Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR DIN S.U.A.


ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR DIN S.U.A.
ORGANIZAREA SISTEMULUI JUDICIAR DIN S.U.A.

SUA reprezinta un stat federal, motiv pentru care in cadrul sistemului judiciar american exista 2 structuri judiciare: 1 specific statelor componente și alta federala. Ambele structuri sunt organizate in structura piramidala.

Sistemul judiciar statal fiecare din cele 50 state coomponente ale Federației are un sistem judiciar propriu stabilit de propria Constituție. În general, in toate statele americane justiția se realizeaza prin tribunale de prima instanța, Curte de Apel și Curtea Suprema. Exista  și unele excepții in sensul ca in unele state nu exista Curți de Apel.

Tribunalele de prima instanța au o competența jurisdicționala generala atat in materie civila cat și penala. Judecata se face in fața unui singur judecator și a unui juriu. Juriul este format din 6/12 jurați numiți aleatoriu atat in materie penala cat și civila. Pentru a se degreva activitatea Tribunalului de instanța de cauzele mai puțin importante precum contravenții, litigii minore, in unele state s-au creat și instanțe inferioare in genul unor Judecatorii de pace.
Curtea de Apel realizeaza activitatea de control judiciar asupra hotararilor pronunțate de Tribunalul de instanța. Apelul are in vedere doar probleme de drept nu și chestiunile de fapt care raman in competența exclusiva a Tribunalului. În majoritatea statelor exista o singura Curte de Apel, dar in statele cu o populație numeroasa (California, Texas) sunt mai multe curți. Judecata se face de 1 complet de judecata format din mai mulți judecatori, numarul lor fiind diferit de la stat la stat (3-15).

Curtea suprema a statului respectiv rolul Curții Supreme este de a realiza o interpretare uniforma a legii la nivelul fiecarui stat american. Texas este singurul stat in care exista 2 Curți Supreme (1 civila+1 penala). Judecata se face in fața unui complet format dintr-un numar impar de judecatori (5/7/9).

Sistemul judiciar federal instituțiile de judecata federale judeca atunci cand in litigiu se ridica o problema de drept federal sau se pun in discuție o problema de interpretare a Constituției SUA, precum și atunci cand parțile litigiului provin din state americane diferite. Justiția federala se realizeaza prin urmatoarele tipuri de instanțe:

Tribunale federale de district,

Curtea Federala de Apel,

Curtea Suprema de Justiție.
  1. Tribunalele federale de district au o competența mat. generala, astfel ca judeca toate cauzele civile, penale, comerciale sau administrative.
  2. Curțile federale de Apel sunt competente sa soluționeze apelurile indreptate impotriva hotararilor Tribunalului de district. Jurisdicția Curții de Apel se extinde asupra mai multor state in funcție de numarul locuitorilor. În prezent in SUA exista 13 Curți de Apel dintre care 12 sunt de circuit (nu au sediu stabil) iar 1 la Washington (sediu).
  3. Curtea Suprema de Justiție a SUA singura instanța prevazuta de SUA. Este considerata atat o instituție jurisdicționala cat și o instituție politica. Este compusa din 9 judecatori numiți pe viața de președintele SUA cu acordul Senatului. Nu judeca in secțiuni, ci doar in plen, iar deciziile se iau cu majoritate de voturi. Curtea Suprema judeca in mod excepțional in prima instanaa doar litigiile dintre state, cele referitoare la delimiterea frontierelor și cele privind distribuția redevențelor petroliere. Ca regula, instanța suprema judeca recursurile indreptate impotriva hotararilor pronunțate de Tribunalele Federale sau Statale. Solicitarea se face de catre partea interesata dupa o procedura precisa, iar Curtea Suprema are libertatea absoluta de a aprecia asupra oportunitații și necesitații recursului. În competența Curții Supreme intra și raspunsurile date la solicitarile instanțelor inferioare cu privire la interpretarea anumitor norme de drept.loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate