Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Garantia pentru vicii ascunse. Garantia de buna fucntionare a produselor de folosinta indelungata: OUG nr. 21/1992 cu privire la protectia consumatorului.


Garantia pentru vicii ascunse. Garantia de buna fucntionare a produselor de folosinta indelungata: OUG nr. 21/1992 cu privire la protectia consumatorului.
Garantia pentru vicii ascunse. Garantia de buna fucntionare a produselor de folosinta indelungata: OUG nr. 21/1992 cu privire la protectia consumatorului.

Vicii ascunse deficienta calitativa a unui produse licrat sau a unui serviciu prestat care nu a fost cunoscuta si nici nu putea fi cunoscuta de consumator prin mijloacele obisnuite de verificare.

Consumatorul are dreptul de a pretinde vanzatorului sau producatorului remedierea sau inlocuirea gratuita a produsului sau serviciului daca acestea prezinta deficiente calitative si daca au fost constatate in termenul de garantie sau de valabilitate. Remedierea deficientelor sau inlocuirea gratuita a produsului ori a serviciului,d aca nu sunt imputabile consumatorului, se face in termen de maxim 15 zile din moemntul in care operatorul economic a fost incunostintat de deficientele respective. Vinzatorul si producatorul au obligatia de a informa pe consumator cu privire la caracteristicile esentiale ale produsului in asa fel incat cumparatorul sa poata face o alegere rationala si in concordanta cu interesele sale si sa fie in masura sa utilizeze bunurile potrivit destinatiei si in deplina securitate.
Obligatiile cumparatorului:

de a plati pretul

de a lua in primire lucrul vandut

de a plati cheltuielile vanzarii, daca nu exista stipulatie contrara

I. Obligatia de a plati pretul. Contractul de vanzare-cumparare este unul sinalagmatic- obligatia de a plati pretul e impusa de lege cu caracter imperativ. Pretul trebuie sa fie platit de cumparator sau de unt ert interesat ori nu, dar cu conditia sa faca plata pretului in cunostinta de cauza in numele cumparatorului. Daca plata se face din eroare, se poate restitui plata nedatorata sau imbogatire fara justa cauza.

a.      Data si locul platii pretului: art. 1361 Cod civil cumparatorul are obligatia de a plati pretul la data si locul determinat prin contract. Daca partile nu au precizat in contract data si locul platii pretului, atunci, potrivit art. 1362 Cod civil, plata pretului se face la data si locul in care se face predarea lucrului vandut derogatorie de la dreptul comun:

i. potrivit dreptului comun, in materie de obligatii contractuale, plata se face in lipsa de stipulatie contrara, la domiciliul debitorului, fiind cherabila. In materie de vanzari, plata se face fie la locul predarii lucrului vandut, fie la locul unde se afla lucrul vandut in momentul incheierii contractului ori la domiciliul vanzatorului, fiind portabila.

ii. Potrivit dreptului comun, plata unei obligatii contractuale pentru care nu s-a stipulat un termen suspensiv se poate face imediat dupa incheierea contractului. In materie de vanzari, plata pretului nu sepoate face imediat, ci in momentul in care se face predarea bunului vandut, atunci termenul respectiv profita si cumparatorului care nu poate fi obligat sa plateasca pretul pana la predarea lui.

b.     Modalitati de plata a pretului: partile pot stabili ca plata pretului sa se faca integral, printr-o singura prestatie sau pot stabili ca plata sa se faca fractionat, in rate, in mai multe prestatii succesive. Daca partile nu au stabilit altceva, atunci se plateste intreg art. 1101 Cod civil.

c.      Indexarea pretului: cumparatorul are obligatia de a achita vanzatorului cu titlu de pret exact suma stipulata in contract, chiar daca intre momentul incheierii contractului si momentul achitarii pretului a avut loc o crestere sau o scadere a valorii monedei in care a fost stabilit pretul art. 1378 Cod civil. Partile pot stabili clauze de indexare a pretului expres stipulate in contract. Exista legi speciale care permit actiunea creantelor: OG nr. 5/2001 procedura somatiei de palta; art. 371 372 Cod procedura civila executorul judecatoresc poate activa createle care provin din hotarari judecatoresti irevocabile si care se pun in executare silita.

d.     Suspendarea platii pretului art. 1364 Cod civil: daca cumparatorul e tulburat sau daca are motive sa se teama de vreo evictiune, atunci are dreptul sa suspende plata pretului pana cand vanzatorul va face sa inceteze tulburarea respectiva. Se cere conditia ca evictiunea sa fie pe cale de a se produce, actuala.

e.      Dobanda pretului: cumparatorul datoreaza vanzatorului si dobanda in urmatoarele situatii:

i. daca dobanda a fost stipulata expres in contract

ii. bunul efectiv predat cumparatorului este producator de fructe sau alte venituri
iii. cand cumparatorul a fost pus in intarziere printr-o somatie de plata

f.      sanctiunea neplatii pretului: in cazul in care cumparatorul nu plateste pretul, atunci vanzatorul are urmatoarele mijloace juridice la dispozitie:

i. vanzatorul poate ridica exceptia de neexecutare a contractului art. 1322 Cod civil

ii. vanzatorul are la dispozitie actiunea in rezolutiunea contractului de vanzare-cumparare art. 1365 Cod civil care opereaza in conditiile dreptului comun art. 1020 1021 Cod civil actiune in justitie contract desfiintat partile sunt puse in situatia anterioara. Art. 1366 Cod civil in cazul rezolutiunii vanzarii de imobile, aceasta se pronunta de indata,daca vanzatorul este in pericol sa piarda lucrul si pretul. Art. 1368 Cod civil: actiunea in rezolutiunea = actiune reala se urmareste bunul redobandire.

Exceptii: actiunea in rezolutiune nu produce efecte fata de subdobanditori:

fata de o autoritate publica

tert adjudecatar

tert subdobanditor care si-a intabulat in Cartea funciara dreptul inainte ca vanzatorul sa-si conserve privilegiul sau asupra imobilului.

iii. Executare silita de plata a pretului:

poprire

executare silita mobiliara si imobiliara

II. Obligatia de a lua in primire lucrul vandut la data si la lcoul prevazute in contract ori la data si locul predarii bunului.

Vanzatorul, la alegerea lui, are posibilitatea de a cere, prin instanta, obligarea cumparatorului la luarea in primire a lucrului vandut sub sanctiunea unei amenzi civile sau a daunelor cominatorii.

Vanzatorul poate cere, prin instanta, autorizarea instantei sa mute lucrul mobil vandut in alta parte daca are nevoie de locul unde se afla acel lucru vandut.

Vanzatorul poate cere rezolutiunea contractului

III. Obligatia de a plati cheltuielile vanzarii in lipsa de stipulatie contrara art. 1305 Cod civil.
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate

Drept
Capacitatea necesara pentru participarea la imparteala
Tulburarea de posesie
PRINCIPIUL SIGURANTEI JURIDICE
Sistemele juridice religioase si traditionale
Ultrajul contra bunelor moravuri: continut legal si constitutiv
Criteriile si conditiile care au generat sisteme de drept diferite
Consacrarea legala a termenului de insolventa
Alte forme testamentare
Efectele actului juridic
Inceputul cursului prescriptiei extinctive

loading...