Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Imprumutul de folosinta ( comodatul)


Imprumutul de folosinta ( comodatul)


Imprumutul de folosinta ( comodatul)

Comodatul este reglementat de Codul Civil , Titlul X , art. 1560 - 1575 si are ca definitie : imprumutul de folosinta este contractul prin care o parte numita comodant remite spre folosinta temporara si gratuita , unei parti numita comodatar un bun nefungibil si neconsumptibil , cu obligatia ptr acesta , de a-l restitui in natura , in individualitatea sa.

Comodatul este un contract real , ptr incheierea lui , in mod valabil, fiind necesare atat acordul de vointa intre comodant si comodatar cat si traditiunea (predarea) bunului.In cazul contractului real , predarea bunului este o conditie de validitate si nu o obligatie ca in cazul contractului consensual sau a celui solemn.Traditiunea bunului nu este suficienta otr incheierea contractului daca nu exista acordul de vointa dintre parti.Ptr ca imprumutul de folosinta sa se incheie , in mod valabil , trebuie indeplinite cumulativ doua conditii : acordul de vointa intre parti si predarea efectiva a bunului asupra caruia poarta contractul.Comodatul este prin esenta sa un contract cu titlu gratuit.Comodatarul nu are obligatia de a plati contravaloarea uzurii bunului , ca urmare a folosirii lui , potrivit destinatiei prevazute in contract.

Comodatul este un contract unilateral.In momentul incheierii contractului,acesta da nastere la obligatii doar in sarcina comodatarului.Chiar daca ulterior incheierii comodatului se nasc obligatii si in sarcina comodantului , contractul isi pastreaza caracterul unilateral.Fiind un contract unilateral , pentru dovada contractului , este suficient ca inscrisul sub semnatura privata sa fie redactat intr-un singur exemplar ptr comodat.

Comodatul nu este un contract translativ de proprietate.Prin comodat se transmite doar dreptul de folosinta asupra bunului ce face obiectul acestui contract.Comodatarul nu va putea dobandi prin uzucapiune bunul imprumutat iar comodantul ramane prorpietarul bunului si suporta riscul pieirii fortuite a bunului.

Conditii de validitate.

Capacitatea partilor.Acest contract face parte din categoria actelor de administrare si in aceste conditii partile pot sa aiba doar capacitatea de a incheia astfel de acte.Partile pot sa nu aiba capacitate deplina , fiind suficienta doar capacitatea restransa de exercitiu.Comodatarul , la randul sau , nu poate imprumuta bunul altei persoane , fiind folosit in interes propriu.Se poate face acest lucru doar cu consimtamantul comodantului si sa fie stipulat in contract.

Obiectul comodatului.Comodatul are ca obiect atat bunuri imobile cat si bunuri mobile , cu conditia ca prin folosire sa nu se distruga substanta lor , sa nu fie interzise prin norme speciale ori permise doar in anumite conditii.Obiectul il poate forma numai bunurile nefungibile adica bunurile individual determinate deoarece comodatarul trebuie sa le restituie in natura , in individualitatea lor.Bunurile neconsumptibile pot forma obiectul comodatului deoarece prin folosire nu se consuma substanta lor.

Efectele comodatului.

Obligatia comodatarului.Fiind un contract unilateral , comodatul da nastere la obligatii numai in sarcina comodatarului,iar acesta are urmatoarele obligatii :

1.Obligatia de a conserva bunul imprumutat - Art.1564 C civ. "comodatarul este dator sa ingrijeasca ca un bun proprietar , de conservarea lucrului imprumutat( . )".Comodatarul este obligat de a se ingriji de bunul imprumutat chiar mai bine decat de bunurile sale.Uneori este obligat sa sacrifice un bun de-al sau ptr a salva bunul comodantului , intrucat contractul este incheiat in interesul sau.Daca lucru piere dintr-un caz fortuit de la care comodatarul l-ar fi putut sustrage subrogandu-I un lucru al sau , sau daca el , neputand scapa de doua lucruri , a preferat pe al sau , atunci este raspunzator de pierderea celuilalt (Art.1566 C.civ)

2.Obligatia de a folosi bunul conform destinatiei sale.Bunul imprumutat nu poate sa serveasca comodatarului decat la trebuinta determinata , prin natura sa sau prin conventia partilor.Daca totusi comodatarul foloseste bunul ptr o alta destinatie ori il doloseste ptr o perioada mai mare decat cea prevazuta in contract , atunci va suporta riscul pieirii fortuite a bunului.

3.Obligatia de a suporta cheltuielile de folosinta a bunului imprumutat.Cheltuielile necesare ptr folosinta curenta a bunului impreumutat sunt suportate de comodatar.

4.Obligatia de a restitui bunul imprumutat , in natura , in individualitatea sa.Restituirea se face la termenul prevazut in contract , in natura sa specifica.Exista o exceptie , atunci cand comodatarul va trebui sa restituie bunul imprumutat inainte de termen sau inainte de satisfacerea trebuintei sale.Este situatia cand comodantul are el insusi o trebuinta neprevazuta de acel bun.Folosinta nu poate fi vesnica , perpetua sau sa depinda exclusiv de vointa comodatarului , avand in vedere , caracterul esential gratuit al acestui contract.Daca comodatarul refuza , fara temei , restituirea bunului , comodantul are la indemana doua actiuni.

A. Actiunea in revendicare presupune dovedirea dreptului de proprietar de catre comodant si poate fi intentata si impotriva tertelor persoane.Fiind o actiune reala , ea este imprescriptibila.

B.Actiunea personala este intemeiata pe contract si de aceea nu necesita decat dovedirea incheierii comodatului si nu a dreptului de proprietate asupra bunului imprumutat.Actiunea in persoana spre deosebire de actiunea in revendicare este prescriptibilain termenul general de 3 ani.Prescriptia incepe sa curga de la expirarea termenului convenit de catre parti sau de la data indestularii trebuintei comodatarului.

Raspunderea comodatarului.Daca lucrul se deterioreaza cu ocazia intrebuintarii ptr care s-a dat cu imprumutare si fara culpa din partea comodatarului,acesta nu e raspunzator (art. 1568 C.Civ).Comodatarul raspunde ptr deteriorarea sau pieirea totala sau partiala a bunului , cu exceptia cazurilor cand aceasta s-a produs fortuit sau este consecinta folosirii conform destinatiei , fara culpa sa.In aceste conditii , sarcina probei revine comodatarului.Daca bunul piere , evaluarea lui se face din momentul pronuntarii hotararii definitive , incat comodatul sa-si poata procura un alt bun , de aceeasi valoare.

Riscul bunului.Prin comodat nu se transmite proprietatea.In aceste conditii , riscul pieirii bunului este suportat de comodant in calitate de proprietar (res perit domino).

Exceptii : - foloseste bunul contrar destinatiei , dupa natura lui sau stabilita prin conventia partilor.

- prelungeste folosinta si dupa scadenta si nu dovedeste ca bunul ar fi pierit si la comodant

- ar fi putut salva bunul imprumutat inlocuindu-l cu un bun al sau daca ambele bunuri fiind in pericol , a scapat bunul sau lasand sa piara cel imprumutat.

-bunul a fost evaluat in momentul contractarii.

Obligatiile comodantului.

Obligatia de restituire a cheltuielilor facute de comodatar ptr conservarea bunului dat in folosinta.Ptr cheltuielile care nu sunt necesare si urgente , comodantul nu are obligatia de a plati cheltuielile facute de comodatar ptr a folosi bunul.

Obligatia de plata a despagubirilor ptr daunele provocate de viciile bunului imprumutat.Comodantul va raspunde ptr aceste pagube cu conditia sa fi avut cunostiinta de viciile pe care nu le-a comunicat comodatarului.Legea nu prevede in mod expres despre ce vicii este vorba.

Obligatia de reparere a daunelor cauzate prin faptele delictuale ale comodantului.Repararea prejudiciilor cauzate prin fapte delictuale prevazute in art. 998-999 C.civ - este cazul deposedarii comodatarului de bunul imprumutat , inainte de termen , de catre un tert caruia , comodantul i-a instrainat , intre timp , acel bun.

Incetarea comodatului.

Restituirea bunului.- comodatul inceteaza prin restituirea bunului la termenul prevazut in contract.Comodatarul poate restitui , insa , bunul si inainte de scadenta , deoarece termenul este prevazut in favoarea debitorului.

Rezilierea contractului.Contractul se reziliaza dac ape parcursul executarii contractului , comodatarul nu-si indeplineste , in mod culpabil , obligatiile ce-i reveneau in contract.

Moartea comodatarului. In cazul mortii uneia dintre partile contractante , obligatiile trec asupra mostenitorilor , in conditiile dreptului comun.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate