Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE


CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE


CONTABILITATEA ACTIVELOR IMOBILIZATE

1. STRUCTURA ACTIVELOR IMOBILIZATE - Activele cuprind elementele concrete de avere ale entitatii economice si constituie activul bilantului.

Un activ reprezinta o sursa controlata de entitatea economica, ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru entitate economica.

Sub aspectul continutului se delimiteaza trei structuri de active imobilizate, respectiv: - imobilizari necorporale; - imobilizari corporale; - imobilizari financiare.1.1. IMOBILIZARILE  NECORPORALE - Denumite si intangibile sau nemateriale, imobilizarile necorporale nu au continut concret - material si iau forma unui document juridic sau comercial, care atesta drepturile de proprietate ale entitatii economice asupra acestora, fiind definite de reglementarile contabile astfel:

"active nemonetare identificabile, fara suport material, detinute pentru utilizare in procesul de productie sau furnizarea de bunuri sau servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru scopuri administrative"

In structura imobilizarilor necorporale sunt incluse: - cheltuielile de constituire; - cheltuielile de dezvoltare; - concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturi si active similare; -fondul comercial; - alte imobilizari necorporale; - imobilizarile necorporale in curs de executie si avansurile acordate pentru imobilizari necorporale.

1. IMOBILIZARILE CORPORALE - Imobilizarile corporale, denumite si fizice sau tangibile, cuprind acele bunuri cu continut material concret (corporale, fizice), care participa la mai multe cicluri de exploatare, fara sa se integreze in continutul material al bunurilor obtinute si isi transmit treptat valoarea asupra produselor obtinute, lucrarilor executate si serviciilor prestate, pe calea amortizarii, fiind definite de reglementarile contabile ca bunuri de natura activelor care:

"- sunt detinute de o persoana juridica pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii, pentru a fi inchiriate tertilor sau pentru a fi folosite in scopuri administrative;

sunt utilizate pe parcursul unei perioade mai mari de un an;

au valoare mai mare decat limita prevazuta de reglementarile legale in vigoare"

In categoria imobilizarilor corporale intra: - terenurile si amenajarile de terenuri; - constructiile;- instalatiile tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii; - mobilierul, aparatura birotica, echipamentele de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale; - imobilizarile corporale in curs de executie si avansurile acordate pentru imobilizari corporale.

IMOBILIZARILE FINANCIARE Imobilizarile financiare, numite si investitii financiare pe termen lung, constituie o categorie speciala de imobilizari, reprezentand o modalitate de plasare a excedentului de disponibilitati banesti ale unei entitati economice spre o alta entitate economica, ale carei resurse financiare ii sunt insuficiente pentru dezvoltare si care permit entitatii economice, care a plasat disponibilitatile, obtinerea unor venituri financiare, sub forma dividendelor si a dobanzilor sau realizarea de beneficii, prin comercializarea valorilor financiare investite (titluri si creante financiare).

In categoria imobilizarilor financiare se includ: - actiunile detinute la entitatile afiliate; - interese de participare; - alte titluri imobilizate; - creantele imobilizate.

Contabilitatea imobilizarilor necorporale

1. Contabilitatea cheltuielilor de constituire

Operatiuni privind cheltuielile de constituire

a. inregistrarea colectarii cheltuielilor de infiintare a entitatii economice, in functie de modalitatile de plata sau de decontare cu tertii a acestor cheltuieli:

a1. decontarea prin contul curent:

Cheltuieli de constituire

Conturi curente la banci

a plata in numerar prin casa:

Cheltuieli de constituire

Casa

a3. inregistrarea obligatiei de plata fata de furnizorii de prestatii pentru infiintarea societatii, in situatiile de amanare la plata, conform facturilor:

Furnizori de imobilizari

Cheltuieli de constituire

T.V.A. deductibila

b. inregistrarea amortizarii cheltuielilor de constituire, esalonata intr-o perioada de pana la cinci ani, pe baza programului de amortizare

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

Amortizarea cheltuielilor de constituire

c. inregistrarea scaderii din evidenta a cheltuielilor de constituire, amortizate integral:

Amortizarea cheltuielilor de constituire

Cheltuieli de constituire

Contabilitatea cheltuielilor de dezvoltare

Cheltuielile de dezvoltare, efectuate pe cont propriu de catre entitatea economica, se inregistreaza pe masura efectuarii lor in debitul conturilor de cheltuieli din clasa a 6-a, pe naturi de cheltuieli, prin creditarea diverselor conturi de mijloace economice sau decontari banesti, dupa caz.

Operatiuni privind cheltuielile de dezvoltare

a. receptia proiectelor, studiilor si a altor lucrari, ca rezultat al cercetarii si dezvoltarii, efectuate in cadrul entitatii economice si evaluate la costul de productie, reprezentand venit din productia de imobilizari necorporale:

Cheltuieli de dezvoltare

Venituri din productia de

imobilizari necorporale

b. achizitionarea si receptia unor proiecte si lucrari de dezvoltare executate de terti, pe baza facturilor primite si a proceselor-verbale de receptie:

Furnizori de imobilizari

Cheltuieli de dezvoltare

T.V.A. deductibila

c. amortizarea cheltuielilor de dezvoltare, esalonata pe maxim cinci ani, pe baza programului de amortizare

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

d. scaderea din evidenta a cheltuielilor de dezvoltare, dupa amortizarea lor integrala:

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

Cheltuieli de dezvoltare

e. scoaterea din evidenta a cheltuielilor de dezvoltare inainte de amortizarea lor integrala - diferenta neamortizata se inregistreaza pe alte cheltuieli de exploatare, astfel:

Cheltuieli de dezvoltare

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

Cheltuieli privind activele cedate

si alte operatii de capital

f. cedarea catre terti a unor proiecte, studii etc. a caror valoare contabila nu a fost amortizata integral - diferenta neamortizata reprezentand o cheltuiala cu activele cedate. Concomitent, are loc inregistrarea creantei fata de terti, la pretul de vanzare, care reprezinta un venit din cedarea activelor:

f1. inregistrarea creantei fata de terti (la pret de vanzare), conform facturii:

Debitori diversi

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

T.V.A. colectata

f scaderea din gestiune a cheltuielilor de dezvoltare cedate (vandute):

Cheltuieli de cercetare si dezvoltare

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

Cheltuieli privind activele cedate

si alte operatii de capital

g. inregistrarea cheltuielilor de dezvoltare, concretizate in brevetele sau licentele obtinute, presupune reflectarea in contul corespunzator evidentierii acestora, astfel:

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Cheltuieli de dezvoltare

3. Contabilitatea ConcesiuniLOR, breveteLOR, licenteLOR,  marciLOR comerciale, drepturi si ACTIVE similare

Operatiuni privind inregistrarea in contabilitate a acestor imobilizari necorporale

a. intrarea in patrimoniul entitatii economice a concesiunilor, brevetelor si altor drepturi si valori similare, aduse ca aport la infiintarea entitatii economice, achizitionate de la terti, realizate in entitatea economica pe cont propriu, precum si cele primite cu titlu gratuit se inregistreaza la valoarea de aport, costul de achizitie, de productie sau valoarea actuala, dupa caz:

a1. aportul intreprinzatorilor, conform actului constitutiv:

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

a achizitie de la terti, conform facturilor:

Furnizori de imobilizari

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale drepturi si active similare

T.V.A. deductibila

a3. din productie proprie, conform procesului-verbal de receptie:

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Venituri din productia de

imobilizari necorporale

a4. primite cu titlu gratuit sau prin donatie, conform contractului si procesului-verbal de predare-primire:

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Donatii pentru investitii

b. inregistrarea valorii bunurilor preluate in concesiune, conform contractelor

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Alte imprumuturi si datorii

asimilate

c. restituirea bunurilor preluate in concesiune la termenul scadent, conform contractului si procesului-verbal de predare primire:

Alte imprumuturi si datorii asimilate

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

d. amortizarea imobilizarilor necorporale de natura concesiunilor, brevetelor si altor drepturi si active similare, in perioadele prevazute pentru exploatarea sau utilizarea lor, se inregistreaza pe seama cheltuielilor de exploatare, in baza programului de amortizare, astfel:

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

e. scaderea din patrimoniu a concesiunilor, brevetelor si altor drepturi si active similare, dupa amortizarea lor integrala:

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

f. inregistrarea scaderii din patrimoniu a brevetelor, licentelor si altor drepturi si active similare cedate tertilor:

f1. inregistrarea creantei, pe baza facturii, la pret de vanzare:

Debitori diversi

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

T.V.A. colectata

f scaderea din gestiune, cu valoarea ramasa neamortizata, a brevetelor, licentelor si altor drepturi si active similare cedate:

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

Cheltuieli privind activele cedate

si alte operatii de capital

g. inregistrarea valorii brevetelor, licentelor si altor drepturi si active similare, iesite din patrimoniu prin retragere de catre actionari, in baza cererilor aprobate de Adunarea generala a actionarilor:

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

4. Contabilitatea fondului comercial

Operatiuni privind fondul comercial

a. inregistrarea fondului comercial achizitionat de la terti, in baza contractului de vanzare-cumparare si a facturii:

Furnizori de imobilizari

Fond comercial

T.V.A. deductibila

b. inregistrarea amortizarii fondului comercial, conform programului de amortizare:

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

Amortizarea fondului comercial

c. scaderea din evidenta a fondului comercial, integral amortizat:

Amortizarea fondului comercial

Fond comercial

d. inregistrarea scaderii din evidenta a fondului comercial cedat, care nu a fost amortizat integral, odata cu vanzarea imobilizarilor corporale in legatura cu care s-a constituit fondul:

Fond comercial

Amortizarea fondului comercial

Cheltuieli privind activele cedate

si alte operatii de capital

5. Contabilitatea altor imobilizari necorporale

Operatiuni privind alte imobilizari necorporale

a. inregistrarea receptiei programelor informatice si altor imobilizari necorporale, aduse ca aport de asociati, achizitionate de la terti si realizate in entitatea economica, la valoarea de aport, costul de achizitie si costul de productie, dupa caz:

a1. inregistrarea aportului la capitalul social, conform actului constitutiv si a procesului-verbal de receptie:

Alte imobilizari necorporale

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

a inregistrarea achizitiei de la terti, conform facturii:

Furnizori de imobilizari

Alte imobilizari necorporale

T.V.A. deductibila

a3. inregistrarea realizarilor din productia proprie, conform procesului-verbal de receptie:

Alte imobilizari necorporale

Venituri din productia de imobilizari necorporale

b. reflectarea amortizarii programelor informatice si a altor imobilizari necorporale in timpul utilizarii lor, conform programului de amortizare:

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

Amortizarea altor imobilizari necorporale

c. scoaterea din activul patrimonial a altor imobilizari necorporale, ca urmare a amortizarii integrale:

Amortizarea altor imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale

d. inregistrarea scaderii din evidenta a altor imobilizari necorporale, neamortizate integral, cedate tertilor, conform facturii:

d1. inregistrarea cedarii:

Debitori diversi

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

T.V.A. colectata

d scaderea din evidenta:

Alte imobilizari necorporale

Amortizarea  altor imobilizari necorporale

Cheltuieli privind activele cedate

si alte operatii de capital

3. Contabilitatea imobilizarilor corporale - Imobilizarile corporale sau de natura materiala reprezinta bunuri de folosinta indelungata in activitatea entitatii economice si cuprind: -  terenurile si amenajarile de terenuri; mijloacele fixe.

3.1. Contabilitatea terenurilor si  amenajarilor de terenuri

Operatiuni privind terenurile si amenajarile de terenuri

a. inregistrarea operatiunilor privind receptia terenurilor, reprezentand aport in natura la capitalul social si a celor achizitionate de la terti, evaluate la valoarea de aport, sau la costul de achizitie, dupa caz:

a1. punerea efectiva la dispozitia societatii a terenurilor, ce nu au facut obiectul aportului in natura la capitalul social, conform actului constitutiv si a procesului verbal de receptie:

Terenuri

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

a achizitia terenurilor de la terti, conform facturii si contractului de vanzare-cumparare:

Furnizori de imobilizari

Terenuri

T.V.A. deductibila

b. inregistrarea terenurilor primite in patrimoniu cu titlu gratuit, la valoarea actuala, conform contractului de donatie:

Terenuri

Donatii pentru investitii

c. inregistrarea amenajarilor de terenuri, executate in regie proprie, incepute si terminate in timpul exercitiului sau care au fost in curs de executie la finele exercitiului anterior, conform proceselor-verbale de receptie, punere in functiune si de inventariere:

Amenajari de terenuri

Venituri din productia de

imobilizari corporale

Amenajari de terenuri

Imobilizari corporale in curs de executie

d. inregistrarea amenajarilor de terenuri executate de terti si receptionate in cursul exercitiului si a amenajarilor neterminate de catre antreprenori (furnizori) la sfarsitul exercitiului, pe baza procesului-verbal de receptie si punere in functiune si a facturilor primite:

Furnizori de imobilizari

Amenajari de terenuri

T.V.A. deductibila

Furnizori de imobilizari

Imobilizari corporale in curs de executie

T.V.A. deductibila

e. inregistrarea terenurilor cedate tertilor, presupune scoaterea din evidenta a acestora, iar valoarea de inregistrare reprezinta o cheltuiala privind activele cedate. Facturarea terenurilor cedate, la pretul de cesiune (vanzare), reprezinta un venit din cedarea activelor:

e1. inregistrarea drepturilor de creanta din cedarea terenurilor, conform facturii:

Debitori diversi

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

T.V.A. colectata

e scaderea din evidenta a terenurilor cedate, la valoarea de inregistrare:

Cheltuieli privind activele cedate

si alte operatii de capital

Terenuri

f. inregistrarea scaderii din evidenta a amenajarilor de terenuri, integral amortizate:

Amortizarea amenajarilor de terenuri

Amenajari de terenuri

g. scaderea din evidenta a amenajarilor de terenuri, care au iesit din entitatea economica prin cedare sau distruse de calamitati si care sunt partial amortizate, necesita trecerea pe cheltuieli a valorii ramase neamortizate, astfel:

g1. cazul cedarii:

Amenajari de terenuri

Amortizarea amenajarilor de terenuri

Cheltuieli privind activele cedate

si alte operatii de capital

g cazul amenajarilor de terenuri distruse de calamitati:

Amenajari de terenuri

Amortizarea amenajarilor de terenuri

Cheltuieli privind calamitatile si

alte evenimente extraordinare

In cazul cedarii amenajarilor de terenuri, are loc si facturarea acestora catre terti, la valoarea de vanzare, operatiune ce se reflecta similar celei prezentate la "e1".

3. Contabilitatea mijloacelor fixe

Operatiuni privind mijloacele fixe

I. Intrarea in patrimoniu a mijloacelor fixe

a. inregistrarea intrarii mijloacelor fixe in patrimoniu (primite ca aport in natura la capital, achizitionate de la terti, realizate in regie proprie, inclusiv modernizarea celor existente si a celor primite cu titlu gratuit), se face la valorile corespunzatoare, dupa caz, conform actelor constitutive, proceselor-verbale de receptie, facturilor, contractelor de donatie etc:

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

Furnizori de imobilizari

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

T.V.A. deductibila

Constructii

Venituri din productia de imobilizari corporale

Donatii pentru investitii

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

b. cheltuielile efectuate pentru modernizarea mijloacelor fixe (imbunatatirea performantelor fata de parametrii tehnico-functionali initiali, sporirea gradului de confort si ambient, care sa asigure obtinerea de venituri suplimentare), respectiv incorporarea unor accesorii, aparatura de masurare si control sau alte parti componente, se inregistreaza, in prealabil, in conturile de cheltuieli, dupa natura lor (materii prime, materiale, salarii), prin creditarea diverselor conturi de terti, de trezorerie etc, dupa caz. Totalitatea cheltuielilor, astfel efectuate, genereaza costul de productie al modernizarii (imobilizarii corporale in curs de executie), cu care se majoreaza valoarea mijlocului fix. Dupa finalizarea investitiei in curs de executie privind operatiunea de modernizare (care a fost inregistrata, in prealabil, prin formula contabila 231 = 722, pe masura efectuarii cheltuielilor), aceasta se trece asupra mijlocului fix respectiv, prin inregistrarea prezentata la punctul "c".

c. Dupa terminarea investitiilor, conform proceselor-verbale de receptie, imobilizarile corporale in curs de executie, se trec la categoria mijloacelor fixe corespunzatoare, prin inregistrarea:

Imobilizari corporale in curs de executie

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

d. majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe, cu valoarea investitiilor efectuate asupra lor de entitatile economice care le-au avut in concesiune, locatie de gestiune sau inchiriere, genereaza, in contabilitatea proprietarului, urmatoarele inregistrari:

d1. preluarea investitiei, amortizate integral sau partial la entitatile economice care le-au avut in folosinta, pe baza procesului-verbal de predare-primire

Constructii

Amortizarea constructiilor

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Amortizarea instalatiilor, mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

Amortizarea altor imobilizari corporale

d inregistrarea cotei parti din valoarea investitiei neamortizate integral, conform facturii emise de entitatile economice care le-au avut in folosinta:

Furnizori de imobilizari

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

T.V.A. deductibila

II. Iesirea din patrimoniu a mijloacelor fixe:

a. iesirea mijloacelor fixe, prin scoaterea din functiune, datorita expirarii duratei normale de utilizare si a amortizarii integrale a valorii de intrare a acestora:

Amortizarea constructiilor

Constructii

Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Amortizarea altor imobilizari corporale

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

b. reflectarea iesirii din patrimoniu a mijloacelor fixe neamortizate integral,  presupune inregistrarea valorii ramase neamortizate pe seama cheltuielilor. In acest sens, exemplificam scoaterea din evidenta a unor bunuri de natura constructiilor, neamortizate integral:

Constructii

Amortizarea constructiilor

Cheltuieli privind activele cedate

si alte operatii de capital

Celelalte categorii de mijloace fixe, neamortizate integral, iesite din patrimoniu pe diverse cai, se inregistreaza asemanator, folosind conturile corespunzatoare.

Valoarea neamortizata a mijloacelor fixe scoase din functiune, inaintea expirarii duratei normale de utilizare, se recupereaza din sumele rezultate in urma valorificarii, fie prin vanzarea acestora tertilor, fie prin demontarea si vanzarea ca deseuri. Diferenta ramasa neacoperita din valorificare se include in cheltuielile de exploatare.

c. iesirea mijloacelor fixe, prin cedarea catre terti, necesita urmatoarele inregistrari:

c1. inregistrarea cedarii catre terti a mijloacelor fixe, la pretul de vanzare, pe baza facturii:

Debitori diversi

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

T.V.A. colectata

c scaderea din gestiune a valorii de inregistrare a mijloacelor fixe cedate, neamortizate integral, se inregistreaza pe cheltuieli. Exemplificam cazul constructiilor (celelalte categorii de mijloace fixe se inregistreaza asemanator):

Constructii

Amortizarea constructiilor

Cheltuieli privind cedarea activelor si alte operatii de capital

d. iesirea mijloacelor fixe din patrimoniu, datorita unor cauze extraordinare (distruse de calamitatile naturale), se inregistreaza similar operatiei de scoatere din functiune, numai ca valoarea ramasa neamortizata se reflecta in cheltuieli extraordinare, pe baza procesului-verbal de constatare. In acest sens, exemplificam iesirea din patrimoniu a unor bunuri de natura constructiilor.

Constructii

Amortizarea constructiilor

Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente extraordinare

e. Pentru iesirea mijloacelor fixe, datorata unor lipsuri constatate la inventar, a caror valoare nu a fost amortizata integral, scaderea din gestiune se inregistreaza ca o scoatere din functiune. Concomitent cu scoaterea din evidenta, are loc operatia de imputare in sarcina persoanelor vinovate pentru lipsuri, la valoarea de inlocuire a mijloacelor fixe respective, pe baza titlurilor executorii, astfel:

Debitori diversi

Alte venituri din exploatare

T.V.A. colectata

f. inregistrarea mijloacelor fixe ce se retrag din aportul in natura la capitalul social de catre actionari/asociati, conform hotararii AGA:

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

g. inregistrarea mijloacelor fixe date in regim de leasing financiar, conform contractelor:

Creante imobilizate

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

4. Contabilitatea imobilizarilor in curs DE EXECUTIE SI A AVANSURILOR ACORDATE PENTRU IMOBILIZARI - Din punct de vedere contabil, sunt considerate imobilizari in curs: - investitiile neterminate la sfarsitul unui exercitiu financiar, executate in regie proprie sau in antrepriza si facturate de terti, precum si cele aduse ca aport in natura la capital; - avansurile acordate furnizorilor de imobilizari, pana la primirea bunurilor si decontarea integrala a acestora.

4.1. Contabilitatea imobilizarilor corporale in curs DE EXECUTIE SI AVANSURILE ACORDATE

Cheltuielile ocazionate de productia de active imobilizate corporale, realizata fie in regie proprie, fie in antrepriza in timpul unui exercitiu financiar, se inregistreaza in debitul conturilor de cheltuieli, dupa natura lor, determinand valoarea (costul de productie) imobilizarilor corporale in curs de executie.

Operatii privind imobilizarile corporale in curs de executie si avansurile acordate

a. inregistrarea avansurilor acordate tertilor (antreprenori, furnizori), pentru lucrarile de investitii sau mijloacele fixe, ce urmeaza sa fie executate sau livrate, pe baza contractelor, extraselor de cont, chitantelor:

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

Conturi la banci in lei

Casa

b. inregistrarea lucrarilor receptionate pe parcursul executarii imobilizarilor corporale de catre terti (antreprenori), pe baza facturilor:

Furnizori de imobilizari

Imobilizari corporale in curs de executie

T.V.A. deductibila

c. inregistrarea decontarii avansurilor acordate pentru imobilizari corporale

Furnizori de imobilizari

Avansuri acordate pentru imobilizari corporale

d. inregistrarea valorii imobilizarilor corporale in curs de executie, realizate in regie proprie, la costul de productie:

Imobilizari corporale in curs de executie

Venituri din productia de

imobilizari corporale

e. inregistrarea valorii imobilizarilor corporale in curs de executie, aduse ca aport in natura la capitalul social:

Imobilizari corporale in curs de executie

Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul

f. inregistrarea trecerii imobilizarilor corporale in curs de executie in categoriile corespunzatoare de mijloace fixe, dupa receptie, darea in folosinta sau punerea in functiune, dupa caz:

Imobilizari corporale in curs de executie

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

4. Contabilitatea imobilizarilor necorporale in curs de executie si avansurile acordate

Pentru executarea in regie proprie a unor lucrari si proiecte de dezvoltare, a programelor informatice si a altor imobilizari necorporale, necesare entitatii economice, se efectueaza o serie de cheltuieli, care se inregistreaza, dupa natura lor, in debitul conturilor de cheltuieli din clasa a 6-a "Conturi de cheltuieli", prin creditarea diverselor conturi de terti, de trezorerie etc., dupa caz si determina costul de productie al acestor imobilizari necorporale.

Operatiuni privind imobilizarile necorporale in curs de executie si avansurile acordate

a. inregistrarea imobilizarilor necorporale in curs de executie, realizate pe cont propriu si constatate neterminate la finele exercitiului financiar pe baza inventarului, facturate de terti, avansurile acordate furnizorilor de imobilizari si decontarea acestora, conform documentelor justificative (facturi, extrase de cont, chitante, registru de casa) se efectueaza astfel:

Imobilizari necorporale in curs de executie

Venituri din productia de

imobilizari necorporale

Imobilizari necorporale in curs de executie

Furnizori de imobilizari

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

Conturi curente la banci

Casa

Furnizori de imobilizari

Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

b. inregistrarea finalizarii imobilizarilor necorporale in curs de executie si trecerea lor la categoriile corespunzatoare de imobilizari necorporale, in baza proceselor-verbale de receptie:

Cheltuieli de dezvoltare

Imobilizari necorporale in curs de executie

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Imobilizari necorporale in curs de executie

Alte imobilizari necorporale

Imobilizari necorporale in curs de executie

5. Contabilitatea amortizarii imobilizarilor

Operatiuni privind amortizarea imobilizarilor

a. inregistrarea amortizarii imobilizarilor necorporale la sfarsitul fiecarei perioade de gestiune (luna), tinand seama de natura acestor imobilizari, conform programului de amortizare:

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

Amortizari privind imobilizarile necorporale

b. inregistrarea amortizarii imobilizarilor corporale, respectiv a amenajarilor de terenuri si a mijloacelor fixe, conform programului de amortizare:

Cheltuieli de exploatare privind amortizarea imobilizarilor

Amortizari privind imobilizarile corporale

c. scaderea din evidenta a amortizarii imobilizarilor necorporale, ca urmare a amortizarii lor integrale:

Amortizarea cheltuielilor de constituire

Cheltuieli de constituire

Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare

Cheltuieli de dezvoltare

Amortizarea concesiunilor, brevetelor, licentelor, marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Amortizarea fondului comercial

Fond comercial

Amortizarea altor imobilizari necorporale

Alte imobilizari necorporale

d. scaderea din evidenta a imobilizarilor corporale, amortizate integral, ca urmare a scoaterii lor din functiune:

Amortizarea amenajarilor de terenuri

Amenajarea terenurilor

Amortizarea constructiilor

Constructii

Amortizarea instalatiilor,

mijloacelor de transport, animalelor si plantatiilor

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Amortizarea altor imobilizari corporale

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

6. Contabilitatea imobilizarilor financiare

6.1. CONTABILITATEA ACTIUNILOR DETINUTE LA ENTITATILE AFILIATE, A INTERESELOR DE PARTICIPARE SI A ALTOR TITLURI IMOBILIZATE

a. achizitionarea celor trei categorii de titluri imobilizate, cu plata integrala prin banca sau casa, la valoarea lor nominala sau de emisiune (cost de achizitie), conform contractelor, extraselor de cont, chitantelor:

Conturi curente la banci

Actiuni detinute la entitatile afiliate

(Casa)

Interese de participare

Alte titluri imobilizate

b. inregistrarea achizitionarii titlurilor imobilizate la valoarea nominala, cu plata partiala a acestei valori, prin banca sau casa si reflectarea diferentei ce urmeaza sa se achite ulterior. Exemplificam cazul actiunilor detinute la entitatile afiliate (celelalte categorii de titluri se inregistreaza asemanator, utilizand conturile care le reflecta):

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Conturi curente la banci

Casa

Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate

c. achitarea ulterioara a diferentei pentru titlurile de participare achizitionate, prin banca sau casa:

Varsaminte de efectuat privind actiunile detinute la entitatile afiliate

Conturi curente la banci

Casa

d. dobandirea actiunilor la entitatile afiliate, conform actului constitutiv si a proceselor verbale de predare-primire, prin aportul in natura la capitalul social al filialelor, reprezentand:

d1. imobilizari necorporale:

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Concesiuni, brevete, licente, marci comerciale, drepturi si active similare

Alte imobilizari necorporale

d terenuri si amenajari de terenuri:

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Terenuri

Amenajari de terenuri

d3. mijloace fixe:

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Constructii

Instalatii tehnice, mijloace de transport, animale si plantatii

Mobilier, aparatura birotica, echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale

d4. imobilizari corporale si necorporale in curs de executie:

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Imobilizari corporale in curs de executie

Imobilizari necorporale in curs de executie

d5. materii prime, materiale, productie in curs de executie, produse, animale, marfuri si ambalaje:

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Materii prime

Materiale consumabile

Materiale de natura obiectelor de inventar

Produse in curs de executie

Lucrari si servicii in curs de executie

Semifabricate

Produse finite

Produse reziduale

Animale si pasari

Marfuri

Ambalaje

Imobilizarile financiare sub forma intereselor de participare si a altor titluri imobilizate se inregistreaza asemanator actiunilor detinute la entitatile afiliate, prin utilizarea conturilor corespunzatoare.

e. cedarea, respectiv vanzarea titlurilor imobilizate catre terti, necesita scaderea din evidenta a acestora, cu inregistrarea pe cheltuieli a valorii de inregistrare, astfel:

Cheltuieli privind activele cedate

si alte operatii de capital

Actiuni detinute la entitatile afiliate

Interese de participare

Alte titluri imobilizate

Concomitent, se inregistreaza valoarea obtinuta, la pretul de vanzare catre terti, a titlurilor imobilizate, ceea ce reprezinta pentru entitatea economica inregistrarea unui venit din vanzarea activelor si a unei creante, ce urmeaza a se incasa in momentul tranzactiei sau ulterior.

Aceste operatiuni se reflecta prin urmatoarele formule contabile:

Debitori diversi

Venituri din vanzarea activelor si alte operatii de capital

Debitori diversi

Conturi curente la banci

Casa

6. Contabilitatea creantelor imobilizate

Creantele imobilizate se concretizeaza in sume datorate de entitatile afiliate si cele legate de interese de participare, imprumuturilor acordate tertilor pe termen lung, si alte creante imobilizate (depozite si garantii platite), precum si dobanzile aferente.

Operatiuni privind creantele imobilizate

a. acordarea unor sume pe termen lung entitatilor afiliate si entitatilor legate de interse de participare, conform contractelor si extraselor de cont:

Conturi la banci in lei

Sume datorate de entitatile afiliate

Creante legate de interesele de participare

b. acordarea de imprumuturi pe termen lung altor societati comerciale, la care nu se detin titluri de participare:

Imprumuturi acordate pe termen lung

Conturi la banci in lei

c. reflectarea veniturilor din dobanzi aferente categoriilor de creante imobilizate, calculate si care urmeaza a se incasa in perioadele urmatoare, presupune urmatoarele inregistrari:

c1. constituirea drepturilor privind dobanzile, potrivit contractelor:

Venituri din dobanzi

Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate

Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare

Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung

Dobanzi aferente altor creante imobilizate

c incasarea efectiva a dobanzilor, conform extraselor de cont bancar:

Conturi la banci in lei

Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate

Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare

Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung

Dobanzi aferente altor creante imobilizate

d. inregistrarea garantiilor depuse la furnizorii de energie, gaze, apa, prestatii telefonice, precum si alte creante imobilizate in functie de modalitatea de plata (banca sau casa):

Alte creante imobilizate

Conturi la banci in lei

Casa in lei

e. reflectarea incasarii prin banca la scadenta a sumelor datorate de entitatile afiliate, de cele legate de interese de participare si a imprumuturilor acordate pe termen lung:

Conturi la banci in lei

Sume datorate de entitatile afiliate

Creante legate de interesele de participare

Conturi la banci in lei

Imprumuturi acordate pe termen lung

f. inregistrarea restituirii garantiilor depuse la furnizorii de utilitati si incasarea altor creante imobilizate, prin banca sau casierie:

Alte creante imobilizate

Conturi la banci in lei

Casa in lei

g. reflectarea pierderilor din creante, rezultate din neincasarea sau nerecuperarea din diferite motive a creantelor imobilizate, prin inregistrare pe cheltuieli financiare, astfel:

Pierderi din creante legate de participatii

Sume datorate de entitatile afiliate

Creante legate de interesele de participare

Imprumuturi acordate pe termen lung

Alte creante imobilizate

Creantele imobilizate pot fi exprimate si in devize (valuta). Cu ocazia lichidarii (incasarii) acestor creante sau din reevaluarea lor la cursul de la inchiderea exercitiului financiar, pot apare diferente de curs valutar favorabile sau nefavorabile si se inregistreaza ca venituri financiare sau cheltuieli financiare, dupa caz.

h. daca la incasarea unei creante imobilizate a crescut cursul valutar fata de momentul constituirii lor, diferenta favorabila reprezinta venit financiar si se inregistreaza astfel:

Conturi la banci in valuta

Creante imobilizate

Venituri din diferente de curs valutar

i. daca la incasarea unei creante imobilizate a scazut cursul valutar fata de momentul constituirii creantelor, diferenta nefavorabila reprezinta o cheltuiala financiara si se inregistreaza astfel:

Creante imobilizate

Conturi la banci in valuta

Cheltuieli din diferente de curs valutar

La fel se inregistreaza si diferentele favorabile sau nefavorabile de curs valutar, rezultate din reevaluarea soldului conturilor de creante imobilizate in valuta la cursul de la inchiderea exercitiului financiar.

Se utilizeaza contul corespunzator de creante imobilizate de gradul II, respectiv 2671 "Sume datorate de entitatile afiliate",2672 "Dobanda aferenta sumelor datorate de entitatile afiliate",2673 "Imprumuturi acordate pe termen lung",2674 "Dobanda aferenta imprumuturilor acordate pe termen lung",2673 "Creante legate de interesele de participare",2674 "Dobanda aferenta creantelor legate de interesele de participare",2677 "Actiuni proprii detinute pe termen scurt - active imobilizate",2678 "Alte creante imobilizate",2679 "Dobanzi aferente altor creante imobilizate"

 


Contabilitatea AJUSTARILOR pentru deprecierea SAU PIERDEREA DE VALOARE A imobilizarilor

Pentru deprecierea reversibila si temporara a valorii imobilizarilor, constatata la inchiderea exercitiului financiar prin inventariere, se procedeaza la ajustari pentru pierderea de valoare

Pentru imobilizarile necorporale si corporale, care sunt supuse, de regula, deprecierii ireversibile, in situatiile in care exista diferente in minus, intre valoarea de inventar stabilita cu ocazia inventarierii patrimoniului si valoarea neta contabila (valoarea de inregistrare minus amortizarile inregistrate), se fac ajustari pentru depreciere.

Pentru imobilizarile financiare, cand se constata o diferenta nefavorabila dintre valoarea de intrare a acestora (inregistrare) si valoarea stabilita cu ocazia inventarierii, se fac ajustari pentru pierderea de valoare.

Ajustarile pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor se fac pe seama cheltuielilor la sfarsitul unui exercitiu financiar, cu ocazia inventarierii si se majoreaza, se diminueaza sau se anuleaza in exercitiile urmatoare.

Operatiuni privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor

a. inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale, corporale si a celor in curs de executie, dupa caz, pe seama cheltuielilor de exploatare, la sfarsitul exercitiului financiar:

Cheltuieli de exploatare privind ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie

b. inregistrarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor financiare, pe seama cheltuielilor financiare, la sfarsitul exercitiului financiar:

Cheltuieli financiare privind provizioanele pentru deprecierea imobilizarilor financiare

Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

Majorarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale, corporale, in curs de executie si financiare, in exercitiul financiar urmator, daca deprecierea valorii imobilizarilor respective este mai mare decat ajustarile constituite in anul expirat (anterior), se inregistreaza prin aceleasi formule contabile, prezentate mai sus.

c. diminuarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale, corporale si in curs, in anul urmator constituirii, daca deprecierea valorii acestor imobilizari este mai mica decat ajustarile constituite in anul anterior, se realizeaza prin trecerea diferentei la venituri din provizioane privind activitatea din exploatare, astfel:

Venituri din provizioane pentru deprecierea imobilizarilor

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor necorporale

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor corporale

Ajustari pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie

d. diminuarea ajustarilor pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare in exercitiile financiare urmatoare, ca urmare a reducerii valorii imobilizarilor fata de anul precedent, se realizeaza prin trecerea la venituri financiare a diferentei:

Ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

Venituri din ajustari pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare

e. anularea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale, corporale, in curs de executie si pentru pierderea de valoare a imobilizarilor financiare in exercitiul financiar urmator, prin faptul ca acestea au ramas fara obiect, ca urmare a lichidarii sau iesirii din patrimoniu a imobilizarilor ori a disparitiei cauzelor care au determinat constituirea de ajustari, se inregistreaza prin aceleasi formule contabile ca si diminuarea ajustarilor, debitand conturile de ajustari pentru deprecierea imobilizarilor prin creditul conturilor de venituri din ajustari.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate

Contabilitate
Inventarierea
CONTABILITATE FINANCIARA MANAGEMENT - TEST GRILA
CONTINUTUL ECONOMIC SI FUNCTIILE FINANTELOR. ROLUL MANAGEMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
NORMAREA, NORMALIZAREA SI ARMONIZAREA CONTABILA
Contabilitatea si auditul sub impactul noilor tehnologii
Contabilitatea remunerarii personalului si a impozitului pe salarii la SC "Nico" S.R.L
TRATAMENTUL CONTRACTELOR DE LOCATIE IN REFERENTIALUL CONTABIL INTERNATIONAL
PROIECT CONTABILITATE SI INFORMATICA DE GESTIUNE - Politici si tratamente contabile privind evaluarea initiala si ulterioara a imobilizarilor corporal
Contabilitatea materiilor prime si a materialelor
CALITATI SI LIMITE ALE INFORMATIILOR CONTABILE
termeni
contact

adauga