Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelorAfaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA LA SPECIALIZAREA MANAGEMENT


TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA PENTRU EXAMENUL DE LICENTA LA SPECIALIZAREA MANAGEMENT
TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

PENTRU EXAMENUL DE LICENTA

LA SPECIALIZAREA MANAGEMENT

I. PRECIZARI GENERALE

1. Examenul de licenta sesiunea iulie 2009 si februarie 2010 va avea loc pentru toate formele de invatamant, cursuri de zi, frecventa redusa (FR) si la distanta (ID) sub forma de examen complex, pe calculator, tip grila. Datele vor fi aduse la cunostinta celor interesati prin afisare la Avizierul facultatii, Avizierul virtual si la CTID din teritoriu si strainatate.

2. Inscrierile la examenul de licenta se fac la secretariatul facultatii cu 15 zile inainte de data sustinerii examenului, intre orele 08.00 - 16.00.
3. Examenul scris (Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate) consta in rezolvarea unui numar de 50 de teste grila, sub forma de enunturi cu variante de raspuns. Fiecare test grila va fi notat cu 0,20 puncte. Timpul alocat pentru sustinerea probei Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate este de 2 ore.

II. CONTINUTUL EXAMENULUI DE LICENTA

LA SPECIALIZAREA MANAGEMENT

Evaluarea cunostintelor are ca scop evidentierea capacitatii absolventilor de integrare a cunostintelor obtinute pe parcursul facultatii si de adaptare a acestora la procesul cognitiv din domeniul managerial.

2. Tematica pentru proba Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate a fost dezbatuta si aprobata in Consiliul facultatii din 09 03. 2009 si cuprinde tematica pentru 2 discipline fundamentale (unica pentru toti candidatii) si tematici distincte pe 3 module optionale a cate doua discipline de specialitate pentru cunostinte de specialitate (absolventul va opta in scris, odata cu inscrierea la examenul de licenta, pentru unul dintre cele 3 module).

Tematica pentru proba Evaluarea cunostintelor fundamentale si de specialitate a fost elaborata in conformitate cu planurile de invatamant si programele analitice ale disciplinelor dupa care au studiat absolventii din promotia 2009. Tematica nu repeta integral programele analitice ale disciplinelor fundamentale si de specialitate pe care studentii le-au parcurs in anii de facultate.

Tematica si bibliografia sunt aceleasi pentru toti absolventii, indiferent de forma de invatamant absolvita: zi, frecventa redusa sau la distanta, indiferent de anul in care au absolvit facultatea.

III. DISCIPLINE DE EXAMEN

A. DISCIPLINE FUNDAMENTALE 

1. Microeconomie si macroeconomie

2. Management general

B. DISCIPLINE DE SPECIALITATE

MODULUL I

1. Managementul resurselor umane

. Managementul aprovizionarii si desfacerii

MODULUL II

1. Management comparat

2. Sisteme de organizare a productiei

MODULUI III

1. Managementul investitiilor

2. Managementul serviciilor

IV. TEMATICA SI BIBLIOGRAFIA

A. DISCIPLINE FUNDAMENTALE

Disciplina 1: MICROECONOMIE. MACROECONOMIE

Tematica:

Economia si stiinta economica. Obiectul de studiu al economiei politice. Metoda in stiinta economica: nevoile umane si resursele economice; raritatea si alegerea; activitatea economica si structurile ei; formarea si dezvoltarea stiintei economice. Obiectul de studiu al economiei politice; metoda si stiinta economica.

Economia de piata: caracterizarea generala. Agentii economici: economia de schimb; tipuri; economia de piata contemporana; trasaturi si tipuri ale acesteia; agentii economici; fluxurile economice.

Piata. Cererea si oferta: piata si rolul ei; tipuri de piata; cererea; legea cererii; elasticitatea cererii; oferta; legea ofertei; elasticitatea ofertei; echilibrul pietei; efectul variatiilor ofertei si cererii.

Comportamentul consumatorului: conceptul de bun si clasificarea bunurilor; utilitatea bunurilor; optimul consumatorului.

Comportamentul producatorului. Combinarea factorilor de productie: intreprinderea; combinarea factorilor de productie; factorii de productie; combinarea factorilor de productie; randamentul, productivitatea folosirii factorilor de productie; definirea si masurarea productivitatii; productivitatea muncii; factorii de crestere a productivitatii.

Costul de productie: continutul costului; marimea si tipologia costului; minimizarea costului; relatia dintre cost si productivitate; comportamentul producatorului; echilibrul producatorului.

Concurenta si formarea preturilor: concurenta - continut, forme, functii; formarea preturilor pe diverse tipuri de piete.

Piata muncii si salariul: piata muncii -continut, caracterizare, structuri; cererea si oferta de munca; salariul - definire; forme de salarizare.

Profitul si renta: profitul - definire, tipuri, marime si dinamica; renta - concept si forme.

Piata monetara. Dobanda: moneda si functiile acesteia; masa monetara si agregatele monetare; piata monetara; cererea si oferta de moneda; bancile; dobanda; echilibrul pietei monetare.

Piata capitalului: definire si forme ale acesteia; piata primara a capitalului; cererea si oferta de titluri de valoare; piata secundara a capitalului si formarea cursului; rolul bursei de valori.

Piata valutara: definire si categorii de operatiuni valutare; cursul valutar si factorii care il influenteaza; consecinte ale modificarii cursului valutar; datoria externa.

Externalitati si bunuri publice: esecul pietelor - cauze si consecinte; externalitati, caracterizare, clasificare; bunuri publice.

Cresterea si dezvoltarea economica: Rezultatele macroeconomice si masurarea lor; indicatori macroeconomici; conceptul de crestere economica si tipuri ale acesteia; conceptul de dezvoltare economica; dezvoltarea economica durabila si ecodezvoltarea; echilibrul si dezechilibrul economic.

Problema dezvoltarii tarilor ramase in urma din punct de vedere economic: conceptul de subdezvoltare economica; tipologii privind nivelul de dezvoltare; aspecte structurale ale economiilor subdezvoltate; cauzele subdezvoltarii; politici si strategii de dezvoltare in tarile ramase in urma economic.

Venitul, consumul, economiile si investitiile: venitul la nivel macroeconomic (venitul national); relatia dintre venit, consum si economii; investitiile; multiplicatorul investitiilor si acceleratorul.

Fluctuatiile activitatii economice: ciclicitatea procesului economic si factorii acesteia; tipologia ciclului economic; ciclul economic decenal si fazele sale; politici anticriza.

Somajul: definirea si cauze; forme ale somajului si indicatori de masurare; consecintele economice si sociale ale somajului; politici active si pasive.

Inflatia: definire, cauze, masurare, forme; relatia inflatie-somaj; curba Phillips; consecintele economice si sociale ale inflatiei; politici de atenuare a efectelor si de combatere a inflatiei.

Statul si economia: implicarea statului in economie - continut si forme; bugetul de stat si politica bugetara; politica fiscala; programarea (planificarea) macroeconomica.

Bunastarea si saracia. Distribuirea veniturilor: inegalitatile economice si inegalitatea veniturilor; economia de piata si politici de protectie sociala.

Economia mondiala: concepte si structuri; economiile nationale; fluxurile economice mondiale; indicatori de masurare a comertului exterior; diviziunea mondiala a muncii si circuitul economic mondial; regionalismul in economia mondiala; integrarea economica; mondializarea activitatilor economice; locul Romaniei in economia mondiala.

Bibliografie obligatorie:

1. Enache, C.; Mecu, C., Economie politica, Vol. 1,2, Ed. Fundatiei "Romania de Maine", Bucuresti, 2009.

2.Bondrea Aurelian, Romania la inceputul secolului XXI, Starea natiunii 2004, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2004.

Bibliografie suplimentara:

Mecu, C.; Paraluta, N.; Brarna, C. ; Uta, C.; Zorzoliu, R., Economie politica - aplicatii practice, Ed. Fundatiei "Romania de Maine", Bucuresti, 2009.

Disciplina 2: MANAGEMENT GENERAL

Tematica:

Conceptii si tendinte privitoare la management: etimologia si semnificatiile conceptului de management definitii ale conceptului de management; scoala conducerii administrative; universalitatea managementului; managementulul intre arta si stiinta

Rolul managementului in sistemele sociale, in domeniul productiv - economic si cultural

Agentul economic si mediul ambiant: definirea mediului ambiant al agentului economic; componente si schimbari ale mediului intern si extern; factorii de influenta ai mediului intern si extern; rolul agentului economic in economia de piata; managementul transformarii mediului ambiant; firma ca obiect al managementului

Procesul managerial: conceptul de proces managerial; esenta si continutul procesului managerial; trasaturile procesului managerial; functiile managementului

Strategia si managementul strategic al firmei: conceptele de strategie manageriala, management strategic si politica a organizatiei; componentele si determinantii strategiei; tipologia strategiilor; elaborarea strategiei manageriale; strategia manageriala si inovatia; rolul strategiilor de firma

Organizarea manageriala: organizarea, ca functie manageriala; organizarea procesuala a societatii comerciale: definire, importanta si componente; functiunile societatii comerciale; conceptul de organizare structurala; componentele structurii organizatorice

Organizarea structurala a societatii comerciale: componentele structurii organizatorice, interdependenta dintre organizarea formala si informala

Sistemul informational al managementului: aspectul informational al managementului societatii comerciale; definirea sistemului informational managerial; componentele sistemului informational managerial

Sistemul decizional al managementului: conceptul de decizie manageriala; rolul deciziei in managementul societatii comerciale; tipologia deciziilor manageriale etapele procesului decizional managerial; bazele metodologice ale elaborarii deciziei manageriale

Metode, tehnici si instrumente manageriale: caracteristicile societatii comerciale concepute ca sistem; managementul societatii comerciale in viziunea de sistem integrat; metode manageriale operative: managementul pe baza de bugete; managementul prin rezultate; managementul prin exceptie; managementul prin inovare; managementul prin alternative; tehnici stochastice; instrumente manageriale

Controlul in activitatea manageriala: controlul ca functie manageriala; locul si rolul controlului in managementul societatii; obiectivele controlului; caracteristicile controlului; functiile controlului; tipologia controlului; aspecte psihologice ale controlului

Managementul activitatii de cercetare - dezvoltare: dimensiunea manageriala a activitatii de cercetare - dezvoltare; interrelatii manageriale intre dezvoltarea tehnologiei si obiectivele cercetarii stiintifice; determinarea eficientei cercetarii stiintifice, ca cerinta manageriala; fenomene manageriale in cercetarea stiintifica; managementul si stimularea creativitatii si inovarii; managementul activitatii de proiectare; influentarea manageriala a procesului de folosire deplina si eficace a instalatiilor existente

Managementul activitatii de productie: conceptul de management al productiei; managementul activitatii de programare, lansare si urmarire a productiei; determinarea si folosirea capacitatilor de productie; standardizarea, diversificarea si simplificarea productiei; managementul activitatii de fabricatie; managementul activitatilor auxiliare si de servire

Managementul activitatii de marketing, desfacere si reclama comerciala: conceptul de marketing in managementul societatii comerciale; piata societatii comerciale; studierea pietei; studierea pietei; determinarea pretului; organizarea activitatii de desfacere; reclama comerciala si promovarea desfacerii; probleme psihosociale in activitatea de desfacere si marketing

Managementul financiar: definitia si obiectul managementului financiar; organizarea si domenii de sarcini; mecanismul financiar al societatii comerciale; bugetul de venituri si cheltuieli, instrument de baza al managementului financiar; bilantul societatii comerciale, contul de profit si pierderi, contabilitatea comerciala; capitalul social si actiunile; decizia financiara - esenta managementului financiar; analiza financiara si valorificarea rezultatelor actiunilor financiare de crestere a eficientei economice si a profitului

Managementul resurselor umane: conceptul de resurse umane; organizarea managementului resurselor umane; recrutarea si mentinerea personalului orientarea si selectia profesionala; asimilarea si integrarea noilor angajati; promovarea salariatilor; Aprecierea salariatilor in ordinea meritelor; problemele sanatatii si protectiei muncii; organizarea desfasurarii unor servicii in folosul salariatilor; investigarea starii de spirit a salariatilor

Participarea, natura si continutul ei in societatea comerciala: semnificatia manageriala a participarii

Comunicarea in activitatea manageriala a societatii comerciale: caracteristicile comunicarii

Liderul formal si informal in echipa manageriala

Consultanta in management: esenta consultantei in management, organizarea procesului de consultanta in management

Bibliografie obligatorie:

1. Petrescu, I., Management general, Concepte si aplicatii, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2007, pag.7

Bibliografie suplimentara:

1. Gaf - Deac, M., Management, Ed. Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2004, pag. 23 - 25; 43 - 46; 128 - 129; 146 - 147

B. DISCIPLINE DE SPECIALITATE

MODULUL I

Disciplina 1: MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE

Tematica:

Notiuni de baza privitoare la managementul personalului: problema resurselor in organizatia contemporana, inceputurile managementului, organizatia si personalul ei, elemente de teoria si practica managementului personalului.

Managementul personalului ca sfera specifica a managementului, ca stiinta si disciplina de invatamant, ca profesiune si gen al puterii. Structura managementului personalului: managementul personalului, ca sfera specifica a managementului; managementul personalului ca stiinta si disciplina de invatamant; managementul personalului, ca disciplina de invatamant. Notiunea de competenta profesionala, sociala si metodica; managementul personalului ca gen al puterii; managementul personalului ca profesiune; structura managementul personalului.

Asigurarea organizatiei cu personal, partea I-a. Prognoza si planificarea personalului organizatiei, orientarea profesionala:prognoza si planificarea personalului organizatiei; orientarea profesionala.

Asigurarea organizatiei cu personal, partea a-II-a. Recrutarea personalului, selectia personalului:recrutarea personalului; selectia personalului.

Dezvoltarea personalului organizatiei:asimilarea si integrarea noilor angajati; formarea si perfectionarea profesionala.

Dezvoltarea personalului organizatiei partea a-Iia:evaluarea performantelor personalului organizatiei si aprecierea salariatilor in ordinea meritelor; promovarea personalului.

Salarizarea personalului:salariul, ca parghie de echilibru pe piata de munca; sisteme, principii si criterii; politica de salarizare la nivel de organizatie; forme de salarizare; plata salariilor; negocierile salariale.

Managementul relatiilor cu salariatii partea I: implicarea personalului in dialogul social; activitatea sindicala. Managementul starilor conflictuale in organizatie; managementul raporturilor de munca.

Managementul relatiilor cu salariatii partea a-Iia:drepturile si obligatiile angajatilor si angajatorilor; disciplina muncii si raspunderea disciplinara;ocuparea fortei de munca, somajul, protectia sociala a somerilor si integrarea lor profesionala.

Managementul sanatatii, protectiei muncii si serviciilor sociale:problematica sanatatii si protectiei muncii; managementul asigurarilor sociale, al protectiei sociale si al protectiei speciale.

Administrarea propunerilor facute de personalul organizatiei:notiunea de propunere a salariatilor; factorii aparitiei si formarii propunerilor salariatilor;sistemul de propuneri:componente si obiective; functiile propunerilor.

Locul si rolul ergonomiei in managementul personalului organizatiei:ergonomia: obiect, metoda si perspective; interdisciplinaritatea ergonomiei; studiul muncii si normele activitatii personalului organizatiei; principiile si regulile ergonomice privitoare la economisirea miscarilor si reducerea oboselii in organizatie; probleme ergonomice ale managementului productiei;eficienta preocuparilor ergonomice si indicatorii de eficacitate ai organizatiei.

Eficienta utilizarii personalului organizatiei:eficienta economica, cerinta a economiei de piata;primatul factorului uman in procesul de creste­re a eficientei economice;participare si eficienta; cointeresarea personalului ca mobil psihosocial al cresterii eficientei economice; locul si rolul personalului in cresterea eficientei organizarii productiei si muncii; personalul in procesul de crestere a eficientei activitatii comerciale;aspecte psihoeconomice in relatia resurse umane - cresterea eficientei activitatii financiare si contabile.

Implicatii psihosociale in managementul personalului organizatiei:problemele psihosociale de baza ale organizatiei; aportul psihologiei in tratarea personalului organizatiei.

Bibliografie obligatorie:

1. Petrescu, I., "Esential in managementul personalului organizatiei", Ed. Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2003

Bibliografie suplimentara:

2. Petrescu, I., "Management personalului organizatiei", Ed. Expert, Bucuresti, 2003

2. Petrescu, I., "Dimensiunea europeana a managementului personalului organizatiei", Ed. Alma Mater, Sibiu, 20063. Pitariu H.D., Proiectarea fiselor de post, evaluarea posturilor de munca si a personalului, Ed.IRECSON, 2003

4. Manolescu, A., "Managementul resurselor umane", editia a III-a, Ed. Economica, Bucuresti, 2001

Disciplina 2: MANAGEMENTUL APROVIZIONARII SI DESFACERII PRODUCTIEI

Tematica :

Conducerea si organizarea aprovizionarii si desfacerii (managementul aprovizionarii si desfacerii; obiectivul principal si rolul aprovizionarii si desfacerii; sisteme si metode de aprovizionare; organizarea structurala a sistemelor de aprovizionare si desfacere; canalele de aprovizionare si desfacere; sistemul de relatii pentru aprovizionare si desfacere; semnificatia economica a aprovizionarii si desfacerii; programele de fabricatie).

Gestiunea economica a stocurilor (rolul, functiile si natura economica a stocurilor; tipologia stocurilor productive; criterii de determinare a nivelului si structurii stocurilor de productie; factorii care influenteaza nivelul de formare a stocurilor de productie; pragul de comanda-reaprovizionare; obiective in conducerea proceselor de stocare si elementele functionale de caracterizare a acestora; stocurile de desfacere; gestiunea diferentiata a stocurilor, sisteme de urmarire a evolutiei stocurilor, cerinte si efecte economice, analiza stocurilor de desfacere).

Depozitarea materialelor (functiile depozitului; tipologia depozitelor; ambalarea produselor; receptia cantitativa si calitativa a produselor).

Indicatorii de consum si valorificare (consumul de materii prime si materiale; indicatori de consum si valorificare; normele tehnice de consum; coeficientii de masa neta; procesul de croire; recuperarea si recircularea materialelor refolosibile).

Fundamentarea programelor de aprovizionare (nomenclatorul de materiale si echipamente tehnice; structura materiala a planului si programelor de aprovizionare materiala; indicatori de evaluare a planului si programelor de desfacere; elaborarea planului si programelor de aprovizionare materiala).

Strategii folosite in aprovizionare si desfacere (obiectivele strategiei; indicele de bonitate; activitati vizate de planul strategic; tipuri de strategii; evaluarea si selectia furnizorilor; testarea credibilitatii furnizorilor; tehnici si metode de lucru specifice pentru culegerea, prelucrarea si furnizarea informatiilor; elaborarea strategiei in aprovizionare si desfacere; piata si particularitatile sale; cai de prospectare a pietei; sfera de cuprindere a serviciilor).

Organizarea si desfasurarea relatiilor economice de aprovizionare si desfacere (etapele parcurse in organizarea si concretizarea relatiilor economice de aprovizionare si desfacere; arta negocierii; partenerii si subfurnizorii, contractul economic).

Bibliografie obligatorie:

1. Constantin Posea, Teorie si aplicatii in managementul aprovizionarii Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001, p.9-19, 21-24, 27-32,38,42-48, 50-53,58-61,65-66,123-131, 154,158-166, 174-177, 181-182, 184-186, 206-210.

2. Constantin Posea, Managementul desfacerii - notiuni de baza si aplicatii, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2001, p. 9-20, 24-32, 72-92, 114-124, 129-134, 145-147, 162-176.

Bibliografie suplimentara:

1. D. Fundatura s.a., Dictionar de management aprovizionare-depozitare-desfacere, Editura Diaconu Coresi, Bucuresti, 1992

2. Gh. Basanu, M. Pricop, Managementul aprovizionarii si desfacerii, Editura Economica, Bucuresti, 1996

3. Gh. Carstea, Asigurarea si gestiunea resurselor materiale (marketingul aprovizionarii), Editura Economica, Bucuresti, 2000

MODULUL II

Disciplina 1 MANAGEMENTUL PRODUCTIEI SISTEME DE ORGANIZARE A PRODUCTIEI)

Tematica:

Intreprinderea in sistemul productiv al societatii moderne: delimitari conceptuale; definirea, locul, rolul si atributiile intreprinderilor moderne de productie trasaturile si componentele de baza ale unei intreprinderi de productie; intreprinderea si responsabilitatea sociala a acesteia; tipologia intreprinderilor de productie industriala.

Functiunea de productie a intreprinderilor moderne elemente ale structurii intreprinderilor moderne de productie functiunea de productie; tipologia proceselor de munca principiile organizarii productiei; legile fundamentale ale organizarii productiei principalele tipuri de productie in intreprinderile moderne; principalii factori care influenteaza procesu­l de productie si organizarea acestuia.

Sisteme de organizare structurala a productiei tipuri de structuri de productie si conceptie; structura de productie si conceptie tipologia proceselor de productie.

Sisteme de organizare spatiala a productiei: problemele specifice amenajarii spatiale a productiei; problemele generale ale organizarii spatiale a verigilor de productie; specificitatea configuratiei fluxurilor tehnologice; metode si tehnici folosite pentru organizarea in spatiu a productiei intreprinderii; metode folosite pentru amplasarea locurilor de munca; metode de grupare a locurilor de munca; dimensionarea spatiilor de productie necesare.

Sisteme de organizare in timp a productiei: delimitari conceptuale; durata ciclului operativ al produsului.

Sisteme de organizare procesuala a productiei: sisteme moderne de organizare a productiei; sistemul de organizare a productiei in flux; tipuri de linii de productie in flux; parametrii de functionare ai liniilor de productie in flux; modul de amplasare a locurilor de munca in cadrul liniilor de productie in flux; problemele dimensionarii suprafetelor de productie pentru liniile de productie in flux; aspectele echilibrarii liniilor de productie in flux; efectele economice ale folosirii liniilor de productie in flux; sistemul de organizarea productiei pe comenzi; metode de amplasare a locurilor de munca; metoda verigilor pentru amplasarea locurilor de munca; sistemul flexibil de fabricatie.

Sisteme de intretinere si reparare a utilajelor: organizarea si planificarea activitatii de intretinere si reparare a utilajelor; rolul si prioritatile activitatii de intretinere si reparare a utilajelor; sisteme si metode de organizare a repararii utilajelor; unele metode moderne de executare a reparatiilor utilajelor.

Bibliografie obligatorie:

1. Panzaru, S., Sisteme de organizare a productiei, Editura Fundatiei "Romania de Maine", Bucuresti, 2003;

2. Panzaru, S., Politici manageriale de productie, Editura Fundatiei "Romania de Maine", Bucuresti, 2003;

3. Stefanescu R., Managementul operational al productiei, Editura Fundatiei "Romania de Maine", 2005.

Bibliografie suplimentara:

1. Barbulescu, C., Bagu, C., Managementul productiei, Vol.1, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2001;

2. Barbulescu, C., Bagu, C., Managementul productiei, Vol.2, Editura Tribuna Economica, Bucuresti, 2002;

3. Badea,F., Managementul productiei industriale, Ed. All Educational, Bucuresti, 2001.

Disciplina 2: MANAGEMENT COMPARAT

Tematica:

Notiuni fundamentale si concepte principale utilizate in managementul comparat:conceptul;principalele scoli si modele de management comparat; rolul si functiile managementului comparat.

Problemele metodologice ale managementului comparat: obiectul si particularitatile cercetarii stiintifice; etapizarea studiilor de management comparat; realizarea studiilor de management comparat -metode si tehnici; tipologia studiilor managerial-comparatiste.

Convergente manageriale in Uniunea Europeana: afacerile europene si managementul pietei unice; dimensiunile culturale, social-umane si etice ale managementului european; bazele teoretice ale managementului european - concept, principii, valori; intreprinderea europeana - tipologie, trasaturi si caracteristici..

Trasaturi definitorii ale managementului in Marea Britanie intr-o viziune comparativa: principii, baze constitutional-juridice si trasaturi specifice; influenta structurii statale si administrative asupra managementului; politica europeana a Marii Britanii si consecintele ei asupra modelului britanic de management; bazele diferentelor culturale si influenta lor asupra managementului britanic; managementul personalului in modelul britanic; stilul si valorile modelului britanic de management; particularitati ale managementului din Marea Britanie; relatiile management-sindicate in intreprinderile britanice.

Potentialul, resursele si imaginea modelului francez de management: extinderea domeniului constitutional-juridic asupra managementului francez; tendinte in sistemul managerial sub influenta structurilor statal-administrative; particularitatile culturale ale Frantei si influenta lor asupra modelului francez de management; orientari si atitudini in abordarea rolului statului in economie si consecinte asupra managementului francez; legislatia muncii si politica de personal; sindicatele in intreprinderile franceze si raporturile lor cu admninistratia; particularitati ale managementului intreprinderilor franceze. Notiuni de baza privitoare la modelul german de management: contextul tranzitiilor germane si a modelului german de management; organizarea structurala a intreprinderilor germane; structura, proces si stiluri in modelul german de management; relatia dintre management si sindicate.

Alte modele vest-europene de management: Managementul corporatist in Olanda; Modelul suedez de management; Functionalitatea si limitele managementului spaniol; Structura, proces si stil in modelul italian de management.

Managementul in tarile Europei de Est si in Federatia Rusa Modelul de management est-european ; Managementul si managerii din Federatia Rusa.

Puncte de plecare, particularitati culturale, strategii si organizare manageriala in S.U.A.: puncte de plecare; particularitatile culturii nord-americane si influenta lor asupra managementului; viziunea anticipativa prin strategie si management strategic; concepte organizationale noi in viziune nord-americana; abordarea contextuala a intreprinderii nord-americane.

Elemente specifice ale managementului intreprinderilor din S.U.A.: factorii influenti ai evolutiei si performantelor managementului nord-american; caracteristici contextuale ale managementului S.U.A. managementul intreprinderilor nord-americane si trasaturile lor specifice; managerul general ca principal factor de schimbare; separarea intre activitatile de management si cele de executie in relatia cu elementele informational - decizionale; managementul integrat al productiei, ca forma specifica de management; proliferarea utilizarii instrumentarului managerial modern; intensificarea caracterului inovational al managementului firmei nord-americane; managementul de tip motivational in intreprinderile S.U.A. dezvoltarea laturii formative a managementului firmei nord-americane; conturarea dimensiunii internationale a managementului intreprinderii S.U.A.; profesionalizarea managementului firmelor nord-americane.

Resursele umane si managementul acestora in firmele nord - americane: amplificarea rolului resurselor umane in intreprinderea din S.U.A.; managementul resurselor umane - de la definitie la aplicatie; managementul strategic al resurselor umane; modele in managementul resurselor umane; rolul functiunii de resurse umane; integrarea resurselor umane in planificarea strategica a firmei americane; managementul international al resurselor umane din intreprinderile nord-americane; politicile privitoare la raporturile de munca in intreprinderile nord - americane; procesul de motivare in firmele din S.U.A; comunicarea in managementul resurselor umane.

Particularitatile culturale si economico - sociale ale Japoniei si influenta lor asupra modelului nipon de management: bazele culturale ale managementului japonez; particularitatile economico - sociale ale contextului managerial japonez; trasaturi definitorii ale managementului intreprinderilor nipone.

Dimensiuni specifice ale managementului resurselor umane in intreprinderile japoneze: cresterea rolului resurselor umane in intreprinderea japoneza; particularitatile managementului resurselor umane in firmele japoneze.

Managementul japonez intre intretinere si inovare:conceptul Kaizen; managementul functional Kaizen; Kaizen si rezolvarea problemelor manageriale; Kaizen si schimbarea mentalitatii.

Bibliografie obligatorie:

1. Petrescu, I., "Management comparat", Ed. Fundatia Romania de Maine, Bucuresti, 2005

Bibliografie suplimentara:

1. Petrescu, I., "Management european", Ed. Expert, Bucuresti, 2004

2. Nicolescu, O., "Management comparat", editia a II-a, Ed. Economica, Bucuresti, 2000

MODULUL III

Disciplina 1: MANAGEMENTUL INVESTITIILOR

Tematica:

Investitiile organizatiei: definirea investitiilor, tipuri de investitii si de investitori, dezinvestitiile, investitiile din cadrul organizatiei, investitiile din afara organizatiei

Conceptul de management al investitiilor: definirea conceptului, managementul procesului de investitii, procesul decizional in investitii, procesul managerial al dezinvestitiei

Incertitudinea si riscul in investitii: riscul in procesul investitional, criterii economice de analiza a riscului in proiectele de investitii, metoda pragului de rentabilitate

Fundamentarea deciziei de investitii: angajamentul de capital, raportul dintre veniturile totale actualizate si angajamentul de capital actualizat, valoarea neta actualizata, indicele de profitabilitate, rata interna de rentabilitate

Tipuri de decizii in managementul investitiilor: decizii de investitii in obiective de constructii, decizii de investitii in echipamente de productie, decizii in investitii financiare, investitiile in marketingul strategic, decizia de investitii in resurse umane

Bibliografie obligatorie:

1. Doval E., Managementul investitiilor, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008

pag.30-45; 49-71; 172, 177-191; 192-207;.269-286, 289-297.

Bibliografie suplimentara:

1. Romanu I., Vasilescu I. si altii, Managementul Investitiilor. Editura Margaritar, Bucuresti, 1997, pag. 15;

2. Vasilescu I., Tabele si formule de compunere si discontare. Editura Economica, Bucuresti, 1999, pag.9-12.

Disciplina 2 MANAGEMENTUL SERVICIILOR

Tematica:

Serviciile in economia de piata: conceptul de servicii si continutul acestuia; caracteristicile serviciilor; corelatia bunuri-servicii; serviciile ca sector specific al economiei national; indicatorii calitativi ai serviciilor.

Taxonomia serviciilor: probleme generale privind taxonomia serviciilor; teorii clasice privind taxonomia serviciilor; teorii moderne in taxonomia serviciilor; tipologia serviciilor in literatura economica din Romania.

Sistemul resurselor angajate in prestarea de servicii: resursele umane; resursele materiale; resursele financiare.

Conexiunile serviciilor cu alte domenii de activitate: tehnologiile si serviciile; serviciile si sistemul informational; serviciile si marketingul; serviciile si productia; serviciile si rentabilitatea; serviciile si calitatea vietii;

Firma prestatoare de servicii: firma prestatoare de servicii si functiile sale; tipologia firmelor prestatoare de servicii; mediul extern al firmei prestatoare de servicii.

Organizarea firmei de servicii ca functie a managementului: conceptul de organizare in cadrul firmei prestatoare de servicii; structuri organizatorice specifice firmei prestatoare de servicii ; relatiile organizationale ale firmei de prestari servicii;

Instrumentarul managerial folosit in conducerea firmei prestatoare de servicii: elemente manageriale in domeniul serviciilor; factorii care influenteaza managementul serviciilor; functiile managementului serviciilor; metode si tehnici de management folosite in managementul serviciilor; stilurile de conducere (lideritatea) in managementul serviciilor;

Decizia-element fundamental in managementul serviciilor: cerintele deciziei in managementul serviciilor si clasificarea acesteia; modele ale deciziei in managementul serviciilor.

Cererea de servicii - expresie a nevoii sociale:consumatorul de servicii si comportamentul sau; specificul cererii de servicii pe piata; factorii care influenteaza cererea de servicii; metode de analiza a cererii de servicii;

Oferta de servicii - expresie a organizarii productiei de servicii:comportamentul furnizorului de servicii; oferta de servicii si caracteristicile acesteia; tendinte si perspective in oferta de servicii;

Servicii prestate agentilor economici: structura serviciilor prestate agentilor economici; furnizorii de servicii pentru agentii economici; perspective ale serviciilor prestate agentilor economici;

Servicii prestate populatiei: diversitatea serviciilor prestate populatiei; servicii prestate populatiei fara plata; servicii prestate populatiei cu plata.

Managementul calitatii in sectorul serviciilor: calitatea serviciilor si bunurilor materiale; eficienta serviciilor, etape si indicatori; evaluarea calitatii serviciilor; instrumente de lucru in domeniul calitatii serviciilor.

Internationalizarea serviciilor: serviciile pe piata internationala; strategii folosite in internationalizarea serviciilor; restrictii in tranzactiile internationale cu servicii.

Bibliografie obligatorie:

1. Constantin Posea, Ioan Valentin Marcel Posea, Managementul Serviciilor. Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008, pag.:9-18; 21-32; 35-46; 48-65; 67-74; 76-86; 88-115; 117-128; 131-140; 143-149; 151-155; 157-162; 164-168; 171-177.

Bibliografie suplimentara:

1. Ion Criveanu, Managementul serviciilor, Editura Sitech, Craiova, 2007


Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate