Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Exheredarea (dezmoȘtenirea)


Exheredarea (dezmoȘtenirea)
EXHEREDAREA (DEZMOȘTENIREA)

Testatorul poate inlatura de la moștenire unul sau mai mulți moștenitori legali, rude sau soț supraviețuitor,  dar aceasta libertate este limitata la acea parte din moștenire care excede rezerva succesorala (cotitatea disponibila)

Dupa criteriul modului de manifestare exheredarea poate fi: directa, indirecta și cu titlu de sancțiune

EXHEREDAREA DIRECTA poate fi:

totala vizeaza pe toți moștenitorii legali

parțiala (nominala) este inlaturat de la moștenire numai unul sau mai mulți moștenitori legali

EXHEREDAREA INDIRECTA

Testatorul, fara sa menționeze expres inlaturarea de la moștenire, instituie unul sau mai mulți legatari care urmeaza sa culeaga moștenirea (cotitatea disponibila)

EXHEREDAREA SANCȚIUNE

Este acea dispoziție testamentara prin care testatorul prevede inlaturarea de la moștenire a acelor

moștenitori care ar ataca testamentul sau dispozițiile testamentare cu acțiune in justiție

Limite: - nu poate aduce atingere drepturilor moștenitorilor rezervatari

nu poate impiedica pe moștenitori sa ceara constatarea nulitații dispozițiilor testamentare care contravin ordinii publice sau bunelor moravuri
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate