Home - Rasfoiesc.com
Educatie Sanatate Inginerie Business Familie Hobby Legal
La zi cu legile si legislatia.masurarea, evaluarea, cunoasterea, gestiunea si controlul activelor, datoriilor si capitalurilor proprii
Administratie Contabilitate Contracte Criminalistica Drept Legislatie

Contabilitate


Index » legal » Contabilitate
CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DE CERCETARE - DEZVOLTARE


CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DE CERCETARE - DEZVOLTARE


CONTABILITATEA CHELTUIELILOR DE CERCETARE - DEZVOLTARE

Cheltuielile de cercetare aplicata si dezvoltare cuprind cheltuielile ocazionate de efectuarea unor lucrari sau proiecte de cercetare-dezvoltare strict individualizate, care sa prezinte garantia realizarii eficientii scontate de pe urma lor pentru necesitatile proprii ale unitatii. Acestea vizeaza experimentarea unor noi materiale, dispozitive, produse, procedee, sisteme sau servicii, ori imbunatatirea celor vechi. Pentru a constitui imobilizari necorporale, cheltuielile de cercetare-aplicata si de cercetare-dezvoltare trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii :directia agentului economic sa aiba intentia concreta de producere si comercializare a procedeului rezultat de cercetare ;

proiectele in curs sa fie individualizate si costul lor stabilit prin devize ;

fiecare proiect de cercetare sa aiba sanse de reusita tehnica si de rentabilitate comerciala .

Cand aceste conditii nu sunt indeplinite, cheltuielile de cercetare si dezvoltare fac obiectul activitatii curente ( sunt urmarite prin conturile clase a 6-a ) respectandu-se astfel principiul prudentei impus de caracterul aleatoriu al activitatii de cercetare si dezvoltare.

Totodata, cheltuielile de cercetare si dezvoltare sunt numai acele plati care corespun efortului realizat de intreprindere in acest domeniu, in contul sau propriu, fiind excluse in consecinta cheltuielile care intra in costul de productie al comenzilor efectuate de terti, cheltuieli care sunt urmarite,in mod normal,prin conturile clasei a 6-a.

Unii specialisti considera cheltuielile de cercetare si dezvoltare ca fiind elemente de activ fictiv. Consideratia este lipsita de suport deoarece aceste cheltuieli corespund unor valori adevarate pentru intreprindere din moment ce inscrierea lor in activ este conditionata de sansele mari de reusita tehnica si rentabilitate comerciala ale proiectelor in cauza.

In afara cazurilor exceptionale ( caz de esec, cand amortismentul este accelerat ), aceste cheltuieli se amortizeaza in cel mult cinci ani.

Contabilitatea cheltuielilor de cercetare si dezvoltare se tine prin : contul 203 " Cheltuieli de cercetare si dezvoltare ", cont de imobilizari necorporale, de Activ.

Se debiteaza cu cheltuielile de cercetare-dezvoltare, achizitioanet de la terti, creditandu-se contul 404 - " Furnizori de imobilizari ".

Se debiteaza cu cheltuielile efectuate pe cont propriu creditindu-se contul 721 - " Venituri din productia de imobilizari necorporale ".

Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor in curs, terminate si receptionate, creditandu-se contul 230 - " Imobilizari in curs necorporale ".

Se crediteaza cu valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare amortizate, debitindu-se contul 2803 - " Amortizarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare.

Se crediteaza cu valoarea neta contabila trecuta pe cheltuieli a brevetelor si licentelor vandute, debitandu-se contul 6721 - " Cheltuieli privind activele cedate ".

Se crediteaza cu brevetele, licentele obtinute din productie proprie prin cercetare, debitandu-se contul 205 - " Concesiuni, brevete, si alte drepturi si valori similare".

Soldul debitor al contului reprezinta valoarea cheltuielilor de cercetare-dezvoltare existente.

Operatiile privitoare la contul 203 - " Cheltuieli de cercetare si dezvoltare " reflectate in contabilitatea sintetica, se rezuma astfel.

DEBIT 203 " Cheltuieli de cercetare si dezvoltare ", CREDIT

Operatii cu care se debiteaza

Contul cores-pondent creditor

Operatii cu care se crediteaza

Contul cores-pondent debitor

-lucrari si pro-iecte de cer-

cetare si dez-

voltare executa-

te in regie pro-

prie, aflate in

curs de executie

si apoi receptio-

nate

-cheltuieli de

cercetare si

dezvoltare a-

mortizate inte-

gral, scoase

din inventar

-sarcini prestate

de terti in cadrul

lucrarilor de cer-

cetare si dezvol-

tare

-proiecte din

cadrul lucrari-

lor de cerceta-

re-dezvoltare

valorificate la

terti, scoase din activul pa-

trimonial cu

valoare nea-

mortizata

-lucrari si pro-

iecte de cercet-are si

dezvoltare reali-

zate cu forte

proprii, receptio-

nate

-brevetele, li-

centele obti-

nute din pro-

ductie proprie

prin cercetare

Politica de confidentialitate

Copyright © 2024 - Toate drepturile rezervate