Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor propriiAdministratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Drept


Index » legal » Drept
» Actul juridic civil


Actul juridic civil
ACTUL JURIDIC CIVIL

Este o manifestare de voința savarșita cu intenția de a produce efecte juridice, adica de a crea, modifica ori stinge un raport juridic. (A. Ionascu, V.D. Zlatescu)

CLASIFICAREA ACTELOR JURIDICE

1. Dupa numarul partilor exista acte juridice:

- civile unilaterale sunt rodul unei singure vointe juridice (ex. testamentul, recunoasterea unui copil in afafra casatoriei, renuntarea la succesiune etc.)
- bilaterale – reprezinta voința concordanta a doua parți. Se mai numesc conventii sau contracte (ex. contractul de vanzare –cumparare, , contractul de inprumut)

- multilaterale – are rolul acordatului de voința ce provine de la trei sau mai multe parți (ex. actul prin care se constitue o asociatie, un partid.)

2. Dupa scopul urmarit la incheierea lor, actele juridice pot fi:

- cu titlu oneros – este actul prin care se urmareste obtinerea unui folos patrimonial (donatia, mandatul gratiut etc.)

- cu titlu gratuit – se procura un folos patrimonial fara a se urmari obtinerea unui folos patrimonial in schimb (donatia, mandatul gratuit etc)

3. Dupa momentul producerii efectelor, actele juridice pot fi:

- intre vii - acte care in intentia partilor, trebuie sa produca efecte in timpul vietii lor (vanzarea, inchirierea, imprumutul)

- pentru cauza de moarte - acte care au drept scop sa produca efecte dupa incetarea din viata a celor ce le-au savarsit (ex. testamentul, donatia de bunuri viitoare, sigurarea asupra vietii)

4. Dupa efectul lor,actele juridice pot fi:

- constitutive de drepturi - creaza raporturi juridice avand in continutul lor

drepturi si obligatii, care iau nastere in momentu incheierii actului (casatoria, amanetul)

- translative de drepturi – sunt acele acte prin care anumite drepturi se transmit din patrimoniul unei parți in patrimoniul celeilalte parti (ex. contractul de vanzare-cumparare, donatia)

- declarative – prin care parțile iși recunosc sau consolideaza anumite drepturi care au existat anterior momentului incheierii contractului (ex. partajul, tranzacția, confirmarea)

5. Dupa modul de incheiere, actele juridice pot fi:

- consensuale – sunt actele care se incheie prin simpla manifestare de vointa a partilor, indiferent de forma de exprimare a acesteia.

- solemne – sunt cele care trebuie sa imbrace o anumita forma prevazuta de lege (ex. testamentul, casatoria, ipoteca)

- reale – sunt cele care nu se pot incheia valabil decat daca manifestarea de vointa este urmata de de predarea efectiva a bunului la care face referire actul (ex. imprumutul, depozitul, transportul de marfuri, ipoteca)

Dupa importanta lor, actele juridice pot fi:- de conservare – are ca efect preantampinarea pierderii unui drept (somatia, intreruperea prescriptiei prin actiunea in justitie)

- de administrare – se realizeaza o normala punere in valoare a unui bun sau patrimoniu (inchirierea unui bun, culegerea fructelor)

- de dispozitie – are ca rezultat iesirea din patrimoniu a unui bun sau drept (vanzarea, donatia) ori grevarea unui bun cu o sarcina reala (ipoteca, gaj, uzufruct)

Dupa raportul dintre ele, actele juridice po fi:

- principale – au o existenta juridica de sine statatoare, soarta lor nedepinzand de un alt act juridic

- accesorii – nu au o existenta de sine statatoare, depind de un act juridic principal (contractul de gaj, de ipoteca, etc)

8. Dupa modalitatea incheierii lor, actele juridice pot fi:

- personale – nu poate fi incheiat de persoane fizice prin reprezentare (testamentul, casatoria, recunoasterea filiatiei)

- prin reprezentare – este valabil incheiat si prin reprezentarea uneia dintre parti (sau a ambelor parti)

9. Dupa legatura lor cu modalitatile, actele juridice pot fi:

- act pur si simplu nu cuprinde o modalitate (termen, conditie ori sarcina)

- acte afectate de modalitati – care cuprinde o modalitate (imprumutul, vanzare cu clauza de intretinere, donatie cu sarcina)

10. Dupa modul lor de executare, actele juridice pot fi:

- cu executare imediata – act juridic a carui executare presupune o singura prestatie din partea debitorului (darul manual)

- cu executare succesiva – act juridic a carui executare presupune mai multe prestatii esalonate in timp (contractul de inchiriere, contractul de renta viagera)

11. Dupa gradul de complexitate juridica, actele juridice pot fi:

- actul simplu – se refera la un singur fel de operatie economica si juridica (depozit, vanzare, schimb, imprumut)

- actul complex – se refera la doua sau mai multe opratii economice si juridice diferite, reprezentand o combinatie a mai multor feluri de acte simple

Dupa continutul lor, actele juridice pot fi:

- patrimoniale – are un continut evaluabil in bani (contractul de vanzare –cumparare, imprumut, donatie)

- nepatrimoniale – are un continut neevaluabil in bani (da nastere la drepturi si obligatii fara caracter patrimonial)
loading...
Politica de confidentialitate


Copyright © 2020 - Toate drepturile rezervate