Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contracte


Index » legal » Contracte
Contractul de franciza


Contractul de franciza


CONTRACTUL DE FRANCIZA

1. 2. Notiune, definitie

O.G. nr. 52/1997 defineste franciza ca fiind un sistem decomercializare bazat pe o colaborare continua intre persoane fizice sau

juridice, independente din punct de vedere financiar, prin care o persoana

denumita francizor, acorda unei alte persoane, denumita beneficiar,

dreptul de a exploata sau de a dezvolta o afacere, un produs, o tehnologie

sau un serviciu.

1. 3. Partile si obiectul francizei

Partile contractului sunt francizorul si beneficiarul.

Francizorul este un comerciant care, fiind titularul drepturilor asupra unei marci inregistrate, confera dreptul de a exploata ori de a dezvolta o afacere,un produs o tehnologie sau un serviciu.

Beneficiarul este un comerciant persoana fizica sau juridica care adera la principiul omogenitatii retelei de franciza.

1. 4. Caractere juridice

Caracterul consensual al francizei se exprima prin faptul ca partile

nu trebuie sa dea o anumita forma nici macar scrisa contractului pentru ca

acesta sa fie valabil incheiat.

Franciza este un contract sinalagmatic pentru ca ambele parti se

obliga si urmaresc obtinerea de avantaje reciproce:

francizorul sa-si extinda reteaua de franciza si obtinerea

redeventelor

beneficiarul sa exploateze concepul de afacere al francizorului.

Contractul de franciza este cu executare succesiva deoarece

exploatarea elementelor ce se transmit in temeiul francizei are loc pe o

anumita perioada de timp. Acest caracter atrage sanctiunea rezilierii in cazul neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor de catre partile contractante.

Caracterul "intuitu personae" incat priveste alegerea beneficiarului prin bonitatea si conditiile manageriale de care da dovada acesta, iar in privinta francizorului prin omogenitatea retelei de franciza, succesul de care se bucura afacerea, obiectul fracizei etc. In sfarsit franciza este un contract de adeziune care consta in aceea ca daca beneficiarul consimte la incheierea contractului va trebui sa se supuna regulilor impuse de francizor

1. 5. Categorii de francize cele mai cunoscute forme de franciza sunt:

-franciza de productie sau industriala

-franciza de distributie

-franciza de servicii si "master franchise" sau franciza principala

(A) Faza precontractuala este perioada primordiala a procesului

de francizare, cand francizorul face publice anumite informatii despre

afacere cu scopul selectiei de francizati, iar francizatii "aleg" francizorul

pe baza informatiilor care li se pun la dispozitie.

(B) Faza contractuala

Contractul de franciza va fi astfel redactat incat sa reflecte

interesele membrilor retelei de franciza si sa protejeze drepturile de

proprietate industriala sau intelectuala ale francizorului. Principalul

interes al membrilor retelei este dezvoltarea retelei. Pentru dreptul de intrare in retea francizorul poate pretinde

o taxa de intrare, iar in derularea contractului taxe de publicitate

precum si, daca este cazul, taxe de exclusivitate sau taxe de training.

(C) Faza postcontractuala

La incetarea raporturilor contractuale, relatiile dintre parti trebuie sa

respecte regulile unei concurente loiale. In acest sens vor fi incidente

obligatiile asumate prin clauza de confidentialitate sau clauza de

neconcurenta

1.6. Efectele contractului de franciza: contractul de franciza

genereaza drepturi si obligatii in sarcina ambelor parti contractante.

Obligatiile francizorului

a. Transmiterea know-how-ului.

b. Transmiterea dreptului de utilizare a semnelor distinctive ale

francizorului este necesara pentru atragerea clientelei.

c. Asistenta tehnica si/sau comerciala

d. Obligatia de aprovizionare

e. Exclusivitatea teritoriala

f. Publicitatea

Obligatiile beneficiarului

a. Pastrarea secretului know-how-ului

b. Plata taxelor si redeventelor

c. Obligatia de neconcurenta

1. 7. Incetarea contractului de franciza

Contractul de franciza inceteaza prin incetarea existentei uneia dintre parti, expirarea termenului pentru care a fost incheiat si prin anularea si rezilierea acestuia.

In legatura cu anularea contractului de franciza O.G.nr.52/1997 nu cuprinde reguli speciale, fapt ce denota ca isi vor gasi incidenta principiile dreptului comun relative la nulitate.

In sfarsit, rezilierea va interveni ca urmare a neexecutarii sau executarii necorespunzatoare a obligatiilor specifice, dar trebuie retinut ca, art.6 din O.G.nr.52/1997 obliga partile, in cadrul clauzelor de reziliere, sa stabileasca in mod clar circumstantele care pot sa determine o reziliere fara preaviz.

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate