROMO SRL se completeaza odata pe an avand la baza inventarele intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).

d)     Registrul general de evidenta a salariatilor Se numeroteaza pe fiecare pagina si va purta obligatoriu pe toate paginile stampila inspectoratului teritorial de munca. Angajatorul are obligatia completarii registrului in ordinea incheierii contractelor individuale de munca.

Registrul cuprinde elementele de identificare a tuturor salariatilor , data incheierii contractului individual de munca , data inceperii activitatii, modificarea si suspendarea contractului, durata acestuia , durata muncii eta in ore/zi, respectiv codul acesteia potrivit Clasificarii ocupatiilor din Romania(C.O.R.), salariul de baza la data incheierii contractului, data incetarii contractului si temeiul legal al incetarii acestuia, numele, prenumele si semnatura persoanei care face inscrierea.

In cazul SC FASTPROMO SRL , registrul se completeaza si se pastreaza in format electronic , conform normelor in vigoare, la sediul central al angajatorului, in cadrul departamentului de Resurse Umane.

e)     Registrul unic de control are ca scop evidentierea tuturor controalelor desfasurate la contribuabil de catre toate organele de control specializate, in domeniile : financiar-fiscal, inspectia muncii, sanitar, fitosanitar, urbanism, calitatea in constructii, protectia consumatorului, protectia impotriva incediilor, precum si in alte domenii prevazute de lege .

SC FASTPROMO SRL are 4 astfel de registre in cele 4 puncte de lucru din Brasov si in alte localitati din tara. Cel de la sediul central se afla in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate.

f)      Registrul de evidenta fiscala are ca scop inscrierea tuturor informatiilor care au stat la determinarea profitului impozabil si a calculului impozitului pe profit cuprins in declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat.

Informatiile din Registrul de evidenta fiscala sunt inregistrate in ordine cronologica si corespund cu operatiunile fiscale si cu datele privind impozitul pe profit din declaratia privind obligatiile de plata la bugetul general consolidat. Registrul de evidenta fiscala se pastreaza la sediul fiscal al SC FASTPROMO SRL , in cadrul serviciului Financiar-Contabilitate , unde se fac si inregistrarile in acesta.


2.2.Documente privind organizarea contabilitatii imobilizarilor.


Evidenta operativa a imobilizarilor corporale intrate si iesite din unitatea patrimoniala , in functie de categoria din care fac parte si locul unde se afla, se tine cu ajutorul registrului numerelor de inventar. Fiecarui mijloc fix i se acorda un numar de inventar , in ordine cronologica, pe baza documentelor primite.Este intocmit de seviciul Financiar-Contabilitate , pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.

a)     Nota de intrare -receptie a mijlocului fix - se realizeaza cu ajutorul programului de contabilitate si prin inregistrarea ei se efectueaza si inregistrarea in contabilitate a mijlocului fix.

b)     Fisa mijlocului fix serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloscelor fixe. Se intocmeste de serviciul Financiar-Contabilitate , intr-un exemplar, pentru ficare mijloc fix.

c)     Bonul de miscare a mijlocului fix serveste ca :

Document justificativ de predare-primire a mijloacelor fixe intre doua locuri de folosinta ale unitatii( DEPARTAMENT ; PUNCT DE LUCRU)

Document de insotire a mijloacelor fixe pe timpul transportului de la o sectie sau subunitate ( DEPARTAMENT ; PUNCT DE LUCRU) la alta.

Document justificativ de inregistrare in evidenta tinuta de responsabilul cu mijloacele fixe la locurile de folosinta si in contabilitate.

Circula la : persoana care aproba miscarea mijlocului fix in cadrul unitatii ; la DEPARTAMENTUL , PUNCTUL DE LUCRU predator , pentru semnarea de predare de catre responsabilul cu mijloace fixe si pentru semnare de primire de catre delegatul DEPARTAMENTULUI , PUNCTULUI DE LUCRU , primitor. ; la serviciul Financiar-Contabilitate pentru inregistrarea miscarii mijlocului fix .


d)     Procesul-verbal de punere in functiune a mijlocului fix se intocmeste pentru utilajele si instaltiile care necesita montaj si probe tehnologice , precum cladirile si constructile speciale care deservesc procese tehnologice, acestea considerandu-se puse in functiune la terminarea probelor tehnologice.Se intocmeste de catre secretarul comisiei numite pentru receptionarea obiectivului de investitii , in prezenta membrilor comisiei care este formata din : presedinte, specialisti-consultanti, asistenti la receptie.


e)     Procesul-verbal de scoatere din functiune a mijloculi fix serveste ca :

1       Document de constatre a indeplinirii conditiilor scoaterii din functiune a mijloacelor fixe, de scoatere din uz .

2       Document de consemnare a scoaterii efective din functiune a mijloacelor fixe.

3       Document justificativ de inregistrare in gestiune si in contabilitate.2.3.Documente privind organizarea contabilitatii materialelor.


a)     N.I.R.-ul serveste ca : document pentru receptia bunurilor aprovizionate, document justificativ pentru incarcare in gestiune, act de proba in litigiile cu carausii si furnizorii, pentru diferentele constatate la receptie, document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Circula la gestiune, pentru incarcarea in gestiune a bunurilor materiale receptionate ,  la compartimentul financiar-contabil, pentru intocmirea formelor privind reglementarea diferentelor constatate , precum si pentru inregistrarea in contabilitatea sintetica si analitica , atasata la documentele de livrare(factura sau avizul de insotire a marfii).Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

b)    Bonul de consum

Serveste ca:

- document de eliberare din magazie pentru consum a unui singur material, respectiv mai multor materiale, dupa caz;

- document justificativ de scadere din gestiune;

- document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in evidenta contabila in partida simpla.

Se intocmeste in doua exemplare, pe masura lansarii, respectiv eliberarii materialelor din magazie pentru consum.

Circula:

- la persoanele autorizate sa semneze pentru acordarea vizei de necesitate - PUNCTELE DE LUCRU (ambele exemplare);

- la magazia de materiale, pentru eliberarea cantitatilor prevazute, semnandu-se de predare de catre gestionar si de primire de catre delegatul care primeste materialele (ambele exemplare);

- la compartimentul financiar-contabil, pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (ambele exemplare).

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.


c)     Aviz de insotire a marfii :

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie , executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca :

1       Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;

2       Document ce sta la baza intocmirii facturii fiscale ;

3       Dispozitie de transfer al valorilor materiale de la o gestiune la alta ( folosit in cadrul SC FASTPROMO SRL pentru insotirea marfurilor transferate de la gestiunea centrala la gestiunile din punctele de luctru situate in Oradea, Craiova, Brasov, Pitesti ;

4       Document de primire in gestiunea cumparatorului sau in gestiunea primitoare din cadrul aceleasi unitati in cazul transferului ;

Circula la :

o furnizor ;

o la delegatul unitatii care face transportul sau al clientului , pentru semnare de primire (ex. 1) ;

o la compartimentul financiar-contabil , atasat la factura(ex. 3) ;

o la cumparator ;

o la magazie , pentru incarcarea de gestiune a produselor, marfurilor sau altor valori materiale primite, dupa efectuarea receptiei de catre comisia de receptiesi dupa consemnarea rezultatelor(ex.1) ;

o la compartimentul financiar-contabil, pentru inregistrarea in contabilitate sintetica si analitica, atasat la factura (ex.1 ) ;


d)    Dispozitie de livrare

Serveste ca :

1       Document pentru eliberarea din magazie a produselor, marfurilor sau a altor valori materiale destinate vanzarii ;

2       Document justificativ de scadere din gestiunea magaziei predatoare ;

3       Document de baza pentru intocmirea avizului de insotire a marfii sau a facturii fiscale , dupa caz .

Circula la :

o Magazie, pentru eliberarea produselor , marfurilor sau altor valori materialesi pentru inregistrarea in evidenta magaziei, semnandu-se de catre gestionarul predator pentru cantitatile livrate .

Se arhiveaza la : magazie(ex.1) ; la departamentul vanzari (ex.2)


e)     Fise de magazie

Serveste ca:

- document de evidenta la locul de depozitare a intrarilor, iesirilor si stocurilor de valori materiale;

- sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de valori materiale.

Se intocmeste intr-un exemplar, separat pentru fiecare fel de material, si se completeaza de gestionar sau de persoana desemnata, care completeaza coloanele privitoare la intrari, la iesiri si stoc.

Fisele de magazie se tin la fiecare loc de depozitare a valorilor materiale, pe feluri de materiale ordonate pe grupe, eventual subgrupe, sau in ordine alfabetica.

Pentru valori materiale primite spre prelucrare de la terti sau in custodie se intocmesc fise distincte care se tin separat de cele ale valorilor materiale proprii.

Inregistrarile in fisele de magazie se fac document cu document. Stocul se poate stabili dupa fiecare operatiune inregistrata, dar in mod obligatoriu zilnic.

f)      Fise de magazie a formularelor cu regim special

Formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare, comun pe economie, executat pe carton securizat.

Serveste ca :

1       Document de evidenta a intrarilor , iesirilor si stocurilor de formulare, care au un regim special de inseriere, numerotare , evidenta si urmarire ;

2       Document de evidenta a formularelor anulate ;

3       Sursa de informatii pentru controlul operativ curent si contabil al stocurilor de formulare.

Se intocmeste intr-un exemplar , separat pentru fiecare fel de formular cu regim special, de catre gestionar.

Nu circula, fiind document de inregistrare si se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.


2.4.Documente privind organizarea contabilitatii mijloacelor banesti.


a)     Foaia de varsamant (formular tipizat, specific fiecarei banci , cu ajutorul caruia se depun la banca banii care depasesc plafonul zilnic stabilit de lege . Se intocmeste de casier in doua exemplare , unul insoteste banii la banca iar celalalt (vizat de banca ) ramane la registrul de casa.

b)     CEC-ul de numerar . Este CEC-ul cu ajutorul caruia se ridica banii din banca pentru efectuarea diferitelor plati (salarii, furnizori , avansuri de trezorerie etc).Se completeaza de casiera si cu aprobarea (semnatura administratorului si stampila unitatii) administratorului si se prezinta la banca pentru ridicarea de numerar.

c)     Dispozitia de plata / incasare .Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se ridica sau se depun banii in casierie . Se intocmeste de contabilul care tine evidenta Avansurilor de trezorerie pe baza unui REFERAT semnat in prealabil de directorul economic sau in urma decontului de cheltuieli (ordinului de deplasare) Se inregistreaza intr-un registru de numere (cu evidenta avansurilor de trezorerie) si se semneaza de contabilul care l-a intocmit si de contabilul sef . In baza documentului astfel intocmit casierul elibereaza - plateste sumele de bani ( Dispozitia de plata) sau elibereaza chitanta pentru sumele de bani incasate (dispozitia de incasare) .Acestea raman la Registrul de casa ca documente justificative.

d)     Chitanta .Se elibereaza de casiera in momentul in care incaseaza sume de bani , se semneaza de casiera si se stampileaza cu stampila casieriei .Cu ajutorul chitantei se incaseaza sume de bani de la clienti.


e)     Registrul de casa lei si valuta. Este un formular tipizat cu ajutorul caruia se tine evidenta incasarilor si platilor zilnice , in numerar(lei sau valuta).Se intocmeste de casier , zilnic, in doua exemplare : un exemplar ramane la casierie iar celalalt se arhiveaza in compartimentul financia-contabil unde se si opereaza inregistrarile in evidenta contabila a unitatii.2.5.Documente privind organizarea contabilitatii drepturilor salariale.


a)     stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Contabilul sef si se arhiveaza 50 de ani.Acest fluturas se distribuie salariatilor , prin sefii punctelor de lucru in plicuri sigilate.

b)     stat de salarii -lichidare- cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Contabilul sef si se arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .

c)     stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Contabilul sef si se trimite la casieria unitatii pentru plata , unde ramane ca act justificativ pentru inregistrarea in registrul de casa.

d)     fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

e)     Ordin de deplasare(delegatie)


Serveste ca :

Dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea,

Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate,

Document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans,

Document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de persoana care urmeaza a efectua deplasarea , intr-un exemplar , se semneaza de seful departamentului(daca este nevoie de avans de deplasare se semneaza si de administrator care aproba eliberarea din casierie a respectivei sume). La justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale sau a deplasarii , ordinul de deplasare se semneaza si de catre contabilul sef.


Declaratiile la bugetul statului.Statul de salarii sta la baza intocmirii tuturor declaratiilor la bugetul statului, in format electronic si anume :


1       Declaratia la bugetul asigurarilor sociale - se intocmeste pe baza statului de plata, in 2 exemplare, lunar , unul depunandu-se la CNPAS , cealalalt exemplar cu numarul de inregistrare pastrandu-se in unitate.Cuprinde contributia de asigurari sociale retinuta de la asigurati si contributia datorata de societate.

2       Declaratia la bugetul asigurarilor de somaj - se intocmeste tot pe baza statului de salarii, lunar , tot in 2 exemplare unul ramane la unitate si celalat se depune la AJOFM.Cuprinde contributia angajatilor la bugetul asigurarilor de somaj si contributia societatii.

3       Declaratia privind comisionul datorat Inspectoratului teritorial de munca.Un exemplar se depune la ITM, celalat cu numar de inregistrare se pastreaza la societate.Cuprimde contributia societatii (0.25%) datorata de societate .

4       Declaratia la bugetul asigurarilor de sanatate- se intocmeste lunar pe baza statelor de plata.Cuprinde contributia angajatilor si a societatii la bugetul asigurarilor de sanatate ;lista cu intrari si iesiri ;declaratia privind contributia pentru concedii si indemnizatii.(se intocmeste pe fiecare casa de sanatate in parte).

5       Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat(declaratia100) care se depune la Administratia financiara.Se depune lunar si cuprinde toate contributiile datorate bugetului statului si trimestrial impozitul pe profit.Toate aceste declaratii se intocmesc pe baza fisierelor pe care le pune la dispozitie programul de salarii »SOCRATE » , in programele puse la dispozitie de aceste institutii.

Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente:a)     stat de salarii lichidare (sub forma de fluturas). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Acest fluturas se distribuie salariatilor , prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.

b)     lista de avans chenzinal ( sub forma de fluturas) .Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.

c)     stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM .

d)     stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata.

e)     fisier de carduri - pentru plata salariilor pe card(avans , lichidare si concedii de ohihna). Un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic se trimite la Banca pentru plata salariilor in carduri , iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii (fluturasi) 50 de ani.

f)      stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie .Pana se emit cardurile de catre Banca salariile se platesc la casierie pe un stat care contine doar CP-ul , numele si prenumele , restul de plata si loc pentru semnatura(o fila pentru fiecare salariat). Acesta ramane ca act justificativ la registrul de casa.

g)     recapitulatii (pentru avans si lichidare ). Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare )contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate .

h)     fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

i)      fisa fiscala . La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului , se genereaza fisa fiscala . Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . Tot la sfarsitul anului , mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat, se depun la Administratia Finanrelor Publice Brasov.2.6.Documente privind organizarea contabilitatii cheltuielilor si veniturilor.


a)     Jurnal de vanzari


Formulat tipizat fara regim special.

Serveste ca :

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea vanzarilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,

Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata colectata,

Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA colectata datorata. Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile emise si borderoul de vanzare zilnic, de la casele de marcat.

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA(declaratia 300).


b)    Jurnal de cumparari


Formulat tipizat fara regim special.

Serveste ca :

Jurnal auxiliar pentru inregistrarea cumpararilor de valori materiale sau a prestarilor de servicii,

Document de stabilire lunara a taxei pe valoarea adaugata deductibila,

Document de control a unor operatii de inregistrare in contabilitate,

Se intocmeste intr-un singur exemplar , in care se inregistreaza zilnic elementele necesare pentru determinarea TVA deductibila. Acest document se emite de programul de contabilitate si are la baza facturile de la furnizori (facturi cu care s-au achizitionat valori materiale sau prestari de servicii).

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea sumelor inscrise in conturi si a respectarii dispozitiilor legale referitoate la taxa pe valoarea adaugata . Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil si sta la baza intocmirii Decontului de TVA(declaratia300).


c)     Factura(furnizor / client)

Este un formular tipizat cu regim special de tiparire, inseriere si numerotare , comun pe economie, executat pe hartie autocopiativa securizata.

Serveste ca :

1       Document de baza caruia se intocmeste instrumentul de decontare a produselor si marfurilor , a lucrarilor executate sau a serviciilor prestate ;

2       Document de insotire a marfii pe timpul transportului ;

3       Document de incarcare in gestiunea primitorului ;

4       Document justificativ de inregistrare in contabilitatea furnizorului si a cumparatorului.

In cadrul firmei FASTPROMO SRL facturile sunt intocmite de Departamentul vanzari in trei exemplare (exemplarul albastru merge la client , cel verde ramane la cotor, iar cel rosu se preda in contabilitate). Departamentul vanzari factureaza din toate punctele de lucru (situate in Oradea, Craiova, Pitesti, ) si din sediul central al firmei - Brasov. SC FASTPROMO este firma platitoare de TVA si deci foloseste factura fiscala cod 14-4-10/A.

Operatiunile de export sunt consemnate in Factura fiscala (cod 14-4-10-A), urmand ca in baza solicitarii partenerului extern , sa fie atasata la aceasta factura si factura externa INVOICE in devize si in limba engleza( o limba de circulatie internationala).


2.7.Documente privind organizarea contabilitatii generale.


a)     Balanta de verificare

In cadrul SC FASTPROMO SRL se foloseste balanta de verificare cu patru egalitati , este emisa de programul de contabilitate si raspunde de exactitatea inregistrarilor seful contabil.

Serveste la :

1       Verificarea exactitatii inregistrarilor

2       Controlul concordantei dintre contabilitatea sintetica si analitica

3       Intocmirea situatiilor financiare

Nu circula fiind document de sinteza.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.


2.8.Documente privind organizarea inventarierii patrimoniului.


Inventarierea este un procedeu al metodei contabilitatii , comun si altor stiinte economice , care reprezinta ansamblul operatiunilor prin care se constata existenta cantitativa si valorica sau numai valorica , dupa caz , a elementelor de activ si de pasiv aflate in patrimoniul unitatii la data la care aceasta se efectueaza.

Principalele documente utilizate in activitatea de inventariere a elementelor patrimoniale de activ si de pasiv sunt :

a)     Decizia de inventariere ;

Decizia de inventariere este emisa de seful contabil cu acordul scris al conducerii societatii. Se emit astfel de decizii o singura data pe an pentru toate gestiunile (de regula la sfarsitul anului) , in cazul schimbarii gestionarului si ori de cate ori este nevoie in cursul anului.

b)    Declaratia de inventar ;

Serveste ca declaratie scrisa a gestionarului raspunzator de gestionarea valorilor materiale si banesti, pe care o prezinta comisiei de inventariere.Se intocmeste intr-un exemplar, de gestionar, dupa sigilarea locurilor de pastrare a valorilor materiale si banesti de care raspunde gestionarul respectiv, sau, acolo unde este posibil acest lucru, inainte de inceperea operatiei de inventariere, si se semneaza de acesta.


c)     Lista de inventariere ;

Serveste ca :

document pentru inventarierea bunurilor aflate in gestiunile societatii,

document pentru stabilirea lipsurilor si plusurilor de bunuri,

document justificativ de intregisrare in evidenta magaziilor si in contabilitate a plusurilor si minisurilor constatte,

document pentru intocmirea registrului jurnal,

document centralizator al operatiunilor de inventariere

Se listeaza din programul de contabilitate , listele de inventariere fara cantitati(doar cu simbolul si denumirea ). Aceste liste se completeaza cu numar de bucati gasite in timpul inventarului , « faptic » in gestiune si la sfarsit se constata plusurile si minusurile. Listele sunt semnate pe fiecare fila de catre gestionar si comisia de inventariere si impreuna cu Delaratia de inventar si Procesul verbal (intocmit de comisia de inventariere cu concluziile inventarului) se predau la compartimentul financiar-contabil pentru inregistrarea in contabilitate si arhivare.

d)    Decizia de imputare ;

Serveste ca :

1       Document de imputare a valorii pagubei produse de persoanele incadrate in munca,

2       Titlu executoriu in momentul comunicarii,

3       Document de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste de catre serviciul Personal , pe baza documentatiei prezentate de contabilul sef (in cazul lipsurilor in gestiune rezultate in urma inventarierii ) se intocmeste in trei exemplare : exemplarul 1 pentru compartimentul financiar-contabil pentru punerea in aplicare (retinerea pe stat), exemplarul 2 pentru salariat si exemplarul 3 la dosarul de personal al salariatului.

e)     Angajamentul de plata ;

Acest document serveste ca :

1       angajament e plata , a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii patrimoniale,

2       titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor ,

3       titlu executoriu pentru executarea silita , in caz de nerespectarea angajamentului.

Se intocmeste intr-un exemplar , de persoana care isi ia angajamentul(in urma unui proces verbal sau a unui referat din care rezulta paguba adusa societatii) si se arhiveaza in compartimentul financiar-contabil. Acest angajament se da in fata juristului societatii , care are sarcina de a respecta legile si al semna.

f)      Registrul-inventar :

Acest registru in cadrul firmei SC FASTPROMO se completeaza odata pe an avand la baza liste de inventariere intocmite in fiecare gestiune(materii prime , materiale auxiliare, marfuri si produse) si in fiecare departament(mijloacele fixe si obiectele de inventar).


2.9. Gestionarea, folosirea si evidenta formularelor cu regim special.


In cadrul SC FASTPROMO SRL , evidenta formularelor cu regim special se tine la contabilitatea centrala folosind pentru fiecare tip de formular o "Fisa de magazie a formularelor cu regim special". De gestionarea si folosirea acestor formulare raspunde contabilul sef . Nu se elibereaza din gestiune asemenea formulare pana nu se prezinta contabilului sef un raport in care se consemneaza cum s-au folosit formularele ridicate anterior.


2.10. Lucrari de sinteza si raportare financiar-contabila. Situatii financiare.


Situatiile financiare in cadrul SC FASTPROMO SRL se intocmesc de contabilul sef si au la baza balanta de verificare si listele de inventariere.

Situatiile financiare anuale se compun din :

1       bilant,

2       cont de profit si pierdere,

3       situatia modificarilor capitalului propriu,

4       situatia fluxurilor de trezorerie,

5       politici contabile

6       note explicative.

Situatiile financiare sunt supuse auditului financiar efectuat de catre auditori financiari, persoane fizice autorizate. Se depun la Directia Generala a Finantelor Publice Brasov in termen de 150 de zile de la incheierea exercitiului financiar.

Se publica dupa aprobare si se pastreaza timp de 50 de ani .


Cap.3.Monografie contabila specifica entitatii ; intocmirea balantei de verificare


Simbcontactiv

pasiv

1012

Capital social subscris varsat

0

200

1061

Rezerve legale

0

40

1171

Rezultatul reportat

8.360, 12

0

121

Profit si pierdere

93.440, 45

0

1671

Alte imprumuturi si datorii asimilate - leasing

0

32.048, 74

2123

Amenajari de sedii inchiriate

7.431, 06

0

2131

Echipamente tehnologice

26.752, 56

0

2132

Aparate si instalatii de masurare

49.099, 45

0

2133

Mijloace de transport

156.435, 81

0

2141

Mobilier, birotica, alte corporale

19.836, 21

0

265

Alte titluri imobilizate

150

0

2812

Amortizarea constructiilor

0

371, 58

2813

Amortizarea masinilor utilajelor si instalatiilor

0

69.714, 86

2814

Amortizarea altor imobilizari corporale

0

25.633, 72

40111

Furnizori interni stocuri

0

27.864, 06

40112

Furnizori interni servicii

0

16.162, 20

40113

Furnizori interni chirii

0

3.972, 77

4041

Furnizori echipamente

0

43.604

408

Furnizori facturi nesosite

0

-100

41119

Clienti interni

161.118, 97

0

421

Personal - salarii datorate

0

94.151, 20

427

Retineri din remuneratii datorate tertillor

0

334

4281

Alte datorii in legatura cu personalul

0

19.812, 72

4282

Alte creante in legatura cu personalul

12.624, 06

0

4310

Contributia pentru concedii si indemnizatii ( 0.85% )

0

-13.155

4311

Contributia pentru asigurari sociale unitate ( 19.5% )

0

48.471, 90

4312

Contributia pentru asigurari sociale angajati ( 9.5% )

0

23.321

4313

Contributia angajator la asig de sanatate (6% )

0

8.919

4314

Contributia angajatilor la asigurarile de sanatate ( 6.5% )

0

9.543

4371

Contributia unitatii la fd de somaj ( 2% )

0

5.766

4372

Contributia individuala la fondul de somaj ( 1% )  

0

807

4423

Tva de plata

0

72.887, 39

444

Imozitul pe salarii

0

23.099

4471

Fond de solidaritate pentru persoanele cu handicap

0

2.917

4472

Comision camera de munca ( 0.25% )

0

318

4472

Fond de risc si accidente

0

2.461

462

Creditori diversi

0

35.514

5121

Conturi la banci in lei

11.390, 53

0

5124

Conturi la banci in valute

2.887, 38

0

5311

Casa in lei

4.882, 53

0

542

Avansuri de trezorerie

270, 01

0


Total activ / pasiv

554.679, 14

554.679, 14

A.    Situatia activului si pasivului patrimoniului la inceputul perioadei de gestiune(01.01.2007) :


B.    In cadrul SC FASTPROMO la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Serv. Personal se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate) . Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile  (in programul « SOCRATE »). Sa consideram totalul statului de plata anexat (anexa 1) ca fiind recapitulatia la salarii :

a)     Data ; 31.01.2007 ;Cheltuiala cu salariile brute realizate :

641 = 421 126.315 lei

641 = 421440 (CM din FS) lei

641 = 421 1.740 (CM din CCI) lei

b)    Data : 31.01.2007 ;Retinerile din salarii :

- Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%) 

421 = 4312 12.117 lei

- Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 6.5%)

421 = 4314 8.216 lei

- Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 1% )

421 = 4372 844 lei

- Impozitul pe salarii

421 = 444 12.87 lei

- Retinerile din salarii

421 = 427 334lei pensie alimentara

421 = 4282 288 lei retineri rate tv

c)     Data : 31.01.2007 ; Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de 19.50 %)

6451 = 4311 24.866 lei

d)    Data : 31.01.2007 ; Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de 6%)

6453 = 4313 7.605 lei

e)     Data ; 31.01.2007 ; Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 2%)

6452 = 4371 2.535 lei

f)      Data : 31.01.2007 ; Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN 0.442%)

6451 = 4473 558 lei

g)     Data ; 31.01.2007 ; Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0, 85%)

6453 = 4310 1077 lei

h)    Data : 31.01.2007 ;Comisionul ITM (0.25%) :

635 = 4472 317 lei

i)Data : 31.01.2007 ; fondul de garantare salariala9 0.25% ) :

6452 = 4776 317 lei

j)Data : 31.01.2007 ; fond solidaritate handicapati :

635 = 4471 1.531 lei

Tot aici se face inregistrarea corecta a impozitului pe salarii pe puncte de lucru :

- scaderea din impozitul total a impozitului aferent celor 3 puncte de lucru :

421 = 444 9264 lei

421 = 4815 3747 lei

421 = 4815 3758 lei

421 = 4815 1759 lei

- iregistrarea impozitului pe fircare punct de lucru in parte :

4815 = 444 CV 3757 lei

4815 = 444 PIT 1759 lei

4815 = 444 OR 3758 leiSC FASTPROMO SRL


Stat de plata chenzina a 2 a luna Ianuarie 2007


(anexa1)


Sal.

incadr

CM

Soc

Fd.

FNUASS 0.85%

Fd sanat soc 6%

Somaj

soc 2%


Fd pensii 9.5%

CASS 6.5%


Venit

net imp.

Ded.pers

Baza

Venit baza calc.

Salarii

Nete

Retineri


Rest

Plata

Venit brut

CM FNUASS


Fd.cam munca 0.25%

CAS 19.5%

Fd.FABP 0.442%

Contr.

somaj 1%
Impoz

Calcul

Avans
85.643

440

1.077

7.605

2.535

12.117

8.210

107.313

26.400

80.913

94.367

622

93.745

128.495

1.740

317

24.866

558

844
12.878

0C. Se inregistreaza rezultatul reportat :

117 = 121 93.440, 45 lei


D. Inregistrarea diverselor facturi de cumparare :


Data :03.01.2007 - factura nr.2540109 de la Porsche Leasing; factura lunara de leasing pentru o masina

1671 = 4042 839, 97 lei

6652 = 4042 38, 7 lei

4426 = 4042 152, 51 lei

6588 = 4042 33, 59 lei

666= 4042 21, 01 lei


Data :05.01.2007 - factura nr.71008539 de la Porsche Broker ; asigurare lunara pentru masina cumparata in leasing :

613 = 40112 76, 26 lei


Data : 09.01.2007 - factura 6810835 de la Daol impex ; protocol :

6233 = 40114 120 lei

4426 = 40114 22, 80 lei


Data : 09.01.2007 - factura 6921915 de la Proiect Arges ; chirie pentru punctul de lucru Pitesti :

612 = 40113 3.295, 65 lei

4426 = 40113 626, 17 lei


Data : 10.01.2007 - factura 42 de la Hungastro Ticket ; tichete de masa pentru angajati :

5328 = 4086 11.781, 90 lei

628 = 40112 153, 16 lei

4426 = 40112 29, 10 lei

Concomitent se inregistreaza trecerea in consum a tichetelor de masa :

642 = 5328 11781, 90 lei


Data : 13.01.2007 - factura 5078416 de la RCS&RDS ; autoturism VW Transporter :

2133 = 4041 33.574, 80 lei

4426 = 4041 6.379, 20 lei

Data : 23.01.2007 - factura 7100005 de la Top Technology ; obiect inventar etajera :

303 = 4086 573 lei - NIR 110

4086 = 40111 573 lei

4426 = 40111 108, 87 lei

Concomitent se face trecerea obiectului de inventar in functiune :

603 = 303 573 lei - BC 5


Data : 26.01.2007 - factura 237010775 de la Mol Romania ; combustibil :

6022 = 40111 816, 61 lei

4426 = 40111 155, 16 lei


E. Inregistrarea facturilor emise :

Data : 04.01.2007 - factura 2137144 emisa de punctul de lucru Pitesti :


41119 = 7045 1000 lei

41119 = 4427 190 lei

Data : 05.01.2007 - factura 2137145 emisa de punctul de lucru Craiova :


41119 = 7045 1088, 41 lei

41119 = 4427 191, 59 lei

Data : 20.01.2007 - factura 2136875 emisa din Brasov pentru RCS&RDS SA :


41119 = 7045 25.210, 08 lei

41119 = 4427 4789, 92 leiF. Zilnic in registrul de casa al SC FASTPROMO SRL se inregistreaza :


Data : 05.01.2007 - Se depune numerarul din casa PL Oradea in contul colector de la sucursala bancii din Oradea :

4812 = 5311 1000 lei


Data : 11.01.2007 - Se inregistreaza incasarea facturii emisa de punctul de lucru Pitesti (nr.2137144) si a unei facturi emise anterior lunii ianuarie 2007 , in casa punctului de lucru :


5311 = 41119 2380 lei


Data : 11.07.2007 - Se achita prin casa de la Brasov , salariul unei persoane care nu poseda inca un card la banca ( nou angajata) , in numerar :


421 = 4311 700 lei


Data : 15.01.2007 - se achita factura de chrie a PL Pitesti , in numerar :


40113 = 5311 3921, 82 lei


Data : 25.01.2007 - din caseria de la Brasov se va depune la banca suma de 600 lei :


5811 = 5311 600 lei


G. Operatiuni efectuate prin banca in luna ianuarie 2007 :


Data : 05.01.2007 - incasarea in banca a numerarului depus din caseria Oradea :


5121 = 4812 1000 lei


Data : 09.01.2007 - se incaseaza prin banca o factura anterioara a clentului RCS&RDS :


5121 = 41119 86.000 lei


Data : 10.01.2007 - se achita partial salariile aferente lichidarii lunii decembrie 2006 , pe card :


421 = 5121 77.529, 20 lei


Data : 10.01.2007 - se incaseaza in banca factura 2137145/05.01.2007 emisa de PL Craiova :


5121 = 4185 1280 lei

4815 = 41119 1280 lei - pt PL Craiova


Data : 12.01.2007 - se achita unei terte persoane pensia alimentara retinuta de la un angajat :


427 = 5121 334 lei


Data : 15.01.2007 - se achita factura de leasing Porsche Leasing :


4042 = 5121 1008, 38 lei


Data : 20.01.2007 - se achita impozitul pentru salarii afernt PL Craiova :


4815 = 5121 3747 lei

444= 4815 3747 lei -pentru PL Craiova


se achita contributia pentru somaj datorata de societate


4371 = 5121 2581 lei


se achita comisionul bancar datorat


627= 5121 500 lei


Data : 25.01.2007 - incasarea in banca a sumei depusa din casieria Brasov


5121 = 5181 600 lei


Data : 29.01.2007 - se achita majorari calculate pentru CAS asigurat


Se constituie majorarile datorate in data de 25.01.2007 :

6581 = 4481 34 lei

Se platesc majorarile constituite :

4481 = 5121 34 lei


Data : 31.01.2007 - se incaseaza factura emisa de la Brasov , client RCS&RDS


5121 = 41119 30.000 lei


H. Se inregistreaza amortizarea lunara :


Data : 31.01.2007 - inregistrare amortizare lunara a mijloacelor fixe


68113 = 2813 1368, 83 lei

68114 = 2814 545, 51 lei

68113 = 2813 3250, 84 leiI. Data : 31.01.2006 :Se inchid conturile de TVA :


4427 = 4426 5171, 51 lei

4424 = 4426 2302, 30 lei

4423 = 4424 2302, 30 lei


J. Data 31.01.2006 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli prin contului de profit si pierdere :


121 = % 188.149, 05 lei

6022 816, 61 lei

603 573 lei

612 3295, 65 lei

613 76, 26 lei

6233 120 lei

627 500 lei

628 153, 16 lei

635 1848 lei

641 126755 lei

642 11781, 90 lei

6451 25424 lei

6452 2852 lei

6453 8682 lei

6581 34 lei

6588 33, 59 lei

6652 38, 70 lei

68113 4619, 67 lei

68114 545, 51 lei


SI


7045 = 121 27298, 49 lei


La sfarsitul lunii ianuarie 2007 , societatea FASTPROMO SRL a inregistrat o pierdere de 160.850, 56 lei , asa cum este reflectat si in contul de profit si pierdere .


In anexele urmatoare sunt prezentate fisele conturilor, balanta de verificare si registrul jurnal , rezultate in urma inregistrarii in contabilitate (cu ajutorul programului ContabSQL) a operatiilor patrimoniale prezentate mai sus.


Cap.4. Bugetul de venituri si cheltuieli al intreprinderii.


4.1.Continutul bugetului de venituri si cheltuieli.


In procesul de elaborare si executie a bugetelor de venituri si cheltuieli , regiile autonome , societatile nationale , companiile nationale , societatile comerciale cu capital de stat , institutele nationale de cercetare-dezvoltare , precum si toti agentii economici cu capital privat utilizeaza formularele de buget de venituri si cheltuieli ce se intocmesc anual conform modelelor stabilite de Ministerul Finantelor Publice.

In activitatea de elaborare a bugetelor de venituri si cheltuieli , agentii economici pot utiliza si formulare specifice , proprii ori solicitate de autoritatile administratiei publice centrale sau locale , dupa caz , in functie de necesitati , indeosebiu pentru fundamentarea veniturilor , a costurilor de productie si a subventiilor sau transferurilor ce urmeaza sa fie primite.

Bugetele de venituri si cheltuieli ale agentilor economici sunt aprobate de organele prevazute de actele normative in vigoare ,  la termenele stabilite prin acestea.

In cazul agentilor economici la care prin legea bugetului de stat se prevede aprobarea bugetelor de venituri si cheltuieli de catre Guvern , anual Ministerul Finantelor Publice elaboreaza si transmite autoritatilor administratiei publice centrale sau locale un model de buget de venituri si cheltuieli.

Bugetele de venituri si cheltuieli ale regiilor autonome , societatilor nationale , companiilor nationale , institutelor nationale de cercetare - dezvoltare , precum si societatilorcomerciale cu capital de stat care au aceasta prevedere in actul constitutiv sunt transmise organelor care le avizeaza si sunt aprobate de Guvern in termenul prevazut prin legea bugetului de stat.

Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii patrimoniale.Prin structura sa , acesta reprezinta instrumentul principal de programare a rezultatelor financiare , precum si a fondurilor necesare.

In procesul de elaborare si de executie a bugetului de venituri si cheltuieli se urmareste respectarea principiilor eficientei maxime si echilibrului financiar.

Agentii economici au obligatia sa intocmeasca anual bugetul de venituri si cheltuieli , cu defalcarea pe trimestre , compus din urmatoarele :1       Bugetul de activitati generale

2       Bugetul de activitati de trezorereie

3       Imprumuturi garantate de stat

4       Principalii indicatori economici si financiari.


Bugetul de activitati generale contine date referitoare la veniturile , cheltuielile si rezultatele

preconizate a se realiza in anul curent , comparativ cu cele realizate (sau preliminate) in anul precedent , precum si alte date referitoare la profitul de repartizat , surse de finantare a investitiilor , cheltuieli pentru invetitii si alte date de fundamentare.

Veniturile din exploatare cuprind veniturile din vanzarea produselor finite , semifabricatelor , produselor reziduale , marfurilor , din lucrari si servicii prestate , studii si cercetari , redevente , locatii de gestiune si chirii , activitati diverse , productia de imobilizari corporale si necorporale , sumele prevazute a se primi drpet subventii pentru produse si activitati , diferente de pręt la tarif , transferuri si prime acordate cu clauza irevocabila de vanzare , precum si venituri din provizioane privind activitatea de exploatare.


Veniturile financiare cuprind veniturile din participatii , alte imobilizari financiare , creante imobilizate , titluri de plasament , diferente de curs valutar , dobanzi din alte venituri financiare si venituri financiare din provizioane.


Veniturile exceptionale cuprind : venituri din operatiuni de gestiune , respectiv bunuri rezultate din dezmembrarea imobilizarilor corporale ; venituri din operatiuni de capital si anume cota -parte a subventiilor pentru investitii , regasite in rezultatele financiare ; venituri din vanzarea activelor imobilizate ; venituri exceptionale din provizioane.


Cheltuielile pentru exploatare cuprind cheltuieli materiale , cheltuieli de personal , cheltuieli privind amortizarile si provizioanle , cheltuieli de protocol , cheltuieli pentru reclama si publicitate, tichete de masa si alte cheltuieli.


Cheltuielile materiale cuprind cheltuieli cu materii prime , materiale consumabile , obiecte de inventar ce urmeaza a fi date in consum , precum si cheltuieli privind constructiile si instalatiile provizorii , marfurile , ambalajele , energia si apa , animalele si pasarile , materialele nestocate .


Cheltuielile de personal cuprind drepturile salariale stabilite in conditiile reglementarilor legale in vigoare , inclusiv asigurarile sociale si protectia sociala.


Cheltuielile de protocol , reclama si publicitate se calculeaza in conformitate cu prevederile legale in vigoare.


Cheltuielile financiare cuprind cheltuieli privind titlurile de plasament cedate , dobanzile , cheltuielile din diferente de curs valutar , alte cheltuieli financiare , precum si cheltuieli financiare privind amortizarile si provizioanele.


Cheltuielile exceptionale cuprind cheltuieli din operatiuni de gestiune : despagubiri , amenzi , penalitati , donatii si subventii acordate , pierderi provenite de la debitori diversi , precum si din operatiuni de capital cum sunt cheltuielile privind activele cedate , alte cheltuieli privind operatiuni de capital , alte cheltuieli exceptionale privind operatiunile de gestiune , precum si cheltuielile exceptionale privind amortizarile si provizioanele.


In cheltuielile totale se mai cuprind pierderile contabile din anii precedenti cu care se va diminua profitul impozabil al anului in curs si impozitul pe profit calculat conform prevederilor legale.

Bugetul de venituri si cheltuieli este deci , proogramul financiar al intreprinderii cu ajutorul caruia se prevad veniturile , cheltuielile si rezultatele financiare ale activitatii acesteia , fondurile proprii si cele imprumutate , relatiile cu agentii economici , cu salariatii , cu actionarii , cu statul.Pornind de la contul de rezulate al firmei FASTPROMO SRL asa cum rezulta el din bilantul incheiat la sfarsitul anului 2006 , putem previziona cum ar trebui sa arate contul de rezulate , pentru anul 2007 , astfel incat societatea sa inregistreze profit in acest an fata de anul 2006, cand a inregistrat o pierdere semnificativa.CONTUL DE REZULTATE


LEI

Indicatori

Exerciutiul N (anul 2006)

Exercitiul N+1 (anul 2007)

Cifra de afaceri

2.198.819

2.300.000

Alte venituri de exploatare (ct.758)

16.826

18.000

Venituri din exploatare TOTAL

2.215.645

2.318.000

Cheltuieli cu materii prime (ct.601+602+603+604+606+608+607)

214.308

220.000

Cheltuieli privind energia (ct.605)

9.327

9.500

Cheltuieli cu personalul (ct.641+642+645)

1.690.736

1.580.000

Alte cheltuieli de exploatare (ct.611+612+613+614+621+622+623+624+625

+626+627+628+635+658+666)

328.097

350.000

Amortizarea(ct.681)

66.820

68.000

Cheltuieli de exploatare TOTAL

2.309.288

2.227.500

Rezultatul din exploatare(profit/pierdere)

93.643(pierdere)

90.500(profit)

Cheltuieli financiare(ct.663+664+665+667+668)

3.414

3.500

Venituri financiare(ct.7611+7613+763+766+762

+764+765+767+768)

3.616

3.600

Rezultatul financiar (profit/pirdere)

202

100

Rezultatul curent (profit/pierdere)

93.441(pierdere)

90.600(profit)

Impozit pe profit (16%)


14.496

Rezultatul net al exercitiului

93.441(pierdere)

76.104


Astfel , putem alcatui un proiect de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2007, conceput astfel incat societatea sa realizaze un profit brut de 90.600 lei , respectiv un profit net de 76.104 lei , defalcat pe cele 4 trimeste , asa cum previzionam ca vor fi realizate veniturile.4.2.Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2007.PROIECT DE BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2007


INDICATORI

Prevederi 2007 TOTAL, din care

Trim I

Trim II

Trim III

Trim IV

VENITURI TOTALE , din care

2.321.600

350.000

815.000

460.000

696.600

Venituri din prestari servicii

2.280.000

342.000

798.000

456.000

684.000

Venituri din vanzarea marfurilor

20.000

3.000

7.000

4.000

6.000

Alte venituri de exploatare

18.000

2.700

6.300

3.600

5.400

Venituri financiare

3.600

540

1.260

720

1.080

CHELTUIELI TOTALE , din care

2.231.000

335.000

781.000

446.000

669.000

Cheltuieli cu personalul , din care

1.580.000

237.000

553.000

316.000

474.000

- Salarii si indemnizatii

1.232.400

185.000

432.000

246.000

369.400

- Chelt.cu asig.si prot.sociala

347.600

52.000

122.600

70.000

103.000

Cheltuieli cu deplasarile

25.000

3.800

8.800

5.000

7.400

Cheltuieli cu tichetele de masa

100.000

15.000

35.000

20.000

30.000

Cheltuieli cu impozite si taxe

17.500

2.600

6.100

3.500

5.300

Cheltuieli protocol

15.000

2.300

5.300

3.000

4.400

Cheltuieli reclama si publicitate

2.000

0

1.000

0

1.000

Cheltuieli priv.amortizarea

68.000

10.200

23.800

13.600

20.400

Cheltuieli cu energia si apa

9.500

1.500

3.300

1.900

2.800

Cheltuieli cu materii prime , materiale

220.000

33.000

77.000

44.000

66.000

Cheltuieli cu prestari servciii

15.000

2.300

5.300

3.000

4.400

Cheltuieli cu chiriile

55.000

8.300

19.300

11.000

16.400

Chelt.cu repar.si intretinerea

40.000

6.000

14.000

8.000

12.000

Cheltuieli cu combustibilul

68.000

10.200

23.800

13.600

20.400

Cheltuieli cu asigurarile

8.500

1.300

3.000

1.700

2.500

Cheltuieli cu dobanzile

4.000

600

1.400

800

1.200

Cheltuieli financiare

3.500

550

1.300

700

950

EXCEDENT

90.600

15.000

34.000

14.000

27.600
Cap.5 . Elemente de gestiune financiara a firmei

Prezentul capitol va incerca sa analizeze din punct de vedere financiar activitatea unei intreprinderi pe parcursul a doua exercitii.

Dupa cum rezulta din situatia patrimoniala a firmei "FASTPROMO SRL." obiectulactivitatii il constituie serviciile publicitare.Firma dispune de active imobilizate reprezentate prin masini, utilaje, mijloace de tranport, aparatura de birotica, etc.si active circulante: stocuri de materii si materiale, obiecte de inventar.- toate necesare bunei desfasurari a activitatii.

Analiza financiara ce urmeaza a fi efectuata se va concretiza in calculul unor indicatori:

1. analiza echilibrului financiar pe baza bilantului contabil:

un fond de rulment;

nevoia de fond de rulment;

trezoreria neta

Drept surse de date pentru analiza financiara vom folosi urmatoarele documente:

a. bilantul contabil al firmei;

b. balanta de verificare la 31.12.2006.

Bilantul contabil constituie documentul principal care sta la baza evaluarii patrimoniale a intreprinderii, existand trei abordari diferite ale acestuia, si anume:

1.abordare patrimoniala;

2.abordare financiara;

3.abordare functionala.

In acest capitol ne vom referi la abordarea din punct de vedere patrimonial si financiar.
SC FASTROMO SRL

BRASOVDECEMBRIE  2006

BALANTA LUNARA DE VERIFICARE A CONTURILOR

Simb
TOTAL


cont

SUME


CONTURILOR

D

C

D

C

D

C

D

C

1012

CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

0

200

0

0

0

0

0

200

1061

REZERVE LEGALE

0

40

0

0

0

0

0

40

117

REZULTATUL REPORTAT

0

72.484, 3

0

0

80.844, 42

0

8.360, 12

0

121

PROFIT SI PIERDERE

80.844, 42

0

225.268, 14

270.774, 24

2.231.857, 96

2.219.261, 93

93.440, 45

0

1671

ALTE IMPRUM. SI DATORIII LEASING

0

28.172, 06

5.671, 87

0

25.647, 44

29.524, 12

0

32.048, 74

1687

DOBANZI AFERENTE LEASING

0

4.016.04

0

0

3.032, 75

-983, 29

0

0

2123

AMENAJARI  SEDII INCHIRIATE

0

0

0

0

7.431, 06

0

7.431, 06

0

2131

ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE

26.752, 56

0

0

0

0

0

26.752, 56

0

2132

APARATE SI INSTALATII DE MASURARE

68.738, 62

0

0

10.354, 49

2.608, 25

22.247, 42

49.099, 45

0

2133

MIJLOACE DE TRANSPORT

113.275, 24

0

0

0

63.098, 92

19.938, 35

156.435, 81

0

2141

MOBILIER , BIROTICA , ALTE CORPORALE

19.836, 21

0

0

0

0

0

19.836, 21

0

265

ALTE TITLURI IMOBILIZATE

150

0

0

0

150

0

150

0

2812

AMORTIZAREA CONSTRUCTIILOR

0

0

0

371, 58

0

371, 58

0

371, 58

2813

AMORTIZAREA MASINILOR

0

36.852, 4

10.354, 49

4.665, 52

25.698, 27

58.560, 73

0

69.714, 86

2814

AMORT.ALTOR IMOB CORPORALE

0

17.745, 37

0

545, 51 

0

7.888, 35

0

25.633, 72

3011

MATERIALE

0

0

0

0

3.343, 93

3.343, 93

0

0

3028

ALTE MATERIALE CONSUMABILE

0

0

1.000, 02

1.000, 02

7.267

7.267

0

0

303

MATERIALE DE NAT OB.INV.

0

0

8.065

8.065

25.952, 04

25.952, 04

0

0

371

MARFURI

0

0

0

200

12.227, 56

12.227, 56

0

0

4011

FURNIZORI INTERNI

0

40.136, 63

0

0

31.397, 90

-8.738, 73

0

0

40111

FURNIZORI INTERNI STOCURI

0

0

32.448, 73

31.428, 72

295.312, 02

323.176, 09

0

27.864, 06

40112

FURNIZORI INTERNI SERVICII

0

0

25.404, 37

18.318, 01

250.749, 66

266.911, 87

0

16.162, 21

40113

FURNIZORI INTERNI  CHIRII

0

0

4.074, 89

3.972, 77

61.984, 44

65.957, 21

0

3.972, 77

40114

FURNIZORI INT MKT PUBLICITATE

0

0

1.142, 79

1.142, 79

2.213, 79

2.213, 79

0

0

4041

FURNIZORI ECHIPAMENTE

0

3.650

0

0

8.842, 96

48.796, 96

0

43.604

4042

FURNIZORI LEASING

0

-1.711, 22

4.305, 69

2.714, 05

29.126, 17

30.837, 39

0

0

4081

FURNIZORI FACTURI NESOSITE

0

-100

0

0

0

0

0

-100

4086

DIFERENTE DE RECEPTIE

0

0

22.477, 12

22.477, 12

202.424, 68

202.424, 68

0

0

41119

CLIENTI INTERNI ALTII

154.053, 77

0

317.967, 40

277.447, 03

2.616.589, 43

2.609.524, 23

161.118, 97

0

421

PERSONAL - SALARII DATORATE

0

84.063, 40

120.885, 15

128.397

1.237.205, 20

1.247.293

0

94.151, 20

423

PERSONAL - AJUT MATER DATORATE

0

0

978

978

22.098

22.098

0

0

425

AVANSURI ACORD.PERSONALULUI

0

0

0

0

840

840

0

0

427

 RETINERI DIN REMUN DAT .TERTILOR

0

214

334

334

3.279, 34

3.399, 34

0

334

4281

ALTE DAT IN LEG.CU PERSONALUL

0

11.283, 71

0

0

0

8.529

0

19.812, 71

4282

ALTE CREANTE IN LEG CU PERSONALUL

20.802, 45

0

0

298, 80

0

8.178, 39

12.624, 06

0

4310

CONTR.CONC SI INDEMN 0.85%

0

0

978

956

22.346

9.191

0

-13.155

4311

CONTR.ASIGSOC UNITATE

0

18.587, 90

23.627

25.269

211.533

241.417

0

48.471, 9

4312

CONTR.ASIG SOCIALE SALARIAT

0

9.954

11.402

12.155

103.432

116.799

0

23.321

4313

CONTR SOC.ASIG.SOC.SANAT.

0

7.524

16.356

8.919

84.385

85.780

0


8.919

4314

CONTR.SALARIATILOR LA ASIG SOC DE SANAT

0

6.939

8.258

8.284

76.827

79.431

0

9.543

4315

CONTRIBCONTR.ANGAJAT.PT ASIG SOC.SANAT -CONC MED

0

308

0

0

308

0

0

0

4316

CONTRIBUTIA FOND BOLI PROFESIONALE

0

1.074

0

0

1.074

0

0

0

4371

CONTRIB UNIT LA FD DE SOMAJ

0

3.225

3.348

3.185

28.094

30.635

0

5.766

4372

CONTRIB PERSONALA LA FD DE SOMAJ

0

861

1.578

807

9.273

9.219

0

807

4423

TVA DE PLATA

0

57.467, 66

23.867

44.262, 51

333.529

348.948, 73

0

72.887, 39

4426

TVA DEDUCTIBILA

0

0

6.505, 12

6.505, 12

72.018, 92

72.018, 92

0

0

4427

TVA COLECTATA

0

0

50.767, 63

50.767, 63

420.967, 65

420.967, 65

0

0

444

IMPOZITUL PE SALARII

0

9.605

13.567

13.027

101.275

114.769

0

23.099

4471

FD SPEC-FD SOLID HANDICAP.

0

1.587

1.439

1.478

15.829

17.159

0

2.917

4472

FD SPEC , TAXE - COMISION CM

0

269

294

319

3.017

3.066

0

318

4473

FOND DE RISC SI ACCIDENTE

0

0

1.205

1.282

9.837

12.298

0

2.461

4481

ALTE DAT FATA DE BUG STATULUI

0

0

1.008

1.008

8.531

8.531

0

0

4551

ASOCOATI-CONTURI CURENTE

0

5.100

0

0

5.100

0

0

0

461

DEBITORI DIVERSI

6.237

0

0

0

20.023, 30

26.260, 30

0

0

462

CREDITORI  DIVESRI

0

163.000

20.000

7.993

263.000

135.514

0

35.514

4711

CHELT .IN AVANS- DOB.LEASING

4.003, 40

0

0

0

-983, 29

3.020, 11

0

0

473

DECONTARI DIN OP.IN CURS DE CLARIFICARE

67.990, 89

0

0

0

-67.972, 25

18.64

0

0

4812

TRANSFER BANI UNITATE-SUBUNITATE

0

0

33.891, 47

33.891, 47

456.927, 04

456.927, 04

0

0

4815

TRANSFER DIVERSE UNITATE-SUBUNITATE

0

0

231.979, 35

231.979, 35

879.862, 09

879.862, 09

0

0

5121

CONTURI LA BANCI IN LEI

11.252, 51

0

255.563, 98

253.103, 61

2.631.120, 55

2.631.120, 55

11.390, 53

0

5124

CONTURI LA BANCI IN VALUTE

3.648, 39

0

2.742, 96

28, 62

5.252, 76

6.013, 77

2.887, 38

0

5125

SUME IN CURS DE DECONTARE

0

0

3.900

3900

23.867, 03

23.867, 23

0

0

5311

CASA IN LEI

4.445, 29

0

88.117, 61

88.257, 91

724.656, 90

724.219, 66

4.882, 53

0

5328

ALTE VALORI

0

0

13.412, 10

13.412, 10

151.025, 90

151.025, 90

0

0

542

AVANSURI DE TREZORERIE

518, 01

0

232, 29

332, 29

3.526, 55

3.774, 55

270, 01

0

5811

VIRAMENTE INTERNE

0

0

23.100

23.100

106.430

106.430

0

0

5812

VIRAMENTE INTERNE - AV.TREZ.

0

0

332, 29

332, 29

4.124, 56

4.124, 56

0

0

6..

TOTAL CLASA 6

0

0

225.268, 14

225.268, 14

2.312.702, 38

2.312.702, 38

0

0

7..

TOTAL CLASA 7

0

0

270.774, 24

270.774, 24

2.219.261, 93

2.219.261, 93

0

0


TOTAL

582.548, 25

582.548, 25

2.114.071, 84

2.114.071, 84

18.491.413, 75

18.491.413, 75

554.679, 14

554.679, 14


Bilantul prescurtat al firmei "FASTPROMO SRL " la sfarsitul anului 2006, se prezinta dupa cum urmeaza :


S.C. FASTPROMO S.R.L.BILANT PRESCURTAT

la data de 31.12.2006Perioada

2005

2006

A

TOTAL ACTIVE IMOBILIZATE
a) Imobilizari necorporale

0

0


b) Imobilizari corporale

174.005

163.835


c) Imobilizari financiare

150

150


ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL

174.155

163.985

B

ACTIVE CIRCULANTE
I)STOCURI

0

0


II)CREANTE

249.084

173.743


III)INVESTITII PE TERMEN SCURT

0

0


IV)CASA SI CONTURI LA BANCI

19.864

19.430


ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL

268.948

193.173

C

CHELTUIELI IN AVANS

4.003

0

D

DATORII(sume ce trebuie platite intr-o perioada < 1 an)

423.038

429.198

E

ACTIVE CIRC. NETE/DATORII CURENTE NETE

-150.087

-236.025

F

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE

24.068

-72.040

G

DATORII(sume ce trebuie platite intr-o perioada > 1an)

32.188

29.521

H

PROVIZIOANE

0

0

I

VENITURI IN AVANS

0

0

J

CAPITAL SI REZERVE
I)CAPITAL SUBSCRIS VARSAT

200

200


II)REZERVE

40

40


III)PROFIT SAU PIERDERE DE RAPORTAT - SOLD C

72.484- SOLD D


8360


IV)PROFIT SAU PIERD. EXERC.FINANCIAR - SOLD C

0

0


- SOLD D

80.844

93.441


CAPITALURI PROPRII - TOTAL

-8.120

-101.561


CAPITALURI - TOTAL

-8.120

-101.561


Pentru acest tip de bilant se calculeata un singur indicator :


Activul Net Contabil (ANC)=total activ- total datorii.

Sau

Situatia neta=total activ-total datorii=capital propriu-subventii-provizioane.

Luind in calcul datele disponibile obtinem urmatoarele rezultate:

2005 :

ANC=443.103 + 4.003 - 423.038 - 32.188 = -8.120 SAU : SN=-8.120-0-0= -8.120

2006 :

ANC=357.158 - 429.198 - 29.521 = -101.561 SAU: SN= - 101.561 -0-0 = - 101.561


Rezultatele obtinute indica o ANC negativa atat in anul 2005 cat si in anul 2006.

Acest fapt pune in evidenta o situatie prefalimentara . Totusi trebuie mentionat faptul ca in anul 2004 firma a realizat un profit de 72.484 lei , deci in acesti ultimi 2 ani a traversat o perioada dificila din punct de vedere financiar datorata unor restructurari care au avut loc ( reducerea fortei de munca, inchiderea unor puncte de lucru neprofitabile , fluctuatia de personal ), precum si a unor probleme de ordin financiar. Pentru redresarea acestei situatii firma ar putea sa apeleze la un credit bancar pentru finantarea activitatii curente , pe termen scurt.


BILANTUL FINANCIAR


NEVOI: 2005: 2006:

1.Nevoi permanente:

Active imobilizate (>1an):

Imobilizari corporale174.005 163.835

Imobilizari necorporale 0 0

Imobilizari financiare 150 150

2.Nevoi temporare:

Active circulante (<1an):

Stocuri00

Creante 249.084 173.743

Titluri de plasament 0 0

Disponibilitati 19.864 19.430

TOTAL ACTIV: 443.103 357.158


RESURSE PROPRII

1.Resurse permanente:2005: 2006:

capital social 200 200

rezerve40 40

profitul nerepartizat - 8.360 - 101.801

prov. pentru riscuri si chelt (.1an) 0 0

datorii financiare (.1an) 28.185 32.049

2.Resurse temporare

furnizori 41.97591.503

datorii catre salariati 95.561 114.298

datorii catre bugetul de stat 117.402 185.355

datorii bancare (<1an) 0 0

asociati conturi curente5.1000

creditori diversi163.00035.514

TOTAL PASIV: 443.103 357.158Pe baza bilantului financiar se analizeaza lichiditatea-exigibilitatea >1an a firmei.

In continuare se calculeaza urmatorii indicatori:


FOND DE RULMENT(FR)=capital permanent-nevoi permanente

SAU

FR= nevoi temporare(activ circulant net<1an)-datorii pe termen scurt (resurse temporare)

2005:

Capital permanent= 240 - 8.360 + 32.188 = 24.068 ; nevoi permanente = 174.155;

FR= 24.068 - 174.155 = - 150.087;

FR= 268.948 + 4.003(ch.in avans) - 423.038 = -150.087.

2006 :

Capital permanent = 240 - 101.801 + 32.049 = - 69.512 ; nevoi permanente = 163.985

FR= - 69.512 - 163.985 = - 233.497

FR = 193.173 - 426.670 = - 233.497


FR la sfarsitul a doua exercitii consecutive are valori negative, respectiv - 150.087 si -233.497.

Aceste valori arata o situatie de dezechilibru financiar , ceea ce inseamna ca termenii politicii financiare ai firmei vor trebui revizuiti pentru anul 2007.


FR PROPRIU = capital propriu - imobilizari nete;


Anul 2005 :

FRP = 24.068 -174.155 = - 150.087;

Anul 2006 :

FRP = -69.512 - 163.985 = - 233.497;


FRP are , de asemenea, valori negative pentru ambele exercitii financiare, fapt care releva o insuficienta de capitaluri proprii in raport cu imobilizarile nete.


FR STRAIN=FR NET-FRP.


2005 : FRS= -150.087 + 150.087 = 0

2006 : FRS= - 233.497 + 233.497 = 0.


FRS=0, fapt care arata ca firma FASTPROMO SRL nu are datorii pe termen lung, fapt care poate asigura un echilibru pe termen lung.


Nevoia de FR=nevoi temporare - resurse temporare.


2005 : NFR= (268.948 - 19.864) - (41.975 + 95.561 + 117.402 + 5.100 + 163.000) = - 173.954;

2006 : NFR=(193.173 - 19.430) - (91.503 + 114.298 + 185.355 + 35.514 ) = - 252.927;


NFR(2005)= -173.954 si NFR(2006) = -252.927, ambele avand valori negative, semnifica un surplus de resurse temporare in raport cu necesitatile existente, rezultat ce poate fi apreciat ca unul pozitiv daca este datorat accelerarii vitezei de rotatie a mijloacelor circulante sau a angajarii unitatii a unor datorii pe termen scurt cu scadente mai mari.


TREZORERIA NETA=FR NET-NFR.


1998: TN= - 150.087 + 173.954 = + 23.827

1999: TN= - 233.497 + 252.927 = + 19.430


TN ia valori pozitive in ambele exercitii, fiind rezultatul desfasurarii de catre firma analizata a unei activitati eficiente prezentand un excedent de trezorarie care se afla in casieria unitatii si conturile bancare sub forma de disponibilitati.In acest caz firma dispune de o autonomie pe termen scurt.


FR NET= NFR+TN.


1998: FRN= - 173.954 + 23.867 = -150.087;

1999: FRN= - 252.927 + 19.430 = -233.497;


Din aceasta ultima relatie rezulta ca principala componenta a echilibrului financiar a unitatii o reprezinta Nevoia de Fond de Rulment a carui valoare depinde de Cifra de Afaceri a firmei, astfel putand fi previzionata politica financiara a firmei.
BIBLIOGRAFIE


1.     M.DINCA, G.DINCA Gestiunea financiara a firmei, Ed.Reprograph, Craiova 2002


2.     M.DINCA, G.DINCA, S.BOTISFinante, moneda si credit, Ed.Universitatii Transilvania, 2006


3.     G.VINTILA Gestiunea financiara a firmei, Ed.Economica, Bucuresti, 2004


4.     I.STANCU Finante, Ed.Economica, Bucuresti, 2004


5.     Situatiile financiare anuale reglementate(bilantul, contul de profit si pierdere, situatia


fluxurilor de trezorerie, situatia modificarilor capitalurilor proprii, note explicative)


Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate