Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Diagnosticul financiar al firmei - Constructii Rosca SRL -LA GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII -


Diagnosticul financiar al firmei - Constructii Rosca SRL -LA GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII -


Universitatea din Oradea,Facultatea de Stiinte Economice, Specializarea Finante-Banci, an II, grupa 1

Diagnosticul financiar al firmei

Constructii Rosca SRLLUCRARE LA GESTIUNEA FINANCIARA A INTREPRINDERII

Capitolul 1.

Consideratii Generale

Diagnosticul financiar consta intr-un ansamblu de instrumente si metode care permit aprecierea situatiei financiare si a performantelor unei intreprinderi.

Scopul diagnosticului financiar este de a aprecia situatia financiara a intreprinderii. Pe baza acestui diagnostic are loc elaborarea unei noi strategii de mentinere si dezvoltare in mediul specific economiei locale. In sens general, finalitatea diagnosticului financiar consta in oferirea de informatii financiare atat celor din interiorul intreprinderii, cat si celor interesati din afara acesteia.

Cand problema diagnosticului este pusa din interiorul intreprinderii (diagnostic financiar intern) utilizatorii pot fi conducatorii, actionarii actuali sau salariatii. Obiectivul urmarit in acest caz este de a detecta eventuale situatii de dezechilibru financiar si de a adopta noi decizii de gestionare a intreprinderii. Aceste decizii se bazeaza pe identificarea originii si cauzelor dezechilibrelor, pe de o parte, iar pe de alta parte, pe stabilirea masurilor de remediere a dezechilibrelor.

Cand problema este pusa din exteriorul intreprinderii (diagnostic financiar extern) utilizatorii pot fi analistii financiari, actionarii potentiali, organisme bancare si financiare sau chiar statul. Obiectivul urmarit este capacitatea financiara a intreprinderii de a genera profit, capacitatea intreprinderii de a-si onora obligatiile pe termen scurt sau lung (lichiditatea si solvabilitatea intreprinderii), precum si valoarea intreprinderii.

De cele mai multe ori utilizatorii externi au nevoie de un diagnostic financiar fie pentru acordarea de credite intreprinderilor (in special bancile), fie pentru luarea deciziilor de patrundere in capitalul unei intreprinderi (actionari potentiali sau alte intreprinderi).

Atat analiza pe plan intern cat si cea externa au ca obiectiv aprecierea performantelor intreprinderii si a riscurilor la care aceasta este pusa si urmaresc:

v              analiza rentabilitatii;

v              analiza riscului

v              analiza valorii intreprinderii.

De obicei, diagnosticul este efectuat numai in caz de grave dificultati sau cand cineva cere o astfel de lucrare. Independent de rezultatele inregistrate de intreprindere sau de desfasurarea evenimentelor, elaborarea unui diagnostic financiar trebuie sa aiba loc periodic. Diagnosticul financiar identifica factorii favorabili si nefavorabili care vor afecta activitatea viitoare a intreprinderii.

De cele mai multe ori informatiile diagnosticului financiar trebuie completate cu informatii referitoare la mediul extern al intreprinderii (starea economiei, a sectorului de activitate), informatii referitoare la potentialul tehnic si uman, potential comercial si juridic, managementul intreprinderii (informatii dependente de intreprinderi). Toate aceste elemente influenteaza performantele financiare ale intreprinderii determinand, in final, competitivitatea acesteia.

Folosind metode si tehnici specifice, diagnosticul financiar permite aprecierea situatiei financiare trecuta si actuala, pe baza informatiilor furnizate pentru luarea deciziilor de catre conducere acesta vizeaza viitorul.

Informatiile necesare pentru efectuarea diagnosticului financiar sunt preluate din situatiile financiare simplificate care cuprind:

Ø      bilantul,

Ø      contul de profit si pierdere,

Ø      anexa la bilant.

DIAGNOSTICUL FINANCIAR

Realizarea diagnosticului financiar are ca obiectiv aprecierea starii de performanta financiara a societatii la 31.12.2008.

Principalele scopuri urmarite sunt:

Ø      aprecierea rezultatelor financiare obtinute;

Ø      evidentierea modalitatilor de realizare a echilibrului financiar;

Ø      examinarea randamentului capitalului investit;

Ø      evaluarea riscurilor.

Rezultatele analizei pot fi utilizate pentru:

Ø      fundamentarea deciziilor de gestiune;

Ø      elaborarea unui diagnostic global strategic;

Ø      fundamentarea politicilor de dezvoltare.

Sursele utilizate au fost:

Ø      situatiile financiare anuale (2007-2008);

Ø      alte materiale de documentare din evidenta contabila.

Evolutia cifrei de afaceri, a rezultatului net si

a activelor totale ale societatii

Societatea comerciala SC CONSTRUCTII ROSCA SRL a fost infiintata in anul 2002 avand ca obiect de activitate executarea de lucrari de contructii cladiri rezidentiale si nerezidentiale pe teritoriul Romaniei.

Forma de organizare este societate cu raspundere limitate, iar valoarea capitalului social este in valoare de de 200 lei.

Societatea are personalitate juridica, este inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J05/931/2002, avand sediul in Oradea, str. Berzei nr 4, judetul Bihor,avand codul unic de identificare: 14903840/

incipalii indicatori financiari ai societatii comerciale SC ROSCA CONSTRUCTII SRL pentru anii 2007 si 2008 sunt:

Indicator

Cifra de ";echo"".ucfirst($a);""; echo"

Rezultatul Net

Active totale

Asa cum se observa si din tabelul de mai sus societatea inregistreaza o scadere a principalilor indicatori financiari.

Capitolul 2.

Realizarea diagnosticului financiar

2.1. Analiza structurii bilantului

ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE ACTIVULUI

Tabelul nr.1

Denumire indicator

simbol

Structura

Structura

Imobilizari necorporale

Inn

Imobilizari corporale

Inc

Imobilizari financiare

If

Active imobilizate

In

Stocuri

St

Creante totale

Cr

Disponibilitati banesti

Db

Active circulante

Ac

Cheltuieli in avans

Ca

TOTAL ACTIV

At

In=Inn+Inc+If

Ac=St+Cr+Db

At=In+Ac+Ca

1)RATA ACTIVULUI IMOBILIZAT ( RAI )

RAI = activele imobilizate * 100

activul total

RAI o = 135063 * 100 = 25,71%

135063+348600+41619

RAI 1 = 217200 * 100 = 38,77%

217200+299922+42979

Rata activelor imobilizate In/At masoara gradul de investire a capitalului fix.

In anul 2008 are loc o crestere a ponderii acestei rate, de la 25,71% la 38,77%, atat pe plan valoric cat si pe plan procentual,datorita achizitionarii de imobilizari corporale.

a)Rata imobilizarilor necorporale (RIN)

RIN = imobilizari necorporale * 100

active imobilizate

RIN o = 0 * 100 =0%

0

RIN 1 = 0 *100 =0%

0

Rata imobilizarilor necorporale=Inn/At are un nivel neglijabil(este 0 atat in anul 2007, cat si in anul 2008).

b)Rata imobilizarilor corporale (RIC)

RIC = imobilizari corporale *100

active imobilizate

RIC o = 135063 *100 = 100%

135063

RIC 1 = 217200 * 100 = 100%

217200

Rata imobilizarilor corporale este cea care detine ponderea totala in cadrul activului total.

c)Rata imobilizarilor financiare (RIF)

RIF = imobilizari financiare * 100

active imobilizate

RIF o = 0 *100 = 0%

135963

RIF 1 = 0 * 100 = 0%

217200

Rata imobilizarilor financiare If/At ca urmare a inexistentei imobilizarilor financiare, nivelul acestei rate este de asemenea neglijabil(este 0 atat in anul 2007, cat si in anul 2008).

Interpretare:

In perioada analizata,activele imobilizate sunt formate in totalitate din imobilizarile corporale.

Exista o tendinta de crestere a ratei activelor imobilizate,datorita achizitionarii de noi imobilizari corporale,care are un efect favorabil pentru societate si reflecta accelerarea vitezei de rotatie a activului imobilizat.

2)RATA ACTIVELOR CIRCULANTE (RAC)

RAC = activele circulante * 100

activul total

RAC o = 348600 *100 = 66,3%

135063+348600+41619

RAC 1 = 299922 * 100 = 53,00%

217200+299922+42979

Rata activelor circulante=Ac/At exprima ponderea in totalul activului a capitalului circulant

Rata activelor circulante scade in 2008 fata de 2007 cu 13,3%, datorita scaderii semnificative a ponderii disponibilitatilor banesti si creantelor in 2008 fata de 2007.

a)Rata stocurilor (RST)

RST = soldul stocurilor * 100

active circulante

RST o = 38225 *100 = 10,00%


RST 1 = 47900 *100 = 15,00%

299922

Rata stocurilor=St/At Observam ca ponderea stocurilor in total activ creste in anul 2008fata de anul 2007 cu 5,00%

b)Rata creantelor (RCR)

RCR = creantele din bilant *100

activele circulante

RCR o = 304691 *100 = 87%

348600

RCR 1 = 224798 *100 = 74%

299922

Rata creantelor=Cr/At prezinta o tendinta de scadere, in 2008 fata de 2007, ca urmare a scaderii creantelor si a activelor circulante.

c)Rata disponibilitatilor (RDB)

RDB = disponibilitati banesti + valori de plasament * 100

activul circulant

RDB o = 5684 * 100 = 1,6%

348600

RDB 1 = 27224 * 100 = 9,00%

299922

Rata disponibilitatilor banesti=Db/At este influentata de raportul dintre durata medie de incasare a creantelor si durata medie de plata a obligatiilor, care este nefavorabil. Observam o crestere majora a disponibilitatilor banesti in intervalul 2007-2008.

Interpretare:

In perioada analizata remarcam o reducere a ponderii activelor circulante in activul total.

Totodata,ponderea majoritara in activul circulant o detin creantele,care inregistreaza o tendinta favorabila de scadere.

Rata disponibiliatatilor banesti,se situeaza atat in anul 2007 cat si in anul 2008 sub limita maxima admisa de 25% si prezinta o tendinta de crestere.

2.1.2.ANALIZA RATELOR DE STRUCTURA ALE PASIVULUI

Datele sunt prezentate in tabelul nr.2

Tabelul nr.2

Denumire indicator

Simbol

Structura

Structura

Capital social

CPS

Rezerve

Rez

Rezultatul reportat

Rr

Profit net

Pn

Repartizarea profitului

Rep

Subventii pentru investitii

Sbvi

Capital propriu

Cpr

Datorii pe termen mediu si lung

Dtml

Datorii pe termen scurt

Dts

Furnizori si asimilate

Fz

Datorii totale

Dt

Capital permanent

Cpm

TOTAL PASIV

Pt

Dt=Dtmll+Dtl+Fz+

Cpm=Cpr+Dml

Cpr=CPS+Rez+Rr+Pn

1)Rata stabilitatii financiare (RSF)

RSF = capital permanent * 100

pasivul total

RSF o = 106336+0+267899 * 100 = 71%

151047+106336+0+267899

RSF 1 = 115080+0+274253 * 100 = 69%

2)Rata autonomiei financiare (RAFG)

RAFG = capitaluri proprii *100

pasivul total

RAFG o = 267899 * 100 = 51%

151047+106336+0+0+267899

RAFG 1 =   274253 *100 =49%

170768+115080+0+0+274253

3)Rata indatoririi globale (RIG)

RIG = datorii totale * 100

pasivul total

RIG o = 151047+106336 *100 = 48%

151047+106336+267899

RIG 1 = 170768+115080 *100 = 51%

170768+115080+274253

Interpretare:

Rata stabilitatii financiare=Cpm/Pt reflecta legatura dintre capitalul permanent de care unitatea dispune in mod stabil ( cel putin un an ) si patrimoniul.

Rata stabilitati financiare in anul 2007 este peste valoarea normala de 66%(71%) iar in anul 2008 prezinta o tendinta de scadere ajungand la valoare de 69 % care reflecta un grad de siguranta, apropiindu-se de valoarea normala

Rata autonomiei financiare=Cpr/Pt exprima gradul de independenta financiara a societatii, adica ponderea capitalului propriu in totalul pasivului.

Se considera ca existenta unui capitalul propriu de cel putin 1/3 din pasivul total constituie o premisa esentiala pentru autonomia financiara a societatii. In anul 2007 rata autonomiei financiare globale are un nivel putin peste pragul normal de 50% fiind de 51%, manifestand o tendinta de scadere in anul 2008 atingand valoare de 49%.

Rata de indatorare globala =Dat/Pt exprima ponderea datoriilor totale pe care le are unitatea in pasivul total al acesteia

Valoarea ratei se situeaza in perioada analizata in jurul limitei maxime de 50% in primul an iar in cel de a-l doilea an se sirueaza peste limita maxima de 50% prezentand o tendinta nefavorabila de crestere,care reflecta cresterea indatorarii globale a societatii in anul 2008.

Specificatie

Simbol

Rata stabilitatii financiare

CPM/PT

Rata autonomiei fin globale

CPR/PT

Rata de indatorare globala

DAT/PT

2.2 ANALIZA ECHILIBRULUI FINANCIAR

PE BAZA BILANTULUI CONTAIL

Bilant prescurtat

ACTIVE

PASIVE

Active imobilizate nete (4)

Active circulante(9)

Cheltuieli in avans(10)

Capitaluri proprii (34)

Datorii pe termen mediu si lung(14)

Subventii pentru investitii (17)

Provizioane pentru riscuri si cheltuieli (15)

Datorii pe termen scurt (11)

Venituri in avans (18)

TOTAL ACTIVE

TOTAL PASIVE

Echilibrul financiar reflecta respectarea la nivelul societatii a principiilor de finantare consacrate in literatura de specialitate.

Aprecierea echilibrului financiar se realizeaza prin intermediul indicatorilor de echilibru :

Ø      fond de rulment (FR),

Ø      nevoia de fond de rulment (NFR) si

Ø      trezoreria neta (TN).

Nivelul indicatorilor de echilibru este prezentat in tabelul de mai jos:

Tabelul nr.4

Nr

Indicatori

Formula

Imobilizari nete

In

Stocuri

St

Creante+Ct. de regularizare si asimilate-activ

Cr

Disponibilitati banesti

Db

Conturi de regularizare si asimilate - activ

Ra

Capital propriu

Cpr

Datorii pe termen mediu si lung

Itml

Capital permanent

Cpm

Datorii pe termen scurt

Dts

Furnizori si asimilate

Fz

Alte obligatii de exploatare

Ob

Conturi de regularizare si asimilate - pasiv

Rp

Pasiv total = Activ total

Pt = At

Fondul de rulment

FR

Fondul de rulment propriu

FRp

Necesar de fond de rulment

NFR

Trezoreria neta

TN

Cpm = Cpr + Itml

FR = Cpm - In

FRp = Cpr - In

NFR=(St+Cr+Ra)-(Fz+Ob+Rp)

TN=FR-NFR

s

Indicatori de echilibru:

2.2.1.SITUATIA NETA (SN)

SN = Activul total- Datorii totale - Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - Venituri in avans.

SNo = 135063+348600+41619-(151067+106336)=267899

SN1 = 217200+299922+42979-(170768+115080)=274253

∆SN = SN1 - SNo = 274253-267899=6354

Interpretare:

Situatia neta reprezinta averea proprietarilor societatii,ea trebuie sa fie suficienta pentru a asigura functionarea societatii si independenta ei financiara.

Situatia neta pozitiva reflecta o gestiune economica sanatoasa,care maximizeaza valoarea capitalurilor proprii ale societatiI,avand o evolutie crescatoare,in anul 2008 fata de anul 2007.

Daca situatia neta ar fii fost negativa,ea ar fii indicat,o stare de prefaliment,cauzata de incheierea cu pierderi a exercitiilor financiare anterioare,care au consumat substanta capitalurilor proprii.

2.FONDUL DE RULMENT (FR)

FR = Capitalul propriu + Datoria financiara + Subventii pentru investitii + Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - Active imobilizate nete

FRo = 267899+106336-135063=239172

FR1 = 274253+115080-217200=172133

∆FR = FR1 - FRo = 172133-239172=-67039

Interpretare:

Fondul de rulment (FR) este partea din capitalul permanent care depaseste valoarea imobilizarilor nete si este destinata finantarii activelor circulante.

Pe intreaga perioada analizata fondul de rulment este pozitiv si inregistreaza o crestere continua favorabila in perioada analizata, deoarece capitalul permanent creste intr-o masura mai mare decat cresc activele imobilizate, ca urmare a faptului ca societatea a contractat credite pe termen mediu si lung.

Fondul de rulment pozitiv reflecta echilibrul financiar pe termen lung al societatii,adica faptul ca activele imobilizate sunt finantate numai din surse permanente,reprezentand un surplus de surse permanente(capitaluri permanente) peste nevoile permanente de acoperit(active imobilizate).

Fondul de rulment pozitiv este utilizat pentru finantarea stocurilor si creantelor cu caracter relativ stabil.

Scaderea fondului de rulment reflecta scaderea marjei de securitate pe care o are intreprinderea.

Datorita fondului de rulment negativ, societatea nu dispune de o marja de securitate, care ar fi pus-o la adapost de evenimente neprevazute.

Fondul de rulment se poate descompune in :

v     fondul de rulment propriu,notat FRP ;

v     fondul de rulment strain,notat FRS.

FRP = Capitalul propriu + Subventii pentru investitii+ Provizioane pentru riscuri si cheltuieli - Active imobilizate nete

FRPo = 267899-135063=132836

FRP1 =274253-217200=57053

∆FRP =57053-132836=-75783

Interpretare

Fondul de rulment propriu al societatii este negativ,ne arata faptul ca societatea a apelat la imprumuturi care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an,pentru a putea acoperii valoarea activelor achizitionate, respectiv reflecta faptul ca societatea nu se afla in deplina autonomie financiara.

Fonul de rulment propriu inregistreaza o tendinta de scadere continua in perioada analizata.

FRS = FR - FRP = Datoria financiara

FRS o= 239172-132836=106336

FRS1 = 172133-57053=115080

∆FRS = FRS1 - FRSo =115080-106336=8744

Interpretare:

Fondul de rulment strain pozitiv reflecta gradul de indatorare pe termen lung pentru a finanta nevoi pe termen scurt sau nevoi temporare.

2.2.3.NEVOIA DE FOND DE RULMENT (NFR)

NFR = Stocuri + Creante+ Cheltuieli in avans - Datorii de exploatare + Venituri in avans

Datoria de exploatare = Datoria pe termen scurt - Credite pe termen scurt

Datoria de exploatare o =151047 - 0 = 151047

Datoria de exploatare 1 = 170768-0=170768

NFRo = 38225+304691+41619-151047=233488

NFR 1 =47900+224798+42979-170768=144909

∆ NFR = NFR1 - NFRo = 144909-233488=-88579

Interpretare:

Necesarul de fond de rulment (NFR) reprezinta partea din activele circulante ce trebuie finantate din surse stabile permanente.

Nevoia de fond de rulment pune in evidenta echilibrul financiar curent,este mai fluctuanta si mai instabila decat FR,deoarece depinde de mai multi factori,cum ar fii:

Ø      cifra de afaceri,

Ø      durata ciclului de exploatare,

Ø      durata de incasare a creantelor si de plata a furnizorilor,

Ø      durata de rotatie a stocurilor.

In ambii ani, nevoia de rulment este pozitiva, reflecta un surplus de nevoi temporare peste ansamblul surselor temporare posibile de mobilizat,poate fii o situatie favorabila pentru societate in cazul in care este consecinta unor investitii in cresterea necesarului de finantat a ciclului de exploatare, nivelul acestei rate cunoaste o tendinta de crestere ca urmare a cresterii substantiale a creantelor.

In caz contrar,nevoia de fond de rulment pozitiva arata un decalaj nefavorabil intre lichidarea stocurilor si a creantelor si exigibilitatea datoriilor pe termen scurt,in sensul incetinirii incasarilor si urgentarii platilor.

4.TREZORERIA NETA (TN)

TZ = FR - NFR

TNo = Fro - NFRo = 239172-233488=5684

TN1 = FR1 - NFR1 =172`33-144909=27224

∆ TN%=TN1-TN0 = 27224-5684 * 100=3%

TN0 5684

Interpretare:

Trezoreria neta (Tn) reprezinta diferenta dintre fondul de rulment si necesarul de fond de rulment

Trezoreria neta este pozitiva in amandoi anii analizati,si reprezinta un surplus financiar degajat de activitatea rentabila a societatii(adica o crestere a capacitatii reale de finantare a investitiilor),precum si echilibrul financiar al societatii pe termen scurt si foarte scurt.

Trezoreria neta inregistreaza o crestere in perioada curenta fata de perioada anterioara.

Daca trezoreria neta ar fii fost negativa,ea ar fii aratat faptul ca societatea a apelat la credite bancare pe termen scurt pentru a-si finanta activitatea de exploatare.

2.3 ANALIZA SOLDURILOR INTERMEDIARE DE GESTIUNE

Tabloul soldurilor intermediare de gestiune se prezinta astfel:

Tabelul 5

Nr.

Specificatie

simbol

+ Vanzari de marfuri

Vmf

+ Productia exercitiului

Qex

- Cheltuieli privind marfurile

Chmf

- Cheltuieli cu materiale si servicii

Chms

= Valoarea adaugata

Va

- Impozite si taxe

Imp

+ Subventii pentru exploatare

Sbv

- Cheltuieli cu personalul - totale

Chp

= Excedent brut de exploatare

EBE

+ Venituri din provizioane

Vpv

+ Alte venituri din exploatare

Ave

- Alte cheltuieli din exploatare

Ace

- Cheltuieli privind amortizarea si provizioanele

Cha

= Profit din exploatare

Pe

+ Venituri financiare

Vf

- Cheltuieli financiare

Chf

= Profit curent

Pc

± Rezultatul exceptional

Rexc

= Profit brut

Pb

- Impozitul pe profit

Ivn

= Profit net

Pn

Va=Vmf+Qex-Chmf-Chms

EBE=Va-Imp+Sbv-Chp

Pe=EBE+Ave-Ace-Cha

Pc=Pe+Vf-Chf

Pb=Pc+Rexc

Pn=Pb-Ipr


.MARJA COMERCIALA (MC)

MC = Venituri din vanzarea marfurilor - cheltuieli privind marfurile

MCo = 0

MC1 = 0

∆ MC= MC1 - Mco=0

Interpretare:

Marja comerciala este adaosul comercial in suma absoluta,realizat de societate prin comercializarea marfurilor,acestea fiind considerate bunuri cumparate de la furnizori pentru a fii vandute in aceeasi stare,fara a face nici o modificare asupra lor.

. PRODUCTIA EXERCITIULUI (Qex )

Qex = productia vanduta + productia stocata + productia imobilizata

Qex o = 1097848

Qex 1 = 1057651

∆Qex = Qex 1 - Qex o= 1057651-1097848=-40197

Interpretare:

Productia exercitiului este un indicator foarte eterogen,deoarece contine 3 elemente care se evalueaza in mod diferit,si anume:productia vanduta si productia stocata in ambii ani cat si productia imobilizata in al doilea an.

2.3.3. VALOAREA ADAUGATA (VA)

VA = MC + Qex - consumuri intermediare de la terti

VAo = 1097848-(40396+484988+198692)=373772

VA1 = 1057651-(76644+590441+321+196648)=193597

∆Va = VA1 - VAo= 193597-373772=-180175

Interpretare:

Valoarea adaugata(VA) este surplusul de valoare realizat de societate prin utilizarea factorilor de productie,munca si capital peste valoarea materiilor prime,materialelor consumabile,subansamblelor,lucrarilor si serviciilor prestate de terti.

Aceasta valoare adaugata este sursa de acumulari banesti,din care se face remunerarea participatiilor directe si indirecte la activitatea societatii :

Ø      personalul, prin salarii, indemnizatii si alte cheltuieli;

Ø      statul, prin impozite, taxe si varsaminte;

Ø      creditorii, prin dobanzi, dividende si comisioane platite;

Ø      actionarii, prin dividende;

Ø      intreprinderea, prin capacitatea de autofinantare

Nivelul absolut al indicatorului are o tendinta de scadere in perioada analizata datorata in principal diminuarii productiei exercitiului.

EXCEDENTUL BRUT DE EXPLOATARE (EBE )

EBE = VA + venituri din subventii de exploatare - cheltuieli cu personalul - cheltuieli cu alte impozite si taxe

EBEo = 373772-97968-1753=274051

EBE1 = 193597-134270-4966=54361

∆EBE = EBE1 - EBEo= 54361-274051=-219690

Interpretare:

Excedentul brut de exploatare(EBE) reflecta capacitatea de autofinantare a investitiilor, de rambursare a datoriilor catre bugetul statului si de remunerare a creditorilor si actionarilor.,respectiv acumularea bruta din activitatea de exploatare admitand:cheltuielile cu amortizarea si cu provizioanele sunt doar cheltuieli calculate si nu platite.

Excedentul brut de exploatare reflecta mai fidel eficienta acticvitatii de exploatare desfasurata decat profitul exploatarii,deoarece nu este influentat de politica de investitii a societatii si de politica de amortizare.

Excedentul brut de exploatare cunoaste o tendinta de scadere in perioada curenta vizavi de perioada anterioara datorita diminuarii VA.

.REZULTATUL EXPLOATARII ( RE )

RE = EBE + alte venituri din exploatare - alte cheltuieli din exploatare + venituri din anularea provizioanelor - cheltuieli cu amortizarile si provizioanele

REo = - 274051+724-5207-45338=224230

RE1 = 54361+271-582-29358=24692

∆RE = RE1 - Reo = 24692-224230=-199538

Interpretare:

Profitul (rezultatul) din exploatare (Pe) masoara, in marimi absolute, rentabilitatea procesului de exploatare, prin deducerea tuturor cheltuielilor din veniturile exploatarii

Societatea a inregistrat in ambii ani analizati profit din activitatea de exploatare,care exprima marimea absoluta a rentabilitatii acestei activitati.

Rezultatul exploatarii cunoaste o diminuare in perioada curenta vizavi de perioada anterioara,datorita scaderii EBE.

.REZULTATUL CURENT (RC )

RC = RE + venituri financiare - cheltuieli financiare

RC o =224230+16100-11230=229100

RC1 =

∆RC =RC1 - Rco= 11045-229100=-218055

Interpretare:

Profitul (rezultatul) curent (Pc) este determinat de rezultatul exploatarii si cel al activitatii financiare.

Societatea a inregistrat in ambii ani analizati,profit din activitatea curenta,datorita faptului ca ea a inregistrat profit si din activitatea de exploatare si din cea financiara, ceea ce afecteaza pozitiv rezultatul curent.

Rezultalul curent a scazut in perioada curenta fata de perioada anterioara,datorita in special cresterii profitului atat financiar cat si de exploatare.

2.3.7.REZULTATUL NET ( RN )

RN = RC + venituri extraordinare - cheltuieli extraordinare - impozitul pe venitul microintreprinderii

RNo =

RN1 =

∆RN= RN1 - RN o =191611-6354=185257

Interpretare:

Profitul net (Pn) reprezinta, in marimi absolute, masura rentabilitatii financiare a capitalului propriu subscris si varsat de actionari.

Societatea a inregistrat in amandoi anii analizati profit net din activitatea desfasurata,expreise a rentabilitatii financiare in marime absoluta cu care vor fi remunerati actionarii pentru capitalurile proprii subscrise.

Rezultaul net cunoaste o diminuare in perioada curenta fata de perioada anterioara datorita scaderii rezultatului curent.

2.4. Analiza ratelor de structura financiara ale capitalurilor

. RATELE DE ECHILIBRU

RATA DE FINANTARE A ACTIVELOR IMOBILIZATE NETE (RFR)

RFR = capitaluri permanente

active imobilizate nete

RFRo = 106336+267899= 0,02

135063

RFR1 = 115080+274253 = 0,01

217200

Interpretare:

Rata de finantare a activelor imobilizate nete,este subunitara in perioada analizata,ceea ce ne arata existenta unui dezechilibru financiar pe termen lung si a FR pozitiv.

Aceasta rata de finantare a activelor imobilizate nete cunoaste o tendinta usoara de scadere in perioada curenta,datorita cresterii capitolurilor proprii intr-o masura mai mica decat cresterea activelor imobilizate.

. RATA FONDULUI DE RULMENT PROPRIU (RFRP)

RFRP = capitalurile proprii

active imob.nete

RFRPo= 267899 = 1.98

135063

RFR1 = 274253 = 1.26

217200

Interpretare:

Valoarea supraunitara a RFRP arata existenta unei autonomii financiare crescute sau ridicate a societatii analizate care se poate finanta exclusiv din surse proprii.

Daca RFRP ar fi subunitara ea ara arata o slaba autonomie financiara a societatii analizate sau chiar lipsa acesteia in unele cazuri.

2.4.1.3. RATA DE FINANTARE A NEVOII DE FOND DE RULMENT (RNFR)

RNFR = FR

NFR

FRo =

FR1 =

NFR o= 233488

NFR 1 =

RNFR 0=1,02

RNFR 1 =1,18

Rata de finantare a nevoii de fond de rulment este supraunitara si dovedeste existenta echilibrului financiar pe termen scurt si a unei trezorerii nete pozitive.Aceasta rata prezinta o tendinta usor crescatoare in perioada curenta. Daca unul din cei doi indicatori: FR sau NFR este negativ,nu se calculeaza RNFR,deoarece nu prezinta relevanta,adica nu are nici un fel de semnificatie

2.4.2. RATELE DE LICHIDITATE

Analiza lichiditatii societatii urmareste capacitatea acesteia de a-si achita obligatiile curente (de exploatare) din active curente, cu diferite grade de lichiditate, precum si evaluarea riscului incapacitatii de plata.

Indicatorii de lichiditate sunt redati in tabelul de mai jos:

Nr

Indicatori

Formula

Stocuri

St

Creante

Cr

Disponibilitati banesti

Db

Active circulante

Ac=St+Cr+Db

Datorii pe termen scurt

Dts=Its+Fz+Ob

Rata de lichiditate curenta

RLG=Ac/Dts

Rata de lichiditate redusa

RLR=(Cr+Db)/Dts

Rata de lichiditate imediata

RLI=Db/Dts


. RATA LICHIDITATII GENERALE (RLG)

RLG = activele circulante

dat pe termen scurt

RLGo = 348600+41619= 2.58

151047

RLG1 = 299922+42979 = 2.007

170768

Interpretare:

Rata lichiditatii generale(RLG) - compara ansamblul activelor circulante, cu ansamblul datoriilor pe termen scurt (scadente sub un an).

La aceasta rata nivelul asiguratoriu este 1,2, nivel depasit in perioada 2007 - 2008.

Valoarea supraunitara a ratei,si in usoara scadere,dovedeste faptul ca societatea are capacitatea de a-si achita datoria exigibila pe termen scurt din activele circulante detinute in patrimoniu.

2.4.2.2. RATA LICHIDITATII REDUSE (RLR )

RLR = creante + valori de plasament + disp.banesti 

datorii exigibile pe termen scurt

RLRo= 304691+5684 = 2,054


RLR1= 224798+27224 = 1,47

170768

Interpretare:

Rata lichiditatii reduse(RLR)- exprima capacitatea societatii de a-si onora obligatiile pe termen scurt din creante,valori de plasament si din disponibilitatile banesti detinute.

Valoarea supraunitara a ratei in amandoi anii analizati,si in usoara scadere, fiind situata peste nivelul asiguratoriu de 0,66,arata faptul ca societatea isi asigura lichiditatea generala pe baza creantelor fata de clienti.

.RATA LICHIDITATII IMEDIATE (RLI )

RLI = disponibilitati banesti + valori de plasament

datoriile imediat exigibile

RLIo = 5684 = 0.03

151047

RLI1 = 27224 = 0.159

170768

Interpretare:

RLI apreciaza masura in care datoriile imediat exigibile pot fii onorate numai din disponibilitatile banesti si valorile de plasament detinute.

Rata inregistreaza in amandoi anii analizati valori foarte slabe,sub nivelul asiguratoriu de 0,3.Acest lucru nu reprezinta o problema atat timp, cat rata lichiditatii generale este supraunitara.

RLG este cea mai importanta rata de lichiditate,si le sustine pe celelalte doua.

.CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE (CAF)

2.4.3.1.Metoda aditionala

CAF = Rezultatul net + Cheltuieli calculate - Venituri calculate =

= Rezultatul net al exercitiului + Amortizari si provizioane calculate 

-Reluari asupra provizioanelor

-Cota parte a subventiilor virate in contul de rezultate

+Valoarea neta contabila a activelor cedate

- Venituri din cedarea activelor

CAF0=191611+45338=236949

CAF1=6354+29358=35712

CAF= CAF1-CAF0=35712-236949=-201237

Capacitatea de autofinantare reprezinta potentialul financiar de crestere economica a societatii comerciale, sursa interna de finantare generate de activitatea comerciala a unitatii dupa deducerea tuturor cheltuielilor platibile la o anumita scadenta.Ea este un surplus financiar degajat de activitatea rentabila a intreprinderii.

In perioada analizata, firma are o capacitate de autofinantare pozitiva, dar cu o tendinra de scadere foarte accentuata.

RATELE DE INDATORARE

2.4.3.1. RATA LEVIERULUI ( L )

L= capitaluri imprumutate(dat totale)

capitaluri proprii

Lo= 151047+106336 = 0.96


L1= 170768+115080 = 1.04


Interpretare:

Levierul arata structura financiara a societatii,valoarea supraunitara a levierului ne arata faptul ca societatea nu poate contracta un nou credit bancar sau un nou imprumut in conditii de siguranta pentru creditor(in ceea ce priveste capacitatea ei de a-si rambursa imprumutul si de a-si plati dobenzile aferente).

Valoarea supraunitara a levierului inseamna ca societatea foloseste mai mult sursele imrpumutate pentru a-si asigura finantarea imobilizarilor corporale,deci reflecta dependenta societatii fata de creditori.

. RATA DATORIILOR FINANCIARE ( RDF )

RDF = datorii pe termen lung si mediu

capitaluri permanente

RDFo = 106336 = 0,28


RDF1 = 115080 = 0,29

389333

Interpretare:

Rata datoriior financiare,masoara gradul de indatorare pe termen lung si mediu.

Societatea inregistreaza in perioada analizata o rata a datoriilor financiare mai mica decat nivelul asiguratoriu de 0,5; ceea ce ne arata faptul ca societatea nu poate solicita obtinerea unui credit bancar pe termen lung sau mediu.

.RATA CREDITELOR BANCARE PE TERMEN SCURT ( RCTS )

RCTS = credite bancare pe termen scurt

NFR

NFRo = 0

NFR1 =0

Interptretare:

Rata creditelor pe termen scurt este nula, ceea ce reflecta faptul ca societatea nu utilizeaza creditele bancare pe termen scurt pentru a-si finanta NFR pozitiva.

2.4.3.4.RATA CAPACITATII DE RAMBURSARE A DATORIILOR FINANCIARE PRIN CAPACITATEA DE AUTOFINANTARE ( RCAF )

RCAF = datorii financiare

cap.de autofin.

Capacitatea de autofinantare (CAF) = profitul net + cheltuieli calculate - venituri calculate

CAFo = 236949

CAF1 = 35712

RCAFo = 106336 = 0.44 (ani)


RCAF1 = 115080 = 3.22 (ani)


Interpretare:

Rata capacitatii de rambursare arata numarul mediu de ani,luni sau zile,in care societatea i-si poate rambursa datoriile financiare pe seama capacitatii de autofinantare.

.RATA DE PRELEVARE A CHELTUIELILOR FINANCIARE (R ch.fin)

R ch.fin. = cheltuieli financiare totale

EBE

R ch.fin. = 11230 = 0,04


R ch.fin. = 13844 = 0.25

54361

Interpretare:

Societatea a inregistrat in perioada curenta analizata,o valoare mai mica decat nivelul asiguratoriu de 0,6,ceea ce inseamna ca societatea nu se confrunta cu dificultati de gestiune financiara,adica nu risca sa intre in stare de faliment ca in cazul in care ar fii daca acest nivel asiguratoriu ar fii depasit.

2.5. ANALIZA RATELOR CINETICE (DE GESTIUNE)

Ratele de gestiune reflecta duratele de rotatie a activelor imobilizate si circulante prin cifra de afaceri exprimate in nr. de zile si redate in tabelul de mai jos:

Tabelul nr.6

Nr

Indicatori

Formula

UM

Cifra de afaceri

Ca

mii lei

Imobilizari nete

In

mii lei

Stocuri

St

mii lei

Creante

Cr

mii lei

Disponibilitati banesti

Db

mii lei

Active circulante

Ac

mii lei

Furnizori si asimilate

Fz

mii lei

Rotatia imobilizarilor nete

RIn=Ca/In

rotatii

Durata de rotatie a activelor circulante

RAc=(Ac/Ca)x365

zile

Durata de rotatie a stocurilor

RSt=(St/Ca)x365

zile

Durata de incasare a creantelor

RCr=(Cr/Ca)x365

zile

Durata de rotatie a disponibilitatilor banesti

RDb=(Db/Ca)x365

zile

Durata de achitare a furnizorilor

RFz=(Fz/Ca)x365

zile

Rotatia activului total

RAt=Ca/At

rotatii

DURATA MEDIE DE ROTATIE A STOCURILOR (DST)

DST = soldul mediu al stocurilor * 365zile

cifra de afaceri

DSTo = 38225 *365 = 12.7 ~ 13zile

1097848

DST1 = 47900 *365= 16.5 ~ 17 zile


Interpretare:

Durata medie de rotatie a stocurilor (DST),ne arata numarul mediu de zile necesar pentru reinnoirea stocurilor.

In activitatea comerciala se considera ca durata medie de rotatie a stocurilor trebuie sa fie mai mica de 30 zile, deoarece este mai eficient un stoc mai mic care se roteste rapid prin cifra de afaceri decat un stoc mai consistent care se reinnoieste mai greu.In perioada analizata durata de rotatie a stocurilor este de aproximativ 13 zile pentru anul 2007, respectiv 17 zile pentru 2008.

DURATA DE INCASARE A CREANTELOR (DCR)

DCR = soldul creantelor * 365zile

cifra de afaceri

DCRo = 304691 *365zile = 101.3 ~ 101 zile

1097848

DCR1 = 224798 *365zile = 77.57 ~ 78 zile

1057651

Interpretare:

Durata medie de incasare a creantelor(DCR),ne arata numarul mediu de zile necesar pentru incasarea creantelor de la clienti.

Ea depinde de obiectul de activitate si de importanta respectivei societati.

In perioada analizata, durata de incasare a creantelor este de peste 30 de zile, aspect nefavorabil, care prezinta, insa, o tendinta favorabila de scadere.

. DURATA MEDIE DE ACHITARE A FURNIZORILOR (DFZ)

DFZ = soldul mediu al furnizorilor din balanta de verificare * 365zile

cifra de afaceri

DFZo = 107345 * 365zile = 35 zile

1097848

DFZ1 = 67718 * 365zile = 23.6 zile

1057651

Interpretare:

Durata medie de achitare a furnizorilor(DFZ),ne arata numarul mediu de zile necesare pentru achitarea obligatiilor fata de furnizori.

In perioada analizata societatea a inregistrat o durata medie de achitare a furnizorilor mai mare de 30 zile in anul 2007 si o durata medie de achitare a furnizorilor mai mica de 30 zile in 2008.

Observam ca in anul 2007, societatea isi incaseaza creantele in 101 zile si plateste furnizorii in 35 zile. In anul 2008, Contructii Rosca SRL incaseaza creantele in aproximativ 77 de zile si plateste furnizorii in 23 zile.

. DURATA DE ROTATIE A ACTIVELOR TOTALE ( DAT )

DAT = soldul activelor totale *365 zile

cifra de afaceri

DAT o = 525282 *365 zile = 174.6 ~175 zile

1097848

DAT1 = 560101 *365 zile = 193.29 ~194 zile

1057651

Interpretare:

Durata medie de rotatie a activelor totale ( DAT ),ne arata numarul mediu de zile necesar pentru reinnoirea activelor imobilizate si circulante,adica reflecta gradul de reinnoire a activului total prin cifra de afaceri

In perioada analizata se constata reducerea vitezei de rotatie a activelor totale care este nefavorabil pentru societate.

2.5.5. DURATA DE ROTATIE A ACTIVELOR IMOBILIZATE (DAI)

DAI = soldul activelor imobilizate *365 zile

cifra de afaceri

DAI o = 135063 *365 zile = 44.90 ~ 45 zile


DAI 1 = 217200 *365 zile = 74.95 ~ 75 zile

1057651

Durata de rotatie a activelor imobilizate(DAI) ,ne arata numarul de zile necesare pentru reinnoirea activelor imobilizate pe seama cifrei de afaceri.


2.6 ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE ECONOMICA

Exprima eficienta utilizarii resurselor materiale si financiare in activitatea de exploatare la nivelul societatii in perioada analizata.

Nivelul ratelor de rentabilitate este redat in tabelul de mai jos:

Tabel nr.7

Nr.

Specificatie

Simbol

Um

Venituri din exploatare

Ve

Mii leu

Cheltuieli de exploatare

Che

Mii lei

Profit din exploatare

Pe = Ve-Che

Mii lei

Profit curent

Pc

Mii lei

Profit net

Pn

Mii leu

Capital propriu

Cpr

Mii lei

Activ total

At

Mii leu

Rata rentabilitatii veniturilor

rv = Pe / Ve

Rata rentabilitatii resurselor consumate

rc = Pe / Che

Rentabilitatea economica

re = Pe / At

Rentabilitatea financiara

rf = Pc / Cpr

Rentabilitatea veniturilor(rv) exprima eficienta valorificarii produselor si serviciilor oferite de unitate. Indicatorul inregistreaza o scadere in perioada analizata.

Rentabilitatea costurilor(rc) masoara eficienta consumului de resurse umane si materiale; inregistreaza scadere in perioada curenta fata de perioada anterioara.

Rentabilitatea economica (re) reprezinta remunerarea bruta a capitalurilor investite pe termen lung, atat proprii cat si imprumutate. Rentabilitatea economica trebuie sa fie la nivelul ratei minime de randament din economie (rata medie a dobanzii) si al riscului economic si financiar pe care si l-au asumat actionarii si creditorii unitati;valoarea acestei rate inregistreaza o scadere majora in anul 2008,fata de anul 2007.

Rentabilitate financiara masoara randamentul utilizarii capitalurilor proprii. Rata rentabilitatii financiare trebuie sa fie superioara ratei medii a dobanzii. Rata rentabilitati financiare are o tendinta de scadere determinata de cresterea mai agresiva a rezultatului net in comparatie cu capitalul propriu.

. RATA RENTABILITATII ECONOMICE BRUTE NOMINALE (REBN)

REBN= EBE *100

Cap.investit

Capitalul investit = active imobilizate brute + NFR + disponibilitati banesti

Capitalul investit o = 236970+233488+5684=476142

Capitalul investit 1 = 348465+144909+27224=520598

REBNo = 274051 *100= 57.55%

476142

REBN1 = 54361 *100 = 10.44%

520598

RATA RENTABILITATII ECONOMICE BRUTE REALE (REBR )

REBR = REB - Rinf

Rinf 2007 = 4,8%

Rinf 2008 = 6.3%

REBR 0 =

REBR 1 =

Interpretare:

Rata rentabilitatii economice brute masoara capacitatea societatii de a-si reinnoii capitalurile investite,reinnoire care ar trebuii sa se realizeze intr-o perioada de timp cat mai scurta.

In cazul economiilor dezvoltate,se considera corespunzatoare o rata a rentabilitatii economice brute superioara pragului de 25%,ceea ce inseamna ca societatea i-si poate reinoii capitalurile investite in max 4 ani.

In cazul economiei romanesti,acest prag minim va fii mai mic.

Rata rentabilitatii economice brute trebuie sa fie superioara ratei inflatiei pe economie,pentru ca societatea sa-si poata mentine activul sau economic.

In perioada analizata societatea a inregistrat o valoare a ratei rentabilitatii economice brute superioara ratei inflatiei pe economie,ceea ce ne arata ca societatea isi poate mentine activul sau economic,lucru valabil pe anul 2007, in anul 2008 inregistrand o valoare a REBR sub nivelul inflatiei,fapt ce dovedeste imposibilitatea mentinerii activului sau economic.

2.6.3. RATA RENTABILITATII ECONOMICE NETE NOMINALE (REN )

RENN = profitul din exploatare * 100

capitalurile investite

RENNo = 224230 * 100 = 47.09%

476142

RENN1 = 24692 * 100 = 4.74%

520598

2.6.3.1. RATA RENTABILITATII ECONOMICE BRUTE REALE

RENR = REN - Rinf

Rinf 2007 = 4,8%

Rinf 2008 = 6,3%

RENRo = 47,09%-4,8%=42,29%

RENR1 = 4,74%-6,3%=-1,56%

Rata rentabilitatii economice nete trebuie sa fie superioara ratei inflatiei pe economie,pentru ca societatea sa-si poata recupera integral eforturile depuse pentru desfasurarea activitatii.

Rata rentabilitatii economice nete in termeni reali,trebuie sa remunereze capitalurile investitite cel putin la nivelul ratei minime a dobanzii pe economie si sa remunereze riscul economic si financiar pe care si l-au asumat posesorii de capitaluri depuse la dispozitia sociatatii.

In perioada curenta, rata rentabilitatii economice nete este inferioara ratei inflatiei, lucru nefavorabil pentru societate.Acest fapt arata ca societatea nu isi poate pastra intregul activ economic.

RATA RENTABILITATII FINANCIARE ( RF )

RF = profitul net * 100

cap. proprii

RFo = 191611 * 100= 71.52%

267899

RF1 = 6354 * 100 = 2.31%

274253

Rata rentabilitatii financiare masoara randamentul utilizarii capitalurilor propri.

Renatabilitatea financiara remunereaza actionarii,fie prin acordarea de dividente fie prin cresterea rezervelor.

Ea trebuie sa fie superioara ratei medii a dobanzii din economie,pentru ca actiunile sau partile sociale ale societatii(emise de societate)sa fie atractive pentru potentialii investitori.

2.7 ANALIZA RATELOR DE RENTABILITATE COMERCIALA

RATA MARJEI COMERCIALE ( RMC )

RMC = marja comerciala in suma absoluta * 100

vanzarile de marfuri

MC o =0

MC 1 = 0

RMCo = 0

RMC1 = 0

Rata marjei comerciale este utilizata indeosebi de intreprinderile cu activitate comerciala, pentru a pune in evidenta strategia comerciala a acestora.

RATA MARJEI BRUTE DE EXPLOATARE ( REBE )

REBE = EBE * 100

CA

EBE o = 274051

EBE 1 = 54361

REBE0 = 274051 * 100 = 24.96%

1097848

REBE1 = 54361 * 100= 5.13%

1057651

2.7.3.RATA MARJEI NETE ( RMN )

RMN = profitul net * 100

cifra de afaceri

RMNo = 191611 * 100=17.45 %

1097848

RMN1 = 6354 * 100 = 0.6%

1057651

. RATA MARJEI BRUTE DE AUTOFINANTARE

RMCAF = capacitatea de autofinantare * 100

cifra de afaceri

CAFo =236949

CAF1 = 35712

RMCAF0 = 236949 * 100 =21.58%

1097848

RMCAF1 = 35712 * 100= 3.37%

1057651

RATA MARJEI ASUPRA VALORII ADAUGATE ( RMVA )

RMVA = EBE * 100

VA

EBE o =

VA o =

EBE 1 = 54361

VA 1 =

RMVAo =


RMVA1 = 54361 * 100= 28.07%

193597

In perioada analizata,observam o tendinta de scadere a marjei nete,asupra valorii adaugate si a marjei brute de autofinantare.

Aceasta scadere nefavrabila societatii,reflecta o inrautatire a eficientei globale a societatii,o diminuare a surplusului de resurse de care dispune societatea pentru a-si asigura dezvoltarea,si o scadere a rezultatului brut din exploatare.


2.8 ANALIZA PRAGULUI DE RENTABILITATE DIN EXPLOATARE

Riscul de exploatare evalueaza capacitatea societatii de a se adapta la timp si cu cel mai mic cost la variaria mediului in care isi desfasoara activitatea.

Aprecierea riscului de exploatare se realizeaza cu ajutorul pragului de rentabilitate.

Pragul de rentabilitate al exploatarii este redat in tabelul de mai jos:

Tabelul nr. 8

Nr.

Specificatie

Simbol

U.M.

Venituri din exploatare

Ve

Mii leu

Cheltuieli de exploatare

Che

Mii lei

Profit din exploatare

Pe = Ve-Che

Mii lei

Costuri variabile totale

Cv

Mii lei

Costuri fixe totale

Cf

Mii lei

Marja costurilor variabile

Mcv=Ve-Cv

Mii lei

Rata marjei costurilor variabile(%)

Rmcv%=Mcv/Ve

Pragul de rentabilitate din exploatare(pct critic)

Vepr=Cf/rmcv%

Mii lei

Rata riscului de exploatare

Rre= Vepr/Ve

Pragul de rentabilitate in zile(momentul realizarii pragului de rentabilitate)

Przile=Vepr/Ve*365zile

zile

Indicele de securitate

Is= Ve-Vepr/

Ve*100

Indicatorul de pozitie :

a

Flexibilitatea absoluta

a Ve-Vepr

Mii lei

b

Pozitia relativa a coef.de volabilitate(relativa)

a a /Vepr

0.06%

Coeficientul de elasticitate

Ke=Ve/(Ve-Vepr)

Pentru anul 2007,utilizam contul de profit si pierdere pentru determinarea cheltuielilor fixe si variabile din perioada anterioara.

Ch fixe o =484988*20%+0+97968*20%+45338+0+198692*20%+1753+0=203420,6

Ch variabile o = Cheltuieli de exploatare - Ch fixe o

=874342-203420,6=670921,4

Ch fixe

Ch variabile Cheltuieli de exploatare - Ch fixe 1

=1033230-218595,8=814634,2.

Interpretarea valorilor indicatorilor

Stare

Indicatorul

de pozitie

Momentul realizarii pragului de rentabilitate

Coeficientul de

elasticitate

min

max

min

Max

min

max

Risc mare de exploatare

Risc mediu de exploatare

Risc mic de exploatare

Indicatorul de pozitie se gaseste in anul 2007 in zona:"Risc mediu de exploatare" in apropierea limitei inferioare, aproape de zona:"Risc mare de exploatare".

Evolutia indicatorului de pozitie


Pragul de rentabilitate de exploatare sau punctul mort operational este punctul in care veniturile acopera cheltuielile din exploatare. Dupa acest prag activitatea de exploatare devine rentabila.

In anul 2007,pragul de rentabilitate este atins pe data de 17 aprilie,iar in anul 2008 pe data de 6 decembrie.

E indicat ca acest prag sa fie depasit pe la inceputul anului,fapt care ne arata ca activitatea societatii este rentabila.

Nivelul sau in anul 2007 se incadreaza in zona:"Risc mare de exploatare".

Evolutia pragului de rentabilitate


Coeficientul de elasticitate inregistreaza o crestere ,si se incadreaza in zona:"Risc mare de exploatare", peste limita superioara.

Evolutia coeficientului de elasticitate


Rata riscului de exploatare,inregistreaza o scadere care semnifica scaderea riscului de exploatare;faptul ca ea nu este modica,denota ca riscul de exploatare a scazut in perioada curenta fata de cea anterioara,ceea ce este favorabil pentru firma.

Indicele de securitate,coeficientul de rentabilitate si felxibilitatea absoluta,reflecta o tendinta usoara de scadere a riscului de exploatare.

Riscul de exploatare reflecta capacitatea sau incapacitatea societatii de a se adapta la: nevoile clientilor si la schimbarile survenite in mediul economic in care aceasta i-si desfasoara activitatea.

Studiile efectuate in economiile occidentale si dezvoltate din punct de vedere economic economic,clasifica societatile in raport cu riscul de exploatare (pragul de rentabilitate),astfel:

a)situatie instabila

In cazul in care veniturile din exploatare realizate de societate depasesc cu mai putin de 10% veniturile din exploatare aferente pragului de rentabilitate;

b)situatie relativ stabila

In cazul in care veniturile din exploatare relizate depasesc cu 10% - 20% veniturile din exploatare aferente pragului de rentabilitate.

c)situatia confortabila

In cazul in care veniturile realizate depasesc cu mai mult de 20% veniturile din exploatare aferente pragului de rentbilitate.

Evolutia ratei riscului de exploatare


2.9. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT

Riscul de faliment reflecta posibilitatea de aparitie a incapacitatii de onorare a obligatiilor scadente ale societatii.

Pentru aprecierea riscului de faliment vom apela la Metoda Altman

Metoda lui Altman

Nr.

Indicatori

Simbol

U.M.

Active imobilizate nete

In

Mii lei

Activ total

At

Mii lei

Cifra de afaceri

CA

Mii lei

Profit net

Pn

Mii lei

Capitaluri proprii(capitalizare bursiera)

Cp

Mii lei

Cheltuieli cu dobanzile

Chdob

Mii lei

Impozit pe veniturile microintreprinderilor

Ivn

Mii lei

Dividente redistribuite

Dr

Mii lei

Datorii pe termen lung si mediu

Dtlm

Mii lei

Subventii pt investitii

Sbvi

Mii lei

Provizioane pt riscuri si cheltuieli

Pv

Mii lei

Profit inainte de dobanzi si impozite

Pdi=Chdob +Ivn+Pn

Mii lei

Profitul reinvestit

Pr=Pn+Dr

Mii lei

Fondul de rulment

FR=Cp+Dtlm+

Sbvi+Pv+In

Mii lei

X1

FR/activ total

X2

Pr/Activ total

X3

Pdi/activ total

X4

Cp/Dtlm

X5

CA/activ total

Z = 1,2 X1 + 1,4 X2 + 3,3 X3 + 0,6 X4 + 1 X5

X1 = FR

activul total

X1o = 239172 = 0.45


X11 = 172133 = 0.30

560101

X2 = profitul reinvestit

activul total

Profitul reinvestit = profitul net - dividentele redistribuite

Profitul reinvestit = profitul net (R 29-contul de profit si pierdere)

X2o = 191611 = 0.36

525282

X21 = 6354 = 0.01

560101

X3 = profitul inainte de dobanzi si impozite

activul total

X3o = 202836= 0.38

525282

X31 = 20070 = 0.035

560101

X4 = capitalizarea bursiera

datoriile totale

X4o = 267899 = 0.97

257383

X41 = 274253= 0.95

285848

X5 = cifra de afaceri

activul total

X5o = 1097848= 2.09

525282

X51 = 1057651 = 1.28

560101

Zo

Z1

Interpretare:

Daca Z < 1,8 starea de faliment este iminenta;

Daca Z > 3 situatia financiara este buna si bancherul poate avea incredere intreprinderea respectiva intrucat este solvabila;

Daca 1,8 < Z < 3 situatia financiara a intreprinderii este dificila, cu performante vizibil diminuate si apropiate starii de faliment, insa este posibila o relansare a activitatii daca se adopta o strategie financiara corespunzatoare.

INTERPRETAREA VALORILOR : Modelului Altman

In perioada curenta,valoarea lui Z se incadreaza in a treia situatie,cand Z> 1,8,care releva faptul ca societatea se afla intr-o situatie dificila, in care prformantele sunt diminuate si apropiate starii de faliment.Exista si posibilitatea relansarii activitatii in cazul adoptarii unei strategii financiare corespunzatoare,lucru incert insa. Din punct de vedere bancar societatea beneficiaza de un grad extrem de scazut de incredere,deoarece nu este solvabila.


Capitolul 3.

CONCLUZIILE DIAGNOSTICULUI FINANCIAR

3.1Puncte tari

Ø      Societatea a incheiat fiecare exercitiu financiar cu profit.

Ø      Rata stabilitatii financiare in anul 2007 este peste valoarea normala de 66%(71%) iar in anul 2008 prezinta o tendinta de scadere ajungand la valoare de 69 % care reflecta un grad de siguranta, apropiindu-se de valoarea normala .

Ø      In anul 2007 rata autonomiei financiare globale are un nivel putin peste pragul normal de 50% fiind de 51%, manifestand o tendinta de scadere in anul 2008 atingand valoare de 49%.

Ø      Pe intreaga perioada analizata fondul de rulment este pozitiv si inregistreaza o crestere continua favorabila in perioada analizata, deoarece capitalul permanent creste intr-o masura mai mare decat cresc activele imobilizate, ca urmare a faptului ca societatea a contractat credite pe termen mediu si lung.

Ø      Trezoreria neta este pozitiva in amandoi anii analizati,si reprezinta un surplus financiar degajat de activitatea rentabila a societatii(adica o crestere a capacitatii reale de finantare a investitiilor),precum si echilibrul financiar al societatii pe termen scurt si foarte scurt. Trezoreria neta inregistreaza o crestere in perioada curenta fata de perioada anterioara.

Ø      Valoarea supraunitara a ratei lichiditatii generale, si in usoara scadere,dovedeste faptul ca societatea are capacitatea de a-si achita datoria exigibila pe termen scurt din activele circulante detinute in patrimoniu.

3.2Puncte slabe

Ø      Disponibilitatile banesti prezinta o tendinta de reducere in perioada curenta.

Ø      Scaderea fondului de rulment reflecta scaderea marjei de securitate pe care o are intreprinderea.

Ø      Fondul de rulment propriu negativ al firmei arata faptul ca societatea a apelat la imprumuturi care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an,pentru a putea acoperii valoarea activelor achizitionate, respectiv reflecta faptul ca societatea nu se afla in deplina autonomie financiara.

Ø      Rata de finantare a activelor imobilizate nete,este subunitara in perioada analizata,ceea ce ne arata existenta unui dezechilibru financiar pe termen lung.

Ø      Durata de incasare a creantelor e mult mai mare in comparatie cu durata medie de plata a obligatiunilor. Observam ca in anul 2007, societatea isi incaseaza creantele in 101 zile si plateste furnizorii in 35 zile. In anul 2008, Contructii Rosca SRL incaseaza creantele in aproximativ 77 de zile si plateste furnizorii in 23 zile.

Ø      Societatea inregistreaza in perioada analizata o rata a datoriilor financiare mai mica decat nivelul asiguratoriu de 0,5; ceea ce ne arata faptul ca societatea nu poate solicita obtinerea unui credit bancar pe termen lung sau mediu.

Ø      In perioada curenta, rata rentabilitatii economice nete este inferioara ratei inflatiei, lucru nefavorabil pentru societate.Acest fapt arata ca societatea nu isi poate pastra intregul activ economic.

Ø      In anul 2007,pragul de rentabilitate este atins pe data de 17 aprilie,iar in anul 2008 pe data de 6 decembrie.E indicat ca acest prag sa fie depasit pe la inceputul anului,fapt care ne arata ca activitatea societatii este rentabila. Nivelul sau in anul

2007 se incadreaza in zona:"Risc mare de exploatare".

3.3Riscuri

Conform Metodei Altman de diagnosticare, societatea se afla intr-o situatie dificila, in care prformantele sunt diminuate si apropiate starii de faliment.Exista si posibilitatea relansarii activitatii in cazul adoptarii unei strategii financiare corespunzatoare,lucru incert insa. Din punct de vedere bancar societatea beneficiaza de un grad extrem de scazut de incredere,deoarece nu este solvabila.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate