Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Studiu de caz: Ajutor de minimis pentru dezvoltarea si modernizarea SC Beta ROMANIA SRL Bacau


Studiu de caz: Ajutor de minimis pentru dezvoltarea si modernizarea SC Beta ROMANIA SRL Bacau


  ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE

FACULTATEA DE FINANTE ,BANCI,ASIGURARI SI BURSE DE VALORI

O NOUA VIZIUNE ASUPRA AJUTORULUI DE STATStudiu de caz:

Ajutor de minimis pentru dezvoltarea si modernizarea

SC Beta ROMANIA SRL Bacau

CUPRINS:

PARTEA I

INTRODUCERE

1. SUPORT TEORETIC

1.1. Cadrul legal al controlului ajutoarelor de stat in U.E. si explicit in Romania.Structura institutionala

1.2. Stuctura ajutoarelor de stat

1.2.1. Elemente si tasaturi ale ajutoarelor de stat

1.2.2. Resurse de stat

1.2.3. Tipuri de ajutoare potrivit Tratatului privind Instituirea UE

1.2.4. Metodologia de evaluare a ajutoarelor de stat

PARTEA A II A

1. SUPORT LEGISLATIV

1.1 Temei Juridic

Criterii de eligibilitate a solicitantului

Cheltuieli eligibile

DESTINATIA AJUTORULUI DE STAT MINIMIS

2.1 S.C. Beta S.R.L-fisa de prezentare

Caiet de sarcini

2.3 Clauze obligatorii ale contractului

2.3.1 Obiectul principal al contractului

2.3.2 Pretul contractului

Durata contractului

2.3.4. Executarea contractului

Documentele contractului

Obligatiile principale ale furnizorului

2.3.7. Obligatiile principale ale achizitorului

2.3.8. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

2.4. Clauze specifice ale contractului

2.4.1. Garantia de buna executie a contractului

2.4.2. Receptie, inspectii si teste

2.4.3. Ambalare si marcare

2.4.4. Livrarea si documentele care insotesc produsele

2.4.5. Asigurari

2.4.6. Servicii

2.4.7. Perioada de garantie acordata produselor

2.4.8. Cesiunea

2.4.9. Forta majora

2.4.10. Solutionarea litigiilor

3. LICITATIE

3 Referat de necesitate

Anunt licitatie Electrostivuitor-Invitatie de participare

3.3. Lista ofertantilor care au depus oferta in termenul limita de depunere

3.4. Decizie comisie de evaluare

3.5. Declaratie pe proprie raspundere

REGULI PRIVIND MONITORIZAREA SI SUPRAVEGHERE AJUTORULUI DE MINIMIS

5. CONCLUZII

PARTEA I

INTRODUCERE

Prezenta lucrare trateaza o noua viziune a ajutoarelor de stat in Romania in perioada post aderare U.E. prin raportare la studiul de caz al S.C. Beta Romania S.R.L. care a beneficiat de ajutor de tip minimis pentru dezvoltare si modernizare.

Sectoarele industriale aflate in dificultate,preintampinarea somajului,dorinta de a promova inovarea in domeniul tehnologic sau chiar corectarea unor erori economice reprezinta probleme ce cauta a fi solutionate prin intermediul ajutorelor de stat. Insa existenta lor pune in dificultate Piata unica a Uniunii Europene deoarece prin sustinerea intreprinderilor unui stat prin intermediul ajutoarelor genereaza intr-un alt stat membru somaj. Din acest motiv,in cadrul Pietei unice europene ajutorul de stat trebuie sa fie reglementatla nivelul supranational al U.E.

Dreptul comunitar al ajutorului de stat presupune tratarea unor aspecte de importanta sociala,economica si politica precum si solutionarea unor variate probleme de ordin juridic. Sursele acestuia sunt constituite in cadrul Tratatului Comunitatii Europene, Jurisprudenta Curtilor Europene si normele izvorate din practica Comisiei Europene.

Art87(1) din Tratatul CE cuprinde interdictia generala a ajutoarelor de stat,in timp ce art.87(2) enumera forme de ajutor de stat care sunt compatibile cu piata comuna (intitulate exceptii legale sau automate). Pe de alta parte art. 88 stipuleaza procedura in cadrul careia Comisia tine sub supraveghere toate ajutoarele existente examinand propunerile inainte de a acorda sau modifica ajutoarele respective. Nu in ultimul rand, in baza art.89 din Tratatul CE s-a adoptat prin Consiliul de Ministri Regulamentul nr 659/1999 .

Economia Romaniei fiind bazata pe libera intiativa si concurenta este o economie de piata conform art.134 al Constitutiei , de asemenea Statul este nevoit sa asigure „libertatea comertului,protectia concurentei loiale si crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie”. Astfel se urmareste satisfacerea necesitatilor consumatorilor cand acestia pot beneficia de bunuri si servicii in cele mai bune conditii posibile printr-o politica de concurenta ce ar stimula inovatia si progresul tehnic ca instrumente spre o eficienta economica. Insa alteori ajutoarele de stat pot diminua eficienta alocarii resurselor, situatie care va contrabalansa corectarea deficientelor pietei. Tocmai pentru a fi luate masuri corespunzatore asupra diferitelor situatii ce pot aparea prin orice “ajutor public care distorsioneaza concurenta prin favorizarea anumitor intreprinderi sau productia anumitor bunuri „ se urmareste ca obiectiv asigurarea transparentei cu privire la acordarea ajutoarelor de stat prin sistemul raportarii anuale. In prezent apropierea legislatiei nationale la normele comunitare in domeniul ajutorului de stat reprezinta o sarcina primara a Romaniei.

Abordand un alt aspect, cel al acquis-ului comunitar, sesizam care sunt regulile care guverneaza ajutorul de stat:

O legislatie noua care prevede introducerea unui mecanism de monitorizare a ajutorelor de stat in Romania care sa permita controlul transparent prin instrumente legislative.

La nivel national, principalul act legislativ este Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1042 din 28 decembrie 2006, aprobata si modificata prin Legea nr. 137 din 17 mai 2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 354 din 24 mai 2007. Romania aplica direct legislatia comunitara relevanta in domeniul ajutorului de stat (Regulamente, Comunicari etc.). De asemenea, jurisprudenta CEJ si CFI se aplica in mod direct.

La nivel comunitar, principala legislatie este reprezentata de articolele 87 - 89 din Tratatul CE, forma actualizata; articolul 36 - ex 42 agricultura; articolul 73 – ex 77 transport; articolul 86 (2) SIEG (Servicii de Interes Economic General); articolele 4c si 95 din Tratatul CECO (Comunitatea Europeana a Carbunelui si Otelului).

Legislatia abrogata: Legea nr.143/1999 privind ajutorul de stat si-a incetat valabilitatea la data de 31 decembrie 2006, intrucat contravine Tratatului de instituire a Comunitatii europene.

Prima observatie care se impune mentionata este faptul ca exista diferente intre Legea nr.143/1999 – abrogata si Legea 137/2007 pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/21 decembrie 2006 – aprobata, astfel:

Legea nr. 143 din 27 iulie 1999 privind ajutorul de stat – abrogata, se caracteriza prin:

asigura modalitati corespunzatoare pentru autorizarea, acordarea, controlul, inventarierea, monitorizarea si raportarea ajutorelor de stat prin competentele Consiliului Concurentei[4]. Atributiile Consiliului Concurentei in domeniul ajutorelor de stat confrorm legii ajutoarelor de stat sunt:

evaluare notificari asupra intentiilor de acordare a ajutoarelor de stat si emiterea deciziilor;

supravegherea aplicarii deciziilor;

sesizarea autoritatilor ce cotroleaza bunul demers al Legii ajutoarelor de stat;

elaborarea Inventarului anual;

monitorizare, supraveghere si efectuarea raportului anual al ajutoarelor de stat.

Legea privind ajutorul de stat nr 137/17 mai 2007 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr. 117 din 21 decembrie 2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat - adoptata:

transfera competentele de autorizare a ajutoarelor de stat de la Consiliul Concurentei la Comisia Europeana iar legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat va fi direct aplicabila in Romania;

Scopul ei este de a reglementa procedurilor nationale in materia ajutorului de stat, in vederea aplicarii art. 87-89 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene si a legislatiei secundare adoptate in baza acestora;

Consiliul Concurentei indeplineste rolul de autoritate de contact in raporturile dintre Comisia Europeana si autoritatile si institutiile publice, inclusiv institutiile publice implicate in procesul de privatizare, denumite in continuare autoritati, alti furnizori de ajutor de stat si beneficiarii de ajutor de stat, implicati in procedurile din domeniul ajutorului de stat

Consiliul Concurentei acorda asistenta de specialitate in domeniul ajutorului de stat autoritatilor, altor furnizori si beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor asumate de Romania in acest domeniu, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv in cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie masuri de natura ajutorului de stat.

Consiliul Concurentei asigura informarea autoritatilor, altor furnizori de ajutor de stat, a beneficiarilor si a publicului privind reglementarile europene in domeniul ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative si de jurisprudenta si alte materiale informative, precum si prin organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinte si altele asemenea

Consiliul Concurentei colaboreaza cu autoritatile, alti furnizori si beneficiarii de ajutor de stat si ii sprijina in vederea aplicarii corespunzatoare a legislatiei comunitares;

Consiliul Concurentei colaboreaza cu autoritatea competenta sa reprezinte Romania in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene in cazurile privind ajutorul de stat

SUPORT TEORETIC

Structura ajutoarelor de stat

1.2.1. Elemente si trasaturi ale ajutoarelor de stat

Ce este ajutorul de stat ?

Articolul 87(1) din Tratatul CE stabileste criteriile ce trebuie indeplinite, cumulativ, pentru a ne afla in prezenta unei masuri de natura ajutorului de stat, si anume:

favorizeaza anumite intreprinderi sau productia anumitor bunuri,

este acordat de stat sau din resurse de stat,

distorsioneaza sau ameninta sa distorsioneze concurenta,

afecteaza comertul intre Statele Membre.

Daca este absolut sigur ca una sau mai multe din aceste conditii nu este/nu sunt indeplinita/e, nu sunt implicate elemente de ajutor de stat.

Scopul ajutorului de stat:

Legea nr. 143 din 27 iulie 1999 privind ajutorul de stat

reglementarea modalitatilor de autorizare, acordare, control, inventariere, monitorizare si raportare a ajutorului de stat, in vederea crearii si mentinerii unui mediu concurential normal.

Ordonantei de Urgenta nr. 117 din 21 decembrie 2006 :

ordonanta de urgenta are ca scop reglementarea procedurilor nationale in materia ajutorului de stat, in vederea aplicarii art. 87-89 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene si a legislatiei secundare adoptate in baza acestora.

Cum identificam un ajutor de stat?

Finantarea publica si ajutorul de stat nu reprezinta unul si acelasi lucru, adica finantarea publica nu reprezinta in mod necesar un ajutor de stat. Faptul ca sunt implicate fonduri publice nu reprezinta o conditie suficienta pentru ca o masura sa fie ajutor de stat.

Beneficiarul poate fi persoana juridica de drept public, privat sau un Parteneriat Public Privat (PPP). Pentru a vorbi de ajutor de stat, trebuie sa fie implicat un beneficiu, acordat din resurse de stat unei entitati economice care activeaza intr-un domeniu de activitate in interiorul UE. Entitatea nu trebuie neaparat sa fie implicata ea insasi in comertul cu Statele Membre. Problema este daca activitatea derulata se efectueaza si in cadrul comertului dintre Statele Membre, cum ar fi de exemplu asigurarile, constructiile, sistemul bancar. In prezent exista foarte putine activitati care nu sunt efectuate si intre Statele Membre si care nu afecteaza concurenta. Daca entitatea nu deruleaza o activitate economica, nu este vorba de ajutor de stat din punctul de vedere al acestor reguli.

De ce trebuie sa respectam regulile de ajutor de stat? De ce ne intereseaza aceste reguli?

Ajutoarele de stat neautorizate sunt considerate ilegale. Consecintele acordarii unor astfel de ajutoare sunt urmatoarele:

plata ajutoarelor poate fi suspendata;

firmele vor trebui sa ramburseze respectivele ajutoare cu dobanda aferenta;

poate fi necesara modificarea politicilor economice ale statului;

poate fi necesara amendarea legislatiei;

agentii economici beneficiari pot fi dati in judecata, de concurenti, pentru daune.

1.2.2. Resurse de stat

Transfer de resurse de stat

Normele privind ajutorul de stat cuprind exclusiv masuri care implica transferul de resurse de stat (inclusiv de la autoritati nationale, regionale si locale, banci si fundatii publice etc.). Mai mult, nu este necesar ca ajutorul sa fie acordat de stat ca atare. Ajutorul poate fi acordat de un organism intermediar public sau privat desemnat de catre stat. Acest aspect priveste, de exemplu, cazurile in care o banca privata are responsabilitatea de a gestiona o schema de ajutor pentru IMM-uri, finantata de stat.

Transferurile financiare care constituie ajutor pot lua mai multe forme: subventii sau reducerea dobanzii, garantii pentru imprumuturi, provizioane aferente metodei de amortizare accelerata, injectii de capital, scutiri fiscale etc.

Avantaj economic

Ajutorul trebuie sa se materializeze intr-un avantaj economic de care intreprinderea nu ar fi beneficiat in mod normal. Exemple mai putin evidente de tranzactii care indeplinesc aceasta conditie sunt date mai jos:

• O firma achizitioneaza/inchiriaza teren aflat in proprietate publica, la un pret mai mic decat nivelul pietei;

• O societate comerciala vinde statului un teren la un pret mai mare decat nivelul pietei;

• O societate comerciala se bucura de acces privilegiat la infrastructura fara a plati vreo taxa;

• O intreprindere obtine capital de risc de la stat in conditii care sunt mai avantajoase decat cele pe care le-ar obtine de la un investitor privat.

Selectivitate

Ajutorul de stat trebuie sa fie selectiv, afectand astfel echilibrul intre anumite firme si competitorii acestora. „Selectivitatea” este ceea ce diferentiaza ajutorul de stat de asa-numitele „masuri generale”, respectiv masurile care se aplica tuturor firmelor din toate sectoarele economice dintr-un Stat Membru (de exemplu, majoritatea masurilor fiscale nationale).

O schema este considerata „selectiva” daca autoritatile care o gestioneaza se bucura de o anumita putere discretionara. Criteriul selectivitatii este de asemenea indeplinit daca schema se aplica doar unei portiuni din teritoriul unui Stat Membru.

Efectul asupra concurentei si al comertului

Ajutorul trebuie sa aiba un efect potential asupra concurentei si comertului intre Statele Membre. Este suficient daca se poate arata ca beneficiarul este implicat intr-o activitate economica si ca activeaza pe o piata in care exista activitati de comert intre State Membre.

Natura beneficiarului nu este relevanta in acest context (chiar si o organizatie non-profit se poate angaja in activitati economice).

Comisia a este de parere ca ajutorul constituit din sume mici (ajutor de minimis) nu are un efect potential asupra concurentei si comertului intre Statele Membre. Comisia considera asadar ca un asemenea ajutor nu intra sub incidenta articolului 87 alineatul (1) din Tratat.

1.2.3. Tipuri de ajutoare potrivit Tratatului privind Instituirea UE[5]

Ajutoare compatibile

Masurile de ajutor care indeplinesc criteriile precizate la articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE sunt, in principiu, incompatibile cu Piata comuna. Cu toate acestea, principiul incompatibilitatii nu merge pana la o interzicere totala. Articolul 87 alineatele (2) si (3) din Tratat specifica un numar de cazuri in care ajutorul de stat poate fi considerat acceptabil (asa-numitele 'exceptii'), respectiv ajutoarele compatibile. Existenta acestor exceptii justifica, de asemenea, verificarea de catre Comisia Europeana a proiectelor de masurilor de ajutor de stat, dupa cum se prevede in articolul 88 din Tratat.

Acest articol prevede ca Statele Membre trebuie sa notifice Comisia in ceea ce priveste orice intentie de a acorda un ajutor de stat inainte de punerea in aplicare a acesteia. De asemenea, articolul confera Comisiei puterea de a decide daca masura de ajutor propusa este compatibila sau de a hotari „suspendarea sau modificarea ajutorului de catre statul in cauza”.

In exercitarea prerogativelor sale, Comisia a elaborat abordari specifice in functie de marimea firmei, amplasamentul sau, industria in cauza, scopul ajutorului etc. Pentru a asigura transparenta, previzibilitatea si securitatea juridica, Comisia a facut publice criteriile pe care le utilizeaza atunci cand verifica compatibilitatea masurilor de ajutor notificate.

Aceste publicatii au luat forma de 'Regulamente,' „Comunicari”, „Cadre”, „Orientari” si 'Scrisori' catre Statele Membre.

Putem distinge trei categorii principale de ajutor compatibil conform articolului 87 alineatul (3) litera (a) si articolului 87 alineatul (3) litera (c) din Tratat:

(a) Ajutor regional

Articolul 87 alineatul (3) litera (a) si articolul 87 alineatul (3) litera (c) din Tratat ofera o baza pentru acceptarea masurilor de ajutor de stat destinate sa abordeze probleme regionale:

• Articolul 87 alineatul (3) litera (a) din Tratat se aplica ajutorului de stat pentru promovarea dezvoltarii „regiunilor in care nivelul de trai este anormal de scazut sau in care exista un grad de ocupare a fortei de munca extrem de scazut”.

• Articolul 87 alineatul (3) litera (c) din Tratat trateaza ajutoarele pentru alte tipuri de regiuni (nationale) cu probleme, „ajutoare destinate sa faciliteze dezvoltarea anumitor regiuni economice”. Acest articol da Statelor Membre posibilitatea de a ajuta regiuni care sunt dezavantajate comparativ cu media nationala. Lista regiunilor care se califica pentru aceasta exceptie este decisa de asemenea de catre Comisie, dar la propunerea Statelor Membre. Statele Membre pot utiliza criterii nationale pentru a-si justifica propunerea.

Criteriile utilizate pentru evaluarea ajutorului regional sunt prezentate in „Orientarile privind ajutorul regional national pentru 2007-2013”.

(b) Alte norme orizontale

Normele „orizontale” stabilesc pozitia Comisiei cu privire la anumite categorii de ajutor care sunt destinate sa abordeze probleme care pot aparea in orice industrie si regiune.

Pana in prezent, Comisia a adoptat „Cadre”, „Orientari” sau „Regulamente de exceptare pe categorii” care stabilesc criteriile ce trebuie aplicate urmatoarelor categorii de ajutor:

• ajutor pentru combaterea schimbarilor climatice si pentru protectia mediului;

• ajutor pentru cercetare, dezvoltare si inovare;

• ajutor pentru salvarea si restructurarea firmelor aflate in dificultate;

• ajutor pentru intreprinderile mici si mijlocii;

• ajutor pentru ocuparea fortei de munca;

• ajutoare pentru formare;

• ajutor pentru capitalul de risc;

• ajutor pentru servicii de interes economic general.

(c) Norme sectoriale

Comisia a adoptat de asemenea norme specifice in functie de industrie (norme „sectoriale”), care definesc abordarea sa cu privire la ajutorul de stat in anumite industrii. Cele mai importante, in acest context, sunt urmatoarele:

• Sectoare specifice

De-a lungul anilor, au fost adoptate norme speciale pentru o serie de sectoare caracterizate printr-o serie de probleme sau exigente care trebuiau rezolvate printr-un set specific de norme. Acestea includ, in prezent, sectoarele de productie audiovizuala, radiodifuziune, carbune, electricitate (costuri irecuperabile), servicii postale si constructii navale. Exista, de asemenea, restrictii specifice in ceea ce priveste acordarea de ajutor industriei otelului si industriei fibrelor sintetice.

• Agricultura, silvicultura, pescuitul si acvacultura

Normele care se aplica acestor sectoare sunt stabilite, in principal, in Orientarile comunitare privind ajutorul de stat pentru sectorul agricol si silvic pentru 2007-2013 si in Orientarile comunitare privind examinarea ajutorului de stat pentru pescuit si acvacultura.

• Transporturi

In sectorul transportului rutier, se aplica majoritatea normelor generale privind ajutorul de stat [inclusiv Regulamentul de minimis, desi exista un numar de exceptii (de exemplu echipamentul de transport nu este in general eligibil pentru ajutor, ajutorul pentru achizitionarea de vehicule pentru transportul rutier de marfuri este exclus din Regulamentul de minimis, iar plafonul de minimis este redus la 100 000 EUR pentru sectorul transportului rutier)].

Normele sectoriale privind ajutorul de stat se aplica in alte sectoare din domeniul transporturilor (transport feroviar, aerian, maritim si fluvial).

(d) Instrumente de ajutor specifice

Comisia a publicat un numar de Comunicari pentru a oferi indrumare pentru utilizarea instrumentelor de ajutor specifice (garantii, ajutor fiscal, injectii de capital) sau pentru calcularea cuantumului ajutorului.

1.2.4. Metodologia de evaluare a ajutoarelor de stat

Bazandu-se pe experienta si expertiza acumulate de-a lungul timpului, programul de reforma a ajutoarelor de stat a introdus o abordare economica mai precisa in ceea ce priveste evaluarea cazurilor de ajutor de stat. Definirea unei metodologii si a unor criterii economice mai precise de evaluare a elementelor pozitive si negative a unei masuri de ajutor de stat a avut drept obiectiv „acordarea unui volum mai mic de ajutoare de stat, dar mai bine directionate”.

Evaluarea compatibilitatii unui ajutor reprezinta, in principal, analiza efectelor pozitive ale ajutorului (in termeni de contributie la realizarea unui obiectiv de interes comun bine definit) comparativ cu efectele negative ale acestuia (in principal denaturarea concurentei si a comertului), ceea ce constituie „testul comparativ”. Pentru ca ajutorul sa fie declarat compatibil, acesta trebuie sa fie necesar si proportional pentru realizarea unui obiectiv specific de interes comun.

Cu toate acestea, abordarea economica mai precisa nu inseamna ca fiecare caz de ajutor de stat face obiectul unei evaluari aprofundate specifice. Utilizand rationamentul economic al testului comparativ, Comisia Europeana a tinut seama de cerintele economice atunci cand a stabilit normele generale privind ajutoarele de stat, oferind, in acelasi timp, posibilitatea folosirii sistemului de control cel mai adecvat. In consecinta, cazurile cu cele mai mici efecte de denaturare nu sunt considerate ajutor de stat (ajutorul de minimis).

In al doilea rand, cazurile pentru care se poate elabora ex ante un set de criterii de compatibilitate usor de aplicat sunt scutite de obligatia de notificare (ajutoarele de stat incluse in Regulamentul general de exceptare pe categorii de ajutoare).

Urmatorul nivel, evaluarea standard, permite Comisiei sa analizeze majoritatea cazurilor de ajutor in raport cu conditiile predefinite (inclusiv intensitatile ajutorului predefinite) in scopul asigurarii proportionalitatii si necesitatii ajutorului, precum si a efectelor limitate de denaturare ale acestuia, si anume pentru care evaluarea economica precisa este efectuata in bloc in prealabil si, este reflectata in prezumtiile legale ale normelor.

Ultimul nivel de control – evaluarea detaliata – se aplica acelor cazuri care pot determina efectele de denaturare cele mai grave, in cazul carora Comisia verifica fundamentarea economica a ajutorului de la caz la caz.

Elementul de baza al abordarii economice mai precise il constituie testul comparativ.

Acesta reprezinta, in principal, o analiza costuri - beneficii a masurii propuse.

Testul comparativ contine urmatoarele elemente de analiza:

1. Obiectiv de interes comun bine definit

Ajutorul ar trebui sa aiba un obiectiv de interes comun bine definit (precum cresterea economica, ocuparea fortei de munca, coeziunea, protectia mediului inconjurator etc.).

Acesta poate atat include obiective de eficienta, cat si de echitate. Obiectivul de eficienta vizeaza corectarea unei disfunctionalitati a pietei (de exemplu efecte externe, informatii imprecise si probleme de coordonare). Obiectivele de echitate pot include, de exemplu, incadrarea in munca a lucratorilor cu handicap sau incurajarea intreprinderilor sa creeze uzine in regiuni defavorizate. In anumite cazuri, ajutorul poate fi autorizat, de asemenea, pentru promovarea tranzitiei catre piete mai eficiente.

2. Instrument bine conceput

Ideea fundamentala este de a stabili daca ajutorul este adecvat pentru realizarea obiectivului de interes comun identificat mai sus. In acest scop, raspunsurile la urmatoarele trei intrebari vor fi cruciale:

• Ajutorul de stat este un instrument de politica adecvat? Fara a influenta alegerea Statelor Membre in materie de instrumente de politica, ajutoarele de stat ar trebui utilizate in cazurile in care avantajele utilizarii unui instrument selectiv (precum ajutorul de stat) sunt stabilite si demonstrate.

• Masura are efect stimulativ? Ajutorul schimba comportamentul beneficiarului? Ca urmare a primirii ajutorului, beneficiarul ar trebui sa desfasoare activitati (i) pe care nu le-ar desfasura deloc in absenta ajutorului sau (ii) pe care le-ar desfasura numai partial sau in mod diferit. Obiectivul este de a se evita acordarea de ajutor de stat pentru o activitate pe care intreprinderea in cauza ar desfasura-o oricum, chiar si in absenta ajutorului, in aceeasi masura (de exemplu, o formare pe care o intreprindere ar trebui oricum sa o asigure angajatilor sai pentru a putea functiona).

• Masura de ajutor este proportionala cu problema abordata? Aceasta intrebare este menita sa stabileasca daca aceeasi modificare de comportament ar fi putut fi obtinuta cu un ajutor mai mic. Suma si intensitatea ajutorului trebuie sa se limiteze la minimul necesar pentru ca activitatea sa aiba loc. In mod normal, ajutorul este considerat proportional daca sunt respectate intensitatile maxime de ajutor stabilite de legislatie.

In scopul realizarii analizei, Comisia trebuie sa identifice un scenariu contrafactual. Acesta consta in compararea proiectului care beneficiaza de ajutor cu situatia ipotetica in care nu s-ar acorda ajutor. Numai in acest mod pot fi analizate anumite obiective de interes comun (de exemplu o disfunctionalitate a pietei) si efectul stimulativ (s-a inregistrat o schimbare in comportamentul beneficiarului?).

3. Analiza efectelor pozitive si negative/bilant global pozitiv

Acest punct vizeaza efectele negative posibile ale ajutorului si masura in care acestea sunt compensate de efectele pozitive.

Efectele negative sunt, in principal, efecte de denaturare a concurentei si comertului. Efectele negative pot cuprinde prevenirea iesirii si mentinerea acestora pe linia de plutire, excluderea investitiilor private, afectarea stimulentelor dinamice, costurile cu ajutoarele de stat legate de cheltuielile fiscale etc.

Pentru ca ajutorul sa fie considerat compatibil, un volum mare de efecte negative trebuie compensate intr-o masura suficienta printr-un nivel ridicat corespunzator al efectelor pozitive ale ajutorului. In scopul realizarii acestei analize, cele doua tipuri de efecte ar trebui exprimate atat in termeni calitativi, cat si, in masura posibilitatilor, cantitativi. Comisia va efectua o evaluare globala a impactului acestora asupra producatorilor si consumatorilor de pe pietele vizate de masura de ajutor. Rezultatul global va depinde de o serie de caracteristici ale masurii de ajutor propuse si va fi evaluat de la caz la caz pentru masurile care fac obiectul evaluarii detaliate.

PARTEA A II A

1. SUPORT LEGISLATIV

In baza reglemetarilor in vigoare ce urmeaza a fi descrise in acest capitol, SC Beta ROMANIA SRL Bacau a urmat procedura ce s-a finalizat cu acordarea ajutorului de stat de tip minimis[7]. Indeplinind cumulativ conditiile necesare derularii procesului,sustinand cu documentele prevazute prin lege, societatea a solicitat ajutorul de stat. Ulterior verificarilor comisiilor de acordare ajutor minimis, acesta din urma a fost aprobat si eliberat in transele, limitele si conditiile mentionate in regulament. S-a continuat cu o permanenta monitorizare a tuturor activitatilor firmei pentru ca de-a lungul celor 3 ani prin supravegherea destinatiilor ajutorului nerambursabil firma SC Beta ROMANIA SRL Bacau sa continue respectarea normelor stabilite contractual.

Temei Juridic

Aderarea Romaniei la Uniunea Europeana presupune noi cerinte pentru intreprinderile romanesti, cu precadere pentru cele din categoria intreprinderilor mici si mijlocii, acestea trebuind sa faca fata cerintelor Pietei Unice. In momentul de fata exista decalaje intre tara noastra si tarile membre cu privire la o serie de factori care confera competitivitate (de ex. costuri de productie si costuri de distributie). In aceasta directie pentru ca intreprinzatorii romani sa faca fata presiunilor competitiei si factorilor de piata din Uniunea Europeana statul roman trebuie sa dezvolte o strategie pentru alocarea unor

resurse financiare care sa vina in sprijinirea acestora in fata intreprinzatorilor din statele membre. Unitatea de implementare desemnata pentru administrarea schemei de ajutor de stat este Directia Generala Ajutor de Stat, Practici Neloiale si Preturi Reglementate din cadrul Ministerului Finantelor Publice.

ART. 4

(1) Ajutorul de minimis se acorda de la bugetul de stat prin bugetul Ministerul Finantelor Publice - Actiuni generale - sub forma de granturi. Valoarea ajutorului acordat se exprima in forma bruta, adica inainte de deducerea impozitelor directe.

(2) Ajutoarele platibile in mai multe transe sunt actualizate la valoarea de la data acordarii lor.

ART. 5

(1) Intreprinderile beneficiare vor depune la Ministerul Finantelor Publiceo declaratie scrisa referitoare la alte ajutoare de minimis primate pe parcursul precedentilor 2 ani fiscali si al anului fiscal in curs.

(2) Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor, va informa in scris intreprinderile cu privire la cuantumul ajutorului si la caracterul acestuia de minimis, facand referire explicita la prevederile comunitare in domeniu.

ART. 6

(1) Ministerul Finantelor Publice va acorda un nou ajutor de minimis doar dupa ce a verificat ca acesta nu ridica suma totala a ajutoarelor de minimis primite pe parcursul perioadei relevante de 3 ani fiscali consecutive la un nivel care sa depaseasca pragul de 200.000 euro, echivalent in lei.

(2) Ajutorul nu poate fi fractionat pentru a se incadra in pragul maxim admis.

(3) Ajutorul de minimis nu poate fi cumulat cu un alt ajutor de stat pentru aceleasi costuri eligibile, daca printr-o astfel de cumulare ar rezulta depasirea intensitatii fixate in circumstante specifice pentru fiecare caz in parte de regulamente sau decizii de exceptare in bloc ale Comisiei Europene.

ART. 7

Ministerul Finantelor Publice va pastra o evidenta a ajutoarelor de minimis acordate in baza schemei instituite prin prezenta hotarare pe o perioada de 10 ani fiscali de la data la care a fost acordat ultimul ajutor individual in cadrul schemei.

ART. 8

(1) Ministerul Finantelor Publice, in calitate de furnizor, va verifica periodic respectarea indeplinirii conditiilor impuse de reglementarile comunitare si de prevederile prezentei hotarari, precum si respectarea planului de investitii prezentat la acordarea masurii de sprijin.

(2) In cazul in care se constata abateri ale intreprinderilor de la cele mentionate la alin.(1), Ministerul Finantelor Publiceare abilitatea de a recupera ajutorul de stat.

ART. 9

(1) Durata schemei este de 5 ani, respectiv 2007 - 2011, cu posibilitatea prelungirii.

(2) Bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis este echivalentul in lei a 5 milioane Euro, in limita plafoanelor bugetare anuale pe perioada celor 5 ani.

Criterii de eligibilitate a solicitantului

Beneficiarii ajutorului de minimis in temeiul prezentei hotarari sunt intreprinderile care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt inregistrate conform Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si sunt incadrate in categoria intreprinderilor mici si mijlocii[11], au sediul si isi desfasoara activitatea in Romania;

b) isi desfasoara activitatea in domeniile prevazute in ANEXA NR 3 [12];

c) pe o perioada de 3 ani fiscali consecutivi, anteriori datei solicitarii, nu au primit ajutoare de minimis sau, daca au primit ajutoare de minimis, acestea cumulate nu depasesc plafonul echivalent in lei cu 200.000 euro;

d) la momentul solicitarii ajutorului de stat prezinta un plan de investitii care sa reflecte modul de utilizare a sumelor solicitate;

e) nu inregistreaza debite restante la bugetele componente ale bugetului general consolidat;

f) nu se afla in procedura de executare silita, faliment, reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala, lichidare

g) nu intra in categoria intreprinderilor in dificultate

h) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea au fost executate

i) nu au primit un ajutor ilegal.

Cheltuieli eligibile

Proiectul trebuie sa cuprinda activitati si investitii de resurse pe o perioada determinata in scopul realizarii unor obiective clare, concrete si reale. Proiectul trebuie sa fie implementat pe teritoriul Romaniei si sa respecte regulile referitoare la ajutorul de minimis. Activele achizitionate pot fi noi sau la mana a doua. In cazul achizitionarii

unor active de la o intreprindere pentru a caror achizitionare a fost implicata orice forma de ajutor de stat, valoarea acestora trebuie sa fie dedusa de la calculul valorii investitiei initiale Toate costurile eligibile aferente investitiei vor fi considerate fara TVA. Pentru a fi incluse in investitia eligibila, activele corporale si necorporale trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) trebuie sa fie utilizate in exclusivitate in locatia care a beneficiat de ajutor de stat;

b) trebuie sa fie considerate active amortizabile;

c) trebuie sa fie achizitionate in conditii de piata;

d) trebuie sa fie incluse in categoria activelor proprii ale firmei si sa ramana in locatia unde a beneficiat de ajutor de stat pentru cel putin 5 ani, calculat din momentul in care investitia a fost finalizata si trebuie sa fie utilizate pentru derularea operatiunii finantate.

In vederea implementarii proiectului care presupune incheierea de contracte de achizitii publice (furnizare/ servicii/ lucrari) operatorul economic trebuie sa respecte principiile generale care sa asigure promovarea concurentei, garantarea nediscriminarii si tratamentului egal

Beneficiarul trebuie sa intocmeasca un dosar de achizitie care sa cuprinda: cereri de oferta (minim trei), ofertele primite (acestea trebuie sa cuprinda si datele de identificare ale ofertantului), un proces verbal semnat de reprezentantul legal al intreprinderii prin care sa fie justificata alegerea ofertei castigatoare si o declaratie pe proprie raspundere ca au fost respectate principiile generale conform O.U.G. nr.34/2006.

Eligibilitatea cheltuielilor se verifica atat in procesul de evaluare a Cererii de Acord de principiu pentru finantare (ANEXA NR. 4) insotita de documentele justificative, cat si in procesul de verificare a Cererii de eliberare a sumei nerambursabile (ANEXA NR. 5). Orice solicitant trebuie sa obtina un Acord de principiu pentru finantare din partea Ministerului Finantelor Publice inainte de a beneficia de alocarea specifica individuala din cadrul schemei de minimis.

Evaluarea si selectia beneficiarilor

In urma procesului de evaluare a Cererii de acord de principiu pentru finantare, Ministerul Finantelor Publice transmite intreprinderilor solicitante, dupa caz:

a) Acordul de principiu pentru finantare;

b) Instiintarea prin care se solicita completarea de informatii la dosarul Cererii de acord de principiu pentru finantare;

c)Scrisoarea de respingere a Cererii de acord de principiu pentru finantare.

Verificarea la fata locului a stadiului de realizare a investitiei

Intreprinderea pentru care s-a emis Acordul de principiu pentru finantare este obligata sa demareze investitia prevazuta in proiect si sa depuna prima Cerere de eliberare a sumei nerambursabile in termen de maxim 4 luni de la data emiterii acestuia.

In cazul in care intreprinderea nu respecta acest termen Acordul de principiu pentru finantare emis se anuleaza. Cererea de eliberare a sumei nerambursabile insotita de:

- formularul de decont (ANEXA NR. 6);

-formularul care cuprinde activitatile si cheltuielile eligibile care constituie obiectul finantarii;

- certificatul de atestare fiscala eliberat de Administratia Finantelor Publice din

raza teritoriala unde intreprinderea isi are sediul;

- copia cererii de deschidere a contului de forma 50.70 ˝disponibil din subventii

si transferuri˝ deschis la unitatea Trezoreriei Statului in a carei raza isi are

domiciliul fiscal intreprinderea, in care se va vira suma nerambursabila;

-dosarul de achizitie;

se depune la Registratura generala a M.F.P. cu mentiunea pe plic ˝Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat, completare la dosar nr . ..˝, dar nu mai tarziu de 1 noiembrie a anului bugetar in curs. Decontarea cheltuielilor eligibile aferente proiectului se va face dupa analizarea Cererii de eliberare a sumei nerambursabile, insotita de documentele justificative, la sediul Unitatii de implementare a schemei de ajutor de stat si dupa efectuarea verificarii la fata locului a stadiului de realizare a investitiei. Aceste verificari la fata locului se realizeaza de fiecare data cand intreprinderea depune o Cerere de eliberare a sumei nerambursabile, insotita de documentele justificative. Echipa de control desemnata de Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat instiinteaza intreprinderea cu privire la data la care se va efectua controlul. La verificare echipa de control este insotita de un reprezentant din cadrul compartimentului pe probleme de ajutor de stat al Directiei Generale a Finantelor Publice Judetene. Verificarea la fata locului vizeaza stadiul de realizare a investitiei, realitatea, legalitatea si regularitatea operatiunilor economico- financiare. Dupa verificarea la fata locului echipa de control intocmeste o Nota de constatare unilaterala care se transmite si intreprinderii.

Recuperarea ajutorului de stat (ANEXA NR 7)

Dupa eliberarea primei transe intreprinderile solicitante vor depune la 3 luni o cerere de eliberare a unei noi transe din suma nerambursabila, insotita de documente justificative.

Virarea efectiva a transelor din suma nerambursabila catre beneficiar se realizeaza in termen de maxim de 30 de zile lucratoare de la inregistarea Cererii de eliberare a sumei nerambursabile. Suma tuturor acestor transe nu va depasi valoarea anuala maxima acordata intreprinderii. In cazul in care, in urma controalelor efectuate la intreprinderile

beneficiare de ajutor de minimis se constata ca nu au fost indeplinite conditiile prevazute in acord, Unitatea de implementare a schemei de ajutor de stat va propune ministrului finantelor publice recuperarea totala sau partiala a ajutorului de minimis acordat.

2. DESTINATIA AJUTORULUI DE STAT

Potrivit declaratiilor de necesitate S.C. Beta S.R.L. ROMANIA-Bacau a urmarit materializarea procesului de modernizare si dezvoltare prin dovezi economico-financiar-contabile de conformitate. Astfel a procedat la achizitionarea unui utilaj, pe care dupa totalitatea criteriilor indeplinite l-au procurat prin licitatie deschisa, potrivit criteriilor caietului de sarcini rezultat dupa studierea ofertei si cererii de pe piata.

S.C. Beta S.R.L.


Adresa: Calea Republicii 207, Bacau, Romania
Tel:  0234.589.013
Fax: 0234.589.288
Nr de inregistrare: J04/1849/1994
Capital social: 100.000 RON
Cifra de afaceri: 4.000.000 €
Activitate: producerea de pungi, sacose si saci de hartie
Politica privind calitatea: Beta este certificata privind managementul calitatii ISO 9001:2001

FISA DE PREZENTARE

1. Denumirea autoritatii contractante SC Beta ROMANIA SRL, Calea Republicii nr 207 Bacau, cod 600304.

2. Obiectul contractului Furnizare

Electrostivuitor cu falci [22](ANEXA NR. 8)– Echipamente de ridicare si manipulare

3. Valoarea estimata a contractului 109 238 lei, fara TVA, echivalent a 31 000 Euro.

4. Tipul si dimensiunea autoritatii contractante, respectiv activitatea principala a autoriattii contractante: Agent economic

5. Sursa de finantare: Fonduri proprii si comunitare

6. Procedura de achizitie publica utilizata: LICITATIE DESCHISA (ANEXA NR 9)

7. Istoricul si experienta autoritatii contractante in domeniul achizitiilor publice:

A. Numarul total de proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica derulate in ultimii trei ani

B. Numarul total de proceduri de atribuire a contractelor de achizitie publica anulate din vina autoritatii contractante in ultimii trei ani

0

0

0

8. Tipul contractului de achizitie publica. Contract de furnizare

. Caiet de sarcini - Privind achizitionarea unui Electrostivuitor cu falci – Echipamente de ridicare si manipulare

Capacitatea de ridicare: 2.5 tone

Inaltimea de ridicare: 5.5 m

Distribuitor hidraulic 3 sectiuni

Anvelope superelastice

Side shifter incorporate

Baterie de tractiune 565 A

Redresor min. 80 A

Dispozitiv(clamp) de prins si ridicat bobini de hartie ,tip BOLTZZZONI cu urmatoarele caracteristici:

Diametrul minim de prindere 400 mm

Diametrul maxim de prindere 1300 mm

Rotire 360 grade

Capacitate de ridicare 1.8 tone

Norme de siguranta in exploatare CE

Garantie 24 luni

Termen de livrare: 5 saptamini de la data transmiterii comunicarii de acceptare a ofertei si 5 saptamini dupa semnarea contractului.Criteriul de atribire este oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic:

2.3.Clauze obligatorii ale contractului

2.3.1 Obiectul principal al contractului

a - Furnizorul se obligasa furnizeze, respectiv sa vanda, sa livreze produsul electrostivuitor cu falci – Echipamente de ridicare si manipulare, in cantitatea de 1 bucata, in perioadele convenite in caietul de sarcini, respectiv 5 zile de la semnarea contractului.

b - Achizitorul se obliga sa achizitioneze, respectiv sa cumpere si sa plateasca pretul convenit in prezentul contract.

2.3.2 Pretul contractului

- Pretul contractului, respectiv pretul produselor livrate si al serviciilor accesorii prestate, este de lei sau, dupa caz .. euro, la care se adauga TVA.

2.3.3. Durata contractului

- Durata prezentului contract este de 1 luna incepand de la data de semnarii contractului.

- Prezentul contract inceteaza sa produca efecte la incheiera contractului.

2.3.4. Executarea contractului

- Executarea contractului incepe dupa insusirea lui de ambele parti.

2.3.5. Documentele contractului

Documentele contractului sunt:

- documentatia de atribuire

- propunerea tehnica si propunerea financiara;

- graficul de indeplinire a contractului.

Obligatiile principale ale furnizorului

- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele la standardele si/sau performantele prezentate in propunerea tehnica.

- Furnizorul se obliga sa furnizeze produsele in graficul de livrare prezentat in propunerea tehnica, anexa la contract.

- Furnizorul se obliga sa despagubeasca achizitorul impotriva oricaror:

i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate; si

ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea caietului de sarcini intocmit de catre achizitor.

2.3.7. Obligatiile principale ale achizitorului

- Achizitorul se obliga sa receptioneze produsele in termenul convenit.

- Achizitorul se obliga sa plateasca pretul produselor catre furnizor in termenul convenit de la emiterea facturii de catre acesta. Platile in valuta se vor efectua prin respectarea prevederilor legale. Plata se va face la 30 zile de la livrare si dupa punerea in functiune .

- Daca achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor si de a beneficia de reactualizarea sumei de plata la nivelul corespunzator zilei de efectuare a platii. Imediat dupa ce achizitorul isi onoreaza obligatiile, furnizorul va relua livrarea produselor in cel mai scurt timp posibil.

2.3.8. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

- In cazul in care, din vina sa exclusiva, furnizorul nu reuseste sa-si indeplineasca obligatiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din pretul contractului, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din pretul contractului. Penalitatile datorate de furnizor pentru intarzierea livrarii produselor sunt in cuantum de 0,06 % pe fiecare zi intarziere din valoarea produselor ramase de livrat.

- In cazul in care achizitorul nu isi onoreaza obligatiile in termen de 30 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia ii revine obligatia de a plati, ca penalitati, o suma echivalenta cu o cota procentuala din plata neefectuata. Penalitatile datorate de achizitor pentru intarzierea platilor sunt in cuantum de 0,06 % pe fiecare zi intarziere din valoarea facturii emise in baza receptiei produselor.

- Nerespectarea obligatiilor asumate prin prezentul contract de catre una dintre parti, in mod culpabil si repetat, da dreptul partii lezate de a considera contractul de drept reziliat si de a pretinde plata de dauneinterese.

- Achizitorul isi rezerva dreptul de a renunta la contract, printr-o notificare scrisa adresata furnizorului, fara nici o compensatie, daca acesta din urma da faliment, cu conditia ca aceasta anulare sa nu prejudicieze sau sa afecteze dreptul la actiune sau despagubire pentru furnizor. In ac est caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

2.4. Clauze specifice ale contractului

2.4.1. Garantia de buna executie a contractului

- Furnizorul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum de nu este cazul.

- Garantia produselor este distincta de garantia de buna executie a contractului si se vor prezenta certificate de garantie a produselor.

Receptie, inspectii si teste

- Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a inspecta si/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile din anexa/anexele la contract.

- Inspectiile si testarile la care vor fi supuse produsele, cat si conditiile de indeplinire a receptiei provizorii si a receptiei finale (calitative) sunt descrise in caietul de sarcini anexa la prezentul contract. Achizitorul are obligatia de a notifica, in scris, furnizorului identitatea reprezentantilor sai imputerniciti pentru efectuarea receptiei, testelor si inspectiilor.

- Inspectiile si testele din cadrul receptiei provizorii si receptiei finale (calitative) se vor face la destinatia finala a produseului.

- Daca vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificatiilor, achizitorul are dreptul sa il respinga, iar furnizorul are obligatia, fara a modifica pretul contractului: de a inlocui produsele refuzate sau de a face toate modificarile necesare pentru ca produsele sa corespunda specificatiilor lor tehnice.

- Dreptul achizitorului de a inspecta, testa si, daca este necesar, de a respinge nu va fi limitat sau amanat datorita faptului ca produsele au fost inspectate si testate de furnizor, cu sau fara participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrarii acestora la destinatia finala.

2.4.3. Ambalare si marcare

- Furnizorul are obligatia de a ambala produsele pentru ca acestea sa faca fata, fara limitare, la manipularea dura din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme, la soare si la precipitatiile care ar putea sa apara in timpul transportului si depozitarii in aer liber, in asa fel incat sa ajunga in buna stare la destinatia finala. In cazul ambalarii greutatilor si volumelor in cutii, furnizorul va lua in considerare, unde este cazul, distanta mare pana la destinatia finala a produselor si absenta facilitatilor de manipulare grea in toate punctele de tranzit.

- Ambalarea, marcarea si documentatia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerintele ce vor fi special prevazute in contract, inclusiv cerintele suplimentare. (Se precizeaza aceste cerinte, inclusiv cele suplimentare si orice alte instructiuni ulterioare cerute de catre achizitor.)

- Toate materialele de ambalare a produselor, precum si toate materialele necesare protectiei coletelor (paleti de lemn, foi de protectie etc.) raman in proprietatea achizitorului.

2.4.4. Livrarea si documentele care insotesc produsele

- Furnizorul are obligatia de a livra produsele la destinatia finala respectiv S.C. Beta ROMANIA SRL BACAU, respectand:

a) datele din graficul de livrare; si

b) termenul comercial stabilit, dupa insusirea contractului, respectiv 15 zile.

- La expedierea produselor, furnizorul are obligatia de a comunica, in scris, atat achizitorului, cat si, dupa caz, societatii de asigurari datele de expediere, numarul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de incarcare si locul de descarcare. Furnizorul va transmite achizitorului documentele care insotesc produsele:

- Certificate de garantie a produselor;

- Certificate de calitate din care sa rezulte rezistenta la actiunea agentilor atmosferici, conform standardelor europene sau similare.

- Certificarea de catre achizitor a faptului ca produsele au fost livrate partial sau total se face dupa receptie, prin semnarea de primire de catre reprezentantul autorizat al acestuia pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

- Livrarea produselor se considera incheiata in momentul in care sunt indeplinite prevederile clauzelor de receptie a produselor.

2.4.5. Asigurari

- Furnizorul are obligatia de a asigura complet produsele furnizate prin contract impotriva pierderii sau deteriorarii neprevazute la fabricare, transport, depozitare si livrare, in functie de termenul comercial de livrare convenit.

Servicii

- Pe langa furnizarea efectiva a produselor, furnizorul are obligatia de a presta si serviciile accesorii furnizarii produselor, respectiv transportul produselor fara a modifica pretul contractului.

- Furnizorul are obligatia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenita, respectiv 15 zile, cu conditia ca aceste servicii sa nu elibereze furnizorul de nicio obligatie de garantie asumata prin contract.

Perioada de garantie acordata produselor

- Furnizorul are obligatia de a garanta ca produsele furnizate prin contract sunt noi, de ultima generatie si incorporeaza toate imbunatatirile recente in proiectare si structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligatia de a garanta ca toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a materialelor componente, ori oricarei alte actiuni a mediului exterior.

- Perioada de garantie acordata produselor de catre furnizor este cea declarata in propunerea tehnica .Perioada de garantie a produsului incepe cu data receptiei.

- Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, in scris, orice plangere sau reclamatie ce apare in conformitate cu aceasta garantie.

- La primirea unei astfel de notificari, furnizorul are obligatia de a remedia defectiunea sau de a inlocui produsul in perioada convenita, fara costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, in timpul perioadei de garantie, le inlocuiesc pe cele defecte beneficiaza de o noua perioada de garantie care curge de la data inlocuirii produsului.

(Se precizeaza perioada de remediere a defectiunilor sau de inlocuire a produsului.)

- Daca furnizorul, dupa ce a fost instiintat, nu reuseste sa remedieze defectul in perioada convenita, achizitorul are dreptul de a lua masuri de remediere pe riscul si pe cheltuiala furnizorului si fara a aduce nici un prejudiciu oricaror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea fata de furnizor prin contract.

Cesiunea

- Furnizorul se obliga sa nu transfere total sau partial obligatiile asumate prin contract, fara sa obtina, in prealabil, acordul scris al achizitorului.

- Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii asumate prin contract.

Forta majora

- Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

- Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin prezentul contract, pe toata perioada in care aceasta actioneaza.

- Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

- Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii consecintelor.

- Daca forta majora actioneaza sau se estimeaza ca va actiona o perioada mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract, fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.

Solutionarea litigiilor

- Achizitorul si furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu indeplinirea contractului.

- Daca, dupa 15 de zile de la inceperea acestor tratative, achizitorul si furnizorul nu reusesc sa rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, fiecare poate solicita ca disputa sa se solutioneze la instantele judecatoresti din municipiul Bacau, jud. Bacau, Romania.

3.LICITATIE

Referat de necesitate

Obiectul achizitiei:

Electrostivuitor cu falci – Echipamente de ridicare si manipulare

- cod CPV: 29221000-4

- cantitate 1 bucata

- valoarea estimata a contractului fara T.V.A. 31000 Euro, rezultata din studierea pietei.

Necesitatea achizitiei:

In conformitate cu solicitarile facute de departamentul Productie din subordine pentru un Electrostivuitor cu falci, necesar optimizarii si cresterii randamentului productivitatii in anul 2008 s-a aprobat prin programul de achizitii achizitionarea acestui utilaj.

Oportunitatea achizitiei:

SC BETA ROMANIA SRL are are ca obiect de activitate PRODUCTIA DE HARTIE MULTISTRAT FOLOSITA LA AMBALAREA SI/ SAU PROTECTIA BUNURILOR ALIMENTARE, RESPECTIV PRODUSE DE CIOCOLATA ,iar pentru asigurarea unei productivitati marite si a unei calitati corespunzatoare cerintelor UE, rezulta necesitatea achizitionarii unor utilaje de ultima generatie conforme cu standardele in vigoare.

3.2 Anunt licitatie Electrostivuitor-Invitatie de participare

Data publicarii in SEAP:

Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA

I.1)  Denumirea, adresa si punct(e) de contact: Beta ROMANIA SRL BACAU

Adresa postala: Calea Republicii, nr. 207 , Localitatea:  Bacau , Cod postal:  600304 , Romania , Punct(e) de contact: ing Enache Corneliu Tel.  0234589013, 0722254873 , Fax: 

Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute de la: : Beta ROMANIA SRL BACAU

Adresa postala:  Calea Republicii, nr. 207 , Localitatea:  Bacau , Cod postal:  600304 , Romania , Punct(e) de contact: ing. Enache Corneliu Tel.  0234589013, 0722254873 , Fax:  Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la: Beta ROMANIA SRL BACAU

Adresa postala:  Calea Republicii, nr. 207 , Localitatea:  Bacau , Cod postal:  600304 , Romania , Punct(e) de contact: ing. Enache Corneliu Tel.  0234589013, 0722254873 , Fax:  I.2)  Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Altele: Societate Comerciala

Activitate (activitati) Altele: Producerea si comercializarea produselor si ambalajelor din hartie.

Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante: nu.

Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  Descriere

II.1.1)  Denumirea data contractului de autoritatea contractanta: Furnizare - Electrostivuitor cu falci -Echipamente de ridicare si manipulare.

II.1.2)  Tipul contractului si locul de livrare a produselor: Produse,

Locul principal de livrare: Sediul Beta ROMANIA SRL BACAU

II.1.3)  Anuntul implica: Un contract de achizitii publice

II.1.4)  Informatii privind acordul-cadru

II.1.5)  Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor Furnizare - : Furnizare - Electrostivuitor cu falci -Echipamente de ridicare si manipulare.

II.1.6)  Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile): 29221000-4.

II.1.7)  Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice: nu.

II.1.8)  Impartire in loturi: nu.

II.1.9)  Vor fi acceptate variante: nu.

II.2)  Cantitatea sau domeniul contractului:1 buc

II.2.1)  Cantitatea totala sau domeniul: conform documentatiei de atribuire.

Valoarea estimata fara TVA: 31 000 Euro.

II.2.2)  Optiuni: nu

II.3)  Durata contractului sau termenul pentru finalizare: 1 luna.

Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE

III.1)  Conditii referitoare la contract

III.1.1)  Depozite valorice si garantii solicitate:

III.1.2)  Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante

Fonduri proprii si nerambursabile de la Ministerul Economiei si Finantelor, Unitatea de implementare a schemei de minimis instituita prin HG 1164 / 2007. Plata se va face dupa punerea in functiune a utilajului.

III.1.3)  Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul Asociere.

III.1.4)  Executarea contractului este supusa altor conditii speciale: nu.

III.2)  Conditii de participare

III.2.1)  Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei.

Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate

Informatii generale. Declaratie de eligibilitate. Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 si 181 din OUG 34/2006.Certificat fiscal privind impozitele si taxele locale si bugetul general consolidat sau echivalent. Certificat Constatator emis de registrul Comertului sau similar.

III.2.2)  Capacitatea economica si financiara. Bilant la 31.12.2007.'Informatii privind situatia economico-financiara'

III.2.3)  Capacitatea tehnica Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Autorizatie livrare produse sau similar. Lista principalelor livrari din ultimii trei ani.Certificat de calitate ISO 9001.

III.2.4)  Contracte rezervate: nu.

III.3)  Conditii specifice pentru contractele de servicii

III.3.1)  Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii: nu.

III.3.2)  Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu.

SECTIUNEA IV: PROCEDURA

IV.1)  Tipul procedurii

IV.1.1)  Tipul procedurii: Cerere de Oferte.

IV.2)  Criterii de atribuire

IV.2.1)  Criterii de atribuire: Oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic, conform documentatiei de atribuire.

IV.2.2)  Se va organiza o licitatie electronica: nu.

IV.3)  Informatii administrative

IV.3.1)  Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta:95.2/ 2008.

IV.3.2)  Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract: nu.

IV.3.3)  Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 05.09.2008 ora 14.00.

Documente de plata: Nu.

Conditii si modalitate de plata: Nu.

IV.3.4)  Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare: 08.09.2008 ora

IV.3.5)  Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati

IV.3.6)  Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare: romana, engleza.

IV.3.7)  Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta: 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor).

IV.3.8)  Conditii de deschidere a ofertelor

Data: 08.09.2008 ora 13:00.

Locul: Sediul Beta ROMANIA SRL BACAU

Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da, imputerniciti.

SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE

VI.1)  Contractul este periodic: nu.

VI.2)  Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: da.

VI.3)  Alte informatii

VI.4)  Cai de atac

VI.4.1)  Organism competent pentru caile de atac

Curtea de apel Bacau

Adresa postala:  Str. Cuza Voda, nr. 1 , Localitatea:  Bacau , Cod postal:  600274 , Romania , Tel.  0234-514750 , Email:  curteapel_bacau@just.ro , Fax: 

Organism competent pentru procedurile de mediere

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Str. Stavropoleos, nr 6, sector 3 Loocalitate Bucuresti,cod postal 030084, Romania, telefon 0213104041, email:office@cnsc.ro,fax 0213104642

VI.4.2)  Utilizarea cailor de atac

Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac

VI.4.3)  Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Beta ROMANIA SRL BACAU

Adresa postala: Calea Republicii, nr. 207 , Localitatea:  Bacau , Cod postal:  600304 , Romania , Punct(e) de contact: ing. Enache Corneliu Tel.  0234589013, 0722254873 ,

DIRECTOR:ing. Podoiu Leontin

3.3. LISTA OFERTANTILOR CARE AU DEPUS OFERTA IN TERMENUL LIMITA DE DEPUNERE

OBIECTIV: ACHIZITIA PUBLICA DE PRODUSE:

Electrostivuitor cu falci – Echipamente de ridicare si manipulare

DIN DATA DE 09.10.2008, termen depunere 08.09.2008, ora 12:00

NR. CRT

DENUMIREA OFERTANTULUI

NUMAR INREGISTRARE ,DATA SI ORA DEPUNERII OFERTEI

COMAT SA GIURGIU

UTIL SPC SRL GIURGIU

VECTRA EXIM SRL BUCURESTI

STILL MOTOSTIVUITOARE SRL

ENDRES SRL RESITA

3.4. DECIZIE COMISIE EVALUARE

In urma analizei Fiselor de punctaj (ANEXA NR 10) si a Centralizatorului fiselor de punctaj (ANEXA NR 11) , castigatorul acestei licitatii a fost desemnat SC VECTRA EXIM , castigator ce reiese si din Raportul Procedurii din data de 08 09 2008.

In urma adresei din 06 10 2008, atasata la dosar, SC VECTRA EXIM SRL , anunta ca datorita puternicelor fluctuatii pe piata valutara internationala, doreste rezilierea contractului de furnizare, fiind in imposibilitatea de a-si duce la indeplinire sarcinile contractuale.

In urma acestei adrese, comisia de evaluare a procedat la desemnarea ca si castigator a licitatiei (ANEXA NR 12) SC UTIL SPC SRL, acesta clasandu-se pe locul 2 ca si punctaj obtinut in urma participarii. S-a trecut la comunicarea rezultatelor licitatiei tuturor participantilor, neinregistrandu-se nici o contestatie.

Presedinte Comisie 06 10 2008

Ing. Corneliu Enache

3.5. DECLARATIE PE PROPRIE RASPUNDERE

Subsemnatul Enache Corneliu, in calitate de presedinte al comisiei de evaluare pentru atribuirea contractului de achzitie publica de furnizare “ELCTROSTIVUITOR CU FALCI-Echipamente de ridicare si manipulare”, am respectat urmatoarele principii ale ORDONANTEI DE URGENTA Nr. 34 din 19 aprilie 2006, privind atribuirea contractelor de achizitie publica:

a) nediscriminarea;

   b) tratamentul egal;

   c) recunoasterea reciproca;

 d) transparenta;

 e) proportionalitatea;

   f) eficienta utilizarii fondurilor;

   g) asumarea raspunderii.

  1. REGULI PRIVIND RAPORTAREA SI MONITORIZAREA AJUTORULUIDE MINIMIS

Art. 23: Raportarea si monitorizarea ajutoarelor de minimis acordate in baza prezentei scheme de ajutor de minimis se fac in conformitate cu legislatia comunitara si cu prevederile Regulamentului privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 28 iunie 2007. Formulare ale REGULAMENTULUI privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat sunt utilizate in acest sens conform anexei 12 .

Art. 24: Furnizorul de ajutor de minimis pastreaza evidenta detaliata a ajutoarelor acordate in baza prezentei scheme de ajutor de minimis pe o durata de cel putin 10 ani de la data la care ultima alocare specifica a fost acordata in baza schemei de ajutor de minimis. Aceasta evidenta trebuie sa contina toate informatiile necesare pentru a demonstra respectarea conditiilor impuse de legislatia comunitara in domeniul ajutorului de minimis.

Art. 25: Furnizorul are obligatia de a supraveghea permanent ajutoarele de minimis acordate, aflate in derulare, si de a dispune masurile care se impun in cazul incalcarii conditiilor impuse prin prezenta schema de ajutor de minimis sau prin legislatia nationala ori europeana aplicabila la momentul respectiv.

Furnizorul are obligatia de a transmite Consiliului Concurentei, in formatul si in termenul prevazute de Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat, pus in aplicare prin Ordinul presedintelui Consiliului Concurentei nr. 175/2007, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de minimis la nivel national.

In cazul in care exista indoieli serioase cu privire la datele transmise de catre furnizor, Consiliul Concurentei poate sa solicite date si informatii suplimentare si, dupa caz, sa faca verificari la fata locului.

In cazul in care furnizorul nu are date definitive privind valoarea ajutorului de minimis, acesta va transmite Consiliului Concurentei valori estimative.

Erorile constatate de furnizor si corectiile legale, anularile, recalcularile, recuperarile, rambursarile se raporteaza Consiliului Concurentei pana la data de 31 martie a anului urmator anului de raportare.

Furnizorul va transmite spre informare Consiliului Concurentei prezenta schema de ajutor de minimis in termen de 15 zile de la data adoptarii acesteia, conform art. 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

Art. 26: Pe baza unei cereri scrise, furnizorul va transmite Comisiei Europene, prin intermediul Consiliului Concurentei, in termen de 20 de zile lucratoare sau in termenul fixat in cerere, toate informatiile pe care Comisia Europeana le considera necesare pentru evaluarea respectarii conditiilor prezentei scheme de ajutor de minimis.

Art. 27: Administratorul prezentei scheme de ajutor de minimis are obligatia de a pune la dispozitia furnizorului de ajutor de minimis, in formatul si in termenul solicitate de acesta, toate datele si informatiile necesare in vederea indeplinirii procedurilor de raportare si monitorizare ce cad in sarcina furnizorului conform art. 25 si 26.

Publicat in Monitorul Oficial cu numarul 256 din data de 17 aprilie 2009

5. CONCLUZII

Procesul de aderare la Uniunea Europeana va continua sa exercite presiuni pozitive asupra economiei romanesti din perspectiva transformarilor sistemice si adaptarea acesteia la mediul dinamic al economiei regionale a spatiului UE. Efectele pozitive de externalizare se vor vedea mai ales la nivelul imbunatatirii practicilor economice, eficientei mediului economic si intaririi capacitatii administrative de elaborare a politicilor economice.

Evolutia integrarii economice a Romaniei in sistemul unic la nivel mondial reprezentat de UE este una organica si va evolua continuu in corelatie cu modificarile generale ale sistemului. In prezent, Consiliul Concurentei dispune de instrumentele legislative care ii permit abordarea de o maniera similara cu cea a autoritatilor din Uniunea Europeana a cazurilor privind autorizarea, monitorizarea si inventarierea ajutoarelor de stat.

Pentu S.C. Beta ROMANIA S.R.L efectul scontat a fost cu atit mai preganant cu cit evolutia operatiunilor a avut loc in deplina transparenta. In urma analizei rezultatelor licitatiei s-a decis S.C. UTIL SPC S.R.L. ca fiind castigatoare. Utilajul a fost asadar achizitionat , iar intreaga documentatie[28] a folosit drept dovada la dosarul pentru monitorizarea si supravegherea ajutorului de stat. Prin urmare Comisia de acordare minimis a putut de-a lungul ofertei, prezentarii, licitatiei si achizitionarii sa observe bunul demers al investitiei de 31000 euro. Utilajul este intrebuintat in domeniul corespunator, personalul a fost instruit adecvat, spatiul reprezinta cadrul prevazut anterior in contract, iar destinatia sumei alocate acestor cheltuieli nu a fost schimbata pe parcursul a 2 exercitii financiare consecutive.

Din acest motiv, indeplinind cumulativ conditiile prevazute in cadrul legal acordarea acestui ajutor cumulativ de stat si-a atins obiectivul. Firma S.C. Beta ROMANIA S.R.L. a avut o crestere a cotei de piata cu 5%.

De-a lungul acestei lucrari am tratat atat problematica structurii, categoriilor, riscurilor si elementelor unui ajutor de stat prin prisma rapoartelor Consiliului Concurentei cat si modul de gestionare al acestor fonduri prin investittia realizata de S.C. Beta ROMANIA S.R.L. care intrunind cumulativ conditiile prevazute legal a putut beneficia de un garant sub forma ajutorului de minimis.

BIBLIOGRAFIE

Autor Colectiv-Constitutia Romaniei republicata

Berinde Mihai-Cartea Alba a liberei concurente in Romania,Bucuresti , 2004

dr. Ciupagea Constantin– I.E.M. – coordinator(dr. Geomina Turlea dr. Oana Diaconu – U.P.B.,drd. Viorel Nita – I.E.M)- Politica industriala a Romaniei in perioada post-aderare- Institutul European din Romania

Dadalau Nadina (si colectiv echipa de twinning compartiment ajutor de stat)-Manual privind dreptul ajutorului de stat in Romania , Bucuresti, 2005

Marian Raluca,Dinu Cristina- Ajutoarele de stat in contextul privatizarii si al aderarii Romaaniei la Uniunea Europeana, Bucuresti, 2006

Mosteanu Tatiana( si colectiv) -Buget si trezorerie publica-Editura Universitara,2008

Mosteanu Tatiana(si colectiv)-Preturi si concurenta-Editura Universitara, 2005 

Proiect Phare RO 0006.18.02-Formarea actionarilor publicidin administratia locala,Politica in domeniul concurentei, Bucuresti, 2003

Ministerul finantelor publice,unitatea de implementare a schemelor de ajutor de stat- Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea intreprinderilor mici si mijlocii in baza H.G. nr. 1164/2007, Bucuresti , 2009

Raport Consiluil Concurentei

Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006 privnind aplicarea articolelor87 si 88 ale Trataului pentru ajutorul de minimis

Regulament privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare(adoptat 06.02.2000, MO NR 125/ 24.03.2000) 

Regulament privind registrul ajutoarelor de stat(adoptat 13.06.2005., MO nr 564/01.07.2005)

www.avas.gov.ro

www.consiliulconcurentei.ro

www.barleta.ro

www.bofipack.ro

www.e-licitatie.ro

www.financiarul.com

www.mfinante.ro

ANEXA1

Guvernul Romaniei

Ordonanta de urgenta nr. 117 din 21/12/2006

Publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1042 din 28/12/2006

privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat

Avand in vedere:

interesul public major de continuare a acordarii de ajutoare de stat si dupa data aderarii la Uniunea Europeana, conform politicilor economice ale Guvernului,

abrogarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat la data de 31 decembrie 2006, intrucat contravene Tratatului de instituire a Comunitatii Europene,

faptul ca se transfera competentele de autorizare a ajutoarelor de stat de la Consiliul Concurentei la Comisia Europeana, iar legislatia comunitara in domeniul ajutorului de stat va fi direct aplicabila in Romania, ceea ce confera caracterul exceptional al acestei ordonante de urgenta, precum si urgenta intrarii in vigoare la data aderarii a procedurilor nationale in domeniul ajutorului de stat, pentru a indeplini obligatiile de stat membru al

Uniunii Europene, care incep sa fie exigibile la doua luni de la aceasta data, prin transmiterea primului raport privind indeplinirea conditiilor stabilite pentru ajutoarele de stat din zonele libere si zonele defavorizate, care beneficiaza de perioade de tranzitie,

in temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia Romaniei, republicata, Guvernul Romaniei adopta prezenta ordonanta de urgenta.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1.

Prezenta ordonanta de urgenta are ca scop reglementarea procedurilor nationale in materia ajutorului de stat, in vederea aplicarii art. 87-89 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene si a legislatiei secundare adoptate in baza acestora.

Prevederile prezentei ordonante de urgenta nu se aplica ajutorului de stat pentru agricultura si piscicultura, acordat in conformitate cu dispozitiile art. 32 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.

Art. 2. - In prezenta ordonanta de urgenta, termenii specifici domeniului ajutorului de stat sunt utilizati in intelesul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 83 din 27 martie 1999, cu modificarile ulterioare, denumit in continuare Regulamentul CE 659/1999, al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 794/2004 de punere in aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 30 aprilie 2004, cu modificarile ulterioare, si al celorlalte reglementari comunitare in domeniu.

Art. 3.

Ajutorul de stat nou, supus obligatiei de notificare, nu poate fi acordat decat dupa autorizarea acestuia de catre Comisia Europeana sau dupa ce acesta este considerat a fi fost autorizat.

Ajutorul de stat care nu este supus obligatiei de notificare poate fi acordat numai cu respectarea conditiilor prevazute de reglementarile in vigoare.

Art. 4. - Alocarile specifice din cadrul unei scheme de ajutor de stat autorizate de Comisia Europeana, in conditiile art. 88 din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene, pot fi acordate daca indeplinesc conditiile stabilite in schema si nu este necesara emiterea unui alt act prin care se stabilesc conditii suplimentare in acest sens.

Art. 5.

Ajutorul de stat regional poate fi acordat in conformitate cu reglementarile in domeniu si cu harta ajutorului regional.

Harta ajutorului regional se adopta prin hotarare a Guvernului Romaniei si se notifica Comisiei Europene, in vederea autorizarii conform procedurii prevazute de art. 88 alin. (3) din Tratatul de instituire a Comunitatii Europene.

Art. 6. - Schemele de ajutor de minimis se transmit spre informare Consiliului Concurentei, in termen de 15 zile de la data adoptarii.

Art. 7.

Consiliul Concurentei indeplineste rolul de autoritate de contact in raporturile dintre Comisia Europeana si autoritatile si institutiile publice, inclusiv institutiile publice implicate in procesul de privatizare, denumite in continuare autoritati, alti furnizori de ajutor de stat si beneficiarii de ajutor de stat, implicati in procedurile din domeniul ajutorului de stat.

Consiliul Concurentei acorda asistenta de specialitate in domeniul ajutorului de stat autoritatilor, altor furnizori si beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea indeplinirii obligatiilor asumate de Romania in acest domeniu, in calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv in cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie masuri de natura ajutorului de stat.

Consiliul Concurentei asigura informarea autoritatilor, altor furnizori de ajutor de stat, a beneficiarilor si a publicului privind reglementarile europene in domeniul ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative si de jurisprudenta si alte materiale informative, precum si prin organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinte si altele asemenea.

Consiliul Concurentei colaboreaza cu autoritatile, alti furnizori si beneficiarii de ajutor de stat si ii sprijina in vederea aplicarii corespunzatoare a legislatiei comunitare.

Consiliul Concurentei colaboreaza cu autoritatea competenta sa reprezinte Romania in fata Curtii de Justitie a Comunitatilor Europene in cazurile privind ajutorul de stat.

CAPITOLUL II

Procedura de pregatire a notificarii si informarii

Art. 8.

Notificarile privind masurile de ajutor de stat, denumite in continuare notificari, respectiv informarile privind masurile de ajutor de stat care intra in domeniul de aplicare al exceptarilor pe categorii de la obligatia de notificare, denumite in continuare informari, se transmit Consiliului Concurentei, care emite un aviz.

Consiliul Concurentei colaboreaza cu solicitantul pentru completarea si imbunatatirea notificarilor sau informarilor in scopul respectarii regulilor comunitare.

In situatia in care notificarile sau informarile sunt modificate dupa emiterea avizului Consiliului Concurentei, dar inainte de transmiterea notificarii sau informarii catre Comisia Europeana, modificarile trebuie transmise Consiliului Concurentei in vederea avizarii.

Art. 9. - Cererea de aviz va fi inaintata Consiliului Concurentei de catre solicitant, care poate fi orice autoritate in sensul prezentei ordonante de urgenta.

Art. 10.

Consiliul Concurentei poate cere date si informatii suplimentare solicitantului.

Daca informatiile solicitate nu sunt transmise in termenul stabilit de Consiliul Concurentei, acesta emite avizul in baza datelor care i-au fost puse la dispozitie.

Art. 11. - Consiliul Concurentei emite avizul in termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu exceptia cazurilor in care solicitantul cere in scris prelungirea termenelor pentru completarea notificarii sau informarii.

Art. 12.

In situatia in care prin aviz nu au fost propuse modificari, Consiliul Concurentei transmite notificarea sau informarea, de indata, Comisiei Europene, in forma avizata, dupa comunicarea avizului catre solicitant.

In situatia in care prin avizul Consiliului Concurentei au fost propuse modificari, daca solicitantul este de acord cu acestea, va inainta Consiliului Concurentei notificarea sau informarea modificata conform avizului, in termen de 10 zile de la primirea acestuia, in scopul transmiterii notificarii sau informarii Comisiei Europene.

In situatia in care solicitantul nu este de acord cu modificarile propuse in baza reglementarilor comunitare de catre Consiliul Concurentei, poate cere transmiterea notificarii sau a informarii in forma pe care o doreste, in termen de 10 zile de la primirea avizului.

In cazurile prevazute la alin. (1)-(3) notificarea sau informarea se transmite Comisiei Europene prin intermediul Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana.

Daca solicitantul nu cere transmiterea notificarii sau informarii, in conformitate cu dispozitiile alin. (3) sau nu transmite notificarea sau informarea in conformitate cu dispozitiile alin. (2), se considera ca a renuntat la aceasta.

CAPITOLUL III

Procedura in fata Comisiei Europene

Art. 13.

Consiliul Concurentei reprezinta Romania in fata Comisiei Europene in procedurile comunitare privind ajutorul de stat.

Consiliul Concurentei este autoritatea competenta sa transmita Comisiei Europene notificarile, informarile, respectiv raportarile, intocmite potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Consiliul Concurentei impreuna cu autoritatile reprezinta Romania in cadrul Comitetului consultativ in domeniul ajutorului de stat si in relatiile cu alte institutii si organisme comunitare cu atributii in aceasta materie.

Art. 14.

Autoritatile, alti furnizori si beneficiarii ajutorului de stat au obligatia sa transmita Consiliului Concurentei, in termenele stabilite de acesta, toate informatiile necesare pentru derularea procedurilor in fata Comisiei Europene.

Termenele stabilite de Consiliul Concurentei potrivit alin. (1) nu pot fi mai mici de 30 de zile, cu exceptia situatiei in care datele, informatiile si documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeana sau reglementarile comunitare in termene mai scurte.

Consiliul Concurentei se consulta cu autoritatile si alti furnizori, dupa caz, la elaborarea raspunsurilor, explicatiilor, formularilor de pozitii sau a altor acte, in scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana.

In sustinerea notificarii in fata Comisiei Europene, Consiliul Concurentei va fi asistat de catre autoritatea care a elaborat notificarea.

Art. 15.

Consiliul Concurentei informeaza, de indata, autoritatea sau alti furnizori, dupa caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeana potrivit art. 4, 7, art. 10 alin. (3) si art. 11 din Regulamentul CE 659/1999, primate prin intermediul Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana, trimitand totodata si o copie a deciziei in cauza.

Prevederile alin. (1) se aplica in mod corespunzator in situatia in care, in conformitate cu dispozitiile art. 18 din Regulamentul CE 659/1999, Comisia Europeana adopta o recomandare de masuri adecvate.

Consiliul Concurentei publica pe site-ul sau, care devine punct national de informare, informatiile publice privind adoptarea de catre Comisia Europeana a deciziilor in domeniul ajutorului de stat.

Art. 16. - Consiliul Concurentei, la cererea transmisa in timp util de solicitant, retrage notificarea inainte de emiterea unei decizii de catre Comisia Europeana. Cererea de retragere va fi comunicata Comisiei Europene de catre Consiliul Concurentei, prin intermediul Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana.

CAPITOLUL IV

Monitorizarea ajutoarelor de stat

Art. 17. - Consiliul Concurentei monitorizeaza ajutoarele de stat in sensul prevederilor din regulamentele comunitare referitoare la actiunile de monitorizare, in baza raportarilor, informatiilor si datelor transmise de furnizori, care pot fi autoritati si alti furnizori de ajutor de stat.

Art. 18.

Furnizorii de ajutor de stat sunt obligati sa urmareasca modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate si sa transmita Consiliului Concurentei, in formatul solicitat de acesta, toate datele si informatiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel national, inclusiv pentru intocmirea rapoartelor si informarilor necesare indeplinirii obligatiilor Romaniei in calitate de stat membru al Uniunii Europene.

Beneficiarii de ajutor de stat au obligatia sa transmita furnizorului raportari periodice, precum si alte informatii cu privire la ajutorul de stat acordat, conform cererii acestuia, sub sanctiunile prevazute de lege.

Art. 19.

Consiliul Concurentei intocmeste si actualizeaza inventarul ajutoarelor de stat, pe baza raportarilor, datelor si informatiilor primite de la furnizori, potrivit prevederilor prezentei ordonante de urgenta.

Consiliul Concurentei organizeaza registrul ajutoarelor de stat si elaboreaza raportul anual al ajutoarelor de stat acordate in Romania si alte rapoarte necesare indeplinirii obligatiilor de stat membru, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a raportarilor transmise de furnizori, respectiv a raspunsurilor primite la cererile de informatii ale Consiliului Concurentei catre furnizori.

Datele si informatiile necesare intocmirii si actualizarii inventarului, precum si elaborarii rapoartelor specifice se transmit de catre furnizorii de ajutor de stat, conform procedurilor stabilite prin regulament al Consiliului Concurentei.

Art. 20. - Inventarul ajutoarelor de stat se actualizeaza, in special, cu date referitoare la noile scheme de ajutor de stat si la noile ajutoare de stat individuale autorizate, precum si la cele exceptate de la obligatia notificarii.

Art. 21. - Beneficiarii de ajutor de stat au obligatia sa tina o evidenta specifica a ajutoarelor primite.

Art. 22. - Furnizorii si beneficiarii de ajutor de stat raspund, potrivit legii, pentru realitatea si corectitudinea datelor si informatiilor transmise Consiliului Concurentei.

Art. 23.

Consiliul Concurentei elaboreaza raportul anual privind ajutoarele de stat acordate in Romania, care este supus aprobarii Guvernului. In vederea asigurarii transparentei in acest domeniu, raportul se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si se transmite Comisiei Europene.

Raportul anual privind ajutoarele de stat cuprinde date si informatii despre ajutoarele de stat acordate in ultimii 3 ani, inclusiv anul pentru care se face raportarea, in special cu privire la valoarea, obiectivul, tipul si modalitatile de acordare a acestora.

Art. 24. - Termenele stabilite de Consiliul Concurentei sau de furnizorii de ajutor de stat pentru primirea de raportari, informatii si date in procesul de monitorizare nu pot fi mai mici de 30 de zile, respectiv de 20 de zile in cazul celor stabilite de furnizori, cu exceptia situatiei in care datele, informatiile si documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeana sau reglementarile comunitare in termene mai scurte.

Art. 25.

Consiliul Concurentei impreuna cu furnizorii de ajutor de stat desemneaza reprezentantii autorizati sa asiste Comisia Europeana in controlul la fata locului.

In cazul in care Comisia Europeana procedeaza la un control la fata locului, potrivit dispozitiilor art. 22 din Regulamentul CE 659/1999, Consiliul Concurentei impreuna cu autoritatile pot formula obiectiuni la desemnarea expertilor de catre Comisia Europeana.

Consiliul Concurentei, autoritatile, alti furnizori si beneficiarii de ajutor de stat colaboreaza cu personalul imputernicit de Comisia Europeana pentru realizarea controlului la fata locului.

CAPITOLUL V

Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat ilegal si a ajutorului de stat utilizat abuziv

Art. 26.

Beneficiarul unui ajutor de stat este obligat sa ramburseze suma reprezentand echivalentul ajutorului de stat a carui recuperare a fost dispusa de Comisia Europeana, cu exceptia situatiei in care punerea in aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendata, in conformitate cu reglementarile comunitare. Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include si dobanda aferenta, datorata de la data platii pana la data recuperarii sau a rambursarii.

Rata dobanzii aplicabile este cea stabilita potrivit prevederilor Regulamentului CE 659/1999.

Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat pana la indeplinirea obligatiei prevazute la alin. (1).

Art. 27.

Consiliul Concurentei trimite de indata furnizorului de ajutor de stat o copie a deciziei Comisiei Europene prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat ilegal sau a ajutorului utilizat abuziv, primita prin intermediul Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana.

Furnizorul de ajutor de stat transmite beneficiarului de indata o copie a deciziei Comisiei Europene.

Furnizorii de ajutor de stat au obligatia de a lua de indata toate masurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene, in vederea indeplinirii obligatiilor de stat membru.

Art. 28. - Furnizorul de ajutor de stat instiinteaza beneficiarul ajutorului de stat cu privire la obligatia de rambursare sau recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv care rezulta din decizia Comisiei Europene.

Art. 29.

In cazul in care beneficiarul nu ramburseaza ajutorul de stat, furnizorul, in baza deciziei Comisiei Europene, se va adresa Curtii de Apel Bucuresti pentru ca aceasta sa dispuna anularea actului prin care a fost acordat ajutorul de stat si, pe cale de consecinta, recuperarea acestuia si a dobanzii aferente.

Hotararea Curtii de Apel Bucuresti este supusa recursului. Recursul se judeca la Inalta Curte de Casatie si Justitie. Dispozitiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificarile ulterioare, se aplica in mod corespunzator.

Art. 30.

Consiliul Concurentei indeplineste rolul de autoritate de contact intre Comisia Europeana si furnizorii de ajutor de stat in procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, in conformitate cu dispozitiile art. 11 din Regulamentul CE 659/1999.

Consiliul Concurentei transmite de indata furnizorului o copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. Furnizorii de ajutor de stat au obligatia de a lua masurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene.

In cazul in care Comisia Europeana a decis recuperarea provizorie a ajutorului de stat, dispozitiile art. 29 se aplica in mod corespunzator.

Art. 31. - In situatia in care Comisia Europeana a decis suspendarea ajutorului de stat in conformitate cu dispozitiile art. 11 alin. (1) din Regulamentul CE 659/1999, furnizorul de ajutor de stat suspenda acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Reprezentantei permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect incetarea imediata a acordarii acestuia, pana la stabilirea compatibilitatii masurii de sprijin financiar cu regulile comunitare.

Art. 32.

Furnizorii de ajutor de stat transmit Consiliului Concurentei date, informatii si documente cu privire la stadiul recuperarii, al recuperarii provizorii sau al suspendarii ajutoarelor de stat.

In aplicarea prevederilor referitoare la ajutorul de stat ilegal si la cel utilizat abuziv, furnizorii de ajutor de stat pot sa emita proceduri proprii.

CAPITOLUL VI

Contraventii si sanctiuni

Art. 33.

Constituie contraventii, daca potrivit legii penale nu constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu avertisment sau amenda cuprinsa intre 5.000 lei si 40.000 lei urmatoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de stat:

a) furnizarea de informatii si documente inexacte sau incomplete, precum si nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate in termenele stabilite de Consiliul Concurentei sau de furnizori autoritati publice;

b) refuzul de a se supune controlului desfasurat conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

c) refuzul acordarii explicatiilor solicitate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

d) neindeplinirea obligatiei de organizare a evidentei specifice privind ajutoarele de stat primite.

Constituie contraventii, daca potrivit legii penale nu constituie infractiuni, si se sanctioneaza cu avertisment sau cu amenda cuprinsa intre 5.000 lei si 40.000 lei urmatoarele fapte ale furnizorilor de ajutor de stat:

a) furnizarea de informatii si documente inexacte sau incomplete, precum si nefurnizarea informatiilor si documentelor solicitate in termenele stabilite de Consiliul Concurentei, cu exceptia art. 10 alin. (1) si art. 12;

b) refuzul acordarii explicatiilor solicitate conform prevederilor prezentei ordonante de urgenta;

c) neindeplinirea obligatiilor prevazute la art. 6 si art. 27 alin. (3).

Contraventiile prevazute la alin. (1) se constata si se sanctioneaza de Consiliul Concurentei sau de furnizori autoritati publice, dupa caz, prin persoane imputernicite.

Contraventiile prevazute la alin. (2) se constata si se sanctioneaza de Consiliul Concurentei, prin persoane imputernicite.

Personalul Consiliului Concurentei, la solicitare, beneficiaza de protectie din partea organelor abilitate ale statului.

Contraventiilor prevazute la alin. (1) li se aplica prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

CAPITOLUL VII

Dispozitii tranzitorii si finale

Art. 34.

In scopul aplicarii prezentei ordonante de urgenta, Consiliul Concurentei adopta regulamente si instructiuni, in functie de evolutia acquis-ului comunitar.

Regulamentele, instructiunile si orice modificare adusa acestora necesita avizul Consiliului Legislativ, pentru a putea fi adoptate in plenul Consiliului Concurentei, urmand a fi publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, prin ordin al presedintelui Consiliului Concurentei.

Art. 35.

Informatiile avand caracter de secret de afaceri cu privire la beneficiarii de ajutor de stat reprezinta secret profesional si urmeaza regimul juridic prevazut de reglementarile in materie.

Secretul profesional nu este incalcat in cazul transmiterii de rapoarte, informatii sau documente cerute pentru punerea in aplicare a procedurilor nationale si comunitare in domeniul ajutorului de stat si al publicarii de rapoarte, sinteze si alte documente intocmite in conformitate cu prezenta ordonanta de urgenta.

Art. 36. - Echivalentul in euro al ajutorului de stat este stabilit in functie de cursul de schimb valutar stabilit de Banca Nationala a Romaniei la data acordarii.

Art. 37.

Prezenta ordonanta de urgenta intra in vigoare la data de 1 ianuarie 2007.

La data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 744 din 16 august 2005, se abroga. Procedura de examinare a notificarilor inregistrate la Consiliul Concurentei in baza Legii nr. 143/1999, republicata, pentru care nu s-au emis decizii pana la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta,

inceteaza de drept la aceasta data.

Investigatiile in derulare, initiate potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999, republicata, inceteaza de drept la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

Deciziile Consiliului Concurentei continua sa-si produca efectele.

PRIM-MINISTRU

CALIN POPESCU-TARICEANU

ANEXA 2

LISTA LEGISLATIEI

IN DOMENIUL AJUTORULUI DE STAT

IN ROMANIA

Legea privind ajutorul de stat nr. 143/1999, adoptata pe 27.07.1999, in vigoare din 01.01.2000, publicata in MO Partea I Nr. 370/3.08.1999; completata si modificata de OUG 97/16.08.2002;

Ordinul 251/23.12.2002; modificata in mod esential de Legea nr. 603/22.12.2003, publicata in MO,Partea I, nr 930/23.12.2003, si Ordonanta 94/26.08.2004, MO Partea I nr 803/31.8.22004

Ajutorul sub pragul minim (De minimis)

1. Regulamentul privind pragul minim al ajutorului de stat care nu cade sub incidenta obligatiei de notificare (adoptat pe 06.02.2000, MO nr. 125/24.03.2000)

- plafonul modificat prin Legea nr. 143/1999, cu modificarile si completarile ulterioare,

Ordinul Presedintelui Consiliului Concurentei nr. 251/2002 si Ordinul nr. 51/12.03.2004,

MO nr. 248/22.03.2004.

Ajutor regional

2. Regulament privind ajutorul de stat regional (adoptat pe 23.03.2004, MO nr. 40/19.04.2004;

modificat si completat prin Regulamentul adoptat pe 10.09.2004, MO nr. 47/16.09.2004)

3. Regulament multisectorial privind ajutorul de stat regional pentru proiecte mari de investitii(adoptat pe 23.12.2002, MO nr. 165/17.03.2004; modificat si completat prin Regulamentul adoptat pe 17.08.2004, MO nr. 850/16.09.2004)

Salvare si restructurare

4. Regulament privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate (adoptat pe 23.11.2004, MO nr. 1215/17.12.2004).

5. Regulamentul privind ajutorul de stat pentru salvare si restructurare si ajutorul pentru inchidere in sectorul siderurgic (adoptat pe 02.03.2005, MO nr. 269/31.03.2005).

Ajutoare orizontale

6. Regulament privind ajutorul de stat pentru intreprinderile mici si mijlocii (adoptat pe

23.03.2004, MO nr. 340/19.04.2004 ; modificat prin Regulamentul adoptat pe10.09.2004, MOnr. 850/16.09.2004 si prin Regulamentul adoptat pe 01.02.2005 si publicat in MO nr.

7. Instructiuni privind incadrarea unei intreprinderi in categoria de intreprinderi mici si mijlocii (adoptat pe 31.03.2005, publicat in MO nr. 314/14.04.2005).141

8. Regulament privind ajutorul de stat pentru instruirea angajatilor (adoptat pe 18.03.2005, publicat in MO nr. 257/28.3.2005) abroga Regulamentul adoptat pe 10.05.2002, MO nr. 470/02.07.2002 ; modificat prin Regulamentul adoptat pe 21.05.2004, MO nr. 525/10.06.2004)

9. Regulament privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca (adoptat pe 01.10.2003, MO nr. 738/22.10.2003 ; modificat si completat prin Regulamentul din 10.09.2004, MO nr. 847/16.09.2004)

10. Regulament privind ajutorul de stat pentru cercetare si dezvoltare (adoptat pe 10.09.2004, MO nr. 850/16.09.2004) abroga Regulamentul adoptat pe 10.05.2002, MO nr. 470/02.07.2002 ; modificat si completat prin Regulamentul adoptat pe 27.05.2004, MO nr. 521/09.06.2004).

11. Regulament cu privire la ajutorul de stat pentru protectia mediului (adoptat pe 10.05.2002, MO nr. 470/02.07.2002; modificat prin Regulamentul adoptat pe 21.05.2004, MO nr. 525/10.06.2004)

Ajutor sectorial

12. Instructiuni privind autorizarea ajutoarelor de stat in domeniul transportului aerian (adoptat pe 24.10.2003, MO nr. 806/17.11.2003; modificat prin Instructiunile din 10.09.2004, MO nr. 847/16.09.2004).

13. Instructiuni privind autorizarea ajutoarelor de stat acordate in domeniul transportului maritim (adoptat pe 24.10.2003, MO nr. 806/17.11.2003).

14. Regulament privind ajutorul de stat in domeniul industriei carbonifere (adoptat pe 31.07.2004, MO Partea I Nr. 736/16.08.2004; modificat prin Regulamentul adoptat pe 07.01.2005, publicat in MO nr. 55/17.01.2005).

15. Regulament privind ajutorul de stat pentru constructia de nave (adoptat pe 12.08.2004, MO nr. 953/18.10.2004).

16. Regulament privind ajutorul de stat pentru productia cinematografica si de televiziune (adoptat pe 25.05.2005, publicat in MO nr. 491/10.06.2005).

Servicii de interes economic general 17. Regulament privind ajutorul de stat sub forma compensarilor acordate anumitor intreprinderi carora le-a fost incredintata prestarea serviciilor de interes economic general (adoptat pe 29.10.2004, MO nr. 1048/12.11.2004)

Forme speciale de ajutoare de stat

18. Instructiuni privind ajutorul de stat acordat sub forma garantiilor (adoptat pe 23.12.2002, MO nr. 165/17.03.2003)

19. Instructiuni privind ajutorul de stat si capitalul de risc (adoptat pe 28.01.2003, MO nr. 156/11.03.2003 ; modificat prin Instructiunile adoptate pe 10.09.2004, MO nr. 850/16.09.2004)142

20. Instructiuni privind vanzarile de terenuri si/sau cladiri de catre autoritatile publice (adoptat pe 08.07.2003, MO nr. 541/28.07.2003)

21. Instructiuni privind ajutorul de stat in domeniul asigurarii creditelor pentru export pe termen scurt (adoptat pe 12.12.2003, MO nr. 42/19.01.2004 ; modificat prin Instructiunile adoptate pe 21.05.2004, MO nr. 525/10.06.2004)

Transparenta

22. Regulament privind transparenta relatiilor financiare dintre autoritatile publice si

intreprinderile publice, precum si transparenta financiara in cadrul anumitor intreprinderi (adoptat pe 21.05.2004, MO nr. 525/10.06.2004).

Regulamente procedurale si de organizare si functionare a Consiliului COncurentei

23. Regulament de organizare, functionare si procedura al Consiliului Concurentei (adoptat pe 26.03.2004, MO nr. 288/01.04.2004).

24. Regulamentul privind forma, continutul si alte detalii ale notificarii unui ajutor de stat (adoptat pe 31.12.2004, MO nr. 82/25.01.2005). abroga Regulamentul adoptat pe 06.03.2000, MO nr. 125/24.03.2000; modificat si completat prin Regulamentul adoptat pe 10.09.2004, MO nr. 847/16.09.2004).

25. Regulament privind procedurile de raportare si monitorizare a ajutoarelor de stat

(adoptat pe 13.06.2005, MO nr. 564/01.07.2005) abroga Regulamentul adoptat pe 22.04.2004, MO nr. 443/18.05.2004.

26. Regulament privind Registrul ajutoarelor de stat (adoptat pe 13.06.2005, MO nr.

27. Regulament privind procedura de investigatie in materia ajutorului de stat (adoptat pe 16.3.2005, publicat in MO nr. 257/28.3.2005).

28. Regulament cu privire la forma, continutul si alte detalii prevazute de plangerea privind ajutorul de stat pretins ilegal (adoptat pe 27.09.2004, MO nr. 897/01.10.2004).

29. Instructiuni privind rata dobanzii aplicate in cazul recuperarii sau rambursarii ajutorului de stat ilegal si a celui interzis (adoptat pe 21.3.2005, publicat in MO nr. 253/25.3.2005).

30. Regulament privind individualizarea sanctiunilor pentru contraventiile prevazute de Legea143/1999 privind ajutorul de stat (adoptat pe 31.12.2004, publicat in MO nr. 64/19.01.2005).Hotarari ale Guvernului pentru implementarea normelor ajutorului de stat

HG nr. 1839/28.10.2004 privind stabilirea limitelor amenzilor aplicabile in cazul savarsirii contraventiilor prevazute de Legea ajutorului de stat (MO nr. 1054/15.11.2004).

OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor (MO nr. 410/25.07.2001), aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 (MO nr. 268/22.4.2002).

HG nr. 490/26.05.2005 privind unele masuri pentru accelerarea procesului de implementare a reglementarilor privind ajutorul de stat (publicata in MO nr. 500/14.06.2005

ANEXE PARTEA A II A

DECLARATIE 1

Neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Operator economic Formular 12B

(denumirea/numele)

Subsemnatul(a) .. (denumirea, numele operatorului economic), in calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de (se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie publica avand ca obiect .. (denumirea produsului, serviciului sau lucrarii si codul CPV), la data de . (zi/luna/an), organizata de (denumirea autoritatii contractante), declar pe propria raspundere ca:

a) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un

administrator judiciar sau activitatile mele comerciale nu sunt suspendate si nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt intr-o situatie similara cu cele anterioare, reglementata prin lege;

b) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situatiile prevazute la lit. a);

c) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de

asigurari sociale catre bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata ..;

d) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitiva a unei instante judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comitereaunei greseli in materie profesionala.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Inteleg ca in cazul in care aceasta declaratie nu este conforma cu realitatea sunt pasibil de incalcarea prevederilor legislatiei penale privind falsul in declaratii.

Operator economic,

(semnatura autorizata)

ANEXA 3

LISTA domeniilor de activitate pentru care se acorda ajutoare de minimis

|Nr. | Cod | Denumire cod CAEN

|crt.| CAEN |

| D - Produse ale industriei prelucratoare

| 1.| 183 | Prepararea si vopsirea blanurilor; fabricarea articolelor

din | blana

| 2.| 191 | Tabacirea si finisarea pieilor

| 3.| 193 | Fabricarea incaltamintei

| 4.| 203 | Fabricarea de elemente de dulgherie si tamplarie, pentru constructii

| 5.| 204 | Fabricarea ambalajelor din lemn

| 6.| 205 | Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor

din pluta, paie si impletituri

| 7.| 2121 | Fabricarea hartiei si cartonului ondulat si a ambalajelor

din hartie sau carton

| 8.| 2222 | Alte activitati de tiparire n.c.a.

| 9.| 2223 | Legatorie

| 10.| 2224 | Servicii pregatitoare pentru pretiparire

| 11.| 2225 | Alte lucrari de tipografie

| 12.| 2621 | Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodaresc si ornamental

| 13.| 263 | Fabricarea placilor si dalelor, din ceramica

| 14.| 264 | Fabricarea caramizilor, tiglelor si altor produse pentru constructii, din argila arsa

| 15.| 2665 | Fabricarea produselor din azbociment

| 16.| 267 | Taierea, fasonarea si finisarea pietrei

| 17.| 355 | Productia altor mijloace de transport n.c.a.

| 18.| 361 | Productia de mobilier

| 19.| 365 | Fabricarea jocurilor si jucariilor

20.| 3662 | Confectionarea maturilor si periilor

G - Comertul cu ridicata si cu amanuntul, repararea autovehiculelor,| motocicletelor si a bunurilor personale si de uz gospodaresc

| 21.| 5221 | Comert cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete

| 22.| 5222 | Comert cu amanuntul al carnii si al produselor din carne

| 23.| 5223 | Comert cu amanuntul al pestelui, crustaceelor si molustelor |

| 24.| 5271 | Reparatii de incaltaminte si ale altor articole din piele

| 25.| 5272 | Reparatii de articole electrice de uz gospodaresc

|| H - Hoteluri si restaurante

| 26.| 552 | Campinguri si alte facilitati pentru cazare de scurt durata |

| 27.| 553 | Restaurante

| 28.| 555 | Cantine si alte unitati de preparare a hranei

| K - Tranzactii imobiliare, inchirieri si activitati de servicii

prestate in |

| principal intreprinderilor

| 29.| 722 | Consultanta si furnizare de programe informatice (software)

| 30.| 7412 | Activitati de contabilitate, revizie contabila,

consultanta in domeniul fiscal

| 31.| 747 | Activitati de intretinere si curatare a cladirilor

| 32.| 7485 | Activitati de secretariat si traducere

| M - Invatamant

forme de invatamant

| O - Alte activitati de servicii colective, sociale si personale

| 34.| 9301 | Spalarea, curatarea si vopsirea textilelor si blanurilor

| 35.| 9302 | Coafura si alte activitati de infrumusetare

DECLARATIE 2

ELIGIBILITATEA

Operator economic Formular 12A

(denumirea/numele) 

Subsemnatul, reprezentant imputernicit al .. (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din procedura si sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ma aflu in situatia prevazuta la art. 180 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, respectiv in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instante judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii criminale, pentru coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completarii .

Operator economic,

(semnatura autorizata)

ANEXA 4

CERERE DE ACORD DE PRINCIPIU PENTRU FINANTARE

(Se completeaza toate rubricile din formularul-tip in limba romana, prin

tehnoredactare)

Subscrisa , avand datele de identificare mentionate

la sectiunea A, reprezentata legal prin dl/dna , avand calitatea

de , solicit finantarea in conditiile prevederilor Schemei de

ajutor de stat de minimis privind dezvoltarea si modernizarea

intreprinderilor.

SECTIUNEA A

Prezentarea solicitantului

Denumirea intreprinderii:

Adresa: . cod postal ..

Telefon: .. Fax:

E-mail:

Data inregistrarii intreprinderii:

Nr. de inmatriculare la oficiul registrului comertului:

Codul de identificare fiscala: .

Codul IBAN in care se solicita transferarea alocatiei specifice individuale

(RON): deschis la Trezoreria

Forma juridica: .

Capitalul social: .. RON detinut de

- persoane fizice: .%

- IMM*1): .%

- societati comerciale mari*2): .%.

Obiectul principal de activitate: .

Codul CAEN: ..

Obiectul secundar de activitate*3): ..

Cod CAEN: .

Numarul mediu scriptic anual de personal (in anul fiscal anterior):

Cifra de afaceri (conform ultimului bilant contabil anual aprobat):

.. RON

Valoare active totale (conform ultimei situatii financiare aprobate)*4)

. RON

Numele:

Functia

Semnatura autorizata si stampila solicitantului*5)

Data semnarii: .

ANEXA 5

Data inregistrarii . . . . .

Numarul inregistrarii . . . . ..

CERERE DE ELIBERARE A SUMEI NERAMBURSABILE

Subscrisa SC Beta ROMANIA SRL

Data inregistrarii intreprinderii  28.08.2001

Nr. de inmatriculare la Reg. Com.  J04/540/2001

Codul de identificare fiscala  RO 14143167

Adresa loc. BACAU,str.Republicii nr.207 jud. Bacau

Telefon 0234 589 013

Fax 0234 589 288

Cod IBAN RO30TREZ0615070XXX004467, deschis la Trezoreria Bacau

reprezentata legal prin dl. Enache Gheorghe Corneliu, avand calitatea de administrator , identificat cu CI seria XC nr. 171121 eliberata de Pol Bacau la data de 19.03.2002 , cu domiciliul in localitatea Bacau, str. Chimiei Nr.4 Sc. B Ap. 9 jud Bacau, cod postal 600029, solicit

-eliberarea alocatiei specifice individuale , in baza Acordului de principiu pentru finantare nr. 43 din data de 20.06.2008 si in conditiile prevederilor schemei de ajutor de stat de minimis pentru dezvoltarea si modernizarea intreprinderii.

Anexez la prezenta

formularul de decont (conform Formularului nr.5 la Procedura)

documentele justificative (conform Formularului nr. 6 la Procedura) , in original si in copie

Opis cu toate documentele

Numele Enache Gheorghe Corneliu

Functia Administrator

Semnatura . . . . . . . . .

Data semnarii

ANEXA 6

FORMULAR DE DECONT

Intreprinderea SC Beta ROMANIA SRL

Data .

Activitatea

Obiectul facturarii

Nr. facturii

Data facturii

Valoarea facturii

Document de plata

Cu TVA

Fara TVA

Felul documentului

Nr.

Data

Valoare

Cu TVA

Fara TVA

Electrostivuitor cu falci

36.414 euro

30.600 euro

Ordin de plata

36.414 euro

30.600 euro

Enache Gheorghe Corneliu

ANEXA 7

NOTA UNILATERALA DE CONSTATARE

Aceasta se utilizeaza in cadrul verificarii tuturor criteriilor intrunite de o firma in vederea obtinerii unui ajutor de stat”minimis”.Documentele necesare unei astfel de operatiuni de control cuprind urmatoarele:

1.Certificat de inregistrare al firmei

2.Bilant si balanta la 31.dec.2008

3.Balanta de verificare pentru ian-feb 2009.

4.Stat de plata pentru ian 2009 si centralizatorul obligtiei de plata(declaratia 100 si 102)

5.Extras de cont cu operatiunile cu care s-au achitat contributiile sociale si impozitele pe salarii

6.Dosarul de achizitie al utilajului nou

7.Contracte de furnizare

8.Facturi

9.Ordine de plata

10.Exatras de cont

11.Fisa de cont:213 sau 231 131 445 5121

12.Nota de receptie-NIR

13.Proces verbal de receptie

14.Proces verbal de punere in functiune

15.Fisele mijloacelor fixe

16.Inventar anual al patrimoniului intreprinderii la 31 dec 2008

17. Sectiunea C a cererii de acord de principiu pentru finantare

18.Dovada de la trezorerie conform careiacontul de forma 50.70 este Activ

19.Poze utilaje

ANEXA 8

OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1 . Descriere

II.1.1) Denumire contract: Electrostivuitor cu falci – Echipamente de ridicare si manipulare

II.1.2) Denumire contract si locul de prestare a serviciilor:

(a) Lucrari

(b) Produse X

(c) Servicii

Executie

Proiectare si executie Realizare prin orice mijloace corespunzatoare

cerintelor specificate de

autoritatea contractanta

Cumparare X

Leasing

Inchiriere

Cumparare in rate

Categoria serviciului

2A

2B

Se specifica din care

categorie de servicii apartine obiectul contractului: fie din Anexa 2A, fie din Anexa 2B.)

Principala locatie a lucrarii

Principalul loc de livrare

SC Beta ROMANIA SRL Bacau

Principalul loc de prestare:

Cod CPV

Cod CPV

Cod CPV

II.1.3) Procedura se finalizeaza prin: Contract de achizitie publica: x

Incheierea unui acord-cadru:

II.1.4) Durata contractului de achizitie publica

ani luni 1 zile de la atribuirea contractului

sau incepand cu (zz/ll/aaaa) ¦,

II.1.5) Informatii privind acordul-cadru (daca este cazul)

Acordul-cadru cu mai multi operatori nr. sau,

daca este cazul, nr. maxim al participantilor la

acordul-cadru vizat

Acordul-cadru cu un singur operator

Durata acordului-cadru:

Durata in ani sau luni

Posibilitatea de a relua competitia cu semnatarii acordului cadru da nu

II.1.6) Divizare pe loturi  da nu X

Ofertele se depun pe: ¦

un singur lot unul sau mai multe toate loturile

Alte informatii referitoare la loturi:

II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate  da nu x

II.2 . Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantitatii: 1 buc

II.2.2) Optiuni acceptate   da nu x

Daca exista, descrierea acestor optiuni:

III. Conditii specifice contractului

III.1. Alte conditii particulare referitoare la contract (dupa caz)

III.1.1. Contract rezervat (daca DA, scurta descriere)

III.1.2. Altele (daca DA, descrieti)

da nu x

da nu x

IV. PROCEDURA

IV.1) Procedura selectata

Licitatie deschisa 

Licitatie restransa 

Licitatie restransa accelerata 

Dialog competitiv 

Negociere cu anunt de participare 

Negociere fara anunt de participare 

Cerere de oferte  X

Concurs de solutii 

IV.2) Etapa finala de licitatie electronica da [] nu [x]

Daca DA, informatii aditionale despre licitatia electronica

IV.3) Legislatia aplicata (se completeaza cu legislatia in vigoare privind achizitiile ¦publice - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006, Hotararea Guvernului nr. 925/2006, dupa caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro), precum si H.G. nr. 1164/2007.

V. CRITERII DE CALIFICARE SI/SAU SELECTIE

V.1) Situatia personala a candidatului/ofertantului

Declaratii privind eligibilitatea

Cerinta obligatorie: informatii generale; declaratie privind eligibilitatea -formular 12 A.

Declaratie privind neincadrarea in

prevederile art. 181 din ordonanta

Solicitat x Nesolicitat

Cerinta obligatorie: formular 12B, neancadrarea in situatiile prevazute la art.180 din OUG 34/2006 .

Certificate fiscal privind impozitele si taxele locale si bugetul general consolidat.

V.2) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale (inregistrare)

Persoane juridice/fizice romane

Se va completa formularulnr. 1 Informatii generale

Cerinta obligatorie:

- certificat constatator emis de oficiul Registrului Comertului,

Persoane juridice/fizice straine

Cerinta obligatorie: documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional

V.3) Situatia economico-financiara

Informatii privind situatia economico-financiara

Solicitat x Nesolicitat

Se solicita:

-bilant la 31.12.2007 sau echivalent .

-prezentare formular 'Informatii privind situatia economico-financiara'

V.4) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii privind capacitatea tehnica

Solicitat x

Nesolicitat

-autorizatie livrare produse similare

-lista principalelor livrari din ultimii trei ani

Standarde de asigurare a calitatii

Solicitat x Nesolicitat

-certificat de calitate ISO 9001

Informatii privind subcontractantii

Nu se accepta subcontractanti.

V.5) Daca este aplicabil, modul de selectare/preselectare

ANEXA 9

VI. PREZENTAREA OFERTEI

VI.1) Limba de redactare a ofertei

limba romana

VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei

60 zile

VI.3) Garantia de participare

Solicitata Nesolicitata x

VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice

Propunerea tehnic se va prezenta in asa fel incat informatiile din propunerea tehnica sa permita identificarea cu usurinta a corespondentei cu specificatiile tehnice minime din caietul de sarcini.

VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare

Cerinta obligatorie:

Se va completa formularul 'Formular de oferta'

VI.6) Modul de prezentare a ofertei

Oferta se depune la sediul BetaROMANIA SRL BACAU

Adresa postala: Calea Republicii, nr. 207 , Localitatea:  Bacau , Cod postal:  600304 , Romania , Punct(e) de contact: ing. Enache Corneliu , Tel.  0234589013, 0722254873 Fax: 

Data limita pentru depunerea ofertei, respectiv ziua/luna/anul - ora limita: 08.09.2008 ora 12.00.

Ofertantul trebuie sa sigileze originalul si fiecare set de copii in plicuri separate, marcand corespunzator plicurile cu 'ORIGINAL' si, respectiv, 'COPIE'. Plicurile se vor introduce intr-un plic exterior, inchis corespunzator si netransparent.

Plicurile interioare trebuie sa fie marcate cu denumirea si adresa ofertantului, pentru a permite returnarea ofertei fara a fi deschisa, in cazul in care oferta respectiva este declarata intarziata. Propunerea tehnica, propunerea financiara si documentele de calificare se vor introduce in plicuri distincte, marcate corespunzator.

Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autoritatii contractante si cu inscriptia 'A NU SE DESCHIDE INAINTE DE DATA 08.09.2008 , ORA.13.00'.

Daca plicul exterior nu este marcat conform prevederilor de la aliniatul precedent, autoritatea contractanta nu isi asuma nici o responsabilitate pentru ratacirea ofertei.

VI.7) Data limita de depunere a ofertelor

08.09.2008 ora 12.00

VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei

Se retrag ofertele depuse dupa data limita.

Sunt declarate intarziate ofertle depuse la alta adresa sau dupa data/ora limita inscrisa la pct. VI.7)

VI.9) Deschiderea ofertelor

Data:08.09.2008, ora: 13.00, locul deschiderii ofertelor: sediul Beta ROMANIA SRL BACAU

Adresa postala: Calea Republicii, nr. 207

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

VII.1) Pretul cel mai scazut 

VII.2) Cea mai avantajoasa oferta economica  X

Factor de evaluare

Pondere

Factor de evaluare

Pondere

Pretul ofertei

2. Durata termenului de livrare

80 %

20 %

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul

Algoritmul de calcul in cazul utilizarii criteriului 'oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic':

Ofertele care contin in propunerea financiara un pret mai mare decat valoarea fondurilor care pot fi disponibilizate pentru indeplinirea contractului de achizitie publica sunt inacceptabile si vor fi respinse.

1. Punctajul pentru factorul de evaluare „pretul ofertei” se acorda astfel:

a) pentru cel mai scazut dintre preturile ofertelor se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alt pret decat cel prevazut la litera a) se acorda punctajul astfel:

P ( n) = ( pret minim/ pret n) x 70

Preturile care se compara in vederea acordarii punctajului sunt preturile prevazute in formularul de oferta (formularul L), preturi ofertate pentru executia integrala a lucrarilor, exclusiv TVA.

2. Punctajul pentru factorul de evaluare „Durata termenului de garantie”se acorda astfel:

a) pentru cea mai mica durata prezentata in oferta, se acorda punctajul maxim alocat factorului de evaluare respectiv;

b) pentru alta durata decat cea prevazuta la lit. a), dar nu mai mare decat cea prevazuta in Caietul de sarcini se acorda punctajul astfel:

p (n) = (durata minima/ durata (n) )x 20

ANEXA 10

AUTORITATEA CONTRACTANTA

SC Beta ROMANIA SRL

FISA DE PUNCTAJ

(Cerere Oferta)

pentru atribuirea contractului de furnizare de produse:

Electrostivuitor cu falci - utilaje cu utilizare speciala

Nr.

Factori de

Punctaj

crt.

Evaluare

maxim

UTIL SPC SRL

VECTRA EXIM

STILL MOTOSTIVUITOARE

ENDRES SRL

Pretul ofertei

Termen livrare

T O T A L

MEMBRU COMISIEI

ing. PODOIU LEONTIN

ANEXA 11

CENTRALIZATORUL FISELOR INDIVIDUALE DE PUNCTAJ

Nr.

Membrii comisiei

OFERTANTI

Crt.

de licitatie

Comat SA

Util SPC SRL

Vectra Exim

Still Motostivuitoare

Endres SRL

Corneliu Enache

Podoiu Leontin

Ispir Adrian

T O T A L

PRESEDINTELE COMISIEI DE EVALUARE

ING. Enache Corneliu __________________

NOTA JUSTIFICATIVA

Referitor: Achizitionarea de produse:

Electrostivuitor cu falci – Echipamente de ridicare si manipulare

Stabilirea ponderii factorilor de evaluare.

In documentatia de atribuire criteriul aplicat pentru atribuirea contractului pentru achizitie publica este: ,, oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic”

Tinand cont de prevederile art. 15, alin.4) din HG 925/ 2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a OUG 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, ponderea factorilor de evaluare a fost stabilita astfel:

Pretul ofertei – acest criteriu a fost folosit deoarece este un element esential al ofertei in cazul de fata, asigurand achizitia de produse in conditii de eficienta a utilizarii fondurilor. Pentru acest factor s-au acordat 80 puncte.

Termenul de livrare: acest criteriu a fost folosit deoarece este important ca produsul sa fie livrat cat mai repede. Pentru acest factor s-au acordat 20 puncte.

Factorii de evaluare a ofertei precum si ponderea relativa a acestora si algoritmul de calcul, au fost definiti clar in documentatia de atribuire a contractului de achizitie publica si au legatura concreta cu specificul contractului.

Responsabil achizitii,

Ispir Adrian

ANEXA 12

Formulare ale REGULAMENTULUI privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat (Ordinul Presedintelui CC nr. 175/20.06.2007):

  1. FISA privind ajutoarele de minimis acordate (anexa 3);

ANEXA Nr. 3:

Furnizorul de ajutor de stat:

MINISTERUL FINANTELOR PUBLICE

DIRECTIA GENERALA A FINANTELOR PUBLICE BACAU

Adresa Str Dumbrava Rosie nr. 1-3 Bacau

Localitatea Bacau

Judetul .Bacau

Telefon .

Fax: .

Codul fiscal 

Persoana de contact ..Trifan Lucian..

FISA

privind ajutoarele de minimis acordate in anul ..2008..

Se completeaza cate o fisa pentru fiecare schema de ajutor, ajutor individual acordat in cadrul unei scheme sau ajutor individual acordat in afara unei scheme (ad-hoc), mentionandu-se durata schemei. Se cuprind toate ajutoarele de minimis acordate in Romania, cu exceptia ajutoarelor acordate in sectoarele agricultura si piscicultura.

Furnizorii sau autoritatile responsabile completeaza pentru perioada de raportare fisa privind ajutoarele acordate, precum si corectiile constatate pentru ultimii 2 ani fiscali consecutivi.

In cazul in care printr-un act normativ se promoveaza mai multe scheme de ajutor de minimis, se completeaza cate o fisa pentru fiecare schema. In cazul in care prin actul normativ care promoveaza schema de ajutor sunt prevazute ajutoare de stat avand modalitati de acordare diferite, se completeaza cate o fisa pentru fiecare dintre acestea.

- Titlul ajutorului: Ajutor de minimis pentru dezvoltare si modernizare

( - Titlul ajutorului cuprinde si o descriere sintetica a acestuia.)

Baza legala: Legii nr. 143/1999.. abrogata si inlocuita cu Ordonanta de urgenta nr. 117 din 21/12/2006

(Baza legala cuprinde atat actul normativ sau administrativ prin care a fost acordat ajutorul de stat, cat si actele care contin dispozitii de punere in aplicare a acestuia. Se mentioneaza si actele prin care acesta a fost reinnoit, prelungit sau modificat, precum si actele normative prin care s-au efectuat alocari specifice in cadrul unei scheme de ajutor de stat, dupa caz.)

Data la care a incetat acordarea ajutorului ..in curs pana in 2010..

(Se indica doar pentru ajutoarele de stat a caror acordare a incetat. Se mentioneaza data la care a incetat acordarea ajutoarelor sau pentru care acordarea a fost stopata.)

Modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului: ..granturi.

[Se mentioneaza modalitatea (instrumentul) de acordare a ajutorului: granturi, reduceri/exceptari/amanari la plata taxelor, aporturi de capital, imprumuturi cu dobanda preferentiala, garantii etc.]

Descrierea modalitatii (instrumentului) de acordare a ajutorului de minimis

(Se descrie instrumentul de acordare a ajutorului folosit. Se precizeaza forma in care ajutorul este pus la dispozitia beneficiarului. De exemplu, in cazul creditelor acordate in conditii preferentiale se furnizeaza inclusiv detalii privind modul de garantare a creditului. In cazul facilitatilor fiscale se precizeaza daca acestea reprezinta deducere fiscala, reducere a bazei de impozitare, reducere a ratei de impozitare, amanare a platii impozitului. In cazul garantiilor se furnizeaza si date privind creditul sau alte tranzactii financiare acoperite de garantie, garantia ceruta si prima de plata.)

Obiectivele acordarii ajutorului:

(In stabilirea si codificarea obiectivului se are in vedere motivatia adoptarii actului normativ/administrativ prin care s-a initiat schema sau ajutorul individual in cauza. Se mentioneaza, in mod obligatoriu, codurile de clasificare ale acestora, cuprinse in anexa nr. 6 din Regulamentul privind procedurile de monitorizare a ajutoarelor de stat.)

Originea ajutorului: .Bugetul de stat al Ministerului Finantelor Publice.

(Se precizeaza originea ajutorului, respectiv acordarea din bugetul de stat, din bugetul asigurarilor sociale de stat, din bugetele locale - judet, municipiu, oras, comuna - sau din alte surse ale statului.)

Tipul ajutorului: ajutor individual..

(Se mentioneaza daca este vorba de o schema de ajutor sau ajutor individual acordat in afara unei scheme - ajutor ad-hoc.)

Conditii de acordare: .conform.. Ordonanta de urgenta nr. 117 din 21/12/2006

(Se mentioneaza conditiile - criterii, limite etc. - pentru acordarea de alocari specifice operatorilor economici beneficiari de ajutor, asa cum sunt prevazute in baza legala a schemei de ajutor de stat.)

Beneficiarii si cuantumul ajutorului de minimis. In cazul schemelor de ajutor se mentioneaza cuantumul alocarilor specifice/beneficiar.

Nr. crt.

Denumirea

Beneficiarii de ajutor de minimis

Valoarea ajutorului de minimis - mii lei, din care:

CUI

Localitatea

Judetul

Sectorul de activitate

(cod CAEN)

In anul de raportare (t)

In anul t-1

In anul t-2

surse de stat

fonduri structurale

surse de stat

fonduri structurale

surse de stat

fonduri structurale

SC Beta ROMANIA SRL

 RO 14143167

 BACAU

BACAU

 BUGETUL DE STAT

RON

41.334 RON

TOTAL:

[In coloanele 1 -5 se specifica toti beneficiarii de ajutor de minimis. Pentru fiecare beneficiar se specifica si sectorul de activitate (prin codul CAEN - 4 cifre) in care opereaza. In cazul in care ajutorul de stat se acorda pentru o alta activitate decat cea de baza, se specifica activitatea pentru care a fost acordat ajutorul.

- In coloana 6 se scriu sumele primite sub forma de ajutor de minimis in anul respectiv, fara a se cumula cu anii anteriori. In coloana 6.1 se mentioneaza sumele primite din surse de stat (buget national, local etc.), iar in coloana 6.2 se mentioneaza sumele primite din fonduri structurale.

- In coloanele 7 si 8 se scriu sumele primite sub forma de ajutor de minimis, acordate in anii anteriori, cu eventualele corectii, defalcate in functie de sursa, respectiv: surse de stat si/sau fonduri structurale.]

Date privind modul de determinare a cuantumului ajutorului de stat:

(Se mentioneaza informatiile utilizate la determinarea valorii ajutorului, cum ar fi: preturile de referinta, dobanda de referinta in cazul creditelor cu dobanda preferentiala, regimul acordarii garantiei de stat, nivelul penalizarilor in cazul scutirilor de impozite si taxe etc., precum si, atunci cand este cazul, formulele de calcul. Sumele se mentioneaza pentru fiecare dintre instrumentele prin care a fost acordat ajutorul.)

Observatii:

(Se prezinta comentarii privind derularea acordarii ajutorului - scheme de ajutor sau ajutoare individuale acordate in transe).Regulamentul consiliului U.E. nr 659/1999 ,contine definitii elaborate si norme procedurale ,Oj(EC) 1999,L83,p.1.

Constitutia Romaniei adoptata in 1991 (publicata in MO, partea I , nr 233 din 21 nov 1991) modificata si completata prin legea nr 429/2003 , republicata de catre Consiliul Legislativ in baza art.52 din Constitutie)

Acordul European stabilind asocierea dintre Comunitatile Economice Europene si Statele Membre incheiat la 1 februarie 1993

Legea Concurentei nr 21/1996 publicata in MO partea I nr 88 /30.04.1996 modificata prin OUG nr 121/2003 publicata in MO 461/24.05.2004

Tratatul privind Comunitatile Europene, publicat in Jurnalul Oficial al Comunitatilor Europene nr. C 325

din 24.12.2002;

Art. 87 alin. (2) din Tratatul CE;

Ajutoarele compatibile care nu depasesc pragul de minimis, introdus de C.E. in 1992. In

prezent, pragul de minimis este stabilit la nivelul de 100.000 Euro pentru o

societate, in decursul unei perioade de 3 ani de la momentul acordarii primului

ajutor.

Buget si trezorerie publica- Mosteanu Tatiana(colectiv),Editura Universitara

Ghidul solicitantului-Ajutoare de minimis pentru dezvoltarea sau modernizarea

intreprinderilor mici si mijlocii in baza H.G. nr. 1164/2007

In conformitate cu Regulamentul Comisiei Europene nr. 1998/2006

in aplicarea articolelor 87 si 88 ale Tratatului pentru ajutoarele de minimis

Intreprinderi mici si mijlocii, IMM, sunt acele intreprinderi care au mai putin de 250 de angajati si care au, fie o cifra de afaceri anuala neta care nu depaseste echivalentul in lei a 50 milioane euro, fie detin active totale care nu depasesc echivalentul in lei a 43 milioane euro Calculul cifrei de afaceri si al numarului de salariati se va realiza conform art.5 si art.6 din Legea nr.346/2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii intreprinderilor mici si mijlocii, cu modificarile si completarile ulterioare, pentru fiecare tip de intreprindere: intreprindere autonoma, partenera sau legata potrivit legii

A se vedea ANEXA 3

Declaratie 1 privind neincadrarea in situatiile prevazute la art. 181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006

Potrivit cap. 2 sectiunea 2.1. din Comunicarea Comisiei Europene - Linii directoare comunitare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea firmelor in dificultate, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. C244/2004;

Declaratie 2 privind eligibilitaterea;

O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii.

A se vedea ANEXA NR. 4

A se vedea ANEXA NR. 5

A se vedea ANEXA NR. 6

A se vedea ANEXA NR.7

Conform prevederilor O.U.G. nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat modificata si completata prin Legea nr. 137/ 2007.

A se vedea ANEXA NR 8

A se vedea ANEXA NR 9

A se vedea ANEXA NR 10

A se vedea ANEXA NR 11

Nota justificativa

A se vedea ANEXA 12

Dosarul a cuprins in nomenclator urmatoarele acte:Balanta de verificare dec 2008-ian2009, Nota de receptie si cosntatare diferent, Fise analitice de cont extras de cont, Fisa mijlocului fix, Proces verbal de punere in functiune, Proces verbal de receptie finala, Declaratie de plata externa, Certificat de calitate, Certificat de Origine

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate