Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
ISA 230 DOCUMENTATIA DE AUDIT


ISA 230 DOCUMENTATIA DE AUDIT


ISA 230 DOCUMENTATIA DE AUDIT

Introducere

Domeniul de aplicare

ISA 230 trateaza responsabilitatea auditorului de a intocmi documentatia de audit pentru un audit al situatiilor financiare.Cerintele specifice privind documentatia din alte ISAs nu limiteaza aplicarea ISA 230.

Introducere

Natura si scopurile documentatiei de audit

Documentatia de audit furnizeaza :

 • Dovada bazei pentru concluzie a auditorului cu privire la atingerea  obiectivelor generale ale auditului
 • Dovada faptului ca auditul a fost planificat si efectuat in conformitate cu ISAs si dispozitiile legale si de reglementare aplicabile

Introducere

Natura si scopurile documentatiei de audit

Documentatia de audit serveste si unor scopuri aditionale :

 • Sprijina echipa misiunii in planificarea si efectuarea auditului
 • Sprijina membrii echipei responsabili cu supervizarea, in indrumarea si supervizarea activitatii si in indeplinirea responsabilitatilor de revizuire (ISA 220)
 • Permite responsabilizarea echipei
 • Mentine o evidenta a problemelor cu semnificatie continua pentru auditurile viitoare
 • Permite efectuarea inspectiilor si revizuirilor controlului calitatii
 • Permite efectuarea inspectiilor externe

OBIECTIV

Intocmirea documentatiei care furnizeaza :

 • Evidenta suficienta si adecvata a modului in care este fundamentat raportul auditorului
 • Dovada faptului ca auditul a fost planificat si efectuat in conformitate cu ISAs si cerintele legale si reglementare

DEFINITII

 • Documentatie de audit - inregistrarea procedurilor de audit efectuate, a probelor de audit relevante, precum si a concluziilor auditorului ( documente de lucru, foi de lucru )
 • Dosar de audit - unul sau mai multe dosare sau alte medii de stocare, in format fizic sau electronic, ce contin inregistrarile care alcatuiesc documentatia de audit pentru o misiune
 • Auditor cu experienta - persoana fizica (din interiorul sau din afara firmei) care are experienta practica de audit si o cunoastere rezonabila a :

Proceselor de audit

ISAs si cerintelor legale si reglementare

Mediului de afaceri in care opereaza entitatea

Aspectelor privind auditul si raporatrea financiara relevante pentru domeniul de activitate al entitatii

CERINTE

Intocmirea la timp a documentatiei de audit

Auditorul intocmeste la timp documentatia de audit.

Intocmirea la timp a documentatiei de audit suficiente contribuie la cresterea calitatii auditului si faciliteaza revizuirea si evaluarea eficace a probelor de audit obtinute si a concluziilor.

Este probabil ca documentatia intocmita ulterior efectuarii activitatii de audit sa fie mai putin exacta decat cea intocmita in timpul misiunii.

CERINTE

Documentarea procedurilor de audit efectuate

si a probelor de audit obtinute

Auditorul va intocmi o documentatie de audit suficienta pentru ca un auditor cu experienta, fara nici o legatura anterioara cu auditul, sa inteleaga :

 • Natura, plasarea in timp si amploarea procedurilor de audit efectuate in vederea conformitatii cu ISAs si alte dispozitii
 • Rezultatele procedurilor efectuate si probele obtinute
 • Aspectele semnificative care au aparut in timpul auditului, concluziile asupra acestora si rationamentele profesionale semnificative care au condus la concluzii

Forma, continutul si amploarea documentatiei de audit

Factori :

 • Dimensiunea si complexitatea entitatii
 • Natura procedurilor de audit
 • Riscurile unor denaturari semnificative
 • Semnificatia probelor de audit obtinute
 • Natura si amploarea exceptiilor identificate

Exceptie : un raspuns care indica o diferenta intre informatiile supuse solicitarii de confirmare sau continute in evidenta entitatii, si informatiile furnizate de partea care confirma

 • Necesitatea de a documenta o concluzie sau o baza pentru concluzii ce nu poate fi determinata imediat din documentatia activitatii efectuate sau din probele obtinute

Forma, continutul si amploarea documentatiei de audit

Documentatia de audit poate fi inregistrata pe hartie sau pe un mediu electronic sau de alta natura.

Documentatia include :

 • Programe de audit
 • Analize
 • Descrierea problematicii
 • Rezumatele aspectelor semnificative
 • Scrisori de confirmare si reprezentare
 • Liste de verificare
 • Corespondenta (inclusiv electronica)

Documentatia de audit nu este un substitut pentru inregistrarile contabile ale entitatii.

Consideratii specifice entitatilor mici

 • Documentatia este, in general, mai putin extinsa
 • Cand partenerul de misiune efectueaza toata activitatea de audit, nu se documenteaza informarea sau instruirea echipei si revizuirea sau supervizarea
 • Poate fi util si eficient ca diferitele aspecte ale auditului sa fie inregistrate impreuna, intr-un singur document, facand referire la foile de lucru atunci cand este cazul, de exemplu :
  • Intelegerea entitatii si a controlului intern
  • Strategia generala de audit si planul de audit
  • Pragul de semnificatie ti riscurile evaluate
  • Aspectele semnificative constatate si concluziile

Documentarea naturii, plasarii in timp

si amplorii procedurilor efectuate

 • Caracteristicile de identificare a elementelor sau problemelor specifice testate, exemple :

Pentru un test de detaliu al ordinelor de cumparare se pot identifica documentele selectate dupa data si numerele unice ale ordinelor

Pentru o procedura privind selectarea tuturor elementelor peste o valoare, se inregistreaza domeniul de aplicare a procedurii si identifica populatia

Pentru o procedura de esantionare sistematica se identifica documentele selectate pentru inregistrarea sursei, a punctului de incepere si a intervalului de esantionare

Pentru o procedura de interviu se inregistreaza datele interviurilor, numele si denumirea posturilor personalului

Pentru o procedura de observare se inregistreaza procesul sau aspectele observate, persoanele relevante si responsabilitatile lor, locul si momentul

 • Persoana care a efectuat activitatea de audit si data la care activitatea a fost finalizata
 • Persoana care a revizuit activitatea de audit, data si amploarea revizuirii

Auditorul trebuie sa revizuiasca activitatea de audit prin revizuirea documentatiei. (ISA 220)

Documentatia de conformitate cu ISAs

 • Absenta cerintelor de documentare dintr-un ISA nu sugereaza faptul ca nu se intocmeste nici un fel de documentatie
 • Nu este necesar si nici posibil ca auditorul sa documenteze fiecare aspect analizat sau fiecare rationament profesional formulat
 • Documente incluse in dosar demonstreaza implicit conformitatea, ex :
  • Plan de audit documentat - dovada planificarii
  • Scrisoare de misiune - dovada convenirii termenilor
  • Raport continand opinie cu rezerve
 • Pentru cerintele care se aplica in general pe parcursul auditului exista mai multe modalitati, ex :

Scepticismul profesional se poate dovedi prin proceduri specifice pentru a corobora raspunsurile conducerii la intervievarile auditorului

Responsabilitatea partenerului de misiune pentru indrumarea, supervizarea si efectuarea auditului poate include documentarea implicarii in timp util a partenerului, precum participarea la discutiile in cadrul echipei (ISA 315)

Documentarea aspectelor semnificative

si a rationamentelor profesionale

Aspecte semnificative - exemple :

 • Aspecte ce conduc la aparitia unor riscuri semnificative
 • Rezultate ale procedurilor ce indica faptul ca situatiile financiare sunt denaturate semnificativ sau necesitatea de a revizui evaluarea anterioara cu privire la riscurile unor denaturari semnificative
 • Circumstante care produc dificultati semnificative in aplicarea procedurilor de audit necesare
 • Constatari ce ar putea conduce la o opinie modificata sau la includerea unui paragraf de observatii

Documentarea aspectelor semnificative

si a rationamentelor profesionale

Circumstante privind exercitarea rationamentului profesional, ex. :

 • Argumentarea concluziilor auditorului cand cerinta prevede ca auditorul "trebuie sa ia in considerare" informatii, iar acea considerare este semnificativa
 • Baza pentru concluzii a auditorului cu privire la caracterul rezonabil al domeniilor pentru care s-au aplicat rationamente subiective (estimari semnificative)
 • Baza pentru concluzii cu privire la autenticitatea unui document

Intocmirea unui rezumat (memorandum de finalizare)

Documentarea discutiilor cu conducerea, cu persoanele insarcinate cu guvernanta sau cu altii privind aspectele semnificative

Documentatia poate cuprinde minute ale sedintelor, intocmite de catre personalul entitatii si asupra carora a convenit auditorul.

Documentatia poate cuprinde documentarea discutiilor cu alte persoane, membri ai personalului sau terti.

Documentarea modului in care au fost tratate inconsecventele

Daca auditorul a identificat informatii discordante fata de concluziile finale ale auditorului cu privire la un aspect semnificativ, el trebuie sa documenteze modul in care a tratat aceasta discordanta.

Abaterea de la o cerinta relevanta

Daca, in situatii exceptionale, este necesara o abatere de la o cerinta relevanta a unui ISA, auditorul va documenta modul in care procedurile alternative efectuate conduc la atingerea scopului acelei cerinte, precum si motivele abaterii.

O cerinta este nerelevanta numai in cazurile in care :

 • Intregul ISA nu este relevant, sau
 • Cerinta este conditionata, iar conditia nu exista

Aspecte ce apar ulterior datei raportului auditorului

Daca ulterior datei raportului auditorul efectueaza proceduri noi sau aditionale sau formuleaza concluzii noi, documenteaza :

 • Circumstantele intalnite
 • Proceduri noi sau aditionale indeplinite, probele obtinute si concluziile, si efectul asupra raportului
 • Momentul si cine a efectuat si revizuit modificarile la documentatie

Alcatuirea dosarului final de audit

 • Intocmirea dosarului de audit si finalizarea procedurii administrative de alcatuire a dosarului final se realizeaza ulterior datei raportului. 

Firma de audit trebuie sa stabileasca politici si proceduri privind finalizarea la timp a dosarului de audit. Un termen adecvat este de 60 de zile de la data raportului.

 • Finalizarea dosarului de audit cuprinde, ex. :
  • Eliminarea sau inlaturarea documentatiei perimate
  • Sortarea, colationarea si stabilirea referintelor incrucisate pentru foile de lucru
  • Semnarea listelor de verificare aferente finalizarii procesului de alcatuire a dosarului
  • Documentarea probelor obtinute, discutate si convenite cu membrii echipei
 • Documentatia de audit nu se elimina inainte de sfarsitul perioadei de pastrare. ISQC 1 : Pentru misiunile de audit perioada de pastrare nu ar trebui, in mod normal, sa fie mai scurta de cinci ani de la data raportului.

Cerinte specifice privind documentatia de audit

ISA 210 "Convenirea asupra termenilor de audit", pct. 10-12 : termenii conveniti cu privire la misiunea de audit vor fi documentati intr-o scrisoare de misiune.

ISA 220 "Controlul calitatii pentru un audit al situatiilor financiare", pct. 24-25 : elementele documentatiei pentru misiunile de audit privind controlul calitatii si documentatia inspectorului de calitate pentru revizia dosarului misiunii.

ISA 240 "Responsabilitatile auditorului privind frauda", pct. 44-47 : componenta documentatiei aferente intelegerii entitatii si a mediului sau si a evaluarii riscurilor de denaturare semnificativa si documentatiei referitoare la reactiile la riscurile evaluate.

ISA 250 "Luarea in considerare a legii si reglementarilor intr-un audit al situatiilor financiare", pct. 29 : Auditorul trebuie sa includa in documentatia de audit neconformitatea identificata sau suspectata cu legile si reglementarile si rezultatele discutiei cu conducerea.

ISA 260 "Comunicarea cu persoanele insarcinate cu guvernanta", pct. 23 : Documentatia trebuie sa cuprinda aspectele comunicate verbal, plasarea in timp si persoana careia i-au fost comunicate. Pentru comunicarile in scris se pastreaza copii ale comunicarilor.

ISA 300 "Planificarea unui audit al situatiilor financiare", pct. 12 : Documentatia trebuie sa cuprinda strategia generala de audit, planul de audit si orice modificari semnificative ale acestora.

ISA 315 "Identificarea si evaluarea riscurilor de denaturare semnificativa prin intelegerea entitatii si a mediului sau", pct. 32 : Documentatia trebuie sa cuprinda discutiile din cadrul echipei, elementele principale ale intelegerii entitatii si mediului sau, riscurile identificate si evaluate, riscurile identificate si controalele aferente.

ISA 320 "Pragul de semnificatie in planificarea si desfasurarea unui audit", pct. 14 : Documentatia include pragul de semnificatie pentru situatiile financiare ca intreg; nivelurile pragurilor pentru anumite solduri, tranzactii sau prezentari; pragul de semnificatie functional; orice revizuire a valorilor de mai sus.

ISA 330 "Reactia auditorilor la riscurile evaluate", pct. 28-30 : Documentatia cuprinde raspunsurile generale la riscuri si procedurile suplimentare efectuate; legatura dintre proceduri cu riscurile evaluate; rezultatele procedurilor; concluziile trase cu privire la increderea in controalele auditurilor precedente; demonstrarea ca situatiile financiare sunt in concordanta cu inregistrarile contabile.

ISA 450 "Evaluarea denaturarilor identificate pe parcursul auditului", pct. 15 : Documentatia va include elementele privitoare la denaturari.

ISA 540 "Auditarea estimarilor contabile, inclusiv a estimarilor la valoare justa si a prezentarilor aferente", pct. 23 : Documentatia cuprinde : baza pentru concluzii cu privire la caracterul rezonabil al estimarilor; indicatorii unei posibile influente a conducerii.

ISA 550 "Parti afiliate", pct. 28 : Documentatia cuprinde numele partilor afiliate identificate si natura relatiilor cu partea afiliata.

ISA 600 "Considerente speciale - auditul situatiilor financiare ale grupului", pct. 50 : Documentatia cuprinde analiza componentelor si procedurile de audit efectuate; natura, momentul si amploarea implicarii echipei misiunii la nivelul grupului in activitatea auditorilor componentelor; comunicarile in scris.

ISA 610 "Utilizarea activitatii auditorilor interni", pct. 13 : Daca se utilizeaza activitatea auditorilor interni, documentatia cuprinde concluziile privind gradul de adecvare a auditului intern si procedurile utilizate de auditorul extern.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate