Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONTABILITATE BUGETARA


CONTABILITATE BUGETARA


 

CONTABILITATE BUGETARA

1. La o casa de copii se achiziotioneaza un autoturism Dacia pentru transport marfa in valoare de 100.000.000. Conform facturii pe baza prevederilor bugetului si a documentului de investitii inclusiv documentatia de castigare a ofertei la licitatie.

Se cere sa se inregistreze in contabilitate mijlocul fix precum si receptia acestuia, si achitarea furnizorului prin trezorerie.

Dupa 2 ani de exploatare autoturismul este pus in vanzare intruncat unitatea a primit o donatie de la o societate franceza care consta intr-un autoturism de marfa care evaluat in lei la cursul zilei are o valoare de 150.000.000.

Pretul de adjudecare a autoturismului este de 50.000.000 dupa ce alte institutii similare nu au solicitat prin transfer autoturismul respectiv.

Inregistrarea in cont:

obligatia de plata a castigatorului licitatiei

incasarea in numerar depusa de castigatorul licitatiei

scoaterea din functiune a mijlocului fix precum si intrarea mijlocului donat.

Rezolvare:

inregistrarea mijlocului de transport

013.04=306 100.000.000

inregistrarea cheltuielii bugetara pe baza facturii

410=234 100.000.000

inregistrarea platii furnizorului

234=700 100.000.000

scoaterea din evidenta a primului autoturism

306=013.04 100.000.000

inregistrarea obligatiei de plata

410=234 50.000.000

inregistrarea creantei

220=232 50.000.000

incasarea in numerar de castigatorul licitatiei

13=220 50.000.000

depunerea sumei la trezorerie

232= 13

inregistrarea mijlocului de transport

013=306 50.000.000

2. Se inregistreaza casarea unui mijloc fix cu o valoare de 100.000.000

In urma operatiunii rezultand materiale in valoare de 1.000.000,care se

vand pe baza de factura. Inregistrarea obligatia de plata catre societate care

a castigat licitatia de dezmembrare a mijlocului fix si care a efectuat cheltuiala la scoaterea din functiune in valoare de 1.500.000.

Inregistrarea platilor efectuate catre prestatorul de servicii .

Inregistrarea materialelor rezultate prin scoaterea din functiune a mijloacelor fixe

Inregistrarea, descarcarea mijlocului fix.

Inregistrarea livrarii materialelor rezultate din scoaterea din functiune a mijloacelor fixe.

Incasarea in numerar a contravalorii (c/v) materialelor vandute .

Inregistrarea evidentierii obligatiei de virare a sumei la bugetul statului precum

si depunerea la trezorerie in contabilitatea bugetului de stat a veniturilor obtinute

din valorificarea acestor mijloacelor fixe

Rezolvare:

inregistrarea obligatiei de plata


inregistrarea platii furnizorului


inregistrarea materialelor rezultate din dezmembrare


inregistrarea descarcarii mijlocului fix

100.000.000

inregistrarea livrarii materialelor

1.000.000

inregistrarea incasarii contravalorii materialelor


inregistrarea depunerii la bugetul statului

1.000.000

Cu ocazia inventarierii mijloacelor fixe se constata lipsa unei centrale telefonice

in valoare de 9.000.000 .In urma valorificarii rezultatelor inventariere conducerea

institutiei stabileste ca lipsa imputabila gestionarului intocmit in acest sens decizia de

imputare .

Evidentiati suma de 9.000.000 in sarcina persoanei vinovate .

Inregistrarea iesirii din patrimoniu a mijlocului fix.

Inregistrarea retinerii sumei imputate din drepturile salariale.

Evidentiati obligatia de virare a imputatiei de 9.000.000 la bugetul de stat precum si virarea efectiva la buget a sumei datorate .

Rezolvare:

evidentierea sumei in sarcina imputatorului

9.000.000

inregistrarea iesirii din patrimoniu a mijlocului fix

9.000.000

inregistrarea retinerii sumei imputate din salariu

9.000.000

inregistrarea evidentierii obligatiei de virare la bugetul de stat

9.000.000

inregistrare virarii la bugetul de stat

9.000.000

4. Efectuati inregistrarile contabile corespunzatoare casarii unui mijloc fix (echipament), inregistrat in inventar cu o valoare de 118.500.000 din care se recupareaza materiale feroase

in valoare de 115.000.000 .Materialele feroase se expediaza unitati specializate de colectare.

Se cere :

sa se inregistreze casarea mijlocului fix

sa se inregistreze materiale recuperate din casare

sa se inregistreze expedierea acestor materii la unitatile specializate

sa se inregistreze, incaseze in numar materii feroase

evindetiati obligatia de virare la bugetul statului

inregistrarea depunerii la trezorerie a sumei respectiv pentru bugetul statului.

Rezolvare:

inregistrarea casarii mijlocului fix


inregistrarea materialelor din casare

115.000.000

inregistrarea livrarii materialelor din desmembrare

115.000.000

inregistrarea incasarii

13=225 115.000.000

inregistrarea evindetierii obligatorie de virare la bugetul statului

115.000.000

inregistrarea virarii la buget

115.000.000

5. Pe baza unei hotarari a guvernului se transfera o cladire din administratia Consiliului Municipal in administratia Curtii de Conturi . Valoarea imobilului inregistrat in contabilitate este 1.200.000.000. Pentru efectuarea transferului se intocmeste protocolul de predare-primire intre Institutia obtinatoare si Institutia primitoare.

Efectuati inregistrari contabile la institutia predatoare si la institutia primitoare.

Rezolvare:

inregistrarea intrarii imobilului in patrimoniul la Curtea de Conturi

1.200.000.000

inregistrarea iesirii imobilului din patrimoniul Consiliului Municipal

1.200.000.000

6. Cu prilejul inventarierii se constata lipsa unui mijloc fix (aparat xerox) aflat in gestiunea unui salariat. Vina ii apartine in totalitate salariatului. Valoarea acestui aparat xerox este de 30.000.000 lei. Imputatia se va face la pretul zilei minus uzura. Uzura este de 7.000.000 lei iar pretul zilei este de 3.500.000 lei. Procesul verbal de inventariere este aprobat de operatorul de credite iar pe baza acestuia se intocmeste decizia de imputatie.

Efectuati inregistrarea pentru:

scoaterea din evidenta a mijlocului fix lipsa

imputatarea aparatului la pretul zilei-uzura

retinerea din drepturile salariale

evidentierea prin contul "decontari cu bugetul statului".

Rezolvare:

inregistrarea, scoaterea din folosinta a mijlocului fix

30.000.000

inregistrarea valorii mijlocului fix imputate imputatorului

28.000.000

inregistrarea retinerii din drepturile salariale

28.000.000

inregistrarea obligatiei de virare si virarea obligatiei la bugetul statului

28.000.000

28.000.000

7. O institutie publica se aproximeaza cu 100 bucati de scaune in cadrul prevederilor bugetare pe semestrul II 2002 la pretul de 1.500.000 lei, buc. + TVA, in urma licitarii electronice.

Efectuati:

intrarea obiectelor de inventar la institutia publica

achitarea furnizarii prin trezoreria teritoriala precum si darea in folosinta pe baza bonului de consum si a fisei nominale de inventar

Rezolvare:

inregistrarea obiectelor de inventar

1.785.000

234.01 1.500.000

602=311 1.785.000

inregistrarea achitarii furnizorului

1.785.000

inregistrarea darii in folosinta a obiectelor de inventar

1.785.000

8. La casa de sanatate comisia de inventariere constata a lipsa in gestiune de 8.000.240 reprezentand 4 scaune. Valoarea contabila a unuim scaun este de 2.000.060 iar pretul de cumparare la data constatarii lipsei este de 3.126.000. Pe baza procesului verbal de inventariere abrobat de ordonatorul de credite si a dispozitiei de imputare.

Efectuati inregistrarile contabile:

De mentionat ce suma se incaseaza in numerar, iar lipsa se constata in acelasi an cand a avut loc aprovizionarea.

Rezolvare :

inregistrarea iesiri de obiecte de inventar

8.000.240

inregistrarea venituluide realizat

4.503.760

inregistrarea incasarii sumei imputata

12.504.000

inregistrarea obligatiei catre buget

4.503.760

9. Directia de finante se aprovizioneaza la inceput de anul urmator:

materiale de intretinere in valoare de 25.000.000

rechizite de birou care se dau direct in consum in valoare de 15.000.000

bonuri valorice in valoare de 50.000.000

obiecte de inventar in valoare de 300.000.000 din care se dau in folosinta obiecte in valoare de 240.000.000 .

In luna ianuarie la sfarsit se achita furnizorii de rechizite si bonurile valorice ramanand ca obiecte de inventar sa fie achitati pana la 31 martie 2002.La data de 31 martie se aprovizioneaza benzina de la statiile PECO pe baza de bon valoric in valoare de 13.000.000.

Inregistrarea in contul bugetar urmator:

aprovizionat cu materiale de intretinere cu rechizite de birou, obiecte de inventar cu carburanti.

inregistrarea consumului de carburanti

plata furnizorului la sfrasitul lui ianuarie si martie

inregistrarea, darea in folosinta a obiectelor de invatat.

Rezolvare:

inregistrarea aprovizionarilor

40.000.000.

darea in consum a rechizitelor

15.000.000

inregistrarea obiectelor de inventar

300.000.000

inregistrarea receptionari obictelor de inventar

300.000.000

inregistrarea bonurilor valorice


- achitarea furnizorilor de materiale de intretinere si rechizite

234=700 40.000.000

procurarea carburantului

13.000.000

- inregistrarea consumului de carburant

410=600.04 13.000.000

achitarea furnizorilor de obiecte de inventar

300.000.000

darea in folosinta a obiectelor de inventar


10. Cu ocazia inventarierii in magazia de alimente a unei institutii bugetare se constata o lipsa imputabila gestionarului in valoare de 10.000.000 (pretul de inregistrare a marfii 8.000.000)

si o degradare a alimentelor din cauza unei inundatii (neimputabila) in valoare de 2.000.000.

Tot cu ocazia inventarieri se constata un plus de materiale gospodaresti in valoare de

3.000.000 si un plus la ambalaje de 500.000.

Inregistrari :

lipsa imputabila

diferenta dintre pretul de inregistrare si suma imputata

recuperarea pagubei de la persoana vinovata in numerar

varsarea la bugetul de stat a obligatiilor inregistrate

plusul de inventar la materiale si ambalaje

Rezolvare :

inregistrarea lipsei imputabile

10.000.000

600.03 8.000.000

531.01 2.000.000

- recuperarea pagubei in numerar

13=220.03 10.000.000

varsarea la buget a venitului realizat


8.000.000

- inregistrarea plusului de inventar

410=% 3.500.000

inregistrarea alimentelor degradate neimputabile

2.000.000

11. Directia sanitara Brasov prelucreaza in atelierele proprii in vederea transformarii in obiecte de inventar in valoare de 20.000.000. In urma prelucrarii rezulta obiecte de inventar in valoare de 17.000.000

Inregistrari :

transferul de materiale la materiale in prelucrare

materiale utilizate in prelucrare

obiecte de inventar rezultate in urma prelucrarii

darea in folosinta a acestor obiecte de inventar

Rezolvare:

inregistrarea transferului de materiale la materiale in curs de prelucrare


- inregistrarea pe cheltuieli a materialelor consumate in prelucrare

410=601 20.000.000

inregistrarea obiectelor de inventar rezultate


inregistrarea darea in folosinta


* NOTA EXPLICATIVA *

se stabileste salariul de baza la care se calculeaza: CAS-11,67%; Ajutor somaj -1%; ASS - 7% ; Chelt. Profesionale 15%.

cheltuielile profesionale reprezinta 15% din Deducerile Legale acestea din urma fiind stabilite cu hotarare de guvern.

se calculeaza baza de impozitare pentru impozit (din salariul de baza scazandu-se toate opririle)

daca baza de impozitare nu depaseste 1.800.000 atunci impozitul aplicat este de 18%, iar in cazul in care depaseste acest barem atunci se calculeaza 18% din 1.800.000, iar diferenta pana la valoarea respectiva conform grilei de impozite.

avansul nu trebuie sa depaseasca jumatate din valoarea salariului de baza.

rest de plata din salariu se realizeaza scazand din salariul de baza : CAS ; Ajutor de somaj ; ASS ; Impozit ; Avans.

Impozitele se platesc la trezorerie cu ordin de plata.

CONTABILIZAREA SALARIILOR

contabilizarea statelor de salarii, premii si alte drepturi banesti 410(420) = 230

cuvenite salariatilor

contributia la asigurari sociale datorata asupra salariilor si

premiilor incluse in cheltuielile institutiei  410(420) = 233

contributia pentru asigurari pentru sanatate datorata de

angajatori  410(420) = 233

inregistrarea impozitului aferent ajutoarelor sociale

acordate salariatilor in cadrul asigurarilor sociale , 233 = 232

datorat bugetului 

sumele datorate pentru constituirea fondului de somaj 410 = 235

impozitul aferent salariilor retinut prin statele de plata 230 = 232

contributia retinuta salariatilor pentru constituirea fondului

somaj 230 = 235

sumele retinute din salarii si alte drepturi urmaribile ale

salariatilor pe baza titlurilor executorii stabilite prin

normele legale in favoarea altor institutii, agenti economici 230 = 231

sau persoane fizice cu sumele retinute in contul imputatiilor

provizorii garantii materiale ale gestionarilor; alti creditori .

contributia pentru pensia suplimentara retinuta din salariile 230 = 233

angajatiilor

contrbutia de sanatate care excede impozitul pe salarii  230 = 233

contributia retinuta de asigurati pentru asigurari sociale de sanatate 230 = 233

sumele retinute din salarii reprezentand rate in contul imputatiilor

definitive; salarii cu anticipatie si alti debitori 230 = 220

inregistrarea obligatiei de virare la buget a sumelor retinute

in contul imputatiilor definitive  531 = 232

- ridicat numerar din cont cu CEC pentru plata salariilor 13=700(120)

- plata salariilor 230 = 13

Virarea retinerilor din salarii % = 700(120)

- virat impozit ; contributie pentru pensia suplimentara 232,233

- virat la destinatie sumele pentru lichidarea creditorilor 231

- virat la destinatie sumele reprezentand soldul pentru 233

asigurarile sociale si asigurarile sociale de sanatate

virat sumele reprezentand contrbutii la constituirea 235

fondului de somaj 

inregistrarea salariilor neachitae si tinute la dispozitia 230 = 231

celor in drept 

ridicarea din cont si achitarea salariilor neridicate la 13 = 700(120)

solicitarea beneficiarilor  231 = 13

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate