Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONTABILITATE FINANCIARA MANAGEMENT - TEST GRILA


CONTABILITATE FINANCIARA MANAGEMENT - TEST GRILA


CONTABILITATE FINANCIARA MANAGEMENT - TEST GRILA

MANAGEMENT AN 2

MULTIPLE CHOICE1. Un activ reprezinta:

a.

resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care se asteapta sa genereze in prezent beneficii economice pentru intreprindere;

b.

o resursa controlata de catre intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;

c.

o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente prezente si de la care sa asteapta sa genereze beneficii economice viitoare pentru intreprindere;

d.

o resursa controlata de intreprindere ca rezultat al unor evenimente trecute si de la care se asteapta sa genereze beneficii economice prezente pentru intreprindere.

ANS: B

2. Din categoria activelor circulante fac parte:

a.

semifabricatele, marcile de fabrica, productia in curs de executie, marfurile;

b.

marfurile, marcile de fabrica, obiectele de inventar, disponibilitatile in devize;

c.

marfurile, disponibilitatile in devize, productia in curs de executie, semifabricatele;

d.

marfurile, titlurile de participare, semifabricatele, produsele finite.

ANS: C

3. In evaluarea bunurilor procurate cu titlu oneros, costul de achizitie este egal cu:

a.

pretul de cumparare + cheltuieli de transport-aprovizionare + cheltuieli de receptie si punere an functiune - taxe nerecuperabile - reducerile comerciale primite

b.

pretul de cumparare + taxe nerecuperabile + cheltuieli de transport-aprovizionare + alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;

c.

pretul de cumparare + taxele nedeductibile + cheltuieli de receptie si punere in functiune - cheltuieli de transport

d.

pretul de cumparare + taxe nedeductibile + cheltuieli de transport-aprovizionare + alte cheltuieli necesare pentru punerea in stare de utilitate a bunului;

ANS: B

4. Conturile de activ:

a.

incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate micsorarile de elemente de activ; se crediteaza cu majorarile de elemente de activ; soldul final este debitor;

b.

incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate majorarile de elemente de activ; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de activ; soldul final este debitor;

c.

incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate majorarile de elemente de activ; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de activ; soldul final este debitor;

d.

incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate micsorarile de elemente de activ; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de activ; soldul final este creditor.

ANS: C

5. Datoriile curente au termenul de exigibilitate:

a.

mai mare de 12 luni

b.

mai mic de 12 luni

c.

mai mare de 6 luni;

d.

mai mic de 6 luni.

ANS: B

6. Din categoria activelor imobilizate fac parte:

a.

cheltuieli de constituire, constructii, autoturisme, obligatiuni;

b.

autoturisme, titluri de participare, obligatiuni, constructii;

c.

autoturisme, constructii, titluri de plasament, utilaje;

d.

tiluri de participare, autoturisme, cheltuieli de constituire, constructii.

ANS: D

7. Una din afirmatiile de mai jos privind evaluarea la data intrarii in intreprindere nu este corecta:

a.

bunurile reprezentand aport la capitalul social sunt evaluate la valoarea actuala;

b.

bunurile obtinute cu titlu gratuit sunt evaluate la valoarea de utilitate;

c.

bunurile primite cu titlu oneros sunt evaluate la valoarea de aport;

d.

bunurile produse in intreprindere sunt evaluate la costul de productie

ANS: C

8. . Conturile de pasiv:

a.

incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate micsorarile de elemente de pasiv; se crediteaza cu majorarile de elemente de pasiv; soldul final este debitor;

b.

incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate majorarile de elemente de pasiv; se debiteaza cu toate micsorarile de elemente de pasiv; soldul final este creditor;

c.

incep sa functioneze prin debitare si se debiteaza cu soldul initial plus toate majorarile de elemente de pasiv; se crediteaza cu toate micsorarile de elemente de pasiv; soldul final este creditor;

d.

incep sa functioneze prin creditare si se crediteaza cu soldul initial plus toate micsorarile de elemente de pasiv; se debiteaza cu toate majorarile de elemente de pasiv; soldul final este creditor.

ANS: B

9. Contul 581 "Viramente interne" are de regula:

a.

sold creditor;

b.

.sold debitor;

c.

sold final;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: D

10. Alegeti formula contabila corecta privind evidentierea dobanzilor datorate de firma, in suma de 1.000 lei, aferente creditelor bancare pe termen scurt:

a.

666 = 168 1.000

b.

= 666 1.000

c.

= 666 1.000

d.

= 5198 1.000

ANS: D

11. Se achizitioneaza, pe baza avizului de insotire, materii prime de la un furnizor in valoare totala de 5.950 lei, TVA inclus. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a.

% = 401 5.950

301 5.000

950

b.

= 408 5.950

4.819

1.131

c.

% = 408 5.950

5.000

950

d.

= 408 5.950

1.131

4.819

ANS: B

12. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 8.000 lei (TVA inclus), total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de plata din lunile octombrie si noiembrie 400 lei. Decontul de TVA se depune trimestrial. Suma de TVA de plata/recuperat catre/de la bugetul statului este:

a.

TVA de plata 917,31 lei

b.

TVA de recuperat 1.160 lei

c.

TVA de plata 1.160 lei

d.

TVA de plata 400 lei

ANS: A

13. Societatea trimite spre reconditionare la o terta persoana juridica obiecte de inventar in valoare de 1.000 lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a.

303 = 351 1.000

b.


c.

6583 = 303 1.000

d.


ANS: D

14. .Se incaseaza de la clienti un avans de 5 000 lei pentru marfuri, ulterior efectuandu-se facturarea. Formula contabila privind incasarea avansului este:

a.

401 5.000

b.

5121 = 419 5.000

c.


d.

= 411 5.000

ANS: B

15. .Cu ocazia inventarierii utilajelor se constata un plus la inventar in suma de 13.000 lei. Care este formula contabila de inregistrare in contabilitate a plusului la inventar?

a.


b.


c.


d.


ANS: B

16. Ce semnificatie are formula contabila?

= 161 6.000

461 5.000

169 1.000

a.

.imprumuturi acordate de firma tertilor

b.

.imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;

c.

imprumuturi obtinute de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;

d.

(B si C)

ANS: C

17. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile?


a.

obtinerea de imobilizari corporale din productia proprie;

b.

.primirea prin donatie de imobilizari in curs;

c.

.imobilizari in curs nefinalizate pana la sfarsitul exercitiului financiar;

d.

imobilizari in curs puse in functiune la sfarsitul exercitiului.

ANS: C

18. .In cursul lunii sunt receptionate semifabricate din productie proprie, la pret prestabilit de 8.500 lei, TVA 19%. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a.

= 711 8.500

b.

= 711 8.500

c.

= 341 8.500

d.

= 711 10.115

ANS: B

19. Dispuneti de urmatoarele informatii pentru luna decembrie: total vanzari 10.000 lei (TVA inclus), total achizitii 4.000, TVA 19%. TVA de recuperat din lunile octombrie si noiembrie 400 lei. Decontul de TVA se depune trimestrial. Determinati suma de TVA de plata/recuperat catre/de la bugetul statului.

a.

TVA de plata 436,64 lei

b.

TVA de recuperat 436,64 lei

c.

TVA de plata 740 lei

d.

TVA de recuperat 740 lei

ANS: A

20. Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje evaluate la suma de 1.000 lei. Inregistrarea contabila este:

a.


b.


c.


d.


ANS: C

21. .Vanzarea unor imobilizari corporale de catre intreprindere este tratata, din punct de vedere contabil, ca o operatie:

a.

extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata de intreprindere, prin deciziile de gestiune;

b.

de natura exceptionala;

c.

de natura ordinara (aferenta activitatii de exploatare), efectuata cu titlu auxiliar;

d.

de natura financiara, deoarece implica o incasare.

ANS: C

22. Se dau urmatoarele elemente:

1) imobilizari necorporale;

2) imobilizari corporale;

3) creante - clienti;

4) titluri de plasament;

imobilizari financiare;

lichiditati.

Activele curente sunt:

a.

b.

c.

d.

ANS: B

23. Ce semnificatie are formula contabila:

a.

aportarea capitalului socialB

b.

subscriere capital social cu prima de emisiune;

c.

emisiune de actiuni cu prima de emisiune;

d.

retragerea unui actionar din societate.

ANS: C

24. Se dau urmatoarele elemente:

imobilizari necorporale;

imobilizari corporale;

creante - clienti;

titluri de participare;

creante imobilizate;

lichiditati.

Activele imobilizate sunt:

a.

b.

c.

d.

ANS: A

25. Ce semnifica formula contabila:

a.

majorarea resurselor proprii de finantare ale firmei;

b.

majorarea profitului nerepartizat prin diminuarea surselor proprii de finantare ale firmei;

c.

acoperirea pierderii contabile prin reducerea capitalului social;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

26. Care este formula contabila de repartizare a profitului net pentru stimularea salariatilor?

a.


b.

= 424 5.000

c.

= 424 5.000

d.

= 117 5.000

ANS: B

27. Sub raportul modului si sensului de influentare a rezultatelor perioadei prin amortizari si provizioane, care dintre afirmatiile urmatoare este corecta:

a.

amortizarea si provizioanele nu afecteaza rezultatul perioadei

b.

amortizarea si provizioanele maresc rezultatele pozitive ale perioadei;

c.

amortizarea diminueaza, iar provizioanele diminueaza sau, prin reluare, majoreaza rezultatele pozitive ale perioadei;

d.

amortizarea mareste si provizioanele diminueaza rezultatele pozitive ale perioadei.

ANS: C

28. Cu ocazia inventarierii utilajelor, se constata un plus la inventar de 100.000 lei. Care este formula contabila de inregistrare in contabilitate a plusului la inventar?

a.

= 758 100.000

b.


c.


d.


ANS: B

29. .Ce semnificatie are formula contabila:

a.

imprumuturi contractate de firma la valoarea de rambursare a obligatiunilor;

b.

imprumuturi acordate de firma tertilor;

c.

imprumuturi obtinute de firma la valoarea de emisiune a obligatiunilor;

d.

emisiune de actiuni cu prima.

ANS: A

30. Ce formula contabila presupune inregistrarea diferentelor favorabile de curs valutar, in suma de 100.000, rezultate in urma rambursarii de catre firma a creditului pe termen lung contractat in devize?

a.

= 765 100.000

b.

= 162 100.000

c.

= 665 100.000

d.


ANS: A

31. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

a.

rascumpararea obligatiunilor de catre actionari sau asociati;

b.

convertirea obligatiunilor in actiuni subscrise de proprietari;

c.

retragerea din societate a unor proprietari;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

32. Care este formula contabila privind inregistrarea diferentelor nefavorabile de curs valutar aferent creditelor pe termen lung in devize, datorate de firma la finele exercitiului, in valoare de 20.000 lei?

a.

= 162 20.000

b.

= 5124 20.000

c.


d.


ANS: A

33. Care este formula contabila privind restituirea catre bugetul statului a sumei de 50.000 lei, reprezentand subventia guvernamentala pentru investitii neconsumata de firma?

a.

= 5121 50.000

b.

=7584 50.000

c.


d.

= 7583 50.000

ANS: C

34. 33. Care este semnificatia formulei contabile:

a.

mijloc de transport primit cu titlu gratuit;

b.

mijloc de transport gasit plus la inventar;

c.

mijloc de transport donat de firma unei terte persoana;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

35. 33. Precizati semnificatia contabila a urmatoarei inregistrari:

a.

rascumpararea actiunilor proprii la un pret de achizitie inferior celui de cesiune;

b.

anulare imprumut obligatar;

c.

anulare actiuni proprii rascumparate la un pret de achizitie superior celui de cesiune;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

36. 33. Completati formula contabila reprezentand amortizarea primelor privind rambursarea obligatiunilor, in suma de 20.000 lei.

a

a.

a = 6868;

b.

a = 658;

c.

a = 681;

d.

a = 161

ANS: A

37. 33. Precizati semnificatia urmatoarei inregistrari contabile:

a.

diferente favorabile de curs valutar obtinute din vanzarea obligatiunilor;

b.

diferente favorabile de curs valutar realizate de firma, in urma rambursarii imprumutului obligatar in devize;

c.

venituri financiare realizate ca urmare a revanzarii obligatiunilor la un pret de cesiune superior celui de achizitie;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

38. 33. Ce semnificatie are urmatoarea inregistrare contabila:

a.

rambursarea subventiei guvernamentale pentru investitii neconsumata ;

b.

majorarea veniturilor firmei cu contravaloarea subventiei pentru investitii neconsumata ;

c.

virarea la venituri pe masura consumarii subventiei guvernamentale pentru investitii;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

39. 33. Care este formula contabila privind inregistrarea dobanzilor datorate de firma, aferente imprumuturilor si datoriilor asimilate, in suma de 50.000 lei?

a.


b.


c.


d.


ANS: B

40. 33. Vanzarea unei imobilizari corporale de catre intreprindere reprezinta:

a.

o operatie extraordinara, deoarece este rara si nu poate fi controlata prin deciziile de gestiune;

b.

de natura exceptionala;

c.

de natura financiara;

d.

de natura ordinara efectuata cu titlu auxiliar.

ANS: D

41. . Se dau urmatoarele informatii in conturi (solduri finale) la sfarsitul anului N: 161-1.000 lei rambursabil pe data de 01.07. an N+1; 169 - 400 lei; 1621 - 450 lei, din care 50 lei rambursabil pe data de 1.08. an N+1; 419 - 200 lei; 401 - 600 lei; 409 - 300 lei; 456 (sold debitor) - 60 lei. Care este suma care se va inscrie in bilant la postul "Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mica de 1 an".

a.

1.850 lei

b.

1.450 lei

c.

2.250 lei

d.

2.050 lei.

ANS: A

42. Societatea a achizitionat si a pus in functiune la 20.XII.N o instalatie in valoare de 60.000 lei, amortizabila in 4 ani, finantata 50% din resurse proprii si 50% din subventii de la buget. In conditia aplicarii metodei de amortizare liniara, care vor fi sumele si operatiile contabile in anul  N+3?

a.

= 2813 15.000

= 6811 15.000

b.

= 2813 15.000

= 7584 7 500

c.

= 2813 7 500

= 7584 7 500

d.

= 2813 15.000

= 445 15 000

ANS: B

43. Indicati inregistrarile contabile corecte privind cedarea catre un tert a unei constructii incomplet amortizata, in valoare de 500.000 lei, + TVA 19%. Valoarea de intrare a constructiei este de 300.000 lei iar suma amortizarii la data cedarii este de 200.000 lei.

a.


701 500.000

4427 95.000


b.


7583 500.000

4427 95.000

= 212 300.000c.


7583 500.000

4427 95.000

= 212 300.000


100.000

d.


701 500.000

4427 95.000

= 212 300.000ANS: B

44. Societatea comerciala "ALFA" S.A. a achizitionat si pus in functiune la 15 decembrie anul N o instalatie de lucru in valoare de 200.000 lei, amortizabila in 4 ani, finantata 25% din resurse proprii si 75% din subventie guvernamentala. In conditiile aplicarii metodei de amortizare degresiva, care vor fi sumele si operatiile contabile inregistrate in conturi la finele anului N+1?

a.b.c.d.ANS: D

45. Completati formula contabila privind dreptul entitatii economice de a incasa dobanzile in perioade viitoare:

a

a.

. a = 666;

b.

a = 5186;

c.

a = 5187;

d.

a = 5121

ANS: C

46.

33. Se acorda de unitate unui administrator un avans de trezorerie in suma de 2.000 lei. Ulterior se deconteaza din acestia 400 lei pentru transportul colectiv de personal si 500 lei pentru actiuni de protocol. Suma necheltuita se depune la casierie. Completati formula contabila privind decontarea avansului de trezorerie:

b

a

a.

a = 5121; b = 542;

b.

a = 581; b = 5311

c.

a = 5311; b = 542

d.

a = b = 5311.

ANS: C

47. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

a.

incasarea contravalorii imobilizarilor financiare cedate;

b.

scaderea din evidenta a imobilizarilor financiare cedate;

c.

achitarea de garantii si cautiuni catre terti, din contul bancar;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: D

48. Preluarea de catre firma a unor bunuri concesionate, se inregistreaza in contabilitate astfel:

a.


b.


c.


d.


ANS: A

49. .Se transforma 1.000 obligatiuni in 500 actiuni, in conditiile in care valoarea nominala a unei obligatiuni este de 10 lei/obligatiune, iar valoarea nominala a unei actiuni este de 15 lei/actiune. Care este inregistrarea contabila aferenta operatiei de mai sus:

a.


1044 2.500

b.


1044 2.500

c.


169 2.500

d.


1041 2.500

ANS: B

50. Care este formula contabila pentru inregistrarea incorporarii accesoriilor cumparate si receptionate in valoarea instalatiilor tehnice:

a.


b.


c.


d.


ANS: B

51. O societate comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare totala de 5.950 lei (inclusiv TVA 19%), pe baza avizului de insotire a marfii. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a.


5.000


b.


4.819


c.


5.000


d.


5.000


ANS: C

52. "ALFA" S.A. care practica comertul cu amanuntul, achizitioneaza marfuri de la un furnizor, conform facturii, in valoare totala (inclusiv TVA 19%) de 7.500 lei. Societatea practica un adaos comercial de 22%. Care este valoarea TVA neexigibila:

a.

1.198 lei;

b.

1.408 lei;

c.

1.461 lei;

d.

1.472 lei.

ANS: C

53. In cursul exercitiului 2005, intreprinderea X este obligata la plata unor penalitati pentru neindeplinirea obligatiilor contractuale aferente exercitiului anterior, in valoare de 100.000 lei. Daca societatea ar fi inregistrat la timp penalitatile, cheltuielile sale ar fi fost mai mari cu aceasta suma, respectiv impozitul pe profit ar fi fost mai mic cu 16.000 lei. Cum inregistrati rectificarea erorii fundamentale:

a.

84.000 1174 = 401 100.000

16.000 4411

b.

16.000 4411 = 401 100.000

84.000 6581

c.d.


ANS: A

54. .Cum se inregistreaza dobanzile anuale aferente creantelor legate da participatii?

a.


b.


c.


d.


ANS: B

55. Ce semnifica urmatoarea inregistrare contabila:

a.

achizitionarea de titluri de participare

b.

retragerea de capital social;

c.

aport la capitalul social sub forma de titluri de participare;

d.

restituirea aportului la capitalul social sub forma de titluri de participare.

ANS: C

56. .In cursul lunii sunt receptionate semifabricate la pret prestabilit de 88.500 lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a.


b.


c.


d.


ANS: B

57. .Societatea comerciala X S.A. lanseaza la 01.07.2007 un imprumut obligatar prin emisiunea a 5.000 obligatiuni, avand o valoare nominala de 1 leu/obligatiune; pretul de emisiune este de 0,95 lei/obligatiune, iar pretul de rambursare de 1,15 lei/obligatiune. Primele de rambursare se vor amortiza liniar pe durata imprumutului. Durata imprumutului este de 5 ani, dobanda anuala este de 30%, plata dobanzii se face la sfarsitul fiecarui serviciu si prima transa de rambursare are loc la sfarsitul celui de-al treilea serviciu. Precizati care sunt inregistrarile contabile efectuate la 31.12.2007:

a.b.

750 666 = 1681 750


c.d.ANS: A

58. ..Cum se inregistreaza cheltuielile de dezmembrare ale unui utilaj, lucrarile fiind executate de un tert, cu factura de 10.000 lei plus TVA 19%:

a.1.900

b.

11.900

10.000

1.900

c.


10.000

1.900

d.

11.900

10.000

1.900

ANS: B

59. Dispuneti de urmatoarele date: societatea comerciala X S.A. a obtinut la 30.09.2003 un credit pe termen lung de 100.000 lei la o rata a dobanzii de 20%, rambursabil in 5 ani, in transe anuale egale. Care este formula contabila corecta de inregistrare a dobanzii aferente creditului, la finele anului 2003?

a.


b.


c.


d.


ANS: D

60. O societate comerciala primeste marfuri cu titlu gratuit, de la un tert, evaluate la 30.000 lei. Sa se completeze formula contabila:

a

a.

a= 771;

b.

a= 607;

c.

a= 357;

d.

a= 7582.

ANS: A

61. S.C. "ALFA" S.A. a sacrificat pentru productie proprie, animalele cumparate de la un furnizor, la un cost de achizitie 50.000 lei. Costul de productie al produselor obtinute in urma sacrificarii este de 60.000 lei. Inregistrarea contabila privind obtinerea de produse in urma sacrificarii  va fi urmatoarea:

a.

711 = 361 50.000

b.


c.


d.

% = 711 60.000

50.000

10.000

ANS: B

62. .O societate comerciala care are ca obiect fabricarea de autocamioane dispune ca, din stocul de produse finite de autocamioane, sa fie retinut un autocamion pentru nevoile proprii ale intreprinderii. Costul de productie al unui autocamion se ridica la 350.000 lei. Care sunt inregistrarile contabile care se impun in aceasta situatie:

a.


b.


c.


d.ANS: D

63. Se obtin din productie proprie la un pret prestabilit (standard), produse finite in valoare de 250.000 lei. La finele lunii, costul de productie efectiv este de 230.000 lei. Inregistrarea obtinerii de produse finite in cursul lunii se realizeaza astfel:

a.

345 = 711 230.000

b.

348 = 711 -20.000

c.

345 = 711 250.000

d.


230.000


ANS: C

64. .Societatea comerciala constituie ajustari pentru deprecierea materiilor prime in valoare de 5.000 lei. Sa se completeze formula contabila:

a

a.

a = 301;

b.

a = 391;

c.

a = 308;

d.

a = 7814.

ANS: B

65. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

a.

consum de materii prime;

b.

lipsuri de materii prime, constatate la inventariere;

c.

contabilizarea aprovizionarii cu materii prime, prin metoda inventarului intermitent;

d.

toate cele de mai sus.

ANS: D

66. .O societate comerciala demareaza la 01.01.N lucrarile pentru constructia unei cladiri in regie proprie. Cladirea va fi data in functiune la data de 01.10.N+1 iar cheltuielile efectuate pe parcursul celor doua exercitii sunt:

In exercitiul N:  consum de materii prime 100.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 50.000 lei, taxe nerecuperabile 5.000 lei, taxe recuperabile aferente cumpararilor de materii prime 20.000 lei;

In exercitiul N+1: consum de materii prime 20.000 lei, amortizarea utilajelor folosite pentru constructii 40.000 lei, salarii directe 80.000 lei, taxe nerecuperabile 10.000 lei. Inregistrarea receptiei cladirii la data de 01.10.N+1 se face prin formula contabila:

a.


231 155.000

722 150.000

b.722 142.000

c.722 142.000

d.722 140 000

ANS: A

67. Cum se inregistreaza in contabilitate achizitionarea de la un tert a unui proiect de cercetare dezvoltare in valoare de 2.000 lei plus TVA 19%.

a.


2.000

380

b.


2.000

380

c.


2.000

380

d.


ANS: B

68. S.C. "ALFA" S.A. cumpara marfuri, conform facturii, la un cost de achizitie de 3.500 lei, TVA 19%. La receptie se stabileste un adaos comercial de 18%. Pretul de vanzare cu amanuntul (inclusiv TVA) va fi:

a.

4.915,7 lei ;

b.

4.795,7 lei ;

c.

4.130 lei ;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

69. Pretul cu amanuntul al marfurilor vandute este de 17.500 lei. Care este costul de achizitie, cunoscand: cota TVA este 19% si procentul de adaos comercial practicat este 20%?

a.

14.705 lei;

b.

14.583 lei;

c.

12.258 lei;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

70. Ca urmare a unor calamitati naturale se distrug furaje, evaluate la 10.000 lei. Inregistrarea contabila va fi urmatoarea:

a.


b.


c.


d.


ANS: C

71. .O societate comerciala primeste cu titlu gratuit un mijloc de transport in valoare de 50.000 lei. Cum se va inregistra intrarea in patrimoniu a acestui mijloc de transport?

a.


b.


c.


d.


50.000

9.500

ANS: A

72. Care este formula contabila pentru inregistrarea amortizarii concesiunilor in rate lunare, pe mai multe perioade:

a.


b.


c.


d.


ANS: A

73. Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000 lei. Aceste deseuri trec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate in intreprindere. Completati formula contabila:

a

a.

a = 346;

b.

a = 703;

c.

a = 354;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

74. .Din activitatea de productie, sunt inregistrate deseuri in valoare de 5.000 lei. Aceste deseuri trec in categoria materialelor gospodaresti pentru a putea fi consumate in intreprindere. Completati formula contabila:

a

a.

.a = 346;

b.

a = 703;

c.

a = 354;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

75. Se achizitioneaza piese de schimb la un cost de achizitie efectiv de 7.000 lei plus TVA 19%, conform facturii. Pretul de inregistrare (prestabilit) este de 7.500 lei. Completati formula contabila:

b

c

a

d

a.

a = 308; b = 8.925; c = 7.000; d = 500;

b.

a = 308; b = 8.830; c = 7.000; d = -500;

c.

a = 308; b = 8.830; c = 7.500; d = -500;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

76. Se constata la inventariere un plus de produse finite la pret de inregistrare de 4.000 lei. Completati formula contabila:

a

a.

a = 701;

b.

a = 348;

c.

a = 607;

d.

a = 711

ANS: D

77. Societatea achizitioneaza echipament de lucru, la un cost de achizitie de 300 lei (inclusiv TVA 19%). Completati formula contabila:

a

b

c

d

a.

a = 404; b = 2131; c = 252; d = 48;

b.

a = 401; b = 303; c = 243; d = 57;

c.

a = 401; b = 303; c = 252; d = 48;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

78. Entitatea economica achizitioneaza materii prime de la furnizori, pret de facturare 4.000 lei, cheltuieli de transport-aprovizionare 300 lei, TVA 19%. Sa se completeze formula contabila privind inregistrarea achizitiei de materii prime in conditiile utilizarii inventarului intermitent.

b

a

c

d

a.

.a = 301 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;

b.

a = 301 ; b = 4.760; c = 4.000; d = 760;

c.

.a = 601 ; b = 5.117; c = 4.300; d = 817;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

79. Societatea comercializeaza marfuri in sistem "en gros", evidenta contabila a marfurilor fiind tinuta cantitativ-valoric la cost de achizitie. Se vand marfuri, pret de vanzare 12.500 lei, cost de achizitie 10.000 lei. Descarcarea gestiunii se inregistreaza in contabilitate, astfel:

a.


b.


c.

707 = 371 10.000

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

80. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru:

a.

inregistrarea iesirilor din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar, urmare casarii acestora;

b.

inregistrarea scaderii din gestiunea unitatii a materialelor de natura obiectelor de inventar, urmare a vanzarii lor catre terti;

c.

darea in folosinta a materialelor de natura obiectelor de inventar;

d.

(A, B si C).

ANS: C

81. .La finele lunii, societatea evalueaza la cost de productie, sporul in greutate vie a animalelor, in valoare de 4.000 lei. Completati formula contabila:

a

b

a.

a = 711; b = 361;

b.

a = 361; b = 711;

c.

a = 361; b = 606;

d.

a = 368; b = 711.

ANS: B

82. Pretul de vanzare cu amanuntul al marfurilor se determina astfel:

a.

PAM = cost de achizitie + adaos comercial + TVA neexigibila;

b.

PAM = pret evaluare + comision + TVA neexigibila;

c.

PAM = pret cu ridicata + adaos comercial;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: A

83. Contabilizarea stocurilor conform metodei inventarului permanent, presupune:

a.

contabilizarea variatiei stocurilor la finele perioadei de gestiune;

b.

necontabilizarea iesirilor de stocuri in cursul perioadei;

c.

contabilizarea achizitiilor de stocuri drept cheltuieli cu stocurile;

d.

determinarea stocului, cantitativ si valoric, in orice moment.

ANS: D

84. .S.C. "ALFA" S.A. a achizitionat de la un furnizor materii prime in valoare totala (inclusiv TVA) de 30.000 lei. Inregistrarea stingerii obligatiei de plata fata de furnizor, printr-un credit bancar pe termen scurt, se realizeaza prin urmatoarea formula contabila:

a.


b.


c.


d.

401 = 162 30.000

ANS: B

85. .Societatea comerciala achizitioneaza materii prime de la un furnizor in valoare de 25.000 lei (inclusiv TVA 19%) si acestea sunt lasate in custodia furnizorului. Completati formula contabila:

a

b

c

a.

a = 301; b = 21.008,4; c = 3.991,6;

b.

a = 351; b = 21.008,4; c = 3.991,6

c.

a = 301; b = 20.250; c = 4.750;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

86. .Care este formula contabila pentru evidentierea cheltuielilor cu primele de asigurare pe timpul transportului, in valoare de 15.000 lei?

a.


b.


c.


d.


ANS:  C

87. .S.C. "ALFA" S.A. acorda la data de 01.07 un avans in valoare de 20.000 unui furnizor. La data de 25.07 se achizitioneaza marfuri in valoare totala (inclusiv TVA 19%) de 20.000 lei de la acelasi furnizor. Completati formula contabila pentru stingerea avansului fata de furnizor.

a

a.

.a = 409;

b.

a = 5121;

c.
.a = 5311;

d.

a = 542

ANS:  A

88. Conform extrasului de cont se incaseaza de la o terta persoana un avans de 50.000 lei, careia, ulterior i se vor factura lucrarile executate. Formula contabila va fi urmatoarea:

a.

= 401 50.000

b.

= 419 50.000

c.

= 409 50.000

d.

= 411 50.000

ANS:  A

89. Se vand produse finite unui client, conform facturii, la pret de vanzare 12.000 lei, TVA 19%. Clientul subscrie un bilet la ordin. Completati formula contabila de incasare la scadenta a biletului la ordin si de stingere a creantei generata de acesta.

A

b

a.

a = 413; b = 14.280;

b.

.a = 403; b = 14.280;

c.

.a = 5113; b = 14.280;

d.

a = 403; b = 14.280.

ANS:  C

90. Ce semnifica urmatoarea formula contabila:

a.

incasarea la scadenta a biletului la ordin si stingerea creantei generata de acesta;

b.

stingerea obligatiei de plata reprezentata de biletul la ordin subscris, prin plata acestuia la scadenta;

c.

reflectarea creantei pe seama bancii pentru biletul la ordin emis acestuia spre incasare;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

91. Conform statului de plata retinerile din salariu pentru un salariat sunt: avans chenzinal - 100 lei; contributia la asigurarile sociale - 15 lei; contributia la fondul de somaj - 3 lei; contributia la asigurarile sociale de sanatate - 21 lei; impozitul pe venitul din salarii - 32 lei; rate in favoarea tertilor - 50 lei. Completati formula contabila pentru inregistrarea retinerilor din salariu:

a

b

c

d

e

f

a.

a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 4314; e = 444; f = 427;

b.

a = 426; b = 431; c = 437; d = 441; e = 444; f = 427;

c.

a = 125; b = 4311; c = 4371; d = 4313; e = 441; f = 4282;

d.

a = 425; b = 4312; c = 4372; d = 447; e = 444; f = 4282.

ANS:  A

92. La sfarsitul lunii se cunosc urmatoarele date: TVA deductibila = 8.300 lei; TVA colectata = 10.200 lei; TVA de recuperat = 5.850 lei. Precizati daca rezulta TVA de plata sau TVA de recuperat si in ce suma:

a.

TVA de plata = 1.900 lei;

b.

TVA de plata = 3.950 lei;

c.

TVA de recuperat = 3.950 lei;

d.

TVA de recuperat = 5.850 lei.

ANS:  C

93. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

a.

inregistrarea valorii bunurilor livrate catre clientii care se dovedesc rau platnici;

b.

sume incasate de la clienti incerti sau in litigiu;

c.

sume trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidenta a clientilor incerti;

d.

eflectarea creantei privind clientii incerti si diminuarea corespunzatoare a creantei privind clientii siguri.

ANS:  D

94. Care este semnificatia formulei contabile:

a.

.bunuri primite cu titlul gratuit;

b.

despagubiri si penalitati datorate de terti;

c.

bunuri rezultate din dezmembrarea unor imobilizari;

d.

materiale consumabile obtinute din productie proprie.

ANS: A

95. La finele exercitiului financiar, situatia veniturilor si cheltuielilor realizate de S.C. "ALFA" S.A. este urmatoarea: venituri totale = 500.000 lei, din care dividendele incasate de la o alta societate comerciala = 60.000 lei; cheltuielile totale = 390.000 lei, din care amenzi si penalitati platite = 20.000 lei, cheltuieli in

avans = 30.000 lei. Determinati cuantumul impozitului pe profit (cota 16%) datorat de firma bugetului statului:

a.

16.000 lei;

b.

25.000 lei;

c.

37.500 lei;

d.

11.200 lei.

ANS:  D

96. Cheltuielile cu taxele vamale datorate de firma, aferente unui import de materii prime in suma de 300 lei, se inregistreaza in contabilitate prin formula contabila:

a.

= 758 300

b.

= 446 300

c.

= 446 300

d.

= 5121 300

ANS:  C

97. Ce semnificatie are urmatoarea formula contabila:

a.

.reflectarea incasarii generata de vanzarea obligatiunilor;

b.

inregistrarea obligatiunilor emise si rascumparate;

c.

stingerea obligatiei de plata prin plata contravalorii obligatiunilor cumparate;

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: B

98. Se primeste de un client o fila cec in valoare de 20.000 lei, reprezentand contravaloarea marfurilor livrate. Fila de cec este remisa la banca spre incasare. Formula contabila de incasare a filei de cec este:

a.

= 5125 20.000

b.

= 5113 20.000

c.

= 5112 20.000

d.

= 5112 20.000

ANS:  C

99. Se incaseaza in numerar contravaloarea chiriei pentru un imobil, in valoare de 2.000 lei. Completati formula contabila:

a

b

a.

.a = 5121 ; b = 704

b.

.a = 5311 ; b = 708;

c.

a = 5311 ; b = 706;

d.

.nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

100. A fost luata in evidenta o datorie de 13.000 USD fata de un furnizor extern, la cursul de 3 lei/USD. Datoria a fost platita ulterior la cursul de 3,5 lei/USD. Formula contabila privind reflectarea platii este:

a.


401 39.000

6.500

b.


401 39.000

5124 6.500

c.


401 39.000

665 6.500

d.

nici un raspuns nu este corect.

ANS: C

101. Care este semnificatia urmatoarei formule contabile:

a.

impozit suplimentar datorat de firma pentru depasirea fondului de salarii admisibil;

b.

impozit pe venitul din prime acordate salariatilor;

c.

impozit pe salarii datorat de catre colaboratori;

d.

impozit pe salarii virat la bugetul statului.

ANS: B

102. .Constatandu-se deprecierea continua a cursului unor actiuni proprii pe termen scurt, entitatea economica hotaraste sa vanda cu numerar actiuni de 50.000 lei cu 10% sub costul lor de achizitie. Completati formula contabila privind vanzarea actiunilor:

b

c

d

a

e

a.

a = 664; b = 109; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;

b.

a = 665; b = 109; c = 55.000; d = 50.000; e = 5.000;

c.

a = 664; b = 501; c = 50.000; d = 45.000; e = 5.000;

d.

a = 664; b = 508; c = 55.000; d = 50.000; e = 5.000.

ANS:  A

103. Alegeti formula contabila corecta privind inregistrarea in contabilitate a facturii privind energia electrica pentru consumul firmei, in suma de 10.000 lei, TVA 19%:

a.1900

b.1900

c.


10.000

1900

d.

% = 401 11.900


1900

ANS:  B

104. .105.Care este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vanzarea actiunilor detinute la entitatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru pierderea de valoare a acestora in suma de 2.000 lei:

a.

= 786 1.000

b.

591 = 786 2.000

c.

= 591 1.000

d.

= 591 2.000

ANS:  B

105. Formula contabila de mai jos se utilizeaza pentru inregistrarea in contabilitate a:

a.

altor cheltuieli de exploatare datorate tertilor;

b.

repartizarii sumelor achitate anticipat, in perioadele urmatoare pe cheltuieli, conform scadentarelor;

c.

altor cheltuieli de exploatare efectuate de firma in avans;

d.

altor cheltuieli de exploatare rezultate din lichidarea imprumuturilor si varsamintelor asimilate

ANS:  B

106. In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret vanzare 10.000 Euro. Cursul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de export este de 3,8 lei/euro. Pana la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la aceasta data cursul de schimb leu/euro este de 4 lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta, cursul de schimb leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efectueze inregistrarile contabile la 31 decembrie anul N.

a.

= 765 2.000

b.

= 4111 2.000

c.

= 765 2.000

d.

= 491 3.000

ANS:  A

107. Care din pozitiile de venituri enumerate in continuare se include in totalitate in cifra de afaceri a intreprinderii:

a.

venituri din vanzarea produselor finite, venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri, venituri din lucrari si servicii prestate;

b.

venituri din vanzarea marfurilor, venituri din vanzarea produselor finite, variatia stocurilor;

c.

venituri din vanzarea marfurilor, variatia stocurilor, venituri din vanzarea semifabricatelor;

d.

variatia stocurilor, venituri din redevente, locatii de gestiune si chirii, venituri din productia de imobilizari.

ANS: A

108. Care din formulele de calcul ale capitalurilor proprii este corecta:

a.

Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat;

b.

Capital social + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii pentru investitii;

c.

Activ bilantier - Datorii;

d.

Capital social varsat + Rezerve + Rezultatul exercitiului + Rezultatul reportat + Subventii pentru investitii.

ANS: C

109. In cursul anului N, societatea inregistreaza urmatoarele operatiuni de vanzare: marfuri pret vanzare 10.000 lei, cost achizitie 3.000 lei, ajustare pentru depreciere constituita aferenta marfurilor 1.000 si actiuni detinute la entitatile afiliate, pret vanzare 8.000 lei, cost achizitie 6.000 lei, ajustare pentru depreciere constituita aferenta actiunilor 2.000 lei. Incidenta acestor operatii asupra contului de profit si pierdere, genereaza:

a.

rezultat din exploatare +8.000 lei, rezultat financiar +4.000 lei;

b.

rezultat din exploatare +7.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;

c.

rezultat din exploatare +10.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei;

d.

rezultat din exploatare +6.000 lei, rezultat financiar +2.000 lei.

ANS: A

110. O societate comerciala rascumpara obligatiuni emise in suma de 25.000 lei, din care achita in numerar 5.000 lei, prin virament bancar 10.000 lei, iar pentru diferenta de 10.000 lei se angajeaza sa faca plata prin virament in termen de 45 zile. Completati formula contabila:

A

b

a.

a = 505; b = 509;

b.

a = 161; b = 509;

c.

a = 506; b = 508;

d.

a = 109; b = 509.

ANS:  A

111. ..Care este formula contabila ce se utilizeaza in situatia in care prin vanzarea actiunilor detinute la entitatile afiliate se constata diminuarea cu 50% a ajustarilor pentru pierderea de valoare a acestora in suma de 2.000 lei:

a.

= 786 1.000

b.

= 786 2.000

c.

= 591 1.000

d.

= 591 2.000

ANS:  B

112. In cursul lunii noiembrie anul N se livreaza marfuri unui client extern, pret vanzare 10.000 Euro. Cursul de schimb leu/euro la data intocmirii declaratiei vamale de export este de 3,8 lei/euro. Pana la 31 decembrie anul N creanta nu a fost incasata iar la aceasta data cursul de schimb leu/euro este de 4 lei/euro. In anul N+1 se incaseaza creanta, cursul de schimb leu/euro fiind de 4,1 lei/euro. Sa se efectueze inregistrarile contabile la 31 decembrie anul N.

a.

= 765 2.000

b.

= 4111 2.000

c.

= 765 2.000

d.

= 491 3.000

ANS:  A

113. Care este semnificatia formulei contabile:

a.

despagubiri, amenzi si penalitati datorate bugetului statului;

b.

despagubiri, amenzi si penalitati achitate bugetului statului;

c.

pierderi din debite prescrise si insolvabile;

d.

datorii si subventii acordate tertilor.

ANS:  A

114.

Care este formula contabila ce reflecta inregistrarea amortizarii primelor privind rambursarea obligatiunilor in suma de 1.500 lei:

a.

= 461 1.500

b.

= 169 1.500

c.

= 169 1.500

d.

= 6868 1.500

ANS:  C

115.

Firma inregistreaza o creanta fata de un client in suma de 25.000 lei (TVA 19% inclus). Clientul este declarat in stare de faliment, probabilitatea de neincasare a creantei fiind de 60%. Care sunt operatiile contabile si sumele corecte aferente lor:

a.

= 4111 21.008

3.992

b.c.
d.


12.605

ANS:  D

116.

Se livreaza produse finite unui client, fara intocmirea facturii. Pretul de vanzare negociat este de 10.000 lei, TVA 19%. Costul efectiv al produselor finite livrate este de 8.500 lei. Care sunt inregistrarile corecte:

a.


701 10.000

4427 1.900

b.


701 10.000

4427 1.900


c.


701 10.000

4427 1.900


d.


701 10.000

4428 1.900


ANS:  D

117. informatiile privind pozitia financiara a societatii sunt oferite de:

a.

bilant;

b.

contul de profit si pierdere; 

c.

situatia modificarilor capitalurilor proprii;

d.

situatia fluxurilor de trezorerie.

ANS:  A

118. Informatiile privind performanta financiara a societatii sunt oferite de:

a.

bilant;

b.

contul de profit si pierdere;

c.

situatia modificarilor capitalurilor proprii;

d.

situatia fluxurilor de trezorerie.

ANS:  B

119. Din categoria reducerilor financiare fac parte:

a.

rabatul;

b.

scontul;

c.

remiza;

d.

risturnul

ANS:  B

120. Potrivit IAS 1,, prezentarea situatiilot financiare " un set complet de situatii financiare cuprinde:bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar:

a.

bilantul, contul de profit si pierdere; situatia modificarii capitalurilor propii;

b.

bilantul, contul de profit si pierdere, notele explicative;

c.

bilantul, contul de profit si pierdere, situatia fluxurilor de numerar:

d.

bilantul, contul de profit si pierdere, situatia modificarii capitalurilor propii, situatia fluxurilor de numerar, politici si note contabile.

ANS: D

121. O societate comerciala depune la banca pentru scontare un efect comercial cu o valoare nominala de 1.000 lei. Taxa scontului perceputa de banca este de 15%, numarul de zile pana la scadenta efectului este de 30 zile, iar comisionul de andosare este de 2,5lei. Care este valoarea scontului si incasata de banca si cum se inregistreaza in contabilitate

a.

% = 413 1000b.

% = 413 1000


12,5


c.

= 413 1.000

d.2,5

ANS:  B

122. Clientii sunt dubiosi cand.

a.

In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp

b.

In situatia in care creantele sunt irecuperabile

c.

Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor

d.

In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii care determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri comerciali de a-si onora obligatiile asumate.

ANS:  B

123. . Cheltuielile cu ajustarile privind pierderile de valoare sunt formate din:

a.

Provizioane, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor

b.

Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind stocurile si productia in curs de executie

c.

Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind stocurile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea creantelor si pierderea de valoare a costurilor de trezorerie, amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

d.

Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind stocurile si productia in curs de executie, ajustarile pentru deprecierea creantelor si pierderea de valoare a costurilor de trezorerie

e.

Provizioanele, ajustarile privind deprecierea imobilizarilor, ajustarile privind stocurile si productia in curs de executie, amortizarea primelor de rambursare a obligatiunilor

ANS:  C

124. . In categoria cheltuielilor financiare intra:

a.

Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a altor datorii privind exercitiul in curs

b.

Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament

c.

Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament, diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in devize

d.

Pierderi din creante legate de participatie, dobanzile aferente imprumuturilor si a altor datorii privind exercitiul in curs, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament, diferentele de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitati in devize, sconturile acordate clientilor

e.

Pierderi din creante legatede participatii, pierderi din vanzarea titlurilor de plasament, diferentele nefavorabile de curs valutar, din operatiile curente si disponibilitatile in devize, dobanzile curente aferente imprumuturilor primite si altor datorii privind exercitiul in curs, sconturile acordate clientilor, alte cheltuieli financiare

ANS:  E

125. .Daca se are in vedere rolul rolul cheltuielilor in analiza activitatii pe genuri de activitati, cheltuielile dupa natura lor se pof grupa pe functiile intreprinderii. Aceata grupare contine:

a.

Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie

b.

Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, chelruieli de distributie

c.

Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, cheltuieli de distributie(desfacere), cheltuieli administrative, cheltuieli financiare

d.

Cheltuieli de aprovizionare, cheltuieli de fabricatie, cheltuieli administrative, cheltuieli financiare

ANS: C

126. . Imprumuturile obligatar cuprinde urmatoarele elemente:

a.

Durata, valoarea nominala

b.

Durata, dobanda

c.

Durata, valoarea nominala, dobanda

d.

Durata, amortizarea primelor, dobanda

ANS:  C

127. . O societate comerciala primeste factura pentru prima rata de leasing financiar (intern) in care sunt inscrise : capital de rambursat 50.000 lei, dobanda 10.000 lei, TVA 19 %. Care sunt inregistrarile operate cu ocazia primirii facturii de leasing?

a.

= 404 69.500

50.000
b.

= 404 69.500

50.000

95.00c.

= 404 59.500

50.000ANS:  A

128. SC ALFA SRL a achizitionat marfuri din import pentru care se considera

urmatoarele date: pretul de cumparare facturat de furnizor 4000 lei, taxe vamale achitate in vama 800 lei, TVA achitata in vama 912 lei, cheltuieli de transport intern 150 lei, cheltuieli de manipulare 50 lei, reducere comerciala acordata de furnizor 100 lei, diferenta nefavorabila de curs valutar calculata la plata furnizorului extern efectuata inainte de vanzarea marfurilor 218 lei. Costul de achizitie este:

a.


b.


c.

d.


ANS:  B

129. . In contul de profit si pierdere figureaza urmatoarele informatii:vanzaride marfuri 20.000 lei ; costul de cumpararea a marfurilorvandute 5.000 lei; productia imobilizata 28.000 lei;cheltuieli cu materii prime 5.000 lei; subventii de exploatare 6.000 lei; subventii pentru investitii virate la venituri 8.000 lei; cheltuieli cu personalul 8.500 lei; amortizari si provizioane de exploatare 12.000 lei; amenzi datorate 870 lei; si platite 600 lei; cota de impozit pe profit este de 16%. Impozitul pe profit datorat este:

a.

b.

c.

d.

e.

ANS:  B

130. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei, clienti incerti .3.000 lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci sold creditor) 4.200 lei, furnizori 6.300 lei, furnizori debitori 3.500 lei, decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 1.000 lei, efecte de plata 800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat 600.000 lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti diversi 2.600 lei, provizioane pentru deprecierea datoriilor 300 lei. Care este marimea creantelor :

a.


b.

14.800 lei;

c.

15.500 lei;

d.

19.600 lei;

e.

15.500 lei.

ANS:  C

131. Din balanta de verificare s-au extras urmatoarele date: clietii 8.600 lei, clienti incerti .3.000 lei, clienti creditori 2.800 lei, conturi curente la banci sold creditor) 4.200 lei, furnizori 6.300 lei, furnizori debitori 3.500 lei, decontari cu asociatii privind capitalul (sold debitor) 1.000 lei, efecte de plata 800 lei, TVA neexigibila (sold creditor) 3.100 lei, TVA de recuperat 600.000 lei, dividende de plata 1.300 lei, impozit pe profit 380 lei, debitoti diversi 2.600 lei, provizioane pentru deprecierea datoriilor 300 lei. Care este marimea datoriilor:

a.

18.500 lei;

b.

14.680lei;

c.

18.880lei;

d.

19.100 lei;

e.

22.380lei.

ANS:  C

132. . In structura activelor circulante nu se includ:

a.

.stocurile

b.

creantele

c.

investitiile financiare pe termen scurt

d.

casa si conturi la banci

e.

cheltuieli in avans

ANS:  E

133. . Ce semnifica inregistrarea contabila:


a.

aportul la capitalul social a unui mijloc fix

b.

restituirea catre asociati a unui mijloc fix

c.

casarea unui mijloc fix

d.

amortizarea unui mijloc fix

e.

reevaluarea unui mijloc fix

ANS:  A

134. . Daca o societate primeste de la bugetul de stat suma de 20.000 lei drept compensatie pentru pierderile inregistrate ca urmare a efectuarii unor cheltuieli generate de evenimente extraordinare, aceasta va inregistra subventia de primit astfel:

a.

131 = 7584 20.000 lei

b.

445 = 771 20.000 lei

c.

131 = 771 20.000 lei

d.

5121 = 445 20.000 lei

e.

= 131 20.000 lei

ANS:  B

135. . Anumite structuri ale situatiilor financiare sunt direct legate de evaluarea pozitiei

financiare. Care sunt acestea?

a.

active, datorii, venituri

b.

active , venituri si cheltuieli

c.

active, datorii, capitaluri propii

d.

capitaluri propii, active, venituri

e.

datorii, venituri, capitaluri propii

ANS:  C

136. . Bilantul este docomuntul care realizeaza

descrierea pozitiei financiare a intreprinderii in raporturile cu mediul extern. Ecuatia

utilizata pentru a evidentia pozitia financiara este:

a.

capital propiu = activ - datorii

b.

activ = pasiv

c.

trezoreria neta = incasari - plati

d.

capital propiu - pasiv = activ

e.

mijloace economice = surse de finantare

ANS: A

137. . Clientii sunt incerti cand.

a.

In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp

b.

In situatia in care creantele sunt irecuperabile

c.

Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor

d.

In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii care determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri comerciali de a-si onora obligatiile asumate

ANS: D

138. Pe data de 31 decembrie N existau in casieri de 300 USD, cu ovaloare contabila in lei de 600 lei. Cursul de schimb la sfarsitul anului este de 1,9 lei/USD. Formula contabila de inregistrare a diferentelor de curs valutar la evaluarea disponibilului este:

a.

5314 = 5311 30 lei

b.

= 5311 30 lei

c.

5311 = 765 30 lei

d.

5311 = 5314 30 lei

ANS:  B

139. O societate comerciala contracteaza un credit bancar pe termen scurt in valoare de 150.000 lei , rambursabil in 3 luni. Dobabda de 25% pe an se achita la sfarsitul fiecarui luni. Ratele scadente se ramburseaza in sume egale. Inregistrarile contabile din prima luna sunt:

a.

5121 = 5191 150.000 lei

5191 = 5121 50.000 lei

b.

191 = 5121 50.000 lei

666 = 5198 9.375 lei

c.

5121 = 5191 150.000 lei

666 = 5198 9.375 lei

% = 5121 59.375 lei

5191 50.000 lei

5198 9.375 lei

d.

= 5191 150.000 lei

666 = 5198 9.375 lei

e.

= 5191 150.000 lei

= 5121 9.375 lei

ANS:  C

140. . O societate comerciala contracteaza un credit bancar pe termen scurt in valoare de 150.000 lei, rambursabil in 3 luni. Dobanda de 25 % pe an se achita la sfarsitul fiecarei luni . Ratele scadente se ramburseaza in sume egale. Datorita unor probleme financiare rata scadenta din luna aIII.-a si dobanda aferenta se achita la sfarsitul lunii a 4-a., cu o penalitate de 0,01% pe zi de intarziere. Inregistrarile contabile

Aferente lunii a 3-a sunt:

a.

5191 = 5192 50.000 lei

b.

5191 = 5192 50.000 lei

5198 = 666 9.375 lei

c.

666 = 5198 9.375 lei

d.

5191 = 5192 50.000 lei

666 = 5198 9.375 lei

ANS:  D

141. . Clientii dunt litigiosi cand:

a.

In cazul in care creantele nu s-au incasat la timp

b.

In situatia in care creantele sunt irecuperabile

c.

Cand s-a deschis o actiune judecatoreascapentru recuperarecreantelor

d.

In cazul in care creantele nu s-au incasat la termenul stabilit si exista conditii care determina lipsa de incredere in capacitatea financiara a acestor parteneri comerciali de a-si onora obligatiile asumate

ANS: D

142. 142Dupa perioda la care se refera, veniturile se grupeaza in:

a.

Venituri ralizate in avans, venituri de realizat

b.

Venituri curente, venituri realizate in avans, venituri de realizat

c.

Venituri ralizate in avans, venituri de realizat

d.

Venituri ralizate in avans, venituri de realizat, venituri extraordinare

e.

Venituri ralizate in avans, venituri de realizat, venituri extraordinare

ANS:  B

143. . Formula de inregistrare a veniturilor din provizioane si ajustari pentru depreciere este:

a.

% = 78

29

39

49

59

b.


29

39

49

59

c.


d.


ANS:  A

144. . Formula de inregistrarea a veniturilor din productia stocata este:

a.

% = 72
b.
c.

d.

e.


33


ANS:  B

145. Veniturile unei societati sunt reprezentate de urmatoarele elemente:

a.

Venituri din activitati curente, venituri extraordinare

b.

Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa

c.

Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa, venituri extraordinare

d.

Venituri din activitati curente, castiguri din orice sursa, venituri extraordinare, venituri nerealizate

e.

Venituri curente, castiguri din orice surse, venituri nerealizate

ANS:  E

146. Evidenta veniturilor se organizeaza pe feluri de venituri, dupa natura lor in:

a.

Venituri din exploatare, venituri extraordinare, venituri din provizioane

b.

Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri din impozitul amanat

c.

Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extrardinare, venitul din impozitul amanat

d.

Venituri din exploatare, venituri financiare, venituri extraordinare, venituri din provizioane si depreciere, venitul din impozitul amanat

e.

Venituri din exploatare, venituri financiare, castiguri

ANS:  D

147. . O societate comerciala efectueaza inventarul anual , in urma caruia constata un plus de inventar la materii prime de 500 lei si ambalaje de 600 lei.

Formula de inregistrare a bunurilor de natura stocurilor de materii prime si materiale constatate in plus la inventarul permanent este:

a.

% = 60 1.100

30 500

38 600

b.


30 500

38 600

c.


30 500

38 600

d.


ANS:  A

148. In urma realizarii de catre o entitate a inventarului anual se constata se constata pentru elementele de activ, diferentele in minus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare pentru deprecierile ireversibile de 6.000 pentru mijloace fixe lei si pentru deprecieri reversibile de 5.000 lei pentru stocuri. Acestea se inregistreaza in contabilitate astfel:

a.

68 = 28 11.000 lei

b.

68 = 28 6.000 lei

68 = 29 5.000 lei

c.

68 = 28 11.000 lei

d.

68 = 29 6.000 lei

68 = 28 5.000 lei

ANS:  B

149. . Un salariat are salariul de baza de 3.000 lei, spor de vechime de 10%. Salariatul are

O persoana in intretinere. Salariatul isi desfasoara activitatea in conditii normale de munca. Salariul brut, total contributii, baza de calcul, impozitul pe profit si salariul net sunt:

a.

a. 3.300, b=511, c =2.439, d= 390, e =2399

b.

a=3.300; b= 465; c = 2.485, d= 398, e= 2437

c.

a=3.000; b= 465; c=2.185; d= 350, e= 2.185.

d.

a=3.300; b= 511; c= 2.850; d= 456 e =2.333

ANS:  A

150. Conform reglementarilor contabile, caracteristicile calitative ale informatiei contabile sunt:

a.

inteligibilitate, relevanta, comparabilitate, credibilitate;

b.

inteligibilitate, relevanta, reprezentarea fidela, prudenta, credibilitatea;

c.

inteligibilitatea, relevanta, neutralitate, credibilitate;

d.

inteligibilitate, relevanta, prudenta, comparabilitate, credibilitate.

ANS:  A

151. In contabilitatea de tara noastra, dintre principiile reglementate fac parte si urmatoarele principii:

a.

permanentei metodelor, prudentei, costului istoric, obiectivitatii;

b.

continuitatii activitatii, obiectivitatii, pragului de semnificatie, intangibilitatii;

c.

prudentei, continuitatii activitatii, intangibilitatii, necompensarii;

d.

necompensarii, permanentei metodelor, pragului de semnificatie, obiectivitatii.

ANS:  C

152. Principiul prudentei prevede neadmiterea:

a.

subevaluarii activelor;

b.

supraevaluarii pasivelor;

c.

supraevalarii cheltuielilor;

d.

supraevaluarii veniturilor.

ANS:  D

153. Capitalurile proprii ale intreprinderii reprezinta:

a.

interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din totalul activelor nete au fost deduse toate datoriile;

b.

interesul rezidual al actionarilor in datoriile societatii dupa ce, din activele sale au fost deduse toate datoriile;

c.

interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din activele sale au fost deduse toate datoriile;

d.

interesul rezidual al actionarilor in activele societatii dupa ce, din datoriile sale nete au fost deduse toate activele.

ANS:  C

154.

Conform principiului prelevantei economicului asupra juridicului, informatiile prezentate in situatiile financiare trebuie:

a.

sa reflecte mai ales forma juridica a evenimentelor si a tranzactiilor

b.

sa aibe valori semnificative

c.

sa puna in evidenta toate operatiile economice ale intreprinderii

d.

sa reflecte numai realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor

e.

sa reflecte realitatea economica a evenimentelor si tranzactiilor, nu numai forma lor juridica

ANS: E

155.

Principiile contabile se refera la continutul si calitatea informatiei contabile furnizate si publicate prin situatiile financiare anuale. In Romania aceste principii sunt :

a.

a.continuitatii activitatii, prudentei, permanentei metodelor, independentei exercitiului

b.

b.continuitatii activitatii; permanentei metodelor; prudentei; evaluarea repetata a elementelor de activ si depasiv; noncompensarii; importantei relative a pragului de semnificatie

c.

continuitatea activitatii, permanenta metodelor, prudenta, independenta exercitiului, evaluarea separata a elementelor de activ si de pasiv, intangibilitatea bilantului de deschidere, necompensarea, prelevantei economicului asupra juridicului, importanta relativa sau pragul de semnificatie.

d.

d. intangibilitatea bilantului de deschidere, permanentei metodelor, prudentei, continuitatii activitatii.

ANS: C

156. . Un salariat al unei entitati nu-si ridica in termenchenzina a-II-a in suma de 800 lei. Aceasta suma se achita ulterior.Inregistrarile contabile sunt:

a.


b.


c.d.e.ANS:  C

157. Se constata ca in exercitiul financiar precedent s-au varsat in plus contributii ale entitatii de asigurari de sanatate in suma de 500 lei. Inregistrarile contabile aferente sunt:

a.b.


c.


d.ANS:  A

158. Formula de calcul a rezultatului contabil cumulat este

a.

venituri impozabil - cheltuieli aferente

b.

venituri impozabile - cheltuieli aferente

c.

venituri cumulate - cheltuieli cumulat

d.

Venituri cumulate - cheltuieli de ductibile

e.

Venituri cumulate - cheltuieli de ductibile - venituri neimpozabile

ANS: C

159. Formula rezultatului contabil impozabil:

a.

= rez.contabil cumulat + chelt. neded. fiscal - venituri impozab. - pierderi fiscale din anii precedenti

b.

= rez. contabil cumulat + cheltuieli nedeductibile fiscal

c.

= rez. contabil cumulat + cheltuieli nedeductibile fiscal - venituri neimpozabile

d.

= rez. contabil cumulat + cheltuieli nedeductibile fiscal - pierderile fiscale din anii precedenti

e.

= rez. contabil cumulat - venituri neimpozabile - pierdere fiscala din anii precedenti

ANS: A

160. . La calculul profitului impozabil sunt considerate venituri neimpozabile:

a.

dividendele de la o persoana juridica romana, diferentele favorabile de valoare ale titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiile sau primelor de emisiuni la persoanele juridice la care se detin titluri de participare;

b.

ividendele de la o persoana juridica romana, veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-au acordat deducere, veniturile din deducere sau anularea ajustarilor pentru care nu s-au acordat deducere.

c.

dividendele de la o persoana juridica romana, diferentele favorabile de valoare ale titlurilor de participare, inregistrate ca urmare a incorporarii rezervelor, beneficiile sau primelor de emisiuni la persoanele juridice la care se detin titluri de participare; veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-au acordat deducere, veniturile din deducerea sau anularea ajustarilor pentru care nu s-au acordat deducere.

d.

dividendele de la o persoana juridica roman, veniturile din anularea cheltuielilor pentru care nu s-au acordat deducere; veniturile din deducerea sau anularea ajustarilor pentru care nu s-au acordat deducere.

ANS: C

161. . Potrivit codului fiscal cheltuielile cu deducere limitata sunt:

a.

cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

-cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau detasari in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutii publice, in cazul in care se realizeaza

b.

-cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

-cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau detasari in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutii publice, in cazul in care se realizeaza profit;

- cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

c.

-cheltuielile de protocol in limita a 2% aplicate asupra diferentai rezultate dintre totalul veniturilor impozabile si totalul cheltuielilor aferente veniturilor impozabile, altele decat cheltuielile de protocol si cheltuielile cu impozitul pe profit.

- cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

d.

cheltuielile cu indemnizatia de deplasare acordata salariatilor pentru deplasari sau detasari in tara sau strainatate, in limita de 2,5% ori nivelul legal pentru institutii publice, in cazul in care se realizeaza profit.

cheltuielile sociale in limita cotei de 2% aplicata asupra valorii cheltuielilor cu salariile personalului.

ANS: B

162. . Impozitele directe sunt:

a.

Impozitul pe profit, impozitul pe salarii

b.

Impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile microintreprinderilor

c.

Impozitul pe profit, impozitul pe salarii, impozitul pe dividende

d.

Impozitul pe profit, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozitul pe salarii, impozitul pe dividende, impozite si taxa locale, fonduri speciale.

e.

impozitul pe salarii, impozitul pe veniturile microintreprinderilor, impozite si taxa locale, fonduri speciale, impozitul pe dividende

ANS: D

163. .Impozitele indirecte sunt:

a.

Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc

b.

Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc, taxa pentru jocuri de noroc, accizele

c.

Taxa pe caloarea adaugata, accizele, taxele valmale, taxa pentru jocuri de noroc, taxe pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare

d.

Taxa pe caloarea adaugata, taxa pentru jocuri de noroc, taxa pentru jocuri de noroc, accizele, taxele vamale

e.

taxa pentru jocuri de noroc, accizele, taxele valmale, taxa pentru jocuri de noroc, taxe pentru eliberarea de licente, autorizatii de functionare

ANS: C

164. Rezultatul contabill se obtine prin inchiderea contului ,121 ,,Profit si pierdere", prin conturile:

a.

Cheltuieli si venituri neimpozabile

b.

Cheltuieli si venituri realizate

c.

Cheltuieli si Venituri

d.

Cheltuieli si trezorerie

e.

Cheltuieli si venituri incasate

ANS:  C

165. In urma inventarului anual, se constata un minus de inventar la produse finite:

a.


b.


c.


d.


e.


ANS:  A

166. La inchiderea exercitiului financiar , diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriilor comerciale :

Denumirea creantelor si datoriilor

Valoarea contabila

Valoarea actuala

Diferente de curs valutar

Furnizori

Clienti

Inregistrarile contabile sunt:

a.b.

c.
d.
ANS:  B

167. . La inchiderea exercitiului financiar , diferentele de curs valutar aferente creantelor si datoriilor financiare:

Denumirea creantelor si datoriilor

Valoarea contabila

Valoarea actuala

Diferente de curs valutar

Creditte bancare pe termen lung

Imprumuturi acordate pe termen lung

a.b.
c.

d.765 = 121 1.500

e.
ANS:  C

168. . O entitate deschide un acreditiv in suma de 1000 lei, din care se fac plati catre furnizori in valoare de 950. Acreditivul neutilizat se vireaza in contul de disponibil. Formulele contabile pentru deschiderea si folosirea , si inchiderea acreditivului sunt:

a.b.= 5411 50

c.
d.


e.

ANS:  D

170. Un asociat subscrie si aduce ca aport social materii prime in suma de 200 lei si materiale consumabile in suma de 300 lei. Inregistrarile contabile sunt:

a.b.

c.
d.


302 = 456 300
Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate