Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
Reglementari juridice privind elaborarea, verificarea si certificarea bilantului contabil


Reglementari juridice privind elaborarea, verificarea si certificarea bilantului contabil


Reglementari juridice privind elaborarea, verificarea si certificarea bilantului contabil

Reglementarile generale privind elaborarea, verificarea si certificarea bilantului contabil sunt cuprinse in Legea Contabilitatii nr. 82 / 1991, publicata in Monitorul Oficial nr. 265 din 27 decembrie 1991, respectiv in Capitolul 4, intitulat "Bilantul contabil".

Potrivit legii ( art.27 ), bilantul contabil se intocmeste obligatoriu anual, precum si in situatia fuziunii sau incetarii activitatii persoanelor prevazute la articolul 1, capitolul 1, "Dispozitii generale", dupa caz. Doar in cazul regiilor autonome si societatilor comerciale in care statul detine cel putin 20% din capitalul social, precum si pentru alte persoane juridice, Ministerul Finantelor poate stabili intocmirea si depunerea bilanturilor contabile si la alte perioade decat anual.

Bilantul contabil ( aliniatul 2 ) se compune din: bilant, contul de profit si pierdere, respectiv contul de executie in cazul institutiilor publice, anexe si raportul de gestiune.Exercitiul financiar incepe la 1 ianuarie si se incheie la 31 decembrie, cu exceptia primului an de activitate cand acesta incepe la data infiintarii, respectiv inmatricularii, potrivit legii, a persoanelor prevazute la art.1 .

La intocmirea bilantului contabil se au in vedere urmatoarele reguli:

a) posturile inscrise in bilant sa corespunda cu datele inregistrate in contabilitate, puse in acord cu situatia reala a elementelor patrimoniale stabilite pe baza inventarului;

b) compensarile intre conturile ce se inscriu in bilant si, respectiv, intre veniturile si cheltuielile din contul de profit si pierdere nu sunt admise.

Bilanturile contabile sunt supuse verificarii de catre cenzori, contabili autorizati sau experti contabili, dipa caz, in conditiile stabilite de Ministerul Finantelor.

Bilantul contabil, dupa aprobare, se publica in conditiile prevazute de lege.

Bilantul contabil se pastreaza timp de 50 de ani.

In caz de incetare a activitatii persoanelor prevazute in art. 1, bilantul contabil, precum si registrele si celelalte documente la care se refera art. 25 se dau la Arhivele Statului, in conformitate cu prevederile Legii Fondului Arhivistic National al Romaniei, daca legea nu dispune altfel.Un exemplar al bilantului contabil anual se depune pana cel tarziu la data de 15 aprilie anul urmator, de catre toate persoanele prevazute la art.1, la Directia Generala Judeteana a Finantelor Publice, respectiv a municipiului Bucuresti.

Institutiile publice si celelalte persoane juridice ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite depun un exemplar din bilantul contabil trimestrial si anual la organul ierarhic superior, la termenele stabilite de acesta.

Ministerele, departamentele si celelalte organe ale Administratiei Publice Centrale, Prefecturile, Consiliile Locale si Judetene si Consiliul municipiului Bucuresti, ai caror conducatori au calitatea de ordonatori de credite, depun la Ministerul Finantelor un exemplar din bilantul contabil trimestrial si anual, potrivit normelor si la termenele stabilite de acesta.

Pentru verificarea calcularii si regularizarii cu bugetul de stat si cu bugetele locale, dupa caz, pentru veniturile cuvenite acestora, potrivit legii, persoanele prevazute la art. 1 vor depune lunar , la Directiile Generale ale Finantelor Publice Judetene si a municipiului Bucuresti, situatia privind "Rezultatele financiare si obligatiile fiscale", conform modelului publicat si la termenele stabilite de Ministerul Finantelor.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate