Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
SITUATII FINANCIARE: BILANT CONTABIL, CONT DE PROFIT SI PIERDERE, SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


SITUATII FINANCIARE: BILANT CONTABIL, CONT DE PROFIT SI PIERDERE, SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE


SITUATII FINANCIARE: BILANT CONTABIL, CONT DE PROFIT SI PIERDERE,   SITUATIA FLUXURILOR DE TREZORERIE

  1. Bilantul contabil - elemente si structuri

BILANT CONTABIL

ElementeSume

A. ACTIVE IMOBILIZATE

I. Imobilizari necorporale

Cheltuieli de constituire;

Cheltuieli de dezvoltare;

Consesiuni, brevete, licente, marci, drepturi si valori similare si alte imobilizari necorporale;

Fond comercial achizitionat;

Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie;

II. Imobilizarile corporale

Terenuri si constructii;

Instalatii tehnice si masini;

Alte instalatii, utilaje si mobilier;

Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie;

III. Imobilizari financiare

Actiuni detinute la entitatile afiliate;

Imprumuturi acordate entitatilor afiliate;

Investitii detinute ca imobilizari (actiuni si obligatiuni de la alte entitati)

Alte imprumuturi acordate;

B. ACTIVE CIRCULANTE

I. Stocuri

Materii prime si materiale consumabile (materii prime, materiale consumabile, materiale de natura obiectelor de inventar, stocuri aflate la terti, ambalaje);

Productia in curs de executie;

Produse finite si marfuri (semifabricate, produse finite, produse reziduale, animale, marfuri);

Avansuri pentru cumparari de stocuri;

II. Creante

Creante comerciale (clienti, efecte de primit);

Sume de incasat de la entitatile afiliate si din interese de participare;

Alte creante;

Creante privind capitalul subscris si nevarsat;

III. Investitii pe termen scurt

IV. Casa si conturile la banci

Conturi la banci;

Casa;

Acreditive;

Avansuri de trezorerie;

Alte valori;

C. CHELTUIELI IN AVANS

(chirii, asigurari, abonamente platite in perioada/exercitiul curent care se refera la perioada/exercitiul financiar urmator)

D. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MICA DE UN AN

I. Imprumuturi si datorii asimilate

(imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, credite bancare pe termen scurt);

II. Datorii comerciale (furnizori, efecte de platit);

III. Sume datorate entitatilor afiliate;

IV. Sume datorate entitatilor de care copania este legata in virtutea intereselor de participare;

V. Alte datorii (datorii fiscale, sociale, salariale etc.);

E. ACTIVE CIRCULANTE NETE, RESPECTIV DATORII CURENTE NETE

F. TOTAL ACTIVE MINUS DATORII (A+E)

G. DATORII CE TREBUIE PLATITE INTR-O PERIOADA MAI MARE DE UN AN

I. Imprumuturi si datorii asimilate

(imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, credite bancare, imprumuturi - leasing financiar);

II. Datorii comerciale (furnizori, efecte de platit);

III. Sume datorate entitatilor afiliate;

IV. Sume datorate entitatilor de care copania este legata in virtutea intereselor de participare;

V. Alte datorii (datorii fiscale, sociale, salariale etc.);

H. PROVIZIOANE (datorii probabile din litigii, garantii acordate clientilor)

I. VENITURI IN AVANS

Venituri inregistrate in avans (chirii incasate in perioada/exercitiul curent care se refera la perioada/exercitiul financiar urmator);

Subventii pentru investitii.

J. CAPITAL SI REZERVE

I. Capitalul subscris varsat si nevarsat;

II. Prime de capital;

III. Rezerve din reevaluare;

IV. Rezerve

1) Rezerve legale;

2) Rezerve statutare sau contractuale;

3) Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezervele din reevaluare;

4) Alte rezerve;

5) Actiuni proprii (cu semnul minus);

V. Rezultatul reportat (profit sau pierdere);

VI. Rezultatul exercitiului (profit sau pierdere)

E si F sunt indicatori care se calculeaza conform urmatoarelor formule:

E = B + C - D - (I 1)

F = A + B + C - D - I

  1. Contul de profit si pierdere- elemente si structuri

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE

VENITURI DIN EXPLOATARE

1) Cifra de afaceri (venituri din vanzarea produselor finite, marfurilor, din prestarea serviciilor, executarea lucrarilor);

2) +/- Variatia stocurilor;

3) Venituri din productia imobilizata;

4) Alte venituri din exploatare;

CHELTUIELI DIN EXPLOATARE (cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile, cheltuieli cu marfurile, cheltuieli cu salariile si asigurarile sociale, cheltuieli cu amortizarea, cheltuieli cu provizioanele, cu deprecierea minus veniturile din reluarea deprecieri sau a provizioanelor, alte cheltuieli din exploatare)

= PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

VENITURI FINANCIARE (ex. venituri din dobanzi, din dividende, din sconturi primite)

CHELTUIELI FINANCIARE (ex. cheltuieli cu dobanzile, cu sconturile acordate)

= PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A)

= PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A) (1+2)

VENITURI EXTRAORDINARE (ex. venituri din exproprierea terenurilor)

CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ex. cheltuieli generate de calamitati)

= PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA

= PROFITUL SAU PIERDEREA BRUTA (3+4)

Cheltuieli cu impozitul pe profit

= PROFITUL SAU PIERDEREA NETA A EXERCITIULUI FINANCIAR (5-6)

Intocmiti Bilantul contabil si Contul de profit si pierdere al societatii ABC pe baza urmatoarelor informatii:

Elemente

Sume

Elemente

Sume

Acreditive

1.000 lei

Debitori diversi

1.000 lei

Actiuni XYZ cumparate pentru a fi revandute

1.000 lei

Impozit pe salarii de platit

1.000 lei

Actiuni proprii

1.000 lei

Instalatii tehnice

1.200 lei

Ambalaje

1.000 lei

Imprumuturi acordate filialelor pe o perioada de 3 ani

1.000 lei

Amortizarea autoturismelor

200 lei

Imprumuturi din obligatiuni

1.000 lei

Amortizarea constructiilor

200 lei

Licente achizitionate

1.000 lei

Amortizarea instalatiilor tehnice

200 lei

Materii prime

1.000 lei

Amortizarea utilajelor

200 lei

Marfuri

1.000 lei

Asigurare auto platita pentru anul urmator

1.000 lei

Obiecte de inventar

1.000 lei

Autoturisme

1.200 lei

Piese de schimb

1.000 lei

Avansuri acordate furnizorilor de servicii

1.000 lei

Prime de emisiune

1.000 lei

Avansuri acordate furnizorilor de stocuri

1.000 lei

Produse reziduale

1.000 lei

Brevete de inventie

1.000 lei

Provizioane pentru garantii

1.000 lei

Capital social

15.000 lei

Provizioane pentru litigii

1.000 lei

Casa in valuta

1.000 lei

Rezerve din reevaluare

1.000 lei

Cheltuieli cu amortizarea

1.000 lei

Rezerve legale

1.000 lei

Cheltuieli cu apa consumata

1.000 lei

Rezultat reportat (sold debitor)

1.000 lei

Cheltuieli cu energia consumata

1.000 lei

Salarii datorate angajatilor

1.000 lei

Cheltuieli cu materiale consumabile

1.000 lei

Semifabricate

1.000 lei

Cheltuieli cu materii prime

1.000 lei

Subventii pentru investitii

1.000 lei

Cheltuieli cu marfurile

1.000 lei

Sume de primit de la asociati

1.000 lei

Cheltuieli cu reparatiile

1.000 lei

Terenuri

1.000 lei

Cheltuieli cu salariile

1.000 lei

Timbre postale

1.000 lei

Cheltuieli cu sconturi acordate

1.000 lei

Titluri de participare

1.000 lei

Cheltuieli cu servicii primite

1.000 lei

TVA de recuperat

1.000 lei

Cheltuieli de constituire

1.000 lei

Utilaje

1.200 lei

Cheltuieli de dezvoltare a unui nou produs

1.000 lei

Variatia stocurilor (sold creditor)

1.000 lei

Cheltuieli postale

1.000 lei

Venituri din chirii

1.000 lei

Cheltuieli privind dobanzile

1.000 lei

Venituri din diferente de curs

1.000 lei

Cheltuieli privind provizioanele pentru garantii

1.000 lei

Venituri din dobanzi

1.000 lei

Chirii incasate anticipat

1.000 lei

Venituri din exproprierea unui teren

1.000 lei

Constructii

1.200 lei

Venituri din productia de imobilizari

1.000 lei

Constructii in curs de executie

1.000 lei

Venituri din reluarea provizioanelor

1.000 lei

Contributii de platit la bugetul de stat

1.000 lei

Venituri din sconturi primite

1.000 lei

Conturi la banci in valuta

1.000 lei

Venituri din servicii prestate

1.000 lei

Credite bancare pe termen lung

1.000 lei

Venituri din vanzarea de imobilizari

1.000 lei

Credite bancare pe termen scurt

1.000 lei

Venituri din vanzarea marfurilor

7.000 lei

DE REZOLVAT

O fabrica de jucarii dispune de urmatoarele informatii la sfarsitul lunii decembrie: capital subscris varsat 50.000 lei; conturi curente la banci 1.000 lei; actiuni detinute pe termen lung la alte companii 1.000 lei; avansuri catre furnizorii de imobilizari 1.000 lei; cladiri 35.000 lei; amortizarea cladirilor 5.000 lei; plastic 5.000 lei; provizion pentru un litigiu cu un client 2.000 lei; furnizori 1.000 lei; debitori diversi 1.500 lei; plus 2.500 lei; jucarii aflate in stoc 5.000 lei; credite bancare pe termen lung contractate de la INVEST BANK 3.000 lei; stofa 1.000 lei; terenuri 14.000 lei; rezerve legale 1.000 lei; rezerve din reevaluare 2.000 lei; chirii incasate in avans pentru primele trei luni ale anului urmator 1.000 lei; venituri din vanzarea jucariilor 44.000; cheltuieli cu stofa, plusul, plasticul consumate 30.500 lei; cheltuieli cu salariile 9.000 lei; cheltuieli cu energia si apa 2.000 lei; cheltuieli cu dobanzile 1.000 lei; venituri din dividende 500 lei. Pe baza acestor elemente, intocmiti bilantul contabil si contul de profit si pierdere la 31.12.N.

Dispuneti de urmatoarele informatii la sfarsitul anului N (soldul conturilor): materii prime 10.000 lei; ajustari pentru deprecierea materiilor prime 1.000 lei; avansuri acordate pentru cumparari de materii prime 1.000 lei; avansuri pentru imobilizari corporale 1.800 lei; clienti  2.500 lei; casa 1.000 lei, conturi la banci 3.000 lei; cheltuieli in avans 1.500 lei; venituri in avans 500 lei; imprumuturi din emisiuni de obligatiuni 700 lei, rambursabile pe 01.06.N+1; avansuri incasate in contul comenzilor 600 lei; instalatii tehnice 10.000 lei; amortizarea instalatiilor tehnice 2.000 lei. Care este suma ce se va inscrie, in bilant, la active circulante nete si la total activ minus datorii curente?

La sfarsitul exercitiului N, o fabrica de tesaturi detine urmatoarele informatii: venituri din vanzarea stofei 75.000 lei; venituri din dobanzi 1.000 lei; numerar in casierie 5.000 lei; credit bancar pe termen scurt 15.000 lei; stofa 35.000 lei; echipamente 220.000 lei; provizioane pentru garantii 25.000 lei; creante clienti 15.000 lei; contributii de platit catre bugetul statului 25.000 lei; cheltuieli cu salariile 25.000 lei; cheltuieli cu materiile prime si materialele consumate 50.000 lei; capital social 209.000 lei; amortizarea echipamentelor 20.000 lei; actiuni ale societatii Tavy S.A. achizitionate de la bursa, care vor fi pastrate pe termen lung 10.000 lei; asigurari auto platite in decembrie pentru anul N+1 10.000 lei.

Pe baza acestor informatii, sa se intocmeasca bilantul contabil la 31.12.N si contul de profit si pierdere la 31.12.N. Se vor specifica toate categoriile si subcategoriile.

SITUATII FINANCIARE

IN FORMATUL PREVAZUT DE REGLEMENTARILE CONTABILE ROMANESTI

Judetul _____ _______ ______ ___________|_|_| Forma de proprietate _________|_|_|

Persoana juridica _____ _______ ______ ______ Activitatea preponderenta

Adresa: localitatea __________________, (denumire clasa CAEN) _____________

sectorul ____, str. __________ nr. ___,

bl. ______, sc. ______ , ap. __________ Cod clasa CAEN ___________|_|_|_|_|

Telefon ___________, fax ______________ Cod fiscal/Cod unic de inregistrare

Numar din registrul comertului ________ ______________|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|

BILANT  la data de 31.12.N

- lei -

Denumirea elementului

Nr.

rd.

Sold la:

Inceputul ex. fin.

Sfarsitul ex. Fin.

A

B

A.

ACTIVE IMOBILIZATE

I. IMOBILIZARI NECORPORALE

1. Cheltuieli de constituire (ct. 201 - 2801)

2. Cheltuieli de dezvoltare (ct. 203 - 2803 - 2903)

3. Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare si alte imobilizari necorporale (ct.205+208-2805 -2808-2905-2908)

4. Fondul comercial (ct. 2071 - 2807 - 2907)

5. Avansuri si imobilizari necorporale in curs de executie (ct.233+234-2933)

TOTAL (rd. 01 la 05)

II. IMOBILIZARI CORPORALE

1. Terenuri si constructii (ct. 211 + 212 - 2811 - 2812 - 2911 - 2912)

2. Instalatii tehnice si masini (ct. 213 - 2813 - 2913)

3. Alte instalatii, utilaje si mobilier (ct. 214 - 2814 - 2914)

4. Avansuri si imobilizari corporale in curs de executie (ct. 231 + 232 - 2931)

TOTAL (rd. 07 la 10)

III. IMOBILIZARI FINANCIARE

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 261 - 2961)

2. Imprumuturi acordate entitatilor afiliate (ct. 2671 + 2672 - 2964)

3. Interese de participare (ct. 263 - 2962)

4. Imprumuturi acordate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 2673 + 2674 - 2965)

5. Investitii detinute ca imobilizari (ct. 265 - 2963)

6. Alte imprumuturi (ct. 2675 + 2676 + 2678 + 2679 - 2966 - 2968)

TOTAL (rd. 12 la 17)

ACTIVE IMOBILIZATE - TOTAL (rd. 06 +

B.

ACTIVE CIRCULANTE

I. STOCURI

1. Materii prime si materiale consumabile (ct. 301 + 302 + 303 + / - 308 + 351 + 358 + 381 + / - 388 - 391 - 392 - 3951 - 3958 - 398)

2. Productia in curs de executie (ct. 331+332+341+/-348*-393-3941- 3952)

3. Produse finite si marfuri (ct. 345+346 + / - 348* +354+356 +357 +361 + / - 368+371 + / -378 -3945-3946-3953-3954-3956-3957- 396 - 397 - 4428)

4. Avansuri pentru cumparari de stocuri (ct. 4091)

TOTAL (rd. 20 la 23)

II. CREANTE

1. Creante comerciale (ct. 4092 + 411 + 413 + 418 - 491)

2. Sume de incasat de la entitatile afiliate (ct. 451** - 495*)

3. Sume de incasat de la entitatile de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 453 - 495*)

4. Alte creante (ct.425+4282+431** + 437** + 4382 + 441** + 4424 + 4428** +444** +445+446** +447** +4482+4582+461+473**- 496 + 5187)

5. Capital subscris si nevarsat (ct. 456 - 495*)

TOTAL (rd. 25 la 29)

III. INVESTITII PE TERMEN SCURT

1. Actiuni detinute la entitatile afiliate (ct. 501 - 591)

2. Alte investitii pe termen scurt (ct.505+506+508-595-59 -598+5113+5114)

TOTAL (rd. 31 la 32)

IV. CASA SI CONTURI LA BANCI (ct.5112+512+531 + 532 + 541 + 542)

ACTIVE CIRCULANTE - TOTAL (rd. 24 + 30 + 33 + 34)

C.

CHELTUIELI IN AVANS (ct. 471)

D.

DATORII: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

2. Sume datorate institutiilor de credit (ct.1621+1622+1624+1625+162 +1682+5191+5192+5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)

6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 453***)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 37 la 44)

E.

ACTIVE CIRCULANTE NETE/DATORII CURENTE NETE

(rd. 35 + 36 - 45 - 62)

F.

TOTAL ACTIVE MINUS DATORII CURENTE (rd. 19 + 46 - 61)

G.

DATORII: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an

1. Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentandu-se separat imprumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile (ct. 161 + 1681 - 169)

2.Sume datorate institutiilor de credit(ct.1621+1622+1624+1625+1627+1682+5191+5192+5198)

3. Avansuri incasate in contul comenzilor (ct. 419)

4. Datorii comerciale - furnizori (ct. 401 + 404 + 408)

5. Efecte de comert de platit (ct. 403 + 405)

6. Sume datorate entitatilor afiliate (ct. 1661 + 1685 + 2691 + 451***)

7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata in virtutea intereselor de participare (ct. 1662 + 1686 + 2692 + 453***)

8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile sociale (ct. 1623 + 1626 + 167 + 1687 + 2693 + 421 + 423 + 424 + 426 + 427 + 4281 + 431*** + 437*** + 4381 + 441*** + 4423 + 4428*** + 444*** + 446*** + 447*** + 4481 + 455 + 456*** + 457 + 4581 + 462 + 473*** + 509 + 5186 + 5193 + 5194 + 5195 + 5196 + 5197)

TOTAL (rd. 48 la 55)

H.

PROVIZIOANE

1. Provizioane pentru pensii si obligatii similare (ct. 1515)

2. Provizioane pentru impozite (ct. 1516)

3. Alte provizioane (ct. 1511 + 1512 + 151322 + 1514 + 1518)

TOTAL (rd. 57 la 59)

I.

VENITURI IN AVANS

1. Subventii pentru investitii (ct. 131 + 132 + 133 + 134 + 138)

2. Venituri inregistrate in avans (ct. 472)

3. Fond comercial negativ (ct. 2075)

TOTAL (rd. 61 la 63)

J.

CAPITAL SI REZERVE

I. CAPITAL

1. Capital subscris varsat (ct. 1012)

2. Capital subscris nevarsat (ct. 1011)

3. Patrimoniul regiei (ct. 1015)

TOTAL (rd. 64 la 67)

II. PRIME DE CAPITAL (ct. 104)

III. REZERVE DIN REEVALUARE (ct. 105)

IV. REZERVE

1. Rezerve legale (ct. 1061)

2. Rezerve statutare sau contractuale (ct. 1063)

3. Rezerve reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare (ct. 1065)

4. Alte rezerve (ct. 1068)

Actiuni proprii (ct. 109)

TOTAL (rd. 71 la 74 - 75)

V. PROFITUL SAU PIERDEREA REPORTAT(A) (ct. 117)

SOLD C

SOLD D

VI. PROFITUL SAU PIERDEREA EXERCITIULUI FINANCIAR (ct. 121)

SOLD C

SOLD D

Repartizarea profitului (ct. 129)

CAPITALURI PROPRII - TOTAL (rd. 68

Patrimoniul public (ct. 1016)

CAPITALURI - TOTAL (rd. 82 + 83)

*) Conturi de repartizat dupa natura elementelor respective.  **) Solduri debitoare ale conturilor respective. ***) Solduri creditoare ale conturilor respective.

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele ______________

Numele si prenumele ________________

Semnatura _____ _______ ______ _________ 

Calitatea

Semnatura _____ _______ ______ _________

Stampila unitatii

CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE  la data de 31.12.N

- lei -

Denumirea indicatorilor

Nr.

rd.

Exercitiul financiar

precedent

curent

A

B

Cifra de afaceri neta (rd. 02 la 04)

Productia vanduta (ct. 701

Venituri din vanzarea marfurilor (ct. 707)

Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (ct. 7411)

Variatia stocurilor de produse finite si a productiei in curs de executie (ct. 711)

Sold C

Sold D

Productia realizata de entitate pentru scopurile sale proprii si capitalizata(ct.721+722)

Alte venituri din exploatare (ct. 758 + 7417)

VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL (rd. 01 + 05 - 06 + 07 + 08)

a) Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile (ct.601+602- 7412)

Alte cheltuieli materiale (ct. 603 + 604 + 606 + 608)

b) Alte cheltuieli externe (cu energie si apa) (ct. 605 - 7413)

c) Cheltuieli privind marfurile (ct. 607)

Cheltuieli cu personalul   (rd. 15+16), din care:

a) Salarii si indemnizatii23 (ct. 641 + 642 - 7414)

b) Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct. 645 - 7415)

a) Ajustari de valoare privind imobilizarile corporale si necorporale (rd.18-19)

a.1) Cheltuieli (ct. 6811 + 6813)

a.2) Venituri (ct. 7813+7815)

b) Ajustari de valoare privind activele circulante (rd. 21 - 22)

b.1) Cheltuieli (ct. 654 + 6814)

b.2) Venituri (ct. 754 + 7814)

Alte cheltuieli de exploatare (rd. 24 la 26)

8.1. Cheltuieli privind prestatiile externe (ct. 611 + 612 + 613 + 614 + 621 + 622 + 623 + 624 + 625 + 626 + 627 + 628 - 7416)

8.2. Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (ct. 635)

8.3. Cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate (ct. 658)

Ajustari privind provizioanele  (rd. 28 - 29)

- Cheltuieli (ct. 6812)

- Venituri (ct. 7812)

CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL (rd. 10 la 14 + 17 + 20 + 23+27)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN EXPLOATARE

- Profit (rd. 09 - 30)

- Pierdere (rd. 30 - 09)

Venituri din interese de participare (ct. 7613)

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

Venituri din alte investitii si imprumuturi care fac parte din activele imobilizate (ct. 7611 + 763)

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

Venituri din dobanzi (ct. 766)

- din care, veniturile obtinute de la entitatile afiliate

Alte venituri financiare (ct. 762 + 764 + 765 + 767 + 768)

VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd. 33 + 35 + 37 + 39)

Ajustari de valoare privind imobilizarile financiare si investitiile detinute ca active circulante (rd. 42 - 43)

- Cheltuieli (ct. 686)

- Venituri (ct. 786)

Cheltuieli privind dobanzile   (ct. 666 - 7418)

- din care, cheltuielile in relatia cu entitatile afiliate

Alte cheltuieli financiare (ct. 663 + 664 + 665 + 667 + 668)

CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd. 41 + 44 + 46)

PROFITUL SAU PIERDEREA FINANCIAR(A):

- Profit (rd. 40 - 47)

- Pierdere (rd. 47 - 40)

PROFITUL SAU PIERDEREA CURENT(A):

- Profit (rd. 09 + 40 - 30 - 47)

- Pierdere (rd. 30 + 47 - 09 - 40)

Venituri extraordinare (ct. 771)

Cheltuieli extraordinare (ct. 671)

PROFITUL SAU PIERDEREA DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA:

- Profit (rd. 52 - 53)

- Pierdere (rd. 53 - 52)

VENITURI TOTALE (rd. 09 + 40 + 52)

CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + 47 + 53)

PROFITUL SAU PIERDEREA BRUT(A):

- Profit (rd. 56 - 57)

- Pierdere (rd. 57 - 56)

Impozitul pe profit (ct. 691)

Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus (ct. 698)

PROFITUL SAU PIERDEREA NET(A) EXERCITIULUI FINANCIAR:

- Profit (rd. 58 - 60 - 61)

- Pierdere (rd. 59 + 60 + 61); (rd. 60 + 61 - 58)

ADMINISTRATOR,

INTOCMIT,

Numele si prenumele ______________

Numele si prenumele ________________

Semnatura _____ _______ ______ _________ 

Calitatea

Semnatura _____ _______ ______ _________

Stampila unitatii

  1. Fluxurile de trezorerie

Fluxurile de trezorerie

intrarile sau iesirile de numerar si echivalente de numerar.

Numerarul

cuprinde disponibilitatile banesti si depozitele la vedere.

Echivalentele de numerar

investitiile financiare pe termen scurt, extrem de lichide, care sunt usor convertibile in sume cunoscute de numerar si care sunt supuse unui risc nesemnificativ de schimbare a valorii.

Activitatile de exploatare

principalele activitati producatoare de venit ale entitatilor, precum si alte activitati care nu sunt activitati de investitie sau finantare.

Activitatile de investitie

constau in achizitionarea si cedarea de active imobilizate si de alte investitii, care nu sunt incluse in echivalentele de numerar.

Activitatile de finantare

activitati care au ca efect modificari ale dimensiunii si compozitiei capitalurilor proprii si datoriilor entitatii.

Formulele de calcul pentru determinarea fluxurilor de trezorerie

a. Activitatea de exploatare - metoda directa

Incasari  de la clienti

Plati catre furnizori si salariati

Dobanzi si dividende incasate, aferente activitatii de exploatare

Dobanzi si dividende platite, aferente exploatarii

Impozit pe profit platit

Alte plati generate de exploatare

Flux net de trezorerie din activitatea de exploatare  (a)

b. Activitatea de investitii

Incasari din vanzarea de imobilizari

Plati privind imobilizarile achizitionate

Plati privind acordarea de imbrumuturi catre alte entitati

Incasari din rambursarea imprumuturilor acordate altor entitati

Dobanzi si dividende incasate

Achizitia de filiale, diminuata cu numerarul dobandit

Incasari din cesiunea filialelor

Flux net de trezorerie din activitatea de investitii  (b)

c. Activitatea de finantare

Incasari din emisiunea de actiuni

Incasari din contractarea de credite, emisiunea de obligatiuni

Plati privind rambursarile de credite, imprumuturi contractate

Plati privind rascumpararea actiunilor proprii

Plata obligatiei privind leasingul financiar

Dobanzi si dividende platite

Flux net de trezorerie din activitatea de finantare  (c)

Variatia neta a numerarului si echivalentelor de numerar (a + b + c) = TN 

Numerar si echivalente de numerar la inceputul perioadei SI

Numerar si echivalente de numerar la finele perioadei SF

SI + TN = SF

Aplicatii

Dispuneti de urmatoarele informatii: incasari de la clienti 300.000 lei; plati catre furnizori 15.000 lei; plati catre angajati 2.500 lei; dobanzi platite legate de activitatea de exploatare 100 lei; impozit pe profit platit 6.000 lei; plati privind achizitiile de terenuri 100.000 lei; plati privind achizitiile de instalatii 400.000 lei; incasari din vanzarea echipamentelor 50.000 lei; dividende incasate 120.000 lei; incasari din emisiuni de actiuni 7.000 lei; incasari din imprumuturi pe termen lung 1.500 lei. Determinati fluxurile de trezorerie din activitatile de exploatare si investitii.


Rezolvare:

Investitii

Finantare

incasari din vanzarea unei cladiri

4.000 lei

incasari din emisiunea de actiuni

2.800 lei

plata achizitie autoturism

- 3.700 lei

plata rascumparare actiuni

- 1.550 lei

incasare dobanzi si dividende

800 lei

(850 lei - 50 lei)

plata rata - leasing financiar

- 550 lei

plata dividende

- 1.000 lei

Flux net de trezorerie din activitatea de investitii

+ 1.100 lei

Flux net de trezorerie din activitatea de finantare

-300 leiAcest cont apare doar la agentii economici care au aplicat Reglementarile contabile aprobate prin OMFP nr. 94 2001 si pana la scoaterea din evidenta a imobilizarilor corporale in valoarea carora au fost incluse aceste provizioane. Ca urmare, aceste provizioane nu se mai pot constitui in baza prezentelor reglementari.

La acest rand se cuprind si drepturile colaboratorilor, stabilite portivit legislatiei muncii, care se apreiau din rulajul debitor al contului 621 "Cheltuieli cu colaboratorii", analitic "Colaboratori persoane fizice".

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate