Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Criminalistica


Index » legal » Criminalistica
CONTRABANDA IN LEGISLATIA STATULUI FRANCEZ


CONTRABANDA IN LEGISLATIA STATULUI FRANCEZ


CONTRABANDA IN LEGISLATIA STATULUI FRANCEZ

Codul vamilor din Franta este structurat pe titluri, capitole, sectiuni, paragrafe si articole. Cap. VI din tit. XII se intituleaza "Dispozitii represive' si contine reglementari cu privire la contrabanda si la alte infractiuni vamale. Potrivit art. 408 C. vam. fr, exista 5 clase de contraventii vamale si 3 clase de delicte vamale.

Contrabanda este un delict vamal deci este definit de art. 417 alin. 1 C. vam. fr. ca fiind un import sau export efectuat in afara birourilor vamale, ca si orice violare a dispozitiilor legate sau reglementare referitoare la detinerea si transportul marfurilor in interiorul spatiului vamal. Un delict vamal de clasa I are ca obiect marfuri prohibite sau pentru care sunt prevazute taxe mari. El se sanctioneaza cu inchisoare de maximum 3 ani, confiscarea obiectului fraudei, confiscarea mijloacelor de transport, confiscarea obiectelor care au servit la ascunderea (mascarea) fraudei si cu o amenda cuprinsa intre o data si de doua ori valoarea obiectului fraudei.Potrivit alin. 2 al art, 417 C. vam. fr. pot constitui, in particular, acte de contrabanda:

debarcarea sau imbarcarea frauduloasa de marfuri in incinta porturilor sau in afara acestora (pe coaste);

sustragerea sau substituirea in timpul transportului a marfurilor expediate sub regim suspensiv, nerespectarea fara un motiv legitim a itinerariilor si orarelor fixate, manevrele avand ca scop sau ca rezultat falsificarea ori aducerea in stare de neintrebuintare a sigiliilor, mijloacelor de siguranta sau de identificare a marfurilor si, in general;

orice frauda vamala referitoare la transportul marfurilor in regim suspensiv;

importurile sau exporturile fara declaratie cand marfurile sunt trecute printr-un birou vamal si sustrase de la control (sau de la 'vizita' serviciului vamilor) prin ascundere in ascunzatori special amenajate sau in spatii goale care nu sunt in mod normal destinate depozitarii marfurilor.

Sunt considerate a fi introduse prin contrabanda marfurile prohibite sau supuse unor taxe mari la intrare, precum si unor taxe de consum interior daca:

au fost gasite in zona vamala fara a fi insotite de o chitanta de plata, permis de trecere sau alt act valabil pentru drumul pe care acestea il parcurg si pentru timpul in care se face transportul;

au depasit biroul vamal la care trebuia efectuat controlul chiar daca sunt insotite de documentele necesare (art. 418 C. vam. fr.).

Sunt, de asemenea, considerate a fi importate prin contrabanda marfurile neinsotite de documente care sa le justifice originea ori daca aceste documente sunt false, inexacte, incomplete sau neaplicabile (art. 419C.vam.fr.)

Tot delict vamal de clasa I este importul sau exportul fara declaratie de marfuri prohibite sau pentru care se prevad taxe mari. Potrivit art, 423 C. vam. fr, aceasta infractiune consta in:

importurile sau exporturile prin birourile vamale fara declaratie in detaliu sau cu o declaratie in detaliu privind alte marfuri (neaplicabila marfurilor prezentate);

sustragerea de la vamuire prin substituirea marfurilor;

nedepunerea in termenul acordat a declaratiei complementare in cadrul procedurii vamale simplificate.

Fac obiectul unui import fara declaratie urmatoarele:

marfurile declarate pentru export temporar sau pentru obtinerea unui permis de circulatie in zona, in caz de neprezentare sau de prezentare a altor marfuri decat cele declarate;

obiectele interzise sau cu taxa mare la intrare sau pasibile de taxe interne, descoperite la bordul navelor aflate in limitele porturilor si radelor de comert in afara marfurilor care compun incarcatura si proviziile de bord pentru care exista forme legale;

marfurile special desemnate prin hotararea ministrului economiei si finantelor, descoperite la bordul navelor de mai putin de 100 t. neto sau 500 t. bruto navigand sau gasindu-se la ancora in zona maritima a regiunii vamale (art. 424 C. vam. fr.).

Sunt considerate ca fiind importate sau exportate fara declaratie coletele depasind numarul declarat (art. 425 C. ram. fr.).

Legea vamala franceza considera, de asemenea, infractiune de import sau export fara declaratie si urmatoarele activitati:

vanzarea, imprumutul sau cesiunea unei licente, precum si obtinerea sau incercarea de a obtine eliberarea unei licente prin mijloace frauduloase;

orice declaratie falsa avand ca scop eludarea masurilor de precautie;

declaratii false referitoare la natura, valoarea sau originea marfurilor, la destinatarii si expeditorii reali, atunci cand delictul s-a comis cu ajutorul facturilor, certificatelor sau a oricaror alte documente false, inexacte, incomplete sau privind alte bunuri;

declaratii false ori manopere frauduloase avand ca scop sau ca efect a obtine, in tot sau in parte, o rambursare, o exonerare, o reducere sau un avantaj legat de import sau export;

procurarea, ajutorul dat la procurarea unei facturi, certificat sau orice alt document fals. utilizarea lui in scopul obtinerii unui regim preferential in favoarea marfurilor care intra sau ies din teritoriul francez;

declaratiile false, manoperele frauduloase, in general orice act avand ca scop eludarea sau compromiterea perceperii taxelor (art, 426 C. vam, fr.)

Sunt considerate infractiuni de import sau export fara declaratie a marfurilor interzise urmatoarele fapte:

debarcarea frauduloasa a marfurilor interzise la intrare sau la iesire;

nedepunerea in termenul acordat a declaratiei referitoare Ia reparatia navelor franceze in afara teritoriului vamal francez;

francizarea frauduloasa a navelor precum si faptul de a se acoperi cu documente de bord sau de nationalitate false, falsificate, neaplicabile in apele teritoriale, rade sau porturi pentru navele de orice tonaj si in zona maritima a regiunii vamale pentru nave mai putin de 100 t. neto sau de 5001. bruto;

inmatricularea fara indeplinirea prealabila a formalitatilor vamale, a automobilelor, motocicletelor sau aeronavelor;

deturnarea marfurilor prohibite de la destinatia lor privilegiata;

deturnarea produselor petroliere de la o destinatie privilegiata din punct de vedere fiscal si mai ales utilizarea carburantilor agricoli in alte scopuri decat cele prevazute de lege (art. 427 C. vam. fr.).

Tot in sfera infractiunii de import sau export fara declaratie intra orice incalcare a dispozitiilor legale referitoare la interzicerea exportului sau reexportului ori supunand exportul sau reexportul la plata taxelor sau la indeplinirea unor formalitati deosebite. De asemenea se include incalcarea regulilor de control a destinatiei finale a marfurilor ca in cazul reexportului prin derogare la o interzicere de iesire avand ca destinatie o tara determinata cand marfurile, dupa sosirea in acea tara sunt reexpediate intr-o

tara terta. Exportatorul este susceptibil in acest caz a fi sanctionat pentru export fara declarate daca aceasta reexpediere a fost efectuata pe baza dispozitiilor sale, cu complicitatea ori la instigarea sa (art. 428C.vam.fr.).

In temeiul art. 415 C. vam. fr. un delict de clasa a ll-a (sanctionat mai sever) consta in incercarea sau recurgerea prin export, import, transfer sau compensatie, la o operatiune financiara intre Franta si strainatate referitoare la fonduri despre care se stie ca provin, direct sau indirect, dintr-un delict prevazut in Codul vamilor sau dintr-o infractiune la legislatia substantelor sau plantelor otravitoare considerate stupefiante. Acest delict se pedepseste cu inchisoare de la 2 la 10 ani, confiscarea sumelor provenite din infractiune sau a unei sume echivalente cand acestea nu se mai gasesc si cu amenda intre o data si de cinci ori suma la care s-a ridicat infractiunea sau tentativa de infractiune.

Delictul de clasa a lll-a este contrabanda calificata care consta in savarsirea delictului vamal de catre mai mult de 6 persoane ori de 3 sau mai multe persoane daca au intrebuintat un vehicul, o nava sau orice ambarcatiune maritima sau fluviala.

In privinta contraventiilor vamale care in sistemul dreptului penal francez sunt infractiuni, se impun urmatoarele observatii:

exista 5 clase de contraventii vamale reglementate de art. 410 -413 bis. Cvam.fr.;

contraventiile de clasa a IV-a, prevazute la art. 413, au fost abrogate prin L. nr. 87 - 502 din 8 iulie 1987;

contraventiile vamale sunt sanctionate, in raport de gravitatea lor, fie numai cu amenda, fie cu amenda si inchisoare de la 10 zile la o luna, la care se adauga confiscarea marfurilor.

Exemplificam cateva contraventii incriminate de Codul vamilor din Franta:

Contraventii din prima clasa (art. 410 C. vam. fr.):

orice omisiune sau inexactitate referitoare la una din indicatiile pe care declaratiile vamale trebuie sa le contina daca neregula nu are nici o influenta asupra aplicarii taxelor sau prohibitiilor;

orice infractiune la regulile de calitate sau de ambalare impuse la import sau la export cand aceasta nu are ca scop sau ca efect obtinerea unei rambursari, unei exonerari, unei taxe reduse sau unui avantaj financiar.

Sanctiunea este amenda de la 300 la 3000 euro.

Contraventii din a doua clasa (art. 411 C. vam. fr.):

deficitele (lipsurile, diferentele) la numarul de colete declarate sau transportate cu permis de libera trecere sau document doveditor;

deficite referitoare la calitatea marfurilor aflate sub regim suspensiv, in magazii si arii de vamuire sau de export;

prezentarea la destinatie cu sigiliul rupt sau falsificat a marfurilor expediate cu sigilii de plumb sau alte sigilii de vama;

surplusul de greutate, numar si masura declarate.

Conditia existentei acestor contraventii este aceea ca ele sa se refere la marfuri pasibile de impozite si taxe. Sanctiunea pentru infractiunile din categoriile celor enumerate este amenda echivalenta cu o data sau de doua ori suma totala a impozitelor si taxelor eludate.

Contraventii din a treia clasa (art. 412 C vam. fr.):

orice declaratie falsa despre felul, valoarea sau originea marfurilor importate, exportate sau aflate sub un regim suspensiv cand un impozit de vama sau o taxa oarecare este eludata sau diminuata;

orice declaratie falsa despre desemnarea destinatarului real sau a expeditorului real;

orice declaratie falsa vizand obtinerea pe nedrept a beneficiului dispozitiilor prevazute prin reglementarea comunitara in materie de scutire de taxe;

orice deturnare de marfuri neprohibite de la destinatia lor privilegiata;

absenta listei vamale sau neprezentarea originalului listei; orice omisiune de marfuri pe liste sau in declaratii; orice diferenta privitoare la natura marfurilor inscrise pe liste sau declarate sumar.

Faptele din aceasta categorie sunt sanctionate cu amenda de 150 la 1500 euro si confiscarea marfurilor litigioase.

Contraventii din a cincea clasa (art. 413 bis):

nedeclararea banilor sau a operatiunilor efectuate;

fapta persoanei careia i s-a retras aprobarea sau autorizatia de vamuire si care continua fie sa indeplineasca pentru altcineva, direct sau indirect, formalitatile de vama privind declararea detaliata a marfurilor, fie sa beneficieze, direct sau indirect, de tot sau de o parte, din remuneratiile prevazute in lege.

Sanctiunea pentru aceste infractiuni este inchisoarea de o luna de zile si amenda cuprinsa intre 90 si 450 euro.

Mai trebuie mentionat ca in temeiul art. 600 raportat la art. 369 C. vam. fr. se prezuma ca au fost introduse in Franta prin frauda, obiectele si marfurile aflate in zona de supraveghere vamala fara un titlu de circulatie valabil. Persoanele acuzate de comiterea vreunui delict sau contraventie vamala vor trebui sa dovedeasca un fapt precis de forta majora pentru a inlatura aceasta prezumtie legala.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate