Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
LISTA DE SUBIECTE PENTRU EXAMEN - DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV I


LISTA DE SUBIECTE PENTRU EXAMEN - DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV I


LISTA DE SUBIECTE PENTRU EXAMEN

DISCIPLINA: DREPT ADMINISTRATIV I

1) Administratia publica se caracterizeaza prin aceea ca: Capitolul I, pag. 13-15) • activitate de organizare a executarii si de executare in concret a legii
 • activitate de organizare a executarii in concret a legii, care se realizeaza prin sistemul organelor admin publice si prin organe aflate in alte sisteme de organizare a puterii statului, precum si prin unele organizatii particulare
 • activ de organ a executarii de de excutare in concret a legii, prin activit cu caracter dispozitiv si prestator, activitate care se realizeaza, in principal, prin sistem organelor admin publice, dar, in subsidiar, si prin organe aflate in alte sisteme de organizare a puterii statului, precum si prin unele organizatii particulare careindeplinesc activ de interes public si care, in aceste imprejurari, dobandesc calitatea de autotitati administrative

2) Sunt principii ale administratiei publice: Capitolul I, pag.18-20)

 • principiul continuitatii
 • princip operativitatii
 • princip oportunitatii
 • princip legalitatii
 • princip deconcentrarii
 • princip ierarhiei
 • princip revocabilitatii

3) Principiul ierarhiei este expresia raporturilor stabilite intre:Capitolul I, pag.18-20)

 • guvern si autoritati ale admin publice, in cadrul unor raporturi de tutela administrativa
 • guvern si ministere, in cadrul unor raporturi de subordonare
 • autoritatile administr autonome , raporturi de colaborare

4) Nu sunt principii ale administratiei publice: Capitolul I, pag. 18-20)

5) Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele:  Capitolul I, pag. 21-22)

 • mediul politic constituie o dimensiune esentiala a admin publice
 • sistemul admin publice actioneaza pe baza si pt executarea legilor adoptate de Parlament si in care sunt incorporate valorle politice

Relatia dintre mediul politic si sistemul administratiei publice se caracterizeaza prin urmatoarele: Capitolul I, pag. 22-23)

 • in statele cu sistem de guvernamant bazate pe existenta unui sg partid politic, sistemul admin publice e subordonat structural si functional partidului politic respectiv( intre sist admin publice si partidele politice exista relatii speciale , in raport cu sistemul de guvernare)
 • in statele democratice, bazate pe regimuri politice cu mai mult partide care participa, alternativ sau in coalitii, la guvernare, relatiile cu sistem administr publice sunt indirecte

Relatia dintre stiinta administratiei si stiinta dreptului administrativ se caracterizeaza prin urmatoarele aspecte: Capitolul I, pag. 24-25)

 • dreptul administr,a ramura a stiintei juridice, pastreaza distinct obiectul sau de cercetare fata de stiinta administr
 • intre dreptul administr si stiinta administr s'au stabilit relatii speciale, interferenta dintre acestea impunand studierea administr publice din unghiul ambelor stiinte
 • stiinta administr se preocupa la modul general si de dreptul aplicabil administr pulice, folosind rezultatele obtinute de stiinte juridice

Principiul fundamental al administratiei publice este: Capitolul I, pag. 25)

 • principiul legalitatii

Sunt izvoare directe ale dreptului administrativ: Capitolul I, pag. 29-30)

 • decretele prezidentiale
 • ordinele emise de sefii serviciilor publice deconcentrate in unitatile admin teritoriale
 • hotararile, deciziile, dispozitiile adoptate, emise de autoritatile administr publice locale
 • ordinele si instructiunile emise de ministri precum si alti sefi ai structurilor apartinand adminstr ministeriale sau autoritatilor administr autonome
 • ordonantele si ordonantele de urgenta , care contin norme de drept administr; hotararile adoptate de Guvern => acte administr adoptate de Guvern
 • legile ordinare( in masura in care contin norme juridice care reglem relatii sociale in cadrul funct administr publice)
 • legile organice ( organizarea Guvernului, statutul funct publici, etc)
 • constitutia

10) Sunt izvoare ale dreptului administrativ: Capitolul I, pag. 29-30)

 • hotararile, deciziilesi dispozitiile adoptate si, respectiv, emise de catre autoritatile administatiei publice locale:consiile judetene, consiile locale, presedintii consiilor judetene, primarii
 • constitutia
 • vezi intrebarea

11) Raporturile de drept administrativ au in continutul lor: Capitolul I, pag. 31)

 • acele relatii sociale, supuse reglementarilor normelor dreptului administrativ, care se formeaza in legatura cu organizarea executarii si executarea in concret a legii

Raporturile de drept administrativ se stabilesc in urmat. dom. de activitate: Capitolul I, pag. 31-32)

 • in activitatea organelor administ publice
 • in domeniul de activ al altor autoritati publice, cum sunt organele puterii legislative, organele autoritatii judecatoresti
 • in domeniul de activ al unor institutii publice sau de interes public

13) Cea mai des intalnita cat. de raporturi juridice de drept adminis. este: Capitolul I, pag. 34-38)

 • categoria raporturilor juridice de subordonare a particularitatilor fata de organele admin publice

14) Performantele organelor administratiei publice sunt in directa legatura cu: Capitolul II, pag. 46-47)

 • calitatea oamenilor care formeaza personalul acestora

Resursele financ. extrabugetare ale organelor admin. publice pot proveni si din: Capitolul II, pag. 48)

 • din retinerea potrivit legii, e unei cote procentuale din amenzile si confiscarile dispuse in cadrul activit lor specifice
 • din prestatiile realizate prin activit cu caracter economic

Competenta organelor administratiei publice este acel element definitoriu care le da dreptul sa actioneze: Capitolul II, pag. 49-50)

 • care le da dreptul de a actiona in regim de drept administrativ, in baza si in executarea legii ( in baza competentei acordate organele admin publice fac acte administr si operatii materiale)

Competenta organelor administratiei publice este un ans. de atributii publice: Capitolul II, pag. 49-50)

 • ansamblul atributiilor publice conferite acestora de lege pt a actiona pe baza si in executarea legii, efectuand acte administrative, operatii administrative si/sau simple operatii

Atributia publica este definita ca fiind: Capitolul II, pag. 50-51)

 • investirea legata in anumite prerogative

Capacitatea de drept administrativ reprezinta: Capitolul II, pag. 50-51)

dreptul pe care il au organele administratiei publice de a participa la raporturile de drept administrativ

Sunt elemente constitutive ale personalitatii juridice a organelor admin. publice: Capitolul II, pag. 53-54)

existenta unui colectiv cu o organizare de sine statatoare, ceea ce inseamna o structura interna, organe de conducere, competenta acestora, modul de organizare, care sa'I permita sa participe la raporturile juridice (ca un tot unitar)

un patrimoniu propriu, deosebit de cel al alor pers juridice, precum si de cel al pers ce formeaza colectivul a carui expresie e pers juridica

un anumit scop, in acord cu interesele generale ale societatii, in raport cu care se defineste capacitatea sa juridica

in ceea ce priveste organele puterii de stat, centrale si locale ale administr +institutii (acelasi Decret) prevede ca acestea sunt pers juridice DACA:-au un plan de cheltuieli propriu

au dreptul sa dispuna independent de creditele bugetare acordate

In cazul organelor administratiei publice, lipsa calitatii de subiect de drept civil are drept consecinta: Capitolul II, pag. 55-57)

lipsa calitatii de subiect de drept civil nu echivaleaza cu lipsa unei capacitati juridice in dreptul constitutional sau cel administrativ => poate intra in raporturi juridice in fct de atributiile care formeaza competenta lor legala

Organele administratiei de stat se infiinteaza prin urmatoarele acte adminis.: Capitolul II, pag. 59-62)

actul de dispozitie al organului al puterii sau administr

Este element component obligatoriu al organelor administratiei publice Capitolul II, pag. 62-63)

competenta

Prin structura teritoriala a sistemului administratiei publice se intelege: Capitolul II, pag. 63)

organizarea sistemului administratiei publice in raport cu teritoriul statului si al unitatilor administrativ teritoriale

Sunt criterii de organizare a sistemului organelor administratiei publice: Capitolul II, pag. 63)

criteriul teritorial

criteriul functional

Potrivit criteriului teritorial, organele administratiei publice se impart in: Capitolul II, pag. 64)

organe centrale si organe locale

Atributiile generale ale Presedintelui Romaniei privesc: Capitolul III, pag. 67)

legiferarea

domeniul politicii externe

organizarea si functionarea puterilor publice

alegerea, formarea, avizarea formarii, numirea sau revocarea unor autoritati publice

apararea tarii si asigurarea ordinii publice

conferirea de decoratii, titluri de onoare, acordarea gratierii individuale, acordarea gradelor de maresal, general, amiral, chestor de politie

Atributiile Presedintelui Romaniei ca sef al Executivului privesc: Capitolul III, pag. 67)

 • revocarea si numirea unor membri ai Guvernului, in caz de remaniere
 • consultarea Guvernului cu privire la problemele urgente si de importanta deosebita
 • desemnarea candidatului pt fct de prim-ministru
 • praticiparea la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national
 • numirea Guvernului pe baza votul de incredere acordat de Parlament
 • instituie starea de asediu sau starea de urgenta in intreaga tara sau anumite unit teritoriale, urmand ca in cel mult 5 zile sa solicite Parlamentului incuviintarea masurii in cazuri exceptionale!
 • declararea mobilizarii partiale sau totale, cu aprobarea prealabila sau, in cazuri exceptionale, ulterioara a Parlamentului in cazuri exceptionale
 • incheie tratate internationale in numele Romaniei in politica externa
 • acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Romaniei in politica externa
 • infiintarea, desfiintarea rangurilor misiunilor diplomatice in politica externa
 • primeste acreditarea reprezentantilor diplomatici ai  altor state in Romania in politica externa

29) Pot fi atacate in contencios administrativ decretele emise de Presedintele Romaniei care privesc: Capitolul III, pag. 70-71

 • aplicarea regimului starii de razboi, al starii de asediu sau al starii de urgenta, in cazul in care au fost emise cu exces de putere

Limita maxima a mandatului Guvernului este data de: Capitolul III, pag. 77-79

 • durata mandatului Parlamentului, care I'a acordat votul de incredere
 • adoptarea unei motiuni de cenzura( demitere) sau atunci cand primul-ministru se afla in imposibilitatea de a'si exercita atributiile mai mult de 45 de zile ori si'a pierdut calitatea de membru al Guvernului

Guvernul isi exercita mandatul pana la data: Capitolul III, pag. 80-81

 • validarii mandatelor deputatilor si senatorilor de fiecare camera in parte, moment in care se considera ca Parlamentul poate functiona din punct de vedere constitutional si regulamentar
 • validarea alegerilor parlamentare generale

Guvernul este alcatuit din urmatorii demnitari: Capitolul III, pag. 81-82

 • primul- ministru, ministrii si alti membri stabiliti prin lege organica

Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu: Capitolul III, pag. 83-84

 • exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata in cadrul organizatiilor cu scop comercial
 • exercitarea unei functii publice in serviciul unei organizatii straine prevazute in acordurile si conveniile la care Romania este parte
 • exercitarea unei fct publice de autoritate
 • exercitarea de acte de comert
 • exercitarea fct de administrator sau cenzor la societ comerciale , reperezentant al statului in adunarile generale ale unor asemenea societati, membru in consiliile de administratie ale regiilor autonome , companiilor nationale si societatilor nationale

Mandatul de membru al Guvernului nu inceteaza in una dintre urmat. situatii: Capitolul 3, pag. 84-85

 • cand exercita fct de senator sau deputat
 • cand exercita acte de comert :vanzarea sau cumpararea de actiuni ori titluri de valoare

35) Actele Guvernului se adopta astfel: Capitolul III, pag. 84-85

 • prin consensul membrilor prezenti ai Guvernului, iar in lipsa consensului decide primul-ministru

36) Cvorumul necesar pentru sedintele Guvernului este reprezentat de: Capitolul III, pag. 85-87

 • majoritatea membrilor

Proiectele de hotarari si de ordonante supuse adoptarii Guvernului pot fi initiate de: Capitolul III, pag. 87-91

 • ministere
 • prefecturi
 • organe de specialitate ale administratiei publice centrale
 • Ministerul Administratiei si Internelor ( consiliile judetene si  Consiliul General al Municipiului Bucuresti)

Autoritatile administrative autonome se pot infiinta prin unul din urmatoarele acte normative: Capitolul III, pag. 120-121

 • prin lege organica

Din punct de vedere al limitelor autonomiei lor, institutiile autonome ale administratiei publice centrale isi desfasoara activitatea: Capitolul III, pag. 123-127

 • in afara unui control constitutional al reglementat in mod expres, cum este cazul Consiliului Superior al Magistraturii
 • sub controlul exercitat de catre Camerele Parlamentului
 • comisii permanente ale acestora

Actele administrative adoptate sau emise de institutiile administrative autonome au urmatoarele caracteristici: Capitolul III, pag. 123-124

 • sunt sustrase controlului Guvernului

Au statutul de autoritati administrative autonome: Capitolul III, pag. 141-150

 • Avocatul Poporului, Consiliul Suprem de Aparare a Tarii, Serviciul Roman de Informatii, Serviciul de Informatii Externe, Consiliul National pt Studierea Arhivelor Securitatii, Consiliul Economic si Social, Consiliul Concurentei, Consiliul National al Audiovizualului, Comisia Nationala a Valorilor (etc)

Institutia prefectului reprezinta: Capitolul IV, pag. 177-178

 • un organ unipersonal al administr ministerilae, avand competenta teritoriala limitata la unitatea administrativ teritoriala in care isi desfasoara activitatea (judetul sau municipiul Bucuresti)


43) Prefectul este numit si revocat de: Capitolul IV, pag. 177-179

 • de guvern
 • la propunerea Ministerului Administratiei si Internelor

Institutia prefectului isi desfasoara activitatea potrivit urmatoarelor principii:

Capitolul IV, pag. 177-179

potrivit principiului subordonarii ieharhice fata de Guvern si Ministerul Administratiei si Internelor

potrivit principiului legalitatii+ impartialitatii, obiectivitatii, transparentei, eficientei, responsabilitatii, orientarii catre cetatean

45) Prefectul si subprefectul fac parte din una dintre urmatoarele categorii de functionari publici: Capitolul IV, pag. 179-180

inaltilor functionari publici

46) Intre altele, sunt atributii ale prefectului si urmatoarele: Capitolul IV, pag. 181-183

conduce, prin compartimentele proprii de specialitate, activitatea serviciilor publice deconcentrate ale ministerelor si ale celorlalte organe ale administratiei publice centrale din unit administr teritoriale

asigurarea realizarii planului de masuri pt integrarea europeana si intensificarea relatiilor externe

prioritatile de dezvoltare teritoriala

verifica legalitatea actelor administrative adoptate sau emise de autoritatile administr publice locale si judetene, cu exceptia actelor de gestiune

prevenirea tensiunilor sociale, protectie civila, masurilor de aparare care nu au caracter militar

utilizeaza, in calitate de sef al protectiei civile, fondurile special alocate de la bugetul de stat pt situatii de urgenta

cooperarea sau asocierea, in conditiile legii, cu institutii similare din tara sau strainatate, in vederea promovarii intereselor comune

47) In exercitarea atributiilor legale ce ii revin, prefectul emite: Capitolul IV, pag. 183-184

ordine

48) Intre altele, sunt principii ale administratiei publice locale si urmatoarele: Capitolul IV, pag. 183-

princip autonomiei locale

princip eligibilitatii autoritatilor administr publice locale

princip legalitatii

princip consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit

princip descentralizarii

princip deconcentrarii

princip transparentei decizionale

49) Consiliile locale si judetene sunt acele autoritati: Capitolul IV, pag. 190-196

 • representative ale administratiei publice locale cu caracter eligibil, colegial si deliberative, avand o competenta generala in limitele unitatii administrative teritoriale

50) Consiliile locale si primarii au, intre altele, si urmat. caract. si sunt: Capitolul IV, pag. 190-196

 • autoritati administrative autonome, atat unele fata de altele, cat si fata de admin guvernamentala, neexistand raporturi de subordonare, ci doar de colaborare si de participare la rezolvarea treburilor publice comune si din oraselor

51) Consiliul judetean este o autoritate: Capitolul IV, pag. 196-200

 • a administratiei publice locale constituita la nivel judetean, pt coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean

52) Consiliile locale si consiliile judetene se aleg astfel: Capitolul IV, pag. 198-202

 • prin vot universal, egal, direct, secret, liber exprimat
 • pe baza scrutinului de lista
 • potrivit princip reprezentarii proportionale

53) Mandatul de consilier in consiliul local sau judetean poate inceta inainte de termen in una din urmatoarele situatii: Capitolul IV, pag. 196-200

demisie

deces

schimbarea domiciliului in alta administra teritoriala

imposibilitatea exercitarii mai mult de 6 luni(bolnav)

condamnare, interdictie

pierderea drepturilor electorale

in caz de frauda electorala

punere sub interdictie judecatoreasca

lipsa nemotivata la mai mult de 3 sedinte consecutive ordinare ale consiliului

54) Consiliul local isi desfasoara activitatea in cadrul unor sedinte: Capitolul IV, pag. 201

unor sedinte ordinare, lunar, la convocarea primarului

unor sedinte extraordinare, la cererera primarului, sau cel putin unei treimi din nr consilierilor

55) Sedintele consiliului local se desfasoara astfel: Capitolul IV, pag. 201-202

sunt legal constituite daca este prezenta majoritatea calificata a consilierilor in functie, prezenta acestora in sedinta fiind obligatore

sunt publice

56) Din punct de vedere al numarului de voturi, hotararile consiliului local se adopta astfel: Capitolul IV, pag. 201-202

se adopta cu votul majoritatii membrilor consiliului

in ceea ce priveste stabilirea de taxe si impozite locale se adopta cu votul majoritatii consilierilor in functie

57) Consiliul local poate fi dizolvat in una din urmatoarele situatii: Capitolul IV, pag. 203-204

 • nu a adopatat nici o hotarare in 3 sedinte ordinare consecutive, sau nu se intruneste timp de 3 luni consecutive
 • nr consilierilor se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti

58) Intre altele, sunt atributii ale consiliului judetean si urmatoarele: Capitolul IV, pag. 205-208

 • coordonarea activit consiliilor locale ale comunelor si oraselor in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean
 • adopatrea de hotarari privind repartizarea pe comune, orase si municipii a cotei parte defalcate din unele venituri ale bugetului de stat sau din alte surse
 • adoptarea de hotarari privind concesionarea a serviciilor publice de interes judetean

stabilirea, cu avizul autoritatilor administr publice locale comunale si orasenesti, a proiectelor de dezvolt urbanistica generala a unitat administr teritoriale component

adoptarea de hotarari privind privatizarea societatilor comerciale pe care le'a infiintat si la care exercita toate drepturile aferente actiunilor detinute

administrarea domeniului public si privat al judetului

Consiliul judetean isi desfasoara activitatea in una dintre urmatoarele forme: Capitolul IV, pag. 208-212

in sedinte ordinare o data la 2 luni, la convocarea presedintelui sau a vicepresedintelui, desemnat de presedinte prin dispozitie, atunci cand acesta se afla in imposibilitatea temporara de a'si indeplini

sedinte extraordinare , ori de cate ori este necesar, la cererea presedintelui sau cel putin unei treimi din nr membrilor consiliului, ori la cererea prefectului

Intre altele, Consiliul judetean se dizolva de drept in una dintre urmatoarele situatii: Capitolul IV, pag. 208-212

nr consilierilor se reduce sub doua treimi si nu se poate completa prin supleanti

daca nu se intruneste timp de 6 luni consecutive, sau nu a adoptat in 3 sedinte consecutive nici o hotarare

Intre altele, calitatea de primar sau viceprimar este incompatibila cu una dintre urmatoarele functii: Capitolul IV, pag. 208-212

functia de consiler local

fct de prefect sau subprefect

fucntionar publicsau angajat cu contract individual de munca, indiferent de durata acestuia

fct de presedinte, vicepresedinte, director, manager, administrator, cenzor sau orice fct de conduceresau executie la societatile comerciale, inclusiv banci..(etc)

fct de presedinte sau secretar al adunarilor generale ale actionarilorsau asociatilor la o societate comerciala

comerciant pers fizica

membru al uni grup de interes economic

deputat sau senator

orice alta fct publica remunerata, in tara sau strainat

Intre altele, calitatea de primar sau viceprimar este compatibila cu una dintre urmatoarele functii: Capitolul IV, pag. 208-212

fct de cadru didactic

fct in cadrul unor asociatii, fundatii sau organizatii neguvernament

Mandatul primarului nu inceteaza inainte de termen in una dintre situatiile urmatoare:

Capitolul IV, pag. 208-212

in situatia in care e revocat din functie de Ministrul Administratiei si Internelor

64) Intre altele, sunt atributii ale primarului si urmatoarele: Capitolul IV, pag. 220-222

asigurarea respectarii drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor in unit admin teritoriale

acordarea de sprijin pt aplicarea ordinelor si instructiunilor cu character normative ale ministrilor si ale celorlalti conducatori ai autoritatilor publice central

asigurarea aducerii la indeplinire a hotararilor consiliului local

aprobarea bugetului local si a contul de incheiere a exercitiului bugetar

luarea de masuri pt prevenirea si gestionarea situatiilor de urgent

exercitarea functiei de ordonator secundar de credite, pe baza si in executarea bugetului aprobat de consiliul local

asigura repartizarea locuintelor sociale

conduce serviciile publice

65) In exercitarea atributiilor conferite de lege, primarul emite una din urmatoarele categorii de acte administrative: Capitolul IV, pag. 220-222

dispozitii cu caracter normativ sau individual

Actele emise de primar se contrasemneaza de catre: Capitolul IV, pag. 220-222

secretarul comunei sau orasului

Secretarul comunei, orasului sau municipiului este numit in functie prin unul din urmatoarele acte administrative: Capitolul IV, pag. 213-215

ordin al prefectului

la propunerea doua treimi din nr consilierilor

initiativa primarului

a unei treimi din nr consilierilor

Secretarul comunei, orasului sau municipiului nu are ca atributii principale: Capitolul IV, pag. 213-21

69) Secretarul comunei, orasului sau municipiului are, intre altele, ca atributii principale si pe urmatoarele: Capitolul IV, pag. 213-215

avizarea dispozitiilor primarului pt legalitate

urmareste rezolvarea corespondenteiin termenul legal

asigura indeplinirea procedurilor de convocare a consiliului local si efectuarea lucrarilor de secretariat

elibereaza extrase sau copii de pe orice act din arhiva consiliului local, in afara celor ci caracter secret

legalizeaza semnaturi de pe inscrisuri prezentate de parti si confirma autenticitatea copiilor cu actele originale

Primaria nu este: Capitolul IV, pag. 220

Sunt trasaturi caracteristice ale functiei publice, intre altele, si urmatoarele: Capitolul V, pag. 230-231

are caracter continuu in sensul ca existent drepturilor si obligatiilor care formeaza continutul sau dureaza atata timp cat dureaza competenta organului administr publice pe care functionarul public o realizeaza, fara intermitente

propriu

reglementata legal

ansamblu complex de drepturi si obligatii care sunt exercitate in regim de putere publica

Functia publica se caracterizeaza si prin urmatoarele trasaturi: Capitolul V, pag. 230-231

apartine numai functionarului public, investit cu realizarea competentei ce revine organului administr publice din care face parte

drepturile si obligatiile care formeaza continutl functiei publice sunt exercitate in regim de putere publice

Sunt principii ale exercitarii functiei publice, intre altele, si urmatoarele: Capitolul V, pag. 231-232

 • princip obiectivitatii, potrivit caruia exercitarea functiei publice trebuie facuta cu respectarea adevarului si a prevederilor legale aplicabile in cauza aflata spre solutionare

princip orientarii catre cetatean, in sensul ca exercitarea functiei publice trebuie sa aiba ca scop satisfacerea drepturilor legale si intereselor legitime ale membrilor societatii
 • princip eficientei si eficacitatii, potrivit caruia functia publica trebuie exercitata cu respectarea limitelor bugetului alocat organului respective si , totodata, cu urmarirea celui mai bun rezultat social pt cetatean si/sau colectivitate
 • princip impartiabilitatii
 • princip transparentei
 • princip responsabilitatii
 • orientarii catre cetatean
 • princip legalitatii fct publice
 • princip subordonarii ierarhice

In raport cu nivelul studiilor necesare ocuparii lor, functiile publice se impart in trei clase:

Capitolul V, pag. 232-234

 • cls. I, care cuprinde functiile publice pt a caror ocupare se cer studii superioare de lunga durata, absolvite cu diploma de liceenta sau echivalenta
 • cls.II, studii superioare de scurta durata cu diploma de liceenta
 • cls.III, studii medii cu diploma

Functiile publice de executie sunt structurate pe urmatoarele grade profesionale:

Capitolul V, pag. 233)

 • pe 4 grade profesionale corespunzatoare categoriei inaltilor functionari publici:superior, principal, asistent, debutan

Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici se aplica urmatoarelor categorii de functionari publici: Capitolul V, pag. 233)

 • din adm publica

Prevederile Legii nr.188/1999 privind Statutul functionarilor publici se aplica urmatoarelor categorii de functionari publici: Capitolul V, pag. 235-238

 • functionarilor publici din aparatul de lucru al Guvernului

Nu pot beneficia de statute speciale proprii functionarii care isi desfasoara activitatea in cadrul urmatoarelor structuri: Capitolul V, pag. 243-244

POT BENEFICIA: -aparatul de lucru al Guvernului

-structurile de specialitate ale Parlamentului

-structurile de specialitate ale Consiliului Legislativ

-serviciile diplomatice si consulare

-autoritatea vamala

-politia si alte structuri ale Ministerului Administratiei si Internelor

-alte servicii publice stabilite prin lege

Categoria inaltilor functionari publici nu cuprinde persoanele care sunt numite in una dintre

urmatoarele functii: Capitolul V, pag. 243-245

CUPRINDE: -secretar general si secretar general adjunct al Guvernului

-consilier de stat

-secretar general si secretar general adjunct din ministere

-prefect si subprefect

-secretar general al prefecturii

-director general din cadrul ministerelor

Categoria functionarilor publici de conducere cuprinde persoanele numite in una dintre urmatoarele functii publice: Capitolul V, pag. 242-245

 • sef de serviciu si sef de birou
 • secretar al municipiului
 • director general adjunct
 • director executiv/ adjunct

81) Sunt conditii cerute de lege unei persoane pentru ocuparea unei functii publice, intre altele:

Capitolul V, pag. 242-247

 • sa cunoasca lb romana, scris si vorbit
 • cetatenie romana si domiciliul in Romania
 • varsta minima 18 ani
 • capacitate deplina de exercitiu
 • stare de sanatate corespunzatoare functiei publice
 • nu are condamnari
 • nu a facut politie politica
 • nu a fost destituita in ultimii 7 ani dintr'o functie publica

Calitatea de functionar public este compatibila cu una din urmatoarele calitati: Capitolul V, pag. 250

 • calitatea de reprezentant al institutiei publice in cadrul unor organisme sau organe colective de conducere constituite in temeiul actelor juridice in vigoare

Functionarul public este in conflict de interese daca se afla in una dintre urmatoarele situatii:

Capitolul V, pag. 237-238

 • interesele sale patrimoniale, ale sotului sau rudelor sale de gradul I pot influenta deciziile pe care trebuie sa le ia in exercitarea functiei publice
 • participa in cadrul aceleiasi comisii, constituita cf legii, cu functionari care au calitatea de sot sau rude de gradul I
 • este chemat sa rezolve cereri , sa ia decizii cu privire la pers fizice sau juridice cu care are relatii cu caracter patrimonial

Organizarea si dezvoltarea carierei in functia publica se realizeaza si pe baza unuia din principiile urmatoare: Capitolul V, pag. 239-240

 • princip competitiei
 • egalitatii de sanse
 • motivarii
 • transparentei
 • profesionalismului
 • competentei

Sunt drepturi ale functionarilor publice prevazute de lege, intre altele, si urmatoarele:

Capitolul V, pag. 247-249

dreptul la greva

dreptul la salariu

dreptul la uniforma gratuita

dreptul functionarului de a fi despagubit de autoritatea sau institutia publica din culpa careia a suferit un prejudiciu material in timpul indeplinirii atributiilor de serviciu

dreptul la opinie

dreptul la protectie sociala

Sunt, potrivit legii, intre altele, indatoriri ale functionarilor publici: Capitolul V, pag. 249-250

 • obligatia de a se abtine de la fapte care ar putea aduce prejudicii pers fizice sau juridice ori prestigiului Corpului Functionarilor Publici
 • obligatia de a nu solicita sau accepta daruri sau orice avantaj, direct sau indirect, pt el sau pt altii, in legatura cu exercitarea atributiilor de serviciu
 • obligatia de a'si indeplini atributiile
 • obligatia de a respecte normele de conduita profesionala
 • obligatia de a pastra secretul de stat

Modific. raportului de serviciu are loc prin una dintre urmat. operatiuni: Capitolul V, pag. 250)

mutarea in cadrul altui compartiment al autoritatii sau institutiei publice

delegare

detasare

transfer

exercitarea cu caracter temporar a unei fct de conducere

Din punct de vedere al interesului, delegarea functionarului public se realizeaza:

Capitolul V, pag. 251-252

in interesul autoritatii sau institutiei publice care deleaga

Detasarea functionarului public se dispune: Capitolul V, pag. 251-252

pt o perioada de cel mult 6 luni, sau mai mare , dar numai cu acordul functionarului

in interesul autoritatii sau institutiei publice

Transferul functionarului public se poate face: Capitolul V, pag. 252

in interesul serviciului, numai cu acordul scris al functionarului public

la cerere,intr'o fct publica echivalenta

Suspendarea raportului de serviciu al functionarului public are loc in una din urmatoarele situatii: Capitolul V, pag. 253-255

desfasoara activitate sindicala pt care e prevazuta suspendarea, in conditiile legii

e disparut . iar disparitia a fost constatata prin hotarare judecatoreasca irevocabila

efectueaza stagiul militar, este concentrat sau mobilizat

este arestat preventiv

efectueaza tratament medical

carantina

concediu de maternitate

forta majora

se afla in concediu pt incapacitate temporara de munca

Raportul de serviciu al functionarului public inceteaza de drept in una din urmatoarele situatii:

Capitolul V, pag. 255-256

la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii functionarului public

la data expirarii termenului pe care a fost exercitata , cu caracter temporar,functia publica

este incadrat la cabinetul unui demnitar

desfasoara activitate sindicala . vezi intrebarea

Incetarea raportului de serviciu are loc prin eliberarea din functia publica, pentru motive neimputabile functionarului public, in unul din urmatoarele cazuri: Capitolul V, pag. 256-257

starea sanatatii fizice sau psihice a functionarului public, constatata prin decizie a organelor competente de expertiza medicala, nu ii permite acestuia sa'si indeplineasca atributiile corespunzatoare functiei publice detinute

ca urmare a admiterii cererii de reintegrare in functia publica ocupata de catre functionarul public a unui functionar public eliberat sau destituit nelegal ori pt motive neintemeiate, de la data ramanerii definitve a hotararii judecatoresti de reintegrare

pt incompetenta profesionala ca urmare a primirii calificativului" nesatisfacator"

autoritatea publica isi reduce personalul ca urmare a reorganizarii activitatii, prin reducerea postului ocupat de functionarul public

autoritatea publica si'a incetat activitatea sau a fost mutata intr'o alta localitate si functionarul n'a fost de acord s'o urmeze

Raportul de serviciu va inceta prin destituirea functionarului public in urmatoarele cazuri:

Capitolul V, pag. 257-258

ca sanctiune disciplinara, aplicata pt savarsirea repetata a unor abateri disciplinare

daca s'a ivit un motiv legal de incompatibilitate,si functionarul nu actioneaza pt incetarea acestuia in termen de 10 zile calendaristice de la datat intervenirii starii de incompatibilitate

Nu constituie abateri disciplinare savarsite de functionarii publici: 2008, Capitolul V, pag. 258-259

CONSTITUIE ABATERI: -intarzierea sistematica in efectuarea lucrarilor

-neglijenta repetata in rezolvarea lucrarilor

-absente nemotivate de la serviciu

-nerespectarea in mod repetat a programului de munca

-interventiile sau staruintele pt rezolvarea unor cereri in afar cadrului legal

-nerespectarea secretului profesional sau a confidentialitatii lucrarilor

Raspunderea disciplinara a functionarilor publici este guvernata de urmatoarele principii de drept: Capitolul V, pag. 260-261

princip unicitatii raspunderii disciplinare

princip celeritatii si operativitatii tragerii la raspundere disciplinara

princip legalitatii

princip proportionalitatii raspunderii

princip prezumtiei de nevinovatie

Din pct de vedere al statutului, Agentia Nationala a Functionarilor Publici este: Capitolul V, pag. 261)

un organ de specialitate al administr publice centrale care asigura managementul functie publice si al fucntionarilor publici

Sunt izvoare ale dreptului administrativ: Capitolul I, pag. 29)

ordonantele Guvernului, decretele Presedintelui, instructiunile ministrilor, dispozitiile consiliilor judetene

constitutia

doctrina si jurisprudenta

Din punct de vedere al competentei teritoriale pot exista urmatoarele categorii de organe si institutii: Capitolul I, pag. 32-34)

organe cu competenta generala( la nivelul intregii tari)

organe cu comptenta locala(la nivelul unui judet sau localitati)

Centralizarea administratiei publice presupune: Capitolul I, pag. 32-34)

Presedintele Romaniei, conform prevederilor constitutionale, are urmatoarele roluri:

Capitolul III, pag. 67)

de sef al puterii executive, alaturide Guvern

rolul de mediator intre stat si societate

garantul respectarii Constitutiei

Caracteristic decretelor emise de Presedintelui Romaniei, este faptul ca: Capitolul III, pag. 69)sunt inexistente fara publicarea in Monitorul Oficial

Mandatul Guvernului poate inceta prin: Capitolul III, pag. 80-81

motiune de cenzura adoptata de Parlament, in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului

Ministerele, ca organe centrale de specialitate, se pot organiza astfel: Capitolul III, pag. 105-107

pot avea in subordine servicii publice deconcentrate

Revocarea membrilor Guvernului apare in situatia: Capitolul III, pag. 134-138

remanierii guvernamentale( prin decret al presedintelui sau la propunerea primului-ministru)

Indicati care, dintre actele juridice enumerate mai jos, nu fac parte din categoria izvoarelor scrise ale dreptului administrativ: Capitolul I, pag. 29)

cutuma

Dreptul administrativ are stranse legaturi cu urmatoarele ramuri de drept: Capitolul I, pag. 39-40

drept constitutional

drept financiar

Prin deconcentrare administrativa se intelege: Capitolul IV, pag. 190-192

transferul unor atributii care revin organelor central, unor organe din subordine ce functioneaza in teritoriu

Prefectul conduce una din urmatoarele unitati administrativ - teritoriale: Capitolul IV, pag. 179-180

judetul

municipiul Bucuresti

Prin statutul sau, prefectul se gaseste intr-o situatie de: Capitolul IV, pag. 180-181

subordonare ierarhica in raport cu Guvernul

In calitatea sa de supraveghetor al respectarii legii de catre autoritatile locale, prefectul poate ataca in fata instantei de contencios administrativ: Capitolul IV, pag. 181-182

hotararile consiliilor locale

In exercitarea atributiilor sale Prefectul emite: Capitolul IV, pag. 181-182

ordine

Consiliile locale sunt: Capitolul IV, pag. 195-196

autoritati ale administratiei locale

114) In exercitarea atributiilor ce-i revin consiliul local adopta: Capitolul IV, pag. 196-200

hotarari

115) Consiliul local este considerat dizolvat de drept cand: Capitolul IV, pag. 203-204

nr consilierilor se reduce sub jumatate plus unu si nu se poate completa prin supleanti

nu se intruneste timp de 3 luni consecutive

nu a adoptat nici o hotarare in 3 sedinte consecutive

Consiliul judetean este dizolvat de drept daca: ( Capitolul IV, pag. 208-213

nu se intruneste timp de 6 luni consecutive

nu a adoptat in 3 sedinte consecutive nici o hotarare

nr consilierilor se reduce cu 2/3

117) Vicepresedintele Consiliului judetean este numit/ales de: Capitolul IV, pag. 208-213

este ales de consiliul de consiliul judetean

Calitatea de primar este compatibila cu una dintre urmatoarele functii: Capitolul IV, pag. 217-222

functii didactice

119) In exercitarea atributiilor sale primarul emite: Capitolul IV, pag. 217-222

dispozitii cu caracter individual

120) Mandatul primarului inceteaza de drept in una dintre urmat. situatii: Capitolul IV, pag. 217-222

punerea sub interdictie judecatoreasca

schimbarea domiciliului intr'o alta unitate administrative teritoriala

121) Referendumul ptr. incetarea mandatului primarului se organiz. la cererea: Capitolul IV, pag. 217-222

a 25% din locuitorii cu drept de vot

122) Mandatul primarului este suspendat de drept in una din urmat. situatii: Capitolul IV, pag. 217-220

arestarea preventiva

123) Viceprimarul este ales de catre: Capitolul IV, pag. 217-220

consilierii locali

124) Primarul indeplineste, intre altele, si urmatoarele atributii: Capitolul IV, pag. 220-222

ordonator principal de credite

ofiter de stare civila

aproba proiectul bugetului local si incheierea contului exercitiului bugetar

125) Schimbarea din functie a viceprimarului se poate face de: Capitolul IV, pag. 218)

consiliul local

126) Guvernul nu raspunde politic in una din urmatoarele situatii: Capitolul III, pag. 79-80

presedintelui Romaniei

partidului politic sau aliantei de partied politice aflate la guvernare

127) Functia de membru al Guvernului nu inceteaza: Capitolul III, pag. 84-85

128) In exercitarea atributiilor sale ministrul emite : Capitolul III, pag. 130-131

Instructiuni

ordine

129) Din pct de vedere al statutului sau, secretarul general al Guvernului este: Capitolul III, pag. 125-129

inalt functionar public

130) Candidatul pentru functia de prim - ministru este desemnat de catre: Capitolul III, pag. 91-92

presedintele Romaniei

131) Functia de membru al Guvernului este compatibila cu una din urmat. functii:Capitolul III, pag. 93-94

exercitarea functiei de deputat sau senator

132) Presedintele Romaniei isi exercita mandatul pana la: Capitolul III, pag. 69-70

data depunerii juramantului de catre presedintele ales

133) Presedintele Romaniei are rolul: Capitolul III, pag. 66-67

de a reprezenta statul roman

de a veghea la respectarea constitutiei si la buna functionare a autoritatii publice

134) Presedintele Romaniei depune juramantul in fata: Capitolul III, pag. 69-70

Camerei Deputatilor si Senatului in sedinta comuna

135) Sedintele Guvernului la care participa Presedintele Romaniei sunt prezidate de: Capitolul III, pag. 68

Presedintele Romaniei

136) Prefectul este numit de: Capitolul IV, pag. 180

Guvern, la propunerea Ministrului Administratiei si Internelor

Sunt atributii ale consiliului judetean: Capitolul IV, pag. 205-208

stabileste, pe baza avizului consiliilor locale ale unitatilor administr teritoriale implicate , proiectele de organizare si amenajare a teritoriului judetului, precum si de dezvoltare urbanistica a acestuia si a admin teritoriale componente; urmareste modul de realizare a acestora, in cooperare cu autoritatile adminstr publice locale comunale, orasenesti sau municipiile implicate

stabileste impozite si taxe, in conditiile legii

138) Intre altele, sunt atributii ale secretarului unitatii administrativ-teritoriale si urmatoarele:

Capitolul IV, pag. 214-215

139) Promovarea proiectelor de hotarari propuse de cetateni, consiliilor locale si judetene poate fi initiata de: Capitolul IV, pag. 213)

140) Cand poate avea loc eliberarea din functie a vicepresedintelui Consiliului judetean:

Capitolul IV, pag. 205-208

Sunt atributii ale consiliilor locale ale sectoarelor mun. Bucuresti: Capitolul IV, pag. 215-217

142) Referendumul pentru incetarea mandatului primarului se organizeaza ca urmare a :

Capitolul IV, pag. 217-222

neexercitarii atributiilor ce ii revin, potrivit legii

nesocotirii de catre acesta a intereselor generale ale colectivitatii locale

143) Primarul isi desfasoara activitatea ca reprezentant al statului in unitatea administrativ-teritoriala unde a fost ales, in exercitarea atributiilor de: Capitolul IV, pag. 217-222

autoritate tutelara

organizarea si desfasurarea alegerilor

Hotararile consiliului local se semneaza de: Capitolul IV, pag. 201-202

de presedintele de sedinta si de secretarul localitatii

145) Precizati cui revine atributia de a desemna candidatul pentru functia de prim-ministru.

Capitolul III, pag. 92-93

presedintelui Romaniei

146) Precizati in ce categorie intra atributia de a numi Guvernul pe baza votului de incredere acordat de catre Parlament. Capitolul III, pag. 67-68

atributii in raport cu Guvernul

In calitatea sa de comandant al fortelor armate, Presedintele Romaniei poate declara mobilizarea partiala sau totala, cu aprobarea prealabila sau, in cazuri exceptionale, ulterioara:

Capitolul III, pag. 67-68

a parlamentului

Decretele emise de catre Presedintele Romaniei, care sunt acte administrative, sunt supuse controlului : Capitolul III, pag. 70-71

instantelor de contencios administrativ

In judetul in care este numit, prefectul : Capitolul IV, pag. 177-180

este reprezentant al Guvernului

Potrivit dispozitiilor constitutionale, atributiile prefectului se stabilesc:Capitolul IV, pag. 180-181

prin lege organica

Intre prefecti, pe de o parte, si consiliile locale si primari, precum si consiliile judetene si presedintii acestora, pe de alta parte : Capitolul IV, pag. 180-181

exista raporturi de coordonare si colaborare

152) Prefectul, care are calitatea de inalt functionar public, este numit de catre Guvern :

Capitolul IV, pag. 177-180

la propunerea Ministrului Internelor si Reformei Administrative

In exercitarea atributiilor sale legale, prefectul emite acte juridice, iar: Capitolul IV, pag. 183-184

aceste acte administrative se numesc ordine

Actele emise de catre prefect, care vatama drepturile sau interesele legitime ale persoanelor, pot fi atacate : Capitolul IV, pag. 184)

in fata instantelor de contencios administrativ

In cadrul Prefecturii se organiz. si functioneaza Cancelaria Prefectului care: Capitolul IV, pag. 179-

e coordonata de catre un directorPolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate