Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Managementul investitiilor - test grila


Managementul investitiilor - test grila


Universitatea Spiru Haret

Facultatea de Management Brasov

Licenta vara 2009; iarna 2010

Disciplina de specialitate: Managementul investitiilor

Titular curs :

Bibliografie curs tiparit: Elena Doval, Managementul investitiilor, Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2008Teste grila

In literatura de specialitate exista mai multe formulari pentru a defini investitiile organizatiilor.  Definirea investitiilor care pune accent pe natura elementelor achizitionate, intrucat investitiile sunt considerate cheltuieli care se concretizeaza in achizitii de bunuri de folosinta indelungata, este:

a) definirea contabila

b) definirea contabila si juridica

c) definirea monetara

d) definirea financiara

e) definirea psihologica

R: b)

2. Definirea contabila si juridica a investitiilor este cea care:

a) ia in calcul cresterea valorii prsonalului prin training

b) ia in calcul cresterea clientelei prin operatii de promovare si publicitate

c) ia in calcul cheltuielile referitoare la brand

d) exprima clar elementele patrimoniale referitoare la investitii

e) elemente care fac sa sporeasca performantele si valoarea organizatiei in timp

R: d)

In literatura de specialitate exista mai multe formulari pentru a defini investitiile organizatiilor. Definirea investitiilor care dilueaza notiunea insasi de investitie, deoarece nu toate cheltuielile care atrag dupa sine obtinere de flux monetar sunt investitii este:

a) definirea contabila

b) definirea contabila si juridica

c) definirea juridica

d) definirea financiar-monetara

e) definirea psihologica

R: d)

4. "Investitiile reprezinta o cheltuiala certa pentru un venit incert". Indicati cui apartine afirmatia:

a) Cistelecan, L.M. (2002)

b) Anannou, T. (1997)

c) Stancu , I (1997)

d) Vasile, I. (1997)

e) Masse, P. (1964)

R: e)

5. Din definitiile date investitiilor se desprind o serie de trasaturi, dintre care:

investitia presupune transpunerea in cheltuieli a unor disponibilitati banesti indiferent daca efortul inseamna realizarea unor obiecte, bunuri concrete, echipamente sau dimpotriva plasamente in actiuni, titluri si hartii de valoare.

investitia reprezinta ansamblul de cheltuieli care va genera venituri sau economii, o perioada indelungata si care permit rambursarea, respectiv recuperarea cheltuielilor initiale.

investitia inseama efort, sub multiple aspecte, dar in urma caruia se sconteaza efecte diverse, multiplicatoare, cel mai adesea sub forma sporului de profit, a carui realizare ramane incerta.

investitia implica dezafectarea temporara, dar certa, a unor resurse curente (materiale, financiare, de munca) al caror cost urmeaza a fi suplinit de efectele nete viitoare.

Investitia constituie o mobilizare in bunuri mobile sau imobile, corporale sau necorporale achizitionate ori create pentru o entitate economica.

Indicati care sunt trasaturile comune oricarei definitii:

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

R: c)

6. Dupa Ananou, T. (1997) investitia imateriala are 6 forme. Dintre cele enumerate mai jos una este eronata. Indicati eroarea!

a) achizitii de bunuri de capital

b) achizitii de brevete si licente

c) cheltuieli de publicitate si marketing

d) cheltuieli cu formarea personalului

e) cletuieli de cercetare/dezvoltare

R: a)

  1. Interesul pentru investitiile imateriale este determinat de o serie de tendinte in activitatea economica mondiala. Dintre tendintele enumerate mai jos una este eronata. Indicati eroarea!

a)      cresterea activitatilor tertiale

b)      dezvoltarea externalitatii

c)      dezvoltarea investitiilor sociale

d)      cresterea rolului inovatiei

e)      cresterea calitatii in cadrul concurentei

R: c)

  1. Investitiile se grupeaza dupa mai multe criterii: dupa natura lor, dupa riscul pe care il implica pentru viitorul organizatiei, dupa forma patrimoniala, dupa politica manageriala, dupa modul lor de realizare etc, dintre care:

investitii tehnice

investitii financiare

investitii sociale

investitii umane

investitii comerciale

investitii strategice

investitii de dezvoltare

investitii de inlocuire

investitii directe

investitii indirecte

Indicati care sunt investitiile care se grupeaza dupa modul lor de realizare:

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

R: d)

  1. Investitiile se grupeaza dupa mai multe criterii: dupa natura lor, dupa riscul pe care il implica pentru viitorul organizatiei, dupa forma patrimoniala, dupa politica manageriala, dupa modul lor de realizare etc, dintre care:

investitii tehnice

investitii financiare

investitii sociale

investitii umane

investitii comerciale

investitii strategice

investitii de dezvoltare

investitii de inlocuire

investitii directe

investitii indirecte

Indicati care sunt investitiile care se grupeaza dupa riscul pe care il implica pentru viitorul organizatiei:

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

R: a)

10. Gruparea investitiilor in: investitii in bunuri corporale, investitii in bunuri necorporale si investitii financiare se face dupa criteriul:

a) dupa natura lor

b) dupa forma patrimoniala a investitiilor strategice

c) dupa politica manageriala

d) dupa modul de realizare

e) riscul pe care il implica pentru viitorul organizatiei

R: b)

11. Investitia in know-how este o investitie in:

a) depozite bancare

b) societati comerciale

c) plasamente de capital

d) bunuri corporale

e) bunuri necorporale

R: e)

12. Investitiile cu risc considerabil mare sunt:

a) investitiile de inlocuire

b) investitii pentru modernizare

c) investitii strategice

d) investitii de dezvoltare

e) investitii sociale

R: c)

13. Urmatoarele constituie investitii:

1) plantatii

2) obiecte de colectie

3) cursuri de tip training

4) publicitate

5) brand

6) actiuni

Care dintre cele de mai jos sunt investitii comerciale?

a) 1+2

b) 2+3

c) 3+4

d) 4+5

e) 5+6

R: d)

14. Investitiile destinate aducerii nivelului tehnic a echipamentului existent la un nivel tehnic-tehnologic actual sunt investitii:

a) fara risc

b) cu risc redus

c) cu risc moderat

d) cu risc mare

e) cu risc considerabil mare

R: c)

Dezinvestitia cuprinde urmatoarele activitati, dintre care una este eronata. Indicati eroarea!:

a) Vanzarea unei parti din activele intreprinderii.

b) Dezafectarea (demolarea, casarea, dezmembrarea) unei parti din activele intreprinderii.

c)      Evacuarea utilajelor si a deseurilor periculoase.

d)      Organizarea activitatilor de recuperare si valorificare a elementelor dezafectate.

e)      Preluarea (achizitia) unei firme sau fuzionarea cu o firma.

R; e)

O serie de factori infuenteaza dezinvestitia in sesns pozitiv sau negativ, dinre care:

1) supraproductia unor produse care nu mai intalnesc cerere pe piata.

gradul insuficient de utilizare a capacitatilor.

dificultati de aprovizionare (materii prime limitate etc.).

calificarea insuficienta a fortei de munca.

concurenta ridicata.

tehnologia invechita.

pierderea prestigiului.

pierderea cotei de piata.

pierderea unor furnizori.

conflicte sociale ca urmare a disponibilizarilor de personal adiacente.

Care sunt factorii care se opun dezinvestitiei:

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

R: e)

17. O serie de factori infuenteaza dezinvestitia in sesns pozitiv sau negativ, dinre care:

1) supraproductia unor produse care nu mai intalnesc cerere pe piata.

gradul insuficient de utilizare a capacitatilor.

dificultati de aprovizionare (materii prime limitate etc.).

subcapitalizarea organizatiei.

reorientarea strategica a organizatiei.

pierderea prestigiului.

pierderea cotei de piata.

pierderea unor furnizori.

conflicte sociale ca urmare a disponibilizarilor de personal adiacente.

diminuarea cifrei de afaceri.

Care sunt factorii sustin dezinvestitia:

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

R: a)

In statistica nationala in termenul de investitii in grupa "alte investitii" se cuprind:

a) promovarea rezervelor de substante minerale utile in categorie superioara.

b) cheltuieli efectuate pentru cumpararea animalelor de munca, de productie si reproductie.

c) mijloacele de transport.

d) lucrari de montaj ale utilitatilor tehnice si functionale cu intreg complexul de operatii prin care se realizeaza asamblarea pe santier a componentelor lor.

e) extragerea substantelor minerale utile in stare fluida (foraj de exploatare).

R: b)

O constructie la valoarea bruta isi transfera din valoare prin productie si reproductie isi diminueza valoarea prin depreciere. Neadecvarea sau supradimensionarea cladirii, a stilului sau dotarilor se refera la:

a) deprecierea fizica

b) deprecierea economica

c) deprecierea functionala

d) amortizare

e) uzura

R: c)

Urmatoarele reprezinta investitii:

1) constructii

2) utilaje si echipamente tehnologice

3) mijloace de transport

4) actiuni la alte firme

5) creante

Care dintre cele de mai jos reprezinta investitii din cadrul organizatiei:

a) 1+2+3

b) 2+4

c) 1+3

d) 4+5

e) 1+2+5

R: a)

Decizia de a investi se bazeaza pe luarea in considerare a urmatoarelor criterii economice:

1) raportul dintre valoarea prezenta a venitului obtinut prin investitii si costul investitiei este supraunitar

2) raportul dintre valoarea prezenta a venitului obtinut prin investitii si costul investitiei este subunitar

3) raportul dintre valoarea prezenta a venitului obtinut prin investitii si costul investitiei este 1

4) raportul dintre venitul net actualizat si rata reala a dobanzilor este supraunitar

5) raportul dintre venitul net actualizat si rata reala a dobanzilor este subunitar

6) raportul dintre venitul net actualizat si rata reala a dobanzilor este 1

Decizia de a investi este favorabila daca:

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

R:d)

22. Procesul managerial de investitii cuprinde urmatoarele etape:

1) realizarea investitiei prin sistemul de tranzactii.

2) evaluarea performantelor prin masurarea eficientei economice a investitiei sau a randamentului sau.

3) controlul managerial al realizarii investitiilor.

4) fundamentarea deciziilor de investitii prin evaluarea activelor de  capital disponibile si selectarea variantei optime.

5) cercetarea pietei pentru a se analiza sansele de castig si riscurile (include culegerea informatiilor privind rata inflatiei, rata dobanzii, indicatori de eficienta).

6) planificarea investitiilor in termeni de nevoi, resurse (capacitate) si atitudine fata de risc.

Succesiunea etapelor este:

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

R: a)

23. Programarea si bugetarea obiectivelor de investitii necesare face parte din:

a) cercetarea pietei.

b) planificarea investitiilor.

c) fundamentarea deciziilor de investitii

d) evaluarea performantelor

e) realizarea investitiei prin sistemul de tranzactii

R: b)

24. Masurarea rezultatelor previzionate pe tot parcursul utilizarii obiectivelor de investitii face parte din:

a) cercetarea pietei.

b) planificarea investitiilor.

c) fundamentarea deciziilor de investitii

d) evaluarea performantelor

e) realizarea investitiei prin sistemul de tranzactii

R: d)

Daca proiectul de investitii este de anvergura managementul investitiilor se axeaza pe proiect si parcurge un ciclu care presupune trei faze: faza de pre-investitii, faza de investitii si faza de operare sau exploatare a investitiei. Urmatoarele sunt etape ale proiectului:

1) identificarea oportunitatilor de investitii (studiul de oportunitate) ;

2) analiza proiectelor alternative si selectia preliminara a proiectelor ;

3) realizarea studiilor suport si/sau functionale;

4) pregatirea proiectului (studiul de pre-fezabilitate si studiul de fezabilitate);

5) evaluarea proiectului de investitii si luarea deciziei de investitii.

6) stabilirea bazelor legale, financiare si organizatorice pentru implementarea proiectului. 7) achizitia sau transferul de tehnologie, incluzand proiectele tehnico-ingineresti

8) detalierea proiectului incluzand licitatiile

9) achizitia terenului, constructiilor si instalatiilor sau inceperea lucrarilor de constructii;

10) marketingul pre-productie, incluzand contactarea furnizorilor si stabilirea administratiei pentru managementul in faza exploatarii obiectivului de investitii.

11) selectia si pregatirea sau instruirea (training-ul) personalului;

12) receptia obiectivului si inceperea activitatii sau a exploatarii obiectivului de investitii.

Care dintre etape apartin fazei de pre-investitii?

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

R: c)

26. Caracteristicile pe baza carora se evalueaza si se compara variantele decizionale, in vederea adoptarii celei mai rationale decizii, in conditiile date si pe baza informatiilor obtinute se refera la:

a) alternative decizionale

b) mediu

c) multimea consecintelor decizionale

d) criteriile decizionale

e) obiectivele deciziei

R: d)

27. Determinarea surplusului de profit, surplusului de productivitate si economiei de consumuri in cazul inlocuirii sau modernizarii unei linii tehnologice se refera la:

a) alternative decizionale

b) mediu

c) multimea consecintelor decizionale

d) criteriile decizionale

e) obiectivele deciziei

R:c)

28. Determinarea utilitatii, printr-o abordare calitativa in care consecintele fiecarei variante se exprima printr-o nota intre 0 si 1, ca de exemplu: construirea intr-un cartier de blocuri pe un teren viran: a unei gradinite, a unui centru comercial, al unei policlinici, al unei parcari sau a unui parc cu loc de joaca pentru copii se refera la:

a) alternative decizionale

b) multimea consecintelor decizionale

c) criteriile decizionale

d) obiectivele deciziei

e) decident

R: b)

Importanta fundamentala a deciziei de investitii in management rezulta din aspectele enumerate mai jos, din care unul este eronat. Indicati eroarea!

a)      Investitiile constituie pe termen lung suportul cresterii si supravietuirii organizatiei.

b)      Investitiile consuma o parte substantiala a resurselor materiale, financiare si umane ale organizatiei;

c)      Decizia de investitii implica resursele organizatiei pentru o perioada de timp medie sau lunga si uneori de o maniera ireversibila.

d)      Investitiile financiare ofera o mai mare rigiditate procesului de recuperare a cheltuielilor de capital;

e)      Decizia de investitii este influentata de consideratia mediului financiar al organizatiei.

R: d)

Elementele componente ale procesului decizional sunt date descrise prin:

1) variabile controlabile

2) previziuni incerte

3) caracteristici cunoscute

4) numar ridicat de variable necontrolabile

5) evolutia caracteristicilor poate fi anticipata cu precizie

6) o mare parte a informatiilor este necontrolabila

Care dintre componentele decizionale de mai jos se refera la situatia decizionala de certitudine:

a) 1+3+5

b) 2+4+6

c) 1+2+3

d) 4+5+6

e) 2+4

R: a)

Elementele componente ale procesului decizional sunt date descrise prin:

1) variabile controlabile

2) previziuni incerte

3) caracteristici cunoscute

4) numar ridicat de variable necontrolabile

5) evolutia caracteristicilor poate fi anticipata cu precizie

6) o mare parte a informatiilor este necontrolabila

Care dintre componentele decizionale de mai jos se refera la situatia decizionala de incertitudine:

a) 1+3

b) 2+6

c) 1+2

d) 4+5

e) 2+4

R: e)

Elementele componente ale procesului decizional sunt date descrise prin:

1) variabile controlabile

2) evolutia caracteristicilor in viitor este foarte dificil de anticipat

3) caracteristici cunoscute

4) numar ridicat de variable necontrolabile

5) evolutia caracteristicilor poate fi anticipata cu precizie

6) o mare parte a informatiilor este necontrolabila

Care dintre componentele decizionale de mai jos se refera la situatia decizionala de certitudine:

a) 1+3

b) 2+4

c) 2+6

d) 1+2

e) 4+5

R: e)

Indiferent de situatia decizionala (de certitudine, incertitudine sau de risc), decizia de investitii comporta trei dimensiuni: dimensiunea strategica, dimensiunea investitionala si dimensiunea financiara. Care dintre elementele de mai jos nu se refera la dimensiunea investitionala?

a) estimarea costului capitalurilor permanente: costul mediu ponderat al capitalului.

b) elaborarea proiectelor de investitii

c) evaluarea proiectelor

d) analiza riscurilor

e) stabilirea criteriilor si analiza ofertelor furnizorilor de obiecte de investitii

R: a)

S-a elaborat o schema de criterii pentru identificarea ideilor de proiecte bune? Intrebarea se refera la etapa din "procesul decizional in investitii de capital" (Butler et al, 1993):

a) Generarea ideilor de investitii

b) Identificarea oportunitatilor de investitii

c) Selectia proiectelor

d) Dezvoltarea ideii de investitii intr-o propunere ferma

e) Controlul proiectelor, incluzand si post-auditul

R: b)

Vom avea acces la resursele necesare (financiare, tehnologice, competente ale personalului, etc.)? Intrebarea se refera la etapa din "procesul decizional in investitii de capital" (Butler et al, 1993):

a) Generarea ideilor de investitii

b) Identificarea oportunitatilor de investitii

c) Selectia proiectelor

d) Dezvoltarea ideii de investitii intr-o propunere ferma

e) Controlul proiectelor, incluzand si post-auditul

R: d)

Controlul care ajuta managerii sa invete din experiente sa imbunatateasca calitatea deciziilor viitoare si sa tempereze previziunile prea optimiste este:

a) control ante-decizional

b) control post-decizional

c) control de influentare

d) control de selectie

e) control de interventie

R: b)

37. Fluxul real de capitaluri formate de venitul realizat de activele asociate activitatii de referinta incheiate, diminuat cu cheltuielile aferente acestei actiuni. A care dintre parametrii financiari ai dezinvestitiei se face referire?

a) valoarea recuperabila

b) durata de viata restanta

c) fluxul de venituri pierdute

d) valoarea reziduala viitoare pierduta

e) rata de actualizare.

R: a)

,

in care:

CFv = fluxul de numerar al valorii recuperabile

CFc = fluxul de numerar reflectat de cheltuielile cu dezinvestitia

i = 1.n, unde n = modalitati de recuperare

j = 1.m, unde m = elemente de cheltuieli

k = rata marginala a capitalului

este:

a) durata de viata restanta

b) fluxul de venituri pierdute

c) valoarea recuperabila a dezinvestitiei

d) valoarea reziduala viitoare pierduta

e) rata de actualizare.

R: c)

Urmatoarele elemente se refera la dezinvestitie:

1. excedentul net de expoatare pierdut

2. cheltuieli variabile evitate

3. durata de viata estimata

4. fluxul de numerar al valorii recuperabile

5. durata de viata consumata

6. valoarea neta a veniturilor aferente activelor dezinvestite

Care dintre elemente compun relatia de calcul a duratei de viata restante?

a) 1 si 3

b) 2 si 4

c) 4 si 6

d) 3 si 5

e) 1 si 6

R: d)

Rationamentul decizional urmeaza una din urmatoarele trei directii:

1) dezinvestirea unei activitati nerentabile

2) alocarea valorii recuperabile unei oportunitati de reinvestitie rentabila

3) dezinvestirea unei activitati inca rentabile pentru a aloca valoarea recuperabila unei oportunitati de reinvestitie mai rentabila

4) achitarea datoriilor

In cazul falimentului care dintre directii este oportun a se urma?

a)      1 si 2

b)      2 si 3

c)      3 si 4

d)      1 si 4

e)      2 si 4

R: d)

41 Indicati care dintre riscurile enumerate mai jos nu face parte dintre riscurile concrete ale procesului investitional?

a)  riscul creditului (finantarii).

b)      riscul fluxului de numerar (cash flow-ului).

c)      riscul ratei dobanzii.

d)      riscul cursului de schimb valutar.

e)      riscul daunelor accidentale.

R: e)

42. Cu cat sunt mai multe tipuri de risc cu atat mai importanta este realizarea si cunoasterea legaturilor intre elementele de risc. Afirmatia se refera la:

a) expunerea la risc

b) marimea expunerii a risc

c) costul riscului

d) corelatia riscurilor

e) riscurile asociate

R: d)

43. Se masoara prin determinarea ponderii riscului de investitii in riscul total.

Afirmatia se refera la:

a) expunerea la risc

b) marimea expunerii a risc

c) costul riscului

d) corelatia riscurilor

e) riscurile asociate

R: b)

44. Un risc foarte scazut al investitiilor (Banacu, 2004), de exemplu riscul achizitionarii obligatiunilor guvernamentale, este de:

a) zero

b) 1-3%

c) 3-5%

d) 5-7%

e) sub 10%

R: d)

45. Un risc scazut al investitiilor  (Banacu, 2004), de exemplu investitii in publicitatea produselor din industria alimentara, este de:

a) zero

b) 1-5%

c) sub 10%

d) 10-15%

e) 10%

R: e)

Un risc  mediu al investitiilor  (Banacu, 2004), de exemplu investitii in reinoirea echipamentelor prin inlocuirea acestora cu altele similare, dar cu tehnologie mai avansata, este de:

a) 20%

b) 15%

c) 10%

d) 5-10%

e) 5%

R: b)

Un risc  inalt al investitiilor  (Banacu, 2004), de exemplu investitii in lansarea unui nou produs pe piata, este de :

a) 20-25%

b) 15-20%

c) 25-30%

d) 25-50%

e) 50%

R: a)

48. Riscurile sunt in general limitate in:

a) investitii de inlocuire

b) investitii de modernizare

c) investitii de expansiune

d) investitii strategice

e) investitii straine

R: b)

Criteriul de analiza a riscului investitional care se bazeaza pe presupunerea ca probabilitatea de egalizare a nivelului cererii pentru produse sau servicii oferite de diferite proiecte de investitii care au diferite capacitati este:

a) criteriul Bayes -Laplace.

b)      criteriul maximizarii.

c)      criteriul Maximax.

d)      criteriul Hurvics.

e)      criteriul minimzarii sau maximizarii regretelor.

R: a)

50. Daca un investitor alege sa obtina un profit minim, dar sigur, in locul unui profit maxim, dar nesigur inseamna ca pentru evaluarea riscului investitional se utilizeaza:

a)      criteriul Bayes -Laplace

b)      criteriul maximizarii

c)      criteriul Maximax

d) criteriul Hurvics

e) criteriul minimzarii sau maximizarii regretelor

R: b)

51. Daca un investitor alege sa obtina un profit maxim la un risc maxim inseamna ca pentru evaluarea riscului investitional se utilizeaza criteriul:

a)      criteriul maximizarii

b) criteriul Hurvics

c) criteriul Maximax

d) criteriul Bayes -laplace

e) criteriul minimzarii sau maximizarii regretelor

R: c)

52. Costurile de oportunitate pentru decizii incorecte de investitii se determina ca diferenta dintre profitul curent (prezent) si profitul maxim asteptat. La care dintre criteriile de evaluare a riscului de investitii din variantele de mai jos se refera ?

a)      criteriul Bayes -Laplace

b)      criteriul maximizarii

c)      criteriul Maximax

d)      criteriul minimax

e)      criteriul minimzarii sau maximizarii regretelor

R: e)

53. Daca investitorul are aversiune fata de risc va avea in vedere obtinerea unui profit minim dar sigur din investitii. Ce scor se va acorda in evaluarea riscului ?

a)      sub 0,35

b)      intre 0,35-0,50

c)      intre 0,50-0,65

d)      peste 0,65

e)      zero

R: d)

54. Principalele riscuri in piata financiara sunt:

1) riscul pietei: incertitudinea evolutiei viitoare a preturilor titlurilor financiare;

2) riscul momentului: posibilitatea pierderilor sau reducerii castigurilor  prin plasarea intr-un moment nepotrivit;

3) riscul schimbarii cadrului legislativ, in special in economiile in tranzitie;

4) riscul inflatiei: consta in reducerea puterii de cumparare a banilor si a profiturilor in cazul investitiilor cu venituri fixe.

5) riscul afacerii, generat de incertitudinea privind cererea si oferta de piata a produselor si serviciilor oferite;

6) riscul optional, determinat de incertitudinea asupra formei titlului de valoare;

7) riscul vandabilitatii, se refera la viteza de tranzactionare a titlului pe piata;

8) riscul solvabilitatii, se refera la capacitatea de a converti in bani lichizi titlurile emise;

Care dintre riscurile urmatoare sunt generale?

a) 1+2+3+4

b) 2+4+6+8

c) 1+3+5+7

d) 5+6+7+8

e) 3+4+5+6

R: a)

55. Principalele riscuri in piata financiara sunt:

1) riscul pietei: incertitudinea evolutiei viitoare a preturilor titlurilor financiare;

2) riscul momentului: posibilitatea pierderilor sau reducerii castigurilor  prin plasarea intr-un moment nepotrivit;

3) riscul schimbarii cadrului legislativ, in special in economiile in tranzitie;

4) riscul inflatiei: consta in reducerea puterii de cumparare a banilor si a profiturilor in cazul investitiilor cu venituri fixe.

5) riscul afacerii, generat de incertitudinea privind cererea si oferta de piata a produselor si serviciilor oferite;

6) riscul optional, determinat de incertitudinea asupra formei titlului de valoare;

7) riscul vandabilitatii, se refera la viteza de tranzactionare a titlului pe piata;

8) riscul solvabilitatii, se refera la capacitatea de a converti in bani lichizi titlurile emise;

Care dintre riscurile urmatoare sunt particulare?

a) 1+2+3+4

b) 2+4+6+8

c) 1+3+5+7

d) 5+6+7+8

e) 3+4+5+6

R: d)

Daca se cunoaste prima (premium-ul) de risc de capital ca fiind o medie istorica de 5,5% si rata fara risc de 6,5% (care poate fi castigul cotat la maturitate pentru obligatiuni guvernamentale) inseamna ca investitorii de capital asteapta o rata de profitabilitate (rentabilitate) pentru capitalul investit (incluzand dividendul si capitalul castigat) de:

a) 5,5%

b) 6,5%

c) 12%

d) este 10%

e) sub 10%

R: c)

57. La care dintre variantele de mai jos se refera relatia de calcul

a) riscul nesistematic.

b) rata asteptata a castigului.

c) rata de revenire fara risc. 

d) rata de revenire asteptata a pietei. 

e) rata activului (capitalului)

R: b)

58. In calculul ratei de rentabilitate a investitiei se iau in considerare urmatoarele cheltuieli cu exploatarea investitiei:

1. costul marfurilor vandute.

2. costul materiilor prime si materialelor.

3 cheltuiei cu energie, apa.

4 cheltuieli cu servicii executate de terti.

5. impozite, taxe si varsaminte asimilate.

6. cheltuieli cu personalul.

7. amortizarea.

8. cheltuielile cu dobanzile.

Care dintre cheltuieli se considera conventional constante (fixe)?

a) 1+2

b) 3+4

c) 5+6

d ) 7+8

e) 1+2+3

R:  d)

59. Investitia este eficienta daca in perioada de creditare pragul de rentabilitate ia valoarea:

a) peste 90%

b) peste 100%

c) sub 100%

d) intre 90-100%

e) 95%

R: c)

60. In calculul pragului de rentabilitate ca metoda de masurare a riscului de investitii intra urmatoarele elemente:

1) cheltuieli variabile

2) cheltuieli fixe

3) cifra de afaceri

4) coeficientul a (raportul dintre cheltuielile variabile si cifra de afaceri)

Dintre combinatiile de mai jos selectati varianta corecta de calcul al pragului de rentabilitate:

a) raportul dintre cheltuieli variabile si cifra de afaceri inmultit cu (1-a).

b) raportul dintre cifra de afaceri si cheltuieli fixe.

c) raportul dintre cheltuieli fixe si (1-a).

d) raportul dintre cheltuieli variabile si (1-a).

e) raportul dintre cheltuielile variabile si cifra de afaceri.

R: c)

61. Dintre variantele enumerate mai jos selectati elementul care nu intra in calculul angajamentului de capital!

a) investitiile anuale.

b) costurile anuale.

c) coeficientul de actualizare.

d) momentul de scoatere din functiune a obiectivului.

e) durata de executie a lucrarilor de investitii.

R: d)

In cazul investitiilor se considera:

1) durata de proiectare (g).

2) durata de executie a lucrarilor de investitii (d).

3) durata eficienta de functionare (De).

4) durata de exploatare (D).

5) durata de recuperare a investitiei (T).

Din ce este alcatuit orizontul de timp pentru calculul capitalului angajat?

a) 1+2+3

b) 2+3+4

c) 3+4+5

d) 1+4+5

e) 1+2+3

R: e)

63. In legatura cu angajamentul de capital decidentii trebuie sa raspunda la urmatoarele intrebari:

Valoarea totala a cash flow-ului este mai mare sau mai mica decat angajamentul de capital ?

s-au realizat corespunzator economii la costurile anuale de exploatare si pe ansamblu?

S-a ajuns sau nu la un angajament de capital acceptabil ?

Care este dimensiunea fondurilor de investitii necesare? Se poate finanta proiectul?

Cum se pot asigura fondurile necesare ?

Care din intrebari se refera la minimizarea angajamentului de capital la un nivel dat al capacitatii de productie, de venituri totale si avantaje economice totale ?

a) 1+2

b) 3+4

c) 4+5

d) 2+3

e) 1+5

R : c)

64. Exprima valoarea totala a costurilor initiale de investitii si a costurilor ulterioare de exploatare a cladirilor, in general a constructiilor si de mentenanta, pe perioada de viata economica a proiectului de investitii sau pe o durata convenita de timp, de circa 20-25 ani:

a) angajamentul de capita

b) costul global

c) costurile totale de exploatare actualizate

d) costurile totale de investitii

e) costurile de mentenanta totale

R: b)

Ce reprezinta relatia de calcul ?

a) valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta.

b) angajamentul de capital.

c) rata interna de rentabilitate.

d) termenul de recuperare.

e) raportul dintre veniturile actualizate si angajamentul de capital actualizat.

R: e)

66. Considerand angajamentul de capital K (Kt, Kta) si venitul obtinut din exploatarea obiectivului de investitii V (Vt, Vta) exista urmatoarele variante:

1) Vt = Kt

2) Vta = Kta

da =

4) Vt < Kt

5) Vta < Kta

6) Vt > Kt

7) Vta > Kta

da =

da =

Care sunt situatiile in care proiectul este eficient si se poate continua analiza dinamica?

a) 6+7+9

b) 1+2+3

c) 4+5+8

d) 1+3+5

e) 2+4+6

R: a)

Vta - Kta reprezinta:

a) avantajul net

b) valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta.

c) angajamentul de capital.

d) rata interna de rentabilitate.

e) termenul de recuperare.

R: a)

68. Una din urmatoarele afirmatii referitoare la valoarea neta actualizata (VNA sau VAN) una este eronata. Indicati eroarea!

a) constituie un indicator fundamental pentru evaluarea economica si financiara a unui proiect de investitii

b) caracterizeaza, in valoare absoluta, aportul de avantaj economic al unui proiect dat de investitii

c) caracterizeaza rasplata sau recompensa investitorului pentru capitalul investit in proiectul de investitii

d) pune in evidenta deficitul total de cash flow in raport cu costul de investitii necesar

e) se exprima sub forma de cash flow sau flux de numerar in valoare actuala

R: d)

69. Surplusul total de Flux de numerar (cash flow) in raport cu Costul investitiilor, ambele exprimate in valori actuale, repezinta:

a) valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta.

b) raportul dintre veniturile actualizate si angajamentul de capital actualizat.

c) angajamentul de capital.

d) rata interna de rentabilitate.

e) termenul de recuperare.

R: a)

Ce reprezinta relatia de calcul  ?

a) raportul dintre veniturile actualizate si angajamentul de capital actualizat.

b) angajamentul de capital.

c) rata interna de rentabilitate.

d) valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta a investitiei daca durata de realizare a proiectului este scurta (pana la un an).

e) valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta a investitiei daca durata de realizare a proiectului este mai mare de un an.

R: d)

71. Ce reprezinta relatia de calcul ?

a) raportul dintre veniturile actualizate si angajamentul de capital actualizat.

b) angajamentul de capital.

c) rata interna de rentabilitate.

d) valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta a investitiei daca durata de realizare a proiectului este scurta (pana la un an).

e) valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta a investitiei daca durata de realizare a proiectului este mai mare de un an.

R: e)

72. In fundamentarea deciziei de investitii se opereaza cu o serie de elemente, dintre care:

1) venitul actualizat

2) valoarea investitiei actualizate

3) fluxul de numerar actualizat

4) rata de actualizare

5) durata de realizare a investitiei

6) durata de exploatare a investitiei

7) rata de capitalizare

Indicati care sunt elementele care nu intra in calculul venitului net actualizat VNA!

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

R: c)

73. Ce reprezinta raportul dintre fluxul de numerar actualizat CFta si fondurile de investitii actualizate Ia, ca un criteriu al deciziei de investitii ?

a) indicele de profitabilitate.

b) valoarea prezenta neta sau valoarea actualizata neta.

c) angajamentul de capital.

d) rata interna de rentabilitate.

e) termenul de recuperare.

R : a)

Tabelul de mai jos prezinta 5 variante de proiecte de investitii. Indicati varianta cea mai eficienta !

Proiectul

Ia

VNA

Ip

p1

p2

p3

p4

p5

a)      p1

b)      p2

c)      p3

d)      p4

e)      p5

R : e)

75. Relatia  se foloseste pentru a se calcula:

a) venitul net actualizat

b) rata interna de rentabilitate

c) indicele de profitabilitate

d) fluxul de numerar degajat de obiectivul de investitii

e) rata de actualizare

R: b)

. Diferenta dintre amin si amax, unde:

rata de actualizare pentru care venitul net actualizat este pozitiv;

rata de actualizare pentru care venitul net actualizat este negativ;

Trebuie sa fie:

a)      negativa

b)      zero

c)      Maxim 5 %

d)     

e)      Pste 10%

R: c)

77. Un proiect de investitii este acceptat daca:

a. minim.

b. indicele de profitabilitate este negativ.

c. RIR > costul capitalului.

d. daca rata dobanzii este superioara RIR (i > RIR).

e. daca i = RIR.

R: c)

78. Un proiect de investitii este acceptat daca:

a. maxim.

b. indicele de profitabilitate este negativ.

c. RIR < costul capitalului.

d. daca rata dobanzii este superioara RIR (i > RIR).

e. daca i = RIR.

R: a)

79. Fundamentarea deciziei de investitii se bazeaza pe urmatoarele situatii extreme:

1) VNA maxim

2) VNA minim

3) Ip pozitiv

4) Ip negativ

5) RIR > costul capitaluui

6) RIR <costul capitalului

7) Vta > Kta

8) Vta < Kta

da =

da =

Care dintre urmatoarele combinatii conduc la decizia de acceptare a proiectului de investitii?

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

R: a)

80. Fundamentarea deciziei de investitii se bazeaza pe urmatoarele situatii extreme privind venitul net actualzat, indicele de profitabilitate si rata interna de rentabilitate:

1) VNA maxim

2) VNA minim

3) Ip pozitiv

4) Ip negativ

5) RIR > costul capitaluui

6) RIR <costul capitalului

Care dintre urmatoarele situatii conduc la decizia de respingere a proiectului de investitii?

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     

R: c)

81. Urmatoarii factori sustin decizia de amplasare a unui obiectiv de investitii :

existenta utilitatilor.

2) pretul de vanzare sau de concesionare a pamantului.

3) rata somajului.

4) zone cu surplus de forta de munca.

5) specializare fortei de munca intr-o anumita zona.

integrare tehnologica zonala.

7) parteneriat sau aliante strategice.

8) conditii de asigurare a protectiei mediului.

9) conditii geografice.

10) apropierea de piata de desfacere.

11) apropierea de surse de materii prime.

12) traditie.

Indicati grupele de factori care fac parte din criterii specifice!

a) 7 +8 +12

b) 10 +11

c) 9 +10

d) 4+5+6

e) 1+2+3

R: b)

82.. Urmatoarii factori sustin decizia de amplasare a unui obiectiv de investitii :

existenta utilitatilor.

2) pretul de vanzare sau de concesionare a pamantului.

3) rata somajului.

4) zone cu surplus de forta de munca.

5) specializare fortei de munca intr-o anumita zona.

integrare tehnologica zonala.

7) parteneriat sau aliante strategice.

8) conditii de asigurare a protectiei mediului.

9) conditii geografice.

10) apropierea de piata de desfacere.

11) apropierea de surse de materii prime.

12) traditie.

Indicati grupele de factori care fac parte din criterii economice!

a) 1+2

b) 3+5+7

c) 4+6+8

d) 9+11

e) 10+12

R:  a)

83. Urmatoarii factori sustin decizia de amplasare a unui obiectiv de investitii :

existenta utilitatilor.

2) pretul de vanzare sau de concesionare a pamantului.

3) rata somajului.

4) zone cu surplus de forta de munca.

5) specializare fortei de munca intr-o anumita zona.

integrare tehnologica zonala.

7) parteneriat sau aliante strategice.

8) conditii de asigurare a protectiei mediului.

9) conditii geografice.

10) apropierea de piata de desfacere.

11) apropierea de surse de materii prime.

12) traditie.

Indicati grupele de factori care fac parte din criterii ecologice!

a) 5+7+11

b) 6+10+12

c) 8+9

d) 1+3

e) 2+4

R:  c)

84. Urmatoarii factori sustin decizia de amplasare a unui obiectiv de investitii :

existenta utilitatilor.

2) pretul de vanzare sau de concesionare a pamantului.

3) rata somajului.

4) zone cu surplus de forta de munca.

5) specializare fortei de munca intr-o anumita zona.

integrare tehnologica zonala.

7) parteneriat sau aliante strategice.

8) conditii de asigurare a protectiei mediului.

9) conditii geografice.

10) apropierea de piata de desfacere.

11) apropierea de surse de materii prime.

12) traditie.

Indicati grupele de factori care fac parte din criterii strategice!

a) 9 +10

b) 1+3+5

c) 2+4+6

d) 7 +12

e) 8 + 11

R:  d)

85. Urmatoarele reprezinta metode si modele economico-matematice:

1) metoda minimizarii efortului specific

2) metoda celor mai mici patrate

3) metoda minimizarii cheltuielilor de transport

4) metoda Kaufmann

5) metoda minimizarii sumei de recuperat anual

6) functia de productie Cobb-Dougla

Indicati metodele folosite in decizia de amplasare a unui obiectiv de investitii!

a) 2 si 4

b) 4 si 6

c) 3 si 5

d) 2 si 6

e) 1 si 3

R: e)

86. Urmatoarele elemente intra in componenta relatiei de calcul a cheltuielilor specifice echivalente care exprima efortul total ce revine la o unitate de capacitate:

cheltuieli echivalente.

investitia.

cheltuieli anuale de productie.

termenul de recuperare a investitiei.

investitia specifica.

costul unitar.

capacitatea anuala de productie.

Selectati combinatia de elemente care compun relatia de calcul utilizata :

a) 1+3+5+7

b) 2+3+4+7

c) 1+2+3+5

d) 2+4+6

e) 4+5+6+7

R: b)

87. Ce reprezinta relatia ?

a) cantitatea din produsul k de transportat de la locul i la locul j.

b) cheltuieli de transport in varianta i (i= 1,2,.,m).

c) tarif de transport al produsului k de la locul i la locul j.

d) distanta de transport intre locul i si locul j.

e) numarul de localitati din care sau spre care se transporta.

R: b)

88. Decizia de amplasare a unui obiectiv de investitii pe baza grafului distantelor depinde de:

a) amplasamentul cu cheltuieli minime.

b) consumul specific.

c) distanta dintre doua noduri.

d) capacitatea transportata.

e) tariful mediu pe km.

R: a)

89. Care din urmatoarele metode si modele economico-matematice se utilizeaza pentru determinarea capacitatii optime de productie pe baza chetuielilor specifice?:

a) metoda minimizarii efortului specific

b) metoda celor mai mici patrate

c) metoda minimizarii cheltuielilor de transport

d) metoda Kaufmann

e) functia de productie Cobb-Dougla

R: b)

90. Analizati urmatoarele tinte cu privire la capacitatea productie:

1) realizarea unui nivel ridicat al productivitatii muncii.

2) minimizarea cheltuielilor de transport al materiei prime si al produselor finite ce revin  pe unitate de capacitate.

3) reducerea costului unitar de productie.

4) reducerea efortului investitional (investitia specifica).

5) reducerea costurilor cu reparatiile si intretinerea.

6) cresterea regimului de lucru.

Selectati combinatia care reprezinta criterii de stabilire a capacitatii optime de productie!

a) 1 + 2 + 4 + 5

b) 1 + 3 + 4 + 5

c) 2 + 3 + 5 + 6

d) 3 + 4 + 5 + 6

e) 1 + 2 + 3 + 4

R: e)

La ce se refera relatia

in situatia de decizie privind momentul optim de inlocuire a utilajelor ?

a) cheltuieli cu manopera pentru reparatii.

b) cheltuieli cu intretinerea, functionarea, reparatiile in anul h.

c) valoarea de achizitie a utilajelor.

d) cheltuieli totale actualizate.

e) cheltuieli cu piesele de schimb si materiale de intretinere.

R: d)

92. Momentul optim de achizitie si de inlocuire a utilajelor se poate determina cu metoda:

a) Kaufmann

b) Functia Cobb-Douglas

c) metoda minimizarii sumei de recuperat anual

d) metoda celor mai mici patrate

e) metoda grafurilor

R: a)

93. Alegerea variantei optime de achizitie a utilajelor se poate determina cu metoda:

a) Kaufmann

b) Functia Cobb-Douglas

c) metoda minimizarii sumei de recuperat anual

d) metoda celor mai mici patrate

e) metoda grafurilor

R: c)

Una din metodele de alegere a variantei optime de achizitie a utilajelor utilizeaza relatia

Ce reprezinta relatia de mai sus?

a) investitia.

b) suma ce trebuie recuperata anual.

c) cheltuieli de intretinere si reparatii.

d) coeficient de actualizare.

e) factorul de recuperare a capitalului.

R: b)

95. Urmatoarele sunt elemente utilizate in decizia de investitii pe piata de capital:

rata fara risc.

premium-ul de risc asteptat al capitalului.

volatilitatea (beta) titlului financiar (actiunii).

performanta societatii comerciale cotate.

riscul total.

Indicati care sunt cele trei elemente necesare pentru a cuantifica castigul asteptat al unei actiuni!

a) 1+3+5

b) 1+2+4

c) 1+2+3

d) 2+3+5

e) 3+4+5

R: c)

96. Ce reprezinta relatia Pi = ?

a) riscul total

b) castigul asteptat din investitia in titlul financiar

c) rentabilitatea titlului financiar

d) pretul curent al actiunii

e) dividendul

R: d)

97. Pentru deciziile de investitii financiare se utilizeaza o serie de modele. Indicati carui model ii corespunde relatia ?

a)      modelul de evaluare a dividendelor

b)      modelul de arbitraj a lui Ross

c)      modelul de crestere a lui Gordon

d)      modelul pretului activelor de capital

e)      modelul Marcovitz si Sharp

R: b)

98. Ce reprezinta relatia ?

a) metoda Kaufmann

b) modelul de evaluare a dividendelor

c) modelul Marcovitz si Sharp

d) functia Cobb-Douglas

e) randamentul investitiei in actiuni de marketing

R: e)

99. Minimizarea costurilor in construirea unui brand pe strategia preturilor scazute se poate realiza prin o serie de actiuni enumerate mai jos, dintre care una este specifica strategiei bazate pe diferentiere. Indicati-o!

a) eliminarea ineficientelor din productie

b) reducerea activitatilor de cercetare

c) construirea si reconstruirea capabilitatilor care sa aduca satifactia utilizatorilor de brand

d) eliminarea sau renuntarea la implementarea unui account management

e) controlul serios al costurilor activitatilor de marketing

R: c)

100. Dintre beneficiile investitiei in resurse umane enumerate mai jos unul este eronat. Indicati eroarea!

a)      scaderea contributiei persoanelor cu pregatire superioara la progresul societatii, prin depunerea de activitati novatoare, creative, cu productivitate sporita.

b)      scaderea somajului pentru lucratorii cu nivel superior de instruire.

c)      scaderea cheltuielilor de protectie sociala.

d)      scaderea manifestarilor antisociale.

e)      cresterea bunastarii.

R: a)

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate