Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Infractiunii contra libertatii persoanei


Infractiunii contra libertatii persoanei
Infractiunii contra libertatii persoanei

1.Lipsirea de libertate in mod ilegal art 189 CP

Obiectul juridic special il constitue relatiile sociale a caror normala desfasurare este conditionata de apararea libertatii fizice a persoanei.

Obiectul material este corpul persoanei sechestrate, rapite, expuse conditionat lipsirii de libertate.

Subiectul activ al infractiunii poate fi orice persoana.
Participatia penala este posibila sub toate formele.

Latura obiectiva

Elementul material consta in savarsirea unei actiuni sau inactiuni care are ca rezultat lipsirea unei persoane de libertate in sensul ca acea persoana nu mai are posibilitatea sa se deplaseze si sa actioneze dupa vointa sa. De cele mai multe ori infractiunea se comite printr-o actiune.

Lipsirea de libertate in mod ilegal se poate comite si prin inactiune constand in omisiunea de a pune in libertate o persoana atunci cand au incetat temeiurile pentru privarea sau restrangerea libertatii acesteia.

Pentru existenta infractiunii se cere a fi indeplinita cerinta ca privarea de libertate sa aiba loc in mod ilegal.

Urmarea imediata consta in lipsirea de libertate fizica a unei persoane in mod ilegal si carea poate dura de la o perioada relativ scurta, de cateva ore, pana laperioade indelungate, zile, luni.

Latura subiectiva

Infractiunea se comite cu intentie directa sau indirecta.

Variante agravante:

1. prevazuta in art 189 al 2 CP se realizeaza in cazul in care fapta este comisa in urmatoarele circumstante:

- prin simularea de calitati oficiale. Prin caliate oficiala in sensul legii se intelege functia in atributiile careia intra dreptul de a lua masuri sau de a executa ordine privitoare la libertatea persoanei;

- prin rapire;

- de catre o persoana inarmata;

- de doua sau mai multe persoane impreuna;

- cand in schimbul eliberarii se cere o suma de bani sau un alt avantaj. Nu intereseaza forma acestor foloase, avantaje, nici valoarea acestora, nici daca foloasele au fost acceptate sau nu;

- cand fapta s-a savarsit asupra unui minor;

- victima a fost supusa unei suferinte care pot fi fizice sau psihice si care trebuie sa aiba o anumita intensitate;

- sanatatea sau viata victimei este pusa in pericol. Starea de pericol pentru viata sau sanatatea victimei poate rezulta sin modul in care s-a comis infractiunea sau din tratamentul la care victima a fost supusa ori din conditiile in care aceasta a fost tinuta.

2. prevazuta in art 189 al 3 CP si exista cand lipsirea de libertate a unei persoane a fost savarsita in scopul de a obliga la practicarea prostitutiei.

3. prevazuta in art 189 al 4 CP si exista daca pentru eliberarea persoanei se cere in orice mod ca statul, o persoana juridica, o persoana internationala, interguvernamentala sau un grup de persoane sa indeplineasca sau sa nu indeplineasca un anumit act.

4. prevazuta in art 189 al 5 CP si exista atunci cand fapta prevazuta in aliniatele 1 si 4 ale art 189 CP se comite comite de o pesoana care face parte dintr-un grup organizat (grupare de persoane cu o structura organizata si un plan de actiuni care are ca obiect savarsirea unei infractiuni).

5. prevazuta in art 189 al 6 CP si exista atunci cand fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei.

Consumarea are loc de indata ce s-a produs urmarea imediata adica subiectul pasiv este pus in situatia de a nu se bucura de libertatea de miscare si actiune.

Tentativa se pedepseste.

2.Supunerea la munca fortata sau obligatorie art 191 CP

Obiectul juridic special il constitue relatiile sociale referitoare la ocrotirea libertatii individului privite sub aspectul posibilitatii fiecarei persoane de a presta sau de a se angaja sa presteze munca pe care si-a ales-o.

Subiect activ poate fi orice persoana.

Subiect pasiv poate fi orice persoana.

Latura obiectiva

Elementul material consta in actiunea de supunere la o munca fortata sau obligatorie a unei persoane. A supune o persoana la o munca fortata inseamna a o sili prin constrangere adica impotriva vointei sale sa presteze o anumita munca.

A pune o persoana la o munca obligatorie inseamna a impune in mod abuziv sa presteze o munca oarecare ca si cum acest lucru i-ar reveni ca si obligatie.

Conditia esentiala pentru existenta infractiunii este acela ca munca sa fie prestata in alte cazuri decat cele prevazute de lege.

Consumarea are loc in momentul in care s-a produs urmarea imediata, adica indata ce victima a fost supusa la munca fortata sau obligatorie.

3.Sclavia art 190 CP

Obiectul juridic special este reprezentat de relatiile sociale referitoare la libertatea persoanei luata in considerare in sensul cel mai larg, adica in totalitatea drepturilor pe care le implica, deoarece, prin comiterea faptei, subiectul pasiv este lipsit complet de acest atribut esential al lui care este libertatea individuala.

Obiectul material este reprezentat de corpus persoanei ajunsa in stare de sclavie.

Subiect activ poate fi orice persoana.

Participatia penala este posibila sub toate formele.

Subiect pasiv poate fi orice persoana.

Latura obiectiva

Elementul material se poate realiza prin oricare din urmatoarele 3 actiuni:

- punerea unei persoane in stare de sclavie;

- tinerea unei persoane in stare de sclavie;

- traficul de sclavi, adica efectuarea de acte de comert avand ca obiect persoana pusa in stare de sclavie.

Urmarea imediata a infractiunii consta in suprimarea completa a libertatii individuale a persoanei in cazul punerii in stare de sclavie in perpetuarea conditiei de sclav, in cazul tinerii unei persoane in stare de sclavie, in trecerea unei persoane de la un proprietar la altul in cazul traficului de sclavi.

Legatura de cauzalitate rezulta din materialitatea faptei.

Latura subiectiva

Infractiunea se comite cu intentie directa sau indirecta.

Consumarea are loc odata cu producerea urmarii imediate. Tentativa se pedepseste.

4.Violarea de domiciliu art 192 CP

Obiectul juridic special este reprezentat de relatiile sociale a caror normala desfasurare este asigurata prin apararea libertatii si inviolabilitatii domiciliului.

Subiect activ poate fi orice persoana, inclusiv proprietarul imobilului daca patrunde fara drept si fara consimtamantul persoanei care-l ocupa, intr-o incapere folosita de acesta pe baza unui ordin de repartizare, inclusiv sotul, ca proprietar al apartamentului care fiind despartit in fapt de sotia sa si locuind ca flotant in alta localitate vine in lipsa sotiei si patrunde in vechiul domiciliu prin efractie.

Subiect pasiv este persoana in posesia careia se afla domiciliul violat si care are dreptul sa permita sau sa refuze intrarea sau ramanerea in domiciliu a unei persoane.

Latura obiectiva

Elementul material consta fie intr-o actiune de patrundere fara drept in orice mod intr-o locuinta, incapere, dependinta sau loc imprejmuit tinand de acesta, fie intr-o inactiune, de a refuza parasirea locuintei sau a celorlalte locuri mentionate in lege la cererea expresa a persoanei care le foloseste.

Pentru existenta elementului material al infractiunii este necesar sa fie intrunite 2 cerinte esentiale:

- actiunea incriminata sa fie savarsita de drept;

- actiunea de patrundere sau de continuare a ramanerii in domiciliul altei persoane sa aiba loc fara consimtamantul persoanei care-l foloseste.

Urmarea imediata consta in crearea unei stari de incalcare a libertatii persoanei rezultata din efectiva patrundere a faptuitorului in una din componentele domiciliului sau din refuzul acestuia de a le parasi la cererea partii vatamate.

Latura subiectiva

Infractiunea se comite cu intentie directa sau indirecta

Varianta agravata

Prevazuta in art 192 al 2 CP presupune comiterea infractiunii cu toate conditiile descrise la varianta tip prevazuta de art 192 al 1 CP la care se adauga unul din urmatoarele elemente circumstantiale de agravare:

- de o persoana inarmata;

- de doua sau mai multe persoane impreuna;

- in timpul noptii;

- prin folosirea de calitati mincinoase.

Consumarea infractiunii are loc in momentul in care faptuitorul a patruns fara drept in domiciliul unei persoane ori a refuzat sa-l paraseasca. Daca prezenta faptuitorului in domiciliul partii vatamate se prelungeste in timp va exista o infractiune continua care se va epuiza odata cu parasirea de catre faptuitor a domiciliului.

5.Amenintarea art 193 CP

Obiectul juridic special este reprezentat de relatiile sociale referitoare la libertatea psihica a unei persoane.
Subiect activ poate fi orice persoana.

Participatia penala este posibila sub toate formele.

Subiect pasiv este persoana amenintata cu savarsirea oricarei infractiuni sau a unei fapte pagubitoare indreptate impotriva ei, a sotului sau a unei rude apropiate.

Latura subiectiva

Elementul material consta in actiunea de amenintare a unei persoane adica actiunea prin care se insufla victimei temerea ca persoana sa, a sotului sau a unei rude apropiate va fi expusa unui pericol. Amenintarea poate fi scrisa sau orala, facuta prin semne grafice (cap de mort), prin gesturi sau expresii de natura a produce temere victimei, poate fi insotita sau nun de cuvinte, poate fi directa, indirecta, explicita, implicita, esential este insa ca amenintarea sa fie neandoielnica.

Pentru intregirea elementului material, amenintarea trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

a) numai amenintarea cu savarsirea unei infractiuni ori a unei fpte pagubitoare poate forma elementul material al laturii obiective a infractiunii;

b) actiunea de amenintare trebuie sa fie susceptibila de a alarma victima, trebuie sa se refere la un rau determinat ce urmeaza sa se produca in viitor;

c) persoanele impotriva carora poate fi indreptata amenintarea sau fapta pagubitoare care fae obiectul amenintarii sunt determinate si anume persoana amenintata, sotul acesteia sau o ruda apropiata.

Urmarea inediata consta in producerea unei stari de alarmare prin temerea insuflata victimei generata de actiunea de amenintare.

Latura subiectiva

Infractiunea se comite cu intentie directa sau indirecta.

Consumarea are loc in momentul in care persoana amenintata a luat cunostinta de amenintare si s-a produs starea de alarmare.

6.Santajul art 194 CP

Obiectul juridic special il constitue relatiile sociale speciale ale caror existenta si normala desfasurare sunt conditionate de manifestarea nestingherita a libertatii psihice a persoanei. In subsidiar sunt ocrotite si relatiile sociale ce sunt vatamate ori periclitate prin folosul urmarit de faptuiotr, relatii sociale de ordin patrimonial.

Obiectul material exista numai atunci cand fapta s-a comis prin actiuni violente si in acest caz este reprezentat de corpul persoanei asupra careia actioneaza faptuitorul.

Subiect activ poate fi orice persoana.

Participatia penala este posibila sub toate formele.

Subiect pasiv este persoana fata de care se exercita actiunea de constrangere pentru ca sa dea, sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva.

Latura obiectiva

Elementul material se realitzeaza printr-o actiune de violenta sau amenintare prin care subiectul activ constrange subiectul pasiv sa faca, sa nu faca sau sa sufere ceva.

Prin violenta se intelege orice forma de silnisie fizica folosita impotriva unei persoane de la simpla activitate de lovire, imobilizare, legare pana la cauzarea de vatamari corporale de natura celor la care se refera art 180 al 2 CP.

Amenintarea este orice actiune apta obiectiv sa imprime subiectului pasiv o temere impiedicandu-l sa se opuna pretentiilor faptuitorului.

Urmarea imediata consta in crearea unei stari de temere victimei, adica o ingradire a libertatii sale psihice de a actiona dupa vointa sa.

Latura subiectiv

Infractiunea se comite cu intentie directa

Scopul urmarit de faptuitor si anume dobandirea de catre acesta a unui folos ilicit este un element obligatoriu al laturii subiective a infractiunii. Folosul trebuie sa fie injust si poate consta in obtinerea unui lucru, recunoasterea unei pretentii, etc.

Varianta agravata

Este prevazuta in al 2 al art 194 CP si are ca particularitate, in raport cu varianta tip a infractiunii prevazuta in al 1 al art 194 CP, elementul material care consta in amenintarea cu darea in vileag a unei fapte reale sau imaginare compromitatoare pentru persoana amenintata, pentru sotul sau rudele sale.

Consumarea are loc in momentul in care executarea actiunii de constrangere a fost complet efectuata si s-a produs urmarea imediata.

7.Divulgarea secretului profesional art 196 CP

Obiectul juridic special il constitue relatiile sociale referitoare la libertatea persoanei de a putea incredinta secrete astor persoane care exercita anumite profesii sau functii fara teama ca acestea vor fi divulgate.In subsidiar pot fi periclitate si ale relatiile sociale, cele care se refera la demnitatea persoanei, cele de ordin patrimonial, cand datele divulgate se refera la bunuri,etc.

Subiectul activ este calificat in sensul ca este numai persoana care exercita o profesie sau indeplineste o functie care implica obligatia de pastrare a secretului.

Participatia penala este posibila numai sub forma instigarii sau complicitatii.

Subiect pasiv este persoana care a incredintat sau persoanele despre crae s-au aflat anumite date ce au fost la randul lor incredintate altor persoane in virtutea functiei sau profesiei exercitate si care apoi au fost divulgate.

Latura obiectiva

Elementul material consta in actiunea de divulgare a unor date din partea persoanei care este obligata la pastrarea secretului, adica acea actiune prin care respectivele date sunt aduse la cunostinta altora.

Cerinte pentru existenta infractiunii:

- divulgarea trebuie sa se faca fara drept;

- divulgarea trebuie sa fie de natura a aduce prejudicii materiale sau morale unei persoane si poate privi persoana la care se refera datele respective sau o alta persoana.

Urmarea imediata consta in atingerea adusa libertatii persoanei, in ingradirea dreptului acesteia de a ramane necunoscute pentru altii, date incredintate unei persoane care exercita o anumita functie sau profesie.

Latura subiectiva

Infractiunea se comite cu intentie directa sau indirecta.

Consumarea are loc in momentul in care faptuitorul a divulgat datele cu caracter intim apartinand victimei.

8.Violarea secretului corespondentei art 195 CP

Obiectul juridic special il constitue relatiile sociale a caror normala desfasurare nu ar fi poasibila fara asigurarea si respectarea libertatii persoanei de a comunica cu altii prin mijloace licite de corespondenta.

Obiectul material il constitue insasi corespondenta ori fragmente din linia de telecomunicatii unde s-a produs conectarea instrumentului de interceptare a convorbirilor sau comunicarilo.

Subiect activ al infractiunii, la varianta tip, prevazuta in art 195 al 1 CP poate fi orice persoana. La varianata agravata a infractiunii, prevazuta in art 195 al 2 CP subiect activ este functionarul care are obligatia legala de a respecta secretul profesional si confidentialitatea informatiilor la care are acces.

Participatia penala in cazul infractiunii prevazuta in aliniatele 1 si 2 ale art 195 CP este posibila sub toate formle, iar in cazul agravatei prevazuta in al 2 indice 1 al art 195 CP este posibila sub forma instigarii si complicitatii.

Subiect pasiv poate fi orice persoana, atat expeditorul corespondentei cat si destinatarul precum si persoanele intre care s-a purtat convorbirea sau comunicarea cand aceasta s-a facut prin telefon, telegraf sau alte mijloace de comunicare la distanta.

Latura obiectiva

Elementul material in cazul variantei tip prevazute la al 1 al art 195 CP consta in deschiderea unei corespondente adresate altuia si interceptarea unei convorbiri sau comunicari efectuaate prin mijloace de comunicare la distanta intre alte persoane.

Pentru indeplinirea elementului material al infractiunii legea cere ca deschiderea corespondentei ori interceptarea unei convorbiri sau comunicari sa se faca fara drept.

Urmarea imediata consta in crearea unei stari contrare celei necesare pentru asigurarea secretului corespondentei si deci pentru apararea libertatii de a comunica.

Latura subiectiva

Infractiunea se comite cu intentie directa sau indirecta.

In cazul variantei asimilate a infractiunii prevazute in art 195 al 2 CP deosebirea consta numai in privinta elementului material care consta in una din urmatoarele actiuni: sustragerea, distrugerea sau retinerea unei corespondente precum si in divulgarea continutului unei corespondente chiar atunci cand a fost trimisa deschisa sau a fost deschisa din greseala ori in divulgarea continutului unei convorbiri sau comunicari interceptate chiar in cazul in care faptuitorul a luat cunostinta de aceasat din greseala sau din intamplare.

Varianta agravata

Prevazuta la art 195 al 2 indice 1 CP are elemente de structura asemanatoare cu cele prevazute la variantele din art 195 ali 1 si 2, factorul care determina nivelul mai ridicat de pericol al infractiunii fiind calitatea faptuitorului.

Consumarea are loc in momentul in care s-a produs urmarea imediata adica atunci cand s-a creat pentru victima o stare contrara celei prin care i se asigura libertatea de a comunica.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate