Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Idei bun pentru succesul afacerii tale.producerea de hrana, vegetala si animala, fibre, cultivarea plantelor, cresterea animalelor
Afaceri Agricultura Economie Management Marketing Protectia muncii
Transporturi

Economie


Index » business » Economie
Eficienta utilizarii activelor circulante


Eficienta utilizarii activelor circulante


Eficienta utilizarii activelor circulante

1. Determinarea vitezei de rotatie a activelor circulante

Activele circulante suporta un proces de transformare succesiva si continua a formelor functionale. Cresterea eficientei utilizarii activelor circulante corespunde accelerarii vitezei de parcurgere a stadiilor circuitului de capitaluri imobilizate, respectiv rapiditatii de realizare a rotatiei. O viteza de rotatie accelerata permite intreprinderii realizarea obiectivelor economice propuse cu un volum de active circulante mai mic si, implicit, cu surse imprumutate mai mici. Viteza de rotatie a activelor circulante este un indicator calitativ al activitatii desfasurate de intreprindere, reflectand eficienta acesteia. Ea se poate exprima prin intermediul a doi indicatori: durata in zile a unui circuit (viteza de rotatie in zile) si numarul de rotatii (coeficient de rotatie).Viteza de rotatie in zile se determina ca raport intre activele circulante medii ponderate cu numarul de zile din an sau trimestru si cifra de afaceri anuala sau trimestriala:

Acelasi rezultat se obtine si prin raportarea perioadei de timp la coeficientul vitezei de rotatie sau numarul de rotatii:

unde: Nr- numarul de rotatii.

Coeficientul vitezei de rotatie se determina ca raport intre volumul activitatii si suma medie a capitalurilor circulante prevazute a se utiliza:

Coeficientul exprima cate circuite trebuie sa se efectueze sau a efectuat un volum dat de active circulante pentru a se obtine un anumit volum de activitate sau cifra de afaceri intr-o perioada determinata.cu cat este mai mare numarul de circuite efectuate, cu atat este necesar un volum de active circulante mai mic pentru realizarea volumului de productie scontat.

Orice crestere a coeficientului de rotatie atrage dupa sine reducerea corespunzatoare a duratei de rotatie si orice scadere a coeficientului de rotatie echivaleaza cu majorarea duratei in zile a unei rotatii.

Intrucat viteza de rotatie reflecta miscarea ansamblului de active circulante se impune o analiza a rotatiei efectuate de diferitele categorii de stocuri care sa permita identificarea aspectelor pozitive sau negative ale activitatii desfasurate de diferitele componente ale intreprinderii si adoptarea masurilor necesare pentru sporirea cifrei de afaceri si diminuarea stocurilor cu miscare lenta sau fara miscare.

Pentru urmarirea eficientei utilizarii activelor circulante se pot determina si alti indicatori cum sunt:

viteza de rotatie a debitelor- clienti sau durata de incasare a creantelor curente, ce permite determinarea eficientei intreprinderii in colectarea creantelor sale:

Acest indicator exprima numarul de zile pana la data la care debitorii isi achita datoriile fata de intreprindere. Ca urmare, o valoare ridicata poate reflecta probleme determinate de controlul creditului acordat clientilor si implicit, creante incasabile mai greu.

- viteza de rotatie a stocurilor, care este de fapt o particularizare a vitezei de rotatie a activelor circulante, aproximand de cate ori a fost rulat stocul in interiorul unui exercitiu financiar (Nrs)sau cate zile au fost stocate bunurile in intreprindere (Nzs):

2. Posibilitati de accelerare a vitezei de rotatie a activelor circulante

Din relatiile de determinare se observa ca viteza de rotatie este influentata de: cifra de afaceri si volumul activelor circulante utilizate de intreprindere. Accelerarea vitezei de rotatie a activelor circulante trebuie urmarita in toate fazele ciclului de exploatare: aprovizionare, productie si desfacere.

In faza aprovizionarii pot fi adoptate o serie de masuri referitoare la desfasurarea ritmica a procesului de achizitionare, constituirea unui stoc permanent de materii prime si materiale care sa permita desfasurarea continua a procesului de productie, astfel incat sa creasca volumul productiei, productivitatea muncii pe fondul diminuarii costurilor si a accelerarii vitezei de rotatie. In acest sens, se impune o selectie a furnizorilor, incheierea la timp a contractelor, respectarea acestora, determinarea optimului de stocuri (evitarea sub si supradimensionarii stocurilor), reducerea consumurilor specifice si a pierderilor tehnologice, eliminarea pierderilor in timpul transportului, manipularii si depozitarii, diminuarea cheltuielilor de transport- aprovizionare- depozitare.

In cadrul procesului de productie se poate actiona asupra costurilor si a duratei ciclului de fabricatie (dar nu in detrimentul calitatii). In acest sens, se impune organizarea corespunzatoare a fluxurilor de  productie, utilizarea capacitatilor de productie la capacitatea optima, dotarea cu utilaje performante specializate, imbunatatirea procesului de organizare a muncii, cresterea nivelului de calificare a peronalului direct productiv, organizarea ciclului de productie pe linii tehnologice automatizate, diminuarea timpilor de intreruperi si a celor pentru activitati auxiliare, aprovizionarea in conditii optime a locurilor de munca. De asemenea, trebuie actionat in sensul cresterii nivelului calitativ al productiei si al volumului acesteia, dimensionarii corespunzatoare a stocurilor de productie neterminata.

In faza desfacerii trebuie sa se actioneze in sensul transformarii rapide a produselor finite in disponibilitati banesti. Aceasta operatie este posibila daca se obtin produse finite superioare din punct de vedere calitativ, cu desfacere asigurata, daca se diminueaza perioada de timp cuprinsa intre momentul finisarii si cel al expedierii, se respecta clauzele contractuale, se imbunatatesc conditiile de manipulare, transport, se reduce perioada de decontare.

Accelerarea vitezei de rotatie poate avea drept consecinte eliberari sau imobilizari de resurse financiare. Eliberarile de capitaluri blocate in active circulante pot fi absolute si relative, ambele formand eliberarea totala.

Eliberarea absoluta se inregistreaza atunci cand intreprinderea prin accelerarea vitezei de rotatie isi realizeaza obiectivele propuse cu un volum mai mic de active circulante. Capitalurile eliberate pot fi utilizate de intreprindere in alte scopuri. Eliberarea absoluta se determina ca diferenta intre activele circulante din perioada anterioara celei analizate si activele circulante din perioada analizata:

Eliberarea relativa se manifesta atunci cand se realizeaza o crestere a volumului cifrei de afaceri cu un volum constant de active circulante sau atunci cand cifra de afaceri creste intr-un ritm mai accelerat decat volumul activelor circulante. Ea se determina ca diferenta intre activele circulante recalculate in functie de viteza de rotatie din perioada anterioara accelerarii si activele circulante din perioada anterioara accelerarii:

Eliberarea totala se determina prin insumarea celor doua tipuri de eliberari:

In cazul in care viteza de rotatie din perioada curenta este mai mica decat cea din perioada anterioara (daca se ia in considerare numarul de rotatii) se inregistreza o blocare de capitaluri ce poarta denumirea de imobilizare (se poate determina imobilizarea absoluta, relativa si totala). Aceasta duce la incapacitate de plata, lipsa de lichiditate, dezechilibru financiar si alte efecte negative pentru intreprindere.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate