Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
LUCRARE PRACTICA CONTABILITATE


LUCRARE PRACTICA CONTABILITATE


LUCRARE PRACTICA CONTABILITATE

Ipsos SRL este cea mai mare companie de cercetare de piata online cu activitate din Romania.

IIS face parte din Grupul Ipsos si a fost infiintata in Romania in anul 2000.IIS are in prezent o echipa de peste 600 de angajati care desfasoara proiecte la nivel global.
Portofoliul IIS cuprinde corporatii prestigioase din intreaga lume din domeniile FMCG, IT, healthcare, media sau advertising pentru care implementeaza studii de piata online.
IIS este afiliata la organizatiile profesionale de cercetare de piata: AIMRI, ESOMAR si EFAMRO.

Modul de constituire si functionare a entitatii economice

Societatea Ipsos SRL a luat fiinta in data de 01.04.2000. Numarul si data inregistrarii la Registrul Comertului este J40/3566/01.04.2000. Inca de la inceput s-a declarat ca societate comerciala platitoare de TVA, avand codul unic de inregistrare RO12998681 din data de 27.05.2000.

Capitalul societatii este integral privat si a fost depus integral de catre asociati care sunt rezidenti.

Forma juridica a societatii este de Societate cu Raspundere Limitata.

Sediul social se stabileste in Bucuresti, Spaliul Independentei, Sector 6.

Societatea are urmatoarele puncte de lucru:

Punct de lucru in Loc. Bucuresti

Punct de lucru in Loc. Brasov

Forta de munca:

Societatea angajeaza personal cu contract de munca, cu repectarea prevederilor Codului Muncii si regimului de asigurari sociale. Are in prezent 645 de salariati cu contract de munca pe perioada nedeterminata si 18 salariati cu contract de munca suspendat.

Organizarea societatii si legaturile functionale dintre compartimente

Societatea functioneaza pe compartimente diferite: marketing, resurse umane- salarizare, juridic, contabilitate, fiecare compartiment avand personal calificat si specializat. Toate compartimentele sunt intr-o interdependenta permanenta.

In cadrul resurselor umane se intocmesc formalitatile specifice pentru personalul angajat iar lunar se intocmesc statul de salarii si toate declaratiile aferente: declaratia pentru somaj, fd. sanatate, CAS, comision ITM, declaratii care se depun obligatoriu, lunar; Se completeaza in cartile de munca de catre inspectorul de personal si se tine toata documentatia pentru fiecare angajat in parte. Statul de salarii se transmite si la departamentul contabilitate unde urmeaza sa se faca centralizarea finala a documentelor contabile.

Pentru tinerea contabilitatii foloseste un program computerizat autorizat Saga C. Evidenta contabila se desfasoara conform standardelor ISA si IAS, se elaboreaza lunar statele de plata, se tine evidenta personalului, a materialelor, a facturilor pe clienti (stocuri, facturi emise, facturi achitate), evidenta contabila a produselor, etc.

Situatiile financiar-contabile rezultate respectiv jurnalele si balanta de verificare se listeaza si se indosariaza, impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lor si declaratiile obligatorii sunt depuse pana la data de 25 ale lunii urmatoare, la administratiile de sector: declaratiile 100 ( pentru obligatii salariale si 300 (pentru TVA)).

Pentru o mai buna exemplificare a structurii organizatorice a societatii, raporturile ierarhice si functionale intre posturi si compartimente, anexez organigrama societatii. Diagrama organizationala a societatii este schema care reglementeaza cooperarea si controlul in cadrul firmei, sarcini, responsabilitati, autoritate etc.

DIRECTOR

ROMANIA

DIRECTOR

PRODUCTIE

DIRECTOR

PRODUCTIE

DIRECTOR

VANZARI

DIRECTOR ECONOMIC

CP 1

CP 10

CD BUCURESTI

CD BRASOV

FINANCIAR-CONTABILITATE

LOGISTICA

ORGANIGRAMA COMPARTIMENTULUI FINANCIAR - CONTABIL :

DIRECTOR  ECONOMIC

(FINANCIAR

CONTABILITATE)

CONTABIL SEF

(RAPORTARI SI COORDONARE ACTIVITATEA DE VANZARI)

CONTABIL SEF

(MIJLOACE FIXE; CALCUL IMPOZIT PE PROFIT)

CONTABIL SEF

(FURNIZORI INTERNI; BALATA; JURNAL DE CUMPARARI)

ECONOMIST

(IMPORTURI; IMPOZITE SI TAXE LOCALE; DECONTURI EXTERNE; CONTRACTE LEASING, DOBANZI)

CONTABIL

(CONSUMURI MATERIALE, EVIDENTA STOCURI MATERIALE SI MATERII PRIME)

CONTABIL

(BANCI; CLIENTI ; STOCURI DE PRODUSE ;MARFURI ; JURNAL DE VANZARI

CONTABIL

(SALARII; EVIDENTA STOC MAGAZINE;)

CASIER

(REGISTRUL DE CASA ; DECONTURI INTERNE)

Compartimentul juridic are o foarte mare importanta deoarece de aici porneste informatia legislativa, aici se analizeaza M.O. zilnic si informeaza fiecare compartiment in parte de modificarile aparute din punct de vedere fiscal. Cum contabilitatea nu poate functiona fara fiscalitate (Codul fiscal fiind cea mai importanta "doctrina" contabila) acest compartiment se dovedeste a fi indispensabil pentru departamentul de contabilitate.

Contabilitatea drepturilor salariale

Societatea comerciala incheie contracte individuale de munca, in temeiul caruia persoana fizica , denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea societatii, in schimbul unei remuneratii denumite salariu. Societatea infiinteaza un registru general de evidenta a salariatilor. Totodata pentru evidenta salariatilor si remuneratia lunara acordata acestora se intocmesc urmatoarele formulare:

Stat de salarii - un document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor, precum si al contributiilor si al altor sume datorate; document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste in 2 exemplare, lunar, pe sectii, ateliere etc., pe baza documentelor de evidenta muncii si a timpului efectiv lucrat, a documentelor de centralizare a salariilor individuale pentru muncitorii salarizati in acord, a evidentei si a documentelor privind retinerile legale, a listelor de avans chenzinal, a concediilor de odihna, certificatelor medicale. Circula la persoanele autorizate sa exercite controlul financiar si sa aprobe plata; la casieria unitatii pentru efectuarea platilor, la compartimentul contabilitate pentru inregistrare, la compartimentul care a intocmit statele de salarii. Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil, separat de celelalte acte justificative de plati si la compartimentul care a intocmit statele de salarii.

Lista de avans chenzinal. Serveste ca document pentru calculul drepturilor banesti cuvenite salariatilor ca avansuri chenzinale; ca document pentru retinerea prin statele de salarii a avansurilor chenzinale platite, ca document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste lunar. Se arhiveaza la contabilitate si la compartimentul care a intocmit lista de avans.

Ordin de deplasare. Serveste ca dispozitie catre persoana delegata sa efectueze deplasarea; ca document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate si ca document pentru stabilirea diferentelor de primit sau de restituit de titularul de avans; este un document justificativ de inregistrare in contabilitate. Se intocmeste intr-un exemplar, pentru fiecare deplasare, de persoana care urmeaza a efectua deplasarea, precum si pentru justificarea avansurilor acordate in vederea procurarii de valori materiale in numerar. Se arhiveaza la departamentul financiar contabil

Decont de cheltuieli pentru deplasari .Document pentru decontarea de catre titularul de avans a cheltuielilor efectuate cu ocazia deplasarii in strainatate. Se intocmeste intr-un exemplar de titularul de avans pentru cheltuielile efectuate pe intreaga durata a deplasarii.

Evidenta salariatilor si a remuneratiilor este tinuta de un inspector de personal, angajat al firmei, in sistem electronic, in modulul Salarii al programului Saga C. Programul de salarii tine evidenta salariatilor pe companii in cadrul companiilor pe CP-uri (centre de profit) , iar in cadrul CP-urilor pe sectii. Programul de salarii tine evidenta analitica (nominala) a avansurilor acordate salariatilor sub forma de avans chenzinal si concedii de odihna.

CONTUL 4211 - 'PERSONAL - SALARII DATORATE

Programul de calcul si evidenta a salariilor genereaza urmatoarele documente:

a)     stat de salarii lichidare Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani. Acest fluturas se distribuie salariatilor , prin sefii CP-urilor sau Departamentelor in plicuri sigilate.

b)     lista de avans chenzinal .Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani.

c)     stat de salarii cu toate datele conform legii (care se depune la ITM). Un exemplar se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se arhiveaza 50 de ani, iar alt exemplar semnat si stampilat cu stampila unitatii se depune la ITM.

d)     stat de concedii de odihna. Se semneaza de persoana care-l intocmeste si Directorul Economic si se trimite la casieria unitatii pentru plata.

e)     recapitulatii (pentru avans si lichidare ). Recapitulatia pentru plata salariilor (lichidare contine si calculul tuturor contributiilor si fondurilor datorate de unitate.

f)      fisa individuala . Esta fisa care contine toate datele legate de salarii pe un an de zile . Pentru ficare salariat se genereaza o fisa individuala care se arhiveaza la sfarsitul anului.

g)     fisa fiscala. La fiecare sfarsit de an sau in momentul lichidarii salariatului ,se genereaza fisa fiscala . Fisele fiscale se listeaza si se arhiveaza la sfarsitul anului . Tot la sfarsitul anului , mai bine zis cel tarziu la data de 28 februarie al anului urmator pentru anul incheiat, se depun la Administratia Finantelor Publice a sectorului 6.

h)     alte tabele care sunt necesare raportarilor la nivelul Concernului.Acestea se arhiveaza in contabilitate si sunt transmise Directorului Economic care la nivel de unitate intocmeste o raportare centralizata catre Concern.

Decontarile cu personalul ocazioneaza o crestere distincta de operatii denumita retineri din salarii, din care se amintesc: impozitul pe salarii; avansul chenzinal; contributia la asigurarile sociale; contributia pentru fondul de somaj; datorii sau debite fata de unitate, provenite din lipsuri in gestiune, rebuturi, degradari sau distrugeri de bunuri, s.a.; precum si datorii sau debite fata de terti, cum sunt cele privind chiriile, ratele pentru cumparari de bunuri, pensiile alimentare etc

Deasemenea programul de salarii genereaza toate raportarile care se fac catre Institutiile statului :

a)     Declaratia pentru somaj

b)     Declaratia pentru sanatate (pe fiecare casa de sanatate in parte),

c)     Declaratia pentru fondul de concedii si indemnizatii (0.75%), care cuprinde si certificatele medicale .

d)     Declaratia pentru asigurarile sociale

e)     Declaratia pentru Comisionul datorat ITM-ului

f)      Pentru Declaratia cu obligatiile de plata la bugetul consolidat (DECLARATIA 100)

Dupa cum se cunoaste, societatile comerciale intocmesc la sfarsitul anului situatiile financiare. Cu toate ca operatiile inregistrate se refera numai la luna ianuarie, am considerat, din punct de vedere didactic, ca este util si intocmirea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere.

Structural salariile sunt formate din salariul de baza cuvenit angajatilor la care se adauga alte drepturi de personal cum sunt:

Adaosuri la salarii;

Sporuri la salarii;

Alte drepturi banesti (indexari de salarii, compensarea cresterii de preturi, indemnizatii pentru concediul de odihna, pentru asigurarile sociale).

Sporuri

AdaosuriSalariul de baza

ELEMENTELE COMPONENTE

ALE SALARIULUI


Fig. 2.1. Elementele componente ale salariului

Salariul de baza se stabileste pentru fiecare salariat in raport cu calificarea, importanta, complexitatea lucrarilor ce revin postului in care este incadrat, cu pregatirea si competenta profesionala;

Adaosuri la salarii se refera la indemnizatii de conducere, prime si alte adaosuri;

Sporuri la salarii se acorda pentru conditii deosebite de munca, pentru ore prestate in timpul noptii, pentru orele suplimentare de munca, pentru vechime neintrerupta in munca;

Indexarea reprezinta suma rezultata din aplicarea unui procent la salariu de baza.

Compensarea reprezinta o suma fixa ce se acorda indiferent de marimea salariului.

In timp ce salariul de baza este considerat partea fixa a salariului, sporurile si adaosurile constituie partea variabila a acestuia.

Pentru intelegerea metodologiei de inregistrare in contabilitate, operatiile sunt prezentate pentru un interval de timp din luna de referinta pe zile calendaristice, iar pentru un alt interval de timp in mod cumulat.

Rezolvarea temei s-a realizat prin parcurgerea urmatoarelor etape:

a) inscrierea soldurilor initiale ale conturilor sintetice si analitice in fisele de conturi.

b) intocmirea documentelor primare care atesta derularea operatiilor economice (facturi; chitante, dispozitii de incasare, avans spre decontare, decontari avans din casierie).

c) intocmirea documentelor centralizatoare - jurnale auxiliare (stat salarii, registru casa, registru banca).

d) calculul salariilor, inregistrarea impozite si taxe asimilate salariilor, declaratii

d) reflectarea operatiilor economice cronologic si sistematic. Inregistrarea cronologica s-a realizat prin intocmirea Registrului-jurnal, iar inregistrarea sistematica in fisele de conturi care constituie Cartea Mare.

e) intocmirea balantei de verificare.

CALCULUL SALARIILOR

Nr. 1. Salariata TOMESCU MARIA este angajata cu functia de lucrator comercial, a lucrat 21 zile, venit brut de 960 RON. Numarul persoanelor aflate in intretinere este de 0.

Pentru calcularea contributiei de asigurari sociale de 9,5 % se iau in calcul urmatoarele:

Venit brut

Ron

CAS 9.5%

Ron

Contributia personalului pentru somaj de 0,5 % se calculeaza asupra salariului de baza:

Salariu de baza

Ron

Contributia personalului la fondul de somaj 0,5%

Ron

Contributia pentru asigurari sociale de sanatate de 5,5 % se calculeaza la salariul brut:

Venit brut

Ron

CASS 5.5%

Ron

Pentru calculul impozitului pe salariu din totalul brut de 960 Ron se scade:

Venit brut

Ron

- Total contributii

Ron

Rezultand un venit net de: 

Ron

Din venit net se scade deducerea personala de baza

Ron

Venit baza de impozitare:

Ron

Determinarea impozitului pe salariu se face astfel:

Ron

Salariu net : 960 - 149 - 90 = 721 Ron

Nr. 2. Salariatul Florea Dan este angajat cu functia de lucrator comercial, a lucrat 21 zile, in urma antecalculatiei rezulta un venit brut de 1800 RON. Numarul persoanelor aflate in intretinere este de 1.

Pentru calcularea contributiei de asigurari sociale de 9,5 % se iau in calcul urmatoarele:

Venit brut

Ron

CAS 9.5%

Ron

Contributia personalului pentru somaj de 0.5 % se calculeaza asupra salariului de baza:

Salariu de baza

Ron

Contributia personalului la fondul de somaj 0.5%

Ron

Contributia pentru asigurari sociale de sanatate de 5,5 % se calculeaza la salariul brut:

Venit brut

Ron

CASS 5.5%

Ron

Pentru calculul impozitului pe salariu din totalul brut de 1800 Ron se scade:

Venit brut

Ron

- Total contributii

Ron

Rezultand un venit net de: 

Ron

Din venit net se scade deducerea personala de baza

Ron

Venit baza de impozitare:

Ron

Determinarea impozitului pe salariu se face astfel:

Ron

Salariu net : 1800 - 279 - 210 = 1311 Ron

Nr. 3. Salariatul Constantin Pavel este angajat cu functia de lucrator comercial, a lucrat 21 zile, in urma antecalculatiei rezulta un venit brut de 4800 RON. Numarul persoanelor aflate in intretinere este de 1.

Pentru calcularea contributiei de asigurari sociale de 9,5 % se iau in calcul urmatoarele:

Venit brut

Ron

CAS 9.5%

Ron

Contributia personalului pentru somaj de 0,5 % se calculeaza asupra salariului de baza:

Salariu de baza

Ron

Contributia personalului la fondul de somaj 0.5%

RonContributia pentru asigurari sociale de sanatate de 5,5 % se calculeaza la salariul brut:

Venit brut

Ron

CASS 5.5%

Ron

Pentru calculul impozitului pe salariu din totalul brut de 4800 Ron se scade:

Venit brut

Ron

- Total contributii

Ron

Rezultand un venit net de: 

Ron

Din venit net se scade deducerea personala de baza

Ron

Venit baza de impozitare:

Ron

Determinarea impozitului pe salariu se face astfel:

Ron

Salariu net : 4800 - 744 - 649 = 3407 Ron

La calculul deducerilor lunare degresive, in functie de numarul de persoane aflate in intretinerea contribuabilului (NPI) s-a utilizat relatia de calcul:

DP = (250 + NPI x 100) x K

Unde: K=parametru definit astfel:

VBL

Pana la 1.000 RON

1000,01-3.000 RON

Peste 3.000

K

1- (VBL-1000)/2000

Pentru intervalul 1000,01-3000 relatia poate fi scrisa si sub forma:

[(250 + NPI x 100)] x (3.000 - VBL)/2.000

Aceasta relatie este prezenta in tabelul de mai jos:

Deduceri personale

Numarul persoanelor aflate in intretinere

Venit brut lunar din salarii (VBL)

Pana la 1000

De la 1000,01 la 3000

250 x [1- (VBL-1000)/2000]

350 x [1- (VBL-1000)/2000]

450 x [1- (VBL-1000)/2000]

Peste 3000

Deduceri personale

Numarul persoanelor aflate in intretinere

Venit brut lunar din salarii (VBL)

4 sau mai multe

Pana la 1000

De la 1000,01 la 3000

550 x [1- (VBL-1000)/2000]

650 x [1- (VBL-1000)/2000]

Peste 3000

S.C.Ipsos S.R.L. prezinta la data de 1 Ianuarie 2009 urmatorul bilant :

ACTIV

SUMA

PASIV

SUMA

212''Constructii''


1012''Capital subscris varsat''

371''Marfuri''


378''Diferente de pret la marfuri''


5121''Conturi curente la banci''

4428''TVA neexigibila


5311''Casa in lei''


TOTALTOTAL

Ipsos SRL inregistreaza urmatoarele operatii generate de folosirea fortei de munca:

A.    In cadrul SC Ipsos SRL la sfarsitul lunii pe baza pontajelor intocmite de Resurse Umane se intocmesc statele de plata(de catre contabilitate). Statele de plata se centralizeaza intr-o recapitulatie

in baza careia se inregistreaza in contabilitate notele contabile  (in programul  Saga C ).

Data ; 31.01.2009; Cheltuiala cu salariile brute realizate :

641 = 421 7560 RON

Data : 31.01.2009 ;Retinerile din salarii :

- Contrib.individ.de asig.soc. - asigurati (cota de 9.5%) 

421 = 4312 718 RON

- Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - asigurati (cota de 5.5%)

421 = 4314 416 RON

- Contrib.individ.de asig.pt.somaj - asigurati (cota de 0.5%)

421 = 4372 38 RON

- Impozitul pe salarii

421 = 444 949 RON

- Avansuri acordate

421 = 425 3000 RON

Data : 31.01.2009 ; Contrib.de asig.soc.- angajator (cota de

6451 = 4311 1399 RON

Data : 31.01.2009 ; Contrib.pt.asig.soc.de sanatate - angajator (cota de 5.2%)

6453 = 4313 393 RON

Data ; 31.01.2009 ; Contrib.de asig.pt.somaj - angajator (cota de 0.5%)

6452 = 4371 38 RON

Data : 31.01.2009 ; Contrib.de asig.pt.accid.de munca si boli prof.- angajator(cf. CAEN 0.481%)

6451 = 4315 36 RON

Data : 31.01.2009 ; Contrib.pt.concedii si indemnizatii de la PJ sau PF (0,85%)

6451 = 4317 64  RON

Data : 31.01.2009 ;Comisionul ITM (0.75%):

635 = 447 57 RON

Data : 31.01.2009 ;Fond garantare creante salariale (0.25%):

19 RON

10. Data : 31.01.2009 ; Achitarea pe destinatii a contributiilor unitatii si a sumelor retinute de la personal:

- Contributia unitatii la asigurarile sociale: 1399 RON;

- Contributia angajatorului pentru asigurarile sociale de sanatate 393 RON;

- Contributia unitatii la fondul de somaj: 38 RON;

- Contributia la fondul pentru accidente de munca si boli profesionale: 36 RON;

- Contributia pentru concedii si indemnizatii: 64 RON;

- Contributia la fondul pentru garantarea creantelor salariale: 19 RON;

- Comisionul cuvenit Camerei de Munca: 57 RON;

- Contributia personalului la asigurarile sociale 718 RON;

- Contributia angajatilor pentru asigurarile sociale de sanatate: 416 RON;

- Contributia personalului la fondul de somaj: 38;

- Impozit pe salarii: 949 RON;

Total 4128 RON.

% = 5121 4128 RON

444 949

4372 38

4312 718


4311 36

4371 39

447 19

4313 393

4311 1399

4311 64

447 57

  1. Inregistrari casa, banca si deconturi de la sediul central al SC Ipsos SRL in perioada 1-31 Ian 2009 :

1. Data 01.01.2009 : Inregistrare FF124 Accor Services in valoare de 117.85 RON:

% 401 117.85 RON

5328 100

628 15

4426 2.85

642 = 5328 117.85 RON

2. Data 03.01.2009 :

2.1 Foaie de varsamant asociati conturi curente catre casierie :

5311 = 4551 10.000 RON

2.2. Plata avans salarii in suma de 3000 RON din contul de casa :

425 = 5311 3000 RON

3. Data : 12.01.2009

3.1 Inregistrare avans de deplasare Brasov prin casierie - Tomescu Maria in valoare de 150 RON, dispozitie de plata DP1 :

542 = 5311 150 RON

Decont cheltuieli papetarie - Florea Andrei in valoare de 35.7 RON :

% = 401 (Austral SRL) 35.7 RON

604 30

4426 5.7

401  = 542 35.7 RON

. Data : 13.01.2009 virare decont in contul personal al salariatului, ordin de plata nr : OP2  :

542 = 5121 35.7 RON

5. Data : 15.01.2009  Avans protocol 200 RON - Constantin Pavel , dispozitie de plata din casierie nr 2 :

542 = 5311 200 RON

6. Data : 17.01.2009  Decont Florea Andrei - covorase pt masina B-23-BRC, in valoare de 17.85 RON :

inregistrarea FF125

% = 401 (Petroleum SRL) 17.85 RON


2.85

dispozitie de plata NR 3 din casierie :

542 = 5311 17.85 RON

7. Data : 20.01.2009 

7.1 Decont Tomescu Maria la avansul din 12.01.2009 :

628 = 542 38 RON (bilet tren Buc-BV)

625  = 542 42 RON (diurna deplasare)

Restituire avansului neutilizat, dispozitie de incasare in casierie DI1 :

5311 = 542 70 RON

7.2 Se incaseaza prin banca o suma de 238.000 RON cf FF771 - prestari servicii online de la soc Network SRL.

411 = % 238.000 RON

704 200.000

4427 38.000

5121 = 411 238.000 RON

  1. Data : 31.01.2006 :Se inchid conturile de TVA :

4427 = 4426 43.33 RON

- rezulta TVA de plata ( 4427 > 4426) :

4427 = 4423 37.956,67 RON

  1. Data 31.01.2009 :Se inchid conturile de venituri si cheltuieli cu ajutorul contului de profit si pierdere :

= % 9874.07 RON


15


625 42

53


7560

1499

57

393

SI

704 = 121 200.000 RON

E. Data : 31.01.2009 :Se calculeaza impozitul pe profit si rezulta un profit brut in valoare de 190.125,93 RON :

- se calculeaza impozitul pe profit 

Profitul Impozabil = Venituri - Cheltuieli + Cheltuieli Nedeductibile-Deduceri fiscale

Cota de impozitare = 16 %

* 16% = 30.420,15 RON

691 = 4411 650 lei

si

121 = 691 650 leiPolitica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate