Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
» CONTABILITATEA DATORIILOR SALARIALE SI CREANTELOR


CONTABILITATEA DATORIILOR SALARIALE SI CREANTELOR


UNIVERSITATEA CRESTINA "DIMITRIE CAMTEMIR‟

FACULTATEA DE MANAGEMENT TURISTIC SI COMERCIAL TIMISOARA

CONTABILITATEA DATORIILOR SALARIALE SI CREANTELORIntroducere

Contabilitatea datoriilor și creanțelor asigura avidența relațiilor ȋntreprinderii cu furnizorii, clienții, personalul, asigurarile sociale, bugetul statului, unitațile din cadrul grupului, asociații, diverși debitori și creditori și alte persoane fizice sau juridice.

Avȃnd ȋn vedere marea diversitate a relațiilor econimice pe care ȋntreprinderile le ȋntrețin cu terții, pentru a le reflecta corect ȋn contabilitate, este necesara o clasificare și definire a acestora.

Relațiile ȋn funcție de natura juridica pot fi:

generatoare de obligații(datorii)

generatoare de drepturi(creanțe)

Datoriile reprezinta surse atrase si angajamente financeare constituind obligații actuale ale ȋntreprinderii rezultate din evenimente trecute si prin decontarea carora se așteapta sa rezulte o ieșire de resurse care sa ȋncorporeze benrficii econimice.

Datoriile iau naștere odata cu obținerea dreptului de proprietate asupra bunurilor, lucrarilor și serviciilor și se lichideaza odata cu plata acestora.Din  punct de vedere al poziției financiare, datoriile sunt ȋncadrate ȋn pasivul bilanțului.

In functie de termenul de plata , datoriile sunt ȋncadrate ȋn pasivul bilanțului.

datoriile pe termen scurt ( sub 1 an ) ;

datoriile p termen mijlociu ( intre 1 si 5 ani ) ;

datoriile pe termen lung ( peste 5 ani ) ;

Dupa natura operațiuniilor din care provin avem :

datorii din operații comerciale ;

datorii din operații financeare ;

alte datorii ( salarile , sociale , foscale , etc.).

Dupa conținutul activitaților la care se refera sunt :

datorii din activitatea de explorare ( fața de furnizori, personal,bugete,clienți, etc.);

datorii din activitatea financiara ( fața de banci );

datorii diverse ( fața de asociați, acționari,ȋntreprinderi din cadrul grupului,creditori diverși ).

O datorie se clasifica ca datorie curenta atunci cȃnd se așteapta sa fie decontata ȋn cursul normal al ciclului de exploatare al ȋntreprinderii sau este exigibila ȋn termen de 12 luni de la data bilanțului.

Creanțele reprezinta contrapartida unei prestații, a unei livrari care se concreizeaza ȋn drepturile creditorilor de a pretinde debitorilor sume de bani, bunuri, lucrari sau servicii.

Creanțele iau naștere odata cu transferul proprietaților bunurilor și valorilor, lichidȃndu-se la ȋncasarea clienților sau debitorilor diverși. Din punct de vedere al poziției financiare sunt incadrate ȋn activul bilanțului.

Ȋn funcție de termenul de ȋncasare creanțele se clasifica ȋn:

creanțe pe termen scurt(sub 1 an);

creanțe pe termen mijlociu(ȋntre 1 și 5 ani);

creanțe pe termen lung(peste 5 ani).

Creanțele pe termen scurt sunt active circulante ȋn decontare, ele sunt rezultatul unor evenimente trecute și de la care se așteapta sa genereze o intrare de resurse care ȋncorporeaza beneficii.

Dupa operațiile din care provin sunt:

creanțe din operațiuni comerciale;

creanțe din operațiuni financiare;

alte creanțe.

Ȋn funcție de conținutul activitații la care se refera avem:

creanțe din activitatea de exploatare (fața de clienți, salariați, buget, furnizori, etc);

creanțe diverse (fața de asociați, acționari, ȋntreprinderi din cadrul grupului, debitori diverși etc);

cheltuieli anticipate care reflecta o creanța a exercițiului curent fața de exercițiile viitoare.

Contabilitatea datoriilor și creanțelor privind relațiile cu furnizorii și clienții

Ȋn contabilitatea furnizorilor și clienților se ȋnregistreaza operațiunile patrimoniale privindlivrarile de marfuri și produse, lucrarile exercitatea și serviciile prestate, precum și alte operațiuni efectuate ȋn baza contractelor ȋncheiate ȋntre aceștia.

Evidența datoriilor fața de furnizori se ține cu ajutorul conturilor din grupa 40 "Furnizori și conturi asimilate", din care fac parte conturile:

401 "Furnizori"

403 "Efecte de platit"

404 "Furnizori de imobilizari"

405 "Efecte de platit pentru imobilizari"

408 "Furnizori - facturi nesosite"

409 "Furnizori debitori"

Contul 401 "Furnizori", este un cont de pasiv. Se crediteaza cu valoarea bunurilor cumparate, lucrarilor executate sau a serviciilor prestate de terți și taxa pe valoare adaugata ȋnscrisa ȋn facturile furnizorilor. Se debiteaza cu plațile efectuate catre furnizori. Soldul contului este creditor și reprezinta sumele datorate furnizorilor.

Contul 403 "Efecte de platit" este un cont de pasiv și ține evidența obligațiilor de plata pe baza de efecte comerciale (bilet de ordin, cambie etc). Se crediteaza cu valoarea acceptata a cambiilor sau a biletelor la ordin subscrise. Se debiteaza cu plațile efectuate la scadența pe baza de efecte comerciale. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea efectelor de platit

Contul 404 "Furnizori de imobilizari" ține evidanța obligațiilor de plata fața de furnizorii de imobilizari corporale sau necorporale. Este un cont de pasiv și de crediteaza cu valoarea bunurilor cumparate, lucrarilor executate sau serviciilor prestate de terți și taxa pe valoare adaugata ȋnscrisa ȋn facturile furnizorilor și se debiteaza cu plațile efectuate catre furnizori. Soldul contului este creditor și reprezinta sumele datorate furnizorilor de imobilizari.

Contul 405 "Efecte de platit pentru imobilizari" ține evidența obligațiilor de plata fața de furnizorii de imobilizari stabilite pe baza de efecte comerciale. Este un cont de pasiv și de crediteaza cu valoarea acceptata a cambiilor sau a biletelor la ordin subscrise și se debiteaza cu platile efectuate la scadența pe baza de efecte comerciale. Soldul creditor al contului reprezinta valoarea efectelor de platit.

Contul 408 "Furnizori - facturi nesosite" ține evidența decontarilor cu furnizorii pentru cumparaturile de bunuri și servicii pentru care nu s-au primit facturi. Este un cont de pasiv. Se crediteaza cu valoarea bunurilor și a serviciilor cumparate de la furnizori. Se debiteaza cu valoarea facturilor sosite. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate furnizorilor pentru care nu s-au primit facturi.

Contul 409 "Furnizorii debitori" ține evidența avansurilor acordate furnizorilor. Este un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea avansurilor achitate. Se crediteaza cu valoarea avansurilor regularizate cu furnizorii. Soldul debitor al contului reprezinta avansuri acordate furnizorilor, nedecontate.

Contabilitatea analitaica a furnizorilor se ține pe fiecare persoana juridica sau fizica ȋn parte, grupate pe furnizori interni și furnizori externi, iar ȋn cadrul acestora pe termene de plata ȋn parte.

Principalele operațiuni privind decontarile cu furnizorii se ȋnregistreaza ȋn contabilitate astfel:

- aprovizionarea cu materii prime, materiale, obiecte de inventar, marfuri și ambalaje:

"Furnizori"

"Materii prime"

"Materiale consumabile"

"Materiale de natura obiectelor de inventar"

"Marfuri"

"Ambalaje"

"T.V.A. deductibila"

- cheltuieli de aprovizionare aferente acestor stocuri

"Furnizori"

"Diferențe de preț la materii prime și materiale"

"Diferențe de preț la produse"

"Diferențe de preț la marfuri"

"Diferențe de preț la ambalaje"

- achitarea furnizorilor pentru materii prime, obiecte de inventar, marfuri, ambalaje și a cheltuielilor de transport - aprovizionare aferente:

"Furnizori"

"Conturi curente la banci

"Casa"

"Acreditive

"Avansuri de trezorerie"

- cheltuieli privind materialele nestocate, energie și apa:

"Furnizori"

"Cheltuieli privind materiale nestocate

"Cheltuieli privind energia și apa"

- cheltuieli privind serviciile prestate, diferențe de curs valutar, facturi nesosite:"Furnizori"

"Cheltuieli cu ȋntreținerea și reparațiile

"Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații"

"Alte cheltuieli cu servicii prestate de terți"

"Cheltuieli din diverențe de curs valutar"

"Furnizori - facturi nesosite"

- valoarea sconturilor acordate furnizorilor:

"Cheltuieli privind sconturile acordate

"Furnizori"

- decontarea avansului acordat furnizorilor:

"Furnizori"

"Furnizori debitori"

- avansuri acordate furnizorilor:

"Furnizori debitori"

"Conturi curente la banci

"Casa"

"Avansuri de trezorerie"

Evidanța creanțelor din relațiile cu clienții se ține cu ajutorul conturilor din grupa 41 "Clienți și conturi asimilate" din care fac parte conturile:

411 "Clienți"

413 "Efecte de primit"

418 "Clienți - facturi de ȋntocmit"

419 "Clienți creditori"

Contul 411 "Clienți" ține evidența decontarilor cu clienții interni și externi pentru produse, semifabricate, materiale, marfuri etc. vȃndute, lucrari executate și servicii prestate pe baza de facturi, precum și a clienților incerți, rau platnici, dubioși sau aflați ȋn litigiu. Este un cont de activ. Se dezvolta pe doua conturi sintetice de gradul II:

"Clienții"

"Clienții incerți sau ȋn litigiu"

Se debiteaza cu valoarea la preț de vȃnzare a bunurilor livrate, serviciilor prestate, precum și taxa pe valoare adaugata aferenta. Se crediteaza cu sumele ȋncasate de la clienți. Soldul contului este debitor și reprezinta sumele datorate de clienți.

Contul 413 "Efecte de primit" ține evidența drepturilor de creanța stabilite pe baza de efecte comerciale. Este un cont de activ. Se debiteaza cu sumele datorate de clienți reprezentȃnd valoarea efectelor comerciale acceptate. Se crediteaza cu efectele comerciale primite de la clienți prin conturile curente. Soldul debitor al contului reprezinta valoarea efectelor comerciale de primit.

Contul 4118 "Clienții incerți sau ȋn litigiu" ține evidența clienților incerți, rau platnici, dubioși sau aflați ȋn litigiu. Este un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea creanțelor incerte transferate la acest cont din 4111 "Clienți". se debiteaza cu sumele ȋncasate de la clienții incerți sau ȋn litigiu și cu sumele trecute pe pierderi cu prilejul scaderii din evidența a clienților incerți sau ȋn litigiu, iar pentru taxa pe valoare adaugata aferenta se va debita contul 4427 "T.V.A. colectata. Soldul contului este debitor și reprezinta sumele datorate de clienții incerți sau ȋn litigiu.

Contul 418 "Clienți - facturi de ȋntocmit" evidențiaza livrarile de bunuri și servicii, inclusiv taxa pe valoarea adaugata, pentru care nu s-au ȋntocmit facturi. Este un cont de activ. Se debiteaza cu valoarea livrarilor catre clienți, aferenta exercițiului financiar ȋn curs, pentru care nu s-au ȋntocmit facturi, inclusiv taxa pe valoarea adaugata. Se crediteaza cu valoarea facturilor ȋntocmite catre clienți. soldul debitor al contului reprezentȃnd valoarea bunurilor livrate și serviciilor prestate pentru care nu s-au ȋntocmit facturi.

Contul 419 "Clienți creditori" ține evidența clienților creditori, reprezentrȃnd avansurile ȋncasate de la clienți. este un cont de pasiv. Se crediteaza cu sumele ȋncasate de la clienți reprezentȃnd avansurile pentru livrari de bunuri, prestari de servicii sau executari de livrari. Se debiteaza cu decontarile avansurilor ȋncasate de la clienți. soldul contului este creditor și reprezinta sumele datorate clienților.

Principalele operațiuni privind decontarile cu clienții se ȋnregistreaza ȋn contabilitate astfel:

- vȃnzarea produselor finite, semifabricatelor, produselor reziduale și marfurilor, precum și facturarea lucrarilor executate și serviciilor prestate:

"Clienți"

"Venituri din vȃnzarea produselor finite"

"Venituri din vȃnzarea semifabricatelor"

"Venituri din lucrari executate și servicii prestate"

"Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii"

"Venituri din vȃnzarea marfurilor"

"Venituri din activitați diverse"

"T.V.A. colectata"

- diferențe de curs valutar nefavorabile constatate cu ocazia lichidari creanțelor ȋn devize:

"Cheltuieli din diferențe de curs valutar"

"Clienți"

- diferențe de curs valutar nefavorabile constatate cu ocazia lichidari creanțelor ȋn devize:

"Clienți"

"Venituri din diferențe de curs valutar"

- avansuri ȋncasate de la clienți:

"Clienții creditori"

"Conturi curente la banci"

"Casa"

- decontarea catre clienți a avansurilor nedecontate:

"Clienți creditori"

"Clienți"

- restituirea catre clienți a avansurilor nedecontate:

"Clienți creditori"

"Conturi curente la banci"

"Casa"

- evidențierea clienților incerti sau ȋn litigiu:

"Clienții incerți sau ȋn litigiu"

"Clienți"

- scoaterea din patrimoniu a clienților insoilvabili:

"Pierderi din creanțe"

"Clienții incerți sau ȋn litigiu"

- reactivarea clienților scoși din evidența:

"Clienți"

"Venituri din creanțe reactivate"

- ȋncasarea sumelor datorate de clienți:
"Clienți"

"Conturi curente la banci"

"Casa"

Contabilitatea decontarilor cu personalul, asigurarile și protecția sociala

Contabilitatea datoriilor și creanțelor privind personalul se ține cu ajutorul conturilor din grupa 42 "Personal și conturi asimilate", din care fac parte conturile

"Personal - salarii datorate"

"Personal - ajutoare materiale datorate"

"Participarea personalului la profit"

"Avansuri acordate personalului"

"Drepturi de personal neridicate"

"Rețineri din salari datorate terților"

"Alte datorii și creanțe ȋn legatura cu personalul"

Contul 421 "Personal - salarii datorate" ține evidența salariilor de baza ș suplimentare cuvenite personalului. Este un cont de pasiv. Se crediteaz­a cu salariile și alte drepturi asimilate datorate personalului, prin debitul contului 641 "Cheltuieli cu salariile personalului". Se debiteaza cu:

-impozitul pe salariu reținut, prin contul 444 "Impozit pe venituri de natura salariilor"

-reținerea avansului acordat personalului ȋn cursul lunii, prin contul 425 "Avansuri acordate personalului"

-contribuția personalului la asigurarile sociale, prin contul 4312 "Contribuția salariaților la asigurarile sociale"

- contribuția personalului la asigurarile sociale, prin contul 4314 "Contribuția salariaților la asigurarile sociale de sanatate"

-contribuția personalului la fondul de șomaj, prin contul 4372 "Contribuția personalului la fondulk de șomaj"

-sumele datorate de salariați terților, prin contul 427 "Rețineri din salari datorate terților"

-sumele neridicate de personal, ȋn termenul legal, prin contul 426 "Drepturi de personal neridicate"

-salariile nete achiatate personalului, prin conturile 5311 "Casa ȋn lei" și 5121 "Conturi ls banci ȋn lei"

Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de ȋntreprindere personalului sau, reprezentȃnd salariile și veniturile asimilate acestora.

Contul 425 "Avansuri acordate personalului" este un cont de activ și reflecta creanțele ȋntreprinderii fața de angajați pentru avansurile acordate ȋn cursul lunii ȋn contul renumerației. Se debiteaza cu avansurile acordate personalului și care reprezinta ȋn general 40-50% din salariul de ȋncadrare și avansurile neridicate ȋn termen. Se crediteaza cu avansurile acordate ȋn timpul lunii și reținute pe statele de plata a salariilor sau pe listele de plata ajutoarelor materiale. Soldul debitor reprezinta avansurile acordate personalului, deci creanțele ȋntreprinderii fața de salariații sai și care urmeaza a se reține din drepturile toatle salariale ale acestora.

Contul 423 "Personal - ajutoare materiale datorate" este cont de pasiv. Se crediteaza cu sumele datorate personalului pe baza listelor de plata, reprezentȃnd ajutoare materiale suportate din contribuția unitații la asigurarile sociale; sumele datorate personalului, și care se suporta de angajator. Se debiteaza cu impozitul reținut și datorat bugetului;reținerea avansurilor acordate ȋn cursul lunii; contribuția personalului la fondul de șomaj; rețineri facute ȋn contul terților; sume nete achitate personalului ca ajutoare materiale sau șomaj tehnic și sume neridicate ȋn termenul legal de salariați. Soldul creditoral contului reprezinta sumele datorate de unutate personalului sau ca ajutoare materiale sau pentru șomaj tehnic.

Contul 424 "Participarea personalului la profit" ține evidența stimulentelor datorate de unitate personalului din profitul net obținut la sfȃrșitul anului.este un cont de pasiv. se crediteaza dupa ȋnchiderea execițiului financiar cu suma reportata din profitul net cuvenita personalului. Se debiteaza cu impozitul reținut personalului; sumele nete achitate celor ȋn drept și sumele neridicate de personal ȋn termen. Soldul creditor al contului reprezinta sumele din fondul de participare la profit, datorat de unitate personalului sau.

Contul 426 "Drepturi de personal neridicate" ține evidența drepturilor de personal neridicate ȋn termen de 3 zile. Sumele ramȃn ȋnregistrate ȋn acest cont pȃna la achitarea lor celor de drept sai , ȋn caz contrar, pȃna la prescrierea acestor drepturi. Este cont de pasiv se crediteaza cu salariile nete achitate personalului și neridicate de aceștia, ȋn termen;ajutoarele materiale nete datorate personalului și neridicate de aceștia ȋn termen; stimulentele suplimentare nete datorate sub forma de premii sau participare la profit datorate personalului și neridicate ȋn termen și avansurile neridicate de personal ȋn termen. Se debiteaza cu sumele achitate celor ȋn drept și drepturile de personal prescrise și datorate bugetului de stat sau dupa caz, trecute la alte venituri din exploatare. Soldul creditor reprezinta sumele datorate de unitate personalului și care nu au fost ridicate ȋn termen.

Contul 427 "Rețineri din salari datorate terților" evidențiaza sumele reținute personalului, reprezentȃnd datorii ale acestora fața de alte unitați sau persoane fizice, consecința unor contracte sau a unor hotarȃri judecatorești. Este un cont de pasiv. Se crediteaza cu sumele reținute din salarii sau ajutoare materiale, facute pe statele de plata personalului ca fiind datorate terților. Se debiteaza cu sumele reținute personalului și achitate terților. Soldul creditor al contului reflecta sumele reținute personalului pe statele de plata și neachitate terților.

Contul 428 "Alte datorii și creanțe ȋn legatura cu personalul" evidențiaza datoriie și creanțele ȋntreprinderii fața de personal este un cont bifunsțional și se dezvolta ȋn urmatoarele sintetice de gradul II: 4281 "Alte datorii ȋn legatura cu personalul" și 4282 "Alte creanțe ȋn legatura cu personalul".

Subcontul 4281 "Alte datorii ȋn legatura cu personalul" se crediteaza cu sumele datorate salariaților pentru care nu s-au ȋntocmit state de plata, determinate de activitatea care urmeaza sa se ȋnchida, sumele datorate personalului sub forma de ajutoare. Se debiteaza cu sumele achitate personalului. Soldul contului este creditor și reprezinta sumele datorate salariaților.

Subcontul 4282 "Alte creanțe ȋn legatura cu personalul" se debiteaza cu sumele datorate de personal reprezentȃnd chirii și consumuri, care se fac venit la ȋntreprindere, precum și eventuale sume datorate din debite, salarii, avansuri nejustificate, sporuri sau adaosuri necuvenite, ajutoare de boala necuvenite. Se crediteaza cu sumele ȋncasate de la salriați. soldul debitor al contului reprezinta sumele datorate de salariați.

Contabilitatea datoriilor și creanțelor privind asigurarile sociale și protecția sociala se ține cu ajutorul contulu din grupa 43 "Asigurari sociale, protecție sociala și conturi asimilate", din care fac parte conturile:

"Asigurari sociale"

"Ajutor de șomaj"

"Alte datorii și creanțe sociale"

Contul 431 "Asigurari sociale" ține evidența decontarilor privind contribuția angajatorului și a angajaților la asigurarile sociale și contribuția pentru asigurarile sociale de sanatate și se dezvolta pe urmatoarele conturi sintetice de gradul II:

"Contribuțioa unutații la asigurari sociale"

"Contribuția personalului la asigurari sociale"

"Contribuțai unutații la asigurari sociale de sanatate"

"Contribuția personalului la asigurari sociale de sanatate"

Este un cont de pasiv. Se crediteaza cu contribuția angajatorului și angajatului la asigurarile sociale și la asigurarile sociale de sanatate. Se debiteaza cu sumele datorate personalului ca ajutoare materiale suportate conform legii din contribuția unitații la asigurarile sociale și sumele achitate bugetului asigurarilor sociale și casei de asigurari de sanatate. Soldul creditor reprezinta sumele datorate bugetului asigurarilor sociale și bugetului asigurarilor sociale de sanatate.

Contul 437 "Ajutor de șomaj" este un cont de pasiv. Se dezvolta ȋn doua conturi sintetice de gradul II:

"Contribuția unitații la ajutorul de șomaj"

"Contribuția personalului la ajutorul de șomaj"

Se crediteaza cu contribuția lunara la angajatorului și a angajatului care din fandul de salarii lunar brut, respectiv din salariul brut lunar sau din ajutoarele materiale. Se debiteaza cu sumele virate la bugetul asigurarilor reprezentȃnd contribuția lunara a angajatorului și a angajatului la fondul de șomaj. Soldul creditor reprezinta sumele ȋnregistrate la fondul de șomaj și nevirate la M.M.P.S.

Contul 438 "Alte datorii și creanțe sociale" se utilizeaza la finele exercițiului financiar pentru evidențierrea urmatoarelor situații: cȃnd ȋntreprinderea a achitat ȋn plus anumite sume salariaților, din fondul de asigurari și protecție sociala și ca urmare ea are drepturi fața de salariați și respectiv obligații fața de M.M.P.S.. Contul este bifuncțional și se dezvolta pe doua conturi sintetice de gradul II: 4381 "Alte datorii sociale" și 4382 "Alte creanțe sociale". Se crediteaza cu sumele constatate la sfȃnrșitul exercițiului ca fiind achitate ȋn plus salariaților din fondul de asigurari și protecție sociala, și anume se datoreaza bugetului asigurarilor sociale. Se debiteaza cu sumele virate ȋn anul urmator asigurarilor sociale și reflectete ȋn exercițiul precedent ca și datorii fața de M.M.P.S. și sumele datorate salariaților, aferente exercițiului ȋncheiat și care se vor achita ȋn anul urmator din fondul de asigurari sociale. Soldul creditor al contului reprezinta sumele datorate de ȋntreprindere bugetului asigurarilor sociale, iar soldu debitor reflecta sumele cuvenite salariaților, ce urmeaza a fi achitate din contul asigurarilor și protecției sociale, deci creanțe fața de M.M.P.S..

Principalele operațiuni privind decontarile cu personalul, asigurarile și protecția sociala se ȋnregistreaza ȋn contabilitate astfel:

-plata avansurilor cuvenite conform contractului de munca

"Avansuri acordate personalului"

"Casa"

"Conturi curente la banci"

-cheltuieli cu salariile brute datorate personalului

"Cheltuieli cu salariile personalului

"Personal - salarii datorate"

-rețineri din salarii

"Personal - salarii datorate"

"Contribuția personalului la ajutorul de șomaj"

"Contribuția personalului la asigurari sociale de sanatate"

"Contribuția personalului la asigurari sociale"

"Alte creanțe ȋn legatura cu personalul"

"Avansuri acordate personalului"

"Rețineri din salari datorate terților"

"Impozitul pe veniturile de natura salariilor"

-plata salariilor nete datorate personalului

"Personal - salarii datorate"

"Casa"

"Conturi curente la banci"

-evidența ajutoarelor materiale

"Asigurari sociale"

"Personal - ajutoare materiale datorate"

-rețineri din ajutoarele materiale

"Personal - ajutoare materiale datorate""Avansuri acordate personalului"

"Impozitul pe veniturile de natura salariilor"

-plata sumelor nete reprezentȃnd ajutoarele materiale

"Personal - ajutoare materiale datorate"

"Casa"

"Conturi curente la banci"

-evidența drepturilor de participare a salariaților la profit

"Rezultatul reportat"

"Participarea personalului la profit"

-reținerea impozitului și achitarea drepturilor cuvenite din particiaparea salariaților la profit

"Participarea personalului la profit"

"Impozitul pe veniturile de natura salariilor"

"Casa"

"Conturi curente la banci"

-evidența sumelor neridicate reprezentȃnd salarii și alte drepturi ale personalului

"Drepturi de personal neridicate"

"Personal - salarii datorate"

"Personal - ajutoare materiale datorate"

"Participarea personalului la profit"

-plata drepturilor de personal neridicate

"Drepturi de personal neridicate"

"Casa"

"Conturi curente la banci"

-drepturi de personal neridicate și prescrise, datorate bugetului statului sau ȋnregistrate ca venituri de exploatare

"Drepturi de personal neridicate"

"Alte datorii fața de bugetul statului

"Alte venituri din exploatare"

-virarea poprililor efectuate asupra drepturilor de personal

"Rețineri din salari datorate terților"

"Casa"

"Conturi curente la banci"

-alte sume datorate salariaților

"Cheltuieli cu salariile"

"Alte datorii ȋn legatura cu personalul"

-plata altor sume datorate salariaților

"Alte datorii ȋn legatura cu personalul"

"Casa"

-ȋncasarea altor sume datorate salariaților

"Casa"

"Alte creanțe ȋn legatura cu personalul"

-contribuția unitații pentru asigurarile sociale

"Contribuțioa unutații la asigurari sociale"

"Contribuțioa unutații la asigurari sociale"

-contribuția unitații pentru asigurarile sociale de sanatate

"Contribuțai unutații la asigurari sociale de sanatate"

"Contribuțai unutații la asigurari sociale de sanatate"

-contribuția unitații pentru constituirea fondului de șomaj

"Contribuția unitații la ajutorul de șomaj"

"Contribuția unitații la ajutorul de șomaj"

-virarea sumelor reprezentȃnd contribuția unitații la asigurarile sociale, la asigurarile sociale, la fondul pentru ajutorul de șomaj, contribuția salariaților la asigurarile sociale, la asigurarile sociale de sanatate și la fondul de șomaj

"Conturi curente la banci"

"Contribuțioa unutații la asigurari sociale"

"Contribuția personalului la asigurari sociale"

"Contribuțai unutații la asigurari sociale de sanatate"

"Contribuția personalului la asigurari sociale de sanatate"

"Contribuția unitații la ajutorul de șomaj"

"Contribuția personalului la ajutorul de șomaj"

-evidențierea sumelor achitate ȋn plus reprezentȃnd ajutoare materiale

"Alte creanțe ȋn legatura cu personalul"

"Alte datorii sociale"Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate