Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» Evaluarea patrimoniului in contabilitate


Evaluarea patrimoniului in contabilitate
EVALUAREA PATRIMONIULUI IN CONTABILITATE

1. Notiuni teoretice

1. Definiti evaluarea.

2. Care sunt principiile evaluarii in contabilitate?

3. Care sunt formele de evaluare?

4. Care sunt felurile de evaluare curenta, periodica si ulterioara?
5. Descrieti metodele de evaluare: F.I.F.O. (primul intrat-primul iesit), L.I.F.O. (ultimul intrat-primul iesit), C.M.P. (cost mediu ponderat) si C.S. (cost standard) 

5. Cum influenteaza inflatia evaluarea in contabilitate?

6.Cum defineste I.A.S.B. evaluarea si care sunt bazele de evaluare recomandate?

2. Aplicatie rezolvata privind formarea pretului de vanzare

a) S.C. Nova S.R.L. achizitioneaza in scopul productiei de mobila urmatoarele: lemn, materie prima 200.000 lei inscris pe factura; cheltuieli cu transportul 9.000 lei; manopera descarcare 1.000 lei; cheltuieli cu energia, apa 20.000 lei; amortizarea utilajelor 3.000 lei; cheltuieli intretinere scule, utilaje 1.500 lei; cheltuieli indirecte cu materialele si forta de munca 2.500 lei; cheltuieli de desfacere a productiei 2.500 lei; cota de profit 5%; transferata productia (trecuta in marfa) in magazinul propriu de desfacere suporta plus TVA 19%. Mai departe, vanduta catre populatie prin magazinele de tip „en-detail” cu adaos comercial 30% si T.V.A. 19%.

Se cere sa se calculeze:

- costul de achizitie;

- costul de productie;

- costul complet;

- pretul cu ridicata;

- pretul cu amanuntul.

Rezolvare:

Costul de achizitie materii prime = Pret de achizitie inscris pe factura (100.000 lei) + cheltuielile de transport-descarcare (9.000 lei + 1.000 lei ) = 110.000 lei)

Cost de productie = Cost de achizitie materii prime (110.000 lei) + cheltuieli directe cu manopera (20.000 lei) + alte cheltuieli directe (2.000 lei) + cheltuieli indirecte de productie: amortizarea utilajelor (3.000 lei) + cheltuielile de intretinere a utilajelor (1.500 lei) + cheltuieli indirecte cu materialele (2.500 lei) = 139.000 lei

Costul complet = Costul de productie (139.000 lei) + cheltuieli de desfacere

(2.500 lei) = 141.500 lei

Pretul producatorului = Costul complet (141.500)  + cota de profit (5%) =

= 148.575 lei

Pretul cu ridica = Pretul producatorului (148.575 lei) + T.V.A. (19%) =

= 176.804 lei

Pretul cu amanuntul = Pretul cu ridicata (148.575 lei) + adaos comercial

(30% = 44.573) + T.V.A. (19% = 36.698) = 229.846 lei

3. Aplicatie propusa

O societate comerciala produce si comercializeaza costume barbatesti. In cursul lunii decembrie 2005, pentru productie achizitioneaza cu factura: stofa 500.000 lei; furnituri 150.000 lei; cheltuielile de transport-aprovizionare fiind de 100.000 lei. Manopera in cursul lunii este de 300.000 lei; cheltuieli cu energia 50.000 lei si cheltuieli cu amortizarea masinilor 20.000 lei. Cheltuielile de desfacere sunt 80.000 lei, cota de profit 5%.

In magazinul propriu de desfacere pretul de vanzare este pretul de fabrica avand si T.V.A-ul de 19%. Sa se calculeze pretul de desfacere a marfii in magazinul propriu.

4. Teste grila

Intr-o economie inflationista crescatoare, intre principiul costului istoric si principiul prudentei exista o incompatibilitate caracterizata prin:

a) costul istoric conduce la supraevaluarea rezultatului, iar prudenta la diminuarea sa;

b) costul istoric conduce la subevaluarea rezultatului exercitiului, iar prudenta la supraevaluarea sa;

c) intre cele doua principii nu exista incompatibilitati;

d) costul istoric conduce la evaluarea reala a rezultatului exercitiului, in schimb prudenta denatureaza realitatea;

e) costul istoric conduce la o evaluare reala, iar prudenta la evaluarea pertinenta.

2. Potrivit principiului costului istoric, costul de productie al unui stoc obtinut din
productie proprie cu ciclu lung de fabricatie cuprinde obligatoriu:

a) costul de achizitie al materiilor prime si materialelor directe consumate, celelalte cheltuieli directe de productie, cota cheltuielilor indirecte de productie determinate rational ca fiind legate de fabricatia acestuia;

b) costurile directe de productie, costurile indirecte de productie, cheltuielile generale de administratie;c) costurile directe de productie, costurile indirecte de productie, costurile de
distributie;

d) costurile directe de productie, costurile indirecte de productie angajate, costurile cu dobanzile.

Cand intreprinderea nu poate sa continue exploatarea, iar conventia contabila de
continuitate a exploatarii trebuie abandonata, conturile anuale (situatiile financiare) sunt prezentate in:

a) valori reale;

b) valori de realizare;

c) valori lichidative;

d) la valoarea nominala a creantelor si datoriilor;

e) costuri istorice.

Baza de evaluare aleasa in elaborarea situatiilor financiare este costul istoric.

O asemenea baza de evaluare conduce la o supraevaluare a rezultatului intr-o economie inflationista crescatoare. Pentru a depasi aceasta limita Directiva a IV-a a Uniunii Europene prevede urmatoarele alternative:

a) evaluarea pe baza valorii de inlocuire pentru imobilizarile corporale a caror
utilizare este limitata in timp cat si pentru stocuri;

b) evaluarea posturilor care figureaza in conturile anuale inclusiv pentru capitalurile proprii, pe baza altor metode decat valoarea de inlocuire pentru a tine cont de inflatie;

c) reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale;

e) folosirea conturilor curente in evaluarea creantelor si datoriilor.

In baza conceptului mentinerii capitalului financiar profitul este obtinut doar daca:

a) valoarea in unitati putere curenta de cumparare a activelor nete la 31.XII.N este mai mare exclusiv contributiile proprietarului decat aceeasi valoarea a activelor nete
exclusiv contributiile proprietarului la 3l.XII.N-1;

b) valoarea in costuri curente a activelor nete la 31.XII.N este mai mare decat
aceeasi valoarea a activelor nete la 31 .XII.N-1;

c) nici un raspuns nu e corect.

Conceptul de mentinere a capitalului fizic solicita ca baza de evaluare:

a) costul curent;

b) costul istoric combinat cu celelalte baze de evaluare;

c) costul istoric indexat;

d) valoarea actualizata;

e) valoarea realizabila neta.

Metode de evaluare diferite conduc la rezultate diferite, in scopul asigurarii
„imaginii fidele' optiunea contabila pentru o metoda sau alta este determinata de:

a) interesul fiscal al intreprinderii;

b) interesul gestionar al intreprinderii;

c) o evaluare neta, corecta si credibila;

d) este retinuta metoda cea mai putin elaborata;

e) interesul fiscal si gestionar al intreprinderii.

In evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros, costul de achizitie este egal cu:

a) pretul  de cumparare + taxele nerecuperabile + cheltuielile de transport
aprovizionare + alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate sau intrare a bunului;

b) pretul de cumparare + cheltuielile de transport aprovizionare + cheltuielile generale de administratie;

c) pretul de cumparare + cheltuielile de incarcare - descarcare + taxele nedeductibile;

d) pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuielile de receptie si punere in functiune;

e) pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuielile de transport + cheltuielile generale de administratie.

Raspunsuri 4.: 1. a); 2. a); 3. c); 5. a); 7. e; 8. a).
Politica de confidentialitate

Copyright © 2021 - Toate drepturile rezervate