Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Metoda punerii in echivalenta Litera si spiritul normei: IAS 28 "Contabilitatea investitiilor in intreprinderile asociate" si IAS 31 "Raportarea financiara a intereselor in asocierile in participatie"


Metoda punerii in echivalenta Litera si spiritul normei: IAS 28 "Contabilitatea investitiilor in intreprinderile asociate" si IAS 31 "Raportarea financiara a intereselor in asocierile in participatie"


Metoda punerii in echivalenta

Litera si spiritul normei:

IAS 28 "Contabilitatea investitiilor in intreprinderile asociate" si IAS 31 "Raportarea financiara a intereselor in asocierile in participatie"

Metoda punerii in echivalenta (the equity method) este o metoda de contabilizare si raportare prin care o participatie intr-o entitate controlata in comun este initial inregistrata la cost si este ajustata ulterior in functie de schimbarile posterioare achizitiei cotei-parti a investitorului in activele nete ale entitatii controlate in comun (IAS 31).Metoda punerii in echivalenta se aplica in cazul intreprinderilor asociate asupra carora se exercita o influenta notabila (semnificativa), ca prelucrare de referinta dupa IAS 28 si al celor de tip "joint-venture", ca tratament alternativ, conform IAS 31.

Existenta influentei semnificative (notabile) exercitata de un investitor este probata prin urmatoarele:

prezenta in consiliul de administratie sau in organismul de conducere echivalent;

participarea la procesul de luare a deciziilor;

existenta unor tranzactii semnificative cu intreprinderea in cauza;

schimbul de personal managerial;

furnizarea de informatii tehnice esentiale.

Diferenta dintre metoda punerii in echivalenta si metoda costului este data de maniera in care sunt inregistrate beneficiile intreprinderii asociate.

Contabilizarea la nivelul costului

Potrivit acestei metode, participatia ramane inregistrata la costul sau de achizitie atata timp cat ea nu s-a depreciat.

Investitorul isi inregistreaza investitia la nivelul costului. El recunoaste venituri doar in masura in care primeste dividende rezultate din repartizari din profiturile nete cumulate ale intreprinderii in care a investit, profituri ulterioare datei de achizitie. Distribuirile primite in plus fata de astfel de profituri sunt considerate o recuperare de cost si sunt inregistrate ca o reducere a costului investitiei.

Metoda punerii in echivalenta

Potrivit acestei metode, participatia este inregistrata mai intai la nivelul costului, dupa care aceasta valoare este majorata sau redusa cu partea investitorului in profiturile sau pierderile inregistrate, dupa data achizitiei.

O participatie intr-o intreprindere asociata trebuie contabilizata in situatiile financiare consolidate pe baza metodei punerii in echivalenta, exceptand situatia in care investitia este achizitionata si pastrata exclusiv in vederea vanzarii in viitorul apropiat, situatie in care trebuie contabilizata pe baza metodei costului.

In situatia in care investitorii nu intocmesc conturi consolidate participatiile lor in intreprinderile asociate pot:

a)     sa fie contabilizate la nivelul costului;

b)     sa fie contabilizate prin utilizarea metodei punerii in echivalenta, daca aceasta metoda este adecvata pentru intreprinderea asociata si daca investitorul emite situatii financiare consolidate;

c)     sa fie contabilizata conform IAS 39 "Instrumente financiare: recunoastere si evaluare" , asemenea unui activ sau a unui activ financiar disponibil la vanzare, detinut in scopul comercializarii.

Spre deosebire de consolidarea prin metoda integrarii globale sau metoda integrarii proportionale, in cazul consolidarii prin metoda punerii in echivalenta conturile intreprinderii asociate nu sunt cumulate cu cele ale societatii ce detine participatia. De aceea, se apreciaza ca punerea in echivalenta nu este o procedura de consolidare.

Principalele etape care au loc in vederea punerii in echivalenta a bilantului sunt:

inlocuirea in activele societatii consolidante a valorii contabile a titlurilor de participare detinute in societatea consolidata cu partea care ii revine societatii consolidante din capitalurile proprii ale societatii consolidate prin punere in echivalenta;

diferenta dintre partea cuvenita din capitalul si rezervele societatii puse in echivalenta in raport cu valoarea contabila a titlurilor este trecuta asupra rezervelor consolidate, iar partea societatii consolidante din rezultatul societatii puse in echivalenta este reflectata la rezultatul consolidat.

Punerea in echivalenta a contului de rezultate se face in urmatoarele etape:

la rezultatele societatii consolidante se adauga partea cuvenita acesteia din rezultatele societatii consolidate;

rezultatul consolidat va fi defalcat in rezultatul societatii consolidante si partea din rezultatul societatii consolidate ce revine consolidantei.

Cota-parte din rezultatul societatii consolidate puse in echivalenta apare distinct la pozitia cota-parte din rezultat pus in echivalenta.

EXEMPLU:

Societatea M care a participat la capitalul societatii F, a carei capital social a fost de 20.000.000 lei, detine 30% din drepturile de vot, adica titluri de participare in valoare de 6.000.000 lei.Bilanturile individuale ale celor doua societati se prezinta astfel:

mii lei

Elemente  M F

1. Imobilizari corporale  80.000 30.000

2. Imob. financiare (F) 6.000 -

3. Stocuri  60.000 20.000

4. Creante 25.000 15.000

5. Disponib. banesti 14.000 8.000

6. Datorii  60.000 45.000

Capital si rezerve

7. Capital social  100.000 20.000

8. Rezerve  20.000 5.000

9. Rezultat  5.000 3.000

TOTAL CAPITALURI PROPRII 125.000 28.000

Punerea in echivalenta a bilantului societatii F se face prin substituirea valorii contabile a titlurilor detinute de societatea M (6.000.000 lei), cu partea din capitalurile proprii care ii sunt echivalente in bilantul societatii F.

capital social F . . . . . . . 20.000.000 lei

rezerve F . . . . . . . . . . 5.000.000 lei

rezultat F . . . . . . . . . . 3.000.000 lei

TOTAL CAPITALURI PROPRII . . . . . .28.000.000 lei

30% X 28.000.000 lei = 8.400.000 lei

Noua valoare a titlurilor F este compusa din:

costul de achizitie . . . . . . . . . 6.000.000 lei

cota-parte a lui M din rezervele . . . ..1.500.000 lei

acumulate de F, 30% X 5.000.000 =

cota-parte a lui M din rezultatul . . . . 900.000 lei

exercitiului lui F, 30% X 3.000.000 =

TOTAL . . . . . . . . . . . . . 8.400.000 lei

Substituirea cu noua valoare a titlurilor F a valorii contabile initiale va apare intr-un post nou de bilant denumit: "Titluri puse in echivalenta". Se vor corecta de asemenea rezultatul si rezervele consolidate.

BILANT CONSOLIDAT

mii lei

Elemente  Sume

1. Imobilizari corporale  80.000

2. Imobilizari financiare(Titl. puse in echiv.) 8.400

3. Stocuri  60.0004. Creante  25.000

5. Disponib. banesti  14.000

6. Datorii  60.000

Capital si rezerve

7. Capital social M  100.000

8. Rezerve consolidate  21.500

9. Rezultat consolidat  5.900

TOTAL CAPITALURI PROPRII CONSOLIDATE 127.400

Conturile de rezultate individuale ale societatii M si F sunt:

mii lei

Cheltuieli  M F

1. exploatare  140.000 37.000

2. financiare  15.000 12.000

3. extraordinare  3.000 4.000

4. impozit pe profit  2.000 1.000

Venituri

5. exploatare 150.000 50.000

6. financiare  10.000 5.000

7. extraordinare  5.000 2.000

Profit net  5.000 3.000

Punerea in echivalenta a contului de rezultate se realizeaza prin simpla adaugare la rezultatul societatii consolidante a cotei-parti din rezultatul societatii consolidate si prin adaugarea postului "Cota-parte din rezultatul societatii puse in echivalenta"

CONTUL DE REZULTATE CONSOLIDAT

mii lei

Cheltuieli consolidate Sume Venituri consolidate Sume

1. Ch. de exploatare M 140.000 1. Ven. din exploatare M 150.000

2. Ch. financiare M  15.000 2. Ven. financiare M 10.000

3. Ch. extraordinare M 3.000 3. Ven. extraordinare M 5.000

4. Impozit pe profit M  2.000 4. Cota-parte din rezultat. F 900

5. Rezultatul net consolidat 5.900

TOTAL 165.900 TOTAL 165.900Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate