Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Legatul pur si simplu


Legatul pur si simplu
Legatul pur si simplu

Este legatul neafectat de nici o modalitate. In acest caz drepturile legatarului se dobandesc din momentul deschiderii succesiunii asemanator cu situatia mostenitorilor legali. Asa fiind legatarul poate instraina, prin acte intre vii, din momentul deschiderii succesiunii, drepturile dobandite, indiferent de momentul acceptarii mostenirii sau de punerea sa in posesie. In cazul mortii legatarului dupa deschiderea succesiunii drepturile lui se vor transmite propriilor mostenitori, asa cum rezulta din prevederile art. 899 C. civ. Textul se refera expres numai la legatele cu titlu particular dar se accepta ca are aplicabilitate si in cazul legatelor universale si cu titlu universal

A se vedea: C. Hamangiu, I. Rosetti-Balanescu, Al. Baicoianu, op. cit., p. 888; Fr. Deak, op. cit., p. 249; D. Chirica, op. cit., p. 114.
loading...

Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Drept
Consacrarea legala a termenului de insolventa
ASPECTE GENERALE PRIVIND FORMELE TENTATIVEI
Titularii dreptului de a cere imparteala
Raportul juridic
Nerespectarea hotararilor judecatoresti: continut legal si examinarea variantei tip
Diferite moduri de stabilire a paternitatii
PROTECTIA INCREDERII LEGITIME (BUNA CREDINTA)
Subiectul, obiectul si sarcina probei
Raspunderea si sanctiunile administrative
Sistemele juridice religioase si traditionale


loading...