Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» CALITATI SI LIMITE ALE INFORMATIILOR CONTABILE


CALITATI SI LIMITE ALE INFORMATIILOR CONTABILE


Calitati si limite ale informatiilor contabile

Indiferent de destinatarii si de obiectivele informatiei contabile, ea trebuie sa aiba anumite calitati.

Informatiile contabile trebuie sa fie exacte, omogene si verificabile, utile si oportune. De asemenea, ele trebuie sa fie prezentate in concordanta cu baza lor juridica si economica, aplicarea normelor contabile sa fie realizata cu sinceritate, iar informatiile sa fie furnizate regulat, astfel incat sa poata fi utilizate in procesul decizional.

Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate (I.A.S.C.) pre­cizeaza cele patru caracteristici principale care determina utilitatea informatiilor furnizate situatiile financiare:inteligibilitatea

relevanta;

credibilitatea;

comparabilitatea.

Inteligibilitatea

0 calitate esentiala a informatiilor furnizate de situatiile financiare este aceea ca ele pot fi intelese usor de utilizatori. In acest scop utilizatorii trebuie sa posede cunostinte suficiente privind desfasurarea activitatilor economice si a afacerilor, de notiuni de contabilitate. Din situatiile financiare nu trebuie sa lipseasca informatiile asupra unor probleme complexe necesare in procesul decizional, chiar daca ele sunt mai putin inteligibile pentru anumiti utilizatori.

Relevanta (pertinenta)

Informatiile contabile sunt relevate atunci cand influenteaza deciziile economice ale utilizatorilor, facilitand evaluarea evenimentelor trecute, prezente sau viitoare, confirmand sau corectand evaluarile trecute. Pentru a fi pertinenta, o informatie trebuie sa soseasca la momentul oportun, nici mai devreme, nici mai tarziu. Informatia contabila este utila deciziei in masura in care, confruntata cu previziunile efectuate in trecut, permite sa se studieze eventualele decizii de luat.

Informatiile privind situatia financiara sau performantele precedente sunt utilizate ca baza pentru previzionarea situatiei financiare si performantelor viitoare ale unitatii patrimoniale.

O informatie pertinenta are o valoare predictiva (predictive value) deoarece permite sa se faca previziuni pentru dezvoltarea ulterioara a unitatii patrimoniale sau retrodictiva (feedback value), adica da posibilitatea aprecierii performantelor trecute.

Relevanta informatiilor este influentata de natura si de importanta lor. In unele situatii, natura informatiei este suficienta pentru a determina relevanta sa. In alte cazuri, insa, relevarea naturii informatiei nu este suficienta, ea trebuie sa fie insotita si de marimea semnificativa (importanta relativa). De exemplu, volu­mul valoric al diferitelor categorii de stocuri.

Importanta relativa este apreciata cu ajutorul pragului de semnificatie.

Informatiile sunt semnificative daca omisiunea sau declararea lor eronata ar putea influenta deciziile economice pe care utilizatorii le iau pe baza situatiilor financiare. Pragul de semnificatie depinde de marimea elementului sau erorii, judecate in contextul specific al omisiunii sau declararii gresite (inexactitatii).

Pragul de semnificatie nu reprezinta o caracteristica calitativa primara a informatiilor contabile, ci ofera o limita sau un punct, de separare.

Credibilitatea (Fiabilitatea).

Informatia este credibila atunci cand nu contine erori semnificative sau elemente care sa conduca la interpretari eronate, nu este partinitoare, iar utiliza­torii pot avea incredere in ea, in vederea reprezentarii fidele a tranzactiilor sau a altor activitati.

Informatia contabila poate fi pertinenta(relevanta), dar putin fiabila sub aspectul naturii sau modului de prezentare, astfel incat recunoasterea acesteia sa poata conduce la erori.

Utilizatorii nu pot avea incredere decat intr-o informatie care este in acelasi timp verificabila, neutra si fidela.

Verificabilitatea informatiei contabile este asigurata prin activitatea de nor­malizare si reglementare contabila.

Neutralitatea informatiei contabile inseamna sinceritatea ei, iar managerii unitatii si producatorii informatiei (contabile) trebuie sa fie neutri in raport cu informatia pe care o prelucreaza si prezinta.

Pentru a fi fiabila, informatia contabila trebuie sa prezinte in mod fidel realitatea.

Exista frecvent riscul de reprezentare nefidela a realitatii. Aparitia riscului nu este datorata intentiei de inducere in eroare ci mai degraba, dificultatilor inerente, fie in identificarea fenomenelor si proceselor economice, fie in conceperea si aplicarea tehnicilor de evaluare si prezentare.

Fiabilitatea si pertinenta nu merg in mod necesar impreuna. Ele pot fi conflictuale. Informatiile contabile cuprinse in situatiile financiare nu pot sa satisfaca pe deplin pe toti utilizatori. Se poate intampla ca unul din utilizatori s-o considere putin relevanta. Dimpotriva, ea este mai curand fiabila, aceasta tine de principiul partidei duble si de activitatea de normalizare contabila. Se apreciaza ca sistemele contabile fondate pe baze de date ar ameliora pertinenta informatiilor contabile si ar permite fiecarui utilizator sa obtina informatiile care il intereseaza. In acelasi timp, fiabilitatea informatiilor contabile ar putea fi pusa la indoiala.

In Cadrul general de intocmire si prezentare a situatiilor financiare elaborat de Comitetul pentru Standarde Internationale de Contabilitate se arata ca pentru a fi credibile:

informatiile trebuie sa reprezinte cu fidelitate tranzactiile si alte eveni­mente pe care acestea fie si-au propus sa le reprezinte sau ceea ce ar putea fi de asteptat, in mod rezonabil, sa reprezinte;

contabilizarea si prezentarea evenimentelor si tranzactiilor sa aiba in vedere primordialitatea continutului economic asupra formei juridice (guidance on substance over form). Continutul economic nu este totdeauna coerent cu ceea ce rezulta din "montajul" juridic;

informatia cuprinsa in situatiile financiare trebuie sa fie neutra, adica lipsita de influente, de subiectivitate;

informatiile din situatiile financiare au la baza prudenta in aprecierea unor incertitudini, care afecteaza rezultatele si averea unitatii;

informatia contabila trebuie sa lie completata in limitele rezonabile pragului de semnificatie si ale costului obtinerii acelei informatii. 0 omisiune poate face ca informatia sa fie falsa, necredibila si insuficient de pertinenta.

Comparabilitatea

Informatia contabila trebuie sa fie comparabila in timp, astfel incat pe baza ei sa se poata identifica tendintele si performantele unitatii patrimoniale.

Utilizatorii trebuie sa poata compara informatiile cuprinse in situatiile financiare ale diverselor intreprinderi pentru a le evalua pozitia lor financiara, performantele si evolutia situatiei financiare.

Pentru a asigura comparabilitatea informatiilor contabile in timp si spatiu se impune o anumita permanenta si o anumita uniformitate a metodelor utilizate, asigurate de activitatea de normalizare contabila.

Limitele informatiei contabile

a)      Oportunitatea

Daca exista o intarziere exagerata in obtinerea si raportaren informatiei conta­bile, aceasta isi poate pierde relevanta. Conducerea intreprinderii trebuie sa caute un echilibru intre respectarea termenelor si o credibilitate suficienta.

Pentru a furniza informatii oportune este necesara raportarea tuturor aspectelor unei tranzactii sau eveniment, inainte ca acestea sa fie cunoscute, desi in acest fel este afectata credibilitatea. In situatia inversa informatia poate fi credibila, dar de utilitate redusa, pentru utilizatorii care au luat decizii, inainte de a o cunoaste in intregime.

Se deduce necesitatea unui echilibru intre relevanta si credibilitate, avand in vedere satisfacerea necesitatilor utilizatorilor in procesul decizional.

b)      EchilibruI intre avantaje si costuri

Se apreciaza ca acest ecllilibru este o restrictie generala si nu o caracteristica a informatiei contabile.

Avantajele obtinute de utilizatorii informatiei contabile trebuie sa fie superioare costului furnizarii acestora.

Evaluarea avantajelor si a costurilor reprezinta un rezultat al unui rationament profesional. Este dificil sa se aplice un test general la fiecare caz particular.

c)      Echilibrul intre caracteristicile calitative

Obtinerea unui echilibru adecvat intre caracteristicile informatiei contabile este necesara pentru satisfacerea obiectivului situatiilor financiare.

Dificultatea practica este determinata de faptul ca importanta relativa a carac­teristicilor este rezultatul judecatilor profesionale.

d)      Imaginea fidela(Prezentarea fidela)

Informatiile contabile din conturile anuale reprezinta imaginea fidela a situatiei financiare, a performantelor si evolutia situatiei financiare ale intreprinderii. Aceasta imagine fidela este rezultatul aplicarii caracteristicilor calitative princi­pale si a standardelor adecvate de contabilitate.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate