Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» MoȘtenirea testamentara - testamentul


MoȘtenirea testamentara - testamentul
MOȘTENIREA TESTAMENTARA - TESTAMENTUL

TESTAMENTUL

- act revocabil prin care testatorul dispune pentru timpul incetarii sale din viața, de tot sau parte din avutul sau (art. 802 Cod Civil)

- este un act juridic unilateral, pentru cauza de moarte, solemn, personal și revocabil

(pana in ultima clipa a vieții testatorului)

- obiectul principal al testamentului il constituie legatele

LEGATELE sunt dispoziții referitoare la:
patrimoniul succesoral (legate universale sau cu titlu universal)

- bunurile care fac parte din acel patrimoniu (legate cu titlu particular)

Testamentul poate conține și alte manifestari de ultima voința a defunctului, Cum ar fi:

exheredari inlaturarea de la moștenire a unor moștenitori legali, in limitele legii (art. 802, 841)

numirea unui executor testamentar – in vederea asigurarii executarii dispozițiilor testamentare (art. 910 si urm. C. civil)

sarcini impuse legatarilor sau moștenitorilor legali de natura patrimoniala (legate) sau de alta natura ( art. 902, 930 C. civil)

revocarea (totala sau parțiala) a unui testament anterior, sau retractarea revocarii anterioare ( art. 802, 920 si urm. C. civil)

partajul de ascendentimparțeala facuta de testator intre descendenții sai a bunurilor succesorale sau a unei parți din acestea (794)

recunoașterea de catre mama a copilului trecut in registrul de stare civila ca nascut din parinți necunoscuți sau de catre tata a copilului din afara casatoriei (art48, 57 C fam)

dispoziții privitoare la funeralii și ingropare, recunoașterea unei datorii

TIPURI DE TESTAMENTE

  1. TESTAMENTE ORDINARE incheiate in condiții normale (testamentul olograf, testamentul autentic și testamentul mistic)
  2. TESTAMENTE PRIVILEGIATE (extraordinare) pot fi incheiate numai in imprejurari excepționale (testamentul militarilor, testamentul facut in timp de boala contagioasa și testamentul maritim)
  3. ALTE FORME DE TESTAMENT legate ce au ca obiect anumite sume de bani sau pentru dispozițiile cetațenilor romani aflați in strainatate

A. TESTAMENTE ORDINARE:

TESTAMENTUL OLOGRAF – este scris, datat și semnat de mana testatorului

Avantaje:

poate fi facut de oricine știe sa scrie, oricand și oriunde

nu necesita prezența vreunui martor

nu necesita cheltuieli de autentificare notariala

asigura secretul total al manifestarii de voința

poate fi revocat ușor de testator prin distrugerea lui voluntara

Dezavantaje:

poate fi ușor ascuns sau distrus de catre alte persoane care afla de existența lui

nu asigura protecția libertații de voința a testatorului impotriva influențelor abuzive ale celor interesați

poate fi ușor falsificat

poate fi contestat mai ușor decat celelalte feluri de testamente

poate conține formulari confuze sau chiar contradictorii daca testatorul nu are cunoștințe juridice

2. TESTAMENTUL AUTENTIC - este testamentul investit cu forma autentica de catre notarul public

Avantaje:

pot testa și persoanele care nu știu sa scrie, sau care din diferite cauze nu pot semna

contestarea lui este foarte greu de realizat

conținutul nu cuprinde clauze ilegale, imorale sau neclare, fiind verificat de notarun exemplar se pastreaza in arhiva biroului notarial

autentificarea se poate face la orice birou notarial, indiferent de domiciliul testatorului

Dezavantaje:

presupune anumite cheltuieli

necesita timp pentru indeplinirea formalitaților de autentificare

nu asigura secretul total al dispozițiilor de ultima voința

3. TESTAMENTUL MISTIC (SECRET

este un testament semnat de mana testatorului, strans și sigilat, prezentat judecatoriei in vederea efectuarii formalitaților de suprascriere

poate fi scris de testator sau de alta persoana dar obligatoriu trebuie semnat de testator

se introduce intr-un plic și se sigileaza, anterior sau cu ocazia prezentarii lui la judecatorie

testatorul trebuie sa declare in fața judecatorului ca este testamentul sau, scris de el, sau de alta persoana, dar semnat de el

pe hartie sau pe plicul sigilat, judecatorul este obligat sa intocmeasca „actul de suprascriere” constand intr-un proces verbal in care se consemneaza prezentarea testatorului și declarația acestuia ca testamentul este al sau și este semnat

B. TESTAMENTE PRIVILEGIATE (EXTRAORDINARE)

TESTAMENTUL MILITARILOR (868-870 C. civil)

militarii și persoanele asimilate lor pot testa in fața comandantului militar al unitații sau in fața unui alt ofițer superior asistat de doi martori, dar numai daca se afla pe teritoriu strain in misiune sau prizonier la inamic

daca militarul este ranit sau bolnav poate testa in fața medicului militar șef, asistat de comandantul militar al spitalului 

2. TESTAMENTUL FACUT IN TIMP DE BOALA CONTAGIOASA (872 C. civil)

persoanele (bolnave sau sanatoase) care se afla intr-o localitate izolata din cauza unei boli contagioase, pot testa in mod valabil in fața unui membru al consiliului local, asistat de doi martori

acest testament nu poate fi folosit daca, in localitate exista un birou notarial

3. TESTAMENTUL MARITIM (874-883 C. civil)

persoanele care se afla la bordul unui vas sub pavilionul Romaniei (indiferent daca fac parte din echipaj sau sunt calatori) pot testa in cursul calatoriei in fața comandantului navei sau a unui inlocuitor al sau, asistat de ofițerul intendent de bord sau inlocuitorul sau și de doi martori

daca testatorul este chiar ofițerul competent a instrumenta, testamentul se face in fața inlocuitorului sau

testamentul maritim trebuie redactat in doua exemplare originale și nu poate cuprinde legate in favoarea ofițerilor instrumentatori, daca aceștia nu sunt rude (in grad succesibil de soț) cu testatorul

poate fi folosit numai in timpul calatoriei pe mare, nu și daca vasul se afla ancorat la țarm, sau se apropie de un port strain unde se afla un agent diplomatic sau consular roman
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate