Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
Ca sa traiesti o viata sanatoasa.vindecarea bolilor animalelor, protectia si ingrijirea, cresterea animalelor, bolile animalelor
Alimentatie Asistenta sociala Frumusete Medicina Medicina veterinara Retete

Asistenta sociala


Index » sanatate » Asistenta sociala
CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT SI EXPLOATAT


CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT SI EXPLOATAT


CENTRUL DE CONSILIERE PENTRU COPILUL ABUZAT, NEGLIJAT SI EXPLOATAT

Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat, denumit in continuare CC, este un serviciu pentru protectia copilului, care are drept misiune sustinerea emotionala, prelucrarea traumei si a consecintelor acesteia, precum si capacitarea clientilor pentru obtinerea schimbarilor necesare adaptarii la mediul de viata.

Clientii acestui serviciu de specialitate pot fi:

Copiii expusi situatiilor de abuz, neglijare si exploatare - copii in situatii de risc sau copii victime;Parintele protector - parintele care nu este autorul unor actiuni de abuz, neglijare sau exploatare a copilului;

Membrii familiei acestor copii, inclusiv ai familiei largite si parintele care aplica metode si practici abuzive de disciplinare si educare a copilului;

Persoana de ingrijire - alta persoana decat parintii care are responsabilitatea cresterii si ingrijirii copilului, de exemplu asistentul maternal profesionist;

Agresorul - persoana care se afla in urmarire penala sau este condamnat pentru infractiuni corespunzatoare faptelor de abuz, neglijare si exploatare.

Reprezentantul legal al copilului;

Clientii se pot adresa in mod direct acestui serviciu sau prin referire din partea serviciului public specializat pentru protectia copilului, denumit in continuare SPSPC, si/sau prin hotarare a comisiei pentru protectia copilului.

Standardele sunt grupate pe urmatoarele arii de interes:

Informare si relatii cu comunitatea

 1. Activitati de informare

Centrul de consiliere dezvolta activitati de informare si promovare a serviciilor oferite in interesul superior al copiilor expusi la abuz, neglijare si exploatare.

CC realizeaza materiale promotionale pentru copii, parinti, profesionisti si alti membrii ai comunitatii, care contin informatii relevante despre rolul sau in comunitate, accesarea si modul de functionare.

CC sprijina realizarea anuala de campanii de informare, educare si comunicare a comunitatii cu privire la problema abuzului, neglijarii si exploatarii copilului.

CC publica date relevante in mass-media, in mod periodic. Continutul materialelor facute public este avizat in prealabil de coordonatorul serviciului.

Coordonatorul serviciului se asigura ca, in mediatizarea cazurilor, se respecta legislatia in vigoare cu privire la protectia copilului in relatia cu mass-media si prevederile standardelor minime obligatorii prezente cu privire la confidentialitatea datelor despre clienti.

Rezultat: Comunitatea este informata si implicata in solutionarea cazurilor de abuz, neglijare si exploatare a copiilor.

Consilierea clientilor
 1. Planul personalizat de consiliere

Pe baza informatiilor rezultate din evaluarea initiala si detaliata a cazului de abuz, neglijare si exploatare a copilului, consilierul responsabil intocmeste un plan personalizat de consiliere pentru copil si, dupa caz, pentru persoanele implicate in cazul respectiv.

 • Consilierul responsabil intocmeste pentru fiecare client in parte un plan personalizat de consiliere, denumit in continuare PPC, care este avizat de coordonatorul CC. PPC se elaboreaza pentru copil si toate celelalte persoane implicate in cazul respectiv de A/N/E, planurile din urma fiind anexe ale PPC pentru copil.
 • In elaborarea si implementarea PPC se urmaresc cu prioritate urmatoarele principii: securizarea copilului, diminuarea consecintelor si evitarea expunerii lui la un nou abuz.
 • Consilierul se asigura de consultarea si implicarea activa a copilului in procesul de elaborare, luare a deciziilor si implementare a PPC, adecvat gradului sau de maturitate, precum si a familiei sale, a parintelui protector sau, dupa caz, a persoanei de ingrijire si/sau a reprezentantului sau legal.
 • Toate obiectivele cuprinse in PPC sunt aduse la cunostinta copilului intr-un mod accesibil nivelului sau de intelegere si familiei acestuia sau, in lipsa acesteia, persoanei de ingrijire si reprezentantului legal.
 • PPC este revizuit atunci cand obiectivele terapeutice nu mai corespund nevoilor clientului si acest lucru este consemnat in registrul de consiliere si fisa individuala de consiliere.
 • Consilierul responsabil trebuie sa trimita managerului de caz din cadrul SPSPC in mod periodic - cel putin lunar sau de cate ori este necesar - rapoarte referitoare la atingerea obiectivelor cuprinse in planul de servicii, precum si despre orice modificare survenita in planul personalizat de consiliere si cu privire la situatia copilului. Rapoartele se intocmesc dupa un protocol unic avizat de directorul SPSPC. Planul de servicii este intocmit de echipa multidisciplinara constituita la initiativa managerului de caz.
 • Managerul de caz din cadrul SPSPC, la randul sau, este obligat sa aduca la cunostinta membrilor echipei multidisciplinare orice modificare survenita in situatia copilului care afecteaza atingerea obiectivelor cuprinse in planul de servicii si care pot afecta inclusiv planurile de interventie, respectiv si planul personalizat de consiliere.
 • Dupa incheierea activitatii de consiliere, consilierul responsabil asigura monitorizarea cazului pentru o perioada de cel putin 6 luni.

Rezultat: Clientii beneficiaza de interventie personalizata in cel mai scurt timp de la luarea in evidenta a cazului de catre centrul de consiliere.

 1. Activitatea de consiliere

Consilierea realizata in cazurile de abuz, neglijare si exploatare a copilului este parte a planului de servicii intocmit de echipa multidisciplinara constituita la initiativa managerului de caz din cadrul serviciului specializat pentru protectia copilului.

Consilierea va fi initiata in maxim 72 de ore de la inregistrarea cazului in registrul de consiliere, luand in considerare gravitatea situatiei si numarul de cazuri active per consilier.

Activitatea de consiliere se desfasoara individual si/sau in grup intr-un spatiu special amenajat si securizant pentru client, iar durata unei sesiuni de consiliere este de maxim 45 de minute.

Consilierea este o activitate planificata, cu obiective specifice, care in cazul celei de grup sunt negociate cu clientii.

Consilierea se face pe baza unui contract cu familia, al carui model, dar si continut particularizat pentru fiecare caz in parte sunt avizate de coordonatorul CC. Modelul mentionat se adapteaza dupa cel recomandat in ordinul secretarului de stat al Autoritatii Nationale pentru Protectia Copilului si Adoptie, ministrului educatiei si cercetarii, ministrului sanatatii si familiei si presedintelui Autoritatii Nationale pentru Persoanele cu Handicap nr.18/3.989/416/142 privind aprobarea ghidului metodologic pentru evaluarea copiilor cu dizabilitati si incadrarea intr-un grad de handicap.

Pe tot parcursul activitatii de consiliere, copiii care au implinit varsta de 10 ani, precum si familia sau, dupa caz, parintele protector sau reprezentantul legal al copilului au acces la datele din dosarul de consiliere a copilului, numai daca acest lucru nu contravine interesului superior al acestuia. In situatia in care unele date din dosar pot pune in pericol securitatea si dezvoltarea copilului, coodonatorul CC poate decide restrictionarea accesului persoanelor mentionate anterior la aceste date, pe o perioada determinata de timp si acest fapt se consemneaza de catre consilierul responsabil in dosarul de consiliere a copilului impreuna cu motivatia acestui fapt.

Datele din dosarul de consiliere a copilului sunt confidentiale si nu pot fi dezvaluite altor profesionisti care nu fac parte din echipa multidisciplinara, cu exceptia prevederilor din codul de procedura penala.

Rezultat: Clientii beneficiaza de servicii specializate de consiliere individuala si/sau de grup.

 1. Consilierea agresorului

Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat ofera sau asigura accesul la servicii de consiliere pentru agresori.

 • Managerul de caz din cadrul SPSPC initiaza demersurile necesare pentru realizarea evaluarii si consilierii agresorului. Evaluarea si consilierea agresorului au loc cu consimtamantul scris acestuia sau la solicitarea instantei si se realizeaza de catre personal de specialitate pregatit in acest sens.
 • CC informeaza agresorul cu privire la serviciile de consiliere disponibile in cadrul centrului sau oferite de alti furnizori de servicii.
 • Inainte de inceperea consilierii propriu-zise, agresorul trebuie evaluat din punct de vedere psihologic. Evaluarea este efectuata de un profesionist din cadrul echipei multidisciplinare constituita la initiativa managerului de caz din cadrul SPSPC sau, in lipsa acestuia, de catre consilierul responsabil din cadrul CC. In prima situatie, managerul de caz este obligat sa transmita o copie a acestei evaluari consilierului responsabil cu consilierea agresorului, iar acesta din urma sa colaboreze cu consilierul responsabil din cadrul CC cu intocmirea PPC pentru copil.
 • Consilierul responsabil trebuie sa identifice factorii de risc imediat din partea agresorului pe baza unor instrumente de evaluare a riscului avizate de directorul SPSPC.
 • Consilierea agresorului se desfasoara intr-un spatiu si in conditii securizante pentru consilier, conform deciziei instantei.
 • Consilierea de grup in cazul agresorului se realizeaza in prezenta unui consilier cu experienta de cel putin de 3 ani in servicii de probatiune.
 • Pe tot parcursul consilierii agresorului, consilierul responsabil ia masurile necesare pentru ca agresorul sa nu se intalneasca cu copilul.

Rezultat: Agresorii au acces la servicii de consiliere in vederea responsabilizarii pentru situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului si schimbarii comportamentelor si practicilor abuzive.

Administrare si management

 1. Locatia, resursele financiare si baza materiala

Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat dispune de o locatie accesibila pentru membrii comunitatii, resurse financiare suficiente si o baza materiala adecvata, care ii asigura functionarea la randament optim si permanenta in comunitate.

Rezultat: Copiii si familiile din comunitate au acces la un serviciu de specialitate in functie de nevoile identificate.

 1. Proceduri
Resurse umane
 1. Recrutarea si angajarea
 2. Numarul, pregatirea si formarea continua
 3. Supervizare
Activitatea in reteaua de interventie
 1. Activitatea in reteaua de interventie

ADMINISTRARE SI MANAGEMENTStandardul 5

Locatia, resursele financiare si baza materiala

Rezultat

Copiii si familiile din comunitate au acces la un serviciu de specialitate in functie de nevoile identificate.

Proceduri de implementare a standardului 5

CC este situat intr-un loc accesibil pentru toti membrii comunitatii, tinand cont de mijloacele de transport si distanta fata de alte servicii comunitare pentru copil si familie.

CC este compartimentat si dotat cu o baza materiala si echipamente care sa faciliteze accesibilitatea, lucrul in conditii optime cu beneficiarii, copii si adulti, comunicarea si lucrul in echipa multidisciplinara, camera cu oglinda dubla, speciala pentru vedere unidirectionala, inregistrarea audio-video a interviurilor cu copiii, precum si derularea altor activitati mentionate in standardele minime obligatorii.

Fondurile alocate CC de catre furnizorul de servicii (SPSPC, organismele private autorizate sau autoritatile administratiei publice locale) sunt suficiente pentru indeplinirea misiunii CC si prevederilor standardelor minime obligatorii prezente, inclusiv asigurarea fondurilor necesare pentru interventia profesionistilor cu experienta in consilierea de grup a agresorilor si pentru supervizarea externa a consilierilor.

Coordonatorul centrului are responsabilitatea de a asigura surse suplimentare de finantare, cu precadere prin identificarea si mobilizarea resurselor comunitare, pentru asigurarea derularii activitatilor necesare in comunitate si autosustinerea pe termen lung a CC.

Coordonatorului centrului are responsabilitatea de a superviza utilizarea fondurilor derulate de CC.

Angajatorul se asigura ca CC dispune de toate autorizatiile necesare, conform legislatiei in vigoare, inclusiv cele din cadrul sistemului de sanatate pentru furnizarea de servicii medicale si conexe.

CC poate oferi servicii de psihoterapie cu respectarea legislatiei sistemului de sanatate in vigoare, inclusiv referitoare la autorizare si pregatirea personalului de specialitate.

Indicatorii pentru Standardul 5

(I)5.1.1 Membrii comunitatii au diverse mijloace de acces la centru.

(I)5.1.2 Centrul este dotat cu facilitati pentru persoanele cu dizabilitati, conform legislatiei in vigoare.

(I)5.2 Centrul dispune de compartimente adecvate scopului acestora, inclusiv de sala de asteptare cu materiale specifice jocului pentru copii, pentru desfasurarea activitatilor prevazute in standardele minime obligatorii.

(I)5.3-5.5 Bugetul anual al CC.

(I)5.6 Autorizatiile centrului.

(I)5.7 Metodologia, autorizarile, dosarul personal al psihoterapeutilor angajati ai CC.

Standardul 6

Proceduri

Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat dispune de un set de proceduri care sa ii asigure functionarea in conformitate cu standardele minime obligatorii.

Rezultat

Clientii centrului de consiliere beneficiaza de servicii de calitate, in conditii de siguranta si confidentialitate.

Proceduri de implementare a standardului 6

Coordonatorul CC are responsabilitatea ca misiunea centrului sa fie formulata in scris, afisata, cunoscuta si promovata atat in cadrul serviciului, cat si in comunitate.

CC are un regulament de ordine interioara sau norme interne de functionare, in functie de angajator, care reflecta spiritul valorilor democratice de respect pentru drepturile copilului si ale individului, sunt avizate de coordonatorul CC si aduse la cunostinta intregului personal.

Functionarea CC se realizeaza in baza unei metodologii avizata de coordonatorul centrului si intocmita conform prevederilor standardelor minime obligatorii si ghidului metodologic privind interventia si prevenirea in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de A/N/E.

Coordonatorul CC repartizeaza cazurile luate in evidenta fie in urma solicitarilor directe, fie referite de SPSPC.

Solicitarile directe se pot face fie de catre familia copilului, parintele protector sau, in lipsa acestora, de catre persoana de ingrijire sau reprezentantul legal, fie de catre copilul insusi. In aceasta situatie, consilierul responsabil are obligatia de a evalua initial cazul si daca are suspiciunea sau identifica situatii de A/N/E trebuie sa semnaleze aceste cazuri autoritatilor abilitate (SPSPC, politie, serviciul public de asistenta sociala de la nivelul consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti, parchet), conform legislatiei in vigoare.

Referirea se face de catre managerul de caz din cadrul SPSPC atunci cand serviciul de consiliere face parte din planul de servicii realizat de echipa multidisciplinara.

Coordonatorul CC repartizeaza cazurile astfel incat un consilier sa nu fie implicat in mai mult de 12 de cazuri active A/N/E concomitent.

CC detine o baza de date pentru inregistrarea, monitorizarea si evaluarea propriilor activitati, care este utilizata conform legislatiei in vigoare, in ceea ce priveste accesul la informatii si asigurarea confidentialitatii informatiilor cu privire la clienti.

Toti consilierii angajati ai CC, precum si profesionistii care intervin in activitatea centrului la un moment dat semneaza contracte de confidentialitate privind informatiile despre clientii centrului.

Indicatorii pentru Standardul 6

(I)6.1 Misiunea centrului este afisata intr-un loc adecvat, este cunoscuta de personalul centrului si popularizata prin mijloace specifice in comunitate (de exemplu, pliante, brosuri s.a.).

(I)6.2 Regulamentul de ordine interioara a centrului, respectiv normele interne de functionare, sunt disponibile si cunoscute de catre personalul centrului.

(I)6.3 Metodologia de functionare a CC este disponibila si cunoscuta de catre personalul centrului si profesionistii cu care se lucreaza in reteaua de interventie.

(I)6.4.1 Numarul mediu lunar si numarul anual de solicitari directe.

(I)6.4.2 Numarul mediu lunar si numarul anual de referiri din partea SPSPC.

(I)6.5 Numarul mediu lunar si numarul anual de cazuri semnalate catre autoritatile abilitate: numarul total si pe categoriile mentionate in standardele minime obligatorii (SPSPC, politie, serviciul public de asistenta sociala de la nivelul consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti, parchet).

(I)6.7 Verificarea incarcaturii de cazuri.

(I)6.8.1 Baza de date a centrului este operationala.

(I)6.8.2 CC are un sistem clar de utilizare a bazei de date de catre personalul centrului in ceea ce priveste accesul la informatii si asigurarea confidentialitatii pentru clienti.

(I)6.9 Contractele de confidentialitate.

RESURSE UMANE

Standardul 7

Recrutarea si angajarea

Personalul centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat este selectat cu atentie si responsabilitate prin intermediul unui proces de recrutare si angajare care se desfasoara in acord cu legislatia in vigoare si raspunde nevoilor centrului.

RezultatClientii beneficiaza de servicii de calitate oferite de personal calificat.

Proceduri de implementare a standardului 7

Angajatorul este obligat sa angajeze personal calificat care sa raspunda prevederilor standardelor minime obligatorii. Daca CC functioneaza intr-o zona geografica in care traiesc comunitati etnice minoritare, se recomanda ca in componenta echipei de consilieri din cadrul CC sa existe si profesionisti care vorbesc limba minoritatilor respective.

Procesul de recrutare si angajare se inregistreaza si coordonatorul CC are rol de decizie in cadrul procesului de selectare a personalului.

Angajatorul poate dispune de un anumit tip de personal care sa deserveasca misiunii CC fara a face parte din personalul propriu al centrului, insa este obligat sa asigure angajarea personalului de specialitate si a voluntarilor.

Personalul de specialitate este reprezentat de consilieri, care trebuie sa aiba studii superioare de asistenta sociala sau psihologie si experienta de cel putin un an in domeniul protectiei copilului.

Coordonatorul centrului trebuie sa aiba studii superioare socio-umane si experienta de cel putin doi ani in servicii pentru copil si familie.

Indicatorii pentru Standardul 7

(I)7.1 Diplomele de studii si alte acte care atesta calificarea personalului angajat.

(I)7.2 Procesul de recrutare si angajare este conform legislatiei in vigoare si prevederilor standardelor minime obligatorii.

(I)7.3 - (I)7.7 Organigrama, diplomele de studii, contractele de munca, contractele de voluntariat, fisele de post. Se verifica in ce masura continutul fiselor de post este cunoscut de catre angajati si daca sunt revizuite conform legislatiei in vigoare.

Standardul 8

Numarul, pregatirea si formarea continua

Resursele umane ale centrului de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat sunt suficiente ca numar, au pregatirea corespunzatoare si abilitati de a lucra in echipa multidisciplinara si in retea inter-institutionala.

Rezultat

Copiii si familiile din comunitate beneficiaza de servicii de calitate si personalizate din partea unor profesionisti bine pregatiti, cu abilitati empatice si de comunicare.

Proceduri de implementare a standardului 8

Numarul personalului trebuie sa fie adecvat pentru indeplinirea activitatilor prevazute de standardele minime obligatorii. Stabilirea numarului minim se face de catre angajator impreuna cu coordonatorul centrului, se inregistreaza si se revizuieste cel putin anual.

La angajare, in lipsa unei formari initiale in domeniul protectiei copilului impotriva abuzului, neglijarii si exploatarii, fiecare profesionist, inclusiv coordonatorul centrului, beneficiaza de formare in acest domeniu, asigurata din bugetul angajatorului.

In cel mai scurt timp de la angajare, in lipsa unei formari privind tehnicile specifice de lucru cu copiii expusi A/N/E si cu familia acestora, consilierii beneficiaza de cel putin 60 de ore de curs in acest domeniu, care sunt asigurate din bugetul angajatorului.

In cel mai scurt timp de la angajare, in lipsa unei formari privind tehnicile specifice de lucru cu agresorii, personalul de specialitate care asigura consilierea agresorilor trebuie sa beneficieze de cel putin 90 de ore de curs in acest domeniu, care sunt asigurate din bugetul angajatorului.

Fiecare angajat al centrului, inclusiv coodonatorul acestuia, beneficiaza de cel putin 42 de ore pe an de formare continua in domeniul protectiei copilului impotriva abuzului, neglijarii si exploatarii copilului sau domenii conexe, asigurate din bugetul angajatorului.

Consilierii centrului beneficiaza de cel putin 42 de ore pe an de formare continua in domeniul consilierii si terapiei copilului, respectiv a agresorului, care sunt asigurate din bugetul angajatorului.

Educatia permanenta a personalului de specialitate, precum si formarea profesionala continua pentru toti angajatii CC va fi promovata, sprijinita si inregistrata de catre coordonatorul centrului.

Voluntarii serviciului actioneaza in baza unor contracte clare, in acord cu legislatia in vigoare.

La angajare, in lipsa unei pregatiri in domeniul managementului serviciilor sociale, coordonatorul centrului beneficiaza de formare in acest domeniu, asigurata din bugetul angajatorului.

Coordonatorul beneficiaza anual de cel putin 21 de ore de formare in domeniul managementului de servicii, asigurate din bugetul angajatorului.

Educatia permanenta si formarea profesionala continua a angajatilor se realizeaza conform legislatiei in vigoare, prin intermediul cursurilor organizate in cadrul sistemului educational, sanitar si al formarii profesionale a adultilor.

Indicatorii pentru Standardul 8

(I)8.1.1 Numarul personalului este adecvat activitatilor din standardele minime obligatorii si inregistrat.

(I)8.1.2 Raportul dintre numarul anual de solicitari directe si referiri din partea SPSPC si numarul de consilieri si voluntari.

(I)8.2 - (I)8.10 Dosarul personal al fiecarui angajat, inclusiv al coordonatorului si voluntarilor, cuprinde documentele prevazute de legislatia in vigoare, inclusiv certificatele de absolvire a cursurilor de formare initiala si continua prevazute de standardele minime obligatorii.

(I)8.11 Certificatele de absolvire cu recunoastere nationala si cele cu recunoastere din partea angajatorului. In cazul celor din urma se verifica modalitatea de desfasurare a programului de formare, utilizand criteriile existente in legislatia de formare profesionala a adultului.

Standardul 9

Supervizare

Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat dispune de un sistem eficient de supervizare al resurselor umane care permite functionarea sa la randament optim si permanenta in comunitate.

Rezultat

Personalul este motivat si performant, asigurand servicii de calitate pentru clienti.

Proceduri de implementare a standardului 9

9.1 Sedintele de supervizare cu personalul au loc periodic - cel putin o data pe saptamana - sau de cate ori este nevoie si sunt inregistrate.

9.2 Sedintele de supervizare se desfasoara individual si in echipa.

Coordonatorul centrului are obligatia de asigura supervizarea interna si externa a personalului de specialitate si a voluntarilor.

Supervizarea voluntarilor este asigurata de catre un consilier cu experienta desemnat de coordonatorul centrului.Angajatorul are obligatia de a asigura supervizarea coordonatorului centrului.

Supervizarea se realizeaza de specialisti cu studii superioare socio-umane cu pregatire in supervizare si experienta de cel putin doi ani in servicii pentru copil si familie. Supervizarea consilierilor se realizeaza de specialisti cu studii superioare socio-umane cu experienta de cel putin doi ani in consiliere in plus fata de persoanele carora li se asigura supervizarea.

Indicatorii pentru Standardul 9

(I)9.1 Numarul mediu lunar si numarul anual de sedinte de supervizare a personalului.

(I)9.2-(I)9.5 Numarul mediu lunar si numarul anual de supervizari individuale si de grup pentru consilierii, voluntarii si coordonatorul centrului.

(I)9.6 Documentele inregistrate referitoare la supervizare.

ACTIVITATEA IN RETEAUA DE INTERVENTIE

Standardul 10

Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat colaboreaza permanent cu profesionistii, autoritatile administratiei locale si serviciile de specialitate din cadrul retelei de interventie in situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului.

Rezultat

Copiii si familiile acestora beneficiaza de sprijinul si serviciile centrului de consiliere in vederea reabilitarii si reintegrarii in comunitate.

Proceduri de implementare a standardului 10

Activitatea in reteaua inter-institutionala de interventie pentru situatiile de abuz, neglijare si exploatare a copilului se desfasoara in conformitate cu prevederile ghidului metodologic pentru interventia si prevenirea in echipa multidisciplinara si in retea in situatiile de A/N/E.

Personalul CC care are suspiciunea sau identifica situatii de A/N/E din randul solicitarilor directe trebuie sa semnaleze aceste cazuri autoritatilor abilitate (SPSPC, politie, serviciul public de asistenta sociala de la nivelul consiliilor locale ale municipiilor, oraselor si sectoarelor municipiului Bucuresti, parchet), conform legislatiei in vigoare.

Personalul de specialitate din centru asigura evaluarea initiala a situatiei A/N/E pe care o semnaleaza la SPSPC si rezultatele acesteia le consemneaza in fisa de semnalare obligatorie si evaluare initiala a situatiilor de A/N/E. Fisele se transmit la SPSPC in termen maxim de 48 de ore de la data evaluarii initiale, respectiv 24 de ore de la completarea acestora, in vederea alcatuirii evidentei primare a acestor situatii si coordonarea interventiei.

Personalul de specialitate din centru poate participa la evaluarea detaliata a cazurilor pe care le semnaleaza, la solicitarea SPSPC.

Personalul de specialitate din centru asigura evaluarea initiala sau participa la evaluarea detaliata a altor cazuri de A/N/E, inclusiv situatii de urgenta, din comunitatea in care activeaza centrul, la solicitarea SPSPC. Evaluarea initiala a situatiilor de urgenta se realizeaza si la solicitarea consilierilor din cadrul telefonului copilului.

Personalul de specialitate implicat in evaluare, indiferent de institutia din care provine, utilizeaza un set de instrumente de lucru, constituit in baza prevederilor standardelor minime obligatorii prezente si ale ghidului metodologic privind interventia si prevenirea in echipa multidisciplinara si retea in situatii de A/N/E. Setul de instrumente este agreat de comun acord de toate institutiile partenere din reteaua de interventie. Acesta poate fi imbunatatit si dezvoltat pe baza experientei si metodologiei existente in literatura de specialitate.

Indicatorii pentru Standardul 10

(I)10.1 Metodologia CC si numarul anual de conventii de colaborare cu autoritatile administratiei locale, institutiile si serviciile din reteaua de interventie.

(I)10.2 Numarul mediu lunar si numarul anual de cazuri semnalate catre autoritatile abilitate: numarul total si pe categoriile mentionate in standardele minime obligatorii (SPSPC, politie, SPAS, parchet).

(I)10.3 Numarul mediu lunar si numarul anual de fise de semnalare obligatorie si evaluare initiala transmise la SPSPC.

(I)10.4 Numarul mediu lunar si numarul anual de cazuri evaluate detaliat de catre personalul de specialitate al centrului din cadrul celor semnalate de centru.

(I)10.5.1 Numarul mediu lunar si numarul anual de cazuri evaluate initial de catre personalul de specialitate al centrului, la solicitarea SPSPC.

(I)10.5.2 Numarul mediu lunar si numarul anual de cazuri evaluate detaliat de catre personalul de specialitate al centrului, la solicitarea SPSPC.

(I)10.6 Setul de instrumente agreat si conventiile de colaborare in care se stipuleaza acest fapt.

Standardul 11

Interviul cu copilul

Centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat si exploatat asigura un mediu corespunzator pentru intervievarea copilului de catre personalul de specialitate din cadrul retelei de interventie.   

Rezultat

Interventia multidisciplinara realizata in situatiile de abuz, neglijare si exploatare este adecvata si securizanta pentru copil, prin evitarea si combaterea revictimizarii acestuia prin interviuri repetate.

Proceduri de implementare a standardului 11

Dupa caz, CC asigura inregistrarea documentelor care atesta prezenta leziunilor si a altor consecinte ale A/N/E asupra copilului, inclusiv prin fotografiere, precum si prin inregistrarea audio-video a interviurilor cu copilul in cursul evaluarii detaliate in camera cu oglinda dubla.

Toate inregistrarile, inclusiv fotografierea, se realizeaza cu informarea si acordul copilului, tinand cont de gradul sau de maturitate, precum si cu informarea si consimtamantul scris al familiei sau, dupa caz, a parintelui protector sau, in lipsa acestora, a reprezentantului legal.

La solicitarea copilului cu varsta peste 14 ani, interviul poate avea loc fara acordul sau prezenta familiei sau, dupa caz, a parintelui protector sau, in lipsa acestora, a persoanei de ingrijire sau a reprezentantului legal.

Profesionistul care intervieveaza poate sa decida, in functie de caz, intervievarea copilului in absenta familiei sau, dupa caz, a parintelui protector sau, in lipsa acestora, a persoanei de ingrijire sau a reprezentantului legal, cu exceptia prevederilor codului de procedura penala.

Toate interviurile cu copilul realizate in cadrul evaluarii detaliate in scopul dezvaluirii A/N/E sau in cursul procedurilor de urmarire penala se realizeaza in camera cu oglinda dubla in prezenta unui membru al echipei multidisciplinare.

Inregistrarile nu pot fi folosite ca material didactic, decat cu acordul copilului si al reprezentantului legal si in conditiile in care se respecta legislatia in vigoare cu privire la dreptul la intimitate si imagine, precum si alte reglementari in materie. Se pot face materiale didactice audio-video folosind informatia din inregistrari si respectand confidentialitatea cu privire la persoanele implicate in cazurile respective.

Intervievarea copilului poate fi realizata si de profesionisti din afara CC, care fac parte din echipa multidisciplinara, in conditiile in care se respecta standardele minime obligatorii prezente.

Intervievarea copilului aflat in situatii de A/N/E grave si abuz/exploatare sexuala se realizeaza pe baza unor protocoale distincte corespunzatoare celor doua situatii mentionate, care sunt avizate de directorul SPSPC.

Indicatori

(I)11.1 CC dispune de facilitati de fotografiere, inregistrare audio-video si camera cu oglinda dubla.

(I)11.2.1 Consemnarea informarii si acordului copilului este mentionata clar in metodologia CC.

(I)11.2.2 Documentarea consimtamantului scris al persoanelor mentionate de standardele minime obligatorii.

(I)11.6 Utilizarea inregistrarilor ca materiale didactice.

(I)11.7 Numarul mediu lunar si numarul anual de cazuri in care interviurile au fost realizate de profesionisti din afara CC.

(I)11.8.1 Protocoalele de intervievare pentru cele doua situatii A/N/E mentionate de standarde minime obligatorii semnate de directorul SPSPC.

(I)11.8.2 Continutul protocoalelor.Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate