Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Management


Index » business » Management
» Evaluarea eficentei economice a societatii comerciale


Evaluarea eficentei economice a societatii comerciale


Evaluarea eficentei economice a societatii comerciale

1. Cuantificarea influentei cheltuielilor conventional-constante asupra costurilor de productie

Cuantificarea eficientei activitatii firmei se realizeaza prin intermediul costurilor, al rentabilitatii si a altor indicatori derivati. Pentru a se stabili nivelul rentabilitatii societatii comerciale sip e fiecare produs in parte, un prim pas il constituie determinarea costurilor indirecte (tabelul 51)

Tabelul nr. 51

Costurile indirecte ale productiei fabricate si comercializate in anul curent

Nr.crt.

Cheltuieli

Sectia

I

Sectia

a II-a

Atelier mecano-energetic

Administratia generala

0

1

2

3

4

5

1

Materiale auxiliare

3.916.080

671.320

755.240

585.000

2

Obiecte de

Inventar si materiale de

Protectie

1.184.480

2.893.900

255.740

3

Combustibil

44000

994.000

30000

310.500

4

Energie electrica

1612.640

65.360.600

6.180.000

154.000

5

Salarii

33.261.951

92.531.867

24.892.296

43.037.280

6

C.A.S

315.488

23.132.967

5.223.074

10.759.320

7

Contributia la

fondul de protectie sociala

1.663.098

4.626.593

1.244.615

2.151.864

8

Amortizare

785.394

4.611.984

163.350

527.800

9

Reparatii*

10.023.779

30.071.336

10

Publicitate si marketing

5.850.000

11

Alte cheltuieli

72.800**

494.000**

Total

7210.910

232.894.567

40.095.115

63.869.764

* Cheltuielile de reparatii s-au repartizat astfel: 25% sectiei I si 75% sectiei a II-a

** Suma de 72.800 UV se compune din :31.200 UV cheltuieli materiale si 41.600 UV cheltuieli cu munca vie.

*** Suma de 494.000 UV se compune din 143.000 UV cheltuieli materiale si 351.000 UV cheltuieli cu munca vie

Dupa calculul costurilor indirecte ale productiei fabricate si comercializate in anul curent, se pot determina economiile relative aferente altor cheltuieli commune ale sectiilor si cheltuielilor generale de administratie si vanzare in raport cu cele prevazute in analiza previzionala.

ΔChCS = Chcs1- , i=D,B,C.

unde :

ΔChCS = economia relative aferenta "altor cheltuieli commune ale sectiei

Chcs1 = nivelul "altor cheltuieli commune ale sectiei" in anul curent (totalul cheltuielilor comune minus cheltuielile cu energia electrica pentru forta motrica si cu amortizarea in sectia I si sectia a II-a .

QD; QB; QC; - cantitatile de produse D, B, C fabricate in anul curent

ChCSD, ChCSB, ChCSC = nivelul "altor cheltuieli comune ale sectiei" pe unitatea de produs utilizate in analiza previzionala .

ΔChCS = 223.114.859 - (80.000 x 1004,48 + 16.000 x 5247,25 + 11.400 x 7469,84) UV

ΔChCS = (223.114.859 - 249.470.575 )UV

ΔChCS = -26.355.716 UV

ΔCh g = ΔCh g1 - , i=D,B,C.

ΔCh g = economie relative aferenta "cheltuielilor generale de admnistratie si vanzare"

ΔCh g1 = cheltuielile generale de administrare si vanzare in anul curent

ΔCh gD , ΔCh gB , ΔCh gC = nivelul cheltuielior generale de administrare si vanzare pe unitatea de produs utilizat in analiza previzionala

ΔCh g = 63.869.764 - (80.000 285,27 + 16.000 1224,01 + 11.400 1929,12 ) UV

ΔCh g = 63.869.764 - 64.397.728 UV

ΔCh g = -527.964 UV

Rezulta direct ca valoarea totala a economiilor la costuri ce se vor obtine va fi de :

-(151.670.248 + 26.355.716 +527.964)UV = -17553.988 UV

Tinand cont de valoarea totala a economiilor si de marimea cheltuielior actualizate utilizate in analiza previzionala, se deduce ca nivelul cheltuielilor de productie si desfacere in anul curent va fi de :

2.020.395.068 - 17553.928 = 1.841.841.140 UV

2. Determinarea costurilor pe articole de calculatie si elemente primare.

Pornindu-se de la nivelul cheltuielilor directe si indirecte, se determina costurile pe elemente primare si articole de calculatie, precum si rentabilitatea produselor fabricate, utilizandu-se metoda pe comenzi (tabelul nr.52, 53, 54, si 55).

Tabelul Nr. 52.

Centralizatorul costurilor de productie si desfacere pe elemente primare

Nr.crt

Elemente primare

Costuri (UV)

Pondere in cifra de afaceri

1

Materii prime directe

851.384.040

37,60

2

Materii auxiliare

13.927.644

0,62

3

Obiecte de inventar si materiale de protectie

4.334.120

0,19

4

Combustibil

2.060.500

0,09

5

Energie electrica

90.307.240

3,99

6

Alte cheltuieli materiale

174.200

0,01

7

Publicitate si marketing

5.850.000

0,26

8

Amortizare

6.08528

0,27

Total cheltuieli materiale

(rand 1 / rand 8)

974.126.272

43,03

9

Salarii

667.170.978

29,47

10

CAS

166.792.743

7,37

11

Contributie la fondul de protectie sociala

33.35547

1,47

12

Alte cheltuieli cu manopera

392.600

0,02

Total cheltuieli cu munca vie

(rand 9/ rand 12)

867.714.868

38,31

Total costuri

1.841.841.140

81,35

Tabelul Nr. 53

Centralizatorul costurilor de productie si desfacere pe articole de calculatie

Nr. crt

Articole de calculatie

Costuri(UV)

0

1

2

1

Materii prime directe

851.384.040

2

Salarii directe

473.447.584

3

C.A.S. aferent salariilor directe

11361.896

4

Contributie la fondul de protectie sociala pentru salariile directe

23.672.379

5

Cheltuieli comune ale sectiei

311.105.477

6

Cost sectie(rand1/rand5)

1.777.971.376

7

Cheltuieli generale de administratie si vanzare

63.869.764

8

Total cheltuieli de productie si desfacere (rand6/rand7)

1.841.841.140

Tabelul Nr. 54

Costuri unitare (la intern)

Nr.

crt

Articole de calculatie

D

B

C

0

1

2

3

4

1

Materii prime directe

5.057,00

11.215,10

23.454,60

2

Salarii directe

1.521,25

10.932,95

15.510,56

3

C.A.S

380,31

2.733,24

3.877,64

4

Contributie la fondul de protectie sociala

76,06

546,65

775.53

5

Cheltuieli comune ale sectiei din care:

977,64

7368,85

10.087,10

5.1

5.2

5.3

Cheltuieli cu energia electrica pentru forta motrica

Amortizarea activelor fixe

Alte cheltuieli ale sectiei

226,91

9,82

740,91

2133,00

143,35

5092,50

2659,00

203,37

7224,73

6

Cost de productie

8012,26

32.796,79

53.705,43

7

Cheltuieli generale de administratie si desfacere

287,83

1178,15

1929,25

8

Cost complet

8300,09

33.974,94

55.705,43

9

Pret de productie

10.500,00

40.800,00

67.200,00

10

Profit brut

2199,91

6825,06

11.565,32

11

Rata rentabilitatii (%)

26,50

20,08

20,78

12

T.V.A

2310,00

8967,00

14.784,00

13

Pret de vanzare

49.776,00

49.776,00

81.984,00

Dat fiind faptul ca preturile de productie si vanzare la produsul D sunt differentiate pe piata interna si externa, prezentam intr-o abordare comparative situatia profitului unitar in cele 3 ipostaze:

Ø      piata interna

Ø      export Franta

Ø      export Germania

Tabelul Nr. 55

Rentabilitatea produsului D

Nr

crt

Articole de calculatie

Variante

Piata interna

Export Franta

Export Germania

0

1

2

3

4

1

Cost complet

300,08

300,08

300,08

2

Pret de productie

10.500,00

10.800,00

10.890,00

3

Profit brut

2.199,92

2.499,92

2.589,92

4

Rata rentabilitatii

26,50 %

30,12%

31,20%

Referitor la costurile de productie si desfacere pe elemente primare si articole de calculatie, sunt necesare cateva precizari:

  1. Totalul acestora este identic in cele doua ipostaze de evidentiere si calcul (in situatia simulata, nivelul este de 1.841.841.140 UV)
  2. Sursele informationale pe baza carora au fost intocmite cele doua situatii centralizatoare sunt cele care fundamenteaza diferitele categorii de cheltuieli
  3. In categoria "Cheltuieli comune ale sectiei "au fost incluse:

- cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajelor

- cheltuieli generale de sectie

In determinarea costurilor unitare s-a utilizat procedura de calcul pe articole de calculatie. Cele mai semnificative aspecte metodologice au fost deja prezentate. Asupra altora insistam in continuare.

  1. Cheile de repartizare a cheltuielilor indirecte s-au determinat astfel:

Ø      Pentru cheltuielile cu amortizarea in sectia a -II-a

K1=

Ø      Pentru alte cheltuieli comune ale sectiei a -II-a:

K2 =

Ø      Pentru cheltuielile de administratie si desfacere:

K3 =

  1. In ceea ce priveste sectia I, determinarea costului unitar al produsului D a fost mult mai simplificata la pozitiile "cheltuieli indirecte " deoarece cuantumul acestora a rezultat din raportarea nivelul total al cheltuielilor comune ale sectiei la productia fizica planificata. De asemenea, semnalam unele diferente intre antecalculatia de pret a produsului nou, D, si calculatia din tabelul nr.54., generate de faptul ca atat cheltuielile comune, cat si cele generale de administratie au, in cel de-al doilea caz, o fundamentare mai riguroasa.

3. Funadamentarea costurilor prin sistemul cost-ora-productie

O revolutionare in materie de calculatie a costurilor si, mai mult decat atat, in ceea ce priveste managementul prin costuri este determinata de promovarea si utilizarea sistemului de management cost-ora-productie.

In configuratia costurilor intra doua articole de calculatie:

Ø      Cheltuieli cu materii prime, materiale, semifabricate, cooperari din afara (efortul tertilor)

Ø      Cheltuieli proprii , de functionare (cost-ora-productie_ in are este implicat nemijlocit efortul firmei si al componentelor sale structurale..

In aceasta ultima categorie "intra "celelalte cheltuieli ocazionate de derularea proceselor de munca, precum:

Salarii directe

CAS si contributia la fondul de protectie sociala aferente salariilor directe

Cheltuieli cu intretinerea si functionarea utilajelor

Cheltuieli generale de sectie

Cheltuieli de administratie(generale ale intreprinderii)

Elementele de noutate pe care le adduce sistemul din acest punct de vedere se refera la maniera de repatizare a cheltuielilor din cel de-al doilea articol de calculatie, in care se include atat cheltuielile directe, cat si indirecte.

O dezvoltare a acestui sistem este asigurata de managementul prin bugete care, integrat in managementul prin obiective, permite o abordare mult mai realista a fenomenelor si proceselor specifice firmei si implicit, exercitarea unui management cu adevarat performant, axat pe o motivare realista a personalului.

Practic, apelarea la serviciile acestui sistem de management nu conduce la reducerea costurilor ci la o mai judicioasa evidentiere a acestora pe centre de gestiune si produse, atenuandu-se, intr-o mare masura , improvizatiile generate de calculatia p articole de calculatie specifica metodei pe comenzi.

Consum de energie

uv

1152.640

16.275.600

14.313.600

12.675.000

10.143.600

2.095.200

937.600

82.593.240

6.180.000

154.000

kwh

907.632

813.780

715.680

633.750

507.180

104.760

446.880

4.129.662

309.000

7.700

Ore om-masina pe centru

460.000

271.260

23560

253.500

169.060

69.840

127.680

150.656

1.740.556

Putere instalata medie

(kw)

3,329

3,000

3,000

2,500

3,000

1,500

3,500

Supraf.

(mp)

800

750

700

765

495

200

380

410

4.500

-

-

Amortizare

(mii uv)

724,344

2.026,080

624,000

414,000

485,760

201,343

310,800

28,500

4.814,827

163,350

527,800

Valoare active fixe

(mii uv)

14.993

42.210

13.000

625

10.120

4.058,6

6.475

285

99.766,6

3.850

22.000

Nr. de masini sau locuri de munca

-

70

65

69

46

19

35

38

-

-

-

Simbol centru de gestiune

L1

CP

Ma

Mb

Mh

Mi

Mj

-

-

CG3

CG4

Denumire centru de gestiune

Linia in flux

(produs D)

Centre de prelucrare

eee

Masina a

Masina b

Masina h

Masina i +dispoz

Masina j

Locuri de munca manuale

TOTAL

Atel. mec.-

energy

Comp. functionale


b. Elaborarea bugetului firmei

Tabelul nr.57

BUGETUL

Societatile comerciale pe anul current

Nr.crt.

Indicatori

UM

NIvel bugetat

Nivel realizat

%

0

1

2

3

4

5

I.

Obiective

1

Productia fizica:

-produs D

-produs b

-produs c

buc

buc

buc

80.000

16.000

11.400

2

Cifra de afaceri,din care:

-export

mii uv

mii uv

2.264.220

173.340

3

Profit brut(nivel maxim)

mii uv

415.000

4

Costuri de productie(nivel maxim)

mii uv

1.849.220

5

Numar de salariati(nivel maxim)

pers.

1.389

6

Fond de salarii(nivel maxim)

mii uv

667.170,978

7

Productivitatea muncii

uv/sal

1.630.108

8

Salariul mediu

uv/sal

40.027

9

Cheltuieli la 1000 uv(nivel maxim)

uv/1000

uv

816,70

10

Rata rentabilitatii costurilor

%

22,44

11

Rata rentabilitatii veniturilor(comerciale)

%

18,32

12

Nivelul COP

uv/ora

569,046

II.

CHELTUIELI

1

Cheltuieli cu materii prime,materiale directe

mii uv

851.384,040

2

Cheltuieli proprii de functionare

mii uv

990.457,100

3

Cheltuielile perioadei ca sold

mii uv

4

Total

mii uv

1.841,140

III.

VENITURI

1

Venituri din vanzarea productiei

mii uv

2.264.220

2

Valoarea productiei neterminate la sfarsitul perioadei

mii uv

IV.

REZULTATE FINANCIARE

1

Profit

mii uv

422.378,860

2

Pierderi

mii uv

c.Calculul cheltuielilor proprii de functionare si a nivelului COP pe centre de gestiune

Plecand de la cheltuielile pe articole de calculatie si elemente de cheltuieli,la nivel de intreprinder sifiecare centru de gestiune delimitat in cadrul acesteia pot fi evidentiate asa cum s-a mai precizat,doua importante articole(categorii):

- cheltuieli cu materii prime si materiale directe(efortul tertilor)

- cheltuieli proprii de functionare numite si cost-ora-productie,in a caror"producere" sunt implicate firma si centrele de gestiune ce o compun.Functie de criteriile de repartizare a acestei categoriide cheltuieli pe centr de gestiune-ca premise a determinarii costului orei de functionare-,acestea se impart in: 

Cheltuieli evidentiate direct pe centre de gestiune(salarii directe,CAS si somaj aferente salariilor directe,amortizare active  fixe proprii,energie electrica pentru scopuri tehnologice) ;

Cheltuieli repartizate in functie de suprafata ocupata (amortizare cladiri,sectii de productie ,o parte a cheltuielilor atelierului mecano-energetic);

Cheltuieli repartizate in functie de valoare activelor fixe ponderata cu nr. orelor de functionare(combustibil,uzura obiecte de inventor,material auxiliare,amortizare alte active fixe din sectiile de productie,o parte a cheltuielilor atelierului mecano-energetic);

Cheltuieli repartizate functie de nr.de muncitori direct productive(salarii muncitori indirect productive,CAS si contributia la fondul de protectie sociala aferente acestora,din sectiile de productie);

Cheltuieli repartizate in functie de nr de salariati (salariile personalului TESA din sectiile de productie,CAS si contributia la fondul de protectie sociala aferente cheltuielilor compartimentelor functionale)s.a.m.d.

In cazul de fata s-a apelat la patru criterii de repartizare a cheltuielilor in suma de 990.457.100 uv.

Situatiile informationale ce urmeaza a fi completate in acest sens sunt prezentate in continuare:

Repartizarea cheltuielilor evidentiate direct pe central de gestiune

Repartizarea cheltuielilor in functie de suprafata

Repartizarea cheltuielilor in functie de valoarea activelor fixe ponderate cu nr. orelor de functionare

Repartizarea cheltuielilor in functie de nr. de muncitori direct productivi.

Nota:Functie de existenta si luare in considerarea si a altor criteria de repartizare specific se vor completa formulare corespunzatoare.

Tabel nr. 58

Cheltuieli repartizate direct pe centre de gestiune

Total

6

177.086,984

91.650,384

79.444,224

83.777,475

5920,941

22.361,575

39,457,488

150.190,855

702.889,926

Energie electrica in scopuri tehnologice

5

1152,640

16.275,600

14.313,600

12.675,000

10.143,600

2.095,200

937,600

82.593,240

Amortizare active fixe

4

724,344

2.026,080

624,000

414,000

485,760

201,343

310,800

28,500

4.814,827

CAS+somaj

3

36.510,000

16.926,624

14.886,144

16.312,725

11.144,211

4.630,392

6.971,328

34.652,851

142.034,275

Salarii directe

2

121.700,000

56.422,080

49.620,480

54.375,750

37.147,370

15.434,640

23.237,760

115.509,504

473.447,584

Centru de gestiune

1

Linia in flux

Centre de prelucrare

Masina a

Masina b

Masina h

Masina i

Masina j

Locuri de munca manuale

Total

Nr. crt.

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Cheltuieli repartizate in functie de suprafata

Cheia de repartizare

Tabelul nr. 59

-mii UV-

Nr.

Crt.

Centrul de

gestiune

Suprafata

ocupata (mp)

Cheltuieli

repartizate

Observatii

LF

CP

Ma

Mb

Mh

Mi

Mj

LM

Total

Cheltuielile de 9.604,723 mii UV cuprind:

ð        Amortizari cladiri sectii =205,700 mii UV

ð        Energie electrica pentru iluminat sectii=1.380,000 mii UV

Cheltuieli atelier mecano-energetic (20%)=019,023 mii UV

Cheltuielile repartizate in functie de valoarea activelor fixe

si a numarului orelor de functionare

Cheia de repartizare

Tabelul nr.60

Nr.

Crt.

Centrul

de

gestiune

Valoare

active

fixe (mii UV)

Ore de functionare

Indicator combinat de repartizare (mii UVh)

Cheltuieli

Repartizare (UV)

0

1

2

3

4

5

1

LF

14.993,0

460.000

6.896.780.000

13.159.912

2

CP

42.210,0

271.260

11.449.884.600

21.847.800

3

Ma

13.000,0

23500

3.100.500.000

5.916.139

4

Mb

625,0

253.500

2.186.437.500

4.171.994

5

Mh

10.120,0

169.060

1.710.887.200

3.264.585

6

Mj

4.858,6

69.840

283.452.624

540.863

7

Mi

6.475,0

127.680

826.72000

1.577.500

8

LM

285,0

150.656

42.936.960

81.929

9

Total

99.766,0

1.740.556

26.497.606.884

50.560.722

In componenta acestor cheltuieli intra:

ð        Cheltuieli atelier mecano-energetic(80%)=32.076,092 mii UV

ð        Combustibil = 1.442,000 mii UV

ð        Materiale auxiliare = 12.587,40 mii UV

ð        Uzura obiecte de inventar = 4.078,380 mii UV

ð        Amortizare alte active fixe = 376,850 mii UV

Cheltuieli repartizate in functie de numarul de muncitori direct productivi

Cheia de repartizare

Tabelul nr.61

-mii UV-

Nr.

Crt.

Centrul de

gestiune

Nr.muncitori

direct productivi

Cheltuieli

repartizate

Observatii

0

1

2

3

4

1

LF

285

54.553,326

2

CP

147

2138,093

3

Ma

130

24.884,028

4

Mb

138

26.415,352

5

Mh

92

17.610,235

6

Mi

38

7.273,792

7

Mj

69

13.207,676

8

LM

289

55.319,107

9

Total

1.188

227.401,728

Cele 227.401,728 mii UV cuprind:

=> Salarii indirecte = 125.793,818 mii UV

=> CAS+contributia la

fondul de protectie sociala = 37.738,146 mii UV

=>Cheltuieli administratie = 63.869,764 mii UV

Tabelul nr.62

Determinarea cheltuielilor de functionare si a nivelului COP

pe centre de gestiune

Nr.

Crt.

Centrul de

gestiune

Cheltuieli repartizate in functie de:

Ore de functionare

Nivelul COP (UV/h)

Direct pe centru

Val.active fixe si nr.de funct.

Nr.muncitori direct prod

Suprafata

Total

0

1

2

3

4

5

6

7

8=6/7

1

LF

177.086.984

13.159.912

54.553.445

1.707.506

246.507.847

460.000

535,887

2

CP

91.650.384

21.847.800

213093

1.600.787

143.237.064

271.260

528,043

3

Ma

79.444.224

5.916.139

24.884.028

1.494.068

111.73459

23500

468,381

4

Mb

83.777.475

4.171.994

26.415.352

1.632.803

115.997.624

253.500

457,584

5

Mh

5920.941

3.264.585

17.610.235

1.056.520

80.852.281

169.060

478,246

6

Mi

22.361.575

540.863

7.273.792

426.877

30.603.107

69.840

438,189

7

Mj

39.457.488

1.577.500

13.207.676

811.065

55.053.729

127.680

431,185

8

LM

150.190.856

81.929

55.319.107

875.097

206.466.989

150.656

1.370,453

9

Total

702.889.927

50.560.722

227.401.728

9.604.723

990.457.100

1.740.556

569,046

d. Elaborarea bugetelor pe centre de gestiune

Tabelul nr. 63

BUGETUL

Centrului de gestiune CG1

Nr.

crt.

Specificatie

UM

Nivel

bugetar

Nivel

realizat

0

1

2

3

4

I.       OBIECTIVE

1

Productia fizica

buc.

80.000

2

Cifra de afaceri

mii UV

840.000

3

Profit brut (nivel minim)

mii UV

175.000

4

Costuri de productie (nivel maxim)

mii UV

665.000

5

Numar salariati (nivel maxim)

pers.

312

6

Fond de salarii (nivel maxim)

mii UV

150.000

7

Productivitatea muncii

UV/sal

2.700.000

8

Salariul mediu

UV/sal

40.000

9

Numar ore de functionare

ore

460.000

10

Nivelul COP

UV

536

II.    CHELTUIELI

1

Cheltuieli cu materii prime,

Material directe

mii UV

404.560

2

Cheltuieli proprii de

functionare, din care

mii UV

246.507,847

2.1.

- cheltuieli directe

mii UV

177.086,984

2.2.

- cheltuieli repartizate in

functie de suprafata

mii UV

1.707,506

2.3.

- cheltuieli repartizate in

functie de valoarea activelor

fixe ponderate cu numarul orelor de functionare

mii UV

13.159,912

2.4.

- cheltuieli repartizate in

functie de numarul de muncitori direct productivi

mii UV

54.553,445

3

Cheltuieli primate prin decontare de la alte centre de

gestiune

mii UV

-

4

Cheltuielile perioadei

precedente preluate ca sold

mii UV

-

5

Sold

651.067,847

0

1

2

3

4

III. VENITURI

1

Venituri din vanzarea productiei

mii UV

840.000

2

Soldul productiei neterminate

la sfarsitul perioadei

mii UV

-

3

Valoarea productiei decontate

altor centre de gestiune

mii UV

-

IV.  REZULTATE

1

Profit

mii UV

18932,153

2

Pierderi

mii UV

-

BUGETUL

Centrului de gestiune CG2

Tabelul nr. 64

Nr.

crt.

Specificatie

UM

Nivel

bugetar

Nivel

realizat

0

1

2

3

4

V.     OBIECTIVE

1

Productia fizica

- produsul B

- produsul C

buc.

buc.

16.000

11.400

2

Cifra de afaceri

mii UV

1.424.200

3

Profit brut (nivel minim)

mii UV

224.220

4

Costuri de productie (nivel maxim)

mii UV

1.200.000

5

Numar salariati (nivel maxim)

pers.

960

6

Fond de salarii (nivel maxim)

mii UV

460,800

7

Productivitatea muncii

UV/sal

1.483.000

8

Salariul mediu

UV/sal

40.000

9

Numar ore de functionare

ore

1.280.556

10

Nivelul COP

UV

581

VI.  OBIECTIVE

1

Cheltuieli cu materii prime,

materiale directe

mii UV

446.824,040

2

Cheltuieli proprii de functionare, din care

mii UV

743.949,253

2.1.

2.2.

Evidentiate direct pe centru

Repartizate in functie de valoarea activelor fixe x nr, ore de functionare

mii UV

mii UV

525.802,943

37.400,810

0

1

2

3

4

2.3

2.4

Repartizarea in functie de suprafata.

Repartizarea in functie de nr de muncitori direct productivi.

mii UV

mii UV

7.897.217

172.84283

3

Cheltuielile primite prin decontare de la alte centre de gestiune.

mii UV

-

4

Cheltuielile perioadei precedente preluate ca sold.

mii UV

-

III. VENITURI

1

Productia marfa fabricata(in pretul de vanzare fara TVA)

mii UV

1,424,220.

2

Productia neterminata la sfarsitul lunii.

mii UV

-

3

Cheltuieli decontate altor centre de gestiune.

mii UV

-

IV. REZULTATE FINANCIARE

1.

Profit

mii UV

233,446,707.

2.

Pierderi

mii UV

-

e. Determinarea costurilor unitare

Pe baza metodologiei SCOP, determinarea costurilor unitare va lua in considerare doua articole de calculatie:

Ø      Cheltuieli cu materii prime, materiale directe, semifabricate, cooperari (efort din afara).

Ø      Cheltuieli proprii de functionare ale centrelor de gestiune care participa la fabricarea si comercializarea produsului(produselor).

Cp = Cmp + COP

in care:

Cp = costul de productie

Cmp = cheltuieli cu materii prime si material directe

m

Cmp = ∑ Nci x Pai

i=1

in care:

Nci = norma de consum din material prima"i"

Pai = pretul de aprovizionare pentru materia prima"i".

m=tipologia materiilor prime folosite in fabricarea produsului.

n

COP=∑Nti ×COPi

i=1

in care:

Nti=norma de timp(de prelucrare)a produsului in cadrul centrului de gestiune"i"

COPi=nivelul costului unei ore de functionare a centrului de gestiune"i"

Tabelul nr.65

Calculul costului normat pe produs.

Produs D.

UV

Nr.

crt.

Articole de calculatie.

Centrul de gestiune.

Ore-norma conform

tehnologiei

COP/centru.

Valoare.

0

1

2

3

4

5

1.

Materii prime si materiale

directe.

-

-

-

5.057

2.

Cheltuieli proprii de

functionare

LF

5,75.

535.887

3081.350

3.

Cost normat.

-

-

-

13350

4.

Profit

-

-

-

2.361.650

5.

Pret productie.

-

-

-

10.500

Nota: Pentru varianta de produs D - export Franta, Profitul va fi de 10 800 UV - 8 138, 35 = 2661.65 UV, iar pentru varianta produs D, export Germania, profitul calculat prin metodologia SCOP este de: 10 890 - 8 138,35 = 2 751,65 UV.

Tabelul Nr. 66

Calculul costului normat pe produs . Produs B

Nr.

Crt.

Articol de

calculatie

Centrul de

gestiune

Ore-norma

conform

tehnologiei

COP/centru

Valoare

1

2

3

4

5

Materii

prime si

materiale

directe

Cheltuieli

proprii de

functionare

CP

Ma

Mb

Mh

Mi

LM

5.227,626

3.512,902

4.804,632

4.065,091

788,740

6.029,993

Total COP

Cost normat

Profit

5.155,916

Pret

produs

40.800

Calculul costului normat pe produs  . Produs C

Tabelul Nr.67

Nr.

Crt.

Articol de

calculatie

Centrul de

gestiune

Ore-norma

conform

tehnologiei

COP/centru

Valoare

1

2

3

4

5

Materii

prime si

materiale

directe

Cheltuieli

proprii de

functionare

CP

Ma

Mb

Mh

Mi

LM

9.647,982

Total COP

Cost normat

Profit

Pret

produs

67.200

Total cheltuieli decontate = 1.841.840,852 UV

Diferenta dintre cheltuielile realizate si cele decontate = 288 UV

f. Abordarea comparativa a costurilor  fundamentate pe articole de calculatie si conform metodologiei SCOP

Tabelul nr. 68

Produs

Cost unitar

Pret

de

productie

Profit

Metod.

calsica

SCOP

Diferente

Metod .

Clasica

SCOP

Diferente

D*

B

C

*S-a folosit pretul mediu de productie de 10.567 UV/buc.

g. Principalii indicatori economico-financiari ai intrepriinderii in anul curent

Tabelul nr.69

Nr.

Crt.

Indicatori

UM

An baza

An curent

Dinamica (%)

Capital social (KS)

mii UV

Capital fix (KF)

Mii UV

Produse vandute

A

Buc

B

Buc

C

Buc

D

Buc

Cifra de afaceri (CA)

UV

Costurile produselor vandute (C)

UV

Profitul brut ( p)

UV

Cheltuieli la 1000 UV venit (C/CA x 100)

Numar salariati( L)

Numar muncitori (Lm)

Fond de salarii (Fs)

UV

Fond de salarii muncitori(Fsm)

UV

Salariu mediu lunar (S)

UV

Productivitatea muncii (CA/L)

UV/sal

Productivitate capitalului fix (CA/KF x 1000)

Viteza de rotatie a capitalului social (CA/KS)

Rot/an

Rata rentabilitatii costurilor (P/C x 100)

Rata rentabilitatii comerciale (P/CA x 100)

Rata rentabilitatii economice (P/KS)

In atentia utilizatorilor proiectului

  1. Elaborarea centrelor de gestiune va permite constituirea unei retele bugetare in care se includ bugetele centrelor de gestiune din sfera productiei, activitatilor auxiliare si functionale (administratiei).
  2. Pentru simplificarea lucrarii, s-a facut abstractie de bugetul centrelor de gestiune CG3 si CG4 ale caror cheltuieli se repartizeaza astfel:

-cheltuielile centrului de gestiune "atelier mecano-energetic" CG se repartizeaza, in mod normal, asupra centrelor de gestiune din sfera productiei si din zona activitatilor functionale (administratie); din aceleasi considerente cu cele enuntate la punctul b, in lucrarea de fata s-a considerat ca atelierul mecano-energetic isi deconteaza cheltuielile in exclusivitate asupra centrelor de gestiune dins sfera productiei (CG si CG );

c. In fundamentarea bugetelor la nivel de inreprindere si centre de gestiune, la capitolul "Obiective" s-a luat in considerare nivelul maxim sau minim al unor indicatori, precum: numarul de personal, fondul de salarii,

costurile de productie, productivitatea muncii, salariul mediu, profitul s.a.m.d.

d. Capitolul "Cheltuieli" evidentiaza cheltuielile in functie de metodologia sistemului cost-ora-productie, desi se putea apela si la alte modalitati clasice - pe articole de calculatie si elemente primare - cum de altfel, se regasesc in proiectul economic;

e. S-a urmarit utilizarea bugetului ca instrument managerial extreme de important in exercitarea proceselor de management, prin intermediul caruia se asigura regasirea, in practica managerial a firmei, a caractersiticilor definitorii ale managementului prin obiective: dimensiunea participativa, economica, motivationala si manageriala;

f. Celelalte aspecte pe care le presupune implementarea managementului prin obiective pot fi simulate in cadrul seminariilor in functie de extensia pe care cadrul didactic o da elaborarii proiectului economic. Ne referim la elaborarea de programe de actiuni, calendare termene, intructiuni etc. la precizarea unor modalitati de modelare a unor ccomponente managerial (oraganizatorica, decizionala ori informationala) s.a.m.d.

g. Studentii de la formele de invatamant la distanta si fara frecventa vor elabora proiectul economic dupa o varianta individuala transmisa profesorului titular al acestei discipline de invatamant. Un MODEL de astfel de varianta individuala este prezentat in continuare.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate