Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Regimuri de amortizare utilizate in Romamia


Regimuri de amortizare utilizate in Romamia


Regimuri de amortizare utilizate in Romamia (Sichigea N., Giurca Vasilescu L.- Gestiunea financiara a intreprinderii.Teorie si aplicatii, Ed. Universitaria, Craiova, 2007, pag. 162-167)

Imobilizarile necorporale se amortizeaza astfel:

- cheltuielile de constituire se amortizeaza intr-o perioada de cel mult 5 ani;

- cheltuielile de dezvoltare se amortizeaza pe perioada contractului sau pe durata de utilizare, dupa caz;

- concesiunile, brevetele, licentele, marcile comerciale, drepturile si activele similare se amortizeaza pe perioada contractului sau pe durata prevazuta pentru utilizarea lor de catre detinator, dupa caz;- programele informatice se amortizeaza pe o perioada de 3 ani;

- in cazul in care fondul comercial este tratat ca un activ - ca urmare a achizitiei de catre entitate a actiunilor altei entitati - se au in vedere urmatoarele prevederi:

a) fondul comercial se amortizeaza, de regula, in cadrul unei perioade de maximum 5 ani;

b) totusi, entitatile pot sa amortizeze fondul comercial in mod sistematic intr-o perioada de peste 5 ani, cu conditia ca aceasta perioada sa nu depaseasca durata de utilizare economica a activului.

Imobilizarile corporale se amortizeaza astfel:

- terenurile, lacurile, baltile si iazurile nu se supun amortizarii, ci numai investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor, lacurilor, baltilor, iazurilor si pentru alte lucrari similare se recupereaza pe calea amortizarii, prin includerea in cheltuielile de exploatare intr-o perioada hotarata de consiliul de administratie sau responsabilul cu gestiunea patrimoniului;

- mijloacele fixe, prin utilizarea unuia din urmatoarele regimuri: amortizarea liniara; amortizarea degresiva; amortizarea accelerata. Regimul de amortizare pentru un mijloc fix amortizabil se determina conform urmatoarelor reguli:

a) in cazul constructiilor, se aplica metoda de amortizare liniara;

b) in cazul echipamentelor tehnologice, respectiv al masinilor, uneltelor si instalatiilor, precum si pentru computere si echipamente periferice ale acestora, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara, degresiva sau accelerata;

c) in cazul oricarui alt mijloc fix amortizabil, contribuabilul poate opta pentru metoda de amortizare liniara sau degresiva.

a) Amortizarea liniara se aplica, cu preponderenta, in toate ramurile economice, in functie de duratele si cotele de amortizare analitice reglementate.

In cazul metodei de amortizare liniara, amortizarea (A) se stabileste prin aplicarea cotei de amortizare liniara (Nl) la valoarea de intrare (Vi)a mijlocului fix amortizabil:

Cota de amortizare liniara se calculeaza raportand numarul 100 la durata normala de utilizare a mijlocului fix:

in care: 

Dn  = durata normala de utilizare.

b) Amortizarea degresiva este o varianta a sistemului accelerat cu norma constanta si valoare de amortizat descrescatoare. Aplicarea metodei presupune parcurgerea urmatoarelor etape:

- se determina cota de amortizare degresiva (Nd) prin multiplicarea cotei liniare cu coeficientul prevazut de lege (c):

Pentru multiplicare sunt prevazuti urmatorii coeficienti:

1,5 pentru mijloacele fixe cu durata de utilizare 2-5 ani;

2,0 pentru mijloacele fixe cu durata de utilizare 5-10 ani;

2,5 pentru mijloacele fixe cu durata de utilizare >10 ani.

- se determina amortismentul anual prin aplicarea cotei de amortizare la valoarea contabila (ramasa neamortizata) pana in anul de utilizare in care amortizarea anuala rezultata este egala sau mai mica decat amortizarea anuala determinata prin raportul intre valoarea ramasa de recuperat (Vrn) si numarul de ani de utilizare ramasi (nr), astfel:

Ai

Din acel moment si pana la expirarea duratei normale se foloseste sistemul liniar de amortizare prin raportarea valorii ramase de recuperat la numarul de ani de utilizare ramasi.

c) Amortizarea accelerata presupune urmatoarele:

- pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depasi 50% din valoarea de intrare a mijlocului fix;

- pentru urmatorii ani de utilizare, amortizarea se calculeaza prin raportarea valorii ramase de amortizare a mijlocului fix la durata normala de utilizare ramasa a acestuia, conform regimului liniar.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate