Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
Drept civil - teoria generala a obligatiilor - test grila


Drept civil - teoria generala a obligatiilor - test grila
DREPT CIVIL - TEORIA GENERALA A OBLIGATIILOR - TEST GRILA

Care sunt conditiile cerute pentru invocarea exceptiei de neexecutare a contractului?

a)  obligatiile reciproce ale partilor sa-si aiba temeiul in acelasi contract;

b) sa existe din partea celuilalt contractant o neexecutare, chiar partiala, dar suficient de importanta;
c)  partile sa fi convenit un termen de executare a uneia dintre obligatiile reciproce;

d) debitorul sa fi fost pus in intarziere.

a. a+b

b. b+c

c. a+c

d. a+b+c+d

ANS: A

Care sunt efectele specifice ale contractelor sinalagmatice?

a)riscul contractului;

b)nulitatea;

c) inopozabilitatea;

d)exceptia de neexecutare.

a. a+b

b. b+c

c. a+c

d. a+d

ANS: D

Rezolutiunea se aplica urmatoarelor contracte?

a)tuturor contractelor;

b)contractelor sinalagmatice cu executare dintr-o data;

c) contractelor sinalagmatice cu executare succesiva;

d)contractelor consensuale.

a. a+b+c

b. b

c. a

d. c+d

ANS: B

Care sunt conditiile de admisibilitate ale actiunii avand ca obiect rezolutiunea contractului?

a) una dintre parti sa nu-si fi executat obligatiile sale;

b) neexecutarea sa fie imputabila partii care nu si-a indeplinit obligatia;

c) debitorul obligatiei neexecutate sa nu fi fost pus in intarziere in conditiile prevazute de lege;

d) creditorul sa fi fost pus in intarziere.

a. a+b

b. b+c

c. a+b+c

d. a+d

ANS: A

Care sunt efectele rezolutiuni contractului ?

a) intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect repunerea lor in situatia anterioara, partile fiind tinute sa-si restituie prestatiile efectuate in temeiul contractului desfiintat;

b)  intre parti, rezolutiunea contractului are ca efect nulitatea contractului;

c)  fata de terti, rezolutiunea contractului are ca efect desfiintarea tuturor drepturilor consfintite in favoarea lor de catre dobanditorul bunului ce a format obiectul contractului desfiinta;

d)  atat fata de parti cat si fata de terti, rezolutiunea contractului are ca efect inopozabilitatea contractului.

a. a+d

b. b+c

c. a+b+c

d. a+c

ANS: D

Rezilierea se aplica urmatoarelor contracte ?

a)  oricarui contract;

b) contractelor unilaterale;

c) contractelor sinalagmatice cu executare imediata;

d) contractelor sinalagmatice cu executare succesiva.

a. d

b. b+c

c. a+b+c

d. a

ANS: A

Prin ce se deosebeste rezilierea de rezolutiune ?

a)  se aplica contractelor sinalagmatice cu executare succesiva;

b) are ca efect desfiintarea contractului sinalagmatic pentru cauza de neexecutare numai pentru viitor;

c) prestatiile executate in trecut raman definitiv executat;

d)  prestatii executate in trecut se restituie.

a. a+b

b. b+c

c. a+b+c

d. a+c

ANS: C

in contractele translative de proprietate riscul contractului este suportat de :

a) partea care avea calitatea de proprietar al lucrului in momentul pierii fortuite;

b)  dobanditorul lucrului;

c) ambele parti;

d)  proprietarul lucrului.

a. c

b. d

c. a+b+c

d. a

ANS: D

in materia gestiuni de afaceri sunt obligatii ale gerantului ?

a)sa continue gestiunea inceputa pana in momentul in care numai geratul va putea sa o preia;

b) sa dea socoteala geratului pentru operatiunile efectuate;

c) in efectuarea actelor de gestiune sa depuna diligenta unui bun proprietar;

d) sa dea socoteala geratului numai daca a incheiat acte juridice in forma autentica in interesul geratului.

a. c

b. b+c

c. a+b+c

d. d

ANS: B

Care sunt conditiile generale ale platii nedatorate?

a)  sa existe o plata;

b)  plata sa fie nedatorata

c)  plata sa nu fie facuta din eroare;

d)  plata sa fie facuta printr-un inscris autentic.

a. a+b

b. a+c

c. a+b+c

d. d

ANS: A

Ce obligatii are accipiensul de buna-credinta in cazul platii nedatorate?

a) sa restituie lucrul, dar sa pastreze fructele, ca orice posesor de buna-credinta;

b)  daca lucrul a pierit in mod fortuit nu va fi liberat de obligatia de restituire;

c)  daca lucrul a fost instrainat sa restituie pretul primit;

d) sa restituie lucrul si fructele produse de lucru.

a. c

b. a+c

c. a+b+c

d. c+d

ANS: B

Care sunt conditiile materiale ale intentarii actiunii in cazul imbogatiri fara just teme?

a) nu se cere sa existe o legatura intre marirea si diminuarea unui patrimoniu, in sensul ca ambele operatiuni sa fie efectul unei cauze unice.

b)  micsorarea patrimoniului altei persoane sa constea in diminuarea unor elemente active sau in efectuarea unor cheltuieli;

c)  sa existe o legatura intre marirea si diminuarea unui patrimoniu, in sensul ca ambele operatiuni sa fie efectul unei cauze unice;

d)  sa se produca marirea unui patrimoniu prin dobandirea unei valori apreciabile;

a. a+b+c

b. b+c+d

c. a+d

d.a ANS: B

Care sunt conditiile (elementele) raspunderii civile delictuale ?
a)existenta unui prejudiciu;

b)existenta unei fapte ilicite;

coexistenta unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu;

d)existenta vinovatiei autorului faptei ilicite.

a.a+b+c b.a+c+d

c. a+d

d. a+b+c+d

ANS: D

Ce aspecte sunt avute in vedere la repararea integrala a unui prejudiciu?

a) este supusa repararii atat paguba efectiva, cat si beneficiul nerealizat;

b) se repara numai prejudiciul previzibil;

c) se repara atat prejudiciul previzibil, cat si prejudiciul imprevizibil;

d) prejudiciul trebuie sa fie reparat in intregime, indiferent de forma sau gradul de vinovatie.

a.a+b+c

b. a+c+d

c. a+d
d.d

ANS:B

Care sunt trasaturile caracteristice ale faptei ilicite?

a) fapta are caracter obiectiv sau existenta materiala constand intr-o conduita sau manifestare umana exteriorizata;

b)fapta ilicita este rezultatul unei atitudini psihice;

c) fapta este contrara ordinii sociale si reprobata de societate;

d) fapta trebuie sa fie savarsita numai cu intentie.

a. a+b+c

b. a+c+d

c. a+d

d. d

ANS: A

Care sunt conditiile speciale pentru angajarea raspunderii parintilor pentru prejudiciile cauzate
de copiii lor minori?

a) copilul sa fie minor;

b)  copilul sa locuiasca cu parintii sai;

c)   minorul sa fi actionat cu discernamant;

d)  copilul poate sa fie major, dar lipsit de discernamant ca efect al alienatiei ori debilitatii mintale, fara deosebire daca este sau nu pus sub interdictie.

a.a+b+c

b. b+d

c. a+b

d. a

ANS: C

in ce situatii este angajata raspunderea parintilor pentru prejudiciile cauzate de copiii lor
minori?

a)  pentru copilul minor;

b)  pentru minorul care a dobandit capacitate deplina de exercitiu prin casatorie;

c) pentru copilul major lipsit de discernamant ca efect al alienatiei ori debilitatii mintale, fara deosebire daca este sau nu pus sub interdictie;

d)  pentru copilul major pus sub interdictie.

a. d

b. a+c+d

c. a+b

d. a

ANS: D

in ce limite se repara prejudiciul in cazul raspunderii civile delictuale?

a) se repara atat prejudiciul previzibil, cat si prejudiciul imprevizibil;

b)  se repara numai paguba efectiv suferita ;

c) repararea prejudiciului se face numai prin intentarea unei actiuni in justitie pentru plata despagubirilor;

d) se repara atat paguba efectiva cat si castigul nerealizat.

a. a+d

b. a+c+d

c. a+b

d. a+c

ANS: A

Care sunt conditiile speciale cerute pentru angajarea raspunderii comitentului pentru fapta
prepusului?

a) existenta raportului de prepusenie la data savarsirii faptei ilicite de catre prepus;

b) savarsirea faptei ilicite de catre prepus in functiile ce i-au fost incredintate de comitent;

c) existenta raportului de cauzalitate intre fapta ilicita si prejudiciu;

d) existenta unui prejudiciu.

a. b

b. a+c+d

c. a+b+c

d. a+b

ANS: D

Ce justifica admisibilitatea actiunii in regres a comitentului?

a) raspunderea comitentului este o raspundere pentru fapta altuia si nu o raspundere pentru fapta proprie;

b) raspunderea comitentului reprezinta o garantie pentru victima;

c) prejudiciul trebuie sa fie acoperit de cel care l-a produs, adica de prepus;

d) intre comitent si prepus exista un raport de prepusenie, iar prepusul a savarsit o fapta ilicita cu vinovatie.

a. a b.a+c+d

c. a+b+c

d. a+d

ANS:C

Care sunt conditiile speciale cerute pentru angajarea raspunderii institutorilor pentru faptele
elevilor si a artizanilor sau mestesugarilor pentru faptele ucenicilor?

a)cel ce a cauzat prejudiciul sa aiba calitatea de elev ori ucenic si sa fie minor;

b) vinovatia elevului sau ucenicului sub forma intentiei directe.

c) fapta ilicita cauzatoare de prejudicii sa fi fost savarsita in timp ce elevul sau ucenicul se afla sau trebuia sa se afle sub supravegherea institutorului ori artizanului;

d)cel ce a cauzat prejudiciul sa aiba calitatea de elev ori ucenic;

a. a+c

b.a+b+c

c. b+c

d. c+d

ANS: A

Care este domeniul de aplicare al raspunderii civile delictuale reglementate de art. 1001 Cod
civil?

a)  numai animalele domestice;

b) animalele salbatice aflate in captivitate (gradini zoologice, menajeriile circurilor);

c) animalele salbatice aflate in stare de libertate;

d)  animalele salbatice din rezervatii si parcuri de vanatoare

a. b+d

b.a+c+d

c. b+c

d.a+b+d

ANS: A

impotriva cui se poate intenta actiunea in regres in cazul raspunderii civile delictualetpentru
prejudiciile cauzate prin ruina edificiului?

a) uzufructuarului sau locatarului care nu au efectuat reparatiile ce cadeau in sarcina lor;

b) constructorului sau proiectantului, daca ruina edificiului a fost determinata de un viciu de constructie;

c) vanzatorului de la care a fost cumparat imobilul, deoarece vanzatorul are obligatia sa-l garanteze pe cumparator pentru viciile ascunse ale lucrului;

d)  posesorului lucrului, numai daca este de rea - credinta.

a. a

b.a+c+d

c. b+c

d.a+b+c

ANS:D

Cine are calitatea de paznic juridic al lucrului in materia raspunderii pentru
prejudiciile cauzate de lucruri in general?

a)  proprietarul lucrului;

b)  titularii unor desmembraminte ale dreptului de proprietate;

c)  posesorul lucrului;

d)  detentorul lucrului;

a. a

b. a+c+d

c.  b+c

d. a+b+c+d

ANS: D

I. DREPT CIVIL - CONTRACTE SPECIALE

1 Ce obiect trebuie sa aiba contractul pentru ca forma solemna sa fie o conditie de validitate?

a. bunuri mobile,

b. bunuri imobile,

c. o mostenire vacanta,

d. terenuri.

ANS: D

Ce obiect are dreptul de preemtiune :

a. terenurile agricole situate in intravilan,

b. terenurile agricole situate in extravilan,

c. padurile,

d. viile.

ANS: B

Cine poate cumpara si vinde .

a. persoanele cu capacitate deplina de exercitiu,

b. sotii intre ei,

c. tutorii, bunurile persoanelor aflate sub tutela lor,

d. functionarii publici, bunurile unitatilor administrativ teritoriale care se afla in
administrarea lor.

ANS: A

Care este sanctiunea in cazul in care chiria este neserioasa si nesincera:

a. rezolutiunea contractului de locatiune,

b. nulitatea contractului de locatiune,

c. plata de daune-interese,

d. rezilierea contractului de locatiune

ANS:B

Cand intervine incetarea contractului de locatiune prin denuntarea unilaterala:

a. daca s-a prevazut un termen,

b. daca partile nu au stabilit durata locatiunii,

c. daca locatarul nu si-a indeplinit obligatiile stabilite in contract,

d. pentru neplata chiriei.

ANS: B

Care este termenul de preaviz :

a. de 1 an,

b. de 15 zile,

c. intervalul de timp dintre manifestarea vointei de a desface contractul si data la care
contractul va inceta,

d. de 30 de zile.

ANS:C

7. Cand inceteaza contractul de locatiune inceteaza de drept:

a. prin denuntarea unilaterala,

b. prin ajungerea la termen,

c. prin pieirea partiala a lucrului,

d. prin desfiintarea titlului locatorului.

ANS: B

Cand tertul dobanditor este dator sa respecte locatiunea facuta inainte de vanzare,:

a. vanzatorul a garantat mentinerea locatiunii,

b. este incheiata prin inscris sub semnatura privata,

c. este incheiata prin inscris sub semnatura privata, dar cu data certa,

d. a cunoscut existenta locatiunii inainte de vanzare.

ANS:C

Pentru a fi valabil, mandantul trebuie sa aiba capacitatea de a incheia:

a. acte de conservare,

b. acte de dispozitie,

c. acte de administrare,

d. de a incheia el insusi actul de a carui indeplinire I- a insarcinat pe mandatar.

ANS: D

in ce conditii actele de dispozitie pot fi incheiate de mandatar in numele si pe seama
mandantului:

a. in baza unei procuri generale,

b. in baza unei procuri speciale,

c. numai daca imbraca forma autentica

d. oricand, indiferent de existenta unui mandat sau nu

ANS: B

Mandatarul raspunde in fata mandantului pentru faptele persoanei pe care si-a substituito:

a. daca aceasta a actionat cu vinovatie

b. daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana, insa a trecut puterile asupra unei
persoane incapabile sau de insolvabilitate notorie,

c. daca a avut acordul mandantului de a-si substitui o persoana.

d. daca a actionat din neglijenta prin substituirea unei persoane fara abilitatile necesare

ANS: B

Care sunt efectele contractului de mandat fata de terti:

a. se nasc raporturi juridice intre mandant si terti,

b. se nasc raporturi juridice intre mandatar si terti,

c. mandantul devine debitorul, respectiv creditorul tertului,

d. mandatarul devine creditorul, respectiv debitorul tertului.

ANS: A

in caz de incetare a mandatului ce obligatii are mandatarul :

a. sa rezilieze procura primita,

b. sa aduca la cunostinta tertilor incetarea mandatului,

c. sa predea mandantului toate actele juridice si bunurile primite in cursul executarii mandatului,

d. sa restituie cheltuielile efectuate cu executarea mandatului.

ANS:C

De cine se suporta cheltuielile vanzarii:

a. vanzator;

b. cumparator;

c. vanzator si cumparator.

d. Poate fi orice terta persoana desemnata de vanzator care si-a asumat obligatia
suportarii costurilor vanzarii

ANS: B

Care este sanctiunea care intervine in cazul in care donatia nu este incheiata in forma
autentica:

a. rezolutiunea,

b. nulitatea relativa,

c. nulitatea absoluta,

d. rezilierea.

ANS: C

Ce conditii trebuie sa indeplineasca donatia incheiata intre absenti pentru a fi valabila:

a. oferta de donatie trebuie sa imbrace forma autentica.

b. acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentica,

c. atat oferta cat si acceptarea ofertei de donatie trebuie sa imbrace forma autentica,

d. oferta sa aiba loc in timpul vietii donatorului, fara a interesa momentul acceptarii ofertei

ANS: C

Cine nu poate dispune prin donatie:

a. minorii si persoanele puse sub interdictie judecatoreasca,

b. minorii in favoarea tutorelui chiar si dupa ce autoritatea tutelara a dat tutorelui
descarcare de gestiune,

c. persoanele neconcepute.

d. Sotii intre ei.

ANS: A

in cazul in care donatia se incheie intre absenti, cand trebuie sa aiba donatorul capacitate
pentru a dispune:

a. in momentul manifestarii vointei de a dona,

b. in momentul acceptarii ei de catre donatar,

c. in momentul primirii ofertei de catre donatar,

d. in momentul facerii ofertei, acceptarii ei de catre donatar si comunicarii actului de acceptare.

ANS: D

In cazul in care donatia se incheie intre absenti, cand trebuie donatarul sa fie capabil:

a. in momentul emiterii ofertei de catre donator,

b. in momentul acceptarii,

c. in momentul receptarii acceptarii ofertei de catre donator,

d. in momentul comunicarii acceptarii ofertei.

ANS: B

20. Donatia intre soti:

a. este revocabila,

b. este irevocabila,

c. este lovita de nulitate absoluta,

d. este lovita de nulitate relativa.

ANS: A

Pentru validitatea darului manual se conditii se cer a fi intrunite:

a. sa aiba ca obiect doar bunuri mobile corporale,

b. acordul de vointa de a transfera si a dobandi un drept contra cost,

c. traditiunea,

d. forma autentica.

ANS:C

Ce obligatii are donatarul:

a. de a suporta cheltuielile donatiei,

b. de recunostinta,

c. de a lua in primire bunul donat,

d. de a-l garanta pe donator.

ANS: B

Adoptarea unui copil dupa incheierea unui contract de donatie ce sanctiune atrage:

a. nulitatea donatiei,

b. revocarea donatiei,

c. nu are nici un efect,

d. decaderea.

ANS:C

in caz de neplata a pretului de catre cumparator, ce actiuni are la dispozitie vanzatorul ?

a. de a cere obligarea cumparatorului la plata de daune interese,

b. de a cere rezolutiunea contractului,

c. de a cere rezilierea contractului,

d. de a cere predarea bunului.

ANS:B

25 Care este termenul in care se prescrie dreptul la actiunea privitoare la viciile ascunse ale unui lucru transmis prin vanzare-cumparare ?

a. de 3 luni, in cazul in care viciile nu au fost ascunse cu viclenie,

b. de 1 an, in cazul in care viciile a fost ascunse cu viclenie,

c. de 3 ani, in cazul in care viciile au fost ascunse cu viclenie,

d. de 1 an.

ANS:C

II. DREPT CIVIL - PARTEA GENERALA

Dupa efectul lor, actele juridice civile se impart in:

a. Acte de conservare, administrare si de dispozitie

b. Acte constitutive , translative si declarative

c. Acte subiective si acte conditie

d. Acte pure si simple si acte afectate de modalitati

ANS: B

Pentru a fi valabil , consimtamantul trebuie sa intruneasca urmatoarele conditii

a. manifestarea de vointa sa fi fost facuta jocandi causa

b. sa fie exteriorizat

c. sa fie exprimat c intentia de a nu produce efecte juridice

d. sa fie facut sub o conditie pur potestativa

ANS: B

Sunt aplicatii ale formei ad validitatem:

a. ipoteca conventionala

b. contractul de concesiune

c. contractul de vanzare cumparare a unui bun mobil

d. publicitatea imobiliara

ANS: A

De ce depinde realizarea conditiei mixte?

a. Exclusiv de vointa unei parti;

b. Vointa unei parti si vointa unei persoane nedeterminate;

c. Vointa unei parti si vointa unei persoane determinate.

d. Doar de hazard

ANS: C

in ce conditii opereaza conversiunea unui act juridic:

a. Daca unele clauze ale actului nul sunt desfiintate iar altele mentinute;

b. Cand opereaza novatia

c. Sa existe un element de diferentiere intre actul nul si actul valabil

d. Actul socotit valabil sa indeplineasca toate conditiile de valabilitate,
dar acestea sa nu se regaseasca in actul desfiintat

ANS:C

Care din urmatoarele sunt exceptii de la principiul relativitatii efectelor contractului:

a. Promisiunea faptei altuia

b. Simulatia

c. Stipulatia pentru altul.

d. Subrogatia in drepturile creditorului consimtita de debitor

ANS:C

7. Care din urmatoarele constituie cauze de nulitate absoluta a unui act juridic civil?

a. Nerespectarea principiului specialitatii capacitatii de folosinta a persoanei juridice;

b. Nerespectarea unei incapacitati de folosinta a unei persoane fizice , impusa pentru ocrotirea

unui interes privat;

c. Error in negotium si error in personam

d. Error in corpore si error in substantium

ANS: A

Nulitatea absoluta sanctioneaza nerespectarea la incheierea unui act juridic civil:

a. A unei conditii de fond a actului juridic civil;

b. A unei conditii de forma ceruta ad validitatem

c. A unei norme care ocroteste un interes personal

d. A unei conditii de forma ceruta ad probationem

ANS:B

Care din urmatoarele constituie exceptii de la principiul restitutio in integrum:

a. pastrarea fructelor culese anterior de catre posesorul de rea credinta;

b. cazul incapabilului care este tinut sa restituie prestatiile primite doar in masura imbogatirii sale;

c. cazul aplicarii principiului nemo auditur propriam turpitudem allegans

d. cazul aplicarii principiului resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis

ANS:B

Nu constituie principii ale efectelor nulitatii:

a. resoluto iure dantis resolvitur ius accipientis;

b. nemo auditur propriam turpitudem

c. restitutio in integrum

d. pacta sunt servanta

ANS: D

Care din urmatoarele constituie exceptii de la principiul irevocabilitatii actului juridic civil:

a. Incetarea contractului de locatiune prin pieirea totala a lucrului;

b. Revocarea ofertei, chiar ajunsa la destinatar, daca acesta din urma consimte la revocare

c. Incetarea contractului de mandat prin revocarea acestuia dispusa de catre mandant.

d. Revocarea conventiei prin consimtamantul mutual al partilor

ANS:C

in ce temei se face restituirea prestatiilor efectuate in baza unui contract nul:

a. Imbogatirii fara justa cauza;

b. Actiunii personale derivand din contract;

c. Platii lucrului nedatorat.

ANS: A

Care este principiul ce guverneaza forma actului civil?

a. Principiul fortei obligatorii

b. Principiul consensualismului

c. Principiul irevocabilitatii

d. Principiul relativitatii efectelor actului juridic civil

ANS: B

Care din urmatoarele este un act juridic comutativ

a. actul juridic cu titlu oneros la a carei incheiere partile nu cunosc existenta si intinderea obligatiilor lor;

b. actul juridic cu titlu oneros la a carei incheiere partile cunosc intinderea obligatiilor lor, existand sansa unui castig si riscul unei pierderi;

c. actul juridic cu titlu gratuit prin care dispunatorul procura un avantaj patrimonial fara a-si
micsora patrimoniul.

ANS:B

Conditia , ca modalitate a actului juridic civil:

a. afecteaza executarea actului juridic civil

b. nu produce niciodata efecte ex tune;

c. afecteaza existenta actului juridic civil

d. este un eveniment viitor si sigur ca realizare

ANS:C

De la ce data produce efecte nulitatea unui contract cu executare succesiva:

a. Data incheierii contractului;

b. Data introducerii actiunii in anulare;

c. Data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti.

d. Data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti

ANS:D

Care din urmatoarele sunt cauze care atrag nulitatea absoluta:

a. Nerespectarea dreptului de preemtiune;

b. Eroarea ca viciu de consimtamant;

c. Actul s-a incheiat fara incuviintarea ocrotitorului legal si este lezionar pentru minorul cu
capacitate de exercitiu restransa

d. Nevalabilitatea obiectului actului juridic civil

ANS:D

Care este principiul care guverneaza efectele actului juridic:

a. Principiul pacta sunt servanda;

b. Principiul egalitatii

c. Principiul consensualismului

ANS: A

Cand cauza actului juridic civil este falsa?

a. Cand este ilicita

b. Cand lipseste discernamantul

c. Cand exista eroare asupra scopului mediat

d. Cand exista eroare asupra scopului imediat

ANS:C

In cazul conditiei suspensive , pendente conditione:

a. prescriptia extinctiva incepe sa curga

b. creditorul poate face acte de conservare a dreptului sau

c. creditorul poate cere executarea obligatiei.

d. debitorul nu poate cere restituirea platii efectuate

ANS: B

21. Sunt exceptii de la principiul irevocabilitatii actelor bilaterale:

a. Testamentul

b. Oferta, care poate fi retractata pana la momentul ajungerii ei la destinatar

c. Donatia in orice situatie

d. Mandatul

ANS: D

Nu sunt avanzi cauza:

a. creditorii chirografari

b. succesorii cu titlu universal

c. succesorii universali

d. persoanele care incheie actul juridic

ANS: D

Care din urmatoare afirmatii nu sunt adevarate:

a. Daca rezolutiunea se aplica oricarui act, nulitatea se refera doar la contractele sinalagmatice.

b. Atat nulitatea cat si rezolutiunea sunt cauze de ineficacitate a actului juridic civil

c. Rezolutiune priveste un act valabil incheiat

d. Atat nulitatea cat si rezolutiunea produc efecte retroactiv

ANS: A

Sunt cauze de nulitate absoluta:

a. lipsa ori nevalabilitatea autorizatiei administrative

b. lipsa discernamantului in momentul incheierii actului juridic civil

c. nerespectarea dreptului de preemtiune

d. leziunea

ANS: A

Evenimente conditione , daca conditia rezolutorie s-a indeplinit:

a. in actele de executare succesiva , efectele se produc numai ex tune

b. riscurile realizate pendente conditione sunt suportate de dobanditor,
ca proprietar sub conditie rezolutorie,

c. fructele culese de dobanditorul sub conditie rezolutorie nu raman in proprietatea sa.

d. instrainatorul nu va restitui pretul.

ANS:B

IV. DREPT CIVIL - MOSTENIREA LEGALA SI TESTAMENTARA

Care este data deschiderii mostenirii?

a. data mortii;

b. data dezbaterii la notariat a mostenirii

c. data pronuntarii hotararii judecatoresti de declarare a mortii;

d. data emiterii certificatului de deces.

ANS: A

Unde se deschide mostenirea?

a. la locul ultimului domiciliu al defunctului;

b. la locul unde este inregistrat decesul;

c. la locul unde se afla cel mai important bun cuprins in masa partajabila chiar daca se cunoaste
domiciliul defunctului;

d. la sediul notariatului unde se face cererea de deschidere a mostenirii.

ANS: A

Cand trebuie sa aiba capacitatea succesorala o persoana pentru a mosteni?

a. inca din timpul vietii decuiusului;

b. la momentul deschiderii succesiunii;

c. la momentul dezbaterii succesiunii;

d. la momentul eliberarii certificatului de mostenitor.

ANS: B

Care sunt conditiile pentru ca mostenitorul care a atentat la viata defunctului sa fie inlaturat de la mostenire pentru nedemnitate?

a. mostenitorul sa-l fi omorat cu intentie

b. mostenitorul sa-l fi omorat din culpa,

c. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor

d. mostenitorul sa fi fost condamnat penal pentru omor, chiar daca sanctiunea penala s-a
prescris.

ANS: A

Care sunt efectele nedemnitatii?

a. mostenitorul nedemn nu este decazut din dreptul de a mosteni;

b. copii nedemnului pot veni la mostenire prin reprezentare;

c. copii nedemnului pot veni la mostenire in nume propriu

d. copii nedemnului nu pot veni la mostenire nici in nume propriu nici prin reprezentare.

ANS:C

6.Cine constata nedemnitatea?

a. ceilalti mostenitori beneficiari ai inlaturarii de la mostenire;

b. instanta de judecata;

c. notarul;

d. de tertele persoane interesate.

ANS: B

7 Cine stabileste cazurile de nedemnitate?

a. legea;

b. instanta de judecata;

c. persoana cu vocatie succesorala;

d. de cuiusul:

ANS: A

Cine beneficiaza de reprezentare?

a. descendentii in linie dreapta nelimitat;

b. ascendentii privilegiati;

c. sotul supravietuitor;

d. colateralii si ascendentii privilegiati.

ANS: A

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca cel care reprezinta, in cazul
reprezentarii succesorale?

a. sa fie ascendent in linie dreapta cu cel reprezentat;

b. sa fie colateral in linie dreapta cu cel reprezentat;

c. sa aiba vocatie proprie la mostenirea defunctului.

d. sa nu fie nedemn fata de cel pe care il reprezinta.

ANS:C

Care sunt efectele reprezentarii?

a. reprezentatul urca in locul si gradul celui reprezentat;

b. reprezentantul urca in locul si gradul celui reprezentat;

c. reprezentarea opereaza in raport de vointa descendentilor;

d. nu pot fi inlaturate de vointa defunctului.

ANS: B

Care este cota sotului supravietuitor in raport cu clasa I?

a.

b.

c.

d.

ANS: A

Cum se stabileste partea din mostenire ce se cuvine sotului supravietuitor?

a. in toate cazurile, mai intai trebuie sa se atribuie sotului supravietuitor cota ce se cuvine;

b. intai se calculeaza cota pentru mostenitorii rezervatari, restul urmand a se impartii intre sotul
supravietuitor si ceilalti mostenitori care nu sunt rezervatari;

c. intai se calculeaza cota descendentilor, iar restul apartine sotului mostenitor

d. in parti egale cu ceilalti mostenitori.

ANS: A

Cum se poate transmite patrimoniul succesoral?

a. prin conventia partilor;

b. numai in temeiul legii;

c. numai prin vointa celui care lasa mostenirea;

d. in temeiul legii dar si in temeiul vointei celui care lasa mostenirea.

ANS: D

Cand trebuie sa existe capacitatea de a dispune prin testament?

a. la momentul deschiderii succesiunii;

b. la momentul intocmirii testamentului;

c. pe toata perioada de la momentul testarii pana la momentul deschiderii succesiunii.

d. pe perioada anterioara momentului testarii.

ANS: B

Care sunt persoanele care nu pot primi prin testament?

a. medicii si farmacistii care l-au tratat pe testator in boala de care sufera;

b. persoanele nenascute la momentul intocmirii testamentului;

c. peroanele incapabile.

d. minorii intre 14-16 ani

ANS: A

Care este forma pe care trebuie sa o imbrace testamentul pentru a fi valabil?

a. forma scrisa;

b. este suficienta si forma verbala;

c. poate imbraca atat forma scrisa, cat si forma verbala.

d. forma autentica.

ANS: A

Care este sanctiunea ce intervine in cazul nerespectarii conditiilor de forma ale
testamentului?

a. nulitatea absoluta;

b. nulitatea relativa;

c. nu este supusa nici unei sanctiuni.

d. rezolutiunea.

ANS: A

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca testamentul olograf pentru a fi valabil?

a. sa fie scris in tot, datat si semnat de mana testatorului;

b. chiar daca este scris de o alta persoana, este suficient sa fie semnat de testator,

c. sa aiba mentiunea bun si aprobat'

d. sa fie incheiat in fata notarului.

ANS: A

in functie de obiectul lor de cate feluri pot fi legatele?

a. legatul universal, care confera legatarului chemare la o fractiune din mostenire sau la o masa
de bunuri determinate;

b. legatul cu titlu universal, care confera legatarului chemare sau vocatie la intreaga mostenire;

c. legatul cu titlu particular, care confera vocatie la unul sau mai multe bunuri succesorale
singulare, privite utsinguli.

d. legatul cu sarcina.

ANS:C

20. Care este sanctiunea depasirii cotitatii disponibile?

a. nulitatea ;

b. caducitatea;

c. reductiunea.

d. decaderea.

ANS:C

Care este termenul in care poate fi exercitat dreptul de optiune succesorala?

a. in termenul general de prescriptie;

b. in 6 luni de la data deschiderii mostenirii;

c. in termen de un an de la data deschiderii mostenirii.

d. oricand, fara limitare in timp.

ANS:B

Pot exercita creditorii succesibilului neglijent dreptul de optiune?

a. da, pe calea actiunii oblice,

b. in nici o situatie,

c. da, cu acordul succesibilului

d. da, pe calea actiunii oblice, cu conditia ca acest drept sa fie exercitat in termenul de 6 luni de
la data deschiderii mostenirii.

ANS:D

Care sunt conditiile de forma pe care trebuie sa le indeplineasca acceptarea sub beneficiu de
inventar pentru a fi valabila?

a. nici o conditie,

b. este un act consensul fiind necesar doar acordul de vointa,

c. trebuie sa indeplineasca forma solemna, respectiv conditiile de forma prevazute de lege pentru
fiecare act in parte.

d. trebuie sa indeplineasca forma autentica.

ANS:C

Cand poate fi exercitat dreptul de optiune succesorala?

a. la momentul deschiderii succesiunii;

b. inainte de data decesului defunctului,

c. pe toata perioada de 6 luni de la data deschiderii succesiunii;

d. in termen de 6 luni de la data cunoasterii decesului de cuiusului.

ANS:C

in cazul declararii judecatoresti a mortii, de cand incepe sa curga dreptul de optiune
succesorala?

a. de la data stabilita de instanta ca fiind data mortii;

b. de la data ramanerii irevocabile a hotararii judecatoresti de declarare a mortii;

c. de la data introducerii cererii de declarare judecatoreasca a mortii;

d. de la data la care mostenitorii au cunoscut faptul mortii:

ANS:B

in ce termen poate reveni renuntatorul asupra deciziei de renuntare la mostenire?

a. nu se poate reveni asupra renuntarii la mostenire;

b. in termen de 6 luni de la data renuntarii;

c. in termen de 6 luni de la data deschiderii succesiunii;

d. in termenul general de prescriptie.

ANS:C

27. Cine poate dispune repunerea in termenul de optiune succesorala?

a. notarul;

b. organele administrative de stat;

c. instanta judecatoreasca

d. ceilalti mostenitori cu vocatie la succesiune:

ANS:C

III DREPT CIVIL- PERSOANELE

Cand inceteaza capacitatea de folosinta a persoanei fizice ?

A. in momentul implinirii varstei de 14 ani

B. in momentul disparitiei;

C. la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata.

D. in momentul mortii fizic constatate

ANS: D

Care din urmatoarele persoane sunt lipsite de capacitate de exercitiu?

A. Persoanele fara discernamant

B. Persoanele puse sub interdictie

C. Femeia de 16 ani casatorita

D. Femeia de 18 ani a carei casatorie a fost anulata

ANS: B

Care este momentul inceperii capacitatea de folosinta a persoanei fizice ?

A. in momentul implinirii varstei de 18 ani.

B. la nasterea persoanei;

C. in momentul dobandirii capacitatii de exercitiu;

D. la momentul implinirii varstei de 14 ani

ANS: B

Prin ce se caracterizeaza capacitatea de exercitiu ?

A. alienabilitate

B. egalitate

C. universalitate.

D. specialitate

ANS: B

in ce conditii minorul cu capacitate de exercitiu restransa poate incheia acte juridice de
dispozitie?

A. Personal avand incuviintarea ocrotitorului legal

B. Doar prin reprezentant

C. Personal cu incuviintarea ocrotitorului legal si a autoritatii tutelare

D. Poate incheia singur acte de dispozitie

ANS: C

Minorilor intre 14 si 16 ani le este interzis sa:

A. incheie acte de dispozitie

B. incheie acte de administrare

C. Sa faca acte de conservare

D. Garanteze obligatiile altor persoane

ANS: D

Capacitatea de folosinta anticipata a persoanei fizice este dobandita?

A. de la data nasterii copilului, numai daca el se naste viu;

B. de la data conceptiunii copilului, indiferent daca se va naste viu sau nu;

C. de la data implinirii varstei de 18 ani

D. de la data conceptiunii copilului, numai daca el se va naste viu.

ANS: D

Ce se intampla cu acte juridice civile incheiate de persoanele fara capacitate de exercitiu sau
cu capacitate de exercitiu restransa, fara incuviintarile legale.

A. Sunt lovite de nulitate absoluta

B. Sunt anulabile

C. Pot fi ratificate

D. Sunt perfect valabile.

ANS: B

Cand inceteaza capacitatea de folosinta ?

A. in momentul implinirii varstei de 14 ani

B. in momentul disparitiei;

C. la data ultimelor stiri din care rezulta ca persoana era in viata.

D. in momentul mortii fizic constatate

ANS:D

Ce este capacitatea de exercitiu a persoanei fizice ?

A. capacitatea civila a subiectului de drept civil;

B. aptitudinea generai si abstracta a omului de a fi titular de drepturi si obligatii civile;

C. aptitudinea omului de a-si exercita drepturile civile si de a-si indeplini obligatiile civile prin
incheierea de acte juridice civile.

D. aptitudinea omului de a-si exercita numai drepturi civile, nu si obligatii

ANS: C

Care sunt caracterele juridice ale capacitatii de folosinta a persoanei fizice ?

A. universalitatea;

B. alienabilitatea;

C. specialitatea;

D. inegalitatea

ANS: A

Cum se stabileste continutul capacitatii de exercitiu ?

A. prin vointa individuala a partilor;

B. exclusiv prin lege;

C. prin vointa individuala a titularului.

D. atat prin vointa individuala a titularului, cat si prin lege

ANS: B

Ce fel de nulitate este aplicabila pentru nerespectarea dispozitiilor privitoare la capacitatea de exercitiu a persoanei ?

A. in orice situatie vorbim de nulitate absoluta:

B. relativa;

C. de forma;

D. absoluta si de fond.

ANS: B

Cand poate inceta capacitatea de exercitiu deplina a persoanei fizice ?

A. la desfacerea casatoriei prin divort, inainte ca femeia sa fi implinit varsta de 18 ani;

B. prin punerea sub interdictie judecatoreasca;

C. daca este anulata casatoria, dupa ce femeia a implinit 18 ani.

D. la desfacerea casatoriei prin divort, dupa ca femeia a implinit varsta de 18 ani;

ANS: B

Ce persoane nu au capacitate de exercitiu?

A. minorul cu varsta intre 14 si 18 ani;

B. minora casatorita;

C. persoana pusa sub interdictie.

D. majorul

ANS:C

Care din urmatoarele acte juridice incheiate de o persoana lipsita de capacitate civila fara
incuviintarea ocrotitorului legal sau fara a fi reprezentat de acesta sunt valabile?

A.  actele de dispozitie;

B. actele de administrare;

C. actele de conservare

D. donatiile.

ANS: C

in care din urmatoarele cazuri putem vorbi de capacitate de exercitiu restransa?

A. copilul conceput dar nenascut inca;

B. minorul sub 14 ani;

C. minorul intre 14-18 ani.

D. persoana pusa sub interdictie

ANS: C

La ce data incepe capacitatea de exercitiu restransa ?

A. la implinirea varstei de 14 ani;

B. la implinirea varstei de 16 ani;

C. la implinirea varstei de 18 ani;

D. la implinirea varstei de 21 ani

ANS: A

Cum inceteaza capacitatea de exercitiu restransa ?

A. prin decesul minorului cu varsta sub 14 ani;

B. la implinirea varstei de 18 ani;

C. la implinirea varste de 16 ani in orice situatie

D. la implinirea varstei de 14 ani

ANS: B

Cine incheie actele juridice ale minorului cu capacitate restransa de exercitiu ?

A. minorul, cu incuviintarea prealabila a parintilor, in cazul actelor de administrare

B. minorul, cand acesta face donatii

C. doar ocrotitorul legal

D. Autoritatea Tutelara, exclusive

ANS: A

Se poate renunta la capacitatea de exercitiu?

A. da, de catre majori in anumite circumstante legale;

B. da;

C. nu

D. da, de catre persoanele puse sub interdictie

ANS:C

Ce elemente intra in structura capacitatii civile?

A. capacitatea juridica;

B. numai capacitatea de folosinta;

C. numai capacitatea de exercitiu.

D. capacitatea de folosinta si capacitatea de exercitiu

ANS: D

In ce consta capacitatea de folosinta a persoanei fizice ?

A. este premisa necesara si obligatorie a capacitatii civile

B. posibilitatea persoanei de a-si exercita drepturile si de a-si asuma obligatiile
savarsind acte juridice;

C. aptitudinea generala si abstracta a omului de a dobandi drepturi si de a-si asuma obligatii
civile;.

D. aptitudinea speciala a omului de a dobandi doar drepturi

ANS: C

Dupa anularea hotararii declarative de moarte, cel declarat mort nu poate cere inapoierea
bunurilor sale de la :

A. Dobanditorul de buna credinta printr-un act cu titlu oneros

B. Dobanditorul de buna credinta printr-un act cu titlu gratuit

C. Dobanditorul de rea credinta printr-un act cu titlu oneros

D. Dobanditorul de rea credinta printr-un act cu titlu gratuit

ANS: A

Sanctiunea nerespectarii regulilor privind capacitatea de exercitiu este:

A. Nulitatea absoluta

B. Numai nulitatea absoluta;

C. Nulitatea relativa

D. Decaderea

ANS:C

VI. DREPT CIVIL. - DREPTURI REALE

Cum se dobandeste posesia ?

a)  prin intrunirea ambelor elemente constitutive;

b)  prin intrunirea elementului intentional numai de catre persoana care pretinde ca poseda;

c)  prin intrunirea elementului material numai de catre posesor;

d)  prin exercitarea elementului material de catre posesor, personal sau printr-un reprezentant al sau;

a. a+c

b. a+d

c. b+c

d. b+d

ANS: B

Cum se dovedeste posesia ?

a)  prin dovedirea elementelor sale constitutive;

b)  elementul material se dovedeste numai prin acte juridice;

c) elementul material poate fi dovedit prin orice mijloc de proba;

d)  prin prezumtii legale pentru dovedirea elementului intentional.

a. a+c

b. a+c+d

c. b+c

d. b+d

ANS: B

Prin ce se deosebeste posesia de detentia precara?

a. detentorul se comporta ca proprietar sau ca titular al altui drept real;

b. posesorul poseda pentru sine, iar detentorul poseda pentru altul;

c. ambele presupun atat elementul material cat si elementul intentional;

d. in cazul posesiei exista numai elementul animus

ANS: B

Ce caractere juridice prezinta viciul discontinuitatii ?

a) este un viciu temporar;

b)  este un viciu absolut;

c)  este un viciu relativ;

d)  se aplica, de regula, in cazul posesiei bunurilor imobile.

a. a+c

b. a+b+d

c. b+c

d. a+d

ANS: B

Care sunt efectele juridice ale posesiei?

a) creeaza o prezumtie de proprietate;

b)  posesorul de buna - credinta, dobandeste fructele lucrului asupra caruia se exercita posesia;

c)  posesia este aparata prin actiunile posesorii;

d)  in cazul bunurilor imobile, posesia exercitata in termenul si in conditiile prevazute de lege, determina dobandirea de catre posesor, prin efectul uzucapiunii, a dreptului de proprietate

asupra bunului posedat.

a. a+c

b. a+c+d

c. b+c

d. a+b+c+d

ANS: D

Care sunt subiectele dreptului de proprietate privata?

a) statul;

b) unitatile administrativ - teritoriale.

c) persoanele fizice;

d) persoanele juridice;

a. a+c

b. a+c+d

c. a+b+c+d

d. c

ANS: C

Ce este domeniul public ?

a) o totalitate de bunuri ce formeaza obiectul proprietatii publice;

b) o institutie juridica ce are titulari strict determinati prin norma constitutionala;

c) este alcatuit numai din bunurile care formeaza circuitul civil;

d) acel domeniu din care fac parte bunurile proprietate publica ce apartin statului si unitatilor administrativ - teritoriale sau totalitatea bunurilor ce formeaza obiectul dreptului de proprietate publica.

a. a+c

b. a+c+d

c. a+d

d. a

ANS: C

Ce bunuri fac parte din domeniul public ?

a) toate bunurile din patrimoniului statului si unitatilor administrativ - teritoriale;

b) bunurile expres enumerate in acest sens de lege;

c) numai bunurile destinate uzului public;

d) numai bunurile destinate interesului public.

a. a+c

b. b+c+d

c. c+d

d. b

ANS: D

Prin ce se caracterizeaza dreptul de proprietate publica?
a)apartine numai statului;

b)este inalienabil, imprescriptibil si insesizabil;

c)poate fi dobandit prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau unitatilor administrativ - teritoriale in domeniul public al acestora pentru cauza de utilitate publica; d)confera posibilitatea urmarii bunurilor proprietate publica de creditorii proprietarului lor sau de creditorii celor carora le-au fost date in administrare sau cu orice titlu.

a. a+c

b. b+c

c. a+d

d. d

ANS: B

Care sunt modalitatile juridice ale dreptului de proprietate?

a) proprietatea rezolubila;

b) conditia si sarcina;

c) proprietatea anulabila;

d) proprietatea comuna.

a. a+c+d

b. b+c+d

c. a+d

d. b+c

ANS: A

Cine poate sa faca acte materiale asupra unui bun proprietate comuna pe cote - parti
obisnuita sau temporara?

a)fiecare copartas numai cu acordul celorlalti copartasi;

b) fiecare copartas, cu conditia de a nu stanjeni folosinta bunului de catre ceilalti copartasi;

c) fiecare copartas, cu conditia de a nu schimba destinatia bunului sau modul de folosire;

d) fiecare copartas cu acordul majoritatii copartasilor.

a. b+c

b. b+c+d

c. a+d

d. d

ANS.A

Cum inceteaza coproprietatea obisnuita sau temporara?

a)  in cazul in care toate cotele - parti din dreptul de proprietate sunt dobandite, prin acte juridice sau prin uzucapiune, de unul dintre copartasi sau de o terta persoana;

b) prin pieirea totala a bunului;

c)   prin expropriere;

d)  prin imparteala sau partaj.

a. b+c

b. a+b+c+d

c. a+d

d. d

ANS: B

Care sunt asemanarile intre proprietatea comuna pe cote - parti si proprietatea in
devalmasie?

a) pentru toate actele care se incheie cu privire la bunurile comune se aplica regula unanimitatii;

b) ambele sunt forme ale dreptului de proprietate comuna;

c)  fiecare coproprietar poate sa dispuna asupra cotei - parti care i se cuvine din bunurile comune;

d) ambele forme de proprietate comuna se pot dobandi si ca efect al deschiderii unei succesiuni.

a. b

b. a+b+c+d

c. a+d

d. d

ANS: A

Care sunt solutiile pe care le poate adopta instanta de judecata in cazul actiunii in
revendicare imobiliara?

a) actiunea va fi admisa daca reclamantul are titlu de proprietate, cu data posterioara posesiei paratului;

b) actiunea va fi admisa daca reclamantul are titlu de proprietate, cu conditia ca titlul sa emane de la un tert si data titlului sa fie anterioara posesiei paratului;

c) actiunea va fi respinsa daca numai paratul are titlu de proprietate;

d)  actiunea va fi admisa in toate cazurile in care reclamantul are titlu de proprietate indifferent de data acestuia.

a. a+b

b. b+cc. a+d

d. d

ANS: B

in ce cazuri se poate intenta actiunea in revendicare mobiliara?

a) revendicarea bunului mobil de la un posesor de rea - credinta;

b) revendicarea bunului mobil de la un tert dobanditor, posesor de buna - credinta;

c) revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la tertul dobanditor de buna - credinta;

d)  revendicarea bunului mobil pierdut sau furat de la tertul de buna - credinta care l~a dobandit in anumite conditii.

a.a+b+c+d

b. b+c+d

c. a+d

d. d

ANS: A

Care sunt efectele pe care le produce admiterea actiunii in revendicare ?

a)  posesorul este obligat sa restituie bunul adevaratului proprietar, indiferent daca este sau nu grevat cu sarcini;

b)  posesorul este obligat sa restituie bunul adevaratului proprietar liber de orice sarcini;

c)  posesorul este obligat sa restituie, la alegerea sa, bunul in natura sau prin echivalent avand in vedere valoarea bunului;

d)  posesorul este obligat sa restituie bunul in natura, iar atunci cand acest lucru nu mai este posibil, restituirea se face prin echivalent, avand in vedere valoarea

a. a+b+c+d

b. b+c+d

c. b+d

d. d

ANS: C

Care sunt cheltuielile pe care le poate pretinde posesorul de la adevaratul proprietar in cazul
admiterii actiunii in revendicare?

a)  toate cheltuielile pe care Ie-a facut cu bunul;

b)  numai cheltuielile facute pentru conservarea bunului;

c)  cheltuielile necesare, precum si cheltuielile utile in masura sporului de valoare adus bunului;

d)  numai cheltuielile voluptuarii.

a. a+b+c+d

b.  b+c+d

c. c
d. d

ANS: C

Ce fel de actiune este actiunea in revendicare ?

a)  actiune negatorie;

b)  actiune petitorie;

c)  actiune posesorie;

d)  actiune confesorie.

a.  a+b+c+d

b. b+c+d

c.  c

d. b

ANS: D

Care sunt limitele obligatiei de restituire a fructelor produse de un bun de catre posesorul
parat in cazul admiterii actiunii in revendicare ?

a)  posesorul are dreptul sa retina fructele percepute pana la data introducerii actiunii in revendicare, daca este de buna - credinta;

b)  posesorul este indreptatit sa retina fructele percepute si dupa data introducerii actiunii in revendicare;

c)  posesorul este obligat sa restituie toate fructele, percepute sau nepercepute, daca este de rea-credinta;

d)  posesorul este obligat sa restituie toate fructele, percepute sau nepercepute, indiferent daca este de buna sau de rea-credinta.

a. a+b+c+d

b. b+c+d

c. a+c

d. a+b

ANS: C

Care sunt conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca in cazul uzucapiunii de 10 pana la 20
de ani buna - credinta a posesorului?

a)  trebuie sa existe la momentul dobandirii posesiei bunului imobil;

b) trebuie sa existe pe toata durata posesiei;

c)  trebuie sa fie dovedita de cel care o invoca;

d)  trebuie sa fie dovedita numai de proprietarul bunului.

a. a+b+c+d

b. b+c+d

c. a+c

d. a

ANS: D

in ce conditii poate opera jonctiunea posesiilor?

a)  se pot uni doar doua sau mai multe posesii utile;

b)  poate fi invocata si in cazul in care posesiei actuale i se adauga detentia precara;

c)  persoana care invoca jonctiunea posesiilor, posesorul actual, trebuie sa fie un succesor in drepturi al posesorului precedent;

d)  poate fi invocata indiferent de calitatea persoanei (posesor sau detentor precar).

a. a+b+c+d

b. b+c+d

c. a+c

d. a

ANS:C

Cum se calculeaza termenul uzucapiunii?

a) ziua in care incepe prescriptia nu intra in calcul;

b) ziua in care incepe prescriptia intra in calcul;

c) ziua se socoteste de 24 de ore, incepe la ora zero si se sfarseste la miezul noptii urmatoare;

d) prescriptia se socoteste incheiata la implinirea ultimei zile a termenului.

a. a+b+c+d

b. a+c+d

c. a+c

d. a

ANS: B

Ce conditii se cer indeplinite pentru uzucapiunea de 10 pana la 20 de ani?

a)  posesia sa se intemeieze pe un just titlu;

b)  posesia sa fie de buna - credinta;

c)  posesia sa se exercite neintrerupt, de la 10 pana la 20 de ani, dupa distinctiile cuprinse in Codul civil;

d)  cel ce o invoca poate fi atat posesorul cat si detentorul precar al bunului.

a. a+b+c+d

b. a+b+c

c. a+c

d. a

ANS: B

Ce conditii trebuie sa indeplineasca justul titlu, in materia uzucapiunii de 10 pana la 20 de ani

a) trebuie sa emane de la adevaratul proprietar sau un succesor in drepturi al acestuia;

b) nu poate fi un titlu putativ;

c)  trebuie sa aiba data certa;

d) trebuie sa fie numai un act juridic incheiat in forma autentica.

a. a+b+c+d

b. b+c

c. a+c

d. a

ANS: B

DREPT PENAL- PARTEA GENERALA

Care sunt trasaturile esentiale ale infractiunii ?

a. latura obiectiva si latura subiectiva

b. vinovatia, raspunderea penala si pedeapsa

c. fapta care prezinta pericol social savarsita cu vinovatie si prevazuta de legea
penala

d. fapta prevazuta de legea penala, nejustificata si imputabila unei persoane

ANS: C

Ce se intelege prin fapta care prezinta pericol social, in intelesul legii penale ?

a. o actiune sau o inactiune prin care se aduce atingere uneia din valorile
aratate in art. 1 Cp.

b. orice actiune sau inactiune prin care se aduce atingere uneia din valorile

aratate in art. 1 Cp. si pentru sanctionarea carora este necesara aplicarea unei pedepse

c. orice actiune prin care se aduce atingere uneia din valorile mentionate in art.1 Cp. si
pentru sanctionarea careia este necesara aplicarea unei pedepse

d. orice actiune prin care se aduce atingere uneia din valorile mentionate in Constitutia Romaniei

ANS:B

Cine evalueaza concret gradul de pericol social al unei infractiuni?

a. instanta de judecata atunci cand solutioneaza cauza penala

b. legiuitorul, atunci cand a incriminat-o in legea penala

c. administratia locului de detinere, atunci cand cel condamnat este liberat
conditionat

d. participantii in procesul penal

ANS: A

Unde sunt prevazute faptele care constituie infractiuni si pedepsele ce se aplica
infractorilor ?

a. in legi penale si hotarari ale guvernului

b. in legi speciale, hotarari ale guvernului si decrete ale presedintelui Romaniei

c. numai in legi penale

d. in hotarari ale Presedintiei

ANS:C

Care sunt factorii care compun vinovatia ?

a. factorul intelectiv sub forma prevederii sau a posibilitatii prevederii de
catre subiect a urmarilor socialmente periculoase

b. factorul volitiv care consta in vointa subiectului de a savarsi fapta si de a produce in
realitate urmarile socialmente periculoase

c. factorul intelectiv si factorul volitiv

d. factorul volitiv si dolul

ANS: C

6) Cand exista vinovatie in cazul unei actiuni sau inactiuni care prezinta pericol social

a. cand actiunea sau inactiunea care prezinta pericol social este savarsita numai cu
intentie

b. cand actiunea sau inactiunea care prezinta pericol social este savarsita cu intentie sau
din culpa

c. cand actiunea sau inactiunea care prezinta pericol social este savarsita cu intentie directa si praeterintentie

d. cand actiune sau inactiune care prezinta pericol social este savarsita numai cu intentie calificata prin scop

ANS:B

Cand exista intentie directa ca forma a vinovatiei ?

a. in cazul in care faptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-1 accepta, socotind fara temei, ca el nu se va produce

b. in cazul in care faptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-1 urmareste, accepta producerea lui

c. in cazul in care faptuitorul, prevede rezultatul faptei sale, doreste si urmareste producerea lui, prin savarsirea acelei fapte

d. in cazul in care faptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-1 accepta si nu-1 urmareste

ANS:C

Cand exista intentie indirecta ca forma a vinovatiei ?

a. in cazul in care faptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-1 urmareste, accepta producerea lui

b. in cazul in care faptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu-1 accepta, socotind fara temei ca el nu se va produce

c. in cazul in care nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l prevada

d. in cazul in care faptuitorul prevede rezultatul faptei sale, si desi nu-l urmareste, socoteste, fara temei, ca el nu se va produce

ANS: A

Cand exista culpa cu prevedere ca forma a vinovatiei ?

a. in cazul in care faptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-1 urmareste accepta producerea lui

b. in cazul in care faptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale desi trebuia si putea sa-l prevada

c. in cazul in care faptuitorul prevede rezultatul faptei sale si accepta producerea lui

d. in cazul in care faptuitorul prevede rezultatul faptei sale, nu urmareste producerea lui
si crede fara temei, ca acest rezultat nu se va produce

ANS:D

Cand exista culpa simpla sau greseala ca forma a vinovatiei ?

a. in cazul in care faptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale si nici nu putea sa-l
prevada

b. in cazul in care faptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmareste
accepta producerea lui

c. in cazul in care faptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l
prevada

d. in cazul in care faptuitorul prevede rezultatul faptei sale si, desi nu-l urmareste, socoteste fara temei ca el nu se va produce

ANS: C

In care situatii exista praeterintentia ca forma a vinovatiei ?

a. situatia in care faptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale desi trebuia si putea
sa-l prevada

b. situatia in care faptuitorul prevede rezultatul faptei sale si desi nu-l urmareste,
accepta producerea lui

c. situatia in care faptuitorul doreste si accepta producerea unor urmari periculoase,
insa in realitate se produc din culpa urmari mai grave (pe care fie ca Ie-a prevazut, dar a
socotit fara temei ca nu se vor produce ori nu Ie-a prevazut, desi putea si trebuia sa le
prevada)

d. nu prevede rezultatul faptei sale, desi trebuia si putea sa-l prevada

ANS:C

Cand o infractiune are un continut agravat sau calificat ?

a.  cand cuprinde numai conditiile pentru existenta ei in forma tipica

b. cand este savarsita de un infractor recidivist

c. cand pe langa conditiile necesare pentru existenta ei in configuratia tipica,
cuprinde si alte circumstante de agravare

d. cand subiectul activ este calificat

ANS:C

Ce este obiectul juridic al unei infractiuni ?

a. bunul sustras sau distrus prin savarsirea faptei

b. obiectivul urmarit de infractor prin savarsirea faptei

c. relatiile sociale vatamate sau periclitate prin savarsirea faptei

d. persoana impotriva careia este indreptata actiunea sau inactiunea

ANS:C

Care sunt conditiile pentru ca o persoana fizica sa fie subiect activ al unei
infractiuni ?

a. sa aiba varsta minima ceruta de lege, sa fie responsabila si sa aiba posibilitatea de a
decide libera si neconstransa asupra savarsirii infractiunii

b. sa aiba libertate de vointa si actiune si sa fie responsabila din punct de vedere penal

c. sa aiba varsta minima ceruta de lege si sa fie responsabila din punct de vedere penal

d. persoana fizica sa fie circumstantiala de text

ANS: A

Cine este subiect pasiv general al unei infractiuni ?

a. statul

b. persoana fizica sau juridica care a suferit raul produs prin infractiune

c. numai persoana juridica care a suferit un rau produs prin infractiune

d. numai persoana fizica care a suferit un rau produs prin infractiune

ANS: A

Ce cuprinde latura obiectiva a infractiunii ?

a. elementul material, urmarea imediata si raportul de cauzalitate

b. elementul material, vinovatia si raportul de cauzalitate

c. actiunea sau inactiunea, urmarea imediata si vinovatia

d. termenii infractiunii si raportul cauzal complex

ANS: A

In ce se materializeaza urmarea imediata ce se produce prin savarsirea unei
infractiuni ?

a. numai intr-un rezultat vatamator ori pagubitor

b. fie intr-un rezultat, fie intr-o stare de pericol

c. in consecintele subsecvente ale infractiunii

d. printr-o consecinta vizibila

ANS:B

in cazul caror infractiuni se pune problema dovedirii raportului de cauzalitate
in dreptul penal?

a. infractiunile formale

b. infractiunile formale de atitudine

c. infractiunile formale de atitudine si infractiunile de rezultat

d. infractiunile de rezultat

ANS: D

Ce se intelege prin mobilul unei infractiuni ?

a. finalitatea urmarita de faptuitor prin savarsirea infractiunii

b. acel sentiment ori impuls (dorinta, tendinta, pasiune) care conduce la nasterea in
mintea faptuitorului a ideii savarsirii unei infractiuni

c. atitudinea psihica a faptuitorului ce precede si Insoteste fapta penala si urmarile ei

d. valorile sociale pe care normele penale de incriminare le ocrotesc

ANS: B

Ce desemneaza scopul savarsirii unei infractiuni ?

a. acel sentiment (dorinta, tendinta, pasiune) ce conduce la nasterea in mintea
faptuitorului a ideii savarsirii unei anumite infractiuni

b. finalitatea urmarita prin savarsirea faptei penale

c. atitudinea psihica a faptuitorului ce precede si Insoteste fapta penala infractionala si
urmarile ei

d. valorile sociale pe care normele penale de incriminare le ocrotesc

ANS: B

Ce cuprinde perioada externa a savarsirii unei infractiuni intentionate ?

a. faza actelor de pregatire, faza actelor de executare si faza urmarilor

b. faza actelor de pregatire, faza tentativei, faza actelor de executare si faza urmarilor

c. faza actelor de pregatire, faza tentativei si faza infractiunii fapt consumat

d. faza tentativei si faza infractiunii fapt consumat si faza urmarilor

ANS: A

Care este teza adoptata de Codul penal roman, in legatura cu regimul actelor
preparatorii ?

a. teza incriminarii actelor preparatorii

b. teza incriminarii partiale a unor acte preparatorii

c. teza incriminarii doar a unor acte preparatorii

d. teza neincriminarii actelor preparatorii

ANS:D

Cand exista tentativa perfecta ?

a. atunci cand faptuitorul incepe executarea elementului material al laturii obiective a
infractiunii, insa pe parcursul desfasurarii executarea este intrerupta si nu poate fi dusa
pana la capat

b. atunci cand faptuitorul executa in intregime elementul material al laturii obiective a
infractiunii si cu toate acestea rezultatul urmarit nu se produce

c. atunci cand faptuitorul dispune de toate conditiile necesare sub aspectul
mijloacelor ce vor fi folosite si al obiectului material al infractiunii pentru ca
infractiunea proiectata sa se consume, totusi aceasta nu se consuma datorita
modului defectuos in care au fost folosite mijloacele de catre faptuitor sau altor
cauze

d. atunci cand faptuitorul dispune de toate conditiile necesare sub aspectul mijloacelor
ce vor fi folosite si al obiectului material al infractiunii pentru ca infractiunea proiectata
sa se consume, totusi aceasta nu se consuma datorita modului absurd de concepere a
infractiunii

ANS:B

Cand exista tentativa imperfecta ?

a. atunci cand faptuitorul executa in intregime elementul material al laturii obiective a
infractiunii si cu toate acestea rezultatul urmarit nu se produce

b. atunci cand faptuitorul desi dispune de toate conditiile necesare sub aspectul
mijloacelor ce vor fi folosite si al obiectului material pentru ca infractiunea
proiectata sa se consume, totusi infractiunea nu se consuma, datorita modului
defectuos in care au fost folosite mijloacele de catre faptuitor sau altor cauze

c.  atunci cand faptuitorul incepe executarea elementului material al laturii obiective a
infractiunii, insa pe parcursul desfasurarii executarea este intrerupta si nu poate fi dusa
pana la capat

d. atunci cand faptuitorul executa in intregime elementul material al laturii obiective a
infractiunii si cu toate acestea rezultatul urmarit nu se produce datorita modului gresit de
concepere

ANS:C

Cand exista tentativa improprie ?

a. atunci cand prin natura lui, mijlocul folosit este apt sa produca rezultatul, dar in
cazul concret in raport de conditiile existente s-a dovedit a fi insuficient sau
defectuos, sau in situatia cand obiectul material lipsea in mod accidental din locul unde
faptuitorul credea ca se afla

b. atunci cand mijlocul folosit pentru savarsirea infractiunii, prin natura lui, nu era apt
in nici o imprejurare sa produca rezultatul urmarit de faptuitor

c. atunci cand infractiunea proiectata nu se consuma datorita caracterului inapt de a
produce rezultatul, al mijloacelor folosite de faptuitor, ori datorita faptului ca obiectul material lipsea din locul unde credea acesta ca se afla

d. atunci cand faptuitorul executa in intregime elementul material al laturii obiective a

infractiunii si cu toate acestea rezultatul urmarit nu se produce datorita modului gresit de

concepere

ANS: C

Cand exista tentativa relativ improprie ?

a. atunci cand faptuitorul dispune de toate conditiile necesare sub aspectul
mijloacelor ce vor fi folosite si al obiectului material al infractiunii pentru ca acesta sa se
consume, si totusi infractiunea nu se consuma datorita modului defectuos in care au fost
folosite mijloacele de catre faptuitor sau altor cauze

b. atunci cand prin natura lui mijlocul folosit de faptuitor pentru savarsirea
infractiunii este apt sa produca rezultatul, dar in cazul concret, in raport de
conditiile existente, s-a dovedit a fi insuficient sau defectuos, ori in situatia cand obiectul
material al infractiunii lipsea in mod accidental din locul unde acesta stia ca se afla

c. atunci cand imposibilitatea de consumare a infractiunii este datorata mijlocului folosit
care prin natura lui nu era apt in nici o imprejurare sa produca rezultatul urmarit de
faptuitor

d. atunci cand imposibilitatea de consumare a infractiunii este datorata modului
absurd de concepere a infractiunii

ANS:B

Cand exista tentativa absolut improprie ?

a. atunci cand mijlocul folosit prin natura lui nu era apt in nici o imprejurare sa produca
rezultatul urmarit de faptuitor

b. atunci cand prin natura lui, mijlocul folosit este apt sa produca rezultatul, dar in
cazul concret, in raport de conditiile existente, s-a dovedit a fi insuficient sau defectuos,
sau in situatia cand obiectul material lipsea in mod accidental din locul unde faptuitorul
credea ca se afla

c. atunci cand faptuitorul executa in intregime elementul material al laturii obiective a
infractiunii si cu toate acestea rezultatul urmarit nu se produce

d. atunci cand prin natura lui, mijlocul folosit este apt sa produca rezultatul, dar in cazul
concret in raport de conditiile existente s-a dovedit a fi insuficient sau

defectuos, sau in situatia cand obiectul material lipsea in mod accidental din locul unde faptuitorul credea ca se afla

ANS: A

La care infractiuni tentativa nu este posibila ?

a. la infractiunile savarsite cu intentie indirecta

b. la infractiunile continuate

c. la infractiunile complexe

d. la infractiunile savarsite din culpa

ANS: D

Cand nu se pedepseste tentativa ?

a. numai atunci cand faptuitorul s-a desistat de la savarsirea faptei pusa in executare,
mai inainte ca organul de urmarire penala sa o descopere

b. atunci cand faptuitorul a impiedicat mai inainte de descoperirea faptei producerea
rezultatului

c.  atunci cand faptuitorul s-a impacat cu persoana vatamata

d.  atunci cand faptuitorul fie ca s-a desistat fie ca a impiedicat producerea rezultatului
mai inainte de descoperirea faptei

ANS:D

Care fapta nu prezinta gradul de pericol social al unei infractiuni ?

a.  fapta prin care se aduce o atingere minima valorii sociale impotriva careia a fost
indreptata

b.  fapta savarsita care este in mod vadit lipsita de importanta

c.  fapta este lipsita in mod vadit de importanta pentru ca a produs un prejudiciu redus

d.  fapta savarsita prin care se produce o atingere minima valorii sociale impotriva
careia a fost indreptata, este lipsita in mod vadit de importanta iar prin continutul ei
concret este lipsita de pericol social

ANS: D

Care sunt sanctiunile cu caracter administrativ prevazute de legea penala ?

a.  mustrarea, mustrarea cu avertisment si amenda

b.  observarea, mustrarea, amenda

c.  munca in folosul comunitatii, mustrarea cu avertisment si amenda

d.  mustrarea, mustrarea cu avertisment, munca in folosul comunitatii

ANS: A

Care sunt formele unitatii naturale de infractiune ?

a.  infractiunea simpla, infractiunea continuata si infractiunea deviata

b. infractiunea simpla, infractiunea continuata si infractiunea continua

c. infractiunea simpla, infractiunea complexa si infractiunea deviata

d.  infractiunea simpla, infractiunea continua si infractiunea deviata

ANS:D

Care este data savarsirii unei infractiuni continue ?

a. momentul cand se comite actiunea/inactiunea care dureaza suficient pentru a avea o
semnificatie penala

b. momentul in care s-a produs rezultatul

c. momentul la care a incetat actiunea/inactiunea infractionala

d. momentul cand autorul faptei a inceput realizarea elementului material al infractiunii

ANS: C

Cand se epuizeaza o infractiune continua ?

a. in momentul incetarii actiunii/inactiunii infractionale

b. in momentul producerii rezultatului

c. coincide cu momentul consumarii infractiunii

d. coincide cu momentul savarsirii infractiunii

ANS: A

Care este momentul in raport cu care se aplica beneficiul gratierii in cazul
savarsirii unei infractiuni continue ?

a. momentul epuizarii activitatii infractionale

b. momentul consumarii infractiunii

c. momentul producerii rezultatului

d. momentul descoperirii infractiunii

ANS: A

Care sunt formele unitatii legale de infractiune ?

a. infractiunea simpla, infractiunea continua si infractiunea deviata

b. infractiunea complexa, infractiunea continua, infractiunea progresiva si
infractiunea de obicei

c. infractiunea complexa, infractiunea continua, infractiunea progresiva

d. infractiunea complexa, infractiunea continuata, infractiunea progresiva si
infractiunea de obicei

ANS:D

Cand o infractiune este continuata ?

a. atunci cand o persoana savarseste la diferite intervale de timp, dar in realizarea aceleiasi
rezolutii actiuni sau inactiuni care prezinta fiecare in parte continutul aceleiasi infractiuni

b. atunci cand o persoana savarseste la diferite intervale de timp actiuni sau inactiuni care
prezinta fiecare in parte continutul unei infractiuni, inainte de a fi fost condamnata definitiv
pentru vreuna din ele

c. atunci cand actiunea/inactiunea ce formeaza elementul material al laturii obiective se
prelungeste in timp, in chip natural, chiar dupa momentul consumarii

d. atunci cand o persoana savarseste la diferite intervale de timp actiuni sau inactiuni care
prezinta fiecare in parte continutul unor infractiuni de aceeasi natura

ANS: A

Care este data la care se considera savarsita infractiunea continuata ?

a. aceea a comiterii primei actiuni sau inactiuni

b. aceea a efectuarii celei de a doua actiuni sau inactiuni din componenta infractiunii
continuate

c. data cand s-a produs rezultatul ultimei actiuni ori inactiuni

d. aceea a comiterii ultimei actiuni sau inactiuni din componenta infractiunii
continuate

ANS:D

Care este momentul in raport cu care se aplica beneficiul amnistiei in cazul
savarsirii unei infractiuni continuate ?

a. momentul consumarii infractiunii

b. momentul producerii rezultatului

c. data comiterii ultimei actiuni sau inactiuni

d. data ramanerii definitive a unei hotarari de condamnare

ANS:C

Cand o infractiune este complexa ?

a. cand in continutul sau intra ca element constitutiv sau ca circumstanta agravanta o
actiune sau inactiune care constituie ea insasi o fapta prevazuta de legea penala

b. numai atunci cand in continutul sau intra ca element constitutiv o actiune sau
inactiune care constituie prin ea insasi o fapta prevazuta de legea penala

c. cand elementul material al laturii obiective se repeta de mai multe ori in aceeasi
imprejurare

d, atunci cand o persoana savarseste la diferite intervale de timp actiuni sau inactiuni
care prezinta fiecare in parte continutul unor infractiuni diferite

ANS: A

Care sunt formele pluralitatii de infractiuni ?

a.  participatia penala, concursul de infractiuni si recidiva

b.  concursul de infractiuni, recidiva si pluralitatea naturala

c.  concursul de infractiuni, recidiva si pluralitatea intermediara

d.  pluralitatea intermediara, concursul de legi penale, recidiva

ANS:C

Cand exista concurs de infractiuni ?

a.  numai atunci cand doua sau mai multe infractiuni au fost savarsite printr-o unica
actiune, de aceeasi persoana

b.  atunci cand doua sau mai multe infractiuni au fost savarsite de aceeasi persoana
printr-o unica manifestare sau prin actiuni sau inactiuni distincte, inainte de a fi
condamnata definitiv pentru vreuna dintre ele

c.  numai atunci cand doua sau mai multe infractiuni au fost savarsite prin actiuni sau
inactiuni distincte de aceeasi persoana, inainte de a fi condamnata definitiv pentru
vreuna din ele

d.  numai atunci cand doua sau mai multe infractiuni au fost savarsite printr-o unica
actiune de doua sau mai multe persoane

ANS:B

Cand exista concurs real de infractiuni ?

a. atunci cand o actiune sau o inactiune savarsita de aceeasi persoana, datorita
imprejurarilor in care a avut loc si urmarilor pe care Ie-a produs, intruneste
elementele constitutive ale aceleiasi infractiuni

b. atunci cand o actiune sau o inactiune savarsita de aceeasi persoana, datorita
imprejurarilor in care a avut loc si urmarilor pe care Ie-a produs, intruneste
elementele constitutive ale unor infractiuni diferite

c. atunci cand mai multe infractiuni au fost savarsite de aceeasi persoana prin tot
atatea actiuni ori inactiuni distincte inainte de a fi fost condamnata definitiv
pentru vreuna din ele

d. atunci cand numai o actiune savarsita de aceeasi persoana datorita imprejurarilor
in care a avut loc si urmarilor pe care Ie-a produs, intruneste elementele
constitutive ale aceleiasi infractiuni

ANS:C

Cand exista concurs ideal de infractiuni ?

a. atunci cand o actiune sau inactiune savarsita de aceeasi persoana, datorita
imprejurarilor in care a avut loc si urmarilor pe care Ie-a produs intruneste elementele
constitutive a mai multor infractiuni

b. atunci cand mai multe infractiuni au fost savarsite de aceeasi persoana, inainte de a fi
condamnata definitiv pentru vreuna din ele

c. atunci cand o actiune sau inactiune savarsita de aceeasi persoana, datorita
imprejurarilor in care a avut loc si urmarilor pe care Ie-a produs, intruneste elementele constitutive ale aceleiasi infractiuni

d. atunci cand o actiune savarsita de aceeasi persoana datorita imprejurarilor in care a

avut loc si urmarilor pe care Ie-a produs, intruneste elementele constitutive a mai multor

infractiuni

ANS: A

Cand exista recidiva postcondamnatorie ?

a. atunci cand dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare la pedeapsa
amenzii sau inchisorii mai mare de sase luni, cel condamnat savarseste din nou o
infractiune cu intentie, inainte de inceperea executarii pedepsei, in timpul executarii
acesteia, sau in stare de evadare, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru a doua infractiune
este inchisoarea mai mare de un an

b. atunci cand dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare la pedeapsa
inchisorii mai mare de sase luni, cel condamnat savarseste din nou o infractiune cu
intentie, inainte de inceperea executarii pedepsei, in timpul executarii acesteia, sau in
stare de evadare, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru a doua infractiune este
inchisoarea mai mare de un an

c. atunci cand dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare la pedeapsa
inchisorii mai mare de un an, cel condamnat savarseste din nou o infractiune cu intentie,
inainte de inceperea executarii pedepsei, in timpul executarii acesteia, sau in stare de
evadare, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru a doua infractiune este inchisoarea mai
mare de sase luni

d. atunci cand dupa ramanerea definitiva a unei hotarari de condamnare la pedeapsa
inchisorii mai mica de sase luni, cel condamnat savarseste din nou o infractiune din
culpa, inainte de inceperea executarii pedepsei, in timpul executarii acesteia, sau in stare
de evadare, iar pedeapsa prevazuta de lege pentru a doua infractiune este inchisoarea mai
mare de un an

ANS:B

Exista recidiva daca o persoana a fost condamnata la pedeapsa inchisorii mai
mare de sase luni pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, dar cu
suspendarea conditionata a executarii, iar in termenul de incercare savarseste o
infractiune intentionata pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii mai mare de
un an ?

a. nu exista stare de recidiva

b. exista recidiva postcondamnatorie

c. exista recidiva postexecutorie

d. exista pluralitate intermediara

ANS:B

Exista recidiva in cazul in care dupa condamnarea definitiva la detentiunea pe
viata, inainte de inceperea executarii pedepsei, in timpul executarii ori in stare de
evadare, cel condamnat savarseste din nou o infractiune cu intentie, pentru care
legea prevede o pedeapsa cu inchisoarea mai mare de un an sau detentiunea pe
viata ?

a. nu exista recidiva, deoarece a fost condamnat la pedeapsa maxima

b. exista recidiva postcondamnatorie

c. legea nu prevede o asemenea situatie

d. exista concurs de infractiuni

ANS:B

Care sunt conditiile pentru a exista primul termen al recidivei
postcondamnatorii ?

a.  sa existe o hotarare de condamnare pentru savarsirea unei infractiuni intentionate la
pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni sau detentiunea pe viata

b.  sa existe o hotarare de condamnare definitiva pentru savarsirea unei infractiuni
intentionate la pedeapsa inchisorii de cel putin 6 luni sau detentiunea pe viata

c. sa existe o hotarare de condamnare definitiva pentru savarsirea unei infractiuni
intentionate, la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni sau detentiunea pe viata

d.  sa existe o hotarare de condamnare pentru savarsirea unei infractiuni, savarsita din
culpa la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni sau detentiunea pe viata

ANS: C

Cand exista recidiva postexecutorie ?

a. dupa executarea unei pedepse cu inchisoarea mai mare de 6 luni, cel condamnat
savarseste din nou o infractiune cu intentie pentru care legea prevede pedeapsa
inchisorii mai mare de un an

b. dupa executarea unei pedepse cu inchisoarea mai mare de 6 luni, cel condamnat
savarseste din nou o infractiune cu intentie, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii
mai mare de 3 luni

c. dupa executarea unei pedepse cu inchisoarea mai mare de 6 luni, cel condamnat
savarseste din nou o infractiune cu intentie, pentru care legea prevede pedeapsa inchisorii
mai mare de 6 luni

d. sa existe o hotarare de condamnare pentru savarsirea unei infractiuni savarsite in
timpul minoritatii la pedeapsa inchisorii mai mare de 6 luni sau detentiunea pe
viata

ANS: A

Ce se va retine de catre instanta daca in privinta primului termen al recidivei
mari postexecutorii, constand in executarea unei pedepse cu inchisoarea mai mare
de 6 luni pentru savarsirea unei infractiuni intentionate, s-a implinit termenul de
reabilitare ?

a. ca aceasta condamnare nu mai poate constitui primul termen al recidivei

b. ca aceasta condamnare poate constitui primul termen al recidivei
postcondamnatorii

c. referitor la aceasta condamnare problema este controversata in literatura juridica de
specialitate

d. ca aceasta condamnare poate constitui primul termen al pluralitatii intermediare
de infractiuni

ANS: A

Din ce este compus primul termen in cazul micii recidive postcondamnatorie?

a. din trei condamnari la pedeapsa inchisorii de pana la un an, pentru savarsirea unor
infractiuni intentionate

b. din trei condamnari ramase definitive la pedeapsa inchisorii de pana la sase luni,
pentru savarsirea unor infractiuni intentionate

c. din trei condamnari la pedeapsa inchisorii de pana la sase luni, pentru savarsirea unor

infractiuni intentionate

d. din trei condamnari ramase definitive la pedeapsa inchisorii de pana la sase luni,

pentru savarsirea unei infractiuni savarsite din culpa

ANS:B

Care este temeiul raspunderii penale ?

a. savarsirea unei infractiuni

b. savarsirea unei fapte prevazute de legea penala

c. numai gradul de pericol social al unei fapte

d. existenta vinovatiei

ANS: A

Carei forme de participatie ii este specifica contributia directa si nemijlocita la
savarsirea faptei prevazuta de legea penala ?

a. instigatorului

b. coautorilor

c. complicelui

d.  faptuitorului

ANS:B

Ce forma de participatie se va retine in cazul persoanei care promite inainte de
savarsirea infractiunii ca va tainui bunurile provenite din aceasta, dar dupa
savarsirea ei, nu-si mai tine promisiunea ?

a. tainuitor

b. nu are semnificatie penala

c. o fapta lipsita de pericol social

d. complicitate

ANS:D

Ce se va retine in cazul faptei persoanei care inainte de savarsirea infractiunii,
promite faptuitorului ca il va favoriza ?

a. infractiunea defavorizare a infractorului

b. nu are semnificatie penala

c. tainuitor

d. complicitate

ANS:D

Care sunt conditiile atacului in cazul legitimei aparari ?

a. material, direct, imediat, injust, indreptat impotriva celui atacat, a altuia si care pune
in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc

b. material, direct, imediat si injust

c. material, direct si injust

d. material, direct, proportional, imediat

ANS:B

impotriva cui trebuie sa fie indreptat atacul in cazul legitimei aparari ?
a. celui care se apara, altei persoane sau impotriva unui interes obstesc

b. celui care se apara sau altei persoane, unui interes obstesc sau unui bun important

c. celui care se apara sau altei persoane

d. celui care se apara, altei persoane sau impotriva unui bun important

ANS: A

Cine este in pericol si cum trebuie sa fie pericolul in cazul legitimei aparari ?

a. persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc

b. este pusa in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat, bunurile acestuia

c. este pusa in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat, bunurile acestuia ori
interesul obstesc

d. este pusa in pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul obstesc

ANS: D

Va beneficia de legitima aparare persoana care dupa dezarmarea agresorului
continua riposta lovind victima cu cutitul cauzandu-i moartea?

a. va beneficia de legitima aparare, in conditiile prevazute de art. 44 alin. 2 Cp.

b. nu va beneficia de dispozitiile art. 44 C.pen., ci se va putea pune in discutie,
aplicarea circumstantei legale atenuante a provocarii

c. va beneficia de legitima aparare, in conditiile prevazute de art. 44 alin. 3 Cp.

d. va beneficia de legitima aparare, in conditiile prevazute de art. 44 alin. 1 Cp.

ANS: B

imprejurarea mai grava pe care infractorul nu a cunoscut-o in momentul
savarsii faptei poate constitui o circumstanta agravanta ?

a. ramane la aprecierea instantei daca s-o socoteasca o circumstanta agravanta

b. poate constitui o circumstanta agravanta

c. nu poate constitui o circumstanta agravanta

d. poate constitui primul termen al recidivei

ANS:C

in cazul participatiei penale, circumstantele personale ale unuia dintre
participanti se rasfrang asupra celorlalti participanti ?

a. se rasfrang asupra celorlalti participanti

b. se rasfrang numai in masura in care au fost cunoscute de toti participantii

c. nu se rasfrang asupra celorlalti participanti

d. se rasfrang asupra tuturor participantilor chiar daca nu au stiut de circumstantele
personale ale unui participant

ANS:C

in cazul participatiei penale, circumstantele reale se rasfrang asupra tuturor
participantilor ?

a. nu se rasfrang asupra tuturor participantilor

b. se rasfrang asupra tuturor participantilor

c. se rasfrang asupra participantilor chiar daca acestia nu le-au cunoscut sau nu le-au
prevazut

d. se rasfrang asupra participantilor numai in masura in care acestia le-au cunoscut sau
le-au prevazut

ANS:D

Cand cel condamnat la o pedeapsa de 8 ani inchisoare pentru o infractiune
intentionata poate fi liberat conditionat?

a. dupa ce a executat fractia din pedeapsa prevazuta de lege

b. dupa ce a executat partea din pedeapsa aratata de lege, a fost staruitor in munca,
disciplinat si a dat dovezi temeinice de indreptare, tinandu-se seama si de
antecedentele sale penale

c. dupa ce comisia de propuneri a analizat indeplinirea tuturor conditiilor

d. in cazul in care este recidivist, numai dupa executarea integrala a pedepsei

ANS:B

Care din sanctiunile mai jos mentionate sunt sanctiuni de drept penal ?

a. pedepsele, masurile educative si masurile de siguranta

b. numai pedepsele si masurile educative

c. pedepsele, masurile educative, masurile de siguranta si sanctiunile disciplinare

d. pedepsele, masurile educative, masurile de siguranta si sanctiunile
contraventionale

ANS: A

Din ce se compune termenul de incercare in cazul in care pedeapsa a carei
executare a fost suspendata este inchisoarea ?

a. cuantumul pedepsei aplicate la care se adauga un interval de timp de un an

b. cuantumul pedepsei aplicate la care se adauga un interval egal cu jumatatea din
pedeapsa aplicata

c. cuantumul pedepsei aplicate la care se adauga un interval de timp de trei ani

d. cuantumul pedepsei aplicate la care se adauga un interval de timp de doi ani

ANS:D

Care din pedepsele enumerate sunt pedepse principale?

a. inchisoarea pe viata

b. inchisoare de la 15 zile la 30 ani

c. amenda de la 50 lei la 100.000 lei

d. inchisoarea de la 30 de zile la 25 ani

ANS:B

Cand incepe executarea pedepsei complementare a interzicerii unor drepturi?

a. dupa executarea pedepsei inchisorii, dupa gratierea totala sau a restului de
pedeapsa ori dupa prescriptia executarii pedepsei

b. dupa ramanerea definitiva a hotararii de condamnare

c. dupa ce condamnatul a fost liberat din executarea pedepsei inchisorii

d. in momentul incarcerarii condamnatului

ANS: A

Suspendarea conditionata a executarii pedepsei atrage si suspendarea masurilor
de siguranta dispuse fata de inculpat?

a. da

b. atrage suspendarea tuturor masurilor de siguranta cu exceptia expulzarii

c. atrage numai masura de siguranta a internarii medicale

d. nu

ANS: D

Daca minorii cu varsta cuprinsa intre 14 si 16 ani savarsesc fapte prevazute de
legea penala vor raspunde penal?

a. nu raspund niciodata din punct de vedere penal

b. raspund penal, daca se dovedeste ca au savarsit fapte penale cu discernamant

c. fata de aceasta categorie de persoane care savarsesc fapte prevazute de legea penala
se iau numai masuri de ocrotire prevazute de legislatia in vigoare

d. fata de ei se pot lua doar masuri educative

ANS; B

Ce este excesul scuzabil ?

a. circumstanta atenuanta legala

b. cauza care inlatura raspunderea penala

c. cauza care inlatura caracterul penal al faptei

d.  circumstanta agravanta

ANS: A

Care este cauza care genereaza starea de pericol datorita careia se dispune
masura de siguranta a interzicerii unei functii sau profesii ?

a.  nedemnitatea persoanei care a savarsit fapta prevazuta de legea penala

b. exercitarea functiei sau profesiei in mod abuziv

c. gravitatea faptei savarsite

d. lipsa aptitudinii de care a dat dovada persoana care a savarsit o fapta prevazuta de
legea penala de a efectua potrivit exigentelor cuvenite activitatea in exercitarea careia a
savarsit fapta

ANS:D

Cui i se poate aplica masura de siguranta a expulzarii?

a. persoanei condamnate pentru infractiuni la siguranta nationala

b. persoanei condamnate pentru infractiuni de trafic de persoane si de stupefiante

c. persoanelor declarate non grata

d. cetateanului strain si persoanei fara cetatenie care nu are domiciliul in tara, care au
savarsit o infractiune

ANS:D

Care sunt pedepsele ce se pot aplica minorilor care savarsesc infractiuni?

a. inchisoarea si amenda ale caror limite prevazute de lege se reduc la jumatate

b. inchisoarea

c. amendad. detentia pe viata si inchisoarea, caz in care limitele se reduc la jumatate

ANS: A

Cum se procedeaza in cazul in care cel condamnat la detentie pe viata a
implinit varsta de 60 de ani in timpul executarii pedepsei?

a. se deduce partea de pedeapsa executata si executa in continuare pedeapsa inchisorii
de 30 de ani

b. se aplica pedeapsa inchisorii de 25 ani

c. detentia pe viata se inlocuieste cu inchisoarea pe timp de 25 de ani

d. se aplica pedeapsa inchisorii de 30 ani

ANS:C

De catre cine se realizeaza individualizarea judiciara a pedepsei ?

a. de catre legiuitor in faza de elaborare a legii penale incriminatorie

b. de catre instanta de judecata in momentul solutionarii cauzei cu care a fost investita

c. de catre administratia locului de detinere a condamnatului

d. de catre judecator impreuna cu procurorul

ANS:B

Instanta poate dispune suspendarea conditionata a executarii pedepsei sub
supraveghere in cazul unei pedepse rezultante de 3 ani decurgand din contopirea a
trei pedepse pentru trei infractiuni concurente savarsite in anul 2005, daca anterior
in anul 2004 acesta mai suferise o condamnare de 1 an inchisoare pentru
infractiunea de ucidere din culpa?

a. nu

b. poate, dar numai daca se retin circumstante atenuante

c. da, daca apreciaza ca pronuntarea condamnarii constituie un avertisment pentru
condamnat si ca acesta nu va mai savarsi infractiuni chiar si fara executarea
pedepsei

d. poate, dar numai daca condamnatul a acoperit integral prejudicial

ANS:C

Care sunt efectele retinerii circumstantelor agravante in cazul inculpatului
persoana fizica?

a. instanta poate aplica o pedeapsa pana la maximul special, iar daca acest maxim
este neindestulator, in cazul inchisorii se poate adauga un spor de pana la 5 ani
care nu poate depasi o treime din acest maxim, iar in cazul amenzii se poate aplica
un spor de cel mult o treime din maximul special

b. instanta aplica un spor in cazul inchisorii de pana la 5 ani, iar in cazul amenzii se
aplica un spor de cel mult o treime din maximul special

c. instanta majoreaza pedeapsa pana la maximul special

d. instanta aplica intotdeauna peste maximul special un spor de 3 ani

ANS: A

Cum procedeaza instanta daca constata ca in intervalul de timp de la liberarea
conditionata si pana la implinirea duratei pedepsei, cel condamnat a savarsit din nou
o infractiune de viol si una de lipsire de libertate ?

a. dispune fie mentinerea liberarii, fie revocarea in raport de gravitatea infractiunii, iar in
acest din urma caz, contopeste pedepsele stabilite pentru infractiunile de viol si lipsire de
libertate cu restul neexecutat din pedeapsa anterioara, iar apoi, la pedeapsa rezultanta,
poate aplica un spor de pana la 5 ani

b. dispune intotdeauna revocarea liberarii conditionate si contopeste pedepsele pentru
infractiunile savarsite ulterior cu restul neexecutat din pedeapsa anterioara iar apoi poate

aplica un spor de pana la 5 ani

c. dispune revocarea liberarii conditionate daca inculpatul este recidivist

d. dispune revocarea liberarii conditionate si executarea restului neexecutat din pedeapsa
anterioara alaturi de pedeapsa rezultanta stabilita pentru infractiunea de viol si, respectiv,
pentru cea de lipsire de libertate

ANS: A

Care bunuri sunt supuse confiscarii speciale ?

a. bunurile care au servit, in orice mod, la savarsirea infractiunii

b. bunurile pe care nu le poate justifica gasite la perchezitia domiciliara

c. bunurile gasite asupra inculpatului dupa savarsirea infractiunii

d. contravaloarea bunurilor gasite asupra inculpatului dupa savarsirea infractiunii, atunci
cand, ulterior, se constata instrainarea lor

ANS: A

Cand poate dispune instanta interdictia de a reveni in locuinta familiei pe o
perioada de pana la 2 ani ?

a. in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii de cel putin 1 an pentru loviri sau alte
violente cauzatoare de suferinte fizice si psihice, savarsite asupra membrilor familiei
atunci cand cere partea vatamata si se constata ca prezenta acestuia in locuinta familiei
constituie un pericol grav pentru ceilalti membri ai familiei

b. in cazul condamnarii la pedeapsa inchisorii pentru loviri sau alte acte de violente
cauzatoare de suferinte fizice si psihice

c. in cazul condamnarii la pedeapsa amenzii ori inchisoare pentru loviri sau alte violente
cauzatoare de suferinte fizice si psihice savarsite asupra membrilor familiei

d.  in cazul in care inculpatul este recidivist pentru infractiuni de acelasi fel

ANS: A

DREPT PENAL PARTEA SPECIALA

Care este obiectul material al infractiunii de omor ?

a. suprimarea vietii victimei

b. actiunea ucigatoare

c. corpul persoanei decedate

d. corpul persoanei in viata

ANS: D

Ce implica omorul savarsit cu premeditare - art. 175 lit. a) C.pen.?

a. exteriorizarea rezolutiei infractionale prin acte de pregatire a infractiunii

b. o simpla chibzuire anterioara asupra faptei

c. curgerea unui interval de timp intre luarea hotararii de a comite infractiunea si
savarsirea acesteia, chiar daca faptuitorul nu si-a pregatit-o

d. trecerea unui interval de timp intre adoptarea hotararii de a ucide si materializarea
acesteia

ANS: A

Omorul savarsit din interes material - art. 175 lit. b) C. pen. presupune :

a. obligatoriu satisfacerea interesului material

b. realizarea folosului material chiar daca mobilul a fost gelozia

c. satisfacerea interesului material urmarit e legitim

d. satisfacerea sau nu a interesului urmarit

ANS: D

Elementul material al infractiunii de omor consta in:

a. numai acte comisive

b. numai acte omisive

c. acte comisive sau omisive

d. amenintarea victimei

ANS:C

Elementele circumstantiale de agravare ale infractiunii de omor calificat sunt?

a. timpul noptii

b. cruzimea

c. persoana care are asupra sa o arma, o substanta narcotica sau paralizanta

d. premeditarea

ANS: D

Elementele circumstantiale de agravare ale infractiunii de omor deosebit de grav
sunt:

a. starea de neputinta a victimei de a se apara

b. victima este sotul sau o ruda apropiata

c. subiect activ constand din doua sau mai multe persoane impreuna

d. femeia gravida

ANS: D

Care este incadrarea juridica corecta a faptei in care au fost ucise in aceeasi
imprejurare, cu intentie, doua persoane?

a. o infractiune de omor deosebit de grav

b. o infractiune de omor

c. doua infractiuni de omor simplu aflate in concurs

d. o infractiune de omor calificat

ANS: A

Conditiile necesare retinerii infractiunii de pruncucidere?

a) suprimarea vietii unui nou-nascut comisa de un parinte

b)  savarsirea imediat dupa nastere

c) mama sa se afle intr-o stare de tulburare pricinuita de nastere

d)  subiect activ este necircumstantiat, putand fi orice femeie

a. a+b

b. b+c

c. a+d

d. b+d

ANS: B

Forma de vinovatie necesara infractiunii de pruncucidere este:

a. culpa

b. intentia indirecta

c. praeterintentia

d. intentia

ANS: D

Limita legala de imbibatie alcoolica a carei depasire antreneaza raspunderea
persoanelor care conducand neglijent autovehicule pe drumurile publice ucid o
persoana este de :

a. 1,00 g/l alcool pur in sange

b. 0,40 g/l alcool pur in sange

c. 0,60 g/l alcool pur in sange

d. 0,80 g/l alcool pur in sange

ANS: D

Pentru existenta infractiunii de vatamare corporala grava se cere :

a. slutirea

b. punerea in primejdie a vietii persoanei

c. pierderea unui simt sau organ

d. vatamarea integritatii corporale sau a sanatatii care necesita pentru vindecare ingrijiri
medicale cel mult de 60 de zile

a. a+b

b. b+c

c. a+b+c
d.b+c+d

ANS: C

Fapta celui care loveste intentionat, cu aceeasi ocazie, doua persoane constituie:

a. o infractiune de lovire sau alte violente

b. o vatamare corporala din culpa

c. o infractiune de lovire sau alte violente in forma continuata

d. doua infractiuni de lovire sau alte violente aflate in concurs

ANS: D

Formele participatiei penale la savarsirea infractiunii de viol sunt:

a. coautorat

b. instigare si complicitate

c. coautorat, instigare, complicitate

d. coautorat si instigare

ANS: C

Latura subiectiva a violului care a avut ca urmare moartea sau sinuciderea
victimei consta in :

a. intentia

b. praeterintentia

c. culpa

d. intentia indirecta

ANS: B

Momentul consumarii infractiunii de furt este cel al:

a. deposedarii victimei de bun

b. pregatirii actiunii de luare

c. inceperii executarii actelor de sustragere

d. imposedarii autorului cu acel bun

ANS: D

intelegerea intre faptuitori la infractiunea de tainuire are loc:

a. anterior sau concomitent infractiunii principale

b. concomitent infractiunii principale

c. anterior infractiunii principale

d. posterior infractiunii principale

ANS: D

Vatamarea corporala grava presupune :

a. pierderea unui simt sau organ

b. slutirea

c. pierderea unei proteze

d. pierderea cunostintei

a. a + b

b. b + c

c. a + c

d. c + d

ANS: A

Tentativa este posibila la :

a. omor calificat

b. lovituri cauzatoare de moarte

c. ucidere din culpa

d. vatamare corporala din culpa

ANS: A

Lipsirea de libertate este mai grava :

a. prin simulare de calitati oficiale

b. de o persoana inarmata

c. prin simulare de calitati mincinoase

d. in timpul noptii

a. a+b

b. a+c

c. b+c

d. a+d

ANS: A

Elementul material al asocierii pentru savarsirea de infractiuni consta in :

a. initierea constituirii unei asocieri

b. sprijinirea unei asocieri

c. aderarea la o asociere

d. constituirea unei asocieri

a. a + b

b. a + b + c

c. a + c + d

d. a + d

ANS: B

imprejurarile care agraveaza raspunderea in cazul infractiunii de violare
de domiciliu :

a. in timpul noptii

b. folosirea de calitati mincinoase

c. simularea de calitati oficiale

d. in timpul unei calamitati

a. a+b

b. b+c

c. b+d
e.a+b+d

ANS: A

Calitatea persoanelor pentru infractiunea de incest este de:

a. frati si surori

b. rude in linie directa

c. membrii de familie

d. rude apropiate

a. a + b

b. b + c

c. a + b + d

d. b + d

ANS: A

Latura subiectiva a infractiunii de hartuire sexuala este :

a. intentia

b. praeterintentia

c. intentia indirecta

d. intentia directa

ANS: D

Obiectul material al infractiunii de furt este :

a. lucrurile abandonate de posesorul lor (res derelictae)

b. lucrurile care nu apartin cuiva (res nullius)

c. energia care are o valoare economica

d. corpul omului sau anumite parti ale corpului cat omul este in viata

ANS:C

Elementele circumstantiale de agravare pentru furtul calificat sunt:

a. luarea unui bun mobil de doua sau mai multe persoane

b. sustragerea unor bunuri in timpul unei calamitati

c. sustragerea unui bun de la o persoana aflata in imposibilitate de a-si exprima
vointa sau de a se apara

d. toate variantele de mai sus

ANS: D

Talharia savarsita cu praeterintentie subzista cand :

a. a avut ca urmare vatamarea corporala a victimei

b. a avut vreuna dintre urmarile aratate in art. 182

c. a avut ca urmare moartea victimei

d. a fost comisa prin Intrebuintare de amenintari

a. a + c

b. a + b

c. b + c

d. a + d

ANS: C

Elementul material al infractiunii de talharie, in varianta tip, este :

a)  furtul urmat de intrebuintarea de amenintari pentru pastrarea bunului furat

b) furtul savarsit prin intrebuintare de insulte

c)  furtul savarsit asupra victimei aflate in stare de inconstienta sau neputinta de a se apara

d)  furtul urmat de intrebuintarea de violente pentru inlaturarea urmelor infractiunii

a. a + b

b. b + c

c. b + d

d. a + d

ANS: D

Imprejurarile agravante in cazul infractiunii de talharie sunt:

a. savarsirea intr-un mijloc de transport

b. comiterea intr-o locuinta sau in dependinte ale acesteia

c. una din urmarile aratate in art. 181 C.pen.

d. efractia

a. a + b

b. b + c

c. b + d

d. c + d

ANS: A

Insusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu constituie
infractiunea de :

a. furt

b. gestiune frauduloasa

c. delapidare

d. abuz de incredere

ANS:D

Forma de vinovatie a infractiunii de abuz de incredere este;

a. intentie sau culpa

b. praeterintentie

c. intentie directa sau indirecta

d. culpa

ANS:C

Varianta agravanta a gestiunii frauduloase este :

a. fapta este savarsita in scopul de a dobandi un folos material

b. fapta este savarsita cu ocazia administrarii ori conservarii bunurilor

c. pagubele sunt pricinuite cu rea-credinta

d. fapta este comisa cu intentie

ANS: A

Obiectul material al infractiunii de gestiune frauduloasa este :

a. doar un bun mobil

b. o universalitate de bunuri mobile si/sau imobile

c. doar o suma de bani

d. doar un bun imobil

ANS: B

Obiectul material al infractiunii de inselaciune consta in :

a. doar un bun imobil

b. doar un bun mobil

c. o actiune sau o inactiune

d. un bun mobil sau imobil

ANS:D

Elementele circumstantiale de agravare ale infractiunii de inselaciune sunt:

a. producerea de consecinte deosebit de grave

b. savarsirea prin folosire de nume sau calitati mincinoase

c. comiterea in scopul de a obtine un folos material injust

d. pricinuirea unei pagube

a. a + b

b. b + c

c.  c + d

d. a + b + c

ANS: A

35) Modalitatile normative ale elementului material al infractiunii de delapidare sunt:

a. primirea, traficarea, folosirea bunurilor gestionate sau administrate

b. insusirea, distrugerea, folosirea bunurilor gestionate sau administrate

c. insusirea, traficarea, folosirea bunurilor gestionate sau administrate

d. insusirea, degradarea, folosirea bunurilor gestionate sau administrate

ANS: C

36) Care sunt infractiunile contra patrimoniului la care se sanctioneaza tentativa ?

a. abuz de incredere

b. inselaciune

c. delapidare

d.  gestiune frauduloasa

a. a + b

b. b + c

c. a + d

d. c + d

ANS: B

37) Obiectul material al infractiunii de distrugere este :

a. o actiune sau o inactiune

b. doar un bun mobil

c. un bun mobil sau imobil

d. doar un bun imobil

ANS:C

38)) in ce constau formele infractiunii de tulburare de posesie'?

a) epuizarea are loc fie la momentul cand faptuitorul a incetat actiunea ilicita din proprie initiativa, fie la data pronuntarii hotararii de condamnare

b) tentativa este posibila, dar nu este incriminata

c) consumarea are loc instantaneu, la momentul intrarii faptuitorului in imobil

d)  elementul material este reprezentat de actiunea de patrundere fara drept intr-un imobil K

a. a + b

b. b + c

c. b + d

d. a + d

ANS: A

39) Obiectul material al infractiunii de tulburare de posesie este

a. ocuparea fara drept a unui imobil aflat in posesia altuia

b. un bun mobil sau imobil

c. un bun imobil

d. un bun mobil

ANS:C

Modalitatile normative ale elementului material al infractiunii de tainuire
sunt:

a. pretinderea unui bun cunoscand ca acesta provine din savarsirea unei fapte
penale

b. primirea unui bun cunoscand ca acesta provine din savarsirea unei fapte
penale

c. transformarea unui bun cunoscand ca acesta provine din savarsirea unei fapte
penale

d. sustragerea unui bun cunoscand ca acesta provine din savarsirea unei fapte
penale

a. a + d

b. b + c

c. a + b + c

d. b + d

ANS:B

Limita legala a pedepsei aplicate tainuitorului prin raportare la cea
prevazuta pentru autorul faptei din care provine bunul este :

a. pedeapsa aplicata tainuitorului se reduce daca pentru autorul faptei din care
provine bunul s-au retinut circumstante atenuante

b. pedeapsa aplicata tainuitorului nu poate fi mai mare decat aceea care s-a
aplicat autorului faptei din care provine bunul

c. pedeapsa aplicata tainuitorului nu poate depasi pedeapsa prevazuta de lege
pentru infractiunea din care provine bunul tainuit

d. pedeapsa aplicata tainuitorului poate depasi pedeapsa prevazuta de lege
pentru infractiunea din care provine bunul tainuit

ANS:C

Forma de vinovatie la tainuire este :

a. intentia sau culpa

b. numai cu intentie directa

c. numai cu intentie indirecta

d. intentia directa sau indirecta

ANS:D

Obiectul material al infractiunii de ultraj in varianta tip sunt:

a. corpul functionarului public ultragiat

b. obiectul material lipseste

c. numai un bun mobil care se afla asupra subiectului pasiv

d. un bun mobil sau imobil

ANS:B

incadrarea juridica a faptei de lovire a unui politist aflat in exercitiul
functiunii daca acesta si-a depasit atributiile de serviciu este :

a. lovire sau alte violente

b. ultraj in concurs cu infractiunea de lovire sau alte violente

c. ultraj

d. vatamare corporala din culpa

ANS: A

in ce conditii sunt incidente variantele agravate ale infractiunii de ultraj?

a. daca fapta este savarsita de doua sau mai multe persoane

b. daca functionarul public ce indeplineste o functie care implica exercitiul
autoritatii de stat se afla in exercitiul functiunii

c. daca impotriva victimei se exercita o lovire sau alte violente ori o vatamare
corporala sau o vatamare corporala grava

d. daca fapta este savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna

ANS: C

Cu ce forma de vinovatie se poate savarsi infractiunea de sustragere sau
distrugere de inscrisuri?

a. doar sub forma intentiei

b. atat sub forma intentiei, cat si a culpei

c. doar sub forma culpei

d. doar in modalitatea intentiei directe

ANS: B

in ce consta urmarea imediata la infractiunea de abuz in serviciu contra
intereselor publice?

a. intr-o tulburare insemnata bunului mers al unei unitati din cele la care se
refera art. 145 C. pen. sau intr-o paguba patrimoniului acesteia

b. intr-un rezultat, dar nu este obligatoriu sa se retina existenta unei pagube

c. intr-un rezultat si acesta este in mod obligatoriu concretizat intr-o paguba

d. intr-o stare de pericol

a. a + b

b. b + c

c. a + d

d. c + d

ANS: A

Forma vinovatiei in cazul infractiunii de neglijenta in serviciu este :

a. atat intentia, cat si culpa

b. numai intentia

c. numai culpa

d. numai praeterintentia

ANS:C

Elementul material al infractiunii de luare de mita consta in :

a. nerespingerea promisiunii unor foloase

b. acceptarea promisiunii unor foloase

c. promisiunea sau oferirea de bani

d. darea de bani ori alte foloase

a. a + b

b. c + d

c. a + d

d. b + d

ANS: A

Cand se consuma infractiunea de luare de mita ?

a. in momentul producerii pagubei

b. doar in momentul in care faptuitorul intra in posesia folosului necuvenit

c. in momentul realizarii actiunii sau inactiunii incriminate

d. dupa indeplinirea unui act privitor la indatoririle sale de serviciu

ANS: C

Care este natura juridica a constrangerii mituitorului de catre cel care a
luat mita ?

a. o cauza de nepedepsire

b. o circumstanta atenuanta

c. o cauza de reducere a pedepsei

d. o cauza speciala care inlatura caracterul penal al faptei

ANS: D

Cand are loc actiunea caracteristica elementului material al infractiunii de
dare de mita raportata la efectuarea sau neefectuarea actului de serviciu de
catre cel mituit ?

a. se comite numai concomitent cu efectuarea sau neefectuarea actului de
serviciu

b. se savarseste doar ulterior efectuarii sau neefectuarii actului de serviciu

c. se poate savarsi fie anterior, fie ulterior efectuarii sau neefectuarii actului de
serviciu

d. se savarseste doar anterior efectuarii sau neefectuarii actului de serviciu

ANS: D

Natura juridica la denuntarea de catre mituitor a faptei mai inainte ca
organul de urmarire sa fi fost sesizat este :

a. o cauza de reducere a pedepsei

b. o cauza ce inlatura caracterul penal al faptei

c. o cauza speciala de nepedepsire

d. o cauza generala de nepedepsire

ANS: C

in ce moment se primesc bunurile de catre functionar in cazul infractiunii
prevazute in art. 256 C. pen. (primirea de foloase necuvenite) ?

a. bunurile au fost primite de functionar dupa ce a indeplinit un act, in baza unei
intelegeri anterioare

b. bunurile au fost primite de functionar dupa ce a indeplinit un act in virtutea
functiei sale

c. bunurile au fost primite de functionar inainte de indeplinirea unui act la care
era obligat in temeiul functiei sale

d. bunurile au fost primite de functionar dupa ce a indeplinit un act contrar
indatoririlor sale de serviciu

ANS: B

Forma vinovatiei in cazul infractiunii de trafic de influenta este :

a. intentia indirecta

b. intentia directa calificata prin scop

c. praeterintentia

d. intentia directa sau indirecta

ANS : B

Actul de sesizare pentru denuntul calomnios este constituit de :

a. plangere

b. denunt

c. petitie

d. memoriu

a. a + b

b. b + d

c. a + c

d. c + d

ANS: A

Producerea ori ticluirea de probe mincinoase in sprijinul unei invinuiri
nedrepte constituie :

a. marturie mincinoasa

b. favorizarea infractorului

c. nedenuntarea unor infractiuni

d. denuntare calomnioasa

ANS: D

Retragerea marturiei mincinoase inainte de arestarea inculpatului sau in toate cauzele inainte de pronuntarea unei hotarari ori a unei alte solutii ca urmare a marturiei mincinoase?

a. o cauza de inlaturare a caracterului penal al faptei

b. o cauza de reducere a pedepsei conform art. 76 C. pen

c. o cauza speciala de impunitate

d. o cauza generala de inlaturare a raspunderii penale

ANS: C

Formele de participatie penala la infractiunea de marturie mincinoasa sunt:

a. numai sub forma instigarii si a complicitatii

b. doar in forma autoratului

c. doar in forma instigarii si coautoratului

d. coautorat, instigare, complicitate

ANS: A

Ajutorul dat faptuitorului, in urma intelegerii avute cu acesta anterior
savarsirii faptei, pentru zadarnicirea urmaririi penale, a judecaNii sau a
executarii pedepsei constituie :

a. complicitate la acea infractiune

b. tainuire

c. favorizarea infractorului

d. nedenuntarea unor infractiuni

ANS: A

Forma de vinovatie cu care se savarseste favorizarea infractorului este :

a. intentia directa calificata prin scop

b. praeterintentia

c. culpa cu previziune

d. intentia directa sau indirecta

ANS: D

Mentinerea intentionata a starii de arest/detinere dupa expirarea duratei
mandatului de arestare preventiva/de executare a pedepsei constituie :

a. lipsire de libertate in mod ilegal

b. abuz in serviciu contra intereselor persoanelor

c. represiune nedreapta

d. arestare nelegala

ANS: D

imprejurarile care agraveaza raspunderea penala in cazul infractiunii de
evadare sunt:

a. fapta este comisa prin folosire de violente, de arme sau de alte instrumente

b. fapta este savarsita de doua sau mai multe persoane impreuna

c. fapta este savarsita in timpul noptii

d. fapta este savarsita prin folosirea de calitati mincinoase

a. a + b

b. b + c

c. b + d

d. a + d

ANS: A

Forma de vinovatie infractiunii prevazuta in art. 262 C. pen.
(nedenuntarea unor infractiuni) :

a. intentia sau culpa

b. culpa

c. intentia directa sau indirecta

d. intentia indirecta

ANS: A

Elementul material al infractiunii de falsificare de moneda sau alte
valori se realizeaza :

a. doar prin contrafacere (plasmuire)

b. fie prin contrafacere, fie prin alterare

c. doar prin alterare (prefacere)

d. numai cu prilejul emiterii valorii respective de institutia abilitata

ANS: B

Elementul material al infractiunii de fals material in inscrisuri oficiale
consta in :

a. falsificarea unui inscris oficial, cu prilejul intocmirii acestuia, prin
consemnarea unor fapte sau imprejurari neadevarate, ori omisiunea
consemnarii unor date sau imprejurari

b. falsificarea unui inscris sub semnatura privata

c. folosirea unui inscris oficial in vederea producerii de consecinte juridice

d. falsificarea unui inscris oficial prin contrafacerea scrierii ori a subscrierii sau prin alterarea lui in orice mod

ANS: D

Elementul material al infractiunii de fals intelectual (art. 289 C. pen.) se
realizeaza prin :

a. numai prin comisiune

b. numai cu prilejul intocmirii inscrisului oficial

c. atat prin omisiune, cat si prin comisiune

d. numai prin omisiune

a. a + b

b. b + c

c. c + d

d. a + d

ANS:B

Care este incadrarea juridica a faptei de falsificare a unui inscris sub
semnatura privata si de folosire a sa de catre autorul falsului ?

a. infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata

b. infractiunea de uz de fals

c. infractiunea de fals in inscrisuri sub semnatura privata in concurs cu
infractiunea de uz de fals

d. o fapta nesanctionata de legea penala

ANS: A

Elementul material al infractiunii de proxenetism consta in :

a. indemnul la prostitutie

b. inlesnirea practicarii prostitutiei

c. tragerea de foloase de pe urma practicarii prostitutiei

d. traficul de persoane pentru prostitutie

a. a + b + c + d

b. b + c

c. a + d

d. a + b

ANS: A

Forma de vinovatiei a asocierii pentru savarsirea de infractiuni este :

a. intentie

b. culpa

c. praeterintentia

d. intentie sau culpa

ANS: A

Forma de vinovatie specifica infractiunii de proxenetism este :

a. culpa

b. intentie sau culpa

c. praeterintentia

d. intentia

ANS:D
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate