Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Contabilitate imobilizarilor corporale și aplicație informatica privind imobilizarile


Contabilitate imobilizarilor corporale și aplicație informatica privind imobilizarile


UNIVERSITATEA SPIRU HARET

FACULTATEA DE CONTABILITATE ȘI FINANȚE

SPECIALIZAREA:Contabilitate imobilizarilor corporale și aplicație informatica privind imobilizarile

Introducere

Am ales aceasta tema legata de modul de contabilizare și de gestionare a imobilizarilor corporale pe baza unor criterii simple. In primul rand, faptul ca o firma nu poate funcționa fara a avea in patrimoniul sau cel puțin o imobilizare corporala ceea ce mi s-a parut un lucru interesant și de asemenea pentru faptul ca este o tema complexa cu foarte multe abordari in literatura de specialitate.

In lucrarea de fața, am incercat sa culeg cat mai multe informații cu privire la imobilizarile corporale. Lucrarea se bazeaza pe aspecte teoretice, foarte bine fundamentate precum și pe materiale legislative importante pentru contabilitate. In afara de legislația romaneasca, am utilizat ca și material bibliografic Standardele Internaționale de Contabilitate.

Lucrarea este structurata pe 5 mari capitole care surprind elemente teoretice și practice in legatura cu imobilizarile corporale.

Primul capitol, prezinta societatea comerciala de la care am obținut informații cu privire la abordarea practica a modului de contabilizare a imobilizarilor corporale.

Cel de-al doilea capitol, este unul pur teoretic privind imobilizarile corporal atat la nivel global cat și la un nivel mai analitic, pe categorii. In acest capitol, sunt urmarite elementele corporale, fiecare subcapitol tratand cate o categorie: imobilizari corporale de natura terenurilor și amenajarilor de terenuri, imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe. In afara de aceste elemente, am punctat in doua subcapitole distincte imobilizarile corporale in curs de execuție precum și avansurile acordate pentru imobilizari corporale.

Al treilea capitol, este destinat abordarii deprecierilor suferite de imobilizari. Chiar daca imobilizarile pot suferi atat deprecieri reversibile cat și ireversbile, capitolul trateaza in mare parte deprecierea permanenta a acestora. Intr-o prima faza, am definit și am analizat amortizarea din punct de vedere contabil, financiar precum și fiscal. Partea a doua a acestui capitol, analizeaza modalitațile de amortizare prevazute de legislație și utilizate in practica. Așadar pentru fiecare din metoda de amortizare(liniara, accelerata, degresiva) am punctat modul de calcul, baza de calcul precum și modul de contabilizare a acestor tipuri de amortizari.

Ultimul capitol, cuprinde studii de caz cu privire la intrari de imobilizari corporale. Un accent deosebit in acest capitol se pune pe imobilizarile create de entitate cu forțe proprii precum și pe casarea unor imobilizari, dar și pe amortizarea acestora.

Lucrarea se finalizeaza prin anumite concluzii referitoare la aspectele principale ale imobilizarilor corporale și la particularitați regasite in practica.

Capitolul 1 - Prezentarea organizației

1.1 Obiect de activitate

SC SPIRALL SRL are sediul in Timișoara, Calea Bogdaneștilor avand ca obiect de activitate comerțul cu unelte, scule și utilaje industriale.

Spirall reprezentant exclusiv in Romania a companiei Spiral Austria.

Spiral Reihs & Co este o companie cu capital integral privat cu sediul central in Viena (Austria), profilata pe comercializarea de unelte, scule si utilaje industriale. Gama de produse cuprinde aproximativ 31.000 de repere, 99% dintre acestea existand in permanenta pe stoc. Produsele comercializate de compania Spiral Reihs & Co provin de la cei mai consacrati producatori in domeniu din intreaga lume cum ar fi: Knipex, Gedore, USAG, Makita, SDMO, Rems, etc., avand cel mai bun raport calitate/pret.

Certificatele de calitate ale produselor oferite sunt conform cu cele mai exigente norme europene. Programul de produse Spiral este completat de un service promt si eficient care pune la dispozitie un stoc de aproximativ 17.000 de piese de schimb pentru toate reperele existente.

.Calitatea deosebita a produselor, profesionalismul echipei de vanzari, termenul rapid de livrare si service-ul prompt face din firma Spirall un partener de incredere pentru succesul firmei dumneavostra.

1.2 Misiunea

Misiunea firmei Spirall este de a-i ajuta pe partenerii si clientii sai sa aiba succes prin oferirea unor produse de inalta clasa, la preturi concurentiale si in cel mai scurt timp.

Pentru ca piața se schimba in permanența firma incearca sa se adaptapteze in permanența avand in vedere capacitatea si structura productiei, evolutia nevoilor societatii si ca urmare si structura consumului creeaza noi moduri de satisfacere a nevoilor consumatorilor, descopera noi consumatori, schimba modelele cererii, conditiile pietei, raportul si natura concurentei de care intreprinderea trebuie sa tina seama, poate contribui la cresterea eficientei activitatii de marketing.

Atitudinea favorabila a firmei fata de afaceri poate fi caracterizata de o politica de credite mai putin restrictiva, o politica fiscala mai putin dura si un climat permisiv pentru afaceri - intrucat climatul politic intern afecteaza activitatea intreprinderii, deoarece are implicatii atat directe cat si indirecte, manifestate prin: gradul de implicare a statului in economie, organizarea si guvernarea statala etc.

A devenit o componenta a macromediului care nu mai poate fi ignorata, astfel, firma s-a implicat de la inceput in problemele ce afecteaza mediul inconjurator, folosind ambalaje reciclabile.

Obiective

In primul rand Spirall isi doreste sa fie prima alegere pentru clienti iar in al doilea rand, isi propune extinderea retelei de distributie. Obiectivul cel mai important al SPIRALL S.R.L este acela de a fi compania care intelege si satisface cel mai bine nevoile consumatorilor de pretutindeni in ceea ce priveste produsele, serviciile si sentimentul implinirii personale.

In acelasi timp, SPIRALL S.R.L are ca obiectiv si extinderea in vanzarile directe si reinventarea continua a acestei metode, oferind oportunitati de afacere care sa aduca castiguri mai mari, recunoastere, servicii si sprijin, inlesnind si rasplatind pe cei care se alatura companiei, ridicand imaginea produselor oferite de catre firma.

Capitolul 2 - Aspecte teoretice privind imobilizarile corporale

2.1 Cadrul general privind imobilizarile

IAS 1 Prezentarea situațiilor financiare definește activele imobilizate ca acele active care nu sunt clasificate ca active curente. Conform legislației activele imobilizate reprezinta bunurile și valorile destinate sa serveasca o perioada indelungata in activitatea unitații patrimoniale și care nu se consuma sau inlocuiesc dupa prima lor utilizare, și nu sunt destinate comercializarii.

In funcție de comportamentul lor economic și al structurii lor materiale se grupeaza astfel:

Imobilizari corporale

Imobilizari necorporale

Imobilizari financiare

2.2 Aspecte teoretice privind imobilizarile corporale

Imobilizarile corporale "reprezinta active care sunt deținute de o entitate pentru a fi utilizate in producția de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate terților sau pentru a fi folosite in scopuri administrative și sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an".

Conform IAS 16, imobilizarile corporale sunt acele active care:

a) sunt deținute de o intreprindere cu scopul de a fi utilizate in producția de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate terților sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;

b) este posibil a fi utilizate pe parcursul mai multor perioade.

IAS 16, precizeaza și modul de recunoaștere a imobilizarilor corporale ca active. Astfel imobilizarile corporale sunt recunoscute ca activ atunci cand:

a) este posibila generarea catre intreprindere de beneficii economice viitoare aferente; și

b) costul activului poate fi masurat in mod credibil.Pentru a determina daca o imobilizare corporala indeplinește primul criteriu de recunoaștere, intreprinderea trebuie sa stabileasca gradul de certitudine in ceea ce privește generarea de beneficii viitoare. In ceea ce privește indeplinirea celui de-al doilea criteriu privind recunoașterea imobilizarilor corporale ca și active, acesta este satifacut prin faptul ca de regula tranzacția de schimb ce evidențiaza cumpararea activului identifica și costul acestuia. Pentru activele imobilizate, care au fost construite in cadrul societații, masurarea costului se poate face pe baza tranzacțiilor cu terții privind achiziționarea de materiale, forța de munca și alte intrari in procesul de producție.

2.3 Clasificarea imobilizarilor corporale

Conform reglementarilor legislative din domeniul contabilitații din Romania, imobilizarile corporale cuprind urmatoarele elemente:

Immobilizari corporale de natura terenurilor și amenajarilor de terenuri

Imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe;

Imobilizari corporale in curs de execuție;

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale.

2.3.1 Imobilizari corporale de natura terenurilor și amenajarilor de terenuri

Contabilitatea imobilizarilor corporale de natura terenurilor și amenajarilor de terenuri, se ține cu ajutorul contului sintetic de gradul I, 211 "Terenuri și amenajari de terenuri" cu funcție contabila de activ, care se detaliaza pe 2 conturi sintetice de gradul II:

A) 2111 Terenuri

B) 2112 Amenajari de terenuri

A) 2111 Terenuri

Terenurile, sunt imobilizari corporale, care "se disting fața de alte structuri de imobilizari datorita caracteristicilor diferite pe care le au". In cadrul acestei structuri se regasesc urmatoarele tipuri de categorii:

terenuri agricole;

terenuri silvice;

terenuri fara construcții;

terenuri cu construcții;

terenuri cu zacaminte;

alte terenuri.

B) 2112 Amenajari de terenuri

Exemplificarea amenajarilor de terenuri o putem realiza prin: racordarea terenurilor la sistemul de energie electrica, imprejmuiri, lucrari de acces.

Funcțiunea contului 211 " Terenuri și amenajari de terenuri - funcție contabila de ACTIV

Debit

Credit

- valoarea terenurilor achiziționate, aduse ca aport la capital, primite prin subvenții pentru investiții;

- valoarea terenurilor primite cu titlu gratuit;

- valoarea terenurilor achiziționate de la entitați afiliate sau de la entitați legate prin interese de participare;

- valoarea la cost de producție a amenajarilor de terenuri realizate pe cont propriu;

- creșterea fața de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea terenurilor, daca nu a existat o descreștere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta terenului reevaluat;

-creșterea fața de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea terenurilor ca venit care sa compenseze cheltuiala cu descreșterea, recunoscuta anterior la acel activ.

- valoarea terenurilor, respectiv a amenajarilor de terenuri cedate, amortizate;

-valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea terenurilor in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare;

- valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea terenurilor recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ;

- valoare terenurilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altor entitați, in schimbul dobandirii de participații in capitalul acestora;

- valoarea terenurilor aportate, retrase;

- valoarea terenurilor expropriate.

Soldul contului reprezinta valoarea terenurilor și costul amenajarilor de terenuri existente.

2.3.2 Imobilizari corporale de natura mijloacelor fixe

Imobilizarile corporale considerate a fi de natura mijloacelor fixe, trebuie sa fie imobilizari ce indeplinesc simultan urmatoarele condiții:

a) sa fie deținute și utilizate in producția, livrarea de bunuri sau prestarea de servicii pentru a fi inchiriate terților sau in scopuri administrative;

b) sa aiba o valoare de intrare cel puțin egala cu limita minima prevazuta de lege;

c) au o durata normala de utilizare mai mare de un an.

Exista și unele excepții de la regulile prezentate anterior. Se poate ca in contabilitate sa se inregistreze imobilizari corporale ca și mijloace fixe, cu respectarea a doar doua condiții: sa fie utilizate in producția proprie de bunuri și prestari de servicii, pentru a fi inchiriate terților sau pentru a fi utilizate in scopuri administrative și de a avea o durata de viața mai mare de un an. Ce-a dea treia condiție poate fi exceptata, adica elementele pot avea o valoare diferita de limita minima recunoscuta din punct de vedere fiscal.

Mijloacele fixe pot fi privite din mai multe puncte de vedere ceea ce determina o clasificare a acestora mai detaliata:

A) Din punct de vedere al realației cu procesele economice care se desfașoara in unitatea patrimoniala, mijloacele fixe se clasifica in:

a) mijloace fixe productive, participa in sfera producției materiale, și asigura transformarea obiectelor muncii in bunuri destinate consumului și cele care asigura condițiile materiale ale derularii proceselor de producție;

b) mijloace fixe cu destinație speciala

Contabilizarea acestor tipuri de imobilizari se realizeaza cu ajutorul urmatoarelor conturi sintetice de gradul I și II:

A) 212 Construcții

Funcțiunea contului 212 " Construcții " - funcție contabila de ACTIV

Debit

Credit

- valoarea construcțiilor achiziționate, realizate din producție proprie, primite prin subvenții pentru investiții, ca aport la capitalul social;

- valoarea construcțiilor primite cu titlu gratuit;

- valoarea construcțiilor achiziționate de la entitațile afiliate sau de la entitați legate prin interese de participare;

- creșterea fața de valoarea contabila neta, rezultata din reevaluarea construcțiilor, daca nu a existat o descreștere anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta construcției reevaluate;

- costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea imobilizarii corporale la scoaterea din evidența, precum și cele cu restaurarea amplasamentului;

- valoarea amortizarii investițiilor efectuate de chiriași la construcțiile primte cu chirie și restituite proprietarului.

- valoarea neamortizata a construcțiilor scoase din evidența;

- amortizarea construcțiilor scoase din evidența;

- valoarea construcțiilor cedate in regim de leasing financiar;

- descreșterile fața de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea construcțiilor, recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ;

- valoarea amortizarii construcțiilor, eliminata cu ocazia reevaluarii din valoarea contabila bruta a acestora;

- valoarea cladirilor care fac obiectul participarii in natura la capitalul social al altor entitați, in schimbul dobandirii de participații in capitalul acestora;

- valoarea investițiilor efectuate de chiriași la construcțiile primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului;

- valoarea construcțiilor aportate retrase;

- valoarea construcțiilor distruse de calamitați.

Soldul contului reprezinta valoarea construcțiilor existente

B) 213 Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații

B.1) 2131 Echipamente tehnologice (mașini, utilaje și instalații de lucru)

B.2) 2132 Aparate și instalații de masurare, control și reglare

B.3) 2133 Mijloace de transport

B.4) 2134 Animale și plantații

Funcțiunea contului Instalații tehnice, mijloace de transport, animale și plantații "- funcție contabila de ACTIV

Debit

Credit

- valoarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor achiziționate, realizate din producție proprie, primite prin subvenții pentru investiții, ca aport la capitalul social;

- valoarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor primite cu titlu gratuit;

- valoarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor constatate plus la inventar;

- valoarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor achiziționate de la entitați afiliate sau de la entitați legate prin interese de participare;

- costurile estimate inițial cu demontarea și mutarea imobilizarii corporale la scoaterea din evidența, precum și cele cu restaurarea amplasamentului;

- valoarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport primite in leasing financiar;

- valoarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor rezultata din reevaluare, daca nu a existat o descreștere rezultata anterioara recunoscuta ca o cheltuiala aferenta imobilizarii corporale reevaluate;

- valoarea amortizarii investițiilor efectuate de catre chiriași la instalațiile tehnice și mijloacele de transport primite cu chirie și restituite proprietarului.

-valoarea neamortizata a instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor scoase din evidența;

- amortizarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor scoase din evidența;

- valoarea instalațiilor tehnice și mijloacelor de transport cedate in regim de leasing financiar;

- descreșterile fața de valoarea contabila neta, rezultate din reevaluarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor, in limita soldului creditor al rezervei din reevaluare;

- valoarea descreșterii rezultate din reevaluarea instalațiilor tehnice, animalelor și plantațiilor, recunoscuta ca o cheltuiala cu intreaga valoare a deprecierii, atunci cand in rezerva din reevaluare nu este inregistrata o suma referitoare la acel activ;

- valoarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor distruse de calamitați;

- valoarea investițiilor efectuate de chiriași la instalațiile tehnice și mijloacele de transport primite cu chirie, amortizate integral, restituite proprietarului.

Soldul contului reprezinta valoarea instalațiilor tehnice, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor existente.C) 214 Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor umane și materiale și alte active corporale

Acest cont reflecta evidența se ține evidența existenței și mișcarii mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protecție a valorilor umane și materiale și a altor active corporale

Funcțiunea contului 214 "Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protecție a valorilor  umane și materiale și alte active corporale"- funcție contabila de ACTIV

Debit

Credit

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale achizitionate, realizate din productie proprie, primite cu titlu gratuit, aport la capitalul social, primite in regim de leasing financiar;

- valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite proprietarului;

- valoarea cresterii rezultate din reevaluare.

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale cedate sau scoase din evidenta;

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale distruse de calamitati;

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale aportate si retrase;

- valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale cedate in regim de leasing financiar;

- valoarea descresterii rezultate din reevaluare.

Soldul contului reprezinta valoarea mobilierului, aparaturii birotice, echipamentelor de protectie si altor active corporale existente.

2.3.3 Imobilizari corporale in curs de execuție

Activitatea investiționala realizata de o societate comerciala duce la unele situații in care, la finele exercițiului financiar, aceasta sa nu fie finalizata. Pentru asemenea situații au fost create conturi specifice care sa evidențieze valorile materiale și monetare investite in lucrarile de investiții nefinalizate intitulate Imobilizari in curs.

Imobilizarile in curs consemneaza activele, fie ele corporale fie necorporale, a caror finalizare nu a avut inca loc. Acestea se refera la " procesul de realizare a unei imobilizari corporale ce se extinde frecvent pe perioade de timp mai indelungate, luni sau chiar ani"[4].

Contul 231 Imobilizari corporale in curs, este cel cu ajutorul caruia se evidențiaza investițiile neterminate realizate in regie proprie sau in antrepriza care se evalueaza la costul de producție, respectiv de achiziție. Daca la sfarșitul perioadei de gestiune, nu se știe exact costul de producție, acesta se poate aproxima, urmand ca apoi eventualele diferențe care apar sa afecteze cheltuielile din perioada urmatoare.

Funcțiunea contului Imobilizari corporale in curs "- funcție contabila de ACTIV

Debit

Credit

valoarea imobilizarilor corporale in curs de execuție facturate de furnizori, inclusiv entitați afiliate sau entitați legate prin interese de participare;

valoarea imobilizarilor corporale in curs de execuție efectuate in regie proprie, neterminate;

valoarea imobilizarilor corporale in curs de execuție primite ca aport la capitalul social.

- valoarea imobilizarilor corporale in curs de execuție, recepționate, date in folosința sau puse in funcțiune.

- valoarea imobilizarilor corporale in curs de execuție scoase din evidența;

- valoarea imobilizarilor corporale in curs de execuție distruse de calamitați.

Soldul contului reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs de execuție.

2.3.4 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

Contabilitatea avansurilor legate de imobilizari corporale se ține cu ajutorul contului 232 "Avansuri acordate pentru imobilizari corporale ".

Avansurile nu trebuie confundate cu plațile parțiale. Deși unii furnizori menționeaza pe factura avans, este posibil ca aceasta sa nu fie decat o factura pentru o plata parțiala. Specific avansului este modul de facturare: furnizorul emite o factura de avans dupa care emite fie o factura de storno pentru valoarea avansului și o alta factura cu intreaga valoare, fie o singura factura care conține o linie cu intreaga valoare și una de storno pentru avans.

Funcțiunea contului Avansuri acordate pentru imobilizari corporale "- funcție contabila de ACTIV

Debit

Credit

-valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale

-valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari corporale, decontate

Soldul contului reprezinta avansurile acordate furnizorilor de imobilizari corporale, nedecontate.

Capitolul 3 - Amortizarea imobilizarilor corporale

3.1 Delimitari privind amortizarea imobilizarilor corporale

Conform normelor contabile europene și internaționale amortizarea este repartiția valorii amortizabile a unei imobilizari pe durata sa de utilizare previzionata. In literatura de specialitate regasim o multitudine de definiții a conceptului de amortizare, una dintre ele fiind chiar urmatoare ; " Amortizarea reprezinta o constatare contabila a pierderii de valoare suferita de imobilizarile corporale și o includere concomitenta in costurile exercițiului financiar".

Pentru contabilitate prezinta interes trei concepții privind amortizarea, dupa cum urmeaza:

a) amortizarea ca și proces de transfer a costurilor imobilizarilor asupra cheltuielilor exercițiului

b) amortizarea ca și proces de corecție a valorii imobilizarilor. Aceasta concepție o regasim explicata de catre Domnul profesor universitar Mihai Ristea, in urmatorul mod: " Amortizarea este constatarea contabila a pierderii de valoare suferita de catre activele imobilizate ca urmare a deprecierii in timp. Plecand de la aceasta interpretare, se procedeaza la corecția valorii activelor imobilizate pentru a le reduce la o valoare apropiata de realitate".

c) amortizarea ca sursa de finanțare a reinnoirii imobilizarilor.

Dupa definirea amortizarii se cuvine a preciza obiectul amortizarii, potrivit surselor de drept din Romania. Astfel se supun amortizarii toate imobilizarile corporale și necorporale, cu urmatoarele excepții:

lacurile, balțile, iazurile carre nu sunt rezultatul unor investiții;

terenurile inclusiv cele impadurite, "cu excepția terenurilor cu destinație economica obținute prin acte de vanzare - cumparare, inclusiv prin despagubiri in cazul exproprierilor".

Amortizarea se poate calcula in funcție de mai multe criterii dupa cum urmeaza: dupa durata normala de utilizare in cazul mijloacelor fixe, dupa durata de amortizare stabilita de legislație in vigoare și in funcție de volumul producției obținute corelate cu rata dobanzii. Cea mai importanta fiind amortizarea ce se realizeaza ținand cont de durata normala de utilizare.

3.2 Amortizarea imobilizarilor corporale in funcție de durata normala de utilizare

Societațile comerciale au obligația amortizarii imobilizarilor corporale potrivit Legii privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale și necorporale, utilizand unul din cele 3 regimuri de amortizare posibile:

- amortizarea liniara;

- amortizare degresiva;

- amortizare accelerata.

Aprobarea regimului de amortizare liniara sau degresiva este de competența Adunarii generale a acționarilor. Utilizarea regimului de amortizare accelerata se aproba de Ministerul Finanțelor, la cererea Adunarii generale a asociaților.

Legea privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale și necorporale, prevede faptul ca regimurile de amortizare utilizate depinde de natura obiectului supus amortizarii, dupa cum urmeaza:

pentru construcții, se aplica metoda de amortizare liniara;

pentru echipamente tehnologice, mașini, unelte, instalații precum și pentru computere și perifericele acestora se poate opta pentru amortizare liniara, degresiva sau accelerata;

pentru orice alt mijloc fix amortizabil, se poate opta pentru metoda liniara sau degresiva.

3.2.1 Amortizarea liniara a imobilizarilor corporale

Amortizarea liniara, consta in " recuperarea uniforma a valorii imobilizarilor corporale pe durata de utilizare a acesteia." . Aceasta forma de amortizare este reglementata de HG 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii Nr. 15/1994, modificata și completata prin OG 54/1997. Legea preve faptul ca amortizarea liniara se realizeaza prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe, stabilite proporțional cu numarul de ani ai duratei normale de utilizare a mijlocului fix.

Durata normala de utilizare difera de la un element la altul, valorile fiind regasite in Catalogul privind clasificarea si duratele normale de funcționare a activelor fixe, care este actualizat la o perioada de minim 5 ani.

O problema ridicata in cazul amortizarii, este faptul ca in timpul exercțiului financiar au loc intrari și ieșiri de active imobilizate. Așadar rata anuala a amortizarii trebuie recalculata in funcție de durata efectiva de folosire care este mai mica de 12 luni. Aceasta problema o regasim in literatura de specialitate sub denumirea de Prorata temporis a amortizarii.

Legislația Romaniei, prevede ca prorata amortizarii se calculeaza in raport cu luna urmatoare celei in care s-a produs intrarea respectiv ieșirea. Data punerii in funcțiune, utilizata pentru calculul amortizarii, este data consemnata in documentele de recepție[7] și se identifica dupa caz cu data achiziționarii, data terminarii montajului sau terminarii construcției, darea in producție etc.

3.2.2 Amortizarea degresiva

In cartea Dna. prof. univ.dr. Budugan D., Bazele contabilitații, regasim urmatoarea remarca cu privire la amortizarea degresiva: " amortizarea degresiva consta in recuperarea unei parți mai mari din valoarea imobilizarilor amortizabile la inceputul utilizarii lor și scaderea sumei amortizarii spre sfarșitul duratei de utilizare".

Potrivit Legii Nr. 15/1994 publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 242 din 31 mai 99, amortizarea degresiva consta in multiplicarea cotelor de amortizare liniara cu unul dintre urmatorii coeficienți[8]:

a) 1,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix de amortizat este intre 2 si 5 ani;
b) 2,0, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix de amortizat este intre 5 si 10 ani;
c) 2,5, daca durata normala de utilizare a mijlocului fix de amortizat este mai mare de 10 ani.

H.G. 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a legii privin amortizarea imobilizarilor, precizeaza faptul ca amortizarea degresiva se poate aplica in 2 variante:

A) fara influența uzurii morale;

B) cu influența uzurii morale.

Inainte de a dezvolta cele doua metode se impune definirea a cel puțin doi termeni, uzura fizica și uzura morala.

Uzura fizica se reflecta in deprecierea valorica a capitalului fix, inclusa in costul de productie si recuperata treptat prin vanzarea produselor, de-a lungul intregii perioade de functionare a activului fix .Uzura morala, apare ca urmare a perimarii imobilizarilor datorita evoluției tehnice, datorita apariției de mijloace fixe superioare funcțional sau datorita realizarii acelorași tipuri dar la prețuri mai mici. Astfel aceasta poate fi luata in calculul amortizarii degresive sau nu .

A) Amortizarea degresiva fara influența uzurii morale

Atunci cand este aplicata aceasta metoda de amortizare, pentru primul an de funcționare amortizarea anuala degresiva se obține aplicand asupra valorii de intrare a imobilizarii cota de amortizare degresiva corespunzatoare. Anii urmatori, amortizarea anuala se calculeaza prin aplicarea aceleiași cote de amortizare dar asupra valorii ramase de recuperat. Acest calcul se repeta pana in anul de funcționare in care amortizarea anuala rezultata este egala sau mai mica decat amortizarea anuala determinata prin " raportul dintre valoarea ramasa de recuperat și numarul de ani de funcționare ramași". Incepand cu acel an, se folosește ca metoda de amortizare metoda liniara.

B) Amortizarea degresiva care ține cont de influența morala

Aceasta varianta de amortizare ofera posibilitatea amortizarii valorii de intrare a imobilizarilor corporale intr-o perioada de timp mai mica decat durata normala de utilizare, diferența de ani fiind reprezentata de influența uzurii morale. Exista o excepție de la aceasta regula, și anume faptul ca imobilizarile corporale cu o durata normala de funcționare de pana la 5 ani, nu pot fi amortizare prin aceasta metoda.

Metoda amortizarii degresive ce ține cont de influența morala, "presupune ca durata de utilizare in cadrul careia se realizeaza amortizarea integrala se determina in funcție de durata de utilizare in regim liniar, recalculata pe baza cotei medii anuale de amortizare degresiva, prin scaderea acesteia din durata normala de utilizare". In perioada in care se realizeaza amortizarea integrala se calculeaza amortizarea utilizand cotele degresive, ca apoi in perioada ramasa amortizarea sa fie calculata dupa metoda liniara.

3.2.3 Amortizarea accelerata

Amortizarea accelerata - consta in includerea, in primul an de functionare, in cheltuielile de exploatare a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix respectiv.Amortizarile anuale pentru exercitiile urmatoare sunt calculate la valoarea ramasa de amortizat, dupa regimul liniar, prin raportare la numarul de ani de utilizare ramasi.[10]

Utilizarea acestui regim de amortizare, se aproba de catre organul teritorial al Ministerului Finanțelor, la propunerea consiliului de administrație al agentului economic sau al responsabilului cu gestiunea patrimoniului.

Ca și in cazul amortizarii liniare și a celei degresive, amortizarea accelerata este reglementata prin HG 909/1997 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii Nr.15/1994, modificata și completata prin OG 54/1997.

3.3 Conturile rectificative de amortizari privind imobilizarile corporale

Contul rectificativ privind amortizarea imobilizarilor corporale este contul 281 Amortizari privind imobilizarile corporale, care se dezvolta pe patru conturi sintetice de gradul II:

A) 2811 Amortizarea amenajarilor de terenuri

B) 2812 Amortizarea contrucțiilor

C) 2813 Amortizarea instalațiilor, mijloacelor de transport, animalelor și plantațiilor

D) 2814 Amortizarea altor imobilizari corporale

Contul 281 Amortizari privind imobilizarile corporale care este un cont de pasiv, avand urmatoarea funcțiune

Debit

Credit

-valoarea amortizarii imobilizarilor corporale vandute sau scoase din evidența.

-cheltuielile aferente amortizarii imobilizarilor corporale;

- valoarea amortizarii investițiilor efectuate de chiriași la imobilizarile corporale primite cu chirie și restituite propritarului;

- valoarea amortizarii imobilizarilor utilizate in operații de participație, tranferata conform contractelor.

Soldul contului reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale.

Capitolul 4 - Studiu practic privind contabilizarea imobilizarilor corporale

Moteco realizeaza in regie proprie o cladire care urmeaza sa deserveasca activitatea intreprinsa de catre firma, cladire realizata cu resurse proprii dupa cum urmeaza:

cheltuieli cu materiale de constructii si alte materiale consumabile  260.000 lei

salarii brute  100.000 lei

contributii sociale   22.000 lei

construbutii sociale   3.000 lei

contributii sociale   7.000 lei

amortizarea utilajelor de constructii  18.000lei

servicii executate de terti fara TVA si TVA 19% 90.000 lei

Total cheltuieli dupa natura lor economica 500.000 lei

Se receptioneaza cladirea la un cost de productie (furnizat de contabilitatea de gestiune) de 500.000 lei .

Se efectueaza urmatoarele inregistrari:

  1. Inregistrarea cheltuielilor dupa natura lor economica:

1. Inregistrarea cheltuielilor cu materialele de constructii si alte consumabile:

"Alte materiale consumabile"

 

"Cheltuieli privind alte materiale consumabile"

 
6028 = 3028 260.000

2. Inregistrarea cheltuielilor cu salariile brute:

"Personal - salarii datorate"

 

"Cheltuieli cu salariile personalului"

 
641 = 421 100.000

3. Inregistrarea cheltuielilor cu contributia unitatii la asigurarile sociale:

"Contributia unitatii la asigurarile sociale"

 

"Contributia unitatii la asigurarile sociale"

 
6451 = 4311 22.000

4. Inregistrarea cheltuielilor cu contributia unitatii la fondul de somaj:Paraschiescu M.D., Pavaloia W., Radu F., Olaru G.D., Contabilitate financiara, Ed. Tehnopress, Iasi, 2007, pg.133

Reglementari contabile conforme cu directivele europene aprobate prin Ordinul Ministrului finanțelor publice nr.1752/2005: ghid practic, Editura Irecson, București, 2006, pag.228

In formatul de bilanț general, imobilizarile in curs sunt cuprinse in aceeași structura cu imobiliarile corporale (A II)

Horomnea E., Bazele contabilitații- Concepte și aplicații, Ed. Sedcom Libris

Horomnea, E., Bazele contabilitații concepte și aplicații, Editura SedCom Libris, pag.73.

Budugan D., Georgescu I., Bazele contabilitații, Ed. Sedcom Libris, Iași, 2003, pag.100

Procesul verbal de recepție, Procesul verbal de punere in funcțiune, Procesul verbal final de constatare

Coeficienții prezentați pot fi modificați numai prin horarare a Guvernului, la propunerea Ministerului Finanțelor

Budugan D., Georgescu I., Bazele contabilitații, Ed. Sedcom Libris, 2003, Iași, pag.101

Legea Nr.15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat in active corporale și necorporalePolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate