Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
"ACTIVITATILE SEFULUI STRUCTURII FINANCIAR CONTABILE PENTRU STABILIREA, CALCULAREA, RAPORTAREA SI VIRAREA LA DESTINATIE A CONTRIBUTIILOR ANGAJATILOR SI ANGAJATORULUI LA BUGETELE FONDURILOR SPECIALE"


"ACTIVITATILE SEFULUI STRUCTURII FINANCIAR CONTABILE PENTRU STABILIREA, CALCULAREA, RAPORTAREA SI VIRAREA LA DESTINATIE A CONTRIBUTIILOR ANGAJATILOR SI ANGAJATORULUI LA BUGETELE FONDURILOR SPECIALE"


"ACTIVITATILE SEFULUI STRUCTURII FINANCIAR CONTABILE PENTRU STABILIREA, CALCULAREA, RAPORTAREA SI VIRAREA LA DESTINATIE A CONTRIBUTIILOR ANGAJATILOR SI ANGAJATORULUI LA BUGETELE FONDURILOR SPECIALE"

1. "Stabilirea, calcularea si virarea contributiilor angajatilor si angajatorului la bugetele fondurilor speciale".

Stabilirea si plata drepturilor banesti ale angajatilor unitatii militare se face urmand o serie de etape, pe baza unor documente bine stabilite de legislatia in vigoare, cum ar fi: fisa matricola a fiecarui cadru militar si soldat gradat voluntar - document in care este facut un istoric a activitatii profesionale a militarului respectiv, registrul de evidenta pe functii - unde este mentionata pozitia si functia pe care o ocupa fiecare cadru militar, soldat gradat voluntar si personal civil contractual in unitate si registrul - ordinul de zi pe unitate.Pentru inceput se previzioneaza cheltuielile pentru salarizarea personalului prin realizarea bugetului pentru anul viitor. Acesta se realizeaza pe baza efectivelor aflate la drepturi in luna in care se intocmeste proiectul de buget corectat cu urmatoarele:

Cresterea din anul de plan, determinata de:

a) functiile ce urmeaza a fi incadrate

b) inaintarile in grad;

c) acordarea gradatiei urmatoare cadrelor militare si soldatilor gradati voluntari si a sporului de vechime.

Diminuarile din anul de plan ce sunt determinate de trecerea in rezerva a unor cadre militare sau incheierea de noi contracte cu soldatii gradati voluntari.

La fundamentare cheltuielilor cu salariile si soldele compartimentul financiar colaboreaza cu statul major si organul de personal din unitate.

Se realizeaza astfel, conform clasificatiei financiare aprobate prin Ordinul ministrului finantelor, un proiect de buget pentru cheltuieli de personal ce cuprinde, de regula, urmatoarele articole bugetare:

a) cheltuieli salariale in bani:

la articolul 10.01.01 - salarii de baza;

la articolul 10.01.02 - salarii de merit;

la articolul 10.01.03 - indemnizatii de conducere;

la articolul 10.01.04 - spor de vechime;

la articolul 10.01.05 - sporuri pentru conditii de munca;

la articolul 10.01.06 - alte sporuri;

la articolul 10.01.07 - ore suplimentare;

la articolul 10.01.08 - fond de premii;

la articolul 10.01.30 - alte drepturi salariale in bani;

b) cheltuieli salariale in natura:

la articolul 10.002 - norma de hrana

c) contributii:

la articolul 10.03.01 - contributii de asigurari sociale de stat;

la articolul 10.03.02 - contributii de asigurari sociale de somaj;

la articolul 10.03.03 - contributii de asigurari sociale de sanatate;

la articolul 10.03.06 - contributii pentru concedii si indemnizatii

Cererile de credite intocmite la nivelul ordonatorului tertiar de credite se transmit in primele zile ale fiecarei luni pentru a fi luate in calcul pentru deschiderea creditelor in luna urmatoare si se centralizeaza la nivelul ordonatorului secundar de credite impreuna cu nevoile proprii ale acestuia. In scopul respectarii prevederilor art. 49 din Legea nr. 500/2002, pentru evitarea blocajelor si imobilizarilor de fonduri, cererile de credite ale ordonatorilor din finantarea nemijlocita a ordonatorului principal se transmit la Directia Financiar - Contabila pana la data de 15 a lunii in curs pentru luna urmatoare.

In perioada scursa de la fundamentarea necesarului de fonduri si intocmirea cererilor de credite pentru luna urmatoare si deschiderea efectiva a creditelor pot sa apara situatii deosebite, neprevazute, iar creditele solicitate initial nu acopera integral nevoile minime ale unitatilor, sau sunt supra dimensionate (aparitia unor obiective si sarcini noi si/sau cand unele actiuni/activitati au fost amanate ori desfiintate). In aceasta situatie ordonatorii de credite pot solicita suplimentar credite bugetare sau retragerea sumelor disponibile, prin cererea de retragere-repartizare.

La nivelul ordonatorului principal de credite, Directia Financiar - Contabila, in limita bugetului aprobat pe trimestrul in curs, solicita Ministerului Finantelor Publice deschiderea creditelor bugetare pentru luna urmatoare.

"Raportarea contributiilor angajatilor si angajatorului la bugetele fondurilor speciale".

Lunar, dupa plata soldelor si salariilor, seful structurii financiar contabile de la fiecare unitate militara - ordonator de credite, este obligat sa faca o serie de raportari in exterior legate de stabilirea, calcularea si virarea la destinatie a contributiilor angajatilor si angajatorului la bugetele de asigurari sociale si fondurilor speciale, astfel:

- Casa judeteana de pensii

- Casa judeteana de Asigurarii de sanatate

- Agentia judeteana pentru ocuparea fortei de munca

- Administratia Financiara

Se intocmeste Declaratia 100" privind obligatiile de plata la bugetul de stat ( impozitul pe salarii) si ''Declaratia 102'' privind obligatiile de plata la bugetele asigurarilor sociale si fondurilor speciale ( contributia angajatorului si individuala a angajatului pentru asigurari sociale si pensii, la fondul de somaj si pentru asigurari sociale de sanatate si concedii medicale ) .

Declaratiile se intocmesc cu ajutorul programelor speciale, furnizate de beneficiarii raportarilor, si se depun pana la data de 25 ale lunii urmatoare celei pentru care se face raportarea, conform Normelor in vigoare, atat pe suport de hartie cat si pe suport magnetic (dischete sau CD-ROM).

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate