Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Doar rabdarea si perseverenta in invatare aduce rezultate bune.stiinta, numere naturale, teoreme, multimi, calcule, ecuatii, sisteme
Biologie Chimie Didactica Fizica Geografie Informatica
Istorie Literatura Matematica Psihologie

Didactica


Index » educatie » Didactica
PLAN MANAGERIAL - COMPONENTA COMISIEI METODICE "OM SOCIETATE"


PLAN MANAGERIAL - COMPONENTA COMISIEI METODICE "OM SOCIETATE"


SCOALA CU CLS. I-VIII BREZNITA OCOLCOMPONENTA COMISIEI METODICE

"OM SOCIETATE"

RAPORT DE ACTIVITATE
Anul scolar 2008 - 2009

I . ARGUMENT

Scopul predarii istoriei,a stiintelor sociale, geografiei si religiei in secolul XXI are in vedere cunoasterea dezvoltarii economice ,sociale,politice,culturale a omenirii ,in care se imbina componenta locala,nationala ,europeana,universala,trecerea accentului de la informativ la formativ, o abordare inter- si multidisciplinara sub aspectul multiculturalitatii si multiperspectivitatii, dezvoltarea gandirii critice a elevilor, a capacitatii lor de analiza si interpretare a evenimentelor, proceselor din natura si societate.
Avand in vedere aceste coordonate ,activitatea Ariei curriculare "Om si societate"din cadrul Scolii Generale cu cls. I-VIII Breznita Ocol isi propune drept scop realizarea unei activitati de calitate in predarea si insusirea cunostintelor. Aria curriculara om si societate, arte, educatie fizica si sport cuprinde disciplinele: istorie, geografie, educatie fizica, educatie religioasa, educatie muzicala, educatie plastica.
Comisia metodica ,,Om si Societate" are in componenta un numar de3 profesori (specializarile istorie, geografie si religie). Comisia si-a desfasurat activitatea pe baza unui program la care si-au adus contributia toti membrii si a avut urmatoarele obiective:

Ø Aplicarea curriculum-ului national prin armonizarea acestuia la oferta educationala a scolii ;
Ø Identificarea unor metode adecvate pentru ca elevii sa-si insuseasca temeinic cunostintele din programele de invatamant;
Ø Educarea spiritului de disciplina si colaborare;
Ø Intocmirea planificarilor calendaristice personalizate in functie de clasa;
Ø Parcurgerea ritmica si de calitate a continuturilor scolare ;
Ø Monitorizarea elaborarii proiectarii didactice ;
Ø Accentuarea laturii educative;
Ø Asigurarea unui continut practic-aplicativ ;
Ø Cresterea ponderii activitatilor independente, diferentiate, de grup;
Ø Utilizarea de strategii activ-participative;
Ø Monitorizarea progresului scolar individual;
Ø Aplicarea testelor predictive si interpretarea lor;
Ø Practicarea constanta a evaluarii formative;
Ø Activiati de pregatire suplimentara, in afara orelor de curs ;
Ø Diversificarea modalitatilor de evaluare (proiecte, portofolii);
Ø Efectuarea de interasistente;


Finalitatile scolii propun formarea unor generatii de copii capabili sa decida asupra propriei cariere, sa contribuie la configurarea traseelor proprii de dezvoltare intelectuala si profesionala, sa opteze pentru cetatenia activa. Pentru a raspunde exigentelor acestui nivel de invatamant si dezideratelor de armonizare a modelului de specific identitar cu modele culturale europene, studiul disciplinelor din aria curriculara Om si Societate a fost orientat, in semestrul I al anului scolar 2008-2009, spre urmatoarele tinte:

. dezvoltarea competentelor functionale esentiale pentru reusita sociala: comunicare, gandire critica, dezvoltarea unor valori si atitudini adecvate societatii contemporane, prelucrarea si utilizarea contextuala a unor informatii complexe, raportate la un context national, european sau universal;
. formarea capacitatii de a reflecta asupra lumii, asupra modelelor si valorilor culturale, a capacitatii de a formula opinii si judecati de valoare, de a manifesta discernamant si spirit critic in argumentarea propriilor optiuni si in exprimarea sensibilitatii estetice;
. valorizarea propriilor experiente, a cunostintelor din domeniul istoriei, al geografiei, a competentelor de comunicare si interlocutive, in scopul formarii unei personalitati armonioase, modelate de constiinta propriei identitati culturale si de autonomie morala;
. dezvoltarea capacitatii de integrare activa in grupuri socio-culturale diferite: familie, mediu profesional, prieteni etc.;
. cultivarea expresivitatii si a sensibilitatii, in scopul implinirii personale si a promovarii unei vieti de calitate.

1. ORGANIZAREA COMISIEI METODICE

In acest semestru s-a urmarit in mod deosebit cresterea calitatii pregatirii elevilor si cresterea motivatiei pentru perfectionare a cadrelor didactice. Activitatea comisiei metodice a avut un spectru larg:
. Participarea la consfatuiri si la cercurile pedagogice desfasurate conform graficului I.S.J. si C.C.D. Consfatuirile si cercurile pedagogice s-au desfasurat sub coordonarea directa a inspectorilor de specialitate.
. Organizarea sedintelor comisiei metodice Om si Societate ;
. Organizarea unor activitati cu caracter istoric: Comemorarea Holocaustului; sarbatorirea Zilei Nationale a Romaniei - 1 Decembrie ; aniversarea a 150 de ani de la Unirea Principatelor ; 9 Mai Ziua Europei si a Independentei de Stat ;
. Participarea la cursurile de formare organizate de Casa Corpului Didactic : Programul national de dezvoltare a competentelor de evaluare ale cadrelor didactice (DeCeE)- prof. Dancau Leonard, prof. Balaita Violeta Madalina, prof. Falcan Mirela
. Realizarea unor lectii demonstrative si sustinerea unor referate
. Participarea elevilor la o serie de concursuri cu caracter sportiv, unde s-au obtinut rezultate deosebite atat in plan local cat si la nivelul judetului ;
. Redactarea fiselor individuale ale membrilor comisiei si depunerea acestora la mapa comisiei ;
. Organizarea tuturor activitatilor prevazute in Planul managerial la disciplinele din aria curriculara Om si Societate , pentru anul scolar 2009-20010 (v. Planul managerial);

2. COMUNICARE


. Promovarea unei relatii de comunicare deschisa intre profesor si elevi ("politica usii deschise", medierea si solutionarea conflictelor etc.) care sa stimuleze cultivarea valorilor etice, estetice, civice si personale autentice, sa modeleze atitudini si comportamente responsabile;
. Adoptarea unor modele instructionale activ-participative ce favorizeaza intelegerea si aproprierea continuturilor de specialitate, a conceptelor operationale specifice si a unor informatii culturale diverse;


3. CONTROL SI VERIFICARE

Verificarea activitatilor membrilor comisiei s-a realizat respectand urmatoarele cerinte : controlul documentelor necesare inregistrarii observatiilor (planificarile anuale si semestriale, proiectarea unitatilor de invatare, proiectele didactice), asistente la lectii, la alte activitati specifice, concluziile si recomandarile consemnate in fisele de asistenta.4. COORDONARE . MONITORIZARE


. Distribuirea precizarilor I.S.J / M.Ed.C., privind reforma, privind continuturile programei scolare, privind structura probelor orale/ scrise ale examenului de bacalaureat etc;
. Distribuirea, tuturor membrilor comisiei, a fisei de observare a lectiei, discutarea acesteia in cadrul sedintelor, pentru ca toate cadrele didactice sa stie clar ce se asteapta si ce motiveaza calificativul sau nota acordata in urma asistentelor la ore, in cadrul monitorizarii interne/ inspectiei scolare ;
. Aplicarea curriculumului national la toate nivelurile si formele de invatamant preuniversitar
. Sprijinirea pregatirii elevilor pentru examenul de capacitate prin activitati specifice de tip tutorial (recapitulari sistematice, familiarizarea cu modelele de subiecte, si cu baremul de corectare a lucrarii scrise, administrarea unor teste si lucrari semestriale cu structura similara acestor subiecte, monitorizarea progresului scolar etc.), prin consultatii acordate in programul extracurricular;
. Monitorizarea rezultatelor la capacitate si compararea lor cu media anilor de studii
. Monitorizarea modului de aplicare a curriculumului national si a elementelor de feedback in proiectarea didactica pe termen scurt si mediu (planificarile calendaristice, proiectele unitatilor de invatare);5. EVALUARE


. Evaluarea calitatii actului didactic, pe baza indicatorilor de eficienta a celor trei componente structurante (predare, invatare, evaluare);
. Extinderea metodelor alternative de evaluare a informatiei de specialitate apropriate de catre elevi si a competentelor dobandite;
. Extinderea practicii de evaluare sistematica a progresului scolar al elevilor prin activitati didactice specifice.
. Evaluare predictiva (la toate clasele), intocmirea dosarelor de evaluare predictiva, dezbateri pe marginea rezultatelor obtinute, stabilirea masurilor de ameliorare (de catre fiecare cadru didactic).

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate