Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Conceptul de management financiar


Conceptul de management financiar


Conceptul de management financiar

In conditiile economiei de piata, eficienta unei intreprinderi depinde intr-o proportie covarsitoare de capacitatea managerilor de a intelege si aplica principiile, metodele si tehnicile moderne de management. Calitatea actului de management este o conditie vitala pentru ca firmele sa obtina avantaje competitive si sa reziste in mecanismele concurentiale..

Ioan Bogdan in lucrarea ,,Tratat de management financiar bancar ² defineste managementul financiar ca fiind ,,un subsistem al managementului general al firmei, avand ca scop asigurarea resurselor financiare necesare, alocarea si repartizarea lor profitabila, cresterea valorii firmei si a sigurantei patrimoniului acesteia, indeplinind un rol activ, pornind de la resursele financiare mobilizate in stabilirea obiectivelor strategice si tactice ale firmei si in controlul si evaluarea indeplinirii acestora²In acceptiunea autorilor, managementul financiar este stiinta si arta conducerii proceselor financiare, menite sa orienteze si sa organizeze activitatile firmei pentru valorificarea tuturor resurselor financiare in vederea realizarii unor obiective de performanta si eficienta - cresterea valorii intreprinderii, cresterea sigurantei patrimoniului.

Indiferent de marimea si forma de proprietate a intreprinderii, managementul financiar isi asuma in cea mai mare parte raspunderea pentru politica financiara adoptata la nivel microeconomic care urmeaza a se aplica in vederea atingerii obiectivelor urmarite de proprietarii si/sau administratorii resurselor financiare. Din acest motiv, multitudinea definitiilor intalnite in literatura de specialitate, identifica managementul financiar cu domeniul care se ocupa cu fundamentarea deciziilor financiare la nivelul intreprinderii. Managementul financiar reprezinta un ansamblu de principii, metode, tehnici, instrumente si actiuni prin intermediul carora se fundamenteaza deciziile financiare in contextul realizarii unor obiective organizationale, formulate printr-o strategie de firma.

Se poate aprecia ca decizia financiara devine actul fundamental al managementului financiar, fiind rezultatul unui proces rational de alegere constienta din mai multe variante posibile, a unei solutii considerate optime in planul activitatilor si operatiunilor financiare. Fundamentarea corecta a deciziilor financiare nu este posibila fara o analiza financiara prealabila al carei obiectiv consta in diagnosticarea starii de performanta financiara a intreprinderii la incheierea exercitiului. Ea isi propune sa stabileasca punctele tari si punctele slabe ale activitatii financiare, in vederea fundamentarii unei noi strategii manageriale de mentinere si expansiune intr-un mediu concurential. De asemenea, analiza financiara face obiectul preocuparilor externe ale partenerilor economici si financiar-bancari pentru fundamentarea unor posibile actiuni de cooperare cu respectiva intreprindere. In fine, "bugetarea" oricarei actiuni a intreprinderii, atragerea de capitaluri externe (proprii si imprumutate), pastrarea si extinderea segmentelor de piata gasesc in analiza financiara o baza de fundamentare ca premisa esentiala in efectuarea unei judecati profesionale si adoptarii de decizii financiare optime.

Asadar, analiza financiara este integrata in activitatea de conducere a intreprinderii si ofera cele mai bune solutii pentru fundamentarea deciziilor financiare. Calitatea deciziilor financiare adoptate va exercita un impact direct asupra gestiunii financiare care reprezinta "ansamblul actiunilor de administrare (gospodarire- n.n.) a resurselor banesti ale intreprinderii." In linii mari putem distinge o gestiune financiara pe termen scurt ( a activelor si pasivelor circulante de trezorerie, localizate in partea de jos a bilantului) si o gestiune financiara pe termen mediu si lung (a activelor si pasivelor permanente, situate in partea de sus a bilantului).

Managementul financiar mai poate fi definit printr-un proces de planificare, de identificare si de conservare a resurselor financiare. El vizeaza mai multe dimensiuni si anume:

planificarea si controlul;

trecutul si viitorul;

termenul scurt si termenul lung;

factorii interni si externi;

teoria si practica financiara.

Ca urmare, un management financiar adecvat in cadrul firmei va contribui la oferirea unor produse mai bune la preturi scazute, a unor salarii mai mari, atat pentru personalul productiv, cat si pentru cel de conducere, si in acelasi timp, la realizarea unor venituri mai mari pentru investitorii care au injectat capital in afacerea respectiva3.

Se poate afirma ca prin actiunile sale, managementul financiar trebuie sa asigure, atat supravietuirea firmei, cat mai ales consolidarea situatiei sale, probata prin obtinerea unor performante de piata notabile.

Managementul financiar vizeaza organizarea si conducerea sistemica a activitatii financiare a unei firme prin urmatoarele cai4:

prin previziunea financiara, pe baza bugetului de venituri si cheltuieli;

prin controlul realizarii obiectivelor financiare prestabilite;

prin monitorizarea permanenta a modului de gestionare a patrimoniului in vederea prevenirii riscului de faliment al firmei.

Rolul managementului financiar este de a crea un cadru de actiune favorabil, in care urmeaza sa se stabileasca conexiunile firesti dintre obiectivele financiare ale firmei, valoarea de piata a acesteia, mijloacele si instrumentele folosite pentru masurarea performantelor sale financiare. Aceasta triada este absolut necesara deoarece odata ce obiectivele firmei au fost identificate, definite si evaluate, performantele obtinute la nivel microeconomic trebuie monitorizate si analizate.

Managementul financiar presupune raspunsul la urmatoarele intrebari:

Cine utilizeaza documentele financiare?

Intreprinderea creste (cifra de afaceri, cheltuieli, rentabilitate)?

Functioneaza intreprinderea eficient?

Este ntreprinderea stabila din punct de vedere financiar?

Intreprinderea investeste pentru dezvoltare?

Cum se obtin si cum se repartizeaza contul de profit si pierderi?

Care este ,,averea² neta si gradul de lichidare?

De unde vin banii (bilantul)?

Care este circuitul banilor (surse si utilizari)?

Ce valoare adaugata realizeaza?

Care este legatura dintre documente ( exemplu: armonizarea raportului anual cu bilantul si contului de profit si pierdere)?

Ce cuprinde raportul anual ( dezvoltare si pozitie, evenimente importante, perspective probabile de achizitii de actiuni proprii activitatii, detalii despre cifra de afaceri pe activitati, regiuni)?

Avantajele unui management financiar eficient sunt urmatoarele:

controlul mai usor al fluxurilor de venituri si cheltuieli;

adoptarea ĩn cunostinta de cauza a deciziilor financiare importante pentru viitorul ĩntreprinderii;

furnizarea catre investitorii potentiali, ĩn orice moment, de informatii despre planurile financiare ale ĩntreprinderii;intocmirea de rapoarte si analize financiare profesioniste, bine fondate, care iau ĩn considerare variabilele interne si externe ale ĩntreprinderii;

cresterea gradului de profitabilitate a afacerii.

Desfasurarea activitatii, de catre managerii financiari, in conditii de performanta si calitate manageriala prezuma existenta urmatoarelor conditii:

conditie primordiala a conducatorilor compartimentelor financiare este aceea de a fi instruiti din punct de vedere managerial si de a fi motivati pozitiv in realizarea obiectivelor stabilite;

managerii financiari trebuie sa cunoasca obiectivele generale ale intreprinderii;

obiectivele particulare, stabilite la nivelul compartimentului financiar trebuie sa fie corelate si fie convergente cu obiectivele generale ale intreprinderii, in masura sa nu determine angajari riscante cu efecte negative in domeniul: asigurarii desfacerii, eficientei productiei, asigurarii resurselor, calitatii debitorilor etc.;

managerii financiari trebuie sa dispuna de mijloacele indispensabile (resurse materiale - utilaje, tehnologii, resurse informationale, resurse umane, resurse financiare) atingerii obiectivelor stabilite;

alegerea celei mai bune variante de decizie presupune ca managerul financiar sa beneficieze de un anumit grad de independenta in planul exploatarii;

in cadrul compartimentul financiar trebuie sa existe anumite forme de control, care pe de o parte sa nu limiteze independenta decizionala, iar pe de alta parte sa nu produca nesiguranta in ceea ce priveste ,, averea² intreprinderii;

angajarea comenzilor catre furnizorii sa tina seama de capacitatea de plata a intreprinderii;

asigurarea unei parti din active in forma lichida sau in forma usor lichidabila, in functie de preferintele de plata ale furnizorilor.Isfanescu, A.; Stanescu, C.; Baicusi, A. - Analiza economico-financiara; editura Economica; Bucuresti; editia a doua; 1999;

Stancu, I. - Gestiunea financiara; editura Economica; editia a II a; 1994;

P. Halpern, J.F. Weston, E.F. Brigham - Finante Manageriale, Editura Economica, Bucuresti, 1998

I. Batrancea - Analiza financiara, Editura Dacia, Cluj - Napoca, 2000


Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate