Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
╗ CONTABILITATEA CAPITALURILOR


CONTABILITATEA CAPITALURILOR


CONTABILITATEA CAPITALURILOR

Capitalurile reprezinta totalitatea resurselor de finantare aflate la dispozitia unitatii patrimoniale si sunt formate din:

capitaluri proprii

provizioane pentru riscuri si cheltuieli

imprumuturi pe termen lung si mediu

alte resurse de finantare mai mari de un anCapitalul se formeaza la inceputul activitatii unitatii economice, se modifica prin cresterea sau

diminuarea pe parcursul desfasurarii activitatii si se lichideaza cand existenta unitatii inceteaza.

In functie de provenienta capitalului pot fi structurate:

  1. Capitaluri si rezerve
  2. Rezultatul reportat
  3. Rezultatul exercitiului
  4. Subventii pentru investitii
  5. Provizioane pentru riscuri si cheltuieli
  6. Imprumuturi si datorii asimilate

1. Contabilitatea capitalurilor si rezervelor

a) Contabilitatea capitalului social

In Romania o societate comerciala se constituie in baza contractului de societate sau in baza acestuia si a statutului societatii daca se indeplinesc anumite conditii. La SRL= 2 milioane

Conturile folosite sunt:

1011- capital social subscris si nevarsat, este un cont de P, in credit se evidentiaza cel nevarsat in natura sau numerar de catre actionari si asociati, in debit se evidentiaza cel varsat ( existent), soldul creditor va reprezenta capitalul social subscris si nevarsat inca

1012 - capital social subscris si varsat, este un cont de P, in credit se evidentiaza capitalul subscris si varsat in natura sau numerar de catre actionari si asociati, in debit se inregistreaza reducerea capitalului social, soldul creditor reprezinta capitalul social subscris varsat existent

456 - decontari cu asociatii privind capitalul, este cont de A

ex. 1.Se infiinteaza o SC cu un C.S de 40 milioane

456=1011 40 mil

1011= 1012 40 mil

2.Unul din actionari a subscris ca aport un mijloc de transport in valoare de 26 mil iar celalalt asociat a subscris ca aport 14 milioane numerar

2133- mijloace de transport, este un cont de activ

456=1011 40 mil

2133=456 26 mil

5121= 456 14 mil

sau % = 456  40 mil

2133 26 mil

5121 14 mil

3. Se infiinteaza o firma cu un capital de 50 mil. Aportul a fost:

- utilaje 30 mil - 2131

- bani banca - 10 mil - 5121

- obiecte de inventar - 6 mil- 303

- materii prime - 4 mil - 301

456=1011 50 mil

30 mil

10 mil

6 mil

4 mil

50mil

sau

= 456 50

30


6

4

4. Capitalul unei SC conform A.G.A se mareste cu 10.000 USD a 25.000 lei/USD. La data aportului cursul USD a fost de 24.000.

Se inregistreaza o pierdere in 665

665- cont de cheltuieli cu diferenta de curs valutar, cont de pasiv

5124- disponibil la banci in devize sau valuta, cont de activ

250 mil

= 456 250 mil

5124 240 mil

10 mil

250 mil

  1. Capital de 10.000 USD cu 25.000. Dolarul era 26.000 lei/ USD. Se inregistreaza o crestere.

756 - venituri din diferente de curs valutar, cont de activ

250 mil

10 mil

5124 = 456 250 mil

1011 = 1012 250 mil

4. Se hotaraste cresterea capitalului social al unei societati prin emisiune de actiuni, acestea putind fi cumparate de noii sau de vechii actionari.

Se hotaraste cresterea capitalului social cu 10 milioane si se emit 10.000 de actiuni la o valoare nominala de 1.000 lei si o valoare de emisiune de 1.200 lei

1041 - prime de emisiune sau de aport, cont de pasiv, in debit se inregistreaza primele incorporate in capital sau transferate la rezerve, in credit valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii sau fuziunii sau aportului la capital sau din conversia capitalului in actiuni

10 mil prin banca

5121= 456 10 mil

10 mil crestere efectiva

10 mil

456 = 1041 2 mil

5121 = 456 12 mil

1011 = 1012 10 mil diferenta de 2 mil este deja inreg. In 1041.

Retragerea unui asociat din SC

- trebuie sa inregistreze obligatia pe care i-o dau asa

5 mil capitalul social scade deci e pe debit fiind 1012 cont de P

prin casa sau:

456= 5311 5 mil

6. Conform AGA pentru a reduce capitalul social are loc rascumpararea propriilor actiuni in valoare de 30 milioane

502 - actiuni proprii, cont de activ

502 = 5121 pierd banii

Actiunile trebuie anulate si se inregistreaza reducerea capitalului social cu aceeasi valoare

30 mil

b) contabilitatea primelor legate de capital

Primele legate de capital reprezinta diferenta dintre valoarea de emisiune a noilor actiuni ( mai mare) si valoarea lor nominala ( mai mica).

1042 - prime de fuziune, cont de pasiv, in debit se inregistreaza integrarea primelor in capital sau rezerve, in credit se inregistreaza primele de fuziune datorate de societate care furnizeaza

Soldul creditor evidentiaza primele de fuziune neincorporate inca.

Ex. o SC hotaraste cresterea capitalului social cu 40 milioane ( sunt emise 40.000 de actiuni la o valoare nominala de 1000 lei /act si o valoare de emisiune de 1200 lei/act

prima de emisie va fi folosita pentru cresterea capitalului social cu 9 milioane

alte rezerve 2 milioane

acoperirea unor cheltuieli din emisiune si vanzarea de actiuni - 1 milion

456=1011 40 mil

456= 1041 8 mil

5121 = 456 48 mil

1011 = 1012 40 mil

1041 = 1012 5 mil

1041 = 1068 2 mil

1041 = 201 1 mil

201- este cont de cheltuieli de constituire, este cont de pasiv

Valoarea unui mijloc de transport aportat in urma fuziunii a 2 societati este de 120 milioane.

Capitalul social creste cu 90 milioane iar prima de fuziune de 30 milioane se transforma la alte rezerve.

456=1011 90 mil

456=1042 30 mil

2133 = 456 120 mil

1011 = 1012 90 mil

1042= 1068 30 mil

a)     Contabilitatea diferentelor( rezultatelor) din reevaluare

Rezultatele din reevaluare reprezinta diferenta dintre valoarea actuala mai mare si valoarea de

inregistrare mai mica a elementelor de activ supuse reevaluarii conform dispozitiilor legale si care se transfera la rezerve, capital sau alte destinatii.

105 - rezerve din reevaluare, cont de pasiv, pe credit se inregistreaza marimea diferentei din reevaluare, pe debit transferul diferentei la rezerve, capital sau alte destinatii, in soldul creditor se inregistreaza marimea diferentei a carei destinatie nu a fost inca stabilita

ex. o societate comerciala reevalueaza in plus cladirile cu 50 milioane, obiectele de inventar cu 1 milion, utilajele cu 3 milioane. S-a hotarit trecerea diferentelor din reevaluare la alte rezerve: 2 milioane si cresterea capitalululi social cu 30 milioane

212 - constructii, este un cont de activ

54 milioane

50 milioane

1 milion

2131 3 milioane

105 = % 32 mil

1068 2 mil

1012 30 mil

- restul de 22 mil ramane la 105

CONTABILITATEA REZERVELOR

Rezervele se contabilizeaza pe baza profitului si din alte surse si se utilizeaza pentru acoperirea eventualelor pierderi si pentru crestrea capitalului social sau in alte scopuri.

Rezervele legale sunt de mai multe feluri:

1061 - rezerve legale care se constituie din profitul brut

1063 - rezerve statutare care se constituie anual din profitul net sau din alte surse

ex.  Se constituie rezerve legale din profitul brut in valoare de 6 milioane

129 - repartizarea profitului, este cont de activ

rezulta crestrea 129 = 1061 6 milioane

Se foloseste o rezerva statutara in valoare de 10 milioane pentru cresterea capitalului social cu 2 milioane si pentru acoperirea pierderilor din exercitiului financiar anterior 8 milioane

117- rezltatul reportat, cont bifunctional, pe debit - pierderea inregistrata in exercitiul precedent si neacoperita; pe credit - reducerea capitalului social sau a rezervelor folosite pentru acoperirea pierderilor din exercitiul precedent si profitul nerepartizat; in soldul debitor se inregistreaza pierderea neacoperita iar in soldul creditor profitul nerepartizat

1063 = % 10 mil

1012 2 mil

117 8 mil

CONTABILITATEA REZULTATULUI REPORTAT

Profitul unei societati comerciale se poate calcula la sfarsitul sau pe parcursul exercitiului financiar si se concretizeaza in profit sau pierdere.

Rezultatul se formeaza cu ajutorul lui 121

121- conturi de profit si pierdere prin care se compara veniturile( clasa a 7) si cheltuielile ( clasa a 6).

Repartizarea profitului sau acoperirea pierderilor trebuie supus la AGA.( Adunarea Generala a Actionarilor).

Pot aparea si cazuri cand AGA nu a repartizat profitul sau nu s-a hotarit modul de acoperire a pierderilor si atunci numele ramane in asteptare.

Ex. Evidentierea pierderii din exercitiul precedent care reduce capitalul social cu 5 milioane

1012 = 117 5 mil

Profitul realizat in exercitiul precedent este folosit pentru acordarea de dividente in valoare de 8 milioane.

457- dividente de plata, este un cont de pasiv, se inregistreaza ca o pierdere ( in 117)

CONTABILITATEA FONDURILOR

Conform reglementarilor legale unitatile economice pot constitui din beneficiul net un fond de participare la profit al salariatilor

112- fond de participare la profit, este cont de pasiv, in credit apare constituirea fondului din profitul net, in debit utilizarea fondului prin acordarea de prime salariatilor; soldul creditor reprezinta fondul de participare la profit neutilizat inca

ex. o soc com hotaraste cresterea unui fond de participare la profit de 10% din profitul net de 500 mil

50 mil

129- cont de repartizare a profitului, este un cont de de activ, pe debit pe destinatii, pe credit repartizarea . . ..

424 - participarea personalului la profit, este un cont de pasiv

ex. diminuarea fondului cu sumele utilizate sub forma unor premii acordate salariatilor

446 - alte impozite, taxe, varsaminteasimilate, este cont de pasiv,

ex. achitarea premiilor prin casa conform listelor de plata

424 = 5344 scade

424 = 446 scade

CONTABILITATEA ALTOR REZERVE

Cuprinde rezervele constituite pentru cresterea surselor de finantare din profitul net, fondul pentru baracamente si amenajari provizorii si alte fonduri destinate finantarii unor investitii.

1068 - alte rezerve, cont de pasiv, in credit - constituirea rezervelor din . .; pe debit - utilizarea rezervelor; soldul creditor- rezerve create si neutilizate

ex. Repartizarea din profitul net a sumei de 10 mil la alte rezerve

10 mil

Se primeste de la un beneficiar suma de 120 mil pentru constituirea unei rezerve de organizare a unui santier conform extrasului de cont si devizului de organizare a santierului.

2 mil

Utilizarea unei rezerve in valoare de 2 mil pentru efectuarea unor plati dintre prin casa

2 mil

Se utilizeaza suma de 15 mil din alte rezerve pentru cresterea capitalului social

15 mil

CONTABILITATEA REZULTATELOR EXERCITIULUI

Rezultatul exercitiului din punct de vedere financiar se poate prezenta sub forma de profit sau pierdere.

121 - profit si pierdere, cont bifunctional, soldul creditor reflecta profitul iar soldul debitor pierderea.

Formula de inchidere a cheltuielilor

121= 6xx

7xx= 121

Re= rezultatul exercitiului

Re = Ven - Chelt = P B ( profitul brut)

I p = P b x 25% Ip impozitul pe profit

Pn ( profitul net) = Pb- Ip

La 6xx si 7xx  sold final 0

Ex. La o SC s-au inregistrat urmatoarele venituri:

din vz marfii  = 15 mil cont 707

din dobinzi = 100 mii cont 766

din vz produse finite = 10 mil cont 701

si  urmatoarele cheltuieli:

privind marfurile - 8 mil - 607

cu comision bancar - 0,5 mil ct 627

cheltuieli cu materii prime - 2 mil ct 600

25.100.000 121 = % 10.500.000

15 mil 607 8 mil

100 mii 627 0.5 mil

701 10 mil 600 2 mil

Pb = 25.100.000 - 10.500.000 = 14.600.000 lei

  1. Ip = 14.600.000 x25% = 3.650.000 lei

Pn = 14.600.000 - 3650.000 = 10950000

Din Pn reduce la alte rezerve

1068


CONTABILITATEA SUBVENTIILOR PENTRU INVESTITII

Subventiile pentru investitii sunt sume alocate de la bugetul de stat pentru procurarea sau executarea de echipamente si pentru alte cheltuieli de natura investitionala.

Daca se primesc imobilizari cu titlu gratuit pe masura amortizarii lor, subventia este trecuta la venituri exceptionale

131 - subventii pentru investitii, cont de pasiv, in credit sumele primite ca subventie, in debit cota parte din subventie . . . .. la rezultatul exercitiului; soldul creditor evidentiaza subventiile nevirate la rezultatul exercitiului

Ex. O societate comerciala depune o cerere pentru primirea unei subventii de 500 mil pentru realizarea unor produse noi.

Se face mai intii inregistrarea dreptului la subventie pe baza comunicarii primite

445- subventie, cont de activ, in credit - valoarea subventiei incasate, in debit- subventia de primit; soldul debitor - subventia de primit

500 mil

apoi primirea subventiilor conform extrasului de cont

500 mil

CONTABILITATEA PROVIZIOANELOR PENTRU RISCURI SI CHELTUIELI

Provizioanele sunt rezerve constituite pentru acoperirea pierderilor si cheltuielilor viitoare care sunt posibile si sigure dar nedeterminate, adica provizioane pentru litigii, pentru garantii acordate clientilor

Cont 151 - provizioane pt riscuri si cheltuieli ( CP) ; in credit - constituirea si si majorarea provizionului; in debit anularea sau diminuarea prov

Ex. Se constituie un provizion pt litigii in valoare de 5 mil

Cont 6812- cheltuieli de exploatare privind provizioane pt riscuri si cheltuieli; in debit- se inregistreaza valoarea prov. Constituite

Cont 1511- provizion pt litigii ( CP ) - in debit- diminuarea sau anularea provizioanelor; in credit - valoarea provizioanelor constituite

6812=1511 5 mil

anularea provizionului, cand acesta ramane fara obiect

7812- venituri de expl privind proviz pt riscuri si cheltuieli- in credit anularea sau diminuarea proviz

1511= 7812 5 mil

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate