Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
MODALITATI DE ORGANIZARE A FIRMELOR COMERCIALE


MODALITATI DE ORGANIZARE A FIRMELOR COMERCIALE


MODALITATI DE ORGANIZARE A FIRMELOR COMERCIALE

In practica social - economica, in relatiile de piata, se intalnesc si se confrunta o multitudine de modalitati de organizare a firmelor care au ca obiect de activitate comertul. Criteriile utilizate pentru stabilirea tipurilor de firme sunt:

1. Forma de proprietate, deoarece un principiu al organizarii activitatii comerciale este pluralismul formelor de proprietate. O prima si importanta prezentare a tipologiei firmelor comerciale se bazeaza pe forma de proprietate aflata la baza constituirii acestora, astfel din punctul de vedere al formei de proprietate avem:

a) Firma publica este constituita pe baza proprietatii publice si are ca principale forme de manifestare regia autonoma, societatea nationala sau compania nationala. Ratiunea acestor firme deriva din diverse considerente. Ele sunt un mijloc de garantare a interesului general de exercitare a unui control direct al statului asupra activitatii care intereseaza siguranta nationala sau a unor sectoare cum ar fi bancile sau grupurile industriale in scopul facilitarii transpunerii in practica a deciziilor economice si politice ale statului. Uneori acest tip de firma izvoraste din lipsa initiativei private in anumite sectoare ale economiei, de exemplu exploatarile carbonifere. Firma publica functioneaza pe baza gestiunii economice si autonomiei financiare pe diferite zone teritoriale (nationala, interjudeteana, interregionala, zonala, municipala si oraseneasca).b) Firma privata se constituie in baza proprietatii private si se manifesta prin intermediul:

- firmei individuale, in cadrul careia nu exista o separare a patrimoniului in patrimoniul firmei (afaceri) si in patrimoniul sau averea persoanelor fizice. In acest caz, riscurile sunt suportate de ansamblul patrimoniului proprietarului, resursele sunt limitate, durata afacerii depinde de viata proprietarului, iar conducerea este autocratica, o astfel de firma este conceputa si utilizata pentru maximizarea veniturilor proprietarilor, dar caracterul sau individual face dificila procurarea de capital suplimentar, limitand dimensiunile afacerii.

- firma unipersonala cu raspundere limitata, apare la noi dupa 1989, ca o asociatie, varianta a societatii cu raspundere limitata, atunci cand exista un singur angajat care dispune de un patrimoniu al afacerii, care este insa separat de patrimoniul personal,  aparand astfel denumirea de raspundere limitata.

- firma societara are o existenta autonoma, distincta de cea a asociatiei si a altor proprietari. Capitalul, conform statutului, este divizat in parti sociale sau actiuni si pot fi infiintate filiale si sucursale. Sucursala este definita ca punct de vanzare in proprietatea societatii sau ca intreprindere comerciala care tine de un sediu central, fara a dispune insa de personalitate juridica. Filiala are personalitate juridica si dispune de o anumita independenta. Societatea noua detine peste 50% din capitalul social al filialei si exercita un control direct asupra politicii comerciale insa cu toate acestea filiala nu este subordonata total societatii mama.

- firmele unitatii economico - sociale sunt cooperativele si asociatiile; la constituirea lor se imbina elemente ale proprietatii particulare, private, cu trasaturi specifice proprietatii de grup. Actualmente la noi in tara exista 2 sisteme cooperatiste si anume sistemul cooperatiei de consum si sistemul cooperatiei mestesugaresti.

Sistemul cooperatiei de consum, in cadrul acestui sistem regasim cooperativa de consum si cooperativa de credit.

Cooperativa de consum este o asociatie de persoane fizice, constituita in mod liber, fara discriminare de nationalitate, limba, religie, avere, sex, apartenenta politica sau origine sociala.

Numarul minim al membrilor fondatori care semneaza actul constitutiv este de 15. Capitalul social se formeaza din parti sociale, avand aceeasi valoare, membrii asociati detinand cel putin o parte sociala. Organizarea activitatii unei cooperative de consum se efectueaza in spiritul legii nr.109/1996 si a statutului aprobat de congresul cooperatiei de consum si credit si cel al Adunarii generale a membrilor fondatori. Evident, membrii unei astfel de structuri trebuie sa indeplineasca anumite conditii privind varsta, capacitatea de experienta, domiciliu. Ca obiect de activitate al cooperativei de consum se pot regasi activitati de comercializare cu ridicata, cu amanuntul, prin alimentatie publica, activitati de turism intern si international de prestari servicii hoteliere de productie, de prestari servicii, de comert exterior precum si alte activitati cum ar fi pregatirea profesionala a personalului, actiuni cultural - educative, sponsorizarea diverselor manifestari culturale, sportive, stiintifice sau programe, actiuni de reclama si publicitate.

Cooperativa de credit se bazeaza pe aceleasi principii specifice cooperatiei, numarul minim al membrilor fondatori este de 100, cu un numar minim al partilor sociale subscrise stabilite prin statutul cadru si statutul cooperativei de credit.

In sistemul cooperatiei mestesugaresti specific cooperarii sau asocierii pentru activitatea de productie si prestari de servicii se regasesc: cooperativa mestesugareasca, societatea cooperativa mestesugareasca si societatea cooperatista pe actiuni. Toate acestea se prezinta sub forma unor asocieri voluntare constituite in concordanta cu principiile miscarii cooperatiste internationale, care se organizeaza si functioneaza conform statutului propriu aprobat de adunarea generala a membrilor ei si in concordanta cu prevederile statutului cadru adoptat de congresul cooperatiei mestesugaresti.

Membrii asociati au calitatea de membru cooperator si pe aceea de lucrator intr-una din activitatile cooperativei, patrimoniul acestor asocieri se formeaza din parti sociale obligatorii si parti sociale voluntare. Partile sociale voluntare sunt egale cu diferenta dintre suma nominalizata de cooperatori si salariati si marimea valorica a partii sociale obligatorii.

Membrii cooperatori pentru partile sociale subscrise beneficiaza de dobanzi conform hotararii adunarii generale. In plus, mai pot primi o cota parte din beneficiul realizat pentru munca depusa.

Obiectul de activitate al cooperativei mestesugaresti se poate sintetiza in urmatoarele activitati principale: producerea si comercializarea de marfuri, activitatea de productie specifica persoanelor handicapate, activitatea de producere a unor bunuri si executarea unor lucrari prin cooperare cu alte intreprinderi, lucrari de comanda si prestari de servicii pentru populatie.

c) Firma mixta care reflecta asocierea mai multor intreprinzatori, persoane fizice sau juridice, in calitate de proprietari publici sau privati, din tara sau strainatate, este acea firma in cadrul careia proprietatea apartine asociatiilor in proportia stabilita prin contract iar raspunderea depinde de forma constituirii juridice a firmei.2. Dupa forma juridica de constituire se desprind doua mari tipuri:

a) firma independenta (individuala si asociatia familiala)

b) firma societara

In timp ce la firma independenta predomina proprietatea particulara, la firma societara domina proprietatea privata a asociatilor si actionarilor, precum si variante de proprietate mixta. Din punctul de vedere al continutului activitatii desfasurate si al relatiilor generale, societatea, ca structura organizatorica, poate fi civila sau comerciala.

Societatea comerciala este uniunea de persoane fizice si juridice cu calitate de asociati sau actionari, care prin parti sociale, respectiv prin actiuni participa la constituirea unui capital social in scopul desfasurarii unei activitati concordante cu cerintele legale referitoare la actele de comert si la impartirea rezultatelor obtinute. Din punctul de vedere al formei juridice de constituire, firma comerciala poate fi:

I. Societatea in nume colectiv

Este o firma in care predomina elementul personal, asocierea unor persoane care s-au acceptat reciproc si isi recunosc diverse calitati individuale. Aportul la constituirea capitalului social se face sub forma partilor sociale, iar ca forma de organizare se recomanda firmelor de mici dimensiuni si asocierilor familiale.

II. Societatea in comandita

A comandita inseamna a participa cu o suma de bani intr-o firma si a-si asuma raspunderea fata de creditori pentru eventualele pierderi. Persoana asociata care comanditeaza afacerea si raspunde in limita capitalului adus se numeste comanditar. Persoana sau firma care se asociaza la castig si la pierdere cu comanditarul si raspunde nelimitat fata de creditori pentru capitalul societatii se numeste comanditat. La constituire aportul se face sub forma partilor sociale in cazul comanditei simple si a actiunilor pentru comandita pe actiuni. Este un gen de societate indicat persoanelor care au experienta si simt comercial, fiind specifica firmelor mici si mijlocii.

III. Societatea cu raspundere limitata

Se regaseste in 2 variante - constituita cu un singur asociat (societatea cu raspundere limitata cu asociat unic) sau avand maxim 50 de asociati.

IV. Societatea pe actiuni

Este proprie firmelor mari, urmarind atragerea in circuitul economic a economiilor si a unor sume disponibile cat mai mari.

Sistemul societatilor pe actiuni se manifesta in economia reala prin:

1. Holdingul este o societate pe actiuni rezultata dintr-un sir de asocieri in vederea infiintarii unei noi structuri independente intr-un sistem piramidal. Prin transferarea titlurilor de garantie, firma nou creata dispune de un capital suficient pentru detinerea pachetului de actiuni necesare exercitarii controlului asupra firmelor combinate intr-o asemenea structura. Firma Holding isi poate schimba capitalul de baza propriu pe actiuni originale ale posesorului sau poate cumpara actiunile de care are nevoie.

2. Super Holdingul este expresia unei structuri piramidale de proportii uriase, prin gruparea mai multor firme holding, firma rezultata putand controla un volum mare de afaceri.

3. Grupul reprezinta o persoana juridica rezultata din reunirea mai multor societati comerciale, prin participatia la capitalul social cu o anumita cota de actiuni. Legaturile dintre societatile participante la formarea grupului se concretizeaza intr-un scop comun sustinut prin participatie. In esenta, grupul este un ansamblu de societati aparent autonome reunite sub o conducere economica centralizata, asumata de una sau mai multe din societatile constitutive ale ansamblului.

4. Consortiul este o forma de cooperare intre intreprinderi, fiind acea forma organizatorica ce reuneste mai multe intreprinderi intr-o administratie, gestiune pe termen lung, asupra gamelor de produse. Acest tip organizatoric, se regaseste si in domeniul bancar, consortiul bancar fiind o grupare institutionalizata de banci, care isi impart realizarea unui credit in beneficiul unei anumite operatiuni sau al unui anumit client.Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate