Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA A CONTABILILOR (IFAC)


FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA A CONTABILILOR (IFAC)


FEDERAȚIA INTERNAȚIONALA A CONTABILILOR (IFAC)

PROFIL

Noi inceputuri

In anul 1977, pe cand Romania se numea inca Comunista și poporul se afla sub jugul greu al unui dictator obsedat de propriul cult, intr-o maniera deșanțata și nemaiintalnita de la Stalin incoace, in acest an nenorocit in care la 4 Martie intreaga țara avea sa fie afectata de cutremurul pe care nu-l va uita niciodata, in cursul firesc al lumii internaționale de la acea vreme, lucrurile evoluau sub multiple aspecte și in nenumarate domenii.In 1977 Uniunea Sovietica lansa Soyuz 24, ultima dintr-un șir de trei misiuni spațiale, pentru prima oara, un președinte musulman, respectiv Anwar El Sadat al Egiptului devenea primul lider arab al Orientului Mijlociu care efectua o vizita oficiala in Israel, și acestea sunt doar doua din multele evenimente care se doreau a depași granițele impuse de vechile norme și evenimente care marcasera lumea. Sfarșitul secolului XX se dorea a fi un pas spre noi inceputuri, oamenii fiind istoviți și satui de evenimentele nefaste politice și economice care ii torsionasera atația ani. Tot in 1977, lumea contabilitații și a auditului, pilonii de susținere ai macroeconomiei, erau intariți prin inființarea a ceea ce avea sa fie cea mai puternica organizație mondiala a contabililor. La 7 octombrie 1977, la Munchen, in cadrul celui de-al 11-lea Congres Internațional al Contabililor era inființata Federația Internaționala a Contabililor (IFAC) pentru ca se ivise necesitatea ca o instituție puternica sa concentreze sub autoritatea sa toate problemele auditului și ale contabilitații intr-un context in care economia lumii lua avant ca rezultat al revenirii in forța dupa pierderile pe care le suferisera popoarele lumii dupa Cel de-al doilea razboi mondial. Suntem indreptațiți sa ne intrebam daca inființarea acestei organizații nu este cumva o expresie a tendinței nemțești spre perfecționism și organizare riguroasa?

A fost nevoie de o perioada de 19 ani, pentru ca profesia contabilitații din Romania sa se faca mai intai cunoscuta, acceptata și apoi recunoscuta la nivel internațional. In acest sens menționam ca primul organism roman care a aderat la IFAC a fost Corpul Exeperților Contabili și Contabililor Autorizați din Romania, care in 1996 a devenit membru cu drepturi depline al IFAC. Ulterior, in 2008, organizația profesionala a auditului romanesc, Camera Auditorilor Financiari din Romania, care fusese inființata cu numai 8 ani in urma, a parcurs drumul necesar, a intarit și indeplinit misiunea ce și-o asumase, devenind membru cu drepturi depline a IFAC in 13 noiembrie 2008.

Cine este IFAC și care este menirea sa in contextul internațional al contabilitații și auditului?

Daca pe scurt putem afirma ca IFAC este organizația mondiala care carmuiește și obladuiește, sub umbrela sa, cele mai multe din instituțiile, organizațiile și organismele naționale și regionale, care reprezinta profesia auditului și a contabilitații la diferite nivele, este o specificație realmente succinta, dar nu și la obiect, intrucat rolul și responsabilitațile IFAC depașesc cu mult granițele acestei afirmații.

Prin urmare vom proceda la urmatoarele specificații:

Misiunea Federației Internaționale a Contabililor este aceea de a servi interesului public, de a intari profesia contabila la nivel mondial și de a contribui la dezvoltarea unor economii naționale puternice prin stabilirea și promovarea aderarii la standarde profesionale de o inalta calitate, incurajand convergența internaționala a standardelor și expunand problemele de interes public cu privire la acele puncte unde expertiza profesionala este cea mai relevanta. In acest sens, se disting urmatoarele direcții asupra carora se concentreaza toata activitatea IFAC:

v    Dezvoltarea unor standarde internaționale de inalta calitate și oferirea asistenței necesare pentru adoptarea, implementarea și utilizarea acestora de catre diferitele organismele membre;

v    Netezirea drumului spre colaborare și cooperare intre organismele sale membre;

v    Colaborarea și cooperarea cu alte organizații internaționale;

v    Reprezentarea vocii profesiei contabile la nivel internațional;

v    Asigurarea rolului de organism de reglementare al profesiei la nivel internațional;

v    Asigurarea comunicarii eficiente intre organismele de reglementare internaționale, intre organismele internaționale de stabilire a standardelor, intre agențiile de dezvoltare, intre comunitațile investitorilor și a altor parți interesate;

v    Abordarea necesitații unei conduceri la nivel financiar și de raportare financiara de inalta calitate prin dezvoltarea Standardelor Internationale de Contabilitate pentru Sectorul Public;

v    Abordarea problemelor practicienilor mici și mijlocii, precum și a națiunilor in curs de dezvoltare;

v    Realizarea unei stranse legaturi cu cele mai mari firme de contabilitate prin intermediul Forum-ului Firmelor.

In ce privește angajamentul luat fața de interesul public, IFAC depune eforturi uriașe pentru a-și respecta responsabilitațile prin dezvoltarea standardelor in domenii precum auditul, educația, etica și raportarea financiara a sectorului public; acest rol este intarit de activitațile intreprinse pentru promovarea transparenței și a convergenței in raportarea financiara, prin furnizarea celor mai eficiente indrumari practice pentru contabilii profesioniști angajați și prin implementarea programelor de conformitate pentru membri.

Politica IFAC este aceea de a conlucra indeaproape cu membrii sai asociați, cu mebrii sai cu drepturi depline și cu organizațiile contabile regionale pentru a asigura competența și integritatea contabililor de pretutindeni din lume și pentru a sprijini contabilii in eforturile acestora de a furniza servicii de inalta calitate.

Cum este organizat IFAC?

Pe parcursul perioadei 1977-2008, IFAC a fost prezidat de un numar de 13 președinți, proveniți din țari foarte diferite din punct de vedere al cutumei, culturii, practicilor și nivelelor de dezvoltare ale economiei. In prezent, IFAC este prezidat de Robert L. Bunting, originar din Statele Unite, al carui mandat va expira in noiembrie 2010.

Conducerea IFAC revine Consiliului, alcatuit din cate un reprezentant al fiecaruia dintre membrii cu drepturi depline ai IFAC. Consiliul se intrunește o data pe an și este responsabil cu deciziile de ordin constituțional și strategic și cu numirea Board-ului.

Board-ul IFAC este compus din membrii de pe tot Globul, aleși ca reprezentanți ai profesiei contabile și care au depus un juramant in ce privește acțiunile lor care sunt indreptate numai in direcția realizarii și asigurarii integritații și a interesului public. Board-ul este condus de catre Președintele IFAC și de un numar de 21 de persoane din 18 țari. Aceste persoane sunt responsabile pentru stabilirea politicilor și operațiunilor de supraveghere, de implementarea programelor, precum și de activitațile consiliilor și comitetelor. Board-ul este sprijinit de 3 comitete:

v    Comitetul de Audit - comitet cu rol de consultare al Board-ului, ale carei obiective principale sunt prevederea și pregatirea situațiilor financiare ale IFAC.

v    Comitetul de Nominalizare - face recomandarile cu privire la componența consiliilor și comitetelor IFAC.

v    Comitetul de Planificare și Finanțe - sprijina dezvoltarea și implementarea planurilor strategice și operaționale cu privire la bugetul IFAC.

Ca lider al dezvoltarii profesiei contabile la nivel mondial, IFAC cuprinde o suma de consilii cu rol de reglementare și stabilire a standardelor:

v    International Accounting Education Standards Board (IAESB) - Consiliul pentru Stabilirea Standardelor Internaționale de Educație pentru Contabilitate - misiunea sa este aceea de a servi interesului public prin intarirea profesiei contabile, la nivel mondial, prin dezolvatarea și ridicarea educației la un nivel foarte inalt. IESB emite:

 • International Education Standards (IES) - Standarde Internaționale de Educație pentru Contabilitate;
 • International Education Guidlines for Profesional Accountants (IEG) - Ghiduri Internaționale cu privire la Educație pentru Profesioniștii Contabili;
 • International Education Papers for Profesional Accountants (IEP) - Documente Internaționale cu privire la Educație pentru Profesioniștii Contabili.

v    International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB) - Consiliul pentru Stabilirea Standardelor Internaționale de Audit și Asigurare - misiunea sa este declarata in titlu pe care il poarta, standardele emise de acest comitet fiind:

 • International Standard son Auditing (ISA) - Standarde Internaționale de Audit;
 • International Standards on Assurance Engagements (ISAE) - Standarde Internaționale pentru Misiuni de Asigurare;
 • International Standard son Quality Control (ISQC) - Standarde Internaționale pentru Controlul Calitații;
 • International Auditing Practice Statements (IAPS) - Declarații internaționale cu privire la Practica in Audit.

v    International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) - Consiliul pentru Stabilirea Standardelor Internaționale de Etica pentru Contabili - realizeaza și emite in vederea servirii interesului public, standarde și alte declarații internaționale de inalta calitate, cu privire la etica, in folosul contabililor din intreaga lume. Publicațiile acestui comitet sunt:

 • The Code of Ethics for Professional Accountants - Codul Etic pentru Profesioniștii Contabili - stabilește principiile etice pentru un numar de peste 2, 5 milioane profesioniști contabili care sunt membrii ai organismelor membre cu drepturi depline ale IFAC.
 • Interpretations to the Code of Ethics for Professional Accountants - Explicații la Codul Etic pentru Profesioniștii Contabili - asista aplicarea Codului.

v    International Public Sector Accounting Standards Board (IPSASB) - Consiliul pentru Stabilirea Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public - servește interesului public prin stabilirea de standarde de inalta calitate in vederea pregatirii situațiilor financiare cu scop general. Documentele publicate sunt:

 • International Public Sector Accountaing Standards (IPSAS) - Standarde Internaționale pentru Contabilitatea Sectorului Public;
 • Documente de informare și consultare cu privire la aspecte de interes pentru sectorul public.

Una dintre cele mai importante subdiviziuni ale IFAC este Public Interest Oversight Board (PIOB) - Conisliul pentru Supravegherea Interesului Public al carui rol fundamental este acela de a spori increderea investitorilor și a altor parți interesate și de a supraveghea activitatea consiliilor care stabilesc standarde, mai sus prezentate: IAASB, IAESB, IESBA.

Intrucat domeniul de activitate al IFAC este de o foarte larga anvergura, s-a procedat la inființaerea unui numar de comitete care susțin și completeaza aria acitivitaților in domeniul profesiei:

v    Transnational Auditors Committee (TAC) - Comitetul Auditorilor Transanaționali - comitet dedicat reprezentarii, abordarii și cautarii unor soluții pentru problemele profesionale ale membrilor Forum-ului Firmelor ( Forum of Firms- FOF - ). Activitatea TAC și a FOF sunt strans legate și aflate in permanenta interdependența. Acest Forum al Firmelor are misiunea de a promova standarde de inalta calitate pentru raportarea financiara și pentru practica in audit. Forumul reunește firme care efectueaza audituri pentru entitați transnaționale și care sunt implicate in profesie, intr-o modalitate mult mai apropiata de activitațile IFAC. TAC este comitetul de conducere al activitaților FOF care se materiualizeaza in urmatoarele publicații:

 • Good Practice Guidance Ghiduri cu privire la Buna Practica
 • Policy and Guidance Statements - Declarații de indrumare și politica

v    Small and Medium Practices Committee (SMPC) - Comitetul pentru Practicienii Mici și Mijlocii furnizeaza resursele și faciliteaza schimbul de cunoștințe și informații cu privire la cele mai bune practici intre practicienii mici și mijlocii și alți contabili care iși desfașoara activitatea in cadrul entitaților mici și mijlocii. Cele mai multe dintre publicațiile SMPC sunt ghiduri.

v    Professionbal Accountants in Business (PAIB) Committee - Comitetul Profesioniștilor Contabili Angajați faciliteaza schimbul de informații intre , mai bine de un milion de contabili din lume, angajați in comerț, industrie, sectorul public, educație și sectorul non-profit. Acest comitete publica articole și studii.

v    Developing Nations Committee (DNC) - Comitetul Națiunilor aflate in Dezvoltare sprijina dezvoltarea profesiei contabile in toate regiunile lumii, reprezentand interesele profesiunii aflate in desfașurarea procesului de evoluție, furnizand ghiduri și alte resurse de informații, asigurandu-le asistența pentru dezvoltare.

v    Compliance Advisory Panel (CAP) - Panel -ul de Consultanța cu privire la Conformitate este o subdiviziune a IFAc care se ocupa cu supraveghere implementarii și a operațiunilor desfașurate de diferitele organizații profesionale care doresc sa devina membre IFAC și trebuie sa parcurga Programul de Conformitate al Organismelor Membre IFAC.

Criza Economica Globala - o problema a tuturor! O problema a Federației Internaționale a Contabililor

Deja a trecut cam de mult timpul cand toata lumea ridica, mirata și surprinsa, din sprancene, auzind de "CRIZA". Suntem in cea mai lunga recesiune de la al doilea razboi mondial in coace! Mai mult sau mai puțin, cam toate națiunile sunt afectate, iar ca toate relele din ultimul secol, și criza se datoreaza unui mic grup de oameni foarte importanți și foarte puternici (cel mai probabil, grupul francmasonic Bilderberg). Pe masura ce au zdruncinat America și Europa cu tot soiul de programe pentru infrant psihicul muritorului de rand (mai intai epidemia cu gripa aviara (H5N1) in 2005, apoi statisticile alarmante despre cancerul de col uterin al carui leac mirific (Gardasil/Silgard si Cervarix) l-au furnizat fara prea mult succes in perioada 2008 - prezent, apoi viguroasa și la moda gripa porcina (H1N1) și bineințeles remediul sau care a facut nenumarate victime) probabil ca s-a gasit oportuna și necesara, pe langa efectele incalzirii globale, și slabirea profunda a economiei mondiale pentru a desavarși planul de dezumanizare a diferitelor populații mergand pe latinul principiu "divide et impera", de asta data fiind mai profund, referindu-se la asanarea psihicului, a sanatații, a respectului de sine și fața de ceilalți prin inducerea saraciei care este de altfel, sora buna cu mizeria umana.

O alta trasatura interesanta a acestor fapte, este ca toate veștile rele vin din Statele Unite ale Americii și in mod total uimitor și soluțiile acestor probleme se nasc tot pe acest continent care, pare-se binecuvantat cu pionieratul resurselor fara sfarșit și al ideilor de factura geniala.

Center of Public Integrity, o organizatie americana de jurnalism de investigatie, a ajuns la o concluzie socanta in legatura cu actuala criza financiara. Conform acesteia, criza a fost declansata in mod intentionat de bancile americane si unele banci europene doar pentru a primi fonduri. "Vinovatii", recompensati de Bush pe 3 octombrie 2008, cand s-a semnat planul de salvare a institutiilor financiare, plan in urma caruia mai multe banci si companii de credite urmau sa primeasca peste 700 miliarde de dolari. In plus, la suma astronomica, Rezerva Federala a USA s-a oferit sa acorde imprumuturi de alte cateva sute de miliarde acestor institutii. Interesant de menționat este ca de-a lungul campaniilor electorale, marile companii de creditare au fost printre cele mai mari donatoare de fonduri. Numai in 2008, ele au contribuit cu peste 150 milioane de dolari la campaniile politicienilor americani.

Inceputul actualei crize, conform Center of Public Integrity, isi are radacinile in problemele ce au lovit industria IT la inceputul anilor 2000. Ca masura de salvare a companiilor din aceasta industrie, Rezerva Federala a micsorat substantial dobanda la credite, care au continuat sa ramana mici si dupa solutionarea crizei din tehnologie. Mai mult, dobanda a continuat sa scada si in urmatorii ani, ajungand in 2003 la cel mai mic procent din ultimii 30 de ani. Profitand de acest lucru, tot mai multi americani au inceput sa apeleze la credite, majoritatea de la companii de specialitate. Ciudat, oamenii au ajuns in secolul in care calatoresc in spațiu, și aceste probleme nu au putut fi prognozate din timp?! In fapt este vorba de un complex de factori bine concertați care au dus la saracirea și exasperarea celor "proști, dar mulți."

Pentru ca am purces la o abordare caustica, tranșanta și obiectiva a cauzelor apariției crizei "noastre, cea de toate zilele" și pentru ca efectele sale le cunoaștem din nefericire, cu toții, vom proceda la o prezentare mai amiabila, mai puțin obiectiva a masurilor și acțiunilor de intreprins pe care le expune IFAC, organizație tot mondiala și tot cu sediul in USA, de unde se ia pulsul planetei.

Daca in 1977 IFAC numara numai 63 de organisme membre, in prezent cuprinde 140 membrii cu drepturi depline și 19 membrii asociați, din 124 de țari și jurisdicții. Numarul de profesioniști contabili care profeseaza sub umbrela IFAC, in audit sau contabilitate este aproape imposibil de apreciat cu exactitate, deși IFAC vehiculeaza ideea ca ar reprezenta 2,5 milioane de profesioniști contabili. Se ințelege deci, de ce vocea internaționala a contabilitații și auditului, pilonii macroeconomiei, trebuie sa se faca auzita tare și clar, in ce privește o problema atat de grava și de serioasa precum criza economica globala.

IFAC a pus la dispoziția publicului o pagina de internet care cumuleaza toate indrumarile, articolele, resursele de informație cu privire la aspecte legate de criza, discursurile și alte inițiative intreprinse atat de catre IFAC, consiliile sale de stabilire a standardelor, membrii și asociații sai, dar și de alte entitați care sunt relevante pentru contabilii profesioniști și parțile interesate direct de decursul profesiei contabile și auditului.

In principal, IFAC se concentreaza asupra a trei direcții de acțiune cu privire la criza și contracararea efectelor acesteia:

sa sporeasca gradul de conștientizare in randul celor care intocmesc situații financiare și in randul auditorilor cu privire la noile ghiduri care pot sprijini raportarea in corelație cu instrumentele financiare;

sa incurajeje continuitatea convergenței in ce privește raportarea financiara, pe masura ce susține consecvența contabilitații valorii juste de vreme ce reducerea transparenței nu este, in nici un caz, in interesul investitorilor;

sa promoveze și sa ia parte la discuțiile cu privire la buna practica in auditurile instituțiilor financiare și a altor organizații care sunt afectate de criza.

In cel mai succint mod, se poate afirma ca reacția IFAC la actuala criza promoveaza doua principii pe cat de simple, pe atat de greu de urmat: Fa-ți bine socotelile! Acest principiu ar fi demn de respectat atat la nivel de instituție, organizație, entitate economica și respectiv afacere, dar și la nivel de individ. Sa nu uitam ca una din cauzele crizei financiare existente a fost incalcarea acestui principiu, de bun simț și fundamental, al vieții. Spune Adevarul in toate domeniile! Adevarul face omul si natiunea libere. Nu emite raportari ireale, care ascund fapte ilicite, susține alte trei principii cu importante valențe in audit și contabilitate, conform Codului Etic, emis tot de IFAC, respectiv principiul obiectivitații, independenței și integritații.

IFAC a prezentat o serie de recomandari Grupului celor 20 pe parcursul celor doua summite organizate in Londra și Pittsburg in 2009, care se pot rezuma in: propuneri cu privire la intarirea cadrului de reglementare și a transparenței; aplicarea Codului de Buna Practica cu privire la Transparența Fiscala, aparținand Fondului Monetar Internațional sa fie perfectata prin aplicarea Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public (IPSAS); recomanda ca G20 sa sprijine respectarea codurilor și a standardelor prin inițiativele ROSC; G20 sa sprijine Banca Mondiala si alte banci de dezvoltare in eforturile pe care acestea le depun pentru a ajuta tarile sa-și imbunatațeasca capacitațile din domeniul managementului financiar și sa-și intareasca infrastructura de raportare financiara. De asemenea, IFAC propune ca G20 sa incurajeze guvernele sa adopte și sa implementeze un set unic de standarde globale, nu numai in ce privește contabilitatea, dar și auditul și independența, iar la nivelul guvernanței corporative, aceasta ar trebui imbunatațita. In ce privește entitațile mici și mijlocii, potrivit IFAC, G20 trebuie sa ia in calcul necesitațile și problemele acestora in momentul formularii și implementarii politicilor și reformelor financiare.

La finele anului 2009, pe 17-18 noiembrie, IFAC a organizat in Washington, DC un Seminar Global, cu ocazia Celei de-a 32-a Ședințe Anuale a Consiliului, care a reunit reprezentanți ai profesiei, organisme membre IFAC, organisme regionale, grupari contabile și alte parți interesate, sosite de pe tot Globul pentru acest eveniment.

Seminarul Global a explorat in cadrul atelierelor sale probleme precum prevenirea continuarii raspandirii crizei, aspecte legate de asigurare și viitorul raportarii financiare in masura in care aceasta poate susține și promova stabilitatea financiara la nivel global. Ideea principala a acestui seminar consta in faptul ca IFAC susține cu tarie adoptarea și implementarea unui singur set de standarde de o calitate excelenta la nivel internațional, care sa confere transparența, obiectivitate, integritate, prin urmare, sa conduca la realizarea unor seturi de documente și situații financiare viabile și veridice care sa ofere asigurare și incredere in activitațile economice pe care le oglindesc.

Ulterior acestui eveniment, la inceputul anului curent, IFAC a continuat sa efectueze studii și cercetari referitoare la necesitațile pieței sub imperiul crizei și a emis prin consiliile sale noi seturi de standarde.

Consiliul pentru Stabilirea Standardelor Internaționale de Contabilitate pentru Sectorul Public a publicat un nou standard pentru imobilizari necorporale (IPSAS 31), trei standarde pentru a acoperi toate aspectele ce privesc contabilizarea și prezentarea de informații cu privire la instrumentele financiare (IPSAS 28, 29 și 30).

Unul dintre studiile anuale ale IFAC, ale carui rezultate au fost facute publice in ianuarie, studiu ce se intituleaza Supravegherea Leadership-ului la nivel Global, demonstreaza ca, respectiv, contabilii sunt susținatori și reprezentanți ai intereselor entitaților mici și mijlocii.

Studiul conchide ca, in virtutea rolului intervenționist asumat de diferitele guverne in piețele interne, finanțele sectorului public au beneficiat de modificari pozitive. Mai mult decat atat, guvernanța corporativa a inregistrat imbunatațiri iar profesia contabila este inca la mare cautare in randul absolvenților universitari. In finalul raportului studiului se constata necesitatea continuarii menținerii unitații profesiei.

Fara indoiala, IFAC va continua sa susțina eforturile membrilor sai in incercarea de a depași momentul crizei, prin intreprinderea multiplelor sale acțiuni in direcția armonizarii obiectivelor, consituirii unui set unic de standarde profesionale, mereu actualizat, mereu mai performant in funcție de rezultatele studiilor și cercetarilor efectuate cu ajutorul membrilor sai; in ultima instanța IFAC va incerca sa-și mențina angajamentul luat fața de profesie și va promova alinierea eforturilor in vederea evoluției și a ridicarii standardelor la cele mai inalte cote.

Succesul inregistrat de aceasta organizație mondiala este vadit, mai ales in virtutea faptului ca se constata ca auditorii naționali nu sunt primiți pentru a profesa in cadrul altor țari decat daca și-au obținut certificatul profesional sub auspiciile unui organism membru IFAC, fapt care ar fi echivalentul recunoașterii calitații profesionale a respectivului auditor.

Este esențial sa admitem ca globalizarea constituie o necesitate in momente in care internaționalizarea devine tot mai pregnanta, iar relațiile interstatale in toate domeniile au influențe decisive pentru stadiul dezvoltarii la nivel național individual, in ultima instanța pentru creșterea nivelului de trai a omului de rand, efectul economic și calitatea sa raspandindu-se conform principiului reacției in lanț.

Cand se ia in discuție fenomenul de globalizare, unii vorbesc despre refacerea vechiului Imperiu Roman, alții despre creșterea nivelului de trai. Un fapt este cert, intre SUA și Occidentul bogat, pe de o parte și restul Europei, pe de cealalta parte, sunt diferențe economice, dar și de alte nuanțe, colosale.

Haosul cu care ne confruntam astazi deriva din faptul ca, pornind de la dezvoltarea tehnologica si economica, ale carei origini provin, in special, din Statele Unite, un numar important al activitatilor umanitatii se situeaza pe o scala si un orizont atat de mari, incat au depasit granitele nationale, in limitele carora statele suverane isi exercita dreptul la guvernare. Pe masura ce domeniul activitatilor umane se extinde dincolo de reglementarile statului-natiune, legalitatea si regulile au devenit prea stramte. De aici rezida faptul ca in toate domeniile sunt necesare aceleași norme și legitați care sa carmuiasca multiplele activitați desfașurate și care sa faciliteze și sa alinieze relațiile in toate domeniile. Iata, in aceasta idee IFAC promoveaza existența unui singur set de standarde internaționale, pentru ca auditorii și contabilii sa desfașoare o activitate bine organizata, bine structurata, de calitate, ușor de supravegheat și de coordonat. In fapt, cele mai multe provocari ale profesiei sunt de ordin local, iar soluțiile, in unele cazuri, par sa fie globale. De aici, și necesitatea de a desfașura activitatea sub carmuirea unui organism profesional global, care și-a caștigat renumele, prin eforturi și profesionalism, de-a lungul a trei decenii.

Expert Relații Publice

Alexandra Jora

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate