Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de vanzare - cumparare


Contractul de vanzare - cumparare


CONTRACTUL DE VANZARE - CUMPARARE

Este un contract prin care una dintre parți (vanzatorul) stramuta proprietatea unui bun asupra

celeilalte parți (cumparatorul), care se obliga in schimb a plati vanzatorului prețul bunului vandut.

Este un contract sinalagmatic (bilateral), cu titlu oneros, consensual si translativ de proprietate

CONDIȚIILE DE VALIDITATE:

  1. CONSINTAMANTUL - PARTICULARITATI

a)     Promisiunea unilaterala de vanzareEste un contract unilateral, prin care una din parți (promitentul) promite celeilalte parți (beneficiarul

promisiunii) ca-i va vinde un anumit bun, urmand ca acesta din urma sa-și exprime ulterior consimțamantul de a-l cumpara

Este un antecontract care da naștere la un drept de creanța, beneficiarul promisiunii avand

posibilitatea de a alege intre a-l cumpara sau nu

b) Promisiunea bilaterala de vanzare

Este un contract bilateral prin care ambele parți se obliga sa incheie in viitor la un preț determinat sau

determinabil, contractul de vanzare-cumparare

c) Pactul de preferința

Varianta a promisiunii de vanzare prin care proprietarul unui bun se obliga ca, in cazul in care vinde, sa

acorde preferința unei anumite persoane, la preț egal

Proprietarul bunului nu se obliga sa vanda un anumit bun, ci numai sa acorde preferința unei anumite

persoane, in cazul in care se va hotari in acest sens

d) Dreptul de preemțiune

Proprietarul unui teren agricol din extravilan intenționeaza sa-l vanda, legea (L nr. 54/1998) confera un

drept preferențial de cumparare la preț egal coproprietarilor, proprietarilor vecini și arendașului

2. CAPACITATEA PARȚILOR

Pot cumpara toți cei carora nu le este oprit prin lege.

Excepții:

vanzarea intre soți este interzisa

tutorii nu pot cumpara bunurile persoanelor aflate sub tutela lor

mandatarii imputerniciți sa vanda un lucru, nu pot sa-l cumpere

persoanele care administreaza bunuri ce aparțin statului nu pot cumpara bunurile aflate in administrarea lor

funcționarii publici nu pot cumpara bunurile statului sau instituțiilor administrative care se vand prin mijlocirea lor

- judecatorii, procurorii și avocații nu pot deveni cesionari de drepturi litigioase care sunt de competența curții de apel in a carei circumscripție iși exercita profesia

- persoanele insolvabile nu pot cumpara bunurile imobile care se vand prin licitație publica

- cetațenii straini sau apatrizi nu pot dobandi dreptul de proprietate asupra terenurilor, indiferent daca au sau nu domiciliul in Romania

- proprietatea asupra terenurilor agricole dobandite prin acte intre vii a dobanditorului și familiei sale nu poate depași 200 ha teren (art. 2 L. 54/1998)3. OBIECTUL CONTRACTULUI

- vanzarea-cumpararea da naștere la doua obligații reciproce: obligația vanzatorului are ca obiect lucrul vandut, iar obligația cumparatorului are ca obiect prețul

- lucrul vandut trebuie sa indeplineasca urmatoarele condiții:

- sa fie in comerț (in circuitul civil)

- sa existe in momentul incheierii contractului

- sa fie determinat sau determinabil

- sa fie licit și posibil

- sa fie proprietatea vanzatorului

- prețul sa fie fixat in bani

- prețul sa fie determinat sau determinabil

- prețul sa fie sincer și serios (nu fictiv și nici derizoriu)

4. EFECTE

a. Obligațiile vanzatorului:

sa predea bunul vandut cumparatorului

sa garanteze bunul contra evicțiunii și contra viciilor

evicțiunea este pierderea proprietații bunului (total sau parțial) sau tulburarea cumparatorului in

exercitarea prerogativelor de proprietar

vanzatorul trebuie sa raspunda de viciile ascunse ale lucrului, daca devine impropriu pentru utilizare

b. Obligațiile cumparatorului:

de a plati prețul vanzarii

de a lua in primire lucrul vandut

de a suporta cheltuielile vanzariiPolitica de confidentialitate

Copyright © 2023 - Toate drepturile rezervate