Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» PROTECTIA INCREDERII LEGITIME (BUNA CREDINTA)


PROTECTIA INCREDERII LEGITIME (BUNA CREDINTA)


PROTECTIA INCREDERII LEGITIME (BUNA CREDINTA)

1. Recurs in lipsa - Termene - Decadere din drepturi - Posibilitatea invocarii principiului de protectie a increderii legitime - Conditie

Pentru a putea invoca principiul protectiei increderii legitime pentru a nu decadea din drepturi ca urmare a depasirii termenului de introducere a unui recurs fixat prin art. 175 din Tratat, un reclamant trebuie sa poata tine cont de sperantele intemeiate pe asigurari precise furnizate de administratia comunitara, ceea ce nu constituie nici declaratii publice cu caracter general, facute de un membru al Comisiei, nici contacte repetate intre cel in cauza si Comisie, ulterioare notificarii acesteia.

(Ordonanta din 11 martie 1996, Guérin automobiles/Comisie)2. Protejarea increderii legitime - Siguranta juridica - Protectie refuzata autorului unei incalcari evidente a reglementarii in vigoare - Intaietatea principiului de legalitate fata de cel de siguranta juridica, justificata de necesitatea de a pastra egalitatea de tratament - Suprimarea ajutoarelor financiare aparute pentru construirea noilor nave de pescuit ca urmare a neregulilor comise de beneficiari

Principiul protectiei increderii legitime nu poate fi invocat de catre o intreprindere care s-a dovedit vinovata de o incalcare evidenta a reglementarii in vigoare. Prin urmare, daca se impune sa veghem la respectarea imperativelor sigurantei juridice ce apara interese private, in egala masura conteaza faptul de a le pune in balanta cu imperativele principiului legalitatii ce protejeaza interesele publice si sa faca astfel incat sa prevaleze acestea din urma atunci cand mentinerea neregulilor este de natura sa incalce principiul egalitatii de tratament.

Intreprinderile beneficiare ale ajutoarelor financiare comunitare acordate in contextul Reglementarii nr. 4128/86, referitoare la actiuni comunitare pentru imbunatatirea si adaptarea structurilor sectorului de pescuit si acvacultura, pentru construirea de noi nave de pescuit, nu ar trebui sa se prevaleze - pentru a contesta validitatea deciziilor Comisiei prin care se ordona suprimarea acestor ajutoare si restituirea sumelor deja varsate - de o atingere adusa unei pretinse increderi legitime, din moment ce ele au comis, in perfecta cunostinta de cauza, violari evidente ale reglementarii in cauza, ce constau in special in a prezenta, in mai multe etape, atat in formularele de cerere a ajutoarelor, cat si in certificatele stabilite in vederea varsarii lor, declaratii ce nu corespund realitatii.

Ele nu ar mai trebui sa se prevaleze de incalcarea principiului de siguranta juridica rezultata din durata excesiv de lunga a procedurii de control intrucat, daca scurgerea unui termen important in decursul caruia Comisia nu intreprinde nici un demers fata de o intreprindere si daca adoptarea unei masuri ce afecteaza situatia acesteia la incheierea unui asemenea termen sunt de natura, eventual, sa violeze principiul sigurantei juridice, consecintele ce ar rezulta de aici ar depinde de context. In cazul intreprinderilor care au adoptat deliberat o atitudine care se abate de la reglementarea in vigoare, scurgerea unui termen de 16 luni, chiar 23, pe parcursul caruia nici o actiune din afara sferei sale interne nu este intreprinsa de Comisie, nu ar trebui calificat ca un termen irational.

In plus, mentinerea ajutoarelor acordate intreprinderilor interesate, chiar deja varsate, desi acordarea si plata acestor ajutoare prezinta nereguli evidente, ar fi de natura sa aduca atingere egalitatii de tratament pentru toate cererile ce sunt inaintate Comisiei in cadrul programelor de subventionare comunitara pentru constructia noilor nave de pescuit.

(Hotarare din 24 aprilie 1996, Industrias Pesqueras Campos s.a./Comisie)

3. Protectia increderii legitime - Conditii

Dreptul de a reclama protectia increderii legitime se intinde asupra oricarei persoane particulare ce se afla intr-o situatie din care rezulta ca administratia comunitara a facut sa se nasca sperante intemeiate.

Un functionar nu ar trebui sa invoce o incalcare a principiului increderii legitime in lipsa asigurarilor precise din partea administratiei. La fel, promisiunile ce nu ar tine cont de dispozitiile statutare nu ar putea crea o incredere legitima pentru cel caruia i se adreseaza.

(Hotarare din 11 iulie 1996,Ortega Urretavizcaya/Comisie)

3'. Dreptul de a reclama protectia increderii legitime se intinde asupra oricarei persoane particulare ce se afla intr-o situatie din care rezulta ca administratia comunitara, prin furnizarea de asigurari precise acestuia, a facut sa se nasca in sufletul acestuia sperante intemeiate.

O persoana particulara nu ar trebui sa-si faca sperante urmare atribuirii in favoarea sa a unei cote din import, intemeiate pe acordarea ulterioara a licentelor de import pe care le-a cerut, in masura in care aceasta atribuire nu constituie decat o prima etapa in obtinerea unui drept efectiv de import.

(Hotarare din 16 octombrie 1996, Efisol/Comisie)

4. Acte ale institutiilor - Adoptare previzibila de catre un operator economic prudent si avizat - Principiul increderii legitime - Inaplicabilitate

Atunci cand un operator economic prudent si avizat este in masura sa prevada adoptarea unei masuri comunitare de natura sa-i afecteze interesele, el nu ar trebui sa se prevaleze de increderea legitima in cazul in care aceasta masura este adoptata. Acesta este si cazul in care un operator economic a initiat transportul cu trenul al marfurilor comandate fara a astepta decizia institutiei comunitare referitoare la cererea de licente de import si nu a luat precautiile necesare pentru apararea propriilor interese in ipoteza in care cererea de licente ar fi fost respinsa.

(Hotarare din 16 octombrie 1996, Efisol/Comisie)5. Protectia increderii legitime - Retragerea unui act intr-un termen rezonabil - Lipsa increderii legitime

Daca actul ce poate pune bazele increderii legitime a unei persoane particulare este retras de administratie intr-un termen rezonabil, nasterea increderii legitime nu ar trebui constatata.

(Hotarare din 16 octombrie 1996, Efisol/Comisie)

6. Protectia increderii legitime - Conduita unei institutii comunitare neconforma cu reglementarea comunitara - Lipsa increderii legitime

Increderea legitima nu poate aparea ca urmare a unei conduite neconforme cu reglementarea comunitara din partea unei institutii comunitare.

(Hotarare din 16 octombrie 1996, Efisol/Comisie)

7. Ajutoare acordate de state - Recuperarea unui ajutor ilegal - Ajutor acordat in violarea regulilor de procedura ale art. 93 din Tratat - Incredere legitima eventuala in beneficiari - Protectie - Conditii si limite

Un stat membru, ale carui autoritati au acordat un ajutor prin incalcarea regulilor de procedura prevazute in art. 93 din Tratat, nu ar trebui sa invoce increderea legitima a intreprinderii beneficiare pentru a se sustrage obligatiei de a lua masurile necesare in vederea executarii unei decizii a Comisiei prin care ii ordona sa recupereze ajutorul. A admite o asemenea posibilitate conduce, de fapt, la privarea de orice efect util a dispozitiilor art. 92 si 93 din Tratat, in masura in care autoritatile nationale ar putea astfel sa se bazeze pe propria conduita ilegala pentru ca eficienta deciziilor emise de Comisie in virtutea acestor dispozitii sa devina nula.

In plus, dat fiind caracterul imperativ al controlului ajutoarelor statale operat de Comisie in virtutea art. 93 din Tratat, intreprinderile beneficiare ale unui ajutor nu ar trebui sa aiba, in principiu, incredere legitima in caracterul regulamentar al ajutorului decat daca acesta a fost acordat prin respectarea procedurii prevazute de respectivul articol. In fapt, un operator economic grijuliu trebuie, in mod normal, sa fie in masura sa se asigure ca aceasta procedura a fost respectata.

Atunci cand au fost acordate ajutoare, contrar obligatiilor impuse statelor membre prin art. 93 par. 3 din Tratat, fara a fi fost notificata in prealabil, imprejurarea ca initial Comisia a decis sa nu ridice obiectii fata de acestea, nu poate fi considerata susceptibila de a fi condus la nasterea unei increderi legitime a intreprinderii beneficiare, din moment ce aceasta decizie a fost contestata in cursul recursurilor contencioase, apoi anulata de Curte. Oricat de regretabila ar fi, eroarea astfel comisa de Comisie nu ar trebui sa stearga consecintele comportamentului ilegal al statului membru in chestiune.

(Hotarare din 14 ianuarie 1997, Spania/Comisie)

8. Drept international public - Principii - Buna-credinta - Drept comunitar - Protectia increderii legitime - Adoptarea unui act comunitar contrar unui acord international neintrat inca in vigoare, dar care a facut obiectul depunerii de catre Comunitate a instrumentului de aprobare

Principiul bunei-credinte, codificat de art. 18 din Conventia de la Viena I, este un principiu de drept international cutumiar a carui existenta a fost recunoscuta de Curtea internationala de justitie si care, prin urmare, leaga Comunitatea. Acest principiu este corolarul, in dreptul international public, al principiului protectiei increderii legitime, ce face parte din ordinea juridica comunitara si de care este in drept sa se prevaleze orice operator economic in baza caruia o institutie a condus la nasterea de sperante intemeiate.

In situatia in care Comunitatea a depus instrumentul de aprobare a unui acord international si cand data de intrare in vigoare a acestui acord este cunoscuta, operatorii economici se pot prevala de principiul de protectie a increderii legitime pentru a se opune adoptarii de catre institutii, in perioada ce precede intrarea in vigoare a acestui acord international, a oricarui act contrar dispozitiilor acestuia ce produc, dupa intrarea sa in vigoare, un efect direct.

(Hotarare din 22 ianuarie 1997, Opel Austria/Consiliu)

9. Functionari - Principii - Protectia increderii legitime - Conditii

Dreptul de a reclama protejarea increderii legitime se intinde asupra oricarei persoane particulare ce se afla intr-o situatie din care rezulta ca administratia comunitara - furnizand asigurari precise acestuia din urma - a facut sa se nasca sperante intemeiate. Un functionar nu ar trebui sa invoce o violare a principiului increderii legitime atunci cand administratia comunitara a respectat cu scrupulozitate asigurarile date functionarului.

(Hotarare din 5 februarie 1997, Ibarra Gil/Comisie)
Dreptul de a reclama protectia increderii legitime se intinde asupra oricarei persoane particulare din a carui cauza administratia comunitara a dat nastere unor sperante intemeiate. In schimb, o incalcare a acestui principiu nu poate fi invocata in lipsa unor asigurari precise furnizate de administratie.

(Hotarare din 5 februarie 1997, Petit-Laurent/Comisie)

10. Ajutoare acordate de state - Recuperarea unui ajutor ilegal - Aplicarea dreptului national - Ajutor acordat prin incalcarea regulilor de procedura ale art. 93 din Tratat - Siguranta juridica - Incredere legitima eventuala in beneficiari - Protectie - Conditii si limite - Luare in calcul a interesului Comunitatii

Recuperarea unui ajutor ilegal trebuie sa aiba loc, in principiu, conform dispozitiilor pertinente din dreptul national, cu rezerva ca aceste dispozitii sa fie aplicate astfel incat sa nu faca imposibila recuperarea ceruta de dreptul comunitar. In mod deosebit, interesul Comunitatii trebuie sa fie pe deplin luat in considerare in momentul aplicarii unei dispozitii ce subordoneaza retragerea unui act administrativ neregulamentar aprecierii diferitelor interese in cauza.

In aceasta privinta, daca ordinea juridica comunitara nu ar trebui sa se opuna unei legislatii nationale care asigura respectarea increderii legitime si a sigurantei juridice in cadrul recuperarii, totusi, tinand cont de caracterul imperativ al controlului ajutoarelor statale operat de Comisie in virtutea art. 93 din Tratat, intreprinderile beneficiare ale unui ajutor nu ar trebui sa aiba, in principiu, incredere legitima in regularitatea ajutorului decat daca acesta a fost acordat prin respectarea procedurii prevazute de respectivul articol. In fapt, un operator economic precaut trebuie sa fie, in mod normal, in masura sa se asigure ca aceasta procedura a fost respectata, chiar daca statul in cauza este din acest punct de vedere responsabil pentru ilegalitatea deciziei de acordare a ajutorului, astfel ca retragerea sa apare ca fiind contrara bunei-credinte.

In plus, fiind vorba despre ajutoare de stat declarate incompatibile, rolul autoritatilor nationale se limiteaza la a pune orice decizie a Comisiei in executare. Tinand seama de lipsa puterii discretionare a autoritatii nationale, chiar daca aceasta lasa sa expire termenul de decadere din dreptul prevazut de dreptul national pentru retragerea deciziei de acordare a ajutorului, beneficiarul unui ajutor acordat in mod ilegal nu mai este nesigur din momentul in care Comisia a adoptat o decizie prin care se arata ca acest ajutor este incompatibil si cere recuperarea sa.

Prin urmare, autoritatea nationala competenta este obligata, in virtutea dreptului comunitar, sa retraga decizia de acordare a unui ajutor atribuit ilegal, in conformitate cu decizia definitiva a Comisiei prin care declara ajutorul incompatibil si se cere recuperarea sa, chiar si atunci cand :

- ea a lasat sa expire termenul prevazut in acest sens in interesul sigurantei juridice de dreptul national;

- din acest punct de vedere, ea este responsabila de ilegalitatea deciziei prin care se cere retragerea lui de la beneficiarul ajutorului, ca fiind contrara bunei-credinte, din moment ce beneficiarul ajutorului, ca urmare a ignorarii procedurii prevazute in art. 93 din Tratat, nu a putut avea incredere legitima in caracterul regulamentar al ajutorului; si

- dreptul national il exclude ca urmare a disparitiei imbogatirii, in lipsa relei-credinte a beneficiarului ajutorului, din moment ce o asemenea disparitie este regula in domeniul ajutoarelor statului care sunt, in general, atribuite unor intreprinderi aflate in dificultate, al caror bilant contabil nu mai face sa apara, in momentul recuperarii, plus-valoarea ce rezulta in mod incontestabil de pe urma ajutorului.

(Hotarare din 5 februarie 1997, Land Rheinland-Pfalz/Alcan Deutschland)

11. Recurs - Mijloace - Motive ale unei hotarari lovite de o incalcare a dreptului comunitar - Retragerea unui act administrativ - Conditii - Respectarea unui termen rezonabil - Respectarea principiului increderii legitime - Data ce trebuie luata in considerare in vederea obtinerii increderii legitime in destinatarul unui act administrativ - Recurs intemeiat

Retragerea unui act administrativ favorabil este in general supus unor conditii foarte stricte. Astfel, daca se impune sa recunoastem oricarei institutii comunitare ce constata ca actul pe care tocmai l-a adoptat este lovit de ilegalitate, dreptul de a-l retrage intr-un termen rezonabil cu efect retroactiv poate fi limitat de necesitatea respectarii increderii legitime in acesta. In aceasta privinta, momentul hotarator in ce priveste aprecierea castigarii increderii de catre destinatarul unui act administrativ il constituie notificarea actului si nu data adoptarii sau retragerii acestuia.

O data castigata, increderea legitima in legalitatea unui act administrativ favorabil nu ar trebui sa dispara. In circumstantele spetei, nici un interes de ordin public nu primeaza in fata interesului beneficiarului in mentinerea unei situatii pe care ar putea-o considera stabila. Nu este furnizat nici un indiciu conform caruia beneficiarul a emis intentionat actul ce a furnizat indicii false sau incomplete.

De aceea, contine erori de drept hotararea tribunalului care constata ca, daca la data adoptarii unei decizii retrasa la aproape trei luni de la adoptarea sa, reclamantul poate inca sa se increada in aparenta legalitatii si sa pretinda mentinerea acestei decizii, aceasta incredere dispare, prin urmare, si foarte rapid, astfel ca, la data la care institutia in cauza a procedat la retragerea litigioasa, cel in cauza nu a mai fost motivat sa creada in mod legitim in legalitatea deciziei retrase la data la care institutia in chestiune procedase la retragerea litigioasa.(Hotarare din 17 aprilie 1997, De Compte/Parlament)

12. Politica sociala - Fond social european - Ajutor in finantarea actiunilor de formare profesionala - Decizie de reducere a unui ajutor acordat in prima faza - Reducere operata ca urmare a lipsei aprobarii unor cheltuieli prevazute in cererea de acordare a ajutorului, necomunicata celui interesat - Violarea principiului de protectie a increderii legitime - Reduceri efectuate ca urmare a unei lipse de prevedere in cererea de acordare a ajutorului si in lipsa unei documentatii justificative - Violarea principiului de siguranta juridica - Lipsa

Intrucat realitatea si legatura cu actiunea in cauza a unor cheltuieli sunt demonstrate prin acte justificative, este contrar principiului protectiei increderii legitime faptul ca, in stadiul examinarii cererii de plata a soldului unui ajutor financiar din Fondul social european, Comisia respinge o cerere in masura in care aceste cheltuieli erau prevazute in cererea de acordare a ajutorului, dar nu au fost aprobate - cel putin asa se pretinde - prin decizia de acord care nu continea decat un rezumat succint al cheltuielilor eligibile, fara ca acest lucru sa fie comunicat beneficiarului.

Nu are pertinenta in acest sens faptul ca reglementarea comunitara nu reclama comunicarea detaliilor deciziei de acord celui interesat, intrucat informatia referitoare la serviciile de cerere a ajutoarelor refuzate si diminuate este, in realitate, indispensabila pentru ca acesta sa poata respecta conditiile de acordare a ajutorului.

In schimb, fiind vorba de reduceri operate de Comisie ca urmare a faptului ca costurile corespunzatoare erau fie neprevazute in cererea de acord, fie nedocumentate, principiul sigurantei juridice, in virtutea caruia o reglementare comunitara trebuie sa permita celui interesat sa-si cunoasca, fara sa existe ambiguitati, drepturile si obligatiile si sa ia masuri in consecinta, nu este incalcat din moment ce repetarea ajutorului financiar este clar prevazut de reglementarea comunitara in cazul in care conditiile carora le era subordonat sprijinul, cum ar fi faptul ca acele costuri au fost prevazute si ca ele trebuie sa fie neaparat documentate, nu au fost respectate.

(Hotarare din 14 iulie 1997, Interhotel/Comisie)

13. Protectia increderii legitime - Limite - Operator prudent si avizat

Operatorii economici nu sunt justificati cand isi plaseaza increderea legitima in mentinerea unei situatii existente care poate fi modificata in contextul puterii de apreciere a institutiilor comunitare. Se intampla astfel mai ales intr-un domeniu ca cel al pietei comune a otelului, a carei buna functionare implica necesitatea evidenta a unei constante adaptari in functie de variatiile situatiilor economice. Prin urmare, din moment ce un operator economic prudent si avizat trebuie sa prevada adoptarea de masuri comunitare destinate contracararii situatiilor evidente de criza, principiul protectiei increderii legitime nu ar trebui invocat.

In aceste conditii, o intreprindere siderurgica de mare anvergura si care participa la sedintele Comitetului consultativ CECA trebuie sa tina cont ca poate aparea necesitatea imperioasa de adoptare a masurilor eficiente pentru apararea intereselor siderurgiei europene si ca recurgerea la art. 95 din Tratatul CECA poate justifica adoptarea deciziilor ad hoc de catre Comisie, chiar in cazul in care exista un cod de ajutorare a siderurgiei, deciziile si codul avand obiective diferite.

(Hotarare din 14 iulie 1997, British Steel/Comisie)

14. Actele institutiilor - Retragere - Acte ilegale - Conditii - Respectarea principiului increderii legitime

Daca se impune sa recunoastem oricarei institutii comunitare ce constata ca actul pe care tocmai l-a adoptat este ilegal, dreptul de a-l retrage intr-un termen rezonabil cu efect retroactiv poate fi limitat de necesitatea respectarii increderii legitime a beneficiarului actului care s-a putut increde in legalitatea acestuia.

Increderea legitima in actul retras este castigata atunci cand destinatarul sau se poate increde in aparenta legalitatii sale, momentul hotarator in ce priveste aprecierea castigarii unei astfel de increderi legitime fiind data notificarii actului. O data castigata, increderea legitima in legalitatea unui act administrativ nu ar trebui sa dispara, cel putin cand un interes de ordin public nu primeaza in fata interesului beneficiarului in mentinerea unei situatii ce o putea considera stabila.

Din momentul in care decizia retrasa, prin care se acorda beneficiarului un avans, se intemeiaza pe o dispozitie din statut ce nu-i mai este aplicabila si este, prin urmare, lipsita de baza legala, administratia are dreptul sa retraga acest act cu conditia sa actioneze intr-un termen rezonabil.

Un termen putin mai mare de 2 luni trebuie considerat ca rational, in timp ce un termen mai mare de 2 ani trebuie considerat ca fiind excesiv.

Perioada ulterioara datei la care beneficiarul actului retras a fost informat ca administratia a considerat respectivul act drept ilegal nu ar trebui sa fie luata in consideratie in aprecierea caracterului rational al acestui termen.

(Hotarare din 27 noiembrie 1997, Pascall/Comisie)Politica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate