Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL


STUDENT: MANTESCU NEDELCU VIORICA

FORMA DE INVATAMANT: ID

UNITATAEA: SC ILPANDO IFN VIDELE

CUI: 18824480

SEDIU: OR. VIDELE, STR. GIURGIULUI, BL. C11, SC. D

REG COM: J34/409/2006

MANAGEMENT FINANCIAR CONTABIL

PROIECT

CUPRINS

I. Cadru legislativII. Forme juridice ale societatilor comeriale

III. Descrierea unei societati comerciale: S.R.L.- Societate cu raspundere limitata

- asociatii

- numarul de asociati

- actul de infiintare

- firma

- emblema

- sediul social

- obiectul de activitate

- capitalul social

- aportul asociatilor

- conducerea societatii

- controlul societatii

- participarea asociatilor la beneficii si la pierderi

- continutul actului constitutiv

- modificarea actului constitutiv

- excluderea si retragerea asociatilor

- fuziunea si divizarea societatii

- dizolvarea societatii

- lichidarea societatii

IV. Etapele parcurse pentru constituirea unei societati si

actele necesare pentru constituire

V. Exemplu de Act Constitutiv al unei Societati Comerciale

VI. Anexe

Bibliografie

I. CADRUL LEGISLATIV

Inregistrarea comerciantilor in Romania este reglementata de Legea nr. 26/1990 privind registrul comertului si de Legea 31/1990 privind societatile comerciale.

1. Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale:

a) cuprinde reglementari de baza privind constituirea, functionarea, modificarea si desfiintarea societatilor cu personalitate juridica;

b) a fost modificata prin Legea nr.41/01.06.1991, Legea nr.44/04.07.1991, Legea nr.80/23.12.1991, Legea nr.78/20.07.1992, O.U.G. nr.32/1997 aprobata si modificata de Legea nr.195/17.11.1997;

c) a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.33/29.01.1998, cu toate modificarile intervenite pana la aceea data;

d) dupa republicare a mai fost modificata si prin Legea nr.99/1999 privind unele masuri pentru accelerarea reformei economice (reprodusa, in extras, dupa Legea nr.31/1990).

2. Legea nr.26/1990 privind registrul comertului

a) cuprinde reglementari privind infiintarea si organizarea Oficiului National al Registrului Comertului si a Oficiilor Registrului Comertului din fiecare judet, inmatricularea comerciantilor in Registrul Comertului si inregistrarea altor mentiuni; regimul firmelor si emblemelor, precum si sanctiuni in caz de nerespectare a dispozitiilor sale.

b) a fost modificata de Legea nr.12/08.01.1998 publicata in Monitorul Oficial sal Romaniei, partea I, nr.15 din 19.01.1998.

c) a fost republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, partea I, nr.49/04.02.1998, cu toate modificarile pana la acea data.

3. NORME METODOLOGICE Nr.P/608-773, emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Ministerul Justitiei.

a).Normele metodologice reglementeaza modul de tinere a registrului comertului si de efectuare a inregistrarilor, inmatricularea comerciantilor, inscrierea de mentiuni privind modificarea actelor constitutive sau alte feluri de mentiuni, precum si organizarea si functionarea Oficiului Registrului Comertului.

b).Normele metodologice au fost publicate in Monitorul Oficial al Romaniei, partea a I nr.176/11.05.1998.

II. FORME JURIDICE DE SOCIETATI COMERCIALE

In Romania pot functiona urmatoarele societati comerciale:

SRL SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

Este forma de societate la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund numai pana la limita capitalului social subscris.

SA SOCIETATEA PE ACTIUNI

Este forma de societate la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar actionarii raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

SCA SOCIETATEA IN COMANDITA PE ACTIUNI

Este forma de societate la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si raspunderea asociatilor comanditati pentru obligatiile sociale este nelimitata si solidara, iar a asociatilor comanditari este limitata pana la concurenta capitalului subscris.

SNC SOCIETATEA IN NUME COLECTIV

Este forma de societate la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociatii raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale.

SCS SOCIETATEA IN COMANDITA SIMPLA

Este forma de societate la care obligatiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social si asociatii comanditati raspund nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale, iar asociatii comanditari raspund numai pana la concurenta capitalului social subscris.

III. DESCRIEREA UNEI SOCIETATI COMERCIALE

SRL SOCIETATEA CU RASPUNDERE LIMITATA

1. ASOCIATII

2. NUMARUL DE ASOCIATI

3. ACTUL DE INFIINTARE

4. FIRMA

5. EMBLEMA

6. SEDIUL SOCIAL

7. OBIECTUL DE ACTIVITATE

8. CAPITALUL SOCIAL

9. APORTUL ASOCIATILOR

10. CONDUCEREA SOCIETATII

11. CONTROLUL SOCIETATII

12. PARTICIPAREA ASOCIATILOR LA BENEFICII SI LA PIERDERI

13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV

14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

15. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR

16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII

17. DIZOLVAREA SOCIETATII

18. LICHIDAREA SOCIETATII

1. ASOCIATII

Se pot asocia si forma o S.R.L.:

a) persoane fizice, cetateni romani sau straini;

b) persoane juridice romane sau straine.

2. NUMARUL DE ASOCIATI

Regula generala:

a) minim 2 asociati;

b) maxim 50 asociati.

Exceptie:

a) o singura persoana, fizica sau juridica, in cazul formei de S.R.L. cu asociat unic, in conditiile ce urmeaza;

b) o persoana fizica sau o persoana juridica nu poate fi asociat unic decat intr-o singura S.R.L.;

c) o S.R.L. nu poate avea ca asociat unic o alta S.R.L. alcatuita dintr-o singura persoana.

3. ACTUL DE INFIINTARE

O societate S.R.L. se constituie prin:

a) contract de societate si statut;

b) numai statut in cazul S.R.L. cu asociat unic;

c) atat in cazul a). cat si in cazul b). se poate intocmi un inscris unic denumit ACT CONSTITUTIV.

Semnatarii actului constitutiv, precum si persoanele care au un rol determinant in constituirea societatii sunt considerati fondatori.

Nu pot fi fondatori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile sau care au fost condamnate pentru gestiune frauduloasa, abuz de incredere, fals, uz de fals, inselaciune, delapidare, marturie mincinoasa, dare sau luare de mita, precum si pentru alte infractiuni prevazute de prezenta lege.

4. FIRMA

a) Orice societate trebuie sa aiba o firma.

b) Firma este numele sau, dupa caz, denumirea sub care un comerciant isi exercita comertul si sub care semneaza.

c) Firma trebuie scrisa in primul rand in limba romana.

d) Firma unei S.R.L. se compune dintr-o denumire proprie, la care se poate adauga numele unuia sau mai multora dintre asociati si va fi insotita de mentiunea scrisa in intregime "societati cu raspundere limitata" sau S.R.L.

e) Orice firma noua trebuie sa se deosebeasca de cele existente

f) Nici o firma nu va putea cuprinde o denumire intrebuintata de comerciantii din sectorul public.

5. EMBLEMA

a) Emblema este semnul sau denumirea care deosebeste un comerciant de un altul de acelasi gen.

b) Emblema trebuie scrisa in primul rand in limba romana.

c) Orice emblema trebuie sa se deosebeasca de emblemele inscrise in acelasi registru al comertului, pentru acelasi fel de comert, precum si de emblema altor comercianti de pe piata unde comerciantul isi desfasoara activitatea.

d) Emblema poate fi folosita numai insotita de firma comerciantului.

6. SEDIUL SOCIAL

a) Societatea trebuie sa aiba un sediu principal, care este locul, spatiul si adresa unde se gasesc organele sale de conducere si serviciile administrative.

b) Sediul social este un element de identificare a societatii in functie de care se stabilesc: legea aplicabila, instantele judecatoresti competente, natio- nalitatea societatii, locul unde trebuie indeplinite formalitatile de inmatriculare, publicitate si autorizare.

c) Societatea poate infiinta sedii secundare, fara personalitate juridica (sucursale, agentii, reprezentante, puncte de lucru, etc.)

7. OBIECTUL DE ACTIVITATE

a) In actul constitutiv trebuie stabilita activitatea pe care urmeaza sa o desfasoare societatea in vederea obtinerii de profit: productie, comercializare, prestari de servicii, tranzactii, intermedieri, etc.

b) Obiectul de activitate trebuie sa fie bine determinat, cu stabilirea domeniului principal, a activitatii principale si a activitatilor secundare.

c) Obiectul de activitate se stabileste potrivit clasificarii activitatilor din economia nationala - CAEN, aprobat prin Hotararea Guvernului Romaniei nr.656/1997.

d) Obiectul de activitate stabilit, trebuie sa fie posibil licit si moral.

8. CAPITALUL SOCIAL

a) Capitalul social se formeaza prin aportul asociatilor.

b) Capitalul social nu poate fi mai mic de 2.000.000 (douamilioane) lei si se divide in parti sociale egale, care nu pot fi mai mici de 100.000 (unasuta- mii) lei.

c) Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile.

d) Partile sociale pot fi transmise intre asociati sau catre persoane din afara societatii cu aprobarea celorlalti asociati.

e) Partile sociale se transmit si prin succesiune daca in actul cxonstitutiv exista clauze de continuare cu mostenitorii.

9. APORTUL ASOCIATILOR

a) Aportul asociatilor poate fi in numerar (obligatoriu) si in natura (optional);

b) Aportul in creante si aportul in munca nu sunt admise pentru formarea sau majorarea capitalului social;

c) La S.R.L. cu asociat unic valoarea capitalului in natura se stabileste pe baza unei expertize de specialitate;

d) In schimbul aportului lor, asociatilor li se atribuie parti sociale;

e) Aportul in valuta se inscrie in actul constitutiv si in lei la cursul de schimb oficial de la data varsarii;

f) Aportul in valuta al asociatilor straini se inregistreaza in lei si in dolari USA;

g) Bunurile aduse ca aport devin proprietatea societatii comerciale;

h) Aportul la capital nu este purtator de dobanzi.

10. CONDUCEREA SOCIETATII

a) Conducerea societatii se realizeaza de catre adunarea generala a asociatilor si de catre administratorul sau consiliul de administratie.

b) Adunarea generala are in principal urmatoarele obligatii:

-sa aprobe bilantul contabil si sa stabileasca repartizarea beneficiului net;

-sa desemneze pe administratori si pe cenzori;

-sa decida urmarirea administratorilor si cenzorilor pentru daunele pricinuite societatii;

-sa modifice actul constitutiv.

c) La S.R.L. cu asociat unic, acesta are drepturile si obligatiile prevazute de lege pentru adunarea generala a asociatilor.

d) Societatea este administrata de unul sau mai multi administratori asociati sau neasociati, numiti prin actul constitutiv sau de adunarea generala a asociatilor.

e) Dreptul de a reprezenta societatea apartine fiecarui administrator, afara de cazul in care, in actul constitutiv exista dispozitie contrara.

f) Puterile si limitele administratorului se stabilesc prin actul constitutiv.

11. CONTROLUL SOCIETATII

a) Controlul societatii este exercitat de unul sau mai multi cenzori alesi de adunarea generala a asociatilor.

b) Numirea cenzorilor este obligatorie numai daca numarul asociatilor este mai mare de 15.

c) In lipsa de cenzori numiti, controlul se exercita de asociatii care nu sunt administratori.

d) Dispozitiile legale cu privire la cenzorii din S.A. se aplica si cenzorilor din S.R.L.

12. PARTICIPAREA ASOCIATILOR LA BENEFICII SI LA PIERDERI

a) Repartizarea beneficiului net se face de catre adunarea generala a actionarilor.

b) Cota parte din beneficiul net repartizat a se plati fiecarui asociat constituie dividend.

c) Dividendele se platesc asociatilor proportional cu cota de participare la capitalul social varsat daca prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

d) Dividendele se platesc numai din beneficiile reale si pe baza de bilant contabil.

e) Suportarea de catre asociati a pierderilor inregistrate de societate se face proportional cu cota de participare la capitalul social, pana la limita aportului social subscris.

13. CONTINUTUL ACTULUI CONSTITUTIV

Actul constitutiv al unei S.R.L. va cuprinde in principal:

a) numele si prenumele, locul si data nasterii, domiciliul si cetatenia asociatilor, persoanelor fizice; denumirea, sediul si nationalitatea asociatilor, persoane juridice. La societatea in comandita simpla se vor arata asociatii comanditari si asociatii comanditati;

b) forma, denumirea, sediu si, daca este cazul, emblema societatii;

c) obiectul de activitate al societatii, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

d) capitalul social subscris si cel varsat, cu mentionarea aportului fiecarui asociat, in numerar sau in natura, valoarea aportului in natura si modul evaluarii, precum si data la care se va varsa integral capitalul social subscris. La societatile cu raspundere limitata se vor preciza numarul si valoarea nominala a partilor sociale, precum si numarul partilor sociale atribuite fiecarui asociat pentru aportul sau:

e) asociatii care reprezinta si administreaza societatea sau administratorii neasociati, persoane fizice ori juridice, puterile ce li s-au conferit si daca ei urmeaza sa le exercite impreuna sau separat;

f) partea fiecarui asociat la beneficii si la pierderi;

g) sediile secundare - sucursale, agentii, reprezentante sau alte asemenea unitati fara personalitate juridica -, atunci cand se infiinteaza odata cu societatea, sau conditiile pentru infiintarea lor ulterioara, daca se are in vedere o atare infiintare;

h) durata societatii;

i) modul de divolvare si de lichidare a societatii.

14. MODIFICAREA ACTULUI CONSTITUTIV

a) Actul constitutiv se poate modifica de catre asociati cu respectarea conditiilor de fond si forma prevazute pentru incheierea lui.

b) Actul aditional modificator, va cuprinde textul integral al prevederilor modificate din actul constitutiv.

c) Daca se face mai multe modificari la actul constitutiv, acesta se va actualiza cu toate modificarile la zi.

15. EXCLUDEREA SI RETRAGEREA ASOCIATILOR

a) Poate fi exclus din societate:

-asociatul care, pus in intarziere, nu aduce aportul la care s-a obligat;

-asociatul administrator care comite frauda in dauna societatii sau se serveste de semnatura sociala sau de capitalul social in folosul lui sau al altora;

b) Excluderea se pronunta prin hotarare judecatoreasca la cererea societatii sau a oricarui asociat.

c) Asociatul exclus are dreptul la beneficii si raspunde de pierderi pana in ziua excluderii.

d) Asociatul exclus nu are dreptul la o parte proportionala din patrimoniul social, ci numai la suma de bani care sa reprezinte valoarea acestei parti stabilita de asociati sau de un expert.

e) Un asociat se poate retrage din societate:

-in cazurile prevazute in actul constitutiv;

-cu acordul tuturor celorlalti asociati;

-prin hotarare a tribunalului, cand actul constitutiv nu prevede retragerea si nici nu exista acordul celorlalti asociati.

f) Drepturile asociatului retras, cuvenite pentru partile sale sociale, se stabilesc de asociati ori de un expert, iar in caz de neintelegere de tribunal.

16. FUZIUNEA SI DIVIZAREA SOCIETATII.

a) Societatea poate fuziona cu una sau mai multe societati existente.

b) Fuziunea se face fie prin absorbtia unei societati, fie prin contopirea cu alte societati rezultand o societate noua.

c) Divizarea societatii poate avea loc:

-prin deprinderea unei parti din patrimoniu si transmiterea catre una sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta;

-prin impartirea intregului patrimoniu al societatii intre doua sau mai multe societati existente sau care iau astfel fiinta.

d) In acest caz, societatea care se divide, isi inceteaza existenta.

17. DIZOLVAREA SOCIETATII

Societatea se dizolva prin:

a)-trecerea timpului stabilit pentru durata societatii;

b)-imposibilitatea realizarii obiectului de activitate sau realizarea acesteia;

c)-declararea nulitatii societatii;

d)-hotararea adunarii generale;

e)-hotararea tribunalului la cererea oricarui asociat pentru motive temeinice, cum ar fi: neintelegerile grave dintre asociati, care impiedica functionarea societatii;

f)-falimentul societatii;

g)-incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unor asociati cand, datorita acestor cauze numarul asociatilor s-a redus la unul singur. Se excepteaza cazul cand in actul constitutiv exista clauza de continuare cu mostenitorii sau cand asociatul ramas hotaraste continuarea existentei societatii sub forma unei S.R.L. cu asociat unic.

h)-pierderea unei jumatati din capitalul social sau a reducerii lui sub minimum legal.

Societatea nu se dizolva daca, in termen de noua luni de la data constatarii pierderii sau reducerii capitalului social, acesta este reintregit, este redus la suma ramasa ori la minimum legal sau cand societatea se transforma intr-o forma de societate la care capitalul social corespunde.

Tribunalul mai poate pronunta dizolvarea la cererea C.C.I. sau a oricarei persoane interesate in cazurile in care:

i)-societatea nu mai are organe statutare sau acestea nu se mai pot intruni;

j)-societatea nu a depus timp de 3 ani consecutivi bilantul contabil, sau alte acte, care, portivit legii, se depun la O.R.C.;

k)- societatea si-a incetat activitatea, nu are sediu cunoscut, asociatii au disparut sau nu au domiciliu ori resedinta cunoscuta.

Societatea nu se dizolva daca incetarea activitatii a fost anuntata organelor fiscale si inscrisa in O.R.C., iar durata incetarii nu depaseste trei ani.

18. LICHIDAREA SOCIETATII

a) Dizolvarea societatii are ca efect deschiderea procedurii lichidarii, in afara de cazurile de fuziune ori divizare totala sau in cazul dizolvarii unei S.R.L. cu asociat unic.

b) Lichidarea si repartizarea patrimoniului social se face de catre lichidatori autorizati numiti de asociati sau, dupa caz, de tribunal.

c) La terminarea lichidarii, lichidatorii vor intocmi bilantul contabil de lichidare si vor propune repartizarea activului intre asociati.

IV. ETAPELE PARCURSE PENTRU CONSTITUIREA UNEI SOCIETATI

SI ACTELE NECESARE PENTRU CONSTITUIRE

1. Stabilirea locului/spatiului unde societatea va avea sediul principal si, daca este cazul, a sediilor secundare.

a) se poate face intr-un spatiu proprietatea unuia sau a mai multor asociati ori aflate in folosinta acestora;

b) se pregatesc/obtin acte doveditoare pentru spatiu: extras de carte funciara de la proprietari; contract de inchiriere, subinchiriere, comodat; avizul favorabil al proprietarilor sau chiriasilor din locuintele cu care se invecineaza spatiul in cauza (pe orizontala si verticala).

2. Se stabileste denumirea (firma) societatii si, daca este cazul, emblema societatii.

a) firma si emblema se stabileste de asociati si trebuie sa se deosebeasca de firma si emblema altor societati;

b) firma si emblema trebuie sa fie scrise in primul rand in limba romana;

c) firma si emblema se verifica la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde se stabileste sediul firmei, eliberandu-se dovada inregistrarii si rezervarii acestora pe o perioada de 3 luni;

3. Se intocmeste actul constitutiv corespunzator formei juridice de societate pe care asociatii au ales-o.

a) pentru intocmirea actului constitutiv asociatii pot contacta: un avocat, un notar sau se pot adresa Biroului de consultanta din cadrul Camerelor de Comert si Industrie Judetene;

b) la intocmirea actului constitutiv sunt necesare:

-acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane fizice: pasaport, carte de identitate;

-acte de identificare a asociatilor, administratorilor sau reprezentantilor persoane juridice: statut, certificat de inmatriculare/inregistrare fiscala, certificat de bonitate bancara;

-certificat de cazier judiciar pentru fondatorii, administratorii si reprezentantii cetateni straini.

4. Se semneaza actul constitutiv, sub forma autentica, la un birou notarial public.

a) semnarea se poate face direct de catre toti asociatii sau prin imputernicit cu procura speciala autentica;

c) cetatenii straini care nu cunosc limba romana semneaza in prezenta unui interpret autorizat.

5. Se depun aporturile in numerar, la o banca sau C.E.C. si se pregatesc actele de proprietate pentru aporturile in natura.

Pentru deschiderea conturilor se prezinta bancii urmatoarele documente:

cererea de deschidere a contului;

copie dupa autorizatia de constituire eliberata de primarie si inregistrata la Administratia financiara;

fisa cu specimene de semnaturi;

6. Se achita taxa judiciara si taxa de timbru.

7. Se pregateste dosarul cu toate actele necesare si se depune la Oficiul Registrului Comertului din judetul unde s-a stabilit sediul firmei.

Cererea de inmatriculare in registrul comertului, cf. cu art.3 din Legea 26/1990, cuprinde:

numele si prenumele, domiciliul, cetatenia, data si locul nasterii, starea civila, averea si modul de evaluare a acesteia si activitatea comerciala anterioara;

firma comerciala si sediul acesteia;

obiectul de activitate, cu precizarea domeniului si a activitatii principale;

numele, data siorganul emitent al autorizatiei pentru exercitarea activitatii;

8. La Oficiul Registrului Comertului are loc:

-verificarea dosarului;

-controlul legalitatii actelor si autorizarea inmatricularii societatii, de catre judecatorul delegat de Tribunalul teritorial;

-transmiterea spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei a incheierii judecatorului delegat;

-inmatricularea societatii;

-eliberarea certificatului de inmatriculare si a incheierii judecatorului delegat.

9. Inregistrarea fiscala a societatii si obtinerea codului fiscal de la Administratia financiara teritoriala.

10. Obtinerea avizelor si autorizatiilor necesare functionarii societatii.

ACT CONSTITUTIV

AL SOCIETATII COMERCIALE

SUPREM IMP - EXP S.R.L.

Redactat si editat sub nr. 58

de avocat Popescu Dan

PREAMBUL

Aceasta societate cu raspundere limitata, numita in cele ce urmeaza "Societate", este infiintata de domnul CIUBANCAN CALIN MITRUT, cetatean roman, de sex masculin, casatorit, nascut in Bucuresti, la data de 06.09.1967, domiciliat in Bucuresti, Strada Cernisoara nr. 21, bloc 63, scara 2, etaj 4, apartament 40, sector 6, identificat prin B.I. seria R.D., nr. 187503, eliberat de Sectia 21 Politie la 17.08.1995, in calitate de asociat unic.

CAPITOLUL I

Denumirea, Forma Juridica, Sediul Social

Durata de Functionare a Societatii

Art.1. - Societatea comerciala va avea denumirea de "SUPREM IMP - EXP" S.R.L., in conformitate cu Dovada nr. 169367 din 08.07.1999, eliberata de Camera de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti - Oficiul Registrului Comertului, numita in cele ce urmeaza "Societatea".

Art.2. - Societatea este persoana juridica romana, avand forma juridica de Societate cu Raspundere Limitata (S.R.L.).

Mentiunea "Societate cu raspundere limitata" sau S.R.L., insotita de precizarea privind capitalul social si numarul de inmatriculare, vor preceda sau urma denumirea societatii in toate actele, facturile, prospectele, anunturile, publicatiile, ofertele si orice alte acte emanand de la societate.

Societatea isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutuiv si ale legislatiei romane in vigoare.

Art.3. - Sediul Societatii va fi in Romania, Municipiul Bucuresti, Str. Alexandru Lapusneanu nr. 80, sector 1. Societatea va putea infiinta atat in Romania cat si in strainatate, agentii, filiale, sucursale, birouri, puncte de lucru si alte unitati necesare realizarii obiectului de activitate, cu respectarea legislatiei in vigoare.

Emblema si sigla Societatii vor fi stabilite prin decizia Asociatului Unic.

Art.4. Durata de functionare a Societatii este nelimitata.

CAPITOLUL II

Obiectul de Activitate al Societatii

Art.5. - Domeniul principal de activitate va fi : comert cu ridicata al produselor alimentare, al bauturilor si al tutunului COD CAEN 513, iar activitatea principala va fi : comertul cu ridicata al bauturilor alcoolice - COD CAEN 5134 ;

In afara de activitatea principala, Societatea mai poate desfasura urmatoarele activitati :

COD CAEN 5131 - Comert cu ridicata al fructelor si legumelor proaspete ;

COD CAEN 5132 - Comert cu ridicata al carnii si mezelurilor ;

COD CAEN 5133 - Comert cu ridicata al produselor lactate, oualor,

uleiurilor si grasimilor comestibile ;

COD CAEN 5135 - Comert cu ridicata al tutunului ;

COD CAEN 5136 - Comert cu ridicata al zaharului, ciocolatei si produselor

zaharoase ;

COD CAEN 5137 - Comert cu ridicata cu cafea, ceai, cacao, condimente ;

COD CAEN 5138 - Comert cu ridicata, specializat, al altor produse alimentare

COD CAEN 5211 - Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cu

vanzare predominanta de produse alimentare, bauturi,

tutun ;

COD CAEN 5212 - Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cu

vanzare predominanta de produse nealimentare ;

COD CAEN 5221 - Comertul cu amanuntul al fructelor si legumelor proaspete

COD CAEN 5222 - Comertul cu amanuntul al carnii si produselor din carne ;

COD CAEN 5224 - Comertul cu amanuntul al painii, produselor de patiserie si

zaharoaselor ;

COD CAEN 5225 - Comertul cu amanuntul al bauturilor ;

COD CAEN 5248 - Comertul cu amanuntul, in magazine specializate, al altor

produse n.c.a. ;

COD CAEN 5262 - Comertul cu amanuntul prin standuri in piete ;

COD CAEN 5263 - Comertul cu amanuntul care nu se efectueaza in magazine 

CAPITOLUL III

Capitalul Social si Partile Sociale

Art.6. - Capitalul social subscris se stabileste la suma de 20.000.000 lei, depus in numerar.

Acesta este divizat in 20 de parti sociale a cate 1.000.000. lei fiecare, care apartin integral asociatului unic.

Art.7.- Capitalul social va putea fi majorat prin crearea de noi parti sociale, reprezentant aport in natura sau numerar, pe baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor.

Capitalul social va putea fi redus, pana la limita admisa de legile romane in vigoare, cu precizarea cauzelor si a conditiilor care determina reducerea, de asemenea ca urmare a hotararii Adunarii generale a Asociatilor.

Art.8. - Cesiunea partilor sociale se poate face, initial, prin renuntarea la statutul unic, iar in cazul unor noi cesiuni ulterioare, cu acordul celorlalti asociati.

Cesiunea partilor sociale se face printr-un act scris si trebuie mentionata in evidentele societatii.

Decesul unuia dintre asociati nu determina lichidarea societatii. Mostenitorii carora le-au revenit drepturile actionarului decedat , pot deveni asociati, proportional cu partile sociale pe cale le vor mosteni prin partajul succesiunii, cu acordul celorlalti asociati.

CAPITOLUL IV

Functionarea, Conducerea si Administrarea

Societatii

Art.9. - Societatea este constituita cu asociat unic.

In aceasta calitate, acesta exercita drepturile si obligatiile ce ii revin, atat pe cele cu caracter personal, cat si pe cele ale Adunarii Generale a Asociatilor, indeplinind toate atributiile acesteia, stabilite prin prezentul act constitutiv si prin legislatia romana.

Prin hotarare a Asociatului Unic pot deveni asociati si alte persoane fixice sau juridice, romane sau straine, prin achizitionarea de parti sociale ale societatii si cu indeplinirea cerintelor legislatiei romane.

Art.10. - Societatea este condusa de Adunarea Generala a Asociatilor, reprezentarea si atributiile acesteia fiind asigurate de Asociatu Unic. In exercitarea atributiilor Adunarii Generale a Asociatilor, acesta va purta titulatura de PRESEDINTE.

Art.11. - Administrarea societatii este asigurata de un ADMINISTRATOR, sub denumirea de Director general al acesteia, cu sarcinile si responsabilitatile prevazute I prezentul act constitutiv si completate, in caz de nevoie, cu prevederile legislatiei in vigoare.

Primul administrator al societatii este Asociatul Unic.

Asociatul unic, in exercitarea atributiilor Adunarii generale a Asociatilor, va putea numi in locul sau sau alaturi de el, unul sau mai multi administratori, putand delega o parte, sau dupa caz, toate drepturile si atributiile sale de administrare acelei persoane.

Art.12. - Adunarea generala a Asociatilor, reprezentata de Asociatul unic sub titulatura de PRESEDINTE, are urmatoarele atributii :

aproba si modifica actul constitutiv al societatii ;

stabileste competentele si raspunderile administratorilor ;

examineaza si aproba bugetul de venituri si cheltuieli, bilantul contabil si

contul de profituri si pierderi ;

aproba repartizarea profitului si marirea dividendelor ;

aproba marirea sau reducerea de capital ;

aproba cesiunea partilor sociale ;

aproba investirea de capital in diverse domenii de activitate ale societatii sau

in alte societati ;

aproba contactarea de imprumuturi ;

aproba schema de personal a societatii ;

aproba infiintarea de filiale, reprezentante, agentii sau birouri ale societatii, in

tara sau strainatate ;

numeste si revoca administratorul sau administratorii societatii, dupa caz ;

hotaraste in orice alte probleme de interes general privind activitatea

societatii .

Adunarea Generala a Asociatilor va lua hotarari cu respectarea legislatiei romane.

Deciziile adoptate sunt valabile pentru toti asociatii.

Art.13. - Conducerea societatii este asigurata de Asociatul Unic in calitate de administrator, care are urmatoarele atributii :

reprezinta societatea in raporturile cu tertii ;

elaboreaza proiectul bugetului annual de venituri si cheltuieli si proiectele

complementare din cursul anului, pe care le supune aprobarii Adunarii

Generale a Asociatilor ;

prezinta, pentru avizare, in Adunarea generala a Asociatilor, strategia de

dezvoltare pe termen scurt, mediu si lung a societatii ;

analizeaza bilantul contabil annual si contul de profit si pierderi pentru

exercitiul financiar anterior, pe care le inainteaza spre aprobare Adunarii

Generale a Asociatilor ;

stabileste atributiile si competentele ce revin personalului societatii ;

incheie si desface contractele individuale de munca ;

aproba proiectul contractului colectiv de munca ce urmeaza a fi negociat

cu reprezentatii salariatilor, conform legii ;

propune Adunarii Generale a Asociatilor aprobarea salariilor si a celorlalte

drepturi cuvenite personalului societatii ;

aproba contractarea de credite bancare pentru realizarea programelor

aprobate

stabileste masuri pentru administrarea in conditii legale si de eficienta a

intregului patrimoniu al societatii;

incheie si deruleaza contracte pentru desfasurarea activitatii societatii ;

aproba declasarea, scoaterea din functiune si casarea mijloacelor fixe ;

aproba regimul de amortizare a mijloacelor fixe ale societatii ;

aproba regulamentul de ordine interioara al societatii si regulamentul de

organizare ai functionare ;

indeplineste orice alte atributii stabilite de lege si de Adunarea Generala a

Asociatilor ;

Pe perioada in care Asociatul Unic cumuleaza si functia de Administrator Unic al acesteia, atributiile de mai sus se vor interpreta in mod corespunzator.

CAPITOUL V

Activitatea si Controlul Societatii

Art. 14. - Exercitiul financiar incepe la 1 ianuare si se termina la 31 decembrie al fiecarui an de activitate economica. Primul exercitiu va incepe la data inmatricularii societatii.

Art.15. - Societatea este obligata sa tina contabilitatea activitatii sale si sa intocmeasca la sfarsitul fiecarui an, respectiv exercitiu financiar, inventarul tuturor elementelor din activ si pasiv existente la acea data, potrivit legii.

In cazul in care se consemneaza pierderi, se stabileste si modul de acoperire a acestora.

Evaluarea veniturilor, cheltuielor si a profiturilor se face in lei.

Art.16. - Gestiunile societatii vor fi controlate de administrator care va putea imputernici totodata si alte persoane pentru efetuarea acestui control.

Hotararile cu privire la masurile ce trebuie luate ca urmare a controlului efectuat vor fi stabilite de Adunarea Generala a Asociatilor.

CAPITOLUL VI

Modificarea Formei Juridice,

Dizolvarea si Lichidarea Societatii, Litigii

Art.17. - Societatea va putea fi transformata I alta forma de societate prin hotarare a Adunarii Generale a Asociatilor, conform legii.

Art.18. - Urmatoarele situatii duc la dizolvarea societatii:

imposibilitatea realizarii obiectului de activitate ;

hotararea Adunarii Generale a Asociatilor ;

falimentul societatii ;

Art.19. - In caz de dizolvare, societatea va fi lichidata cu respectarea prevederilor legale in vigoare.

Lichidarea se va face de unul sau mai multi lichidatori, numiti de Adunarea Generala a Asoaciatilor.

Din momentul intrarii in functie a lichidatorilor, mandatul celui care administreaza societatea inceteaza, acesta nemaiputand intreprinde noi operatiuni in numele societatii.

Art.20. - Prevederioe prezentului act constitutiv privind lichidarea si dizolvarea societatii se completeaza, acolo unde este cazul, cu prevederile legislatiei romane in materie.

Art.21. - Litigiile societatii cu persoane fizice sau juridice romane sunt de competenta instantelor judecatoresti din Romania. Conflictele nascute din raporturile contractuale pot fi solutionate si prin arbitraj.

CAPITOLUL VII

Dispozitii finale

Art.22. - Prezentul Act Constitutiv reprezinta cadrul juridic pentru desfasurarea si realizarea obiectului de activitate al societatii si se intregeste cu prevederile legislatiei comerciale si ale celorlalte reglementari legale in vigoare.

Acest Act Constitutiv a fost redactat si editat sub nr. 58, in 5(cinci) exemplare de avocat Popescu Dan, care a atestat identitatea asociatului unic, a continutului si a datei, in baza art.3 din legea nr. 51/1995, eliberandu-se 4(patru) exemplare.

ASOCIAT UNIC

CIUBANCAN CALIN MITRUT

Bucuresti, 11 iulie 1999 Avocat Popescu Dan

Nr. 58

Bibliografie

Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale;

Legea nr.26/1990 privind registrul comertului;

Norme Metodologice Nr.P/608-773, emise de Camera de Comert si Industrie a Romaniei si Ministerul Justitiei.

Raul Petrescu "Constituirea, functionarea si modificarea societatilor comerciale", Editura Oscar Print, Bucuresti, 1999.

Ion Bacanu "Capitalul social al societatilor comerciale"- Editura Lumina Lex, Bucuresti, 1999.

Carpenaru D. Stanciu "Drept comercial roman"- Editura Global Print, Bucuresti, 1999.

Octavian Capatana "Societatile comerciale", Editura Lumina Lex , Bucuresti, 1996.

Raul Petrescu "Drept comercial roman", Editura Oscar Print, Bucuresti,1998.

Florin Coman "Contabilitate Financiara" - Editura Fundatiei Romania de Maine, Bucuresti, 2002

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate