Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
SINTEZA CONFORM STAGIULUI DE PRACTICA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE


SINTEZA CONFORM STAGIULUI DE PRACTICA CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE


 CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE

CUPRINS

Cap.1

PREZENTAREA SOCIETATII

1.1 Forma societatii

1.2 Obiectul de activitate

1.3 Organizarea

1.4 Legaturile functionale dintre compartimente

1.5 Responsabilitatea compartimentului financiar-contabil

Cap.II

SALARIZAREA

2.1 Drepturi salariale cuvenite personalului

2.2 Stat de plata

2.3 Cheltuieli referitoare la drepturile de salarii cuvenite personalului

2.4 Cheltuieli privind contributia intreprinderii la asigurarile sociale si la constituirea fondului de somaj

2.5 Operatiile folosite la:

Plata avansului chenzinal

Inregistrarea statului de plata

Achitarea salariilor prin casieria unitatii

Calculul si inregistrarea contributiei intreprinderii la asigurarile sociale si contributia la fondul de somaj

Inchiderea conturilor de cheltuieli la sfarsitul perioadei de gestiune

CAP.III

DOCUMENTELE FINANCIR - CONTABILE

3.1 Stat de salarii lichidare

3.2 Lista de avans chenzinal

3.3 Stat de salarii care se depune la ITM

3.4 Stat de concedii

3.5 Fisier de carduri

3.6 Stat de salarii confidential

3.7 Recapitulatii

3.8 Fisa individuala de salarii

3.9 Fisa fiscala

Cap.I PREZENTAREA SOCIETATII

1.1 Forma societatii

1.2 Obiectul de activitate

1.3 Organizarea

1.4 Legaturile functionale dintre compartimente

1.5 Responsabilitatea compartimentului financiar-contabil

Societatea Comerciala B. R. S. STAR SRL este persoana juridica romana avand forma de societate comerciala cu raspundere limitata, desfasurandu-si activitatea conform actului constitutive al acesteia si legislatiei romane in vigoare.

Sediul social este in Bucuresti str .Concordiei nr 21 sector 4, inmarticulata la Oficiul Registrului Comertului al Municipiului Bucuresti sub J40/6299/13.07.1999, Cod Unic de Inregistrare R 19861239 din data de 28.07.1999.

Societatea s-a constituit pentru o perioada de timp nelimitata, incepand de la data inmatricularii la Oficiul Registrului Comertului.

Societatea are un asociat unic si aportul acestuia a dus la formarea Capitalul social subscris si varsat al societatii care este de 167000 RON. Capitalul social se imparte in 1670 parti sociale egale , in valoare nominala de 100 RON

Domeniul principal de activitate Comert intern si desfasoara urmatoarele activitati:

-comertul cu ridicata al combustibililor solizi,lichizi si gazosi si al produselor derivate cod CAEN 5151

-comert cu ridicata,specializat, al altor produse alimentare;cod CAEN 5138;

-comert cu ridicata cu cafea , ceai si condimente; cod CAEN 5137.

Organizarea si conducerea unitatii revine Directorului economic , care coordoneaza activitatea economica din cadrul acesteia, iar fiecare compartiment este condus de un contabil sef sau de o persoana imputernicita, care are studii economice superioare.

Pe baza contractelor de prestari servicii organizarea si tinerea contabilitatii societatii revine si persoanelor juridice autorizate sau de personae fizice care indeplinesc calitatea de expert contabil sau contabil autorizat.

Raspunderea pentru contabilizarea corecta a datelor din compartimentul financiar-contabil, in conformitate cu prevederile Legii contabilitatii nr. 82 / 1991, revine administratorului societatii. In acest scop acesta trebuie sa asigure ,potrivit legii,conditiile necesare :

-pentru intocmirea documentelor justificative privind operatiunile patrimoniale;

-organizarea si efectuarea inventarierii patrimoniului, precum si valorificarea acestuia;

-respectarea regulilor de intocmire a situatiilor financiare, depunerea lor la organele administrativ financiare in timp util pentru publicare;

-pastrarea documentelor justificative, a registrelor si situatiilor financiare si organizarea contabilitatii de gestiune.

Potrivit prevederilor art. 25 din Legea contabilitatii nr. 82 / 1991, registrele de contabilitate si documentele justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate, se pastreaza timp de zece ani in arhiva societatii, cu incepere de la data incheierii exercitiului in cursul careia au fost intocmite, cu exceptia statelor de salarii, care se pastreaza in arhiva timp de cincizeci de ani.

Organigrama sociatatii se prezinta astfel:

Cap.II

SALARIZAREA

2.1 Drepturi salariale cuvenite personalului:

2.2 Stat de plata:

2.3 Cheltuieli referitoare la drepturile de salarii cuvenite personalului;

2.4 Cheltuieli privind contributia intreprinderii la asigurarile sociale si la constituirea fondului de somaj:

2.5 Operatiile folosite la:

Plata avansului chenzinal

Inregistrarea statului de plata:

Achitarea salariilor prin casieria unitatii:

Calculul si inregistrarea contributiei intreprinderii la asigurarile sociale si contributia la fondul de somaj:

Inchiderea conturilor de cheltuieli la sfarsitul perioadei de gestiune:

Drepturile salariale reprezinta drepturile banesti si in natura cuvenite personalului (salariatilor) pentru munca prestata sau acordate ca urmare a calitatii de salariat. Pretul fortei de munca, precum si expresia valorica a partii din venitul national care este destinata consumului individual, direct al angajatilor poarta denumirea de salariu.Marimea salariului este stabilit prin negociere intre angajatori si angajati, pe baza cadrului general reprezentat de contractul colectiv de munca si pe baza cadrului individual reprezentat de contractul individual de munca.

La S.C. B. R. S. STAR S.R.L. remuneratia salariala este datorata lunar, ceeace asigura o stabilitate a veniturilor angajatilor unitatii.

Forma de salarizare, care se utilizeaza la fiecare loc de munca,este prevazuta in contractul colectiv de munca.

Salariile acordate personalului constituie pentru titularul de patrimoniu, care efectueaza plata, o cheltuiala de exploatare.

Salariile personalului se platesc astfel:

- sub forma unui avans chenzinal in cursul lunii, in contul drepturilor salariale calculate si cuvenite salariatilor la sfarsitul lunii;

- chenzina a II- se plateste la sfarsitul lunii, pe baza statelor de salarii.

Statul de plata al salariilor este documentul justificativ in care se determina drepturile salariale cuvenite salariatilor pentru munca prestata, alcatuite din salariile de incadrare, sporurile de vechime, sporurile pentru conditii deosebite de munca, sporurile de noapte.

Din salariile brute calculate astfel se efectueaza anumite retineri , sub forma de:

impozitul pe salarii;

contributia salariatilor la asigurarile sociale;

contributia salariatilor la fondul de somaj;

contributia pentru asigurarile sociale de sanatate;

avansul chenzinal (chenzina I);

alte retineri in favoarea tertelor personae: rate, chirii, amenzi, prime de asigurare, debite, diverse imputatii s.a.

Dupa scaderea retinerilor mai sus amintite sin salariul brut, se obtine restul de plata sau salariul net.

Impozitul pe salarii este partea ce se cuvine la bugetul statului din drepturile salariale .Acesta este inclus in valoarea salariului brut. Marimea impozitului pe salarii se calculeaza in baza unor cote procentuale stabilite prin lege si se scade din salariile brute lunare, cuvenite salariatilor.

Contributia salariatilor la asigurarile sociale (CAS) care se calculleaza prin aplicarea uniu procent asupra salariului brut lunar (9.5%) si se scade din salariul brut al fiecarui salariat.

Contributia la constituirea fondului de somaj se calculeaza prin aplicarea unui procent asupra salariului brut lunar al fiecarui salariat (1%) sise scade din salariul brut.

Contributia la fondul pentru asigurarile sociale de sanatate (CASS) se calculeaza prin aplicarea unui procent (6.5%) asupra salariului brut lunar si se scade din acesta.

Cheltuielile privind contributia unitatii la asigurarile sociale si la constituirea fondului de somaj.

Pentru drepturile salariale cuvenite personalului , unitatea este obligata sa constituie si sa plateasca la bugetul asigurarilor de Stat si altor institutii ale statului anumite contributii si anume:

Contributia unitatii la asigurarile sociale (CAS) se calculeaza prin aplicarea unui procent asupra salariului brut lunar si se suporta de societate.procentul variaza in functie de grupa de munca in care este incadrata fiecare intreprindere( de exemplu pentru grupa a III-a de munca, procentul este de 19.5%).

Contributia unitatii la constituirea fondului de ajutor de somaj se determina prin aplicarea procentului de 2% asupra salariului brut lunar si se suporta de unitate.

Contributia unitatii la fondul de sanatate care se determina prin aplicarea procentului de 6% asupra salariului brut lunar. Si se suporta de unitate.

Conturi de cheltuieli de exploatare

641 Cheltuieli cu salariile personalului

645 Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala

Conturi privind relatiile cu personalul si alti terti

421 Personal salarii datorate

425 Avansuri acordate personalului

427 Retineri din salarii datorate tertilor

431 Asigurari sociale

444 Impozit pe salarii

437 Ajutor de somaj

Conturi de trezorerie

5311 Casa in lei

5121 Conturi la banci in lei

Contul 641 cheltuieli cu salariile personalului. Se debiteaza cu valoarea salariilor si a altor drepturi cuvenite personalului. Se crediteaza, la sfarsitul lunii, in corespondenta cu contul 121 profit si pierdere, cand contul nu mai prezinta sold.

Contul 645 cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala;se imparte in doua subconturi:

o       6451 contributia unitatii la asigurarile sociale, care tine evidenta cheltuielilor privind contributia intreprinderii la asigurarile sociale (22%) si a fondului de sanatate (7%).

o       6452 contributia unitatii pentru ajutorul de somaj, tine evidenta cheltuielilor privind contributia unitatii la constituirea fondului de ajutor de somaj (3 %).

Se debiteaza cu sumele privind contributia unitatii la asigurarile sociale (CAS) si cu fonful de sanatate.

Se crediteaza la sfarsitul lunii, in corespondenta cu contul 121 profit si pierdere, cand contul nu mai prezinta sold.

Contul 421 Personal - salarii datorate este utilizat pentru evidentierea decontarilor cu personalul pentru salariile cuvenite , inclusive adaosurile si premiile.

Se crediteaza cu sumele reprezentand salariile si alte drepturi cuvenite salariatilor..

Se debiteaza cu retinerile din salarii, sub forma de avansuri acordate, sume datorate de salariati tertilor, contributia salariatilor pentru asigurarile sociale, impozitul pe salarii, contributia pentru fondul de ajutor de somaj, sumele neridicate de salariati in termen legal si salariile nete platite salariatilor. Soldul contului este creditor si reflecta sumele datorate salariatilor si neachitate inca.

Contul 425 Avansuri acordate personalului se utilizeaza pentru a reflecta in contabilitate sumele acordate drept avans salariatilor in cursul lunii.

Se debiteaza cu avansul acordat salariatilor in cursul lunii, in numerar.

Se crediteaza la sfarsitul lunii,prin decontarea avansului acordat in timpul lunii.

Soldul sau debitor reflecta avansurile acordate personalului si nedecontate inca.

Contul 427 retineri din salarii datorate tertilor se utilizaza pentru evidentierea retinerilor si popririlor instituite asupra personalului, datotate tertilor.

Se crediteaza cu sumele retinute salariatilor pe statele de salarii sau de ajutoare materiale, datorate tertilor, reprezentand chirii, cumparari cu plata in rate s.a.

Se debiteaza cu sumele platite tertilor, reprezentand retineri sau opriri din salarii.

Soldul contului este creditor si reflecta sumele retinute din salarii in favoarea tertilor, nevirate inca.

Contul 431 Asigurari sociale reflecta relatiile intreprinderii cu bugetul asigurarilor sociale privind contributiile calculate si datorate de catre aceasta, prin aplicarea procentului legal asupra fondului de salarii efectiv lunar (21.5% CAS si 6% fond pentru asigurarile sociale de sanatate), precum si cu contributia la asigurarile sociale (9.5%) si cu fondul pentru asigurarile sociale de sanatate (6.5%) din salariile brute cuvenite salariatilor.

Se crediteaza la sfarsitul lunii, cu contributiile calculate si suportate de intreprindere asupra cheltuielilor de exploatare si cu contributiile retinute din salariile personalului.

Se debiteaza cu sumele privind plata acestor contributii (21.5% CAS, 7% fond pentru asigurarile sociale de sanatate) catre bugetul asigurarilor sociale de stat, cu ocazia platii chenzinei a II a.

Prezinta sold creditor, care reprezinta contributia la asigurarile sociale datorata bugetului asigurarilor sociale de stat, neachitata inca.

Contul 437 ajutor de somaj reflecta relatiile cu bugetul asigurarilor sociale de stat privind contributia intreprinderii la fondul de somaj (2% asupra salariului brut lunar) si contributia personalului in favoarea ajutorului de somaj (1% asupra salariului brut lunar al fiecarui salariat).

Se crediteaza cu contributia calculate de unitate pentru ajutorul de somaj (2%) si contributia retinuta din salariile personalului (1%), in favoarea ajutorului de somaj.

Prezinta sold creditor si reprezinta contributia la ajutorul de somaj datorata, neachitata inca.

Contul 444 Impozitul pe salarii reflecta relatiile cu bugetul statului privind impozitul calculat si retinut din salariile personalului..

Se crediteaza cu impozitul pe salarii calculat si retinut din salariul brut lunar al salariatilor si se debiteaza in momentul platii impozitului pe salarii catre bugetul de stat, cu ocazia platii chenzinei a II- a.

Soldul sau este creditor si reprezinta impozitul pe salarii datorat bugetului de stat, neachitat inca.

OPERATIILE FOLOSITE LA:

Plata avansului chenzinal:

Inregistrarea statului de plata:

Achitarea salariilor prin casieria unitatii:

Calculul si inregistrarea contributiei intreprinderii la asigurarile sociale si contributia la fondul de somaj:

Inchiderea conturilor de cheltuieli la sfarsitul perioadei de gestiune:

Operatia 1

Achitarea in numerar a avansului chenzinal al salariatilor in valoare de 800 Ron. Formula contabila:

425 = 5311 800 Ron

Operatia 2

La sfarsitul lunii, se calculeaza drepturile salariale brute cuvenite personalului, care conform statului de plata , sunt 2000 Ron.

Se inregistreaza in contabilitate statul de plata al salariilor.

Formula contabila: 641 = 421 2000 Ron

Se inregistreaza retinerile din salariile personalului.:

- Impozit pe salarii 260 Ron

- Contributia la asigurarile sociale (CAS) 190 Ron

- Ajutor de somaj 20 Ron

- Fond pentru asigurarile sociale

de sanatate(CASS) 130 Ron

- Avans acordat in timpul lunii 800 Ron

- Rate  50 Ron

Formula contabila:

421 = % 1550 Ron

personal salarii datorate

444 360 Ron

impozit pe salarii

431 190 Ron

asigurari sociale(CAS)

4372 20 Ron

contributia personalului

la fondul de somaj

431 130 Ron

Asigurari sociale(CASS)

425 800 Ron

Avansuri acordate

Personalului

427 50 Ron

Retineri din salarii

Datorate tertilor

Operatia 3

Se achita salariile nete personalului, din casieria unitatii, in valoare de 450 Ron ( 2000 RON - 1550 Ron).

Formula contabila:  421 = 5311 440 Ron

Operatia 4

Se calculeaza si se inregistreaza contributia unitatii la asigurarile sociale si contributia la fondul de somaj.

Calculul contributiei unitatii la asigurarile sociale (CAS):

2000 Ron * 21.5% = 430 Ron

- Calculul fondului pentru asigurarile sociale de sanatate (CASS):

2000 Ron * 6% = 120 Ron

Formula contabila: 6451 = 4311 550 Ron

Calculul contributiei unitatii la fondul de somaj;

2000 Ron * 2% = 40 Ron

Formula contabila: 6452 = 4371 40 Ron

Operatia 5

La sfarsitul perioadei de gestiune se inched conturile de cheltuieli prin contul 121 Profit si pierdere.

Formula contabila:

121 = % 2640 Ron

Profit si pierdere

641 2000 Ron

Cheltuielei cu

Salariile personalului

6451 550 Ron

Cheltuieli cu contributia unitatii

La asigurarile sociale

6452 40 Ron

Cheltuieli cu contributia unitatii

La ajutorul de somaj

CAP.III

DOCUMENTELE FINANCIR - CONTABILE

3.1 Stat de salarii lichidare

3.2 Lista de avans chenzinal

3.3 Stat de salarii care se depune la ITM

3.4 Stat de concedii

3.5 Fisier de carduri

3.6 Stat de salarii confidential

3.7 Recapitulatii

3.8 Fisa individuala de salarii

3.9 Fisa fiscala

In cadrul S.C. B.R.S. STAR S.R.L. evidenta salariilor se tine cu ajutorul unui program achizitionat si gestionat de o firma particulara. Forma de salarizare care se aplica este salarizarea dupa timpul efectiv lucrat.

Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente:

a) stat de salarii lichidare ( sub forma de fluturas ). S e semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic; se arhiveaza 50 de ani. Acest fluturas se distribuie salariatilor.

b) liste de avans chenzinal ( sub forma de fluturas ). Se semneaza de persoana care-l intocmeste si de Directorul Economic si se arhiveaza 50 ani.

c) stat de salarii cu toate datele conform legii ( care se depune la Inspectoratul Teritorial de Munca ) . Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic; se arhiveaza 50 de ani , iar alt exemplar semnat si cu stampila unitatii se depune la I T M.

d) stat de concedii de odihna se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata.

e) fisier de carduri - pentru plata salariilor pe card ( avans, lichidare si concedii de odihna ). Un exemplar semnat de persoana care-l intocmeste si directorul Economic; se trimite la Banca pentru plata salariilor pe carduri, iar alt exemplar se arhiveaza impreuna cu statele de salarii ( fluturasi ) 50 de ani.

f) stat de salarii confidential pentru plata salariilor la casierie . Pana se emit cardurile de catre Banca se platesc la casierie pe un stat care contine CNP-ul, numele si prenumele, restul de plata si loc pentru semnatura ( o fila pentru fiecare salariat ). Acesta ramane ca act justificativ la registrul de casa.

g) recapitulatii ( pentru avans si lichidare ). Recapitulatia pentru plata salariilor ( lichidare ) contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor darorate de unitate.

h) fisa individuala. Este fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile. Pentru fiecare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

i) fisa fiscala. La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului, se genereaza fisa fiscala. Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului. Tot la sfarsitul anului, sau cel tarziu la data de 28 februarie a anului urmator pentru anul incheiat, se depun la Administratia Financiara.

De asemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care trebuiesc emise pentru institutiile statului:

Declaratia pentru somaj ( CAP1 si CAP2 )

Declaratia pentru sanatate

Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii( 0.75%, care cuprinde si certificatele medicale )

Declaratia pentru asigurarile sociale ( A11 si A12 )

Declaratie pentru comisionul datorat I T M-ului

Pentru declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidate ( Declaratia 100 ) se genereaza un tabel cu toate obligatiile de plata retinute si cele care se calculeaza in functie de fondul dr salarii dupa care se intocmeste Declaratia propriu zisa in programul pus la dispozitie de catre Ministerul de Finante.

BIBLIOGRAFIE

1 CECILIA IONESCU , Contabilitate , Bazele teoriei si practicii

contabile, Editura Fundatiei Romania de

Maine, Bucuresti 2004

2 FLORIN COMAN, Contabilitatea Financiara, Editura Fundatiei

Romania de Maine, Bucuresti 2004

3 NICULAE FELEAGA,

ION IONASCU,  Tratat de contabilitatee financiara, vol I-II,

Editura Economica

4 XXX  Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata

in M.O. nr.20 din 20. 01. 2000

5 XXX  Legea nr.31/1990 privind societatile

comerciale, republicata in M.O. nr.33 din

20.01.1998

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate